Archív za 1986 rok

Strana 196

Způsob eliminace vlivu změn objemové hmotnosti materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229327

Dátum: 01.03.1986

Autor: Votava Petr

MPK: G01N 23/02

Značky: vlivů, objemové, materiálů, změn, hmotnosti, způsob, eliminace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu eliminace vlivu změn objemové hmotnosti materiálu při měření jeho chemického složení na základě energetické detekce gama záření vzniklého interakcí neutronů s atomovými jádry měřeného materiálu. Účelem vynálezu je vyloučit nutnost provádění paralelního kompenzačního měření. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že se dle rozsahu kolísání objemové hmotnosti nastaví výška vrstvy proměřovaného materiálu tak, že...

Zařízení pro zachycení konce prohozeného útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229326

Dátum: 01.03.1986

Autori: Mlynář Jiří, Velechovský Petr, Bandouch Milan

MPK: D03D 47/30

Značky: konce, zachycení, strojích, tkacích, útku, zařízení, prohozeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tkacích strojů, zejména pak neortodoxních tkacích strojů, a to zařízení pro zachycení konce prohozeného útku, obsahujícího sací hubici a nosný trn. Sací hubice je uložena posuvně ne nosném trnu, jehož přední tvarovaná část zapadající do sacího otvoru je opatřena zavlékací drážkou a přisávacími kanálky, přičemž v sacím otvoru sací hubice je ustaven přidržovací element konce útku dosedající na zavlékací drážku při zasunuté přední...

Způsob renovace a výroby razníku a vyhazovače pro lisování ochranných pouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 229325

Dátum: 01.03.1986

Autori: Vašíček Jaroslav, Smrkovský Evžen, Plucar Anatol, Skokan Alfons, Fišer Rudolf

MPK: B21C 3/18

Značky: renovace, výroby, způsob, ochranných, pouzder, lisování, razníků, vyhazovače

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob renovace a výroby razníku a vyhazovače pro lisování ochranných pouzder použitelných zejména pro výpal porcelánu za účelem zvýšení jejich životnosti. Podle vynálezu předem opracované dosedací a stykové plochy na základních dílech razníku a vyhazovače se tepelně zpracují žíháním na měkko. Potom se obnoví tvar razníku a dosedacích ploch pro natažení a usazení zděři. Následující operací je tepelné zpracování části razníku a vyhazovače...

Přechodový prefabrikovaný dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 229324

Dátum: 01.03.1986

Autori: Schmuck Ján, Čížek Pavel

MPK: E04C 1/39

Značky: prefabrikovaný, přechodový, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přechodového prefabrikovaného dílce pro vzájemné spojování dvou různých druhů sloupů, různě orientovaných sloupů stejného typu nebo dvou různých druhů jiných konstrukcí. Přechodový prefabrikovaný dílec je opatřen dvěma navzájem rovnoběžnými stykovacími plochami, na které dosedají připojované prvky, a ve stykovacích plochách jsou umístěny kotevní prvky pro zakotvení prutů výztuže nebo jiných částí připojovaných prvků. Kotevní...

Porodní kotec pro prasnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 229323

Dátum: 01.03.1986

Autori: Brož Václav, Matoušek Aleš

MPK: A01K 1/02

Značky: porodní, kotec, prasnici

Zhrnutie / Anotácia:

Porodní kotec pro prasnice s boxem umístěným v kotci šikmo a s krmným korytem na boku. U porodního kotce je box pro prasnici mezi prostorem s krmným korytem pro prasnici a ložem pro selata s dalším prostorem, který slouží jako únikový a je v něm krmítko pro selata. Box pro prasnici je průchozí.

Konštrukcia rámu pre vytváranie elektronických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229322

Dátum: 01.03.1986

Autor: Ďuroši Peter

MPK: H05K 7/18

Značky: obvodov, elektronických, konštrukcia, vytváranie, rámu

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia rámu je určená pre vytváranie elektronických obvodov takým spôsobom, kde elektronické prvky sa priamo neletujú, aby nedošlo k ich prepáleniu pri montáži a demontáži. Konštrukcia má vymeniteľnú nosnú plochu, opatrenú sústavou dier, ktorá je aspoň z časti opatrená kovovými kontaktmi pre uchytenie elektronických prvkov. Konštrukcia je tak vytvorená, že umožňuje aj vzájomné spájanie viac konštrukcií a ich vzájomné elektrické prepojenia...

Způsob ovládání elektromagnetu, zapínajícího zubovou spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229321

Dátum: 01.03.1986

Autori: Chaloupka Jan, Ott František

MPK: F16D 27/00

Značky: způsob, zapínajícího, ovládání, elektromagnetů, spojku, zubovou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob ovládání elektromagnetu, zapínajícího zubovou spojku, pomocí elektrického zapojeni, zejména zubovou spojku programově řízeného vrtacího stroje. Účelem vynálezu je zajistit spolehlivé zapínání zubové spojky elektromagnetem. Dosahuje se toho pomocí vhodného elektrického zapojení tak, že se v první fázi zdvihu elektromagnetu, zahájené povolen k jeho sepnutí, sníží jeho síla, např. zařazením odporu nebo diody do jeho...

Nástroj pro zajištění ultrazvukové průchodnosti povrchových vrstev výkovků ze stabilizovaných austenitických ocelí.

Načítavanie...

Číslo patentu: 229320

Dátum: 01.03.1986

Autor: Jandoš František

MPK: C21D 7/13, B21J 1/02

Značky: zajištění, stabilizovaných, nástroj, průchodnosti, ultrazvukové, vrstev, oceli, výkovků, povrchových, austenitických

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrojem pro zajištění ultrazvukové průchodnosti volně kovaných výkovků ze stabilizovaných austenitických ocelí je použití spodního nebo spodního a horního úhlového kovadla. Dosahuje se jím takové zrnitosti povrchových vrstev výkovků, že ultrazvuková kontrola ani při aplikaci šikmé sondy přenášející příčné vlnění nezaznamenává klamné indikace, jež nelze rozlišit od skutečných vad. Použití se váže k výrobě výkovků s největší požadovanou jakostí.

Způsob kování ingotu, předkovku či výkovku ze stabilizovaných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229319

Dátum: 01.03.1986

Autor: Jandoš František

MPK: B21J 1/02, C21D 7/13

Značky: ingotu, způsob, oceli, stabilizovaných, předkovků, výkovků, austenitických, kovaní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká volného kování výkovků ze stabilizovaných austenitických ocelí. Řeší problém potlačení vzniku klamných ultrazvukových indikací, které se zjišťují v důsledku povrchové hrubozrnnosti výkovků při jejich ultrazvukovém zkoušení za použití šikmé sondy přenášející příčné ultrazvukové vlnění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se povrchové vrstvy výkovku tváří při vyšší teplotě než má jádro. Povrchové vrstvy prodělávají relativně vyšší...

Zařízení k vypouštění, případně plnění kapaliny z málo přístupných míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229318

Dátum: 01.03.1986

Autori: Trojan Oldřich, Urbánek Bohumil, Bárta Jaroslav

MPK: F01M 11/04

Značky: prístupných, kapaliny, plnění, případně, vypouštění, míst, zařízení, málo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vypouštění, případně plněni kapaliny z málo přístupných míst, zejména motorů a převodových skříní. Zařízení je tvořeno dutým šroubem, jehož vnitřní prostor je odstupňován a šroub je vnějším průměrem uchycen v otvoru tělesa, obsahujícího kapalinovou náplň. Dutý šroub obepíná přípojka, opatřená radiálním vrtáním, ke kterému je připevněn nátrubek. Dále je zařízení tvořeno šroubem s čepovým osazením, opatřeným těsnícím...

Zapojení obvodu pro kontrolu správného připojení akumulátorové baterie k nabíječi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229317

Dátum: 01.03.1986

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr, Šorna Jaroslav

MPK: H02J 7/06

Značky: baterie, obvodů, zapojení, kontrolu, nabíječi, připojení, správného, akumulátorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro kontrolu správného připojení akumulátorové baterie prostřednictvím dvou dvouvodičových vedení k silovým s měřícím svorkám nabíječe, vždy v jediné možné polaritě a dále pak indikujícího poruchový stav nabíječe při přerušení kteréhokoliv vedení. Obvod je tvořen zapojením třech optoelektrických vazebních členů a blokem kombinační logiky.

Tažný trn pro tažení trubek s ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229316

Dátum: 01.03.1986

Autori: Valášek Pavel, Petruželka Jiří

MPK: B21D 22/20

Značky: trubek, ultrazvukem, tažení, tažný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tažný trn pro tažení trubek s ultrazvukem, jehož pracovní část 1 je umístěna v uzlu nebo poblíž uzlu výchylky podélné vlny. Tažný trn má pracovní část 1 a nástavec 2 spojené čepem 3 s osazením na straně pracovní části 1 která se o toto osazení 4 opírá. Čep prochází středem obou částí trnu a pomoci závitu 5 je na straně nástavce 2 spojen s vlnovodem. Tažný trn je vhodný pro tažné stolice vybavené zdrojem ultrazvukových vln k...

Systém pro automatické sledování měřených míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229315

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kohut Karel, Kresta Milan

MPK: G01R 31/02

Značky: měřených, míst, systém, automatické, sledování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického signalizačního systému, který umožňuje sledování měřených míst v elektrických obvodech strojů a zařízení s je vhodný k aplikaci nejen v těžkých podmínkách a agresivním prostředí v hutním a chemickém průmyslu, ale například i ve zdravotnictví. Podle vynálezu výstupy (a až h) měřených míst (A až H) jsou propojeny s vyhodnocovacími obvody (110 až 810), jež jsou svými výstupy (aa až ha) propojeny s kontrolními...

Uložení ložisek ve zkušebním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229314

Dátum: 01.03.1986

Autori: Handl Zdeněk, Sáblík Radoslav

MPK: G01M 13/04

Značky: zkušebním, uložení, ložisek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení ložisek ve zkušebním zařízení při axiálním zatěžování. Uložení ložisek podle vynálezu umožňuje dosáhnout vysoké přesnosti při jejich axiálním zatěžování s použitím značné části dosavadního zařízení. Sestává z nejméně jednoho středního a dvou bočních pouzder a z dvojdílné unášecí hřídele na než jsou nalisovány vnitřní kroužky zkoušených ložisek jejichž vnější kroužky jsou vlisovány do středního a bočních pouzder. Střední...

Chladicí zařízení elektrického stroje s výměníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229313

Dátum: 01.03.1986

Autor: Němčík Stanislav

MPK: H02K 9/18

Značky: elektrického, tepla, chladicí, zařízení, výměníkem, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud se skříň chladicího zařízení s výměníkem tepla prováděla jako jeden celek, což velmi ztěžovalo odstraňování třísek od obrábění z prostoru spojeného s vnitřním ventilačním okruhem stroje. Podle vynálezu je skříň chladicího zařízení s výměníkem tepla spojena rozebíratelně, což navíc umožňuje také snazší čištění vnějšího povrchu trubek.

Dvoustupňový odlučovač kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229312

Dátum: 01.03.1986

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: plynů, odlučovač, kapaliny, dvoustupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustupňový odlučovač kapaliny z plynu umožňuje optimální konstrukční provedení soustavy a vzájemné uspořádaní separačních stupňů. Dvoustupňový odlučovač sestává z nádoby ve které je umístěn odstředivý stupen a náplňový stupeň. Nádoba je rozdělena příčnou přepážkou a vrstvou náplně, umístěnou pod příčnou přepážkou na tři dílčí prostory. Výhodou vynálezu je, že oba stupně jsou umístěny v jedné nádobě, kapalinu odloučenou v prvním stupni je...

Tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 229311

Dátum: 01.03.1986

Autor: Bystrianský Marián

MPK: B21B 45/04

Značky: tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska je opatrená výtokovými otvormi, ktoré sú vytvorené ako prienik stredového otvoru 2 a obvodovej drážky 1 tvaru V v dne telesa trysky a troch rovnobežných drážok 4 vytvorených v čele 5 telesa trysky. Používa sa pre ostrek a zbavovanie okují z povrchu ohriateho kovového materiálu pred tvárnením.

