Archív za 1986 rok

Strana 185

Drážkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228235

Dátum: 15.03.1986

Autor: Drahoš Jiří

Značky: zařízení, drážkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na provádění drážek do měkkých stavebních materiálů, zejména pro ukládání plochých s můstkových vodičů elektroinstalace pod omítku. Podstatou vynálezu je nástroj tvořen dvěma zubovými nástroji zrcadlového provedení uspořádaných tak, že vždy zub pravého nástroje zapadá do mezery mezi zuby levého nástroje, změnou přesahů zubů v jejich šířce je možno vytvářet drážky různých šířek od minimální, rovné šířce jednoho dubového...

Zařízení pro středění lahví vůči plnicímu ventilu lahvové plničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222837

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jindra Jan A Tecl Jaromír

Značky: zařízení, lahví, lahvové, plnicímu, středění, vůči, plničky, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro středění lahví vůči plnícímu ventilu lahví plničky, opatřeného středicím zvonkem prstencového tvaru, upraveným přemístitelně ve vertikálním směru pod plnícím ventilem. Vynález řeší problém konstrukčního zjednodušení unášecího mechanismu zvonku při zachování funkční spolehlivosti zařízení během provozu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že středicí zvonek je upevněn na širším konci kuželové pružiny, uchycené svým...

Sekce vetknutých nitěnek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228234

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horňák Bohuslav, Brandstätter Miroslav

Značky: nitěnek, vetknutých, sekce

Zhrnutie / Anotácia:

Sekce vetknutých nitěnek zejména víceprošlupního tkacího stroje, jejímž účelem je zajistit rozebíratelné uložení nitěnek na držáku při zajištění jejich kolmosti ke tkací rovině s umožněním automatického navádění osnovních nití do vodicích oček. Tohoto účelu je dosaženo tím, že držák nitěnek je alespoň na jedné straně opatřen vertikálními drážkami pro variabilní uložení nitěnek zajištěných v drážkách držáku pojistným elementem.

Způsob oxidace vrstev CdSe tvořících jednu ze složek targetu elektronek vidikonového typu s heterogenním přechodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222836

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mravinac Josef, Ladman Rudolf

Značky: vidikonového, heterogenním, jednu, elektronek, targetu, tvořících, přechodem, složek, oxidace, způsob, vrstev

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oxidace vrstev CdSe tvořících jednu ze složek targetu elektronek vidikonového typu s heterogenním přechodem. Způsob se uplatní při výrobě elektronek vidikonového typu s heterogenním přechodem. Řeší problém rovnoměrné oxidace CdSe vrstvy vytvořené na skleněných kotoučích. Oxidace se provádí tak, že skleněné kotouče s CdSe vrstvou se uloží do držáku po dvojicích vždy vrstvou proti sobě tak, aby mezi vrstvami byla mezera 1 až 3 mm a v peci...

Zařízení k dávkování jemňe zrnité látky do spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222835

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brábník Josef, Kodrle Luděk, Varta Jiří

Značky: zrnité, dávkování, látky, jemné, zařízení, spotřebiče

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k dávkování jemně zrnité látky do spotřebiče, zejména do hutnického agregátu pro výrobu oceli, sestávající ze zásobníku jemně zrnité látky uloženého na váze a vyústěného do přívodního potrubí, spojeného s hutnickým agregátem, tvořícího první větev tohoto zařízení, kde na toto přívodní potrubí je napojena odbočka, zaústěná do horní části zásobníku, která tvoří druhou větev tohoto zařízení, ze které je vyvedena další odbočka, tvořící...

Hydraulická brzda křídlového rotačního hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228233

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horáček Jiří, Attl Jan, Bednář Karel, Králík Miloslav

Značky: hydromotoru, rotačního, křídlového, hydraulická, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulické brzdy křídlového rotačního hydromotoru, sestávajícího z hřídele, otočně uloženého v podélné ose dutého válcového tělesa, v jehož dutině jsou upraveny doraz a křídlo, pevně spojený každý s jednou částí hydromotoru. Podstata hydraulické brzdy spočívá v tom, že duté válcové těleso hydromotoru má alespoň k jednomu ze svých vnitřních čel, které je opatřeno drážkami nepojenými ne zdroj tlakové hydraulické kapaliny,...

Zařízení pro radiální nýtovaní diskových součástí, zejména oběžných kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 228232

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mašl Karel, König Karel, Provázek Karel

Značky: diskových, součástí, nýtovaní, zařízení, zejména, radiální, obežných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro radiální nýtování diskových součástí, zejména oběžných kol radiálních turbokompresorů, sestávající z lože, dvou protilehlých suportových vedení s posuvně uloženými suporty, z nichž každý je opatřen na horní ploše přestavitelnou nýtovací jednotkou a z upínacího zařízení nýtovaných součástí, vyznačující se tím, že v podélné ose lože (1) mezi nýtovacími jednotkami (6, 7) je ve svislé rovině ustaveno kruhové vedení (14), jehož osa (15)...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 222834

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Novotný Stanislav

Značky: jednotka, výztuže, důlní, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení počtu střídavého uvolňování a zatěžování stropu v porubu, ke kterému dochází při přesouvání jednotek mechanizované výztuže. Podstatou vynálezu je, že přesouvací zařízení (32) působí jednak na jednotku (3) mechanizované výztuže tak, že ji přesouvá vždy nejméně o délku, rovnající se dvojnásobku záběru z dobývacího stroje (1), pracujícího v porubu a jednak působí na porubový dopravník (2) tak, že jej přesouvá vždy o...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 228231

Dátum: 15.03.1986

Autori: Žák Zdeněk, Rákos Jaroslav, Staniček Zdenko

Značky: magnety, stroje, točivého, elektrického, obvod, magnetický, permanentními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu elektrického stroje točivého s permanentními magnety ležícími mezi póly a vně pólů stroje. Účelem vynálezu je kvalitativní zjednodušení výroby, zejména ve stadiu montáže magnetického věnce statoru při současném významném zlepšení elektrických a magnetických vlastností. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že póly stroje jsou vytvořeny ze dvou souměrných pólových polovin, jejichž dělicí štěrbina leží v axiální...

Pojišťovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 222833

Dátum: 15.03.1986

Autor: Horák Aleš

Značky: pojišťovací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a do odboru tepelných strojů se spalováním tekutého paliva a řeší indikaci poruch v nízkotlaké části palivového systému, zejména vznětových motorů, kde za čerpadlem paliva jsou za sebou zapojeny pojišťovací ventil, čistič a uzávěr paliva. Podstatou vynálezu je, že v odpadní větvi pojišťovacího ventilu je zařazena dutina vizuální kontroly průtoku paliva, v níž je umístěna mezistěna a tělísko, signalizující svým...

Elektrický akumulační kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 228230

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tomeš Oleg

Značky: akumulační, kotel, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je elektrický akumulační kotel s akumulaci tepla do vody, jehož topné elektrické vložky jsou umístěny v pouzdrech, naplněných technickým olejem s odolností do 250 (C. Tato pouzdra jsou opatřena vyrovnávací nádržkou s trychtýřem a vypouštěcí soustavou.

Čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 222832

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zavadil Jan, Musil František, Blažek Václav

Značky: žací, rotační, čelně, nesený, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém uspořádání čelně neseného rotačního žacího stroje pro samojízdný nosič za účelem zabezpečení dobrých pracovních podmínek a kopírovacích schopností, především při práci na svazích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k základnímu rámu, v němž je upravena rozvodová skříň, je vpředu připojena prostřednictvím konzol převodová skříň dvojice žacích bubnů, kdežto boční žací bubny opatřené skříněmi jsou připojeny k základnímu rámu...

Výhřevný koberec, zejména pro auta

Načítavanie...

Číslo patentu: 228229

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tetour Zdeněk, Šlancar Ludvík, Šafek Miroslav, Polanský Alois

Značky: koberec, zejména, výhrevný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je při malé spotřebě elektrické energie vytápění aut. Uvedeného účelu se dosáhne výhřevným kobercem, který sestává ze skleněného kordu s vetkanými odporovými dráty, jenž je překryt na jedné straně kovovou fólií s nášlapnou vrstvou a na druhé straně řídkou skelnou tkaninou, překrytou reflexní vrstvou.

Způsob zajištění konců neúplných řádků v jednolícní pletenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 228228

Dátum: 15.03.1986

Autor: Andó Ján

Značky: konců, řádků, zajištění, způsob, jednolícní, pletenině, neúplných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zajištění konců neúplných řádků v jednolícní pletenině, pletené na okrouhlých pletacích strojích, zejména na jednoválcových maloprůměrových vícesystémových pro výrobu dámského jemného punčochového zboží, který se vyznačuje tím, že v neúplném řádku se před prvním nebo posledním hladkým očkem uplete alespoň jedno chytové očko a za tímto prvním nebo posledním hladkým očkem se uplete rovněž alespoň jedno chytové očko, načež...

Skládací stojan pro tyč či lano na šplhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 222831

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šafek Miroslav, Kotrba Jiří, Pusbach Bohuslav

Značky: stojan, skládací, šplhání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého, lehkého skládacího stojanu pro tyč či lano na šplhání, který lze lehce postavit v jakémkoliv terénu, při jehož nosnosti spolu působí všechny stojiny, které nesou tyče či lana proti sobě tak, aby šplhající na sebe viděli, přičemž vzájemnou kontrolou podporuje jejich soutěživost. Uvedeného se dosáhne skládacím stojanem pro tyč či lano na šplhání složené ze tří stojin, jež jsou v horní polovině opatřeny...

Způsob přímého ohřevu iontové taveniny průchodem střídavého elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228227

Dátum: 15.03.1986

Autor: Matěj Jiří

Značky: proudu, ohřevu, střídavého, přímého, průchodem, iontově, způsob, elektrického, taveniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob snížení úbytku kovových elektrod a zmenšení množství vylučovaného kovu z iontové taveniny, jakou je například sklovina, při přímém ohřevu průchodem střídavého elektrického proudu. Účinku se dosahuje tím, že obvyklá síťová frekvence proudu 50 Hz se sníží pod tuto hodnotu.

Konstrukční a montážní nábytkový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222830

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novák Petr

Značky: montážní, prvek, nábytkový, konstrukční

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční a montážní nábytkový prvek je určen pro zařizovací nábytkové systémy s variabilitou sestav, jejich architektonických tvarů a rozměrů. Prvek libovolného tvaru průřezu jako vlys, je na svém povrchu ve směru podélné středové osy i příčných středových os opatřen drážkami, pro napojení výplňových prvků nábytkových sestáv.

Vysoceobjemný textilní útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228226

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klusáček Ivan, Bezemek Vladislav

Značky: způsob, textilní, útvar, výroby, vysoceobjemný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro využití v textilním průmyslu při výrobě délkových textilií ve tvaru nití, plošných textilií nebo prostorových, trojrozměrných textilií. Předmětem vynálezu je vysoceobjemný textilní útvar sestávající z alespoň jedné nosné složky vláken a alespoň jedné objemující složky vláken, které jsou vzájemně mechanicky nebo chemicky vázané. Podstatou vynálezu je konstrukce vysoceobjemného textilního útvaru spočívající v tom, že alespoň...

Způsob určení sypné hmotnosti uhlí v původním stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222829

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kubant Josef

Značky: uhlí, původním, sypné, způsob, stavu, hmotnosti, určení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu určení sypné hmotnosti uhlí v původním stavu zejména u druhů uhlí s konstantním granulometrickým složením. Řeší problém nepřímého stanovení sypné hmotnosti uhlí v původním stavu za účelem odstranění obtížné manipulace s těžkými břemeny, která je nevyhnutelná při přímém stanovení. Podstata vynálezu je vyznačena tím, že se v hodnoceném uhlí určí obsah vody v původním uhlí a obsah popela v bezvodém uhlí a podle předem...

Niťová zarážka pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228225

Dátum: 15.03.1986

Autor: Boštický Jaroslav

Značky: stroje, zarážka, niťová, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Niťová zarážka pro textilní stroje je určena k zjišťování přítomnosti nití v kontrolovaném místě stroje a je vhodná pro stroje s velkým počtem pracovních míst, jako jsou snovací, soukací, dopřádací a tvarovací stroje. Čidlo zarážky tvoří Hallova součástka, pevně uložená v tělese zarážky tak, že čip generátoru Hallova napětí prochází společnou osou magnetizace dvou magnetů. Hallova součástka je mezi oběma magnety uspořádána tak, že jeden je s ní...

Lapač tuhých nečistôt pre objemové merače tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 228224

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fridrich Dušan, Liška Miloš, Žoldák Ľubomír

Značky: nečistot, merače, tuhých, lapač, objemové, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Lapač tuhých nečistôt pre objemové merače tekutín, vytvorený z plášťa a prírub vyznačený tým, že štrbiny (2) plášťa (1) sú zúžené v smere prúdenia a vytvárajú kanály, ktorých myslená os má sklon k povrchu plášťa (1) 45° a pomer ich dĺžky k šírke je 15:1 až 25:1.

Hmota pro ochranu elektronických implantabilních stimulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222828

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich, Kirschdorf Emil, Vogel Tomáš, Wiesner Ivo

Značky: hmota, stimulátoru, implantabilních, elektronických, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hmota připravitelná vytvrzením kompozice sestávající z esterů kyseliny ftalové a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice s upravenou distribucí molekulových hmotností, která je speciálním způsobem upravena působením aktivních sorbentů. Vytvrzování se provádí diethylentraminem nebo dipropylentriaminem, při teplotách pod 30 °C. Hmota podle vynálezu se používá k ochraně elektronických implantabilních přístrojů, jako jsou...

Tlakové oběžné mazací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228223

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sirotek Jiří, Kubínek Jiří, Novotný Aleš, Šváb Pavel, Šantora Vladimír

Značky: tlakově, ústrojí, mazací, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakového oběžného mazacího ústrojí čtyřdobých spalovacích motorů, které mají společnou náplň oleje s převodovkou. Řeší problém složitosti a z toho vyplývající stavební nevýhodnosti a vysoké ceny dosavadních ústrojí, či nedokonalého mazání převodovky, ve které zůstává náplň ztuhlá. Mazací ústrojí podle vynálezu má čerpadlo ve stálém záběru prostřednictvím ozubených kol o primárního převodu. Toto spojení umožňuje výhodné umístění...

Závěs pro spojení vnější a vnitřní vrstvy sendvičového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228222

Dátum: 15.03.1986

Autori: Surý Antonín, Polanka Nad Odrou, Lembak Michal

Značky: vnější, panelu, sendvičového, vrstvy, spojení, vnitřní, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout závěs pro spojení vnější a vnitřní vrstvy sendvičového panelu bez použití antikorozních ocelí, který je z hlediska tepelných napětí a manipulace s panelem schopen přenášet veškeré statické a dynamické účinky a který umožňuje posuv a pootočení jednotlivých vrstev sendvičového panelu vůči sobě. Závěs je tvořen výstupky na přilehlých stěnách vnější a vnitřní vrstvy sendvičového panelu, které jsou uloženy svými jedněmi...

Patka bezdušového pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 222827

Dátum: 15.03.1986

Autori: Geryk Petr, Švajda Stanislav

Značky: bezdušového, pätka, pláště

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnit nahuštění bezdušových plášťů i po delším stokovém skladování bez použití dalších pomůcek nebo speciálních tvarů ráfků a patek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že patka pláště se na své dosedací ploše (2) opatří nejméně jedním pružným prstencovitým výstupkem (3), který může být s výhodou půlkruhového průřezu. Jeho vnitřní průměr d je o 0,2 až 1 % menší než průměr D dosedací plochy (5) ráfku (4) diskového kola.

Zařízení pro fermentaci, zejména viskózních aerobních médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 228221

Dátum: 15.03.1986

Autori: Křovák Přemysl, Salvet Miroslav

Značky: zejména, médií, aerobních, viskózních, zařízení, fermentaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro fermentaci zejména viskózních aerobních médií, které sestává z fermentační nádoby, ve které je umístěn dutý rotor s hnanou hřídelí, vytvořený pláštěm a dnem, přičemž dno rotoru je opatřeno alespoň jedním vstupním otvorem. Rotor má obvykle tvar dutého válce se svislou hřídeli a je uzavřen víkem, přičemž víko nebo plášť rotoru jsou opatřeny výstupními otvory s tryskami. Uvnitř fermentační nádoby jsou pevné zarážky,...

Zařízení pro rovnoměrné ukládání vrstev sypkého materiálu v zásobnících, silech a podobných skladovacích prostorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222826

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lonský Jiří, Dlabajová Dagmar

Značky: rovnoměrné, materiálů, silech, skladovacích, ukládání, zařízení, sypkého, podobných, vrstev, zásobnících, prostorech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ukládání rovnoměrných vrstev sypkého materiálu do zásobníků, sil a podobných skladovacích prostorů, které je tvořeno skříní uloženou nad vlastním skladovacím prostorem a rozdělenou propadovým dnem na dvě komory. Propadové dno je tvořeno soustavou žaluzií a posuvnými roštovými uzávěry uloženými pod mezerami mezi žaluziemi. Zařízení zajišťuje rovnoměrné ukládání materiálu přiváděného do skladovacího prostoru po celé...

Záklopkové patro kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 228220

Dátum: 15.03.1986

Autori: Braun Vlastimil, Grym Ivan, Audy Radovan

Značky: kolon, patro, záklopkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká patra kolon pro difúzní pochody, jako jsou destilace, rektifikace a absorpce, a dále všechny pochody, kde se na patrech přivádí do styku dvě fáze, a to kapalná a plynná, jako je tomu např. u přímého chlazení plynů. Podstatou zařízení podle vynálezu je to, že spodní část patra je vždy prolamovaná a horní část buď rovná nebo prolamovaná, přičemž v korytech - mezi spodní a horní částí - s otvory jsou umístěny záklopky, které v...

Zapojení účastnického obvodu pro ústřednu dorozumívacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222825

Dátum: 15.03.1986

Autor: Urbanec Jiří

Značky: zapojení, účastnického, dorozumívacího, obvodů, zařízení, ústřednu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení účastnického obvodu pro ústřednu dorozumívacího zařízení. Obvod podle vynálezu se skládá ze dvou polovodičových spínacích obvodů, z nichž první - signalizační - je ovládán přerušovaným napětím vedení od účastnického přístroje a druhý - hovorovým spínacím obvodem. Zapojení umožňuje přenos všech signálů mezi ústřednou a každým účastnickým přístrojem po jednom vodiči. Klidovému stavu odpovídá účastnické vedení bez proudu,...

Zařízení k chlazení zrnitých materiálů, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228219

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: chlazení, materiálů, zrnitých, zejména, zařízení, slínku, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro chlazení trnitých materiálů, zejména cementářského slínku. Zařízení je vytvořeno jako svislá šachta (1) kruhového průřezu, propojená v horní části s výpadovým koncem rotační pece (3), ve spodní části opatřená roštovou plochou (10) ve tvaru kruhového mezikruží, složenou ze soustavy pevných roštnic (8) a soustavy pohyblivých roštnic (9), jež jsou upevněny na soustavě pevných radiálních nosníků (6) a na soustavě...

Zapojení vstupního dílu pro mnohonásobný záznam na dvoustopý magnetofonový pásek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222824

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horký Jaroslav, Straka Miloslav

Značky: dvoustopý, pásek, mnohonásobný, magnetofonový, vstupního, záznam, zapojení, dílů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vstupního dílu pro mnohonásobný záznam na dvoustopý magnetofonový pásek. U zapojení podle vynálezu jsou čidla připojena přes zesilovače na mnohonásobný přepínač ovládaný generátorem taktů, přičemž výstupy mnohonásobného přepínače jsou společnou sběrnicí přivedeny přes filtr a oddělovací zesilovač na první stopu magnetofonu a zároveň jsou na druhou stopu magnetofonu přiváděny synchronizační pulsy z generátoru taktů,...

Tekutý korektor pro reprografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 222823

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gorgoň Oldřich, Socha Oldřich, Formánek Jan, Koubková Marie

Značky: korektor, tekutý, reprografii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekutého korektoru k provádění oprav na různých typech reprografických materiálů, případně oprav textu z psacích strojů. Tekutý korektor pro reprografii je vyznačený tím, že sestává z 40 až 65 % alifatické benzinové frakce, 30 až 60 % pigmentu na bázi TiO2, 5 až 15 % pojiva na bázi polyesterů nebo alkydů, 0,1 až 2 % koloidního kysličníku křemičitého a z 0,05 až 1,5 % antioxidačních přísad. Způsob přípravy spočívá ve smísení...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 228218

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Griehl Volker, Heublein Günther, Fröhlich Hans-otto, Antonová Elisabeth, Weber Lothar

Značky: homopolyméry, kopolymery, butadienu, způsob, selektivní, frakcí, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4frakcí na homopolymery nebo kopolymery pomocí organoalkalokovových iniciátorů, zejména na bázi lithia, u něhož se polymerace provádí v přítomnosti dilithiových aduktů, konjugovaných popřípadě substituovaných dienů. Adukty obsahují 1 až 6 monomerních jednotek na molekulu. Mohou obsahovat 1 nebo 2 metylové skupiny jako substituenty v dienové molekule. Polymerace může probíhat v nepřítomnosti...

Sidecarcrossová pneumatika

Načítavanie...

Číslo patentu: 222822

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vaculík Karel

Značky: pneumatika, sidecarcrossová

Zhrnutie / Anotácia:

Sidecarorossová pneumatika tvořená párem patek a bočnic a desénovanou běžnou plochou, vyznačující se tím, že v okrajích bočních desénových figur (1) jsou vytvořeny přídavné protismykové hrany (2), kde hodnota úhlu (?) sklonu stěn (3) vycházejících z těchto protismykových hran (2) vzhledem k ose (4) symetrie příčného řezu pláště je v rozmezí od 0° do 45° a rozevírá se směrem od osy otáčení pláště, přičemž vnější povrch poddesénové vrstvy (5) je...

Matematický hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 228217

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tůma Jiří

Značky: matematický, hlavolam

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukce pravidelného dvanáctistěnu, která umožňuje libovolnou stěnou dvanáctistěnu otáčet kolem jejího středu. Účelem vynálezu je přiblížit a demonstrovat pojmy permutace a permutační grupy z moderní matematiky. Hlavolam pěstuje logické myšlení a prostorovou představivost. Dvanáctistěn se skládá z jednoho základního kříže, na jehož dvanácti ramenech jsou otočně uchyceny středové pětiúhelníky, které přidržují třicet...

Zařízení pro zpětný chod prošlupního ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222821

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hromada Jaromír

Značky: prošlupního, zařízení, ústrojí, zpětný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpětný chod prošlupního ústrojí. Zařízení se skládá ze samostatného elektromotoru (1) s převodovkou (2), jejímž výstupním hřídelem je poháněn hnaný hřídel (7) prošlupního ústrojí. Na hřídeli (7) je volně otočně uloženo hnané kolo (6) spojené s vačkou (16), se kterou spolupracuje jedno rameno (28) dvojramenné páky (27), její druhé rameno (26) zabírá do drážky (24) přesuvné objímky (19), uložené posuvně na drážkované...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228216

Dátum: 15.03.1986

Autori: Breuer Jaromír, Novotný Stanislav, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Lédl Lumír, Koudelka Karel, Budírský Stanislav, Rohovský Milan, Bena Zdeněk

Značky: dynamickému, tlakovému, proti, přetížení, tlakového, ochranu, prostoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti, zlepšení těsnosti plynové komory, zvětšení vstupního průřezu rázového ventilu i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 vytvořen z hlavice 130, posuvně a...

Nástroj pro objemové tváření za studena součástí s dutinou obecného tvaru v rovině lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 222820

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fiala Felix, Chytka Vladimír

Značky: lisování, obecného, součástí, tváření, nástroj, objemové, rovině, dutinou, tvaru, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití relativně jednoduchého i výrobně snadného a provozně spolehlivého zakládacího zařízení pro výrobu tvarově složitých součástek i v podmínkách mechanizace a automatizace chodu beranu lisu. Realizuje se to pohyblivě umístěným středicím a přejímacím elementem v horní lisovnici, vybaveným na opěrné straně pružinami s opěrnou podložkou působící proti pevnému lisovníku, umístěnému v dutině spodní lisovnice. Pohyblivý a...

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222819

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zeman Vladimír

Značky: navařovací, nanášení, prášková, kovová, pistolí, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová prášková směs o složení 64 až 66 % hmot. niklu, 24 až 26 % hmot. chromu a křemíku, 9 až 11 % hmot. boru, wolframu a molybdenu se nanáší navařovací pistolí, hořákem nebo plazmovým navařovacím zařízením na funkční plochy různých součástí ve vrstvě silné 0,1 až 2 mm, s tvrdostí 50 až 61 HRc. Lze použít při konstrukci motorů ( vačkový hřídel, zasouvací vidlice, vysouvací páka spojky, zvedátka ventilů ( nebo při opravách například obráběcích...

Způsob přípravy reaktivních hydrofilních latexových částic s fluorescenční značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228215

Dátum: 15.03.1986

Autori: Labský Jiří, Kálal Jaroslav, Bouchal Karel, Švec František, Žůrková Eva

Značky: způsob, reaktivních, fluorescenční, značkou, hydrofilních, latexových, přípravy, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reaktivních hydrofilních latexových částic s fluorescenční značkou vyznačený tím, že se polymerizuje monomer obsahující v molekule polymerizovatelnou dvojnou vazbu a současně i epoxidovou skupinu vybraný ze skupiny zahrnujíce 3,4-epoxy-1-buten, glycidylvinyleter, glycidylvinylftalát, glycidylmetakrylát, glycidylakrylát samotný či v přítomnosti dalšího mono- či divinylického monomeru v množství menším než 99 % hm. vybraného ze...