Archív za 1986 rok

Strana 187

Zařízení na samovolné odvodňování kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222742

Dátum: 15.03.1986

Autori: Večerka Jan, Marek Miroslav

Značky: samovolně, odvodňování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na samovolné odvodňování kalu v otevřené filtrační nádrži se sklopným dnem, řeší při vyšší ložné vrstvě kalu jeho samovolné odvodnění. Nejméně na dvou bočních stěnách a sklopném dnu jsou vytvořeny otvory. Do sklopného dna je vložen molitan a na vnitřní straně stěn jsou uchyceny filtrační papíry. Filtrační materiál je vyměnitelný. Na okraji horní části filtrační nádrže je nasazena závěsná lomená tyč s okem, která umožňuje zavěšení při...

Zapojení kompenzačního obvodu se rtuťovým potenciometrem pro regulaci stejnosměrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222741

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jiřík Jaromír, Vondrouš Jan, Erban Petr

Značky: kompenzačního, obvodů, stejnosměrných, zapojení, rtuťovým, regulaci, motorů, potenciometrem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektrický obvod, využívající nízkoohmový rtuťový potenciometr ve spojení s operačním zesilovačem a obvodem pro fázové řízení triaku, pro řízení budicího proudu stejnosměrného elektrického motoru. Jediným typem tohoto obvodu lze nahradit všechny typy silových vícewatových drátových potenciometrů, které se používají pro zajištění synchronního chodu většího počtu pohonných motorů zařazených v pracovní lince (např. textilní a...

Způsob výroby roubovaných kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222740

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petrů Vladimír, Konečná Věra, Pleska Alexander, Trněný Jaromír, Konečný Dušan, Čihák Pavel

Značky: roubovaných, výroby, způsob, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřice se zlepšenou relací mezi tekutostí taveniny a houževnatostí produktu, založený na vytvoření termolabilních iontových vazeb mezi fragmenty persulfátu, vázanými ve sklovité polymerní fázi.

Zařízení k zajištění proudění a oxidace vody v oxidačním příkopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222739

Dátum: 15.03.1986

Autor: Haindl Karel

Značky: zařízení, příkopů, zajištění, oxidačním, oxidace, proudění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k zajištění proudění a oxidace vody v oxidačním příkopu, se týká čištění odpadních vod a zlepšuje sycení kyslíkem čištěné vody. Cirkulace vody v oxidačním příkopu a její sycení kyslíkem jsou zajištěny společným funkčním čerpadlem, jakožto jediným pohybujícím se mechanismem. Kromě čištění odpadních vod může být využit též v chemickém průmyslu.

Rafinační trubice pro zonální rafinaci organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222738

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mlíka Václav

Značky: trubice, látek, zonální, rafinaci, organických, rafinační

Zhrnutie / Anotácia:

Rafinační trubice pro zonální rafinaci organických látek s teplotou tání pod 400 °C je tvořena průhlednou nebo průsvitnou fólií ve tvaru rukávu s podélným švem, případně beze švu, s například oválným tvarem příčného průřezu, který je uzavřen příčným nebo podélným přeložením konců rukávu. Při použití trubice podle vynálezu je potlačen vliv proudění taveniny, jsou minimální tepelné ztráty a je zajištěn dobrý převod tepla do vsázky. Vyčištěná...

Způsob spojování kaučukových vulkanizovatelných směsí se zinkem, pozinkovanými anebo zinek obsahujícími povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222737

Dátum: 15.03.1986

Autori: Postava Miroslav, Skalský Jiří

Značky: zinek, spojování, obsahujícími, pozinkovanými, směsi, zinkem, anebo, kaučukových, vulkanizovatelných, povrchy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování kaučukové vulkanizovatelné směsi se zinkem, pozinkovanými anebo zinek obsahujícími povrchy, při kterém se do kaučukové směsi, obsahující obvyklé přísady, vmíchá produkt adsorpce koloidního kysličníku křemičitého a 2-etylhexanátu nebo naftenátu kobaltnatého a takto připravená směs se navulkanizuje za zvýšené teploty a tlaku na kovový povrch. Vynález je možno použít při výrobě dopravních pásů s pozinkovanými ocelovými lany, anebo...

