Archív za 1986 rok

Strana 191

Zařízení pro zpracovávání potravinového výrobku, například masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 247062

Dátum: 13.03.1986

Autori: Vladimir Konstantinovie, Troickij Igor Nikolajevie

MPK: A22C 5/00

Značky: zpracovávání, například, výrobků, potravinového, zařízení

Text:

...Langenova druhu, uvedený v dřívějším stavu techniky,by vyžadoval dva systémy, aby se vyrovnal stejné produktivitě.Kromě toho masírovací přístroj může také převracet maso nebo jiné kusy potravy při atmosférickém tlaku nebo pod vakuemrychlostí až do 0,2 Hz a tato pružnost a možnost mnohonásobného užití vynälezu je další důležitou výhodou a príspevkom vynálezu V oboru strojů na zpracování potravin.Počáteční finanční náklady jsou vynálezem...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246679

Dátum: 13.03.1986

Autori: Majer Josef, Jíša Pavel

MPK: C25B 11/04

Značky: iontově, membrána, selektivní, elektrodu, vápníkovou

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom,že jako neutrálniho nosiče je použito diaminu kyseliny 4-methyl-3,6-dioxakorkové, bez rozlišení konfigurace na uhlikovém atomu 4, jehož amidické dusikové atomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, schematického strukturního vzorcekde -R je alkyl, -CnH 2 n 1, s počtem uhlikových atomu n 8 až 11, jako N,N-difenyl-N,N-di-(2-n-oktyloxyethyl) diaminu...

Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246648

Dátum: 13.03.1986

Autori: Eervený Jindoich, Cabicar Rudolf

MPK: C07D 251/18

Značky: způsob, substituovaných, arylguanaminů, přípravy

Text:

...provedení podle vynálezu.51,35 g o-/p-/ chlorbenzonitrilu /0,373 molu/ a 39,1 g /0,465 molu/ dikyandiamidu se suspenduje za intenzívního míchání V 500 ml isobutanolu a suspenze se vyhřeje na 90 °C. Pak se připustí během 30 minut roztok 3,75 g KOH ve 100 ml isobutanolu.Během dávkovâní roztoku katalyzátoru se vylučují krystalky produktu, tj. o-/p-/chlörbenzoguanaminu. Reakce se dokončí ohřevem k mírnému varu po dobu 2 hodin. Po ochlazení...

Způsob přípravy substituovaných amidů kyseliny lysergové a jejích derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246643

Dátum: 13.03.1986

Autori: Myška Josef, Hutera František, Šafareík Jioí, Neužil Lumír, Dušek Karel, Ptáeník Poemysl

MPK: C07D 457/06

Značky: způsob, přípravy, substituovaných, amidů, jejich, derivátů, kyseliny, lysergové

Text:

...nutnost použít rozpoultědlo, ktoré ae n reakčaí nvm.Nyní bylo nalezeno, že k přípravě zubstituovaných mou chora uvedených kyselín lze výhodně pouäít ginko kondenzsční činidlo fcnyl-łł-fenylfoeforylmdochloríd vzorce IIIToto čínidlo je látka snadno dostupná z levnýoh s blžnýoh aurovín (víz syntnuís 1976, 185) s bylo použito k přípravě enhydrídd karbozylovýcb kyselín (Syatheeie | 981,2 ĺ 8) a peptidů (Syntheaíe 1982, 288).Výhodou použití...

Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246532

Dátum: 13.03.1986

Autori: Havran Ján, Podhradský Dušan, Turzová Alena, Matyas Karol, Koch Ivan, Benovie Bohumil

MPK: D06M 13/46

Značky: avivážní, změkčujícím, účinkem, prostředek, antistatickým

Text:

...že omak pláten upravených prostředkem podle vynálezu, je srovnatelný s omakem dosaženým výše zminéným chloridem.Avivažní prostředek podle vynálezu se pripraví snadno rozmíchánim výchozích surovín při 30 až 60 °C ve vodě.Kvartérní sůl se přlpraví kvarternizací reakčního produktu mastné kyseliny a diethylaminoethanolu příp. dimtehylaminoethanolu dimethylsulfátem, diethylsulfátem či benzylchloridem.Acylpolyglykol, resp. alkylpolyglykol se...

Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246531

Dátum: 13.03.1986

Autori: Leško Zoltán, Vojtková Anna, Šandula Jozef, Foltín Jozef, Hubá1 Ján

MPK: C11D 1/835

Značky: změkčujícím, antistatickým, avivážní, prostředek, účinkem

Text:

...nejměkčí.i ako srovnävací standardy se vqlíneupra vené plátno a plátno upravené dlmethyldistearylamoniumchloridem, který má výborný změkčovací účinek zařazený do třídy měkkosti 5. Bylo zjištěno, že omak pláten upravených avivážním prostředkem podle vynálezu, je srovnatelný s omakem dosaženým výše zminěným chloridem.Avivážní prostředek podle vynálezu se pripraví snadno rozmícháním výchozích surovin při 30 až 60 °C ve vodě.Sloučeniny obsažené...

Zapojení pro řízení nabíjecí charakteristiky baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246514

Dátum: 13.03.1986

Autor: Vallo Vladimír

MPK: H02J 7/10

Značky: charakteristiky, řízení, zapojení, baterie, nabíječi

Text:

...jeho emitor. Kolektor je připojen přes šestnáctý odpor R 16 na výstupní svorku 24, která je přes devatenáctý odpor R 19 připojena na společnou napájecí svorku 21. Výstup komparátoru Z 2 je přes diodu D a sedmnáctý odpor R 17 připojen na výstupní svorku 24, která je přes druhý kondenzátor C 2 připojena na druhou napájecí svorku 23 a přes osmnäctý R 18 na výstup integrátoru Z 1.Na společnou a druhou napájecí svorku 2 D, 23 se přivádi...

Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246472

Dátum: 13.03.1986

Autori: Fikar Jioí, Mánek Aleš, Ferkl František

MPK: B65G 47/24

Značky: zařízení, válcových, přířezu, odebírání

Text:

...21 ° pístnice čtvrtého hydraulického motoru 17, upraveného na křížovém suportu 29. Dosedací plocha 25 odklâdacíhor stolku 24 je pod dráhou čelistí 1 v rozsahu pracovního zdvíhu první pístnice 3 před padacími dvířky 26 opatřena jednołkřídlými dvlřky 8, otočné uloženými kolem osy j rovnoběžné s osou b přířezu 22. ednokřludlá dvířka 8 jsou ovládána pístnioí jpátého hydraulického motoru 9 do otevřené polohy navazujíci na plochu skluzu 30,...

Zapojení zdroje tepla s akumulačním zásobníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246456

Dátum: 13.03.1986

Autor: Valíeek Jaromír

MPK: F24H 9/20, F24D 11/00

Značky: zásobníkem, zdroje, akumulačním, zapojení, tepla

Text:

...V je dopravováno základním okruhem do soustavy vytápění V, kde se ochlazuje a zpětně cirvkuluje do zdroje tepla Z. Uzavřeny jsou armatury S 2, S 5, S 7,S 10, S 12, ostatní armatury, tj. S 1, S 3, S 4,S 6, S 8, S 11 jsou otevřeny, takže topné médium cirukuluje od čerpadla C 1 soustavy vytápětní V zpětným potrubím 1, 2, 3, ído zdroje tepla Z a potrubím 4, 5, soustavou vytápění V a zpětným potrubím B, 7, 8 do čerpadla C 1. Po dosažení...