Ústrojí přírazu útku na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 229310

Dátum: 01.03.1986

Autori: Čech Miloslav, Vašíček Vladimír, Slezák Adolf

MPK: D03D 49/62

Značky: ústrojí, útku, přírazu, tkacím, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší především zvýšení útkové dostavy a zmenšení rázových sil při tkaní na tkacím stroji. Ústrojí přírazu útku na tkacím stroji zahrnuje zejména paprsek pro příraz útku do čela tkaniny a činný člen, na kterém je paprsek uložen. Činný člen je na stroji uložen výkyvně a náhonově spražen s pohonem stroje. Podstatou vynálezu je, že paprsek je uložen v nosiči, který je na činném členu uložen omezeně výkyvně a to s osou kyvu rovnoběžnou s...

Jednoúčelový, horizontálně-vertikální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229309

Dátum: 01.03.1986

Autori: Válka Miloslav, Harašta Petr, Pavlík Miroslav, Skoupý Ferdinand

MPK: B23P 23/02

Značky: horizontálně-vertikální, jednoúčelový, stroj, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednoúčelového obráběcího stroje a řeší problém obrábění šikmých otvorů, které jsou hloubkově tolerovány a přesně navazují na další opracovanou plochu. Jednoúčelový horizontálně-vertikální obráběcí stroj tvoři střední podstavec, který nese vícepolohový pracovní stů1 s polohovacím a podpěrným zařízením, na jednom bočním vodorovném stojanu je přesouvací zařízení s naklápěcím mechanismem otočná desky s posuvnou jednotkou a...

Zařízení k opracování čel trubkových oblouků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229308

Dátum: 01.03.1986

Autor: Opletal Bohuslav

MPK: B23C 3/00

Značky: oblouků, trubkových, zařízení, opracování

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru obráběcích strojů. Předmětem vynálezu je ekonomické řešení jednoúčelového stroje. Podstatou vynálezu je vzájemná poloha trubkového oblouku a frézovacího vřeteníku. Trubkový oblouk je na otočném stole uchycen tak, že osa otočného stolu prochází jeho těžištěm a středem křivosti, přičemž osa frézovacího vřeteníku je kolmá k čelu trubkového oblouku. Podstatu vynálezu nejlépe charakterizuje obr. 1.

Potrubí pro rozvod plynů v zařízení na rozmrazování nákladů v železničních vagonech

Načítavanie...

Číslo patentu: 229307

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kubát Jaroslav, Rada Jiří

MPK: B65G 69/20

Značky: rozmrazování, rozvod, železničních, zařízení, vagonech, nákladu, potrubí, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

V rozmrazování železničních vagónů se velmi osvědčila zařízení rozmrazující vagóny proudem plynů proudového motoru. Tato zařízení jsou tak výkonná, že jsou schopná rozmrazit vagóny v době okolo 15 minut i na volném nebo jenom částečně zakrytém prostranství. Dosud se u těchto zařízení používalo výstupního potrubí, které zachovávalo značnou rychlost výstupních plynů podél kolejí, čímž docházelo k nerovnoměrné rychlosti rozmrazení nákladu podél...

Pružné dno poddajné železobetonové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 229306

Dátum: 01.03.1986

Autor: Novotný Jan

MPK: E02D 27/34

Značky: železobetónové, poddajné, pružné, nádrže

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci dilatační spáry nádrže s pružným dnem. Ve dnu nádrže je vytvořen zářez, opatřený po své celé délce na spodní straně komůrkou. Vynález může být použit všude, kde dochází k plynulému průběžnému zakřiveni povrchu terénu, například vlivem poddolování, nestejnorodostí podloží, seizmicitou apod.

Zariadenie na osekávanie náliatkov kokilových odliatkov z farebných kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229305

Dátum: 01.03.1986

Autori: Chlebík Milan, Kostelný Martin

MPK: B22D 31/00

Značky: zariadenie, kokilových, farebných, náliatkov, odliatkov, kovov, osekávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na osekávanie náliatkov kokilových odliatkov z farebných kovov bezprostredne po ich odliatí pri teplote 500 - 900°C, Uvedeného účinku sa dosiahne tým, že držiak pevných nožov je upevnený na konzole, zatiaľ čo medzi pevnými nožmi je páka s lôžkom pripojená cez piestnicu vyhladzovacieho válca a kyvný čap na konzolu, a pohyblivé nože sú upevnené k piestnici pracovného valca pevne spojeného s konzolou.