Způsob přípravy prostředku pro spojování pryže se zinkem na bázi kobaltnatých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222736

Dátum: 15.03.1986

Autori: Postava Miroslav, Skalský Jiří

Značky: sloučenin, přípravy, způsob, spojování, bázi, kobaltnatých, prostředků, pryže, zinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy prostředku pro spojování pryže se zinkem na bázi kobaltnatých sloučenin mastných kyselin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do roztoku kobaltnaté soli rozvětvené mastné kyseliny o 6 až 12 atomech uhlíku v řetězci v organickém rozpouštědle se vnese koloidní kysličník křemičitý za stálého míchání, v míchání se pokračuje a po dokonalém rozmíchání se z disperze odstraní rozpouštědlo destilací. Vzniká sypký...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222735

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kopečný Miroslav, Maléř Josef, Fraňková Jarmila, Gross Lumír

Značky: zámková, stroje, dvouválcového, soustava, pletacího, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámkové soustavy dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží, která ovládá stopry, mezistopry a vodicí platiny jehel a umožňuje pletení chytových vazeb v rozkrokové části punčochových kalhot. Vynález pak řeší provedení zámků pro vyšší rychlostí pletení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že před zatahovacím zámkem nejméně jednoho pletacího systému v dráze vykývnutých horních záchytných konců...

Způsob přípravy multifunkčních iniciátorů polymerace, obsahujících lithium

Načítavanie...

Číslo patentu: 222734

Dátum: 15.03.1986

Autori: Antonová Elizabeth, Schobeleiter Helmut, Griehl Volker

Značky: způsob, multifunkčních, lithium, iniciátorů, přípravy, obsahujících, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy multifunkčních iniciátorů polymerace, obsahujících lithium metalací dilithiooligodienů monolithiovou sloučeninou, například sek.butyllithiem. Metalace probíhá při 45 až 70 °C v benzenu a tetrahydrofuranu. Reakce probíhá v přítomnosti 1 až 1,5 mol trietylaminu na gramatom lithia. Způsob umožňuje syntézu výše funkčních rozpustných iniciátorů polymerace, vhodných pro přípravu nízkomolekulárních telechelických polymerů.

Zařízení k vibračnímu zhutňování betonových a jiných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222733

Dátum: 15.03.1986

Autor: Svoboda Josef

Značky: jiných, betonových, směsi, vibračnímu, zařízení, zhutňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vibračnímu zhutňování betonových a jiných směsí. Vynález se týká zařízení k vibračnímu zhutňování směsí za současného lisování, při výrobě prefabrikátů ve stavebnictví. Jedná se o zhutňování různých materiálů, pojiv a přísad, které v důsledku mísení obsahují množství vzduchu a jsou ve stavu nakypření. Podstatou vynálezu je, že pro vyvinutí lisovacího tlaku se použije plochý vzduchový vak, který je umístěn mezi vibrující částí...

Způsob přípravy homopolymerů a blokových kopolymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222732

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stoye Hartmut, Hahnel Heide, Griehl Volker

Značky: kopolymerů, blokových, přípravy, způsob, skupinami, funkčními, homopolymerů, koncovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy homopolymerů a blokových kopolymerů s koncovými funkčními skupinami homogenní aniontovou polymerací konjugovaných dienů a/nebo vinylsubstituovaných aromatických monomerů v nepolárních rozpouštědlech v přítomnosti organoalkalokovových iniciátorů. Jako iniciátor se použije polylithiooligodien mající 2 až 4 atomy lithia a 2 až 10, s výhodou 4 až 6 jednotek dienového monomeru v molekule. Tento iniciátor se...

