Archív za 1986 rok

Strana 182

Způsob zavážení sypkých hmot do šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223042

Dátum: 15.03.1986

Autor: Babinec Miroslav

Značky: šachtové, sypkých, agregátu, způsob, zavážení, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zavážení sypkých hmot do šachtové pece a jí podobných agregátů, u kterého se proud sypkých hmot, přiváděný do agregátu, rozdělí nejdříve alespoň na dva dílčí proudy, které se pak ukládají nejméně do jednoho prstence vestavěného do agregátu, ze kterého jsou pak sypké hmoty odváděny nejméně v jednom proudu na libovolné místo povrchu zavážky, zejména vysