Archív za 1986 rok

Strana 199

Pojízdné zařízení pro kontinuální pokládání pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 227657

Dátum: 15.02.1986

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

Značky: pokládání, pojízdné, zařízení, pražců, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro kontinuální pokládání pražců, popřípadě pro odebírání koleje i s kolejnicemi, které má alespoň jeden kolejový podvozek a, popřípadě nebo, na kolejích nezávislý pásový podvozek, mostový podélník a ústrojí s brázdicím řetězem pro odebírání a současné urovnávání štěrku kolejového lože, a toto ústrojí má nekonečný brázdicí řetěz s alespoň jednou příčnou větví, upravenou po délce pražců, popřípadě v šířce koleje, dále za horní...

Několikadílná odvalovací fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 227656

Dátum: 15.02.1986

Autor: Langen Hans

Značky: několikadílná, fréza, odvalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Několikadílná odvalovací fréza pro výrobu velkých ozubení až do modulu zhruba 40, vyznačená tím, že sestává z nejméně jednoho kruhového kotouče /1, 2, 3/ opatřeného planparalelními čelními plochami a šroubovitými ozubenými věnci /la, 2a, 3a/ odpovídajícími stoupání frézy, přičemž ozubené věnce /la, 2a, 3a/ jsou opatřeny výměnnými otočnými destičkami /10, 11, 17, 18/ ze slinutých karbidů se střídavými zuby jako čelními a bočními břity, které v...

Stabilizační člen pro ohebný rotující paměťový kotouč informační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 227655

Dátum: 15.02.1986

Autori: Cox Allen Ronald, Hatchett Michael Robert, Rigbey Leonard John

Značky: stabilizační, rotující, informační, pamětí, paměťový, kotouč, ohebný, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizační člen pro ohebný rotující paměťový kotouč informační paměti, který je umístěn v přímé blízkosti tohoto kotouče kolmo k jeho ose otáčení a jehož vodicí plocha je opatřena prohlubeninami pro zmenšení možných přilnavých sil, vyznačující se tím, že prohlubeniny jsou rozloženy jako pravidelný mřížový vzor po celém vodicím povrchu a součet prohloubených ploch je menší než polovina celé vodicí plochy.

Prostředek proti škůdcům, zejména proti hmyzu a hlodavcům, a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227654

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kapp Wolfgang

Značky: výroby, proti, hmyzu, zejména, prostředek, hlodavcům, způsob, škůdcům

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředky proti škůdcům, zejména proti hmyzu a hlodavcům, s výhodou ve formě výlisků, sestávající z jemně rozděleného fosfidu hořčíku, vápníku nebo/a hliníku, z alespoň jednoho pomocného lisovacího prostředku, a z alespoň jedné látky termicky rozložitelné za vývoje plynů, vyvíjející při 65 °C tlak par nejméně 6 666 Pa, přičemž pomocný lisovací prostředek obklopuje částice nebo skupiny částic fosfidu, vyznačující se tím, že jako pomocný...

Způsob epoxidace nižších alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227653

Dátum: 15.02.1986

Autori: Greenhalgh Peter Frederick, Hildon Anthony Macdonald

Značky: epoxidace, nižších, alkenů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob epoxidace nižších alkenů obsahujících v molekule 2 až 5 atomů uhlíku, reakcí s kyselinou peroctovou a peroxypropionovou, vyznačující se tím, že se zavádí vodná fáze, která obsahuje kyselinu sírovou, peroxid vodíku a vodu, a organická fáze, která obsahuje kyselinu octovou nebo propionovou v chlorovaném uhlovodíku jako rozpouštědle, do extrakčního zařízení k extrakci kapaliny kapalinou, ve kterém se tyto dvě fáze vedou v protiproudém toku,...