Způsob přípravy sorbentu selektivního pro záchyt trojmocných lanthanidů a aktinidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222731

Dátum: 15.03.1986

Autori: Selucký Pavel, Rais Jiří

Značky: záchyt, sorbentu, aktinidů, přípravy, způsob, lanthanidů, trojmocných, selektivního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy sorbentu pro záchyt trojmocných lanthanidů a aktinidů. Vynález se týká problematiky přípravy sorbentu pro izolaci trojmocných lanthanidů a aktinidů z odpadních roztoků různého původu. Tohoto cíle se dosahuje přípravou sorbentu smícháním roztoků kyseliny např. molybdátofosforečné s fosfororganickým činidlem obsahujícím dvě funkční skupiny P=O neba jednu P=O a jednu C=O. Sorbent se připraví buď předem v suché formě, nebo se sráží...

Jednorotorové kruhadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222730

Dátum: 15.03.1986

Autori: Strakoš Karel, Reissig Ivo, Kejkrt Přemysl, Will František, Sůva Milan, Káš Karel

Značky: kruhadlo, jednorotorové

Zhrnutie / Anotácia:

Jednorotorové kruhadlo, například skrývky umístěné na násypce předního pásového dopravníku rypadla. Účelem vynálezu je odstranit kusovitost z toku těženého materiálu ještě před vstupem na pásovou dopravu rypadla. Jednorotorové kruhadlo skrývky sestává z rámu zavěšeného na násypce předního pásového dopravníku, v kterém je uložen rotor osazený po každé straně setrvačníkem, přičemž přenos krouticího momentu ze setrvačníku do rotoru je uskutečněn...

Způsob přípravy adipo-bis(2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 222729

Dátum: 15.03.1986

Autori: Budník Josef, Kvis František, Borovička Miloš

Značky: přípravy, způsob, adipo-bis(2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby adipobis-(2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu), významné, klinicky užívané rentgenkontrastní látky, a to reakcí surového dichloridu kyseliny adipové, obsaženého v reakční směsi po reakci kyseliny adipové s halogenidem fosforu nebo síry, s kyselinou 2,4,6-trijod-3-aminobenzoovou, v prostředí octanu ethylnatého nebo butylnatého, při teplotě varu reakční směsi.

Infračervené vyzařovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 222728

Dátum: 15.03.1986

Autor: Svoboda Jan

Značky: infračervené, těleso, vyzařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukce vyzařovacích těles používaných v tepelné technice. Dosud konstrukce těchto těles byla nákladná, tělesa byla choulostivá, složitá, pozorovací otvor těles byl malý, což bylo nevyhovující. Podle vynálezu infračervené vyzařovací těleso je tvořeno vyzařovací komůrkou, jejíž obvodový plášť je stmelen z řady keramických kapilár, jejímiž otvory probíhá topné vinutí, přičemž ve střední části obvodového pláště je upraveno...

Podkladový papír pro textilní tapety

Načítavanie...

Číslo patentu: 222727

Dátum: 15.03.1986

Autori: Líbal Jaroslav, Kříž Pavel

Značky: papír, podkladový, tapety, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby speciálních papírů, řeší složení zanášky pro výrobu speciálního podkladového papíru pro textilní tapety, vyráběné kašírováním textilu podkladovým papírem. Dosud používaný druh papíru se vyznačoval nedostatky, které spočívaly zejména v netextilním, nehadrovitém charakteru výsledné tapety, nevhodné roztažnosti tapety v podélném směru, nízké prodyšnosti pro vzduch a špatné štěpitelnosti pro snímání tapety ze stěny na...

Podkladový papír pro obrazové tapety

Načítavanie...

Číslo patentu: 222726

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kříž Pavel, Líbal Jaroslav

Značky: papír, obrazové, podkladový, tapety

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby speciálních papírů, řeší složení zanášky pro výrobu spaciálního podkladového papíru pro obrazové tapety vyráběné potištěním natřeného podkladového papíru. Dosavad používané papíry se vyznačovaly nedostatky, z nichž nejdůležitějšími byly nevhodná rozměrová stálost papíru a vysoká rozdílnost v roztažnosti ve směru podél a napříč po namočení a uschnutí. Tyto nedostatky odstraňuje vynález, vyznačující se tím, že obsahuje směs...

Napínací vidlice pro ždímání mokrých úklidových hadrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222725

Dátum: 15.03.1986

Autor: Steklý Jiří

Značky: ždímání, mokrých, vidlice, napínací, hadrů, úklidových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení úklidových prací, při kterých se používá mokrých hadrů. Napínací vydlicí, na kterou se hadr připevňuje, a která se pevně nasazuje na držadlo smetáku, lze hadrem manipulovat, jako namáčet, ždímat, rozprostírat ne smetáku za účelem čištění tak, že není nutno se ho dotýkat, rukama. Uvedeného účelu se dosáhne napínací vidlicí pro ždímání mokrých úklidových hadrů, která je tvořena dvěma rameny, na jejichž koncích jsou...

Vápenatohořečnatá směs uhličitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222724

Dátum: 15.03.1986

Autor: Nemčič Ladislav

Značky: vápenatohořečnatá, směs, uhličitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vápenatohořečnatá směs uhličitanů pro vápnění půdy v polnohospodářství, vyznačená tím, že sestává z kombinace substrátů hydrátů kysličníku vápenatého, hydrátu kysličníku hořečnatého a uhličitanů vápníku a hořčíku s příměsí křemičitanů vápenatohořečnatých.

Zapojení pro vyhodnocení záznamu dvojí frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 222723

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jarabica Josef

Značky: frekvence, záznamu, zapojení, vyhodnocení, dvojí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení sestává z fázového komparátoru (3), výstup kterého je zapojen na trojbitovou paměť (4), paměť (4) je zapojena na zpětněvazbový regulátor (5), výstup kterého je zapojen na vstup napěťově řízeného oscilátoru (1), výstup kterého je zapojen na vstup generátoru (2) synchronizačních impulzů, přičemž na vstup fázového komparátoru (3) a paměti (4) je zapojen separátor (6). Výstup zapojení je vedený z generátoru (2) synchronizačních impulzů a...

Opory rotoru supravodivého alternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222722

Dátum: 15.03.1986

Autori: Smrž Stanislav, Lhota Eduard, Schustr Pavel

Značky: rotoru, alternátoru, supravodivého, opory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší chlazení a celkové omezení přívodů tepla k níkoteplotní části rotoru. Opory rotoru jsou provedeny ve tvaru kužele s dvěma plášti, přičemž v místě největšího poloměru jsou opatřeny otvory pro vstup plynu. K oporám je tepelně kotven tepelně stínicí plášť.

Způsob výroby výtvarného díla z textilních materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222721

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pavelka Jaroslav

Značky: díla, způsobu, zařízení, textilních, provádění, materiálů, způsob, tohoto, výtvarného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výtvarné dílo z textilních materiálů, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu. Účelem vynálezu je zlepšení výtvarných vyjadřovacích technik textilních výtvarníků. Uvedeného účelu se dosáhne podložkou s lepivým povrchem, na němž je z textilních materiálů vytvořena výtvarná kompozice, jež je opatřena alespoň jednou vrstvou filmu z bezbarvého matného laku, jímž je překryt textilní materiál i nepokrytá místa podložky s lepivým...

Zařízení na zpracování šrotovaných elektrovodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222720

Dátum: 15.03.1986

Autori: Studnička Miloslav, Flieger Josef

Značky: elektrovodičů, zpracování, zařízení, šrotovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru průmyslu kovového odpadu. Vynález řeší problém návratnosti kovů a případně izolantů ze šrotovaných elektrovodičů zpět do výrobního procesu. Zařízení je tvořeno rotačními nůžkami, které umožňují vysoký počet střihů za minutu a nastříhaná surovina je dále separovatelná. Obr. 3 nejlépe vystihuje podstatu zařízení.

Způsob odbourání zdraví škodlivých organických látek z podzemní vody in situ

Načítavanie...