Spôsob prípravy amínotiazolových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246443

Dátum: 13.03.1986

Autori: Fürst Pavel, Vašina Josef

MPK: C07D 277/38

Značky: derivátov, amínotiazolových, spôsob, přípravy

Text:

...volí talk, aby došlo k vytvoreniu 20 až 60 (Vo-ného roztoku zlúčeniny vzoroa Il.Po ukončení reakcie sa anorganžwcká zlúčenina odfiltruje a organické rozpúštadlo oddestiluje, s výhodou za vákua. Destilovaný odparok je surová zlúčenina vzorce I,ktorá sa čistí -konvenčne používanými metódami ako kryštalizácia alebo -cliromatografia.zlúčeniny vzorca I možno izolovať z reakrčnej zmesi tak, že po odfiltrovaní anorganickej zlúčeniny k jej...

N,N’-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246441

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hejtmánek Milan, Rybnikáo Alois, Weigl Evžen

MPK: C07C 87/30

Značky: n,n'-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy, přípravy, spôsob

Text:

...Hoci vzniká malé množstvo vedľajšich prvoduktov, V porovnanís inými metódami sa łspôsobom podľa vynálezu dajú velmi lahko a kva-ntltatlvvne odstrániť.»Príklady ilustrujú ale neobmedzujú metódu prípravy zlüčenín podľa vynálezu. Okrem výťažkolv, teploty topenia, RÍ hodnôt (silika gél Sllufol ® , sústava acetön - 1 M HCl11, detekcia Dragendorfovým činídlorn v Munierovej modifikácii), lC-spekiroskôpie,(merane v nujolovej suspenzii, vlnopočet v...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246434

Dátum: 13.03.1986

Autori: Štiller Zbynik, Chobot Jioí, Bischov Miloslav, Novák Mirislav

MPK: A01N 43/08

Značky: fungicídný, prostriedok

Text:

...aglomeráciou, impregnáciou alebo obalovanim, prípadne en~ kapsuláciou.Podiel účinných látok v použitej apiikačrnej forme podľa vynálezu sa môže pohybe-vvať v širokom rozmedzí v závislosti od účelu použitia. obecne obsahuju používané pripravky -U,0 D 1 až 5 0/0 vávhových účinnej látky.Nasledujúce príklady bližšie ozrejmujü,ale neobsahujú predmet vynálezu.K testom boli použité nasledovné zlúčeninyP r i k 1 a d 1 Stanovenie antifungálneho...

Způsob pěstování monokrystalů tetragonálního fosforečnanu draselného s určeným stupněm deuterace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246345

Dátum: 13.03.1986

Autori: Kueera Ladislav, Ševeak Stanislav

MPK: C30B 29/14

Značky: stupněm, draselného, monokrystalů, způsob, tetragonálního, fosforečnanu, určeným, pěstování, deuterace

Text:

...lze reprodukovatelně pěstovat pod teplotou 50 °C. Pro tento případ byla zvolena teplota nvasycení 45 °C postačující pro vypěstování monokrystalu požadované velikosti.Vyčerpaný pěstovací roztok z předcházejícího pěstovacího cyklu byl upraven přídavkem redestilované vody na požadovaný stupeň deuterace. přičemž .měření obsahu deuteri-a byl-o prováděno metodou měření absolutniho indexu lomu vzorku roztoku o objemu 3 ml. Sycení matečného...

Oranžová 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246343

Dátum: 13.03.1986

Autori: Pošta Antonín, Hemer Ivan, Didek Václav

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, chromokomplexní, oranžová

Text:

...byla nalezeno. nová oranžová 1 . 2 chromokomplexní azobarviva obecného vzorcełkde ,o . jedno z X a Y SO 3 H a ostatní X a Y x H, přlpravitelná reakcí chromltého komplexu 1 1 monoazobarvlva obecného vzorceo/f o Y Y I N ŇN OY CH 5 NOÄ kdeBarvlvta podle vynálezu, vybanvující vlnu a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně oranž-ovłými odstíny, se vyznačují Vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou...

