Archív za 1986 rok

Strana 188

Zábrana proti vjezdu aut do nedovoleného prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222702

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

Značky: nedovoleného, proti, zábrana, prostoru, vjezdu

Zhrnutie / Anotácia:

Zábrana proti vjezdu auto do nedovoleného prostoru podle vynálezu je tvořená špicí vzhůru obrácenými hřeby, rozmístěnými na okraji nedovoleného prostoru a krytými nahoře pružným krytem, deformovatelným pod váhou auta, avšak nikoliv chodce, dítěte, zvířete a pod. Spolu s vhodným upozorněním tvoří řada takto rozmístěných hřebů účinnou, investičně nenákladnou a spolehliviou zábranu proti vjezdu automobilů, přičemž na rozdíl od dosud používaných...

Konstrukce skříňového nábytku sestávající ze slepených konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222701

Dátum: 15.03.1986

Autor: Uhlíř Alois

Značky: sestávající, konstrukce, skříňového, konstrukčních, slepených, nábytku, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce skříňového nábytku pro výrobu malých skřínek, velkých skříní, bytových stěn, bytových i skříňových příček s použitím konstrukčních prvků vyrobených slepením lišt a výplní, které jsou spolu vzájemně spojeny spojovacími mechanickými prvky. Podstata řešení spočívá v tom, že konstrukční prvky jsou dále spojeny v celek pomocí vodorovných krycích dílců připevněných připojovacími prvky k výplním.

Zariadenie pre rýchloupínanie pripojovacích vedení na skúšaný prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 222650

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gašpar Ján, Kormaňák Alojz

Značky: rýchloupínanie, převodník, vedení, zariadenie, skúšaný, připojovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje pomocou rýchloupínačov bezskrutkové pripojenie pripojovacích vedení na skúšaný prevodník. Zariadenie je vytvorené z dvoch samostatných oproti sebe umiestnených upínačov, z ktorých každý pozostáva z telesa, v ktorom je vložená pružina, ktorej jeden koniec je opretý o pracovnú plochu piesta posuvne uloženého v telese. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v smere osi piestov je vytvorený priebežný otvor,...

Fluidný dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222649

Dátum: 15.03.1986

Autori: Liko Ľudovít, Bobovnický Jozef, Gubčo Vladimír

Značky: fluidný, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru pneumatickej dopravy sypkých materiálov. Rieši problematiku ich rovnomernej distribúcie do viac dopravných potrubí. Podstata vynálezu spočíva v tom, že fluidný dávkovač je napojený na zásobník prášku pomocou spojovacieho kusu s fluidizáciou materiálu nad fluidným roštom vo vnútri fluidnej komory vytvorenej v telese fluidného dávkovača, pričom nad fluidným roštom vo fluidnej komore sú umiestnené výtokové otvory, do ktorých...

Diagonálna technologická paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 222648

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cabadaj Ján

Značky: technologická, diagonálna, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technologickej palety, ktorá je určená pre diagonálny spôsob ustavovania a spevňovania. Diagonálna technologická paleta usporiadaním svojich plôch zabezpečuje jednoduchšiu výrobu a celkové náklady na výrobu, pričom je zabezpečená funkčnosť.

Zariadenie na predhrievanie roztokov vstupujúcich do odparky parou použitou v parnej výveve

Načítavanie...

Číslo patentu: 222647

Dátum: 15.03.1986

Autor: Halža Miroslav

Značky: parnej, odparky, použitou, výveve, vstupujúcich, párou, roztokov, predhrievanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre využitie tepelnej energie pary odchádzajúcej z parnej, vývevy u odpariek na ďalšie použitie k predhriatiu roztoku určeného pre zahustenie. Zariadenie sa vyznačuje tým, že potrubie výstupu pary a neskondenzovaných plynov z parnej vývevy ústi do predhrievača ohrievajúceho vstupujúci roztok a odvodné potrubie kondenzu z predhrievača je s odbočkou napojenou až do potrubia vývodu neskondenzovaných plynov z predhrievača...

Biologicky aktívne látky s výrazným inhibíčnym účinkom na Trichomonas vaginalis

Načítavanie...

Číslo patentu: 222646

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nemogová Eva, Linek Kazimír, Demeš Pavol, Valent Michal

Značky: biologicky, výrazným, inhibíčnym, látky, účinkom, vaginalis, aktívne, trichomonas

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka biologicky aktívnych látok s inhibíčnym účinkom na Trichomonas vaginalis. Podstata vynálezu spočíva v použití fenylhvdrazónov sacharidov ako biologicky aktívnych látok s inhibíčnym účinkom na Trichomonas vaginalis. Fenylhydrazóny sacharidov sa pripravujú reakciou sacharidov s fenylhydrazínom. Vynález má použitie ako potenciálne nové účinné liečivá proti trichomoniáze.

Oddeľovacie a dávkovacie zariadenie najmä ľahkých súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222645

Dátum: 15.03.1986

Autori: Chorvát Ivan, Drobný Jozef

Značky: ľahkých, dávkovacie, oddeľovacie, zariadenie, súčiastok, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovacie a dávkovacie zariadenie najmä ľahkých súčiastok, do ktorého sú súčiastky privádzané z podávača vyznačujúce sa tým, že oproti prívodnej dráhe (2) podávača (1) je uložený oddeľovač (3), v ktorom je vytvorená priebežná dráha (17) sú čiastky (18), pričom kolmo na os prítlačnej dráhy (17) je uložený vysielač infračerveného svetla (4), oproti ktorému je v oddeľovaci (3) uložený svetelný vodič (5) spojený s prijímačom (6), zatiaľ čo...

Presuvný vozík dvojdráhového visutého dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222644

Dátum: 15.03.1986

Autor: Balák Ján

Značky: presuvný, dvojdráhového, vozík, visutého, dopravníka

Zhrnutie / Anotácia:

Presuvný vozík dvojdráhového visutého dopravníka pozostávajúci z bočníc, na ktorých sú uchytené nosné kladky ako aj držiaky vodiacich kladiek vozíka, opatrené priečnymi upevňovacími otvormi, ďalej sklopná západka a unášacia lišta. Riešeným problémom je zníženie výrobných nákladov presuvného vozíka. To sa dosahuje osobitným usporiadaním unášacej lišty, ktorá je celistvá a z obidvoch strán jej šírky uložená medzi vodiacimi kladičkami a pomocou...

Zavážací zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222643

Dátum: 15.03.1986

Autor: Balák Ján

Značky: zakladač, zavážací

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážací zakladač najmä pre zavážanie obrobkov do pokovovacích vaní usporiadaných v linkách, pozostávajúci z nosnej konštrukcie, opatrenej hlavným nosníkom zakladača a s ním rovnobežne usporiadaným závesným nosníkom kábelovej dráhy. Do hlavného nosníka sú zavedené nosné kladky rámu, uložené v prednej objímke a zadnej objímke, upevnenej ku hornej rámovej obrube prepojenej s dolnou rámovou obrubou, z ktorej sú smerom nadol vyvedené vodiace lišty...

Mlecí nástroj a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222642

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mračko Dušan

Značky: výroby, spôsob, nástroj, mlecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je vyriešená produktívna výroba menších súčiastok, slúžiacich pre mletie, rôzne trecie uloženia, puzdra a pod. Podstata vynálezu spočíva v použití spekania mlecích nástrojov z kovového prášku zloženého z Fe, Mn, C a Si s prídavkom mazadla a spôsobu vytvárania výliskov s následným spekaním a ochladzovaním so stanovením hustôt a tepelných režimov. Vynález je možné použiť hlavne pri výrobe mlecích kameňov do mlynčekov pre domácnosti,...

Vzduchový vynášač teliesok kuželíkových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 222641

Dátum: 15.03.1986

Autor: Dinga Anton

Značky: teliesok, vzduchový, ložísk, vynášač, kuželíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie orientácie a dopravy teliesok kuželíkových ložísk do obrábacieho stroja. Uvedeného účelu sa dosiahne vzduchovým vynášačom, ktorý je tvorený pohyblivou plošinou (1), na ktorej je upevnený rotačný zásobník (2) opatrený žľabom (3), pod ktorým sú šikmo umiestnené orientovacie valce (4), ktoré sú vyústené do privádzacej rúrky (5) upevnenej na doske (6) a opatrenej vzduchovou pretlakovou tryskou (7), prepojenou...

Zariadenie na zdrsňovanie napínacej záložky zvrškov obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222640

Dátum: 15.03.1986

Autori: Korec Ľudovít, Villár Karol, Vavrovič Ernest, Dubina Štefan, Gajdoš Anton

Značky: zvrškov, zdrsňovanie, zariadenie, napínacej, obuvi, záložky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na zdrsňovanie napínacej záložky zvrškov obuvi. Rieši problém rýchlej výmeny šablón pri zmene veľkostného čísla vyrábanej obuvi. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v pozdĺžnych drážkach otočného zásobníka sú radiálne uložené vnútorné a vonkajšie polšablóny. Otočný zásobník je spojený so zadným hriadeľom nesúcim presúvač na otáčanie zásobníka a s predným hriadeľom, spojeným prevodom so špicovou opierkou. Ďalším...

Zariadenie na vedenie nástroja zdrsňovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 222639

Dátum: 15.03.1986

Autori: Villár Karol, Gajdoš Anton, Dubina Štefan, Korec Ľudovít, Vavrovič Ernest

Značky: zariadenie, vedenie, stroja, nástroja, zdrsňovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na vedenie pracovného nástroja obuvníckych strojov. Rieši problém vzájomného pohybu opracovávaného dielu a pracovného nástroja použitím kopírovacieho ústrojenstva a kopírovacej šablóny. Podstatou vynálezu je to, že kopírovací a nástrojový suport sú spojené pákou uloženou na stredovom čape stredového suportu, nesúcom zaisťovacie tŕne a blokovacie teleso. Zaisťovacie tŕne zapadajú do otvorov páky a sú ovládané...

Rotorové dávkovacie zariadenie súčiastok s osadením do pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222638

Dátum: 15.03.1986

Autori: Benák Rudolf, Urbanová Emília

Značky: osadením, rotorové, strojov, dávkovacie, pracovných, súčiastok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zorientovať súčiastky a dopraviť do pracovného stroja v potrebnom množstve. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v dávkovacom kotúči sú vytvorené dva druhy dopravných dráh, ktoré sú ukončené horizontálnym odovzdávacím lôžkom, korešpondujúcim s odoberacím lôžkom pracovného stroja.

Spôsob farebnej povrchovej úpravy zvrškových dielov gumotextilnej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222637

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rončka Jozef, Vinžíková Alena, Janík Ladislav, Gahér Emil, Horečná Marta

Značky: úpravy, farebnej, obuvi, gumotextilnej, dielov, povrchovej, zvrškových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farebnej úpravy zvrškov gumotextilnej obuvi. Rieši problém stabilizácie farby na zvrškoch za normálnej teploty. Podstatou vynálezu je pridanie 3 až 5 hmot. dielov prírodného latexu na 100 hmot. dielov emulznej záhustky pri použití farby, pozostávajúcej z emulznej záhustky a organických pigmentových farbív. Vynález možno využiť pri farebnej povrchovej úprave zvrškových dielov gumotextilnej obuvi.

Spôsob čerenia a stabilizácie vína odstránením iónov železa a medi, ako aj eliminácia týchto iónov z destilátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222636

Dátum: 15.03.1986

Autor: Farkaš Ján

Značky: stabilizácie, spôsob, eliminácia, vína, iónov, destilátov, odstránením, týchto, železa, čerenia, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čerenia a stabilizácie vína odstranením iónov železa a medi, ktorého podstata spočievá v tom, že sa do vína alebo destilátov pridá v množstve odpovedajúcom obsahu železa a medi stabilizačná a čeriaca zmes, pozostávajúca z hexakyanoželeznatanu draselného a železnatej zložky, s výhodou síranu železnatého v pomere 6 : 1 a po reakcii sa vytvorené nerozpustné superkomplexné zlúčeniny odstránia pretočením alebo filtráciou.

