Archív za 1986 rok

Strana 183

Zapojení pro kontrolu těsnosti soustavy mimotělního krevního oběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223002

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tryzna Bohuslav, Slovák Petr

Značky: kontrolu, těsnosti, oběhu, krevního, mimotělního, soustavy, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro kontrolu těsnosti soustavy mimotělního krevního oběhu. Podle vynálezu je soustava mimotělního krevního oběhu připojena na vstup nejméně jedné měrné trubice s přívodem tlaku. Tato trubice je ponořena do kapaliny v uzavřené komoře a je opatřena na ponořeném konci hydrodynamickým odporem. Na přívod tlaku je napojen regulátor, spojený se vstupním ventilem a zkratový ventil, připojený na vstup uzavřené komory, k...

Upínací zařízení pro obrábění hřídelových těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223001

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hanka Jaromír

Značky: upínací, těsnicích, hřídelových, obrábění, zařízení, kroužků

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení sestává z kleštiny (l) opatřené vybráním (17) pro hřídelový těsnicí kroužek (14), s pružinou (3) mezi opěrou (4) a brzdicím kuželem (5), s níž je souose uložena pístnice (8), zakončená v horní části kuželovou dutinou (9), opatřená polohovacím kolíkem (18) uloženým v drážce (19) a v dolní části stabilizačním pístem (10) s pružinou (11) pro vytvoření mezery (12) mezi kuželem (5) a kuželovou dutinou (9). Účelem vynálezu je zvýšit...

Svorkovnicový kryt pre elektrické stroje točivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 222900

Dátum: 15.03.1986

Autori: Slavský Miroslav, Linhardt Peter

Značky: točivé, elektrické, svorkovnicový, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svorkovnicového krytu pre elektrické stroje točivé pozostávajúceho zo svorkovnicovej skrine, tesnenia, svorkovnicového veka a spojovacích prvkov. Účelom vynálezu je zlepšiť tesnenie svorkovnicového krytu a znížiť pracnosť pri výrobe a montáži svorkovnicového krytu elektrického stroja točivého. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že tesnenie je umiestnené po obvode hornej časti vonkajšej plochy steny svorkovnicovej skrine, ďalej...

Spôsob kontinuálnej prípravy 1-fenyl-pentán-1-olu a zariadenie k tomuto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222899

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gömöry Juraj, Šnupárek Vladislav, Kacina Roman, Tomlein Pavol

Značky: tomuto, spôsobu, přípravy, kontinuálnej, zariadenie, 1-fenyl-pentán-1-olu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši syntézu 1-fenyl-pentán-1-olu z butylbromidu a benzaldehydu substancie, ktorá má uplatnenie v humánnej medicíne ako choleretikum. Predmetom vynálezu je tiež zariadenie na kontinuálny spôsob prípravy 1-fenyl-pentán-1-olu. Na pripojenom výkrese je toto zariadenie schematicky znázornené. Podľa vynálezu sa v reakčnej kolóne opatrenej spätným chladičom necháva reagovať kontinuálne roztok 1-brombutánu a benzaldehydu v suchom éteri na...

Spôsob prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 222898

Dátum: 15.03.1986

Autori: Škoda Alojz, Kubec František, Šiška Karol, Frimm Richard

Značky: hlinitého, fyziologicky, spôsob, fosforečnanu, koloidného, přípravy, nezávadného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmieša vodný roztok síranu hlinitého o koncentrácii 0,1 až 2 mol.l-1 s vodným roztokom fosforečnanu alebo hydrofosforečnanu alkalického kovu o koncentrácii 0,1 až 2 mol.l-1 pri pH 3 až 12, teplote 5 až 50 °C a vylúčený produkt sa izoluje. Vynález sa môže využiť vo farmaceutickom priemysle.

Flexibilný multiprocesor pre generovanie testovacích vzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222897

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kuniak Juraj, Kováč Milan, Červenák Michal

Značky: generovanie, multiprocesor, testovacích, flexibilný, vzorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka generovania testovacích vzorov pre vykonávanie funkčnej skúšky číslicových IO a dosiek plošných spojov osadených číslicovými IO, ktorých činnosť možno simulovať alebo testovať algoritmom. Vynález rieši flexibilný multiprocesor pre generovanie testovacích vzorov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že flexibilný multiprocesor pre generovanie testovacích vzorov pozostáva z riadiaceho procesoru, ku ktorému je pripojená operačná pamäť...

Antivibračná vložka rúrkových výmenníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222896

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kozolka Ľudovít

Značky: rúrkových, tepla, výmenníkov, vložka, antivibračná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antivibračnej vložky rúrkových výmenníkov tepla, ktorá zabraňuje vibrácií rúrok. Podstatou vynálezu je, že antivibračná vložka je segmentového tvaru, na jej chrbte sú dva jazýčky, pričom na obvode antivibračnej vložky sú vytvorené dve pružné tvarové ramená. Vynález je možné využiť u všetkých rúrkových výmenníkov tepla, kde je dostatočný rozostup rúrok.

Syntetický alebo čiastočne syntetický textilný materiál, pružne spojený pomocou ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222895

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prosňanská Eva, Rumanovský Maximilián Ing, Špaček Karol

Značky: čiastočne, pružné, materiál, syntetický, spojený, ultrazvuku, pomocou, textilný

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spájaní syntetických alebo čiastočne syntetických textilných materiálov so zvýšenou pružnosťou pomocou ultrazvuku je dôležité zvoliť takú stopu, použitím ktorej by sa dosiahla pružnosť spoja, a pritom aby bol tento spoj dostatočne pevný, a aby zamedzoval páranie očiek. Podľa vynálezu sa to dosiahne tým, že stopa reliéfu na textilnom materiáli má približne rovnaký pomer zváranej a nezváranej plochy, kde zvarená plocha pozostáva z dvoch...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222894

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lacko Juraj, Poór Robert

Značky: herbicídneho, spôsob, prostriedku, selektívneho, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku na báze 1-fenyl-4amíno-5-chlór-6-pyridazónu, pričom sa vyznačuje tým, že do jemne zomletého 1- fenyl-4-amíno-5-chlór-6-pyridazónu obsahujúceho 1-fenyl-5-amíno-4-chlór-6-pyridazónu sa za miešania pridá SiO2, suchý dispergátor, sulfitový výluh, ďalej sa zmes uvedených látok mieša 5 až 60 minút a ďalej sa pridá vodný roztok sulfátov rozvetvených alkoholov a zmes sa homogenizuje za...

Západkový klúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 222893

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klas Rudolf, Daráž Milan, Nikov Jordan

Značky: západkový, kľúč

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že západkový klúč pozostáva z pevnej čeľuste, tvorenej tvarovanými segmentami s naväzujúcou pákou a z výklopnej čeľuste tvorenej tvarovanými segmentami, ktorá je spolu so západkou otočná na čape, vhodne poistenom proti vypadnutiu, pričom západka je dotláčaná pružinou k rohatke so zdvihom omezeným kolíkom a ďalej pozostávajúci z poisťovacej západky, otočnej na hornom čape a dotláčanej hornou pružinou do zarážky výklopnej...

Spôsob výroby maloobjemových mikrobunečných polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222892

Dátum: 15.03.1986

Autori: Turčány Jozef, Kopál Pavel, Behula František

Značky: mikrobunečných, výroby, maloobjemových, polyuretánov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby maloobjemových mikrobunečných polyuretanov priamym napeňovaním na vláknité materiály. Vynález sa týka odborov 726, 727, 728, 729, 731. Rieši nový progresívny spôsob stabilizácie polyolového komponentu pre výrobu maloobjemových tvarovaných polyuretánových dielcov, priamo napenených na prírodné vláknité materiály. Použitím stabilizačného systému podľa vynálezu je možné pripraviť zmes polyolov, diolov, katalyzátorov a pigmentov,...

Spôsob regenerácie vinylchloridu z odplynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222891

Dátum: 15.03.1986

Autori: Paulechová Mária, Paulech Jozef, Jarošek Karol, Dobrotka Pavol, Fabian Peter, Novák František

Značky: spôsob, odplynov, regenerácie, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná sa o zjednodušený a zdokonalený spôsob zachytávania vinylchloridu z odplynov adsorpciou a desorpciou na aktívnom uhlí. Z procesu regenerácie aktívneho uhlia je vynechaná fáza sušenia a chladenia, čím sa cykly adsorpcie a desorpcie podstatne skrátia a zvýši sa výrobnosť zariadenia. Je to umožnené tým, že desorpcia sa robí krátko (15 min) predohriatou parou za vákua (tlak napr. 26,6 kPa) protiprúdne k adsorpcii, pričom na akt. uhlí ostáva...

Trvale modifikované polyesterové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 222890

Dátum: 15.03.1986

Autori: Švoňavec Pavel, Benický Milan, Valčák Ladislav, Drobný Michal

Značky: vlákna, trvale, modifikované, polyesterové

Zhrnutie / Anotácia:

Trvale modifikované polyesterové vlákna s antistatickými vlastnosťami pozostávajú e z 94 až 98 % hmot, vláknotvorného polyesteru a z 2 až 6 % hmot. polyéteramidových modifikátorov s rozvetvenou štruktúrou, pričom polyéteramidy obsahujú 40 až 85 % hmot. chemicky zabudovanej polyalkylénglykolovej zložky.

Zmesná trhavina so zvýšenou fyzikálnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222889

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Fedák Ján

Značky: zmesná, stabilitou, zvýšenou, fyzikálnou, trhavina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zmesnej trhaviny so zvýšenou fyzikálnou stabilitou. Podstatou vynálezu je použitie močovinoformaldehydových živíc v množstve 0,5 až 16 % hmot., s Výhodou 1,0 až 4,0 % hmot., na zníženie rozvrstvenia alebo segregácie jej zložiek. Vynález môžu využívať závody vyrábajúce výbušniny ako aj spotrebitelia výbušnín.

Spôsob zníženia obsahu alkálií v oxide horečnatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 222888

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sehnálek František, Pliešovsky Ján, Prokleška František, Bumbálek Václav, Šotek Pavel, Hořák Václav

Značky: horečnatom, spôsob, alkálií, zníženia, obsahu, oxide

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie obsahu alkálií v oxide horečnatom pripravovanom z úletov z výroby magnezitového slinku ich rozpúšťaním v minerálnych kyselinách s nasledujúcou rafináciou roztoku horečnatej soli a jej prevodom na oxid horečnatý zrážaním, alebo tepelným rozkladom roztoku sa dosiahne tak, že sa východiskový magnezitový úlet vyluhuje vodou, ktorá môže byť s výhodou deionizovaná, resp. demineralizovaná. Podľa usporiadania vymývania a doby vymývania sa...

Spôsob prípravy a regenerácie katalyzátora pre výrobu acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222887

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sikorai Štefan, Bárta Jozef, Škrada Dušan

Značky: spôsob, acetaldehydu, katalyzátora, regenerácie, přípravy, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy a regenerácie katalyzátora pre výrobu acetaldehydu hydratáciou acetylénu katalyzovanou iónmi dvojmocnej ortute. Podstata vynálezu spočíva v tom, že potrebná koncentrácia dvojmocnej ortute v katalytickom roztoku sa nezabezpečuje pridávaním kovovej ortute priamo do kontaktného roztoku v hydratačnom reaktore ale pôsobením roztoku čerstvého, alebo použitého katalyzátora na kovovú ortuť, alebo látky obsahujúce ortuť...

Spôsob výroby metyl-terc-butyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222886

Dátum: 15.03.1986

Autori: Wichterlová Blanka, Macho Vendelín, Bolcha Ján, Jírů Pavel, Kubelková Ludmila

Značky: výroby, spôsob, metyl-terc-butyléteru

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba metyl-terc-butyléteru sa uskutočňuje vysokoselektívnou adíciou metanolu na izobutén samotný alebo v zmesi s inými uhľovodíkmi, napr. v odbutadienizovanej pyrolýznej C4-frakcii, pri teplote 30 až 200 °C (70 až 140 °C) v plynnej alebo v parnej fáze na kyslom heterogénnom katalyzátore. Tým sú špeciálne opracované a aktivované zeolity Y o rozsahu výmeny NH4 od 20 do 99 % (70 až 95 %). Špeciálne opracované hydrotermálne zeolity Y v prúde...

Spôsob výroby vápno-belitického spojiva so spomaleným začiatkom hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222885

Dátum: 15.03.1986

Autori: Miazdra Marian, Majling Ján, Balkovic Svetozár, Jesenák Viktor, Petrovič Ján

Značky: vápno-belitického, spomaleným, spojiva, výroby, hydratácie, začiatkom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby vápno-belitického spojiva so spomaleným začiatkom hydratácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa surovinová zmes pre výrobu vápno-belitického spojiva pred výpalom homogenizuje s 1 až 4 % hmot. síranu vápenatého, v dosledku čoho vznikne v priebehu výpalu v spojive nízkoviskózna síranová tavenina, ktorá spomaľuje hydratáciu zložky spojiva - voľného vápna a tým aj začiatok hydratácie vápno-belitickéha spojiva....

Ochranný kryt šikmého dna druhého ťahu parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222884

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: šikmého, druhého, kotla, parného, ochranný, ťahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka šikmého dna druhého ťahu parného kotla typu "box", u ktorého sa rieši zakrytie dna krycími ochrannými plechmi proti abrazívnemu vplyvu popolčeka z odvádzaných spalín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ochranné krycie plechy so žlabmi sú striedavo preložené krycími ochrannými plech mi s lemami, ktoré sú opatrené minimálne jedným dilatačným výrezom pre vodiace ploché tyče, ku ktorým sa privárajú príchytky. Tieto ochranné krycie...

Spôsob výroby telies pracujúcich za podmienok trenia postupmi práškovej metarulgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222883

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šalak Andrej

Značky: výroby, pracujúcich, podmienok, metarulgie, postupmi, práškovej, spôsob, telies, trenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby telies pracujúcich za podmienok trenia postupmi práškovej metalurgie sa vyznačuje tým, že z kovových práškov sa vylisujú dve pórovité telesá, pričom prvé teleso určené na funkčnú vrstvu materiálu, sa vylisuje z oceľového prášku legovaného aspoň dvoma zo skupiny prvkov zahrňujúcich W, Co, V, Ti, Ni, Mo, Cu, Mn, Cr a Si a druhé teleso určené na nosné jadro súčiastky sa vylisuje zo železného prášku, poprípade s prídavkom aspoň...

Vodou riediteľná alkydová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222882

Dátum: 15.03.1986

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Valent Vojtech, Jánošík Marián

Značky: alkydová, riediteľná, kompozícia, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje kompozíciu, vhodnú k úprave sklenených vlákien, používaných ako výstuž pri výrobe sklolaminátov. Táto sa skladá z 25 až 85 % hmotnostných alkydovej živice na báze glycerolu, ftalanhydridu a ricinového oleja o čísle kyslosti 15 až 35 miligramov KOH/g, 5 až 35 % oxyetylovaných mastných amínov C12 až C18 s 5 až 22 mólmi etylénoxidu a 15 až 65 % polyetylén glykolov o priemernej molekulovej hmotnosti 100 až 6000. Kompozícia sa môže...

Spôsob výroby plastifikátora anorganických materiálov a/alebo stekucovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222881

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sabadoš Július, Pavlačka Eduard, Macho Vendelín, Komora Ladislav, Štepita Matej

Značky: materiálov, plastifikátora, stekucovadla, anorganických, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Plastifikátory anorganických materiálov a/alebo stekucovadlá, vhodné ako prísady do východiskových materiálov pri výrobe stavebných hmôt, ako betónu, pri spracovaní tuhých materiálov, napr. drvení vápenca, kameňa, resp. stekucovadlá pri výrobe keramických materiálov ap., sa vyrábajú buď kondenzáciou samotného formaldehydu, spravidla vo forme vodného roztoku v zásaditom prostredí (hydroxid sodný, hydroxid vápenatý) a/alebo kondenzáciou...

Kombinované upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222880

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

Značky: upínacie, kombinované, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť komplexného odskúšania stolov v prevedení s nohami i podnožím alebo skríň pri jednom upnutí. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že ktorákoľvek priečna i pozdĺžna časť nábytku sa dá s uchytkami uvoľniť, aby sa dala skúšať iba pevná časť. Vnútorný valček na upnutie podnoží sa do pracovnej polohy vkladá bez obtiaží, zasunutím držadla tiahla, ktoré je ľahko dostupné z vonkajšej strany nábytku. Vnútorný roh podnožia...

Mechanický upevňovač ušných terčíkov pre hospodárske zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 222879

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krcho Imrich, Hašek Anton

Značky: zvieratá, hospodárske, upevňovač, terčíkov, mechanicky, ušných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanického upevňovača ušných terčíkov pre hospodárske zvieratá. Účelom vynálezu je mechanické upevnenie ušných terčíkov, bez predchádzajúcej perforácie ušnice perforovacími kliešťami. Uvedeného účelu sa dosiahne mechanickým upevňovačom ušných terčíkov, ktorého podstatou je vonkajšie rameno ukončené vonkajšou vidlicou a vnútorné rameno ukončené vnútornou vidlicou, ktorá je prepojená čeľustnou vložkou s vodiacim puzdrom pre...

Optický prístroj na meranie hrúbky vodného kameňa v kotlových rúrkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 222878

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jurík Štefan

Značky: vodného, prístroj, kameňa, rúrkách, hrúbky, kotlových, meranie, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je určený na meranie hrúbok vodného kameňa v kotlových rúrkach deštrukčnou metódou. Podstata prístroja spočíva v tom, že pozostáva z nástavcovej rúrky, ktorá má v spodnej zúženej časti pozorovací otvor a elipsovité zrkadlo na odraz obrazu vrstvy vodného kameňa do objektívu a hornou časťou je nasunutá na tubus mikroskopu, na ktorom je viditeľná stupnica cez otvor, vytvorený vo fixačnej vidlici s kontrolnou ryskou. Na tubuse je pozdĺžne...

Spôsob urýchleného dozrievania magnezitového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222877

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sehnálek František, Smékal Eduard, Skalský Jozef, Kunhalmi Gabriel, Molnár František

Značky: spôsob, magnezitového, urýchleného, slínku, dozrievania

Zhrnutie / Anotácia:

Magnezitové slinky s obsahom volného vápna sa po dobu 10 až 45 minút podrobia pri teplote 110 až 500 °C pôsobenia vodnej pary, ktorej optimálny tlak sa volí podľa zvoleného rozsahu pracovnej teploty. V rozsahu teplôt 110 až 190 °C sa s výhodou pracuje pri tlaku vodnej pary 100 až 450 kPa. V rozsahu teplôt 300 až 500 °C sa s výhodou pracuje pri parciálnom tlaku vodnej pary 30 až 100 kPa. Hydratizáciou vznikajúci hydroxid vápenatý sa samovolne...

Kremíkavá oceľ najmä vyrábaná v konvertoroch pre elektrotechnické transformátorové plechy a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222876

Dátum: 15.03.1986

Autori: Frič Vincent, Šolyom Alexander

Značky: konvertoroch, výroby, plechy, najmä, spôsob, transformátorové, vyrábaná, kremíkavá, elektrotechnické, oceľ

Zhrnutie / Anotácia:

Kremíková oceľ, najmä vyrábaná v konvertoroch, pre elektrotechnické transformátorové plechy o hmotnostnom zložení 2,9 až 4,25 % kremíka, 0,02 až 0,04 % uhlíka, 0,05 až 0,12 % mangánu, stopy až 0,015 % fosforu a stopy až 0,015 % síry vyznačujúca sa tým, že ďalej obsahuje v hmotnostnej koncentrácii antimón v rozsahu 0,01 až 0,2 % a dusík v rozsahu 0,001 až 0,008 %.

Frita pre prípravu základného smaltu k nanášaniu za sucha v elektrostatickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 222875

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dušánek Artur, Haraslín Štefan

Značky: nanášaniu, smaltu, sucha, elektrostatickom, frita, základného, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém eliminácie kysličníka kobaltu zo zloženia frity ako nedostatkovej a drahej zložky, pri súčasnej požiadavke vylúčiť aj bárium ako zdravotne škodlivý prvok. Riešenie spočíva vo vhodnom hmotnostnom podiele príslušných funkčných zložiek, ktorými sú kysličník kremičitý, kysličník sodný, kysličník draselný, kysličník litný, kysličník vápenatý, kysličník hlinitý, kysličník boritý, kysličník fosforečný, kysličník titaničitý,...

Automatický stroj na vybaľovanie sifónových bombičiek a podobných nerozbitných telies z kartónových krabíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 222874

Dátum: 15.03.1986

Autor: Marianek Vojtech

Značky: vybaľovanie, podobných, sifónových, nerozbitných, kartónových, bombičiek, krabíc, automatický, telies, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vybaľovanie sa vykonáva tým spôsobom, že sa plné krabice orientované príklopami na dol ukladajú do žľabu na klinové remene, ktoré ich dopravia do samospádového žľabu, v ktorom narazia na hroty a vlastnou tiažou bombičiek sa tieto vysypú. Krabica vlastným dopadom zapne špeciálnu spojku s vysúvačom, ktorý prázdnu krabicu vsunie medzi zúbkové kolá a klinové remene ju dopravia medzi plisovacie valce. Stroj možno zatiaľ využiť v plniarňach...

Spôsob zabraňovania nálepu materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222873

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šolomek Imrich, Kordík Jozef, Žiak Jozef, Paľo Ondrej, Sršeň Peter

Značky: spôsob, zabraňovania, nálepů, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku náhrady mechanického odstraňovania zemín a iných obdobných materiálov z ložných plôch, najmä dopravných prostriedkov, vytváraním klznej medzivrstvy, vytvorenej z ekonomicky výhodných produktov, spravidla odpadu, z chemických výrob.

Prostriedok proti zamŕzaniu sypkých a kusovitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222872

Dátum: 15.03.1986

Autori: Žiak Jozef, Kordík Jozef, Šejvl Jozef

Značky: zamŕzaniu, prostriedok, materiálov, sypkých, proti, kusovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názve "Prostriedok proti zamŕzaniu sypkých a kustovitých materiálov" rieši otázku vhodného prostriedku proti zamŕzaniu sypkých a kusovitých materiálov na báze vedľajších produktov z výroby polymetyloalkánov, najmä pentaerytritolu, ktoré možno účelne kombinovať s inými odpadnými produktami a vhodnou kvantitatívnou zostavou možno nastavovať body tuhnutia so zohľadnením poveternostných pod mienok, ale aj obsahu vody v materiáloch, na...

Spôsob úpravy celofánu pred termickou potlačou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222871

Dátum: 15.03.1986

Autor: Džunko Jaroslav

Značky: termickou, potlačou, celofánu, úpravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu úpravy celofánu pred termickou potlačou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa celofánová fólia uvedie bezprostredne pred termickou potlačou do styku s alkoholom, éterom alebo/a ketónom o teplote varu 34 °C až 200 °C alebo/a vodou, s výhodou do styku s metanolom alebo acetónom.

Valčekovacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 222870

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krupička Vladimír, Sekerka Milan

Značky: valčekovacia, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka valčekovacej hlavy určenej na axálne spevňovanie všetkých drážok torznej tyče na jeden prechod. Valčekovacia hlava je vytvorená z telesa, v ktorom sú po obvode uložené valčekovacie jednotky počet ktorých závisí od počtu valčekovaných drážok. Každá valčekovacia jednotka pozostáva z piestika posuvne uloženého v otvore, ktorý je vytvorený v telese a ktorý je napájaný na prívod tlakovej kvapaliny a uzavretý vekom. Piestik je buď...

Zapojenie na meranie parametrov náhradnej schémy elektrolytických kondenzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222869

Dátum: 15.03.1986

Autori: Smieško Viktor, Bajcsy Július

Značky: zapojenie, kondenzátorov, parametrov, meranie, schémy, elektrolytických, náhradnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru merania elektrických veličín a rieši meranie veľkých kapacít a sériových náhradných odporov. Jeho podstata je v tom, že zapojenie pozostáva z prepínacieho obvodu, frekvenčného impulzného zdroja, jednosmerného napäťového zdroja, odčítacieho prístroja, nabíjacieho a vybjjacieho odporu a samotného meraného objektu. Kapacita meraného kondenzátora určí pre veľkosť zvoleného jednosmerného predpätia na kondenzátore pri...

Rúrkový výmeník tepla so skrutkovicovým prúdením teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 222868

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zelník Andrej

Značky: teplonosného, tepla, prúdením, výměník, media, skrutkovicovým, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rúrkového výmeníka tepla a rieši problém intenzifikácie prestupu tepla, a zabránenia tvorby inkrustov pri prenose tepla medzi dvomi médiami, ktoré musia byť navzájom oddelené pevnou stenou. Podstata vynálezu je v tom, že vstup a výstup pre inkrustujúce médium je voči komorám na oboch koncoch výmenníka usporiadaný tangenciálne a na zosilnenie efektu predrotácie je v oboch komorách, t. j. tak vo vstupnej ako aj výstupnej komore...

Tvarované viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222867

Dátum: 15.03.1986

Autori: Juhás Milan, Bačík Zdeno, Šoltés Andrej, Hutár Eduard, Nádvorník Róbert, Teren Ján Ing

Značky: tvarované, viaczložkové, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarované viaczložkové hnojivo určené na zásobné hnojenie dekoratívnych rastlín ozdobných kvetom obsahujúce 0,2 až 1,2 hmotnostných dielov dusíka vo forme močovino-formaldehydového kondenzátu a/alebo močoviny a/alebo aduktov močoviny s minerálnymi kyselinami a/alebo ich soľami a/alebo dusičnanu amónneho a/alebo niektorého zo síranov amónnych a/alebo fosforečnanov amónnych a 0,4 až 2,0 hmotnostných dielov draslíka v prepočte na K2O vo forme...

Tvarované viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222866

Dátum: 15.03.1986

Autori: Juhás Milan, Nádvorník Róbert, Hutár Eduard, Šoltés Andrej, Teren Ján, Bačík Zdeno

Značky: hnojivo, viaczložkové, tvarované

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarované viaczložkové hnojivo určené na zásobné hnojenie dekoratívnych rastlín ozdobných listami obsahujúce 0,8 až 6,0 hmotnostných dielov dusíka vo forme močovino-formaldehydového kondenzátu a/alebo močoviny a/alebo aduktov močoviny s minerálnymi kyselinami a/alebo ich soľami a/alebo dusičnanu amónneho a/alebo niektorého zo síranov amónnych a/alebo fosforečnanov amónnych a 0,2 až 2,0 hmotnostných dielov draslíka v prepočte na K2O vo forme...

Tvárnica najmä pre ozubené kolá malých rozmerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222865

Dátum: 15.03.1986

Autori: Potfaj Rudolf, Pilát Milan

Značky: kola, ozubené, najmä, malých, tvárnica, rozmerov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši tvárnicu pre ozubená kolá malých rozmerov, u ktorých sú vysoké nároky na geometrickú presnosť ozubenia, najmä pre výrobu výliskov z plastických hmôt. Podstatou vynálezu sú segmenty radiálne uložené v kruhovej vložke, pričom každý segment tvorí časť vrcholovej kružnice jedného zubu a polovicu medzi zubami. V nástrojárňach strojárenských podnikov pri výrobe tvárnic a v lisovnách plastických hmôt.

Hrotový Josephsonov spoj pre supravodivé snímače SQUID

Načítavanie...

Číslo patentu: 222864

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jedlička Rudolf, Zrubec Vladimír

Značky: josephsonov, hrotový, snímače, squid, supravodivé

Zhrnutie / Anotácia:

Hrotový Josephsonov spoj je určený pre supravodivé snímače SQUID kvantových magnetometrov. Podstata vyhotovenia spoja spočíva v tom, že v základnom telese sú oproti sebe umiestnené skrutka, upevnená matkou a nastavovacia skrutka, pričom prepážka dosadá v štrbine na hrot skrutky. Spôsob vyhotovenia spoja možno využiť v elektrotechnickom priemysle, pri výrobe supravodivých snímačov SQUID.

Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 222863

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

Značky: rýchlotvrdnúca, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlotvrdnúca hydraulická zmes, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo 100 hmot. dielov hlinitanového cementu, 3 až 30 hmot. dielov mletého vápna a/alebo vápenného hydrátu, 3 až 30 hmot. dielov mletého vápenca s obsahom najmenej 50 % hmotnostných častíc menších ako 45 ?m, 0,1 až 5 hmot. dielov regulátora tuhnutia pozostávajúceho z organickej kyseliny obsahujúcej najmenej dve karboxylové skupiny a/alebo z rozpustného síranu dvojmocného kovu,...