Propojovací pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 229304

Dátum: 01.03.1986

Autor: Hochmann František

MPK: B65G 15/22

Značky: propojovací, pásový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Propojovací pásový dopravník, jehož použití je zaměřeno na rychlé nasměrování kontinuálního proudu dopravovaného materiálu na jednu ze dvou dopravních cest vzdálených od sebe více než 5 m a to zejména při selektivním dobývání užitkových nerostů např. hnědého uhlí. Podstatou propojovacího pásového dopravníku tvořeného rámem, poháněcím bubnem, vratným bubnem a podpěrnými válečky je, že na podávacím konci je opatřen výsuvnou násypkou sestávající z...

Zapojení pro připojení a odpojení periferie počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229303

Dátum: 01.03.1986

Autor: Chrastina Miroslav

MPK: H03K 17/296

Značky: počítače, odpojení, připojení, zapojení, periferie

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstup elektronického spínače je připojena periferie s cívka relé, přičemž periferie je spojena s počítačem a vstup elektronického spínače je spojen se síťovou zástrčkou jednak přes kontakty druhého relé a jednak přes vypínač, jehož pomocný kontakt je spojen s ovládacím vstupem elektronického spínače. Hlavní výhodou vynálezu je možnost odpojit a znovu připojit kteroukoliv periferii za chodu počítače pro potřeby oprav a údržby, což je...

Způsob výroby kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229302

Dátum: 01.03.1986

Autor: Schätz Miroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: čoček, výroby, způsob, kontaktních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití polysiloxanu pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím. Použití polysiloxanů a trojrozměrnou kaučukovou sítí pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím je umožněno jejich velkou propustností pro plyny, zejména pro kyslík. Kontaktní čočky vyrobené za použití vynálezu jsou naprosto zdravotně nezávadné a čiré a velmi dobrými optickými vlastnostmi. Jsou značně elastické v rozmezí vysokých i nízkých teplot a při...

Zariadenie pre presné vedenie fotoelektrickej čítacej hlavy voči adresovacím štítkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229301

Dátum: 01.03.1986

Autor: Maco Vladimír

MPK: G06K 9/04

Značky: štítkom, fotoelektrickej, zariadenie, čítacej, voči, vedenie, adresovacím, hlavy, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre presné vedenie fotoelektrickej čítacej hlavy voči adresovacím štítkom, najmä u automaticky riadených dopravných zariadení ako sú regálové zakladače. Pozostáva z vozíka, na ktorom je upevnené fotoelektrická čítacia hlava. Riešeným problémom je zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti ako aj zníženia výrobných nákladov zariadenia. To sa dosahuje tým, že vozík 3 je na jednej strane opatrený kladkami 31, 32, ktorými je v smere vodorovného...

Elektrický kvadrupól pro transport nabitých částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 229250

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejbal Zdeněk

MPK: H01J 37/26

Značky: nabitých, částic, kvadrupól, transport, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického kvadrupólu pro transport nabitých částic na libovolné vzdálenosti. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že elektrody jsou uspořádány do tvaru čtyřchodé šroubovice, přičemž dutina šroubovici vymezená tvoří pracovní prostor, hodnota poměru stoupání šroubovice k poloměru příčného průřezu pracovního prostoru je dána vztahem kde L je stoupání šroubovice, r je poloměr příčného průřezu pracovního prostoru, V1 je...

Zařízení pro ohřev strojovny a trakčních motorů elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229249

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hampl Václav, Eret Václav, Bárta Miloslav

MPK: B60H 1/02

Značky: trakčních, elektrické, ohrev, motorů, strojovny, lokomotívy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro ohřev strojovny a trakčních motorů elektrické lokomotivy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup ventilačního okruhu odporníku je opatřen uzavíratelnými žaluziemi, před kterými je umístěna alespoň jedna klapka výstupu, spojující výfukový prostor ventilačního okruhu odporníku s prostorem strojovny. Ventilační okruh trakčních motorů je opatřen alespoň jednou klapkou sání, která spojuje prostor strojovny s nasávacím...