Způsob ochrany ovzduší před znečištěním škodlivými plyny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227652

Dátum: 15.02.1986

Autor: Temmerman-volcher Maria

Značky: způsob, před, způsobu, ochrany, ovzduší, tohoto, provádění, zařízení, škodlivými, plyny, znečištěním

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany ovzduší před znečištěním škodlivými plyny, zejména plyny odcházejícími ze spalovacích motorů, spočívající v přivádění vodní páry do vzduchového sacího potrubí a v přivádění vznikající plynové směsi spolu s palivem do spalovací komory, vyznačený tím, že se vodní pára bezprostředně před nebo po svém přivedení do vzduchového sacího potrubí vede přes kontaktní prvek tvořený cerem popřípadě inertním nosičem.

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování

Načítavanie...

Číslo patentu: 227651

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bertolacini Ralph James, Forsythe William Lewis

Značky: fluidního, způsob, krakování, katalytického, cyklického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, při kterém se uhlovodíky krakují ve fluidním stavu stykem s částicemi katalyzátoru v reakčním pásmu, katalyzátor krakování deaktivavaný povlakem koksu se odděluje z produktu odebíraného z reakčního pásma pro krakování uhlovodíku a zbavuje se těkavých látek, částice deaktivovaného katalyzátoru zbaveného těkavých látek se vedou do regeneračního pásma a fluidizují se v něm s regneračním plynem...

Licí cementová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 221600

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jungmann Jiří, Táborský Tomáš

Značky: hmota, cementová, licí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká licí cementové hmoty a jejího použití ve stavebnictví, u níž jsou popomocí přísad vyvolávajících rozpínání, regulovány objemové změny vznikající při tuhnutí, tvrdnutí a vysychání hmoty. Hlavními složkami, regulujícími objemové změny jsou hlinitanový cement, sádrovec a vápenný hydrát. S jejich použitím je možno připravit směsi objemově stálé nebo rozpínavé. Je tak potlačeno nežádoucí smrštění a nebezpečí popraskání zhotovené...

Zařízení k omezení opotřebování kartáčů a komutátoru stejnosměrného osmipólového točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221599

Dátum: 15.02.1986

Autori: Růžička Otakar, Ledr Zdeněk

Značky: komutátorů, stroje, kartáčů, osmipólového, zařízení, stejnosměrného, omezení, točivého, opotřebování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu se týká stejnosměrných osmipólových točivých strojů, jejichž kotvy jsou opatřeny paralelním vinutím s ekvipotenciálními spojkami a je vhodné zejména pro stroje velkých výkonů. Zařízení je vytvořeno tak, že ke čtyřem kartáčům kladné polarity i ke čtyřem kartáčům záporné polarity je připojeno osm sekundárních vinutí jednofázového transformátoru, případně dvou jednofázových transformátorů, příp. osmi jednofázových...

Zařízení na mechanické oklépávání vícekapsové vložky průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221598

Dátum: 15.02.1986

Autori: Albrecht Jiří, Kalaš František, Zajíc Karel

Značky: zařízení, oklépávání, mechanické, vložky, vícekapsové, filtru, průmyslového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na mechanické oklepávání vícekapsové vložky průmyslového filtru sestává z vodorovné oklepávací tyče, která je napojena na pohon a umístěna ve spodní části skříně filtru. Oklepávací tyč je opatřena vodicími kolíky spojenými s rozpěrnými výztužemi uspořádanými mezi jednotlivými kapsami filtrační vložky. Při umístění vodorovné oklepávací tyče pod vícekapsovou vložkou jsou vodicí kolíky vyvedeny do dna rozpěrných výztuží. Je-li oklepávací...

Nosič strojního držáku průmyslového kartáče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221597

Dátum: 15.02.1986

Autor: Štefek Oldřich

Značky: strojního, kartáče, nosič, průmyslového, držáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci nosiče strojního držáku průmyslového kartáče, jímž se například lakují asfaltovou směsí povrchy trub větších průměrů. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje nosič strojního držáku průmyslového kartáče, u něhož je strojní držák opatřen opěrou tlačící na horní plochu hlavy průmyslového kartáče sevřené čelistmi strojního držáku a podstata vynálezu spočívá v tom, že k horní ploše opěry strojního držáku průmyslového kartáče...