Číslo patentu: 222719

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pastuszek František, Hampel Jiří, Krupka Ivan, Vacek Karel, Vondruška Václav

Značky: zdraví, způsob, podzemní, organických, odbourání, škodlivých, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odbourávání zdraví škodlivých organických látek, zejména biocidního charakteru přímo v horninové vrstvě vedoucí vodu k jímacímu objektu podzemní vody. Týká se především jímacích objektů, které následkem kontaminace těmito látkami poskytují vodu nevyhovujícího složení nebo jsou umístěny v území potenciálně o hrožených těmito látkami. Umístěním zdroje ionizujícího záření do chemicky znečistěného horninového pro středí se vyvolává...

Zapojení pro násobení stejnosměrného napětí primárního zdroje pomocí spínacího prvku připojeného paralelně k zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 222718

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jiskra Jiří

Značky: zdroje, stejnosměrného, primárního, paralelně, pomocí, zapojení, zátěží, spínacího, připojeného, prvků, násobení, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro násobení stejnosměrného napětí primárního zdroje pomocí spínacího prvku připojeného paralelně k zátěži. Za pojení se uplatní v oborech, kde je třeba získat z primárního stejnosměrného zdroje několikanásobně vyšší napětí, zejména řádu 10 až 100 kV. Toto získané napětí umožňuje zapálení elektrického výboje v plynech. Vysoké napětí se získává sčítáním napětí na pomocných kondenzátorech, které jsou spojovány do série se zdrojem napětí...

Zapojení pro násobení stejnosměrného napětí primárního zdroje pomocí spínacího prvku připojeného sériově k zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 222717

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jiskra Jiří

Značky: napětí, násobení, stejnosměrného, zátěží, primárního, pomocí, zapojení, sériové, připojeného, spínacího, zdroje, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro násobení stejnosměrného napětí primárního zdroje pomocí spínacího prvku připojeného sériově k zátěži. Zapojení se uplatní v oborech, kde je třeba získat z primárního stejnosměrného zdroje několikanásobně vyšší napětí, zejména řádu 10 až 100 kV. Toto získané napětí umožňuje zapálení elektrického výboje v plynech. Vysoké napětí se získává sčítáním napětí na pomocných kondenzátorech, které jsou spojovány do série se zdrojem napětí...

Pecní vůz pro výpal keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222716

Dátum: 15.03.1986

Autori: Wendler Ljuboš, Lehnert Karel, Plucar Anatol

Značky: výpal, pecní, keramiky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky pecního vozu pro výpal keramiky. Vůz podle vynálezu je sestaven stavebnicovým způsobem z konstrukčních odlehčených tvárnic bez použití malty a vyplněn izolací z žáruvzdorného vlákna.

Zapojení obvodů pro polohování vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222715

Dátum: 15.03.1986

Autori: Moučka František, Klápště Josef, Vávra Zdeněk, Vurm Vladimír, Prchlík Vojtěch

Značky: zapojení, vřetena, obraběcího, obvodů, polohování, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení nároků na regulační vlastnosti vřetena využitím rychlostní vazby, dosažení krátkých časů potřebných k zapolohování a zaručení stálé polohy vřetena. Uvedeného účelu se dosáhne propojením řídicího systému (2), impulsně-fázového převodníku (1), prvního diferenčního členu (3), číslicového integračního členu (5), druhého diferenčního členu (8), druhého členu (16) změny zesílení, součtového členu (7), druhého filtru (19),...

Způsob tepelného zpracování práškových a drobně zrnitých surovin a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222714

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wykrent Čestmír

Značky: zrnitých, práškových, zpracování, surovin, zařízení, způsobu, tepelného, provádění, drobně, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém potlačení nebo děle ní zpětných proudů plynů při prováděném tepelném zpracování práškových nebo drob ně zrnitých surovin ve svislé šachtě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se potlačení nebo dělení zpětných proudů děje v prostoru mezi stěnou svislé šachty a překážkou uspořádanou přibližně v její svislé ose, kterou tvoří válec nebo alespoň jedno těleso tvaru kužele bez podstavy s vrcholem ve směru postupujících horkých...