Průtokoměr k měření průtoku vzduchu nebo jiných plynů, zejména ve větrací a klimatizační technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229248

Dátum: 01.03.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: G01F 1/00

Značky: vzduchu, průtokoměr, průtoku, jiných, technice, zejména, klimatizační, větrací, měření, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém jednoduchého uspořádání průtokoměru, který generuje elektrická pulsy s frekvencí úměrnou procházejícímu průtoku tekutiny, přičemž zpětnovazebním zapojením se dosahuje resonančních vlastností pro stabilitu a koherenci aerodynamických oscilací. V potrubí je mezi separačním klínem u jedné stěny a protilehlou kontrakční stěnou vytvořeno skloněné ústi, z něhož vytékající proud sleduje přídržnou stěnou a jeho část je deflektorem...

Nástroj pro broušení užitkových a bižuterních skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229247

Dátum: 01.03.1986

Autori: Minář Silvestr, Vychodil Miloslav, Jetmar Josef, Suchánek Josef

MPK: B24B 9/08

Značky: broušení, nástroj, užitkových, bižuterních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je intenzifikace procesu broušení skla, zmenšení nebo odstranění závislosti na přírodních surovinách pro zhotovení brusů, zlepšení hygieny práce a odstranění nebezpečí vzniku silikózy u obsluhujících pracovníků. Podstatou vynálezu je, že aktivní vrstva brusného nástroje je tvořena kombinací plošně rozložených samonosných prvků s vázaným syntetickým diamantovým práškem a souvislé vrstvy zalévací jednosložkové nebo vícesložkové...

Nástroj pro leštění užitkových a bižuterních skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229246

Dátum: 01.03.1986

Autori: Minář Silvestr, Jetmar Josef, Suchánek Josef, Vychodil Miloslav

MPK: B24B 9/08

Značky: leštění, bižuterních, užitkových, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je intenzifikace procesu leštění skla a možnost zvýšení jakosti leštěných ploch. Podstatou vynálezu je, že aktivní vrstva lešticího nástroje je tvořena syntetickým a/nebo přírodním textilním nosičem impregnovaným ve dvou stupních otěruvzdornými pryskyřicemi a ke sklu povrchově aktivními pryskyřicemi s výhodou plněnými lešticími kysličníky.

Zapojení polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 229245

Dátum: 01.03.1986

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: G11C 7/00

Značky: pamětí, polovodičové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení polovodičové paměti a umožnit paralelní i sériový zápis dat, jakož i paralelní i sériové čtení dat, dále umožnit zrychlení zápisu dat a zvětšování její kapacity., Uvedeného cíle se dosáhne zapojením polovodičové paměti s řadičem a posuvným registrem, obsahujícím alespoň dvě podskupiny,sestávající vždy z jedné dílčí paměti, z jednoho dílčího multiplexoru a z jednoho dílčího posuvného registru. Počet bitů...

Diodový vysokonapěťový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 229244

Dátum: 01.03.1986

Autori: Brychta Jaroslav, Pištělka Milan, Kunz Ivo, Procházka Bohumír

MPK: H01J 37/26

Značky: transformátor, vysokonapěťový, diodový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání diodového vysokonapěťového transformátoru pro zdroj urychlovacího napětí. Podstatou vynálezu je, že primární vinutí sestává ze dvou jednovrstvých cívek zapojených v sérii, na nichž jsou nasunuty kotoučové cívky sekundárních vinutí s mezerami mezi sebou, do nichž jsou vloženy diody zapojené v sérii s vývody kotoučových cívek. Diodový vysokonapěťový transformátor je určen zejména pro zdroj urychlovacího...

Vysokonapěťový odporový a kapacitní dělič

Načítavanie...