Strojní držák průmyslového kartáče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221596

Dátum: 15.02.1986

Autor: Štefek Oldřich

Značky: držák, kartáče, průmyslového, strojní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojního držáku, v němž je uchycen vyměnitelný kartáč, jímž se čistí, natírají nebo lakují předměty za rotačního nebo podélného pohybu. Nedostatky stávajícího stavu techniky odstraňuje strojní držák průmyslového kartáče podle vynálezu, sestávající z pevné upínací čelisti, k níž je připevněna opěra se západkovým ozubem ve své horní části, přivařená k vidlici opatřené čepem, na němž je otočně uložena páka, sestávající z pohyblivé...

Způsob nedestruktivního stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 221595

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hladík Jaroslav, Votava Petr, Liškutin Jiří

Značky: způsob, nedestruktivního, betonových, objemové, krychelné, hmotnosti, pevnosti, dílců, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posuzování kvality vyrobených betonových dílců, zejména z pórobetonu. Účelem vynálezu je zkrátit dobu potřebnou pro získání potřebných údajů tak, aby výsledků měření bylo možno zpětně promítnout do výroby a při měření nedocházelo ke znehodnocení dílců. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že se provádí prozařování ještě nevysušených dílců fotony gama a rychlými neutrony za současného sklerometrického měření pevnosti...

Svodidlo říčních plavidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221594

Dátum: 15.02.1986

Autori: Fiala Jiří, Láncoš Josef

Značky: říčních, plavidel, svodidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření svodidla říčních plavidel, které pohltí převážnou část nárazové energie plavidla, jimiž jsou opatřeny podélné stavby vodních cest, například povodní strany otevřených vrat plavební komory, stěny plavební komory apod. Svodidlo sestává ze svislých válců (1), které jsou točně uloženy v pružných blocích (2), například pryžových, které jsou pevně spojeny s konstrukcí (3) podélné stavby vodních cest.

Přídavné nastavovací zařízení rentgenového goniometru pro difrakční tenzometrii víceexpoziční metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221593

Dátum: 15.02.1986

Autori: Suchý Josef, Štorek František, Ráža Václav, Říman Ríša, Kochanovská Adéla, Mandl Miroslav, Ryšavý Jan, Kraus Ivo, Vach Vladimír, Nehasil Miroslav

Značky: nastavovací, goniometru, tenzometrii, zařízení, metodou, přídavné, difrakční, rentgenového, víceexpoziční

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné nastavovací zařízení rentgenového goniometru pro difrakční tenzometrii víceexpoziční metodou upravené na skříni goniometru s ramenem počítače otáčeného náhonem s konstantní úhlovou rychlostí, dále opatřeného rentgenovou trubicí nasměrovanou na vzorek, které se skládá ž upevňovací desky ku stacionárnímu uchycení měřeného vzorku, která je nesena kluznou deskou otáčenou náhonem s poloviční konstantní rychlostí prostřednictvím hnaného kola...

Elektronově optický systém elektronového litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221592

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kolařík Vladimír, Lencová Bohumila, Delong Armin Akademik

Značky: elektronového, elektronově, opticky, systém, litografu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronově optického systému elektronového litografu tvořený autoemisní tryskou, soustavou k formování svazku elektronů a třístupňové optické soustavy. Podstatou optického systému je, že za soustavou k formování svazku elektronů jsou za sebou uspořádány jednak přenášecí čočka s dlouhým ohniskem, za ní zmenšovací čočka. Systém umožňuje plné využití výhodných optimálních podmínek autoemisní trysky. Vynález je určen zejména pro...

Hydrostatická zatěžovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221591

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sáblík Radoslav, Boháček František

Značky: zatěžovací, jednotka, hydrostatická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkoušení zejména valivých ložisek. Vynálezem je vyřešeno přesné statické zatěžování zkoušených strojních částí. Hydrostatická zatěžovací jednotka podle vynálezu sestává z válce uspořádaného suvně na nepohyblivém pístu, který je upevněn na konsole zatěžovací jednotky. Prostor mezi čelem pístu a dnem válce je vyplněn hydraulickým médiem. Na druhé straně pístu je vytvořeno osazení s mezikruhovou kuželovou plochou, mezi níž a...