Troubový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 222713

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pokorný Přemysl, Fryč Zdeněk, Fiala Petr, Podzimný Stanislav

Značky: troubový, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mlýna pro nerostné hmoty, zejména cementářský slínek. Vynález řeší uložení pláště mlýna na pod podporách za účelem snížení jeho ohybového namáhání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že prstence na plášti pro ložiska jsou mezi sebou ve vzdálenosti 95 % až 53 %, délky pláště, přičemž délka převislých konců pláště od prstenců pro ložiska je úměrná zatížení převislého konce pláště s pohonem.

Způsob předúpravy textilií, především tkanin, používaných zejména na smirkové archy nebo pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222712

Dátum: 15.03.1986

Autori: Valeš Jiří, Kryštůfek Jiří

Značky: předúpravy, textilií, způsob, tkanin, především, zejména, používaných, archy, pásy, smirkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předúpravy textilií, především tkanin, určených zejména na smirkové archy nebo pásy, který snižuje jejich propustnost a nasáklivost. Jeho podstatou je, že osnovní soustava nití, použitá pro výrobu textilie, se ošlichtuje ve šlichtovací lázni obsahující kromě šlichtovacích komponent hydrofobizační prostředek, který obsahuje 5 až 80 g/kg parafínu nebo vosku, za případného přídavku 0,5 až 12 g/kg solí hliníku nebo zirkonu...

Sklopná dmyšnová soustava pro foukání přísad do pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 222711

Dátum: 15.03.1986

Autor: Etov Evtim

Značky: dmyšnová, soustava, přísad, foukání, sklopná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sklopné dmyšnové soustavy pro foukání přísad do pece, zvláště do obloukové pece. Sklopná dmyšnová soustava v podstatě sestává z nosníku, sklopného v konzole kolem vodorovné osy a dále z lanového bubnu, otočeného kolem stejné osy, přičemž v podélné ose nosníku je veden vozík tažený lanem. Lano je vedeno přes kladky, umístěné v koncích nosníku, k otočnému lanovému bubnu. V krajních polohách dráhy vozíku na nosníku jsou umístěny...

Šroubovitý vrták

Načítavanie...

Číslo patentu: 222710

Dátum: 15.03.1986

Autor: Roček Vladimír

Značky: šroubovitý, vrták

Zhrnutie / Anotácia:

Šroubovitý vrták se zesíleným jádrem, zlepšenou konstrukcí tvaru drážek a leštěným povrchem hřbetů žeber i dna drážek umožňuje použít při výrobě větších řezných rychlostí i posuvů při vrtání v materiálech z hliníkových slitin nebo mědi.

Stolní výuková pomůcka pro nácvik sportovních her

Načítavanie...

Číslo patentu: 222709

Dátum: 15.03.1986

Autori: Touš Zdeněk, De Vries Hendrik

Značky: nácvik, výuková, sportovních, pomůcka, štôlni

Zhrnutie / Anotácia:

Stolní výuková pomůcka pro nácvik sportovních her, vyznačená tím, že se skládá ze základní desky, v níž jsou umístěny dvoupólové konektorové zásuvky (1), dále z hráčů tvořených elektromagnetickým obvodem z jádra (11) a budicí cívky (10), je jíž vinutí je připojeno na dvoupólovou konektorovou zástrčku (2), z permanentího magnetu, přičemž první póly všech konektorových zásuvek (1) jsou připojeny jednak přes první spínací kontakt prvního tlačítka...

Zapínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 222708

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klaška Karel

Značky: obvod, zapínací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapínací obvod zejména pro bezkontaktní výkonové spínače, umožňující vzájemné galvanické oddělení vstupů, výstupů i napájení, vyznačený tím, že první vinutí (11) prvního transformátoru (1) s prvním vinutím (21) druhého transformátoru (2) i na pájecí zdroj (8) jsou zapojeny v sérii a druhé vinutím (12) prvního transformátoru (1) s druhým vinutím (22) druhého transformátoru (2) jsou připojeny na vstup klopného obvodu (3).