Číslo patentu: 229243

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pilka Vojtěch, Lang Jiří, Pištělka Milan

MPK: H01J 37/26

Značky: dělič, kapacitní, vysokonapěťový, odporový

Zhrnutie / Anotácia:

Dělič je určen zejména pro zdroje urychlovacího napětí, např. pro elektronově optické přístroje. Vynález popisuje konstrukční kombinaci a prostorové uspořádání děliče. Podstatou děliče je, že sériově zapojená odporová tělíska a sériově zapojené kondenzátory jsou nasunuty v izolačních trubicích vedle sebe navinutých do spirály na vodivém krytu zdroje urychlovacího napětí a překrytých vodivým pláštěm. Dělič je určen zejména pro zdroje...

Kotoučový plastový biodisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 229242

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hrašeovă Věra, Korytánek Milan, Kupf Lubomír

MPK: C02F 3/00

Značky: plastový, biodisk, kotoučový

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučový plastový biodisk biologických kontaktorů pro čištění odpadních vod, jehož funkční plochy jsou opatřena tvarovanými funkčními výstupky a zesíleny křížovými výztužnými žebry a obvodovou výztuhou, má v každém výztužném žebru vytvořen nejméně jeden dosedací výstupek.

Vícezávitový induktor, složený ze sekcí, pro ohřev tyčového materiálu kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229241

Dátum: 01.03.1986

Autori: Svoboda Josef, Kulhánek Ladislav

MPK: H05B 6/10

Značky: složený, induktor, sekcí, průřezu, vícezávitový, materiálů, kruhového, tyčového, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká středofrekvenčního indukčního kovárenského ohřevu. Řeší induktor složený ze sekcí. které jsou opatřeny tepelně izolační vyzdívkou ze žáruvzdorného vláknitého materiálu drženou kovovou nemagnetickou vložkou neuzavřeného profilu. Kovová nemagnetická vložka podle vynálezu je vsuvně uložena na vnitřním obrysu tepelně izolační vyzdívky a na žádném konci není oboustranně zajištěna proti osovému posuvu vzhledem k induktorové sekci....

Způsob a zařízení k měření vydutých tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229240

Dátum: 01.03.1986

Autori: Modra Cyril, Václavík Leoš

MPK: G01B 5/20

Značky: měření, tvaru, vydutých, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení podle vynálezu je určeno k přesnému měření zvláště tvarů a radiusů oběžných drah kroužků kuličkových, příp. soudečkových ložisek. Po nastavení výkyvného měřicího čidla podle radiusů vydutí měřeného obrobku se k jeho doteku přistaví rovinnou plachou destička ze skla. V polárních souřadnicích získaný analogový signál se pak zpracovává k stanovení radiusu vydutí pomocí mikropočítače elektronické jednotky. Způsob i zařízení k jeho...

Zařízení pro automatickou regulaci tloušťky pásu válcovaného na tandemové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 229239

Dátum: 01.03.1986

Autori: Oplová Galina, Hick Zdeněk, Ovsjannikov Vladimír

MPK: G05D 5/03

Značky: tloušťky, automatickou, tratí, regulaci, pásu, zařízení, tandemové, valcovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zařízení pro automatickou regulaci tloušťky pásu válcovaného na tandemové trati je zajištění vysoké přesnosti výstupní tloušťky pásu i při změnách technologických parametrů tratě v průběhu válcování. Toho se dosahuje řízením poměru rychlostí pohonů posledních dvou stolic tandemové tratě. Zařízení je opatřeno dvěma paměťovými posuvnými registry, které slouží pro vzájemné přiřazení vstupní a výstupní tloušťky pásu, dále je...

Pouzdro pro uložení zkoušeného ložiska ve zkušebním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229238

Dátum: 01.03.1986

Autori: Handl Zdeněk, Sáblík Radoslav

MPK: F16C 33/04

Značky: pouzdro, uložení, zkušebním, zařízení, zkoušeného, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pouzdra pro uložení zkoušeného ložiska ve zkušebním zařízení. Pouzdro podle vynálezu má nekruhový vnější tvar a vyznačuje se tím, že na jeho jedné straně je vytvořena rovinná plocha, ke které je pro kompenzaci podélné a obvodové deformace pouzdra připojena stykovými plochami deformační deska. která je prostřednictvím tlačného členu v doteku se zatěžovacím ústrojím pro vyvozování radiální zátěžné síly na pouzdro v oblasti jeho...