Forma pro přípravu vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221590

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pospíšil František

Značky: forma, vzorků, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy pro přípravu vzorků odlitím a následným zatuhnutím materiálu pro fyzikálně-mechanická měření jeho vlastností, ve tvaru pravidelného rovnoběžnostěnu, například hranolu. Účelem vynálezu je zajistit měření vzorku, jehož struktura odpovídá skutečnému materiálu při dokonalém dotyku materiálu s mechanismy přístroje. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že alespoň dvě vzájemně rovnoběžné stěny formy jsou na vnitřní straně...

Plechová kostra pro chlazení elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221589

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hamrla Jiří, Šimek Josef, Linhardt Peter

Značky: chlazení, elektrického, plechová, stroje, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plechové kostry pro chlazení elektrického stroje točivého se žebry vytvořenými ohybem a slisováním protilehlých stěn plechu, tvořícího plášť kostry, přičemž stěny jednotlivých žeber jsou mechanicky spojeny. Účelem vynálezu je dosáhnout zvýšení mechanické pevnosti kostry a zaručit tím i dobrý tepelně vodivý styk pláště kostry s povrchem statorového svazku a snížit technologickou a energetickou náročnost při výrobě plechové...

Kovadlo kovacího hydraulického lisu pro výrobu kovových desek a kotoučů ze špalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221588

Dátum: 15.02.1986

Autori: Elfmark Jiří, Turoň Slavomír, Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

Značky: kotoučů, kovadlo, výrobu, hydraulického, desek, špalků, kovacího, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření kovadla kovacího hydraulického lisu, které se při kování pootáčí. Za tím účelem sestává kovadlo z kovové obdélníkové desky (1), která je na horní straně opatřena válcovým čepem (2), k jehož čelu je připevněna příruba (3) většího průměru, než je průměr válcového čepu (2). Čep (2) je uložen v ose držáku (5) tvaru dutého válce, z jedné strany ukončeného vnitřním osazením, které je na vnitřní straně přivrácené k přírubě...

Zařízení k ovinutí a stažení bloku tašek vázacím drátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221587

Dátum: 15.02.1986

Autori: Brunner Evžen, Vranka Ludvík

Značky: zařízení, stažení, ovinutí, bloků, tašek, vázacím, drátem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zavedení mechanizace pro výpal tašek při současném snížení počtu pracovních sil a odstranění namáhavosti a pracnosti. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že před vstupním koncem vedení (5), sestávajícího z alespoň dvou rozevíratelných částí (6, 7) jsou umístěny dvojice zasouvacích kladek (4) k provlečení vázacího drátu (3) horními svěrnými čelistmi (13) stáčecí hlavice (15),...

Průmyslová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 221586

Dátum: 15.02.1986

Autori: Zeitler Josef, Hanák Rostislav

Značky: průmyslová

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná konstrukce průmyslové pece sestává pouze z příčných rámů a podélných nosníků, které jsou osazeny jednotlivými samostatně dilatujícími panely, které se skládají z vlastní pece, izolace a žárovzdorné vyzdívky. Panely jsou připevněny na ocelovou konstrukci patkami, které jsou součástí vlastní ocelové konstrukce panelu. Předmět vynálezu lze využít u většiny strojírenských pecí, u pecí pro keramický a...

Stator malého elektrického točivého stroje s vinutím a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221585

Dátum: 15.02.1986

Autor: Nepodal Miroslav

Značky: způsob, stroje, elektrického, vinutím, točivého, výroby, stator, malého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statoru malého elektrického točivého stroje s vinutím, zejména velmi malého servomotorku nebo krokového motorku přístrojové techniky a dále se týká způsobu jeho výroby, který umožňuje miniaturizaci tohoto točivého stroje. Konstrukce statoru (14) (obr. 3) je přizpůsobena použitému způsobu výroby (obr. 1). Do svazku slepené výstřižky (37) polotovarů vrstev statorových plechů (1) mají nákružky (39), které spojují patní části (30)...