Žlutá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246342

Dátum: 13.03.1986

Autori: Pošta Antonín, Hemer Ivan, Smrž Rudolf

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, žlutá

Text:

...»a prostorový/m uspo~ řádáním molekuly barevného komplexu. Nyní byla nalezeno nová 1 2 Chromokomplexní azobarviva obecného vzorcejedno X a Y z -S 03 H a ostatní X a Y z H připravitelná reuakcí chromltého komplexu 1 2 1 monoazobarviva obecného vzorce. O NN O Y Y kde jedno Y -SO 3 H ostatní Y H s mono azobarvivem obecného vzorceX COOH kde jedno X -SO 3 H, ostatní X H, při tep lotě 70 až 100 °~C a pH 6 až 11. Barviva podle vynálezu,...

Způsob výroby alkoxydihydroderivátů citronellalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246341

Dátum: 13.03.1986

Autori: Zelenka Antonín, Dejmek Luboš

MPK: C07C 47/19

Značky: citronellalu, způsob, výroby, alkoxydihydroderivátů

Text:

...do směsi ledu 100 d), 50 d toluenu a 25 d 50 hydroxidu sodněho.ten se nechá reagovat se směsi 96 »až 1000/0 kyseliny sírové a alkoholu R-Ol-l, kde R má výše uvedený význam a vzniklý enamin alkoxydlhydrocitrvonellalu se rozloží na alkoxydihydrocitronellal obecného vzorce I postupným přídáväním kyselé reakční směsi za chlazení na teplotu v rozmezí 0 až 30 stupňů Celsia do směsi organického ro~z~ pouštědla, s výhodou hexanu nebo toluenu,vody a...

Způsob jednostupňové přípravy tartrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246340

Dátum: 13.03.1986

Autor: Polievka Milan

MPK: C09B 29/36

Značky: jednostupňově, tartrazinu, způsob, přípravy

Text:

...směs vody s alifatickými alkoholy s počtem uhlíků 1 .až 3.Zvláště výhodne je použití etanolu, jehož ,poměr s vodou se pohybuje v rozmezí 3 1 až 1 3. Po skončení azokopulační reakce je výhodné zahřátí reakční směsi na teplotu 55 .až 60 °C, kdy po ochlazení dojde ke krystalízaci vysoce čisté monosodné soli barviva konstituce I, které se od reakční směsi oddělí filtrací.Výhodou způsobu přlpravy podle vynálezu je možnost provedení syntézy...

Deriváty kyseliny 8-ethoxykumarin-3-karboxylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246334

Dátum: 13.03.1986

Autori: Novotný Jaroslav, Friml Zdeněk

MPK: C07D 311/12

Značky: 8-ethoxykumarin-3-karboxylové, způsob, jejich, výroby, deriváty, kyseliny

Text:

...jako ultrafialový filtr v opalovacích krémech, olejích apod.Výhodou uvedených deirlvátů kyseliny Bethoxykumarin-sdçarboxyiové, obecnéhovzorce Ihvevkterěm má R výše uvedený VVZľlům le, ze základ-ní výchozí surovina 3 ethoxy-Z-hydroxybenzaldehyd je odpad 111 m Droduktem a ostatní suroviny jsou běžně dostupné organické sloučeniny. Způsob YÝYOĎY je jtłdnoduchý .a umožňuje zhodla-ot 1 t odpadni surovinu a získat ultrafialové filtry, ktere se...

2-(Aryloxyacetyloxy)ftalimidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246333

Dátum: 13.03.1986

Autori: Škvára František, Zadák Kolan, Koláo Karel

MPK: A01N 43/38, C07D 209/02

Značky: 2-(aryloxyacetyloxy)ftalimidy

Text:

...predmet vynálezu.Zmes Z-hydroxyftalimidu 0,07 mol a 20 cm 3 pyridínu zahrievame na cca 50 °C aProtection Council). Herbicídy z radu italimivdu sa v poľnohospodárskej praxi nepoužívajú.Teraz sa zistili 2-aryloxyacetyl-oxyfialimidy všeobecného vzorca Ik zmesi za miešania postupne pridávame 2-metyl-4-chlóríenoxyetanoylchlorid 0,075 mol. 30 min. necháme dolreagovat pri teplote 80 ~ 90 °C. Po ochladení zriedíme vodou. Vylúčenú zrazeniu...