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222635

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svitek Imrich, Lacko Juraj, Šmída Tibor, Poór Robert, Kovačič Henrich

Značky: spôsob, přípravy, herbicídneho, selektívneho, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prípravku pozostávajúceho zo 60 až 70 % hmotnostných 1-fenyl-4-amino-5-chlór-6-pyridazónu a z 10 až 20 % hmotnostných 5-cyklohexyl-5,7-diaza-2,3,4,5,6,7-hexahydro-inden-4,6-dionu, pričom sa do jemne zomletých účinných látok pridáva 0,5 až 5 dielov suchého dispergátora, 0,3 až 4,0 dielov SiO2, 2 až 9 dielov sulfitového výluhu, 0,3 až 2,0 dielov roztoku sulfátu rozvetvených...

Vertikálna batéria na výrobu silikátových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222634

Dátum: 15.03.1986

Autor: Makovíni Peter

Značky: batéria, dielcov, silikátových, výrobu, vertikálna

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikálna batéria na výrobu silikátových dielcov. Držiak deliaceho noža (obr. 1) je umiestnený v priestore medzi susednými dušami a je upevnený o bočný plech na duši tým istým spôsobom, ako upevnenie ostatných formovacích prvkov na bočnom plechu duše. Vzhľadom na to, že držiak deliaceho noža je umiestnený medzi dušami (neprečnieva nad hornú hranu duše) neprekáža pracovníkovi pri chôdzi po batérii a tiež je možné na držiak deliaceho noža...

Orebrená rúrka výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222633

Dátum: 15.03.1986

Autor: Blaha Marián

Značky: rúrka, výmenníka, tepla, orebrená

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru chladiacich zariadení malého a stredného výkonu. Vynález rieši jednoduchým spôsobom orebrenia rúrky rebrom zhotovením z perforovaného pásika, ktoré je navinuté na obvod rúrky v skrutkovici tak, že os rúrky je rovnobežná so smerom perforácie vĺn rebra. Podstatou vynálezu je orebrená rúrka výmenníka tepla podľa obr. 1, ktorá sa skladá z vlastnej rúrky (2) a perforovaného pásika predstavujúceho rebro (1) vyznačujúceho sa...

Způsob přípravy montánních pryskyřic s teplotou tání 180 až 280°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 222632

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustigová Milena, Kubant Josef

Značky: montánních, pryskyřic, tání, teplotou, přípravy, způsob, 280°c

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy montánních pryskyřic, s teplotou tání 180 až 280 °C, selektivní extrakcí bitumenů uhelných kaustobiolitů, zejména méně prouhelněných, po předběžném odstranění vosků a měkkých pryskyřic extrakcí parafinickými uhlovodíky a pryskyřic s teplotou tání 120 až 180 °C extrakcí dietyléterem při 34 °C. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zbylý bitumen se extrahuje bezvodým octanem etylnatým při 76 až 137 °C a tlaku 1 ....

Obuvnícke klinové kopyto

Načítavanie...

Číslo patentu: 222631

Dátum: 15.03.1986

Autori: Duda Tibor, Duchovič Leopold

Značky: obuvnícke, kopyto, klinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obuvníckeho kopyta s klinovým dielom v priehlavkovej časti. Rieši problém vzájomného spojenia klinového dielu s telesom kopyta. Podstata vynálezu spočíva v tom, že klinový diel je s telesom kopyta spojený ramenom, uloženom na kolíkoch vsadených v telese kopyta a klinovom dieli. Spojnica stredov kolíkov zviera s kolmicou na spoločnú stykovú plochu klinového dielu a telesa kopyta v pracovnej polohe uhol a v rozmedzí 8° až 20°....

Zariadenie k orientácii valcových súčiastok s výstupkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222630

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mikulec Vladimír

Značky: výstupkami, zariadenie, súčiastok, válcových, orientácii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka orientácie valcových súčiastok s výstupkami po obvode. Podstatou uvedeného vynálezu je, že prekladací rotor je v osi lôžka opatrený valčekom, odpružene a otočne uloženým v drážke prostredníctvom pružného člena. Valček zasahuje do vertikálnej úrovne lôžka. Vrchná časť prekladacieho rotora je opatrená vekom, ktoré svojím osadením horizontálne presahuje do lôžka a spodná časť je zasa opatrená kotúčom, ktorý taktiež presahuje...

Spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222629

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bukový Ivan

Značky: elektrické, spôsob, mechanizované, zváranie, oblúkové, podávania, drôtu, zváracieho, automatizované

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie. Vynález sa týka oblasti strojárenskej technológie. Vynález rieši problém, spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie v náročných technologických podmienkach. Podstata vynálezu spočíva v tom, že podávanie zváracieho drôtu do miseta zvaru sa vykonáva krokovým elektromotorom mechanicky spojeným s...

Odoberacie a vkladacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222628

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zoň Vincent

Značky: vkladacie, zariadenie, odoberacie

Zhrnutie / Anotácia:

Odoberacie a vkladacie zariadenie určené najmä pre automatické odoberanie výliskov s osadenou hlavou z prívodného sklzu a ich následného vkladania do upínačov viacvretenového rotorového automatu. Zariadenie pozostáva z držiaka, odoberacieho tŕňa a prívodného sklzu. Riešeným problémom je umožnenie spoľahlivého odoberania a vkladania aj menej presných a neupravených výliskov pri zachovaní, resp. zvýšení potrebného pracovného výkonu. To sa...

Vystuženie bezprievlakovej železobetónovej dosky tuhou výstužou v okolí podpery

Načítavanie...

Číslo patentu: 222627

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vrabec Jozef

Značky: železobetónovej, podpery, dosky, tuhou, okolí, bezprievlakovej, výstužou, vystuženie

Zhrnutie / Anotácia:

Bezprievlaková železobetónová doska je vystužená v okolí podpery radiálnymi rebrami z plochej ocele, privarenými na oceľový stĺp alebo na oceľovú vložku podpery, na ktoré sú privarené v pozdĺžnom smere pri hornom a dolnom okraji radiálnych rebier oceľové výstuhy a na takto upravenú výstuž je uložená sieťová výstuž železobetónovej dosky, vytvorená vo forme siete, pričom celá takto vytvorená výstuž je ako skrytá hlavica okolo podpery zabetónovaná.

Posuvné hydraulické zariadenie s predvoľbou jednotlivých dĺžok následných posuvov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222626

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lehotský Zvonimír

Značky: zariadenie, následných, předvolbou, jednotlivých, hydraulické, posuvné, dĺžok, posuvov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši posuvné zariadenia s predvoľbou jednotlivých dĺžok série po sebe nasledujúcich posuvov najmä u obrábacích strojov, kde sa vyžaduje postupný a zmenšujúci sa úber triesky v opakovanom automatickom cykle. Podstatou vynálezu je posuvný piest spojený so sústavou dávkovacích piestikov, ktorých zdvihy sú vymedzené prestaviteľnými dorazmi, pričom posuvný piest i dávkovacie piestiky sú cez ventil napojené na zdroj kvapaliny.

Spôsob výroby nasýtených polymérnych olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222625

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mikulec Jozef, Révus Miloš, Vilím Rostislav, Ilavský Ján, Kopernický Ivan, Hronec Milan

Značky: olejov, spôsob, nasýtených, výroby, polymérnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických respektíve rafinérskych technológií. Rieši spôsob výroby nasýtených polymérnych olejov katalyzovanou hydrogenáciou nenasýtených polyolefinických látok pripravených oligomerizačnými, polymerizačnými, kopolymerizačnými, respektíve degradačnými postupmi. Hydrogenácia sa uskutočňuje na niklových katalyzátoroch, ktoré sa pripravujú kombinovanou redukciou kovového niklu, alebo zlúčenín niklu nanesených na...

Spôsob viacstupňovej neutralizácie minerálnych kyselín amoniakom a zariadenie pre uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222624

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krajčí Pavol, Orság Ivan, Chocholáček Ľudovít

Značky: neutralizácie, uskutočnenie, zariadenie, kyselin, minerálnych, spôsobu, amoniakom, viacstupňovej, spôsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia neutralizácie minerálnych kyselín amoniakom, účelom ktorého je zníženie strát na surovinách a absolútneho množstva odpadov vznikajúcich konvenčnou neutralizáciou spôsobom a zariadením pre viacstupňovú neutralizáciu minerálnych kyselín amoniakom. Procesové pary s obsahom rozptýlenej amónnej soli minerálnej kyseliny a prebytku nezreagovaných pár minerálnej kyseliny alebo amoniaku sa neutralizujú na paroprúdnom...