Fluoroskopicko-scintilační radiodiagnostický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 221584

Dátum: 15.02.1986

Autor: Slabý Jiří

Značky: systém, radiodiagnostický, fluoroskopicko-scintilační

Zhrnutie / Anotácia:

Fluoroskopicko-scintilační radiodiagnostický systém je určený pro lékařskou diagnostiku rentgenovým zářením. Známé systémy využívají fluorescenční konverzi s velkou geometrickou rozlišovací schopností a malou absorpční rozlišovací schopností a scintilační metody s velkou absorpční rozlišovací schopností a malou geometrickou rozlišovací schopností. Navrhovaný systém využívá fluorescenci i scintilaci. Scanovací způsob prozařování je řešen dvěma...

Způsob přípravy konzervačního přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221582

Dátum: 15.02.1986

Autori: Adamovský Zdeněk, Skalický Luděk, Mlynář Josef, Dvořák Ladislav, Hromádka Miloslav, Vavřín Jan, Jakobe Petr, Přikryl Jaroslav, Beštová Jana, Bauer Miroslav

Značky: přípravků, přípravy, konzervačního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy konzervačního přípravku na bázi formaldehydu pro konzervaci krmiv. Přípravek se připravuje reakcí vodného formaldehydu s amoniakem nebo amonnými solemi organických nebo anorganických kyselin, případně za přídavku organických nebo anorganických kyselin.

Zapojení rychlostního regulačního obvodu s elektronickým nastavením počátečního stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221581

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pučelík Jiří

Značky: rychlostního, nastavením, počátečního, stavu, elektronickým, obvodů, regulačního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení rychlostního regulačního obvodu s elektronickým nastavením počátečního stavu je jednoduchým způsobem zvětšit regulační rozsah rychlostního regulačního obvodu a hlavně odstranit rázy v elektromechanické části při zapnutí, a to jak u rychlostního regulačního obvodu, tak i u polohového regulačního obvodu. Toho je dosaženo tím, že na vstup regulátoru rychlosti je přivedeno kompensační napětí, které automaticky výstup...

Svařovací zařízení, zejména přímočarých stykových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221580

Dátum: 15.02.1986

Autori: Moškoř Hartmut, Tobola Stanislav, Bittner Ladislav

Značky: ploch, svařovací, zejména, stykových, zařízení, přímočarých

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je svařovací zařízení, zejména přímočarých stykových ploch koreb důlních vozů s poloautomatickým seřízením dráhy ohybu svařovací hubice a jeho účelem je zvýšení produktivity svařovacích prací při současném odstranění namáhavé a zdraví škodlivé práce. Uvedeného účelu se dosáhne v horizontálním směru sestavitelným uspořádáním nosným sloupů (4) na loži (1). Na sloupech (4) jsou uložena nosná ramena (5) s podávacím zařízením (6)...

Budicí dutina neodymového nebo rubínového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221579

Dátum: 15.02.1986

Autori: Syneček Jaroslav, Kvapil Jiří, Rohlíček František

Značky: dutina, rubínového, neodymového, laseru, budicí

Zhrnutie / Anotácia:

Využívá se při konstrukci budicí dutiny neodymového nebo rubínového laseru tvořené zrcadlem tvaru eliptického válce obsahující budicí výbojku a buď válcový výbrus aktivního materiálu dotovaného ionty neodymu, nebo válcový výbrus rubínu, umístěné v ohniskových přímkách eliptického válce. Dociluje se reabsorpce nežádoucí části světla ke zvýšení účinnosti budicího systému. Podstatou vynálezu je vložení selektivního rovinného zrcadla s odrazivostí...

Elektrická odporová pec se stabilní vsázkou nebo pec průběžná

Načítavanie...