Krbová kouřová komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222707

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vrána František

Značky: krbová, kouřová, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Krbová kouřová komora nad ohništěm krbu s otevřeným ohněm má přední, šikmo vzad skloněnou stěnu na vnitřní straně složenou z tenkostěnných, pálených keramických desek, které jsou volně položeny na vodorovných nosnících z úhlového železa, zatímco její boční stěny jsou provedeny z keramických materiálů, například z cihel, betonu. Na keramické desky je položeno drátěné pletivo se zalisovanými keramickými vložkami, na něž je nanesena vrstva štuku....

Zapojení tranzistorového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222706

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klaška Karel

Značky: tranzistorového, spínače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tranzistorového spínače je určeno pro spínání velkých proudů s krátkými spínacími časy, přičemž pouze při vypínání je potřebný proud řízení určen zesílením výstupního tranzistoru, respektive darlingtonova zapojení více tranzistorů. Klidový a zapínací řídicí proud může být o více než dva řády menší než potřebný maximální vypínací řídicí proud. Tranzistorový spínač má mezi vstupní svorku a výstupní svorku zapojeny v sérii přechody báze -...

Zařízení pro tepelné zpracování nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 222705

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pankejev Alexej Michajlovič, Novickij Vsevolod Grigorjevič, Šelimanov Vitalij Alexandrovič, Mogilevskij Jevsej Mojsejevič, Trjaskin Oleg Vladimirovič, Malvinov Erik Alexejevič, Chazanova Anna Semjonovna, Svirid Stanislav Alexejevič, Bakšejev Igor Petrovič, Šarkova Naděžda Alexejevna, Špilberg Leonid Jefimovič, Poliščuk Raisa Jakovlevna, Kremnev Oleg Alexandrovič, Šapošnikov Oleg Vasiljevič, Něsvižskij Valerij Josifovič, Borovskij Vladimir Rudolfovič, Mišnajevskij Leonid Mojše-geršovič, Lucenko Vitalij Nikiforovič, Šimko Ivan Gavrilovič, Stavcov Arkadij Konstantinovič

Značky: zařízení, tepelně, nitě, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tepelné zpracování nitě. Zařízení obsahuje komoru s nejméně dvěma synchronizovaně obíhajícími bubny pro dopravu na nich navíjené nitě, a trubici s tryskami pro přivádění nosiče tepla. Tyto trysky jsou orientovány rovnoběžně s osami bubnů, leží v tangenciálních rovinách těchto bubnů, a jsou opatřeny štěrbinovitými výstupními otvory, ležícími rovněž v tangenciálních rovinách bubnů. Štěrbinovité výstupní otvory trysek...

Elektrické obloukové zařízení pro opracování dlouhých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222704

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gorgol Valentin Vasiljevič, Těrechov Vladimír Petrovič, Šeronov Stanislav Vasiljevič

Značky: obloukové, elektrické, opracování, výrobků, zařízení, dlouhých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky opracování výrobků elektrickým obloukem. Elektrické obloukové zařízení pro opracování dlouhých výrobků má skříň s otvory, k níž je připojen nejméně jeden vodicí člen s možnosti posunu vzhledem k podélně ose výrobku a podél ní. Na skříni je uspořádáno čidlo, které je ve spojení s pohonem pro posouvání výrobku, který je ve skříni. Zařízení má dále uvnitř skříně umístěnou elektrodu, která je v dané vzdálenosti od výrobku,...

Způsob výroby prostředků pro zpevňování, konzervaci a hydrofobizaci stavebních materiálů nebo konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222703

Dátum: 15.03.1986

Autori: Eckert Vít, Rathouský Jiří, Kruchňa Oldřich

Značky: hydrofobizaci, prostředků, zpevňování, stavebních, konstrukcí, způsob, výroby, materiálů, konzervaci

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby prostředků pro zpevňování, konzervaci a hydrofobizaci stavebních materiálů nebo konstrukcí z nich, tvořených např. pískovcem, maltovinami nebo keramikou, hydrolýzou vodou, případně za přídavku alifatického alkoholu s 1 až 5 atomy uhlíku. K hydrolýze se použije 20 až 50 % hmot. toluenový roztok destilačních zbytků z rektifikace fenylchlorsilanů, připravených syntézou z křemíku a chlorbenzenu, hydrolyzát se...