Tyristorový riadiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 222623

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jankech Ľubomír, Chúpek Karol, Tanuška Ladislav

Značky: systém, tyristorový, riadiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Tyristorový riadiací systém vyznačujúci sa tým, že pozostáva z tyristorovej riadiacej jednotky (4) pre zapínanie zvolených akčných prvkov a pre voľbu režimu nekonečného cyklovania alebo jediného cyklu, k tyristorovej riadiacej jednotke pripojenej diodovej matice (2) a programovej zásuvky (8) pre volbu programu zmenou dosky diodovej matice a zmenou programovej vidlice (15), z prevodníka impulzov (7) vloženého medzi tyristorovú riadiacu jednotku...

Prepojovacie zariadenie pre dopravu najmä sifónových bombičiek medzi dvoma strojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222622

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pagáč Milan

Značky: sifónových, strojmi, prepojovacie, dvoma, najmä, bombičiek, medzi, dopravu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je doprava výrobkov medzi dvoma strojmi bez preplnenia prepojovacieho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením, ktorého podstatou je, že gravitačný sklz je tvorený privádzacím sklzom a pod ním uloženým odvádzacím sklzom. Výstupné ústie privádzacieho sklzu je od vstupného ústia odvádzacieho sklzu vzdialené najmenej o dĺžku a priečny rozmer sifónovej bombičky. Vstupné ústie odvádzacieho sklzu je vzdialené od horného čela...

Upínací tŕň

Načítavanie...

Číslo patentu: 222621

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kukulský Vladislav, Antala Lubomír

Značky: upínací, tŕň

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka upínacieho tŕňa, zabezpečujúceho upínanie obrobkov s dostatočne veľkým osovým otvorom. Upínanie sa vykonáva rozpínaním upínacieho plášťa, posúvaného po kužeľovej ploche telesa prostredníctvom závitového prevodu. Vhodným závitovým prevodom, vzhľadom na strmosť kužeľa, je dosahované dostatočné upnutie obrobku. Vynález je využiteľný pri upínaní obrobkov, ktoré sú obrábané na povrchu, najmä pre sústruženie, brúsenie a pod.

Stroj na úpravu rozmerov pevných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 222620

Dátum: 15.03.1986

Autor: Štyndl Karol

Značky: úpravu, látok, kvapalinách, rozmerov, stroj, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na úpravu - zmenšovanie rozmerov pevných častí v kvapalinách, najmä cudzích prímesí (obj. krmív) v exkrementoch hospodárskych zvierat pred ich separáciou. Účelom vynálezu je zabezpečenie bezporuchovej prevádzky separátora exkrementov rozdrvením väčších častí, najmä kúskov objemových krmív ako siláž, senáž, seno, ktoré sa dostali medzi exkrementy v ustajňovacích priestoroch i mimo neho. Uvedeného účelu sa dosiahne...

Smerová sonda intenzity slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222619

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tuhý Gabriel

Značky: smerová, intenzity, slnečného, sonda, žiarenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odvetvia zaoberajúceho sa solárnou technikou. Účelom vynálezu je stanoviť smer natočenia slnečných kolektorov na kolmý dopad slnečného žiarenia. Uvedeného účelu sa dosiahne smerovou sondou intenzity slnečného žiarenia. Táto sonda sa skladá zo štyroch snímačov žiarenia (3) umiestnených v tele sondy (4) v rovine kolmej na os sondy (O). Snímače žiarenia (3) sú vzájomne posunuté o uhol ? =90° a aktívnou časťou v smere dopadu...