Číslo patentu: 221578

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kovařík Oskar, Rada Josef, Turek Luděk

Značky: průběžná, stabilní, elektrická, odporová, vsázkou

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická odporová pec se stabilní vsázkou nebo pec průběžná, sestávající z nejméně jedné sekce, vytvořené z obvodové části tepelně izolované, hranatého nebo kruhového tvaru, opatřeného topením a dvou uzavíracích, tepelně izolovaných částí, tvořících dno a víko pece nebo čela pece, vyznačující se tím, že obvodová část pece je vytvořena z tepelně izolační vrstvy (2), která je na vnitřní stěně opatřena celistvou kovovou výstelkou (1) spojenou...

Zařízení pro přepravu vysoce viskózních látek, zejména tekutých polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221577

Dátum: 15.02.1986

Autori: Koška Václav, Švanda Jaroslav, Seichter Pavel, Šmerda Stanislav, Bujdoš Ctibor

Značky: zařízení, viskózních, polymerů, látek, zejména, vysoce, prepravu, tekutých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu vysoce viskózních látek, zejména tekutých polymerů, které je shodné především pro použití v lince na zpracování tekutých polymerů a při zpracovávání vysokomolekulárních látek o značných viskozitách, které je třeba z technologických důvodů zbavit vlhkosti a bublin, zahřátím na vyšší teplotu za vakua. Zařízení podle vynálezu sestává z pracovní nádoby a z přepravní nádoby vysoce viskózní látky a vyznačuje se...

Zařízení k měření teploty, pohybujících se plošných deformovatelných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221576

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hes Luboš

Značky: plošných, měření, zařízení, pohybujících, útvaru, deformovatelných, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření teploty pohybujících se plošných útvarů, zejména textilií nebo fólií, prostřednictvím plošného čidla tepelného toku, které je umístěno na měřicí straně tepelně stabilizovaného kovového tlaku. Čidlo tepelného toku je přitom alespň na části svého obvodu opatřeho přírubou, zhotovenou z tepelně izolačního materiálu s nízkým koeficientem tření.

Způsob zvýšení odolnosti polyamidů vůči termooxidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 221575

Dátum: 15.02.1986

Autori: Puffr Rudolf, Pospíšil Jan, Lánská Božena, Holčík Ján, Mašek Ján, Šebenda Jan

Značky: termooxidaci, odolností, způsob, polyamidů, vůči, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení odolnosti polyamidů vůči termooxidaci, při kterém se polymeraci podrobí směs laktamu, případně laktamů, nebo diaminu a dikyseliny, spolu s katalytickými a regulujícími složkami a stabilizátorem, vyznačený tím, že stabilizátorem je směs látek na bázi substituovaného difenylaminu o struktuře vyjádřené vzorcem I kde R je alfa-methylbenzyl, x je 0 - 3 nezávisle na y a y je 1 - 3 nezávisle na x.

Zařízení pro ovládání výlisku v lisovnici, zejména v příčně dělené lisovnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 221574

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hanák Stanislav, Ošťádal Jaromír, Pojíšek Augustin, Vítek Jiří

Značky: ovládání, zejména, dělené, výlisků, příčné, zařízení, lisovnici

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání výlisku v lisovnici, zejména v příčně dělené lisovnici, obsahující úložný díl pro polotovar výlisku a přísuvný díl s tvarovou dutinou pro tvarování konce polotovaru. Podstatou vynálezu je zařízení, umožňující uvolnění tvarovaného konce výlisku z tvarové dutiny konvexního nebo konkávního tvaru v průběhu jedné pracovní operace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v přísuvném dílu je posuvně uspořádán alespoň...

Způsob výroby tvárníků a tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 221573

Dátum: 15.02.1986

Autori: Novák Jiří, Böhm Bohumil, Wiesner Ivo

Značky: způsob, tvárníků, tvárnic, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit potíže při výrobě tvárníků a tvárnic způsobené smrštěním výplňové hmoty, která tvoří podpěru pracovnímu povrchu. Uvedeného účelu se dosáhne vyplněním prostoru mezi rámem a rubovou stranou skořepiny kompozicí, skládající se z kapalného epoxidového elastomeru, plniv, jejichž minimální podíl frakce 0,5 až 1,5 mm je 50 %, a z polyaminových vulkanizátorů, které mají v molekule alespoň tři aktivní vodíky a použijí se v...