Způsob přípravy dichlor-(2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246328

Dátum: 13.03.1986

Autori: Schumacher Hans, Heinrich Rudolf, Tarcsay Lajos, Baschang Gerhard

MPK: C07C 25/18, C07C 17/26

Značky: způsob, přípravy, dichlor-(2,2)paracyklofanu

Text:

...se postupuje tak, že se klvartěrní amoniová báze obecného vzorce IR je stejný nebo rozdílný alkyl s 1 až 12 uhlíky, nozkládá při teplotě 40 až 140 °C,výhodné 50 až 95 C v reakčním systému tvořeném inertním uhlovodíkovým rozpouš~ tědlem .a dimetylsulľoxidem. lnertním uh 1 o~ vodíkovým rozpouštědlem mohou být podle vynálezu nepř. aroimatické uhlovodíky ben« zen, toluen a xylen. Alkylový r-adllçál R je podle vynálezu výhodne metyl nebo...

N-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246317

Dátum: 13.03.1986

Autori: Caulkett William Rodney, Sipos Géza, Fehér István

MPK: C07D 491/12, A01N 43/90

Značky: n-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy

Text:

...samotné alebo v zmesi s hnojivami alebo s inými plolnohospodârskymi alebo záhradníckými prípravklalmi.Pri používaní vo vyššie uvedených for 4mäch sa môže koncentrácia účinnej látky podľa vynálezu menit v závislosti .na forme prostriedku »a na použitých poľnohospodárskych pomocných prísadách a všeobecne je hmotnostne 4-95 0/0.Nasledujúce príklady bližšie os-vetľujú, ale neobmedzujú predmet...

2-(Aryloxyacetyl-X-)-ftalimidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246315

Dátum: 13.03.1986

Autori: Kolt Józef, Bek Teodor

MPK: C07D 209/02, A01N 43/38

Značky: 2-(aryloxyacetyl-x-)-ftalimidy

Text:

...výnälezu sa môžu používať preemergentne alebo postemergentne samotné alebo vo forme zmesi s hno-jivami alebo inými polnohospcdärskvmi prípravkami.Nasledujúce príklady bližšie osvetlujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.2-hydmxymetylftalimid 0,05 mol sa rozpustí v py-ridíne 20 cm 3 pri 50-60 °C a pomaly sa za miešania pridáva roztok chloridu kyseliny AI-chlórfenoxyetánovej 0,06 mol v 30 cm 3 acetönu. Zmes sa energickymieša 1 hodinu po pridaní...

Světlocitlivý záznamový materiál pro fotoduplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246302

Dátum: 13.03.1986

Autori: Myers Peter Leslie, Beisswenger Hans, Schmidt Hans-werner, Prices Risborough, Reh Lothar

MPK: G03C 1/72

Značky: světlocitlivý, fotoduplikaci, záznamový, materiál

Text:

...apod.Orproti jiným. světlocitlivým systêmům, .které využívají fotochevmicky aktivo-va-né tvorby Volných radikálü z organickú Halogensloučeniny, viz Karesh M. S. -, j. Am. Chem. Soc. 68, 1946, 155 Sprague R. H.,Fichter H. L., Weiner E., Phatog. Sci. Engng. 5, 1961. 99 má tento systém výhodu V tom, že poskytuje pozitivní kopií transparentní predlohy a výsledný obraz je hluboce zbarven. Absovrpce .sloučeniny ll nebo...

Optické odrazné čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246286

Dátum: 13.03.1986

Autori: Cook Martin Christopher, Bradshaw Janice

MPK: G02B 27/02, H04N 9/12, G10H 3/03...

