Archív za 1986 rok

Strana 189

Spôsob výroby osviežujúcich nealkoholických nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222612

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tamchyna Jozef, Klempa Štefan, Držka Štefan, Szabová Beáta

Značky: nápojov, spôsob, nealkoholických, výroby, osviežujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby osviežujúcich nealkoholických nápojov, s vystupňovanou plnosťou chuti vyznačený tím, že na 1000 objemových dielov nápoja sa použije 0,1 až 0,5 hmotn. dielov vo vodnom koloídnom roztoku s obsahom 40 - 55 % hmotn. hydrolyticky odbúraného dextranu do takého stupňa odbúrania, aby vodný roztok neprechádzal do gélovitej formy, s výhodou o molekulovej hmotnosti 70 000.

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222611

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jakab Vojtech

Značky: skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka skľučovadla, u ktorého rieši prestavovanie čeľustí, bez zbytočného zvýšenia stavebnej výšky skľučovadla, pomocou silovej spojky vradenej medzi základnú čeľusť a upínaciu čeľusť vymeniteľne, zabezpečujúci spoluzáber pomocou vzájomne priradených plôch základnej a upínacej čeľusti k odpovedajúcim plochám silovej spojky a dáva možnosť viacerých vzájomných polôh medzi základnou a upínaciou čeľusťou s pomerne malými skokmi.

Spôsob prípravy sorpčného materiálu z tetrakyanokomplexov v hydratovanej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 222610

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bubanec Ján, Šingliar Michal, Králik Peter, Sopková Anna, Görnerová Tatiana

Značky: přípravy, spôsob, materiálů, tetrakyanokomplexov, sorpčného, hydratovanej, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy sorpčného materiálu z tetrakyanokomplexov v hydratovanej forme a spadá do odboru organickej technológie, respektíve odboru fyzikálnochemických metód analytických. Rieši spôsob prípravy sorpčného materiálu z tetrakyanokomplexov všeobecného vzorca MM´(CN4) . nH20, M(NH3)m M´(CN)4. nH2O alebo M(en)m M´(CN)4 . nH2O, kde M je nikel, meď, cadmium alebo zinok, M´ je nikel, platina, paládium s výhodou kladné dvojmocné,...

Spôsob regenerácie chladiacich nemrznúcich zmesí a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222609

Dátum: 15.03.1986

Autori: Paulech Jozef, Hlinšťák Karel, Mareček Václav, Révus Miloš, Macho Vendelín, Malovec Ján

Značky: regenerácie, spôsobu, vykonávaniu, nemrznúcich, zariadenie, spôsob, chladiacich, zmesí, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález v značnej miere nadväzuje na československé autorské osvedčenie 185 702, pričom navyše rieši aj regeneráciu chladiacich nemrznúcich zmesí na báze viacmocných alkoholov (etylénglykol, dietylénglykol, propylénglykol, dipropylénglykol) znečistených navyše bežných mechanických a chemických nečistôt uhľovodíkmi (benzín, motorová nafta ap.). Využíva sa na to adsorpcia hlavne aktívnym uhlím, ktoré sa tiež snadno regeneruje parou. Spôsob sa...

Zariadenie na meranie staticko-dynamického silového poľa pôsobiaceho na dolné končatiny a bedrové kĺby človeka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222608

Dátum: 15.03.1986

Autori: Szalay Jozef, Žák Rudolf, Koudelka Milan

Značky: staticko-dynamického, pôsobiaceho, zariadenie, končatiny, dolné, meranie, kĺby, silového, poľa, človeka, bedrové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie staticko-dynamického silového poľa pôsobiaceho na dolné končatiny a bedrové kĺby človeka vyznačujúce sa tým, že do šlapy topánok sú vložené najmenej štyri a do podpätku najmenej jedno puzdro, v ktorých sú uložené snímače s oceľovými jadrami a polovodičovými tenzometrami, zapojenými do tenzometrického môstika, spojenými kablami so svorkovnicami, upevnenými na držiakoch, na ktorých sú doštičky s tlačenými spojmi s...