Zapojení pro realizaci simulátoru řízeného procesu programovými prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221572

Dátum: 15.02.1986

Autori: Viaclovský Vladimír, Kulhánek Ladislav

Značky: procesu, simulátoru, programovými, zapojení, realizaci, řízeného, prostředky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicích počítačových systémů pro sledování a řízení vnějších procesů, u nichž je komunikace mezi řídicím systémem a řízeným procesem prováděna prostřednictvím elektrických signálů a kde se simulace řízeného procesu provádí za účelem testování a ověřování správnosti funkce vyvíjeného řídicího systému. Účelem vynálezu je vytvoření zapojení, jež umožní realizaci simulátoru řízeného procesu programovými prostředky. Uvedeného účelu...

Příze ze staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 221571

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šrámek Rudolf, Kroupa Petr, Fantl Jiří

Značky: staplových, vláken, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká příze ze staplových vláken, jejíž soudržnost a pevnost umožňuje dosazení přídavných mechanických a vzhledových vlastností, přičemž podstata spočívá v tom, že alespoň část vláken ležících z části uvnitř příze je zbývající částí své délky obrácena do protisměru, a poté ovíjí přízi šroubovicí (3).

Pružný člen s proměnnou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221570

Dátum: 15.02.1986

Autor: Seibt Valtr

Značky: charakteristikou, člen, pružný, proměnnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného členu s proměnnou charakteristikou, tvořeného tažnou pružinou a s ní souose uloženou tlačnou pružinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tažná pružina je uložena v koncovkách, z nichž jedna koncovka je opatřena vybráním, do kterého je zasunut jeden konec tlačné pružiny, zatímco její druhý konec je opřen o doraz upevněný na háčku, který je suvně uložen v průchozím otvoru v koncovce s vybráním.

Zapojení pro stejnosměrná magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 221569

Dátum: 15.02.1986

Autor: Mikulec Michal

Značky: měření, zapojení, magnetická, stejnosměrná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro stejnosměrná magnetická měření na otevřených i prstenových vzorcích s lineární časovou změnou magnetického toku měřeného vzorku se současným převodem jeho velikosti na číselný údaj a s automatizací měřicího procesu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že magnetizační vinutí je připojeno na výstup zesilovače, jehož vstup je připojen na zdroj řídicího napětí přes měřicí vinutí a dále první čítač, na jehož výstup je...

Řezný a/nebo brousicí nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221568

Dátum: 15.02.1986

Autori: Honzírek Marcel, Baštýř Zdeněk

Značky: nástroj, řezný, brousící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby brousicích a řezných nástrojů s novým nosným tělem vyznačujícím se malou hmotností, pružností a snadnou obrobitelností při stálosti tvaru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že těleso nástroje je vytvořeno ze tvrzené skelné tkaniny, plátované kovovou, například měděnou fólií. Uvedený nástroj lze použít k obrábění, lapování i leštění, a to zejména při opracování tvrdých materiálů, například křemíku, keramiky, skla, event....

Podávací plocha vibračních třídičů, podávačů a dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221567

Dátum: 15.02.1986

Autor: Šindelář Bedřich

Značky: podavačů, třídičů, dopravníku, podávací, plocha, vibračních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém sestavení jednoduchého obvodu, který umožňuje generovat testovací posloupnost, vytvářející v poli paměťových buněk testované paměti vzorek posouvané diagonály. V prvním kroku je proveden zápis 1(0) v poli 0(1) do těch buněk zkoušené paměti, pro které souhlasí adresa řádku a sloupce paměťové matice. V dalších krocích je proveden zápis tak, že osamocená 1(0) je postupně vystřídána ve všech buňkách paměti. Generátor využívá...