Značky: optické, odrazné, čidlo

Text:

...odrazné čidlo na obr. 1, rozdíl spočíva pouze V tom, že maska 8, kterou je optické odrazné čidlo opatřeno, je tvaro 4vána prostorově ve tvaru části pláště válce. Alternativní prostorové tvarování masky 8 může být ve tvaru hranolu.Ve variantním uspořádání může být maska 8 opatřena nejméně jednou tvarovou štěrbinou 81 takových geometrických tvarů,u nichž je v okrajových částech šířka tvarové štěrbiny 81 rozšířena, jak je znázorněno na obr. 3....

Spôsob tepelného spracovania oceľových drôtov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280378

Dátum: 04.03.1986

Autor: Neirynck Michel

MPK: C21D 9/52, C21D 9/567

Značky: oceľových, vykonávanie, tepelného, spracovania, drôtov, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tepelnom spracovaní oceľových drôtov (W) patentovacím postupom sa austenitizované drôty (W) ochladzujú v prvom pásme (Q) fluidizačného lôžka a prevedú sa do druhého pásma (TR-S), v ktorom sa teplota reguluje v niekoľkých úsekoch (13) od seba nezávislými vykurovacími prvkami (14) na vytvorenie teplotného gradientu v druhom pásme (TR-S) fluidizačného lôžka, pri ktorom transformácia začína pri prvej teplote v prvom úseku (13) a pokračuje v...

Zařízení na určení sorpčních vlastností adsorbentů za nízkých teplot a vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242560

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kratochvíl Gabriel, Liškutin Jioí, Hladík Jaroslav, Vališ Miloslav

MPK: G01N 30/00

Značky: vysokých, nízkých, určení, tlaku, teplot, zařízení, vlastností, adsorbentu, sorpčních

Text:

...§ regulátoru přitápäní a odporový teploměr 3 regulátoru chlazení. výměník tepla vse solenoídovým ventilem lg, topná spirála 1, odporový teploměr § regulátoru přítápění a odporový teploměr § regulátoru chlazení jsou připojeny na měřící a regulační blok, tvořený prvním převodníkem gg, druhým převodníkam gł, regulátorem gzQ je připojen ke třetínn převodníku gg, spojeném s bodovým zapisovačom gž a číslicovým milivoltmetrem gg. Odporový platínový...

Zařízení pro přivádění tekutého média do aparátů zejména cukroviny do krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231297

Dátum: 01.03.1986

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: tekutého, zařízení, aparátu, media, cukroviny, krystalizátoru, zejména, přivádění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrný přívod tekutého media do velkokapacitních aparátů a s tím související dokonalejší homogenizaci při průchodu media aparátem. Přívodní trubka (6) je zaústěna do rozváděcího zařízení (5) tvořeného žlabovým prstencem (8) rotačního tvaru, pevně spojeným s míchadlem. Žlabový prstenec (8) je opatřen nejméně jedním otvorem (10) pro přívod tekutého media do aparátu. Zařízení podle vynálezu je určeno pro...

Zapojení pro řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231100

Dátum: 01.03.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: řízení, krokového, zapojení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru řízení krokových motoru a řeší problém přispusobení rychlosti rozběhu, krokování a brzdění krokového motoru v závislosti na předvolené dráze. Problém byl vyřešen pomocí vícedekádového registru, jehož výstupní obvody s vyšší hodnotou kroků jsou zapojeny pomocí logických obvodů na režimy s vyšší krokovací rychlostí. Při vyplnění celého registru se automatický nastaví nejvyšší rychlost motoru, která se postupným...

Zapojení pro snímání a zpracování signálů v automatickém měřiči krevního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231099

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hanuš Vlastimil, Novotná Vladimíra

MPK: A61B 5/02

Značky: zapojení, tlaku, měřicí, zpracování, automatickém, snímání, krevního, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro snímaní a zpracování signálů v automatickém měřiči krevního tlaku nekrvavou cestou, řeší uspořádání neumetrické a elektronické části pro získáváni a zpracování pulsací z manžety, na jejichž základě se vyhodnocuje systolicky a diastolický tlak. Jeho podstata spočívá v tom, že zařízení pro nafukování a vypouštění manžety je spojeno přes první automatický odpor s prvním snímačem tlaku a distální částí manžety a přes...

Čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 231098

Dátum: 01.03.1986

Autori: Landt František, Jurygáček Jan, Mrkos Vladimír, Jakubec Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo s pružným nekovovým prstencovým pístem poháněným výstředníkem má píst vytvořen jako výlisek s přírubovými čelními stěnami navzájem v jednom místě těsně spojenými příčnou přepážkou jsoucí součástí vnějšího radiálního žebra zakotveného svým koncovým zesíleným hřebenem v radiálním výřezu statoru. Pro zakotvení tohoto hřebenu je na konci tohoto výřezu vývrt rovnoběžný s osou čerpadla. Dokonalého utěsnění čerpadlové komory vůči vnějšku je...

Způsob poloautomatického zapřádání příze na spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231097

Dátum: 01.03.1986

Autori: Němec Jiří, Žirovnický Zdeněk

MPK: D01H 15/02

Značky: zařízení, poloautomatického, bezvřetenového, způsobu, tohoto, dopřádacího, jednotce, příze, spřádací, stroje, způsob, provádění, zapřádání

Zhrnutie / Anotácia:

Manuální poloautomatické zapřádání příze, při kterém se přízová cívka ustaví do předem určené polohy na opěrný plech pomocí kombinované zapřádací a opěrné páky s tímto plechem spojené a kdy je záloha příze, nutná pro poloautomatické zapředení, vytvořena mezi stacionárním a výkyvným vodičem příze. Při stlačení zapřádací páky dojde k nasátí zálohy příze do spřádací jednotky a k vykyvnutí podpěrného plechu a tím i k přiklopení přízové cívky k...

Servořízení pro motorová vozidla, zejména traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 231096

Dátum: 01.03.1986

Autori: Doboszynski Jaroslav, Stejskal Jiří

MPK: B62D 5/06

Značky: traktory, zejména, vozidla, servořízení, motorová

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu o názvu "Servořízení pro motorová vozidla, zvláště traktory" spočívá v tom, že na hlavním hřídeli, tvořícím základ montážního celku, je nasunut a připevněn ozubený segment. Dále potom pod ozubený segment jsou na hlavním hřídeli nalisovány postupně kompletní víko, třecí podložka a páka řízen: Takto smontovaná podskupina montážního celku je zasunuta přes vnitřní prostor tělesa servořízení volným koncem hlavního hřídele do...

Zařízení k provádění procesů ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231095

Dátum: 01.03.1986

Autori: Flisjuk Oleg Michajlovič, Raškovskaja Natalija Borisovna, Neužil Lubomír, Somov Anatolij Maksimovič, Golikov Alexandr Nikolajevič, Strach Ladislav

MPK: B01J 8/18

Značky: vrstvě, procesu, provádění, fluidní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je použitelné v chemické, metalurgické, potravinářské, farmaceutické a zemědělské technologii a v průmyslu stavebních hmot. Zařízení sestává z tělesa se dnem, v jehož dolní části se nachází distributor fluidační tekutiny s otvory a vnitřní kónus. Podle vynálezu je ve vrchní části vnitřního kónusu nad distributorem vytvořena prohluben, na jejíž základně je umístěn usměrňovač a ve stěnách prohlubně jsou upraveny otvory pro přívod...

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231094

Dátum: 01.03.1986

Autori: Süss Jaroslav, Benda Břetislav, Argay Vladimír, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/20

Značky: tlumící, synchronních, veľkých, středních, rozběhové, výkonu, strojů, vinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení pevnostního namáhání vyjádřených listěných pólů při jejích spojení nakrátko. Rozběhové a tlumící vinutí je tvořeno vodivými tyčemi v pólových nástavcích, na jejichž obou čelech jsou konce těchto tyčí vodivě spojeny s koncovými lamelami z elektrický vodivého materiálu, jimiž jsou vytvořeny celé čelní vodivé stěny každého pólu. Tyto vodivě stěny vždy sousedních pólů jsou na obou čelních stranách rotoru vzájemně propojeny...