Objekt pod kanálom vytvorený z viacerých súbežných štôlni

Načítavanie...

Číslo patentu: 222607

Dátum: 15.03.1986

Autor: Martinický Pavol

Značky: štôlni, súbežných, viacerých, vytvorený, objekt, kanálom

Zhrnutie / Anotácia:

Objekt, ktorý slúži na prevedenie priesakovej vody unikajúcej z vodného diela najmä z jeho zdrže a kanála popod kanálom do vodného toku a na vedenie rôznych kolektorov z jednej strany kanála na druhú. Objekt pozostáva z niekoľkých štôlni umiestnených pod dnom kanála, pričom jednotlivé štôlne na vtokovej a výtokovej časti, za pätami hrádzi, prechádzajú v otvorené žľaby, ktoré ďalej naväzujú na otvorené koryto priesakového kanála, z ktorých...

Zapojenie na nabíjanie trakčných batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 222606

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jurnečka Alexander

Značky: zapojenie, nabíjanie, trakčných, batérií

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na nabíjanie trakčných batérií, pričom na reguláciu nabíjania sa použije impulzový menič, ktorý inak slúži na reguláciu rýchlosti jazdy akumulátorového vozidla, v ktorom je zabudovaný. Účelom vynálezu je dosiahnutie optimálneho procesu nabíjania trakčnej batérie bez nárokov na nákladné jednoúčelové zariadenie. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením impulzového meniča medzi zdroj elektrického prúdu a nabíjanú batériu, pričom prídavný...

Zariadenie na stredenie teplomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222605

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: stredenie, zariadenie, teplomerov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na stredenie teplomerov a spadá do oblasti meracej a regulačnej techniky. Účelom vynálezu je stredenie teplomerov vo vyhrievaných priestoroch. Podstata vynálezu je v tom, že ramenná rozperka s uzatvoreným prstencom je uložená na tyčke teplomera, opatrenej obojstranne vinutím.

Spôsob prípravy bloku a dobývania otvorenou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222604

Dátum: 15.03.1986

Autori: Szuttor Teodor, Jendrusák Milan

Značky: otvorenou, spôsob, přípravy, bloků, dobývania, komorou

Zhrnutie / Anotácia:

Odbor: Spôsoby dobývania prestaviteľnými dobývacími komorami. Vynález rieši spôsob prípravy bloku a dobývania užitkového nerastu otvorenou komorou, pri ktorom sa obzor vymedzí spodnou obzorovou chodbou a vrchnou obzorovou chodbou. Podstata vynálezu je, že spodná aj vrchná obzorová chodba sa pre dobývaním prepojí centrálnym komínom. Potom zo spodnej obzorovej chodby sa vyrazí dovrchne centricky okolo centrálneho komína vertikálna špirálovitá...

Vodné disperzie plastomérov stabilné vo zmesi s produktami na báze škrobu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222603

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šmíd Josef, Ďurinda Ján, Fraňo Ľudovít, Hudák Pavol, Molda Emil

Značky: produktami, spôsob, škrobu, disperzie, zmesí, stabilné, vodné, plastomérov, výroby, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperzie sú určené na lepenie vlnitej lepenky, vinutej kartonáže a impregnáciu textilu. Vodné disperzie sú pripraviteľné emulznou polymerizáciou vinylacetátu alebo vinylacetátu a alkylakrylátov v systéme pomocných látok obsahujúcou rozpustený jeden alebo viac produktov na báze škrobu vo vzájomnom hmotovom pomere monoméru alebo zmesi monomérov k produktu na báze škrobu rovnom 2 : 1 až 20 : 1. Vodné disperzie sa môžu použíť v papierenskom...