Prípravok na nastavovanie sústružníckych nožov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222618

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klement Ján

Značky: prípravok, nožov, sústružnických, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok odstraňuje nevýhody podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základovej dosky so skrutkou, na ktorej je umiestnený krúžok, ktorý je na prestaviteľnej matici zaisťovateľnej zaisťovacou maticou. Prípravok podľa vynálezu zvyšuje presnosť nastavovania sústružníckych nožov, zlepšuje rezné podmienky, odstraňuje nesprávnosť zalomenia noža, zlepšuje kvalitu opracovania, zvyšuje životnosť nožov a tým aj zvyšuje...

Pozdĺžne vedenie hybných častí obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222617

Dátum: 15.03.1986

Autor: Balejík Rudolf

Značky: hybných, částí, obrábacích, strojov, pozdĺžne, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka pozdĺžneho vedenia hybných častí obrábacích strojov, určeného trojicou vodiacích tyčí kruhového prierezu uchytených pevne v tuhých častiach stroja pričom však jedna tyč je axiálne vysúvateľná. Vysunutím tyče sa zväčší priemer nad ložou stroja. Vhodným priestorovým usporiadaním vodiacích tyčí je dosiahnutá dostatočná tuhosť vedenia. Vynález je využiteľný v konštrukcii obrábacích strojov, najmä sústruhov malých rozmerov.

Spôsob regenerácie vodného roztoku chloridu vápenatého a zariadenie k uskutečňovaniu tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222616

Dátum: 15.03.1986

Autori: Cebák Milan, Mitter Ladislav, Kollár Jozef, Pogorielov Konštantín, Jarošek Karol

Značky: regenerácie, chloridů, tohto, vodného, vápenatého, postupu, roztoku, zariadenie, spôsob, uskutečňovaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob a zariadenie na regeneráciu vodného roztoku chloridu vápenatého vysokotepelnej pyrolýzy uhlovodíkov, používaného na chladenie a sušenie pyroplynu tak, že je schopný recirkulacie alebo na nové sušenie. Postup podľa tohto vynálezu umožňuje zneškodniť aktívne samovznietitelné látky a oddelit ich ako neškodný pevný alebo kvapalný odpad či už vo forme čistej alebo v smesi s filtračnou hmotou alebo adsorbentom a súčasne zahustit...

Uhlíková kefa so samočinným vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 222615

Dátum: 15.03.1986

Autor: Legéň Gustáv

Značky: samočinným, vypínaním, uhlíková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uhlíkových kief opatrených mechanizmom zabezpečujúcim samočinné vypnutie kefy pri jej upotrebení na stanovenú hodnotu. Jeho podstatou je tepelná ochrana najdôležitejšieho prvku vypínacieho mechanizmu uhlíkovej kefy a to vypínacej pružiny, ktorá je zabezpečená vložením tepelno-izolačného telieska medzi vypínaciu pružinu a telo uhlíkovej kefy. Tepelno-izolačné teliesko zamedzuje priamemu prechodu tepla z uhlíkovej kefy na...

Elektrolýzer na rafináciu kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222614

Dátum: 15.03.1986

Autor: Babinský Michal

Značky: rafináciu, elektrolyzér, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru výroby strojov a zariadení pre hydrometalurgiu a elektrochémiu. Vo vynáleze sa rieši systém elektród bipolárneho elektrolýzera s horizontálnymi elektródami. Podstatou vynálezu je také usporiadanie elektród, že medzi každý pár elekród sa vkladá pomocná elektróda, ktorá je vodivo spojená s príslušnou anódou. Za pomoci tejto elektródy sa prúd rozdeľuje, pomocou čoho sa dá udržať želaná koncentrácia elektrolytu. Vynález sa dá...

Spôsob zníženia strát vo zväzku orientovaných transformátorových FeSi plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222613

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prejsa Mikuláš, Sláma Jozef

Značky: zväzku, orientovaných, strát, spôsob, transformátorových, plechov, zníženia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru prenosu elektrickej energie. Rieši zníženie strát v magnetických obvodoch transformátorov. V podstate transformátorové plechy s nulovým uhlom valcovania sa poskladajú tak, že pri skríženom poskladaní sa dvojica plechov dotýka súhlasnými stranami alebo pri rovnobežnom poskladaní sa plechy dotýkajú navzájom opačnými stranami. Vynález možno využiť aj v prístrojovej a meracej technike.