Zařízení k seřízení přítlačné síly podávacích kladek při podávání páskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231093

Dátum: 01.03.1986

Autor: Čulík Miloš

MPK: B21C 1/14

Značky: zařízení, páskového, materiálů, seřízení, síly, přítlačné, podávání, podávacích, kladek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je možnost snadného seřízení přítlačné síly podávacích kladek tak, aby nedeformovala podávaný materiál. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že volná podávací kladka otočně uložena na excentrickém čepu pevně spojeném s výkyvným rámem opatřeným čepem je výkyvně kolem čepu uloženo oko táhla spojené kolíkem s táhlem opatřeným otvorem pro suvně uložený plunžr ukotvaný v ojnici exsentru uspořádanem pevně na hnacím hřídeli, přičemž vně...

Zařízení pro přimočaré vratné rozvádění příze u odtahových válečků textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231092

Dátum: 01.03.1986

Autori: Štancl František, Špindler Vladimír

MPK: B65H 54/36

Značky: příze, textilních, rozvádění, vratné, strojů, přímočaré, zařízení, odtahových, válečků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení uvedeného druhu, zvláště pro bezvřetenové dopřádací stroje, kde příze je před odtahovými válečky vedena pomocí rovnoběžně se stiskovou linií válečků vratně se pohybující rozváděcí tyče s vodiči ovládané táhlem rozváděcího mechanismu pro udělováni vratného pohybu rozváděcí tyči. Za účelem dosažení změny v poloze úvratí zdvihu rozváděcí tyče rozváděcí mechanismus sestává z kyvného vahadla s vidlicí pro vytváření a přenos složeného...

Pletenotkanina, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způdobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231091

Dátum: 01.03.1986

Autori: Mohelnický Josef, Jíša Miloslav, Kořínek Stanislav, Pavelka Ladislav

MPK: D04B 39/06

Značky: provádění, pletenotkanina, tohoto, způdobu, její, výroby, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednak pletenotkaniny, vytvořenou pletařskou osnovní vazbou, vykazující sloupky oček, umístěné mezu skupinami osnovních nití, provazujících s dvojicemi spojovacích kliček pletařské osnovní vazby, které tvoří dělené útky, ve tkalcovské vazbě, jednak způsobu vyroroby pletenotkaniny a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález jednak rozšiřuje sortiment pletenotkanin novými pletařskými osnovními vazbami, které propůjčují...

Gombík

Načítavanie...

Číslo patentu: 231090

Dátum: 01.03.1986

Autor: Fakla Igor

MPK: A44B 1/06

Značky: gombík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka gombíka na odevy, konfekciu. Gombík podľa vynálezu sa skladá z dvoch teliesok (l), (4) s dierkami (2), (5) napr. z dvoch tradičných gombíkov voľne zošitých silonom (3) so zakončením šitia uzlom (7), ktorý je umiestnený pod ochranným krytom (6), ktorým je opatrené jedno teliesko. Úlohou krytu je zamedziť rozmotaniu uzla a chrániť pokožku tela pred picháním silonom. Kryt može byť nasunutý na teliesku alebo vtlačený do otvoru v...

Zariadenie pre mazanie hybných častí koníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231089

Dátum: 01.03.1986

Autori: Baco Miloslav, Poláček Jozef, Stanik Stefan

MPK: B23Q 11/12

Značky: hybných, mazanie, zariadenie, částí, koníka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce optimálne mazanie hybných častí koníka obrábacieho stroja. Jeho podstatou je, že v hornej časti telesa koníka je umiestnená nádrž prepojená výhodným rozvodom s mazacou knotovou sústavou hybných častí koníka. Medzi nádržou a mazacím rozvodom je vradený mechanický ventil zabezpečujúci reguláciu spotřeby mazacieho prostriedku. Otvorením ventilu sa samospádom naplní rozvod mazacím prostriedkom a ventil...