Hnojivý dusíkatý roztok s obsahom horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222602

Dátum: 15.03.1986

Autor: Krajčí Pavol

Značky: hnojivý, dusíkatý, obsahom, roztok, horčíka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hnojivého dusíkatého roztoku s obsahom horčíka, ako zmesného roztoku zloženia 5 - 30 % hm. dusičnanu horečnatého, 0,2 - 55 % hm. močoviny, 0,3 až 50 % hm. dusičnanu amónneho a 20 až 35 % hm. vody, obsahujúci 0,05 - 2,4 % hm. vodorozpustnej soli vápnika vyjadrenej ako kysličník vápenatý. Hnojivo spĺňa podmienky agrochemickej použiteťnosti w kvapalnej forme, je stabilné, bez vypadávania solí z roztoku. Obsah vápnika zabezpečuje...

Zariadenie na elektroiskrové obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222601

Dátum: 15.03.1986

Autor: Prok Andrej

Značky: zariadenie, elektroiskrové, obrábanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektroiskrové obrábanie, určené menovite na obrabania velkorozmerových výrobkov, napríklad predlisovaných plechov na trupy a kridla lietadel, ktorého elektróda je umiestena na posuvoch pripevnených ku stojanu.

Nosná podložka den a podobných výrobků při jejich tepelném zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 222550

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubát Tomáš, Vlčková Helena, Jílek Ladislav

Značky: nosná, tepelném, podložka, výrobků, zpracování, jejich, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření nosné podložky den a podobných výrobků při jejich tepelném zpracování, zejména tenkostěnných ocelových lisovaných klenutých den, která zamezuje jejich borcení při jejich ohřívání a následném zrychleném ochlazování. Za tím účelem je nosná podložka tvořena radiálně ke svému středu po kružnici uspořádanými rameny a trubkou pro odvod páry a plynů, kde v ramenech jsou otvory pro zarážky a jedny konce ramen držáku dna ve...

Zařízení pro manipulaci s bloky od karuselové pece ke kalibrovací stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 222549

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lukáš Josef

Značky: manipulaci, stolici, karuselové, bloky, zařízení, kalibrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení a zjednodušení dopravy ohřátých bloků ke kalibrovací stolici, odstranění kolejové a jeřábové dopravy při odvážení beden s okujemi, zlepšení hygieny pracovního prostředí, snížení poruchovosti, zařízení a tím i nákladů na údržbu a současně i zvýšení bezpečnosti práce. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním řešením zařízení podle vynálezu sestávajícího ze sázecího ústrojí, vytahovacího ústrojí bloků (1), roštu (7),...

Zařízení pro zamezení vypadávání housek z přepravního vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222548

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vlček Ladislav, Kozel Rudolf, Bardoň Ladislav

Značky: zamezení, přepravního, vozíků, vypadávání, zařízení, housek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabránění přelétávání odražených housek, jež padají do vozu ze žlabu licího stroje, přes bočnice tohoto vozu. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním vedení (2) k volným koncům dvojité nosné konstrukce (1). Ve vedení (2) jsou uloženy pojezdové kladky (3) odrazné desky (4), která je spojena s lany (6, 6`), převedenými přes přední a zadní převáděcí kladky (7, 7`), (8, 8`), až k závaží (11), ke kterému jsou druhé konce lan (6,...

Zařízení pro napínání plošné textilie, například pletené sanitární textilní vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222547

Dátum: 15.03.1986

Autori: Procházka Rostislav, Kožina František, Reichl Alfréd

Značky: vložky, například, plošné, sanitární, textilie, napínání, textilní, pletené, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití ve zdravotnických zařízeních a slouží zejména při léčbě popálenin tak zvanou otevřenou metodou. Předmětem vynálezu je zařízení pro napínání plošné textilie, například pletené sanitární textilní vložky do postele pro nemocné. Podstatou vynálezu je napínací jednotka, sestávající z pevného rámu (1) obdélníkového tvaru, ze závěsné tyče (2), uložené nejméně ve dvou držácích (4), spojených pevně s jednou delší stranou...

Zapojení pro trvalý záznam informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 222546

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kryška Jan, Drápal Stanislav

Značky: informaci, trvalý, záznam, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká programování pevných polovodičových pamětí a řeší zapojení pro trvalý záznam informací. Zapojení je řešeno jako periférie počítače, jehož prostřednictvím se volí tvar programovacích pulsů a zadávají se žádaná data. V počítači se kontroluje také obsah naprogramované paměti. Tvar pulsů řídí řídicí obvod prostřednictvím výkonného obvodu a zdroje programovacích pulsů. Vynález se využije v řídicí, regulační a výpočetní technice při...

Zařízení pro strojní přísuv stolu pracovního vřeteníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222545

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Oldřich, Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav, Černík František

Značky: zařízení, vřeteníku, pracovního, strojní, přísuv, stolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro strojní přísuv stolu pracovního vřeteníku je určeno pro přesný přísuv upnutého obrobku k řeznému nástroji, zejména na bruskách pro broušení otvorů, pracujících s poloautomatickým nebo automatickým pracovním cyklem. Zařízení sestává z hydraulického válce s pístem, induktančního snímače, ovládací elektroniky a elektrohydraulického servoventilu, které pracují v uzavřené polohové zpětné vazbě. Je vhodné i pro přesné řízení polohy v...

Odpalovací transformátor omezovače zkratových proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222544

Dátum: 15.03.1986

Autori: Taimr Vratislav, Janíček Pavel

Značky: proudu, zkratových, odpalovací, transformátor, omezovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší problém nastavení dotyku kontaktů přerušovače, jehož kontaktní síla klesá vlivem opalování kontaktů. Tento pronému nastavení dotyku kontaktů přerušovaformátor je opatřen prostředky k samosvornému nastavení dotyku kontaktů přerušovače, přičemž cívka odpalovacího transformátoru je suvně umístěna na pohyblivém kontaktu přerušovače. Vynález lze s výhodou použít v omezovačích stejnosměrných...

Zařízení pro kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 222543

Dátum: 15.03.1986

Autori: Filouš Jiří, Plšek Josef, Hopjan Josef, Kučera Antonín, Němeček Petr, Kunka Miloš

Značky: práškových, zařízení, zrnitých, jemné, kalcinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro kalcinaci cementářské suroviny a je tvořeno kalcinační komorou, souose napojenou na šachtu protiproudého šachtového předehřívače, sestávající z horní kuželové části, střední válcové části a spodní kuželové části, přičemž do válcové střední části je tangenciálně nebo spirálně zaústěn přívod vzduchu nebo plynů, a je vybaveno hořáky pro přívod paliva. Hořáky (7) jsou umístěny ve více rovinách a jsou vůči sobě po...

Analogově-číslicový převodník s dvojnásobnou dobou prvního kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222542

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dolejš Zdeněk, Kudrnovský Miroslav

Značky: dvojnásobnou, dobou, analogově-číslicový, převodník, prvního, kroku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizační techniky.Řeší problém zkrácení doby převodu rychlého analogově-číslicového (AČ) převodníku, pracujícího na principu postupných aproximací. Podstata vynálezu spočívá v tom, že doba prvního kroku převodu analogově-číslicového převodníku je dvojnásobně dlouhá vůči době ostatních kroků převodu. Vynálezu může být využito také v oboru řídicí, sdělovací a měřicí techniky.

Zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 222541

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jelínek Stanislav, Zeman Václav, Jelínek Jan

Značky: zařízení, průtoku, uzavírání, regulaci, mechanické, chladiva

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva je určeno pro uzavírání a regulaci průtoku kapalného dusíku z vnitřní přetlakové nádrže k vlastnímu kryochirurgickému nástroji. Zařízení sestává z vlnovce, na němž je upevněna uzavírací kuželka a plochý kontakt. Vlnovec je umístěn ve dně vnitřní nádoby. Na dně vnějšího pláště je pružná vakuová průchodka vlnovec na jejímž víku je přítlačný kontakt, jehož vertikální pohyb je přes...

Uložení ochranných trubkových vložek na vstupu či výstupu z teplosměnných trubek trubkového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222540

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rezek Josef, Vít Pavel

Značky: ochranných, uložení, trubkových, výstupu, vstupu, trubkového, trubek, vložek, teplosměnných, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení ochranných trubkových vložek na vstupu nebo na výstupu z trubek trubkového svazku, např. výměníku tepla nebo žárotrubného kotle. Mezikruží mezi vnitřním průměrem teplosměnné trubky a vnějším průměrem ochranné trubkové vložky je vyplněno nejméně dvěma závity středicího drátu či středicího proužku vyrobeného z materiálu, jehož teplota tavení je nižší než teplota pracovní látky v místě navinutí závitů. Účelem řešení je požadavek přesného...

Způsob přípravy vrstev typu p na polovodičových krystalech a epitaxní polovodičových vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 222539

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zickelbach Askold, Štíbr Bohumil, Janoušek Zbyněk, Heřmánek Stanislav, Zelenay Emil, Baše Karel, Plešek Jaromír

Značky: krystalech, vrstvách, způsob, vrstev, polovodičových, epitaxní, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy polovodičových krystalů a epitaxních vrstev s různým specifickým odporem dopováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se polovodičový materiál dopuje některým z karboranů obecného vzorce C2BnHn+2, kde n je rovno 4 až 10, s výhodou m-karboranem 1,7- C2B10H12.

Zkumavka pro mikrodifúzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222538

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hála Stanislav, Urbanová Jarmila, Vojtíšek Bohuslav

Značky: mikrodifúzi, zkumavka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výrobek, zkumavka pro mikrodifúzi, která řeší využití některých chemických reakcí založených na principu mikrodifúze k analýzám prováděným přímo v zemědělském závodě. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z vnější zkumavky, do které je vložena vnitřní zkumavka upevněná na zúženém konci zátky kónického tvaru, přičemž širší konec zátky uzavírá současně prostor mezi vnější a vnitřní zkumavkou, která je opatřena otvorem...

Filmová rotorová odparka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222537

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bořecký Dalibor, Pall Milan, Frank Josef, Luťcha Josef

Značky: rotorová, odparka, filmová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká filmové rotorové odparky pro zpracování kapalných a tuhých látek. Zařízení podle vynálezu sestává z kyvné lopatky upevněné pomocí čepu kyvné lopatky na unášeči rotoru, který ji spojuje s rotorem. Podstata vynálezu spočívá v úpravě tohoto zařízení 1) opatřením torzní pružinou 2) opatřením pružinou 3) konstrukčním a hmotnostním řešením kyvné lopatky bez použití přídavného pružného elementu.

Stavěč výztuže s prodlužovatelnými táhly paralelogramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222536

Dátum: 15.03.1986

Autori: Barabosz Ondřej, Svoboda Ludvík, Dudek Jiří

Značky: prodlužovatelnými, stavěč, táhly, výztuže, paralelogramu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hornictví na hlubinných dolech. Vynález řeší stavěče výztuže s prodlužovatelnými táhly paralelogramu pro dopravu a mechanické stavění důlní obloukové výztuže ve vyšších a atypických profilech důlních děl. Podstatou vynálezu je, že paralelogram (7) je opatřen hlavním teleskopických táhlem (71) s tekutinovým válcem (713) a pomocným teleskopickým táhlem (72), přičemž k hlavnímu teleskopickému táhlu (71) je spojovacím čepem...

Způsob přípravy ethylesteru kyseliny bis(4-hydroxy-3-kumarinyl)octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222535

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kugler Rudolf

Značky: přípravy, způsob, bis(4-hydroxy-3-kumarinyl)octové, kyseliny, ethylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ethylesteru kyseliny bis(4-hydroxy-3-kumarinyl)octové. Vynález se týká technologické operace z oblasti farmaceutické chemie. Vynález představuje řešení, které přípravu ethylesteru kyseliny bis(4-hydroxy-3-kumarinyl)octové (Pelentan) prostého cizích látek, při použití běžné kyseliny glyoxylové, technické kvality. Podle požadavku kvalitativní normy nesmí Pelentan obsahovat kromě volné kyseliny palentanové a epoxidového derivátu...

Způsob katalytické oxidace anthracenu na 9,10-anthrachinon

Načítavanie...

Číslo patentu: 222534

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pospíšil Milan, Norek Jiří, Múčka Viliam, Cabicar Josef, Čermák Vladimír, Vymětal Jan

Značky: 9,10-anthrachinon, oxidace, katalytické, způsob, anthracenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob katalytické oxidace anthracenu na 9,10-anthrachinon v plynné fázi. Jeho podstatou je použití katalyzátoru, jehož nosič se před nanesením aktivního systému ozáří ?-zářením, přičemž dávka energie je 1 až 100 kGy a nejvýhodnější dávka energie je v rozmezí 8 až 15 kGy. Optimální reakční podmínky tohoto způsobu oxidace anthracenu jsou teplota 360 až 500 °C, s výhodou 380 až 420 °C, prostorová rychlost 1000 až 8000 h-1, s výhodou...

Rošt rázového drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222533

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novotný Dušan, Hrbáček Milan, Hanusík Josef, Mikšů Jindřich

Značky: rázového, drtiče, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Ke krajním držákům jsou šrouby upevněny pevné opěry, které mají směrem k roštnicím kuželové vybrání, přičemž roštnice mají na obou koncích zkosení o stejném úhlu jako roštnice a jsou v pracovní poloze přidržovány klínovými příložkami dotaženými ke středním držákům šrouby.

Schránka pro regulaci výšky hladiny rmutu v cele flotačního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222532

Dátum: 15.03.1986

Autori: Flégl Jaroslav, Špoutil Ivan, Brožek Miroslav

Značky: prístroje, hladiny, flotačního, rmutu, výšky, schránka, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se odstranění sedimentování písků v hlučných prostorách flotačních cel, zejména o velkých objemech do 50 m3. Schránka sestává ze skříně (1), uspořádané např. mezi stěnami (4), (5) dvou sousedních cel vzájemně propojených průchozími otvory. Skříň (1) je opatřena svislou přepážkou (15), opatřenou na spodní polovině regulačním otvorem (22), který je za kryt zátkou (23) uchycenou na jednom konci dvouramenné páky (24), ovládané na opačném konci...

Zakladač sklářských tavicích elektrických vanových pecí směsí sklářského kmene a střepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222531

Dátum: 15.03.1986

Autori: Salák Jiří, Jelínek Václav, Pacák Zdeněk, Fraiberk Karel

Značky: elektrických, kmene, zakladač, střepů, sklářských, tavicích, sklárského, vanových, směsi, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a řeší problém jednoduchého zařízení k zakládání elektrických pecí po celé šířce tavícího prostoru tam, kde se zakládají kmen a střepy v připravené homogenní směsi. Zakladač sestává z násypky (4), spirálového šneku (6 ) a segmentového krytu (10). Osa (7) otáčení spirálového šneku (6) je kolmá k podélné ose (8) pece (9) a segmentový kryt (10) je umístěn na vnitřní straně násypky (4). Tento mechanismus slouží k...

Zařízení k podpírání tenkých plochých obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222530

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vaněk František

Značky: tenkých, obrobků, podpírání, zařízení, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká systému upínacích a svíracích mechanismů při obrábění tenkých plochých materiálů a řeší podpírání obrobků, které se během obrábění posouvají mezi svíracími elementy. Podstatou vynálezu je rám osazený lištami, které obrobek podpírají. V rámu je soustava otvorů na propad třísek. Rám může být uložen přímo v odsávací hubici. Vynález je vhodný k adaptaci obráběcích strojů pro speciální výrobu tenkých plochých obrobků.

Zařízení pro ovládání protahovacího odvětvovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222529

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pochobradský Luděk, Slavíček Zdeněk

Značky: protahovacího, ovládání, stroje, zařízení, odvětvovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Protahovací stroj podle vynálezu je řešen jako samostatná jednotka, která využívá části kinetické energie, vznikající při vlastním odvětvování protahováním kmene. Převedením této části kinetické energie na tlakovou s použitím hydraulického akumulátoru se dosáhne potřebné síly na přímočarých hydromotorech odvětvovačích nožů pro celý pracovní cyklus. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na nosnou část stroje je v přední části připevněn odpružený...

Způsob výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222528

Dátum: 15.03.1986

Autori: Spěváček Jiří, Kryška Jindřich

Značky: styrenu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je závislý na vynálezu podle AO č. 210 436 a týká se způsobu výroby styrenu katalytickou dehydrogenací ethylbenzenu v adiabatických reaktorech. Použitý katalyzátor má tvar dutých tělísek, čímž se dociluje zvýšení selektivity reakce dehydrogenace.

Zařízení pro přípravu dřevěných rozpínek v hlubinném dole

Načítavanie...

Číslo patentu: 222527

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bernátek Vojtěch

Značky: zařízení, rozpínek, hlubinném, dřevěných, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přípravu dřevěných rozpínek v hlubinném dole, zejména vhodných k stabilizaci výztuže ražených důlních chodeb ocelovou výztuži - i jako mobilní pila. Podstatou je, že je tvořena podávacím stolem (1), ve kterém je uložena dřevěná rozpínka (10), proti řeznému listu (6) je tato vedena ovládací přítlačnou pákou (2) kolem čepu (7), přičemž uložený podávací stůl (l) tvoří zároveň prostřednictvím pří tlačné páky (2)...

Nosná přísavka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222526

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novák Josef

Značky: nosná, přísavka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález nosné přísavky se týká nového uspořádání přísavky ke zvedání břemen, umožňující jejich bezpečné přenášení i při částečném prolínání vzduchu pod přísavnými kotouči. V prvé etapě zvedání a přenášení břemene se vzduch odčerpává zvětšováním uzavřeného prostoru centrálního zásobníku připojeného k závěsu a po vyčerpání objemu tohoto zásobníku se automaticky uvede v činnost vývěva napojená na autobaterii.

Tlumič výfuku automobilového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222525

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zeithaml Emil

Značky: motorů, automobilového, výfuku, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky odstranění přídavného tepelného namáhání a nežádoucích pnutí jednotlivých dílů výfukového systému automobilu. Uvedený problém je řešen tlumičem výfuku automobilového motoru podle vynálezu, u něhož je držák, který slouží k připevnění tlumiče výfuku ke hnacímu agregátu, vytvořen z materiálu o vyšší tepelné roztažnosti, než je tepelná roztažnost materiálu vlastního tělesa tlumiče a přívodního potrubí výfuku. Držák...

Přizpůsobovací člen vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222524

Dátum: 15.03.1986

Autori: Langmajer Miroslav, Jareš František, Havlíček Rudolf, Boček Otakar

Značky: svařovacími, elektródami, přizpůsobovací, velkého, rozměrů, vysokofrekvenčního, svářecího, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přizpůsobovacího členu vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru, např. větších než 1,6 m, a řeší problém nesymetričnosti elektrod z hlediska napájení a souměrnosti ohřevu ve všech bodech svařovaného materiálu. Podle vynálezu se účelu dosahuje tím, že přizpůsobovací člen vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru, kde svařovací napěťová elektroda je napájena z...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování, zejména rozměrných prostorových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222523

Dátum: 15.03.1986

Autori: Boček Otakar, Vesecký Ladislav, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf

Značky: zařízení, rozměrných, prostorových, výrobků, svařování, zejména, vysokofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysokofrekvenční svařování, zejména rozměrných prostorových výrobků, které mají tvar povrchů geometrických těles se vstupním a výstupním otvorem, Vyrobených z dílců ze svařitelného termoplastického materiálu rovinnými svary, a řeší problém provedení uzavíracího svaru v náležité kvalitě. Zařízením podle vynálezu pro vysokofrekvenční svařování, které je upraveno v prostoru pod krytem vysokofrekvenčního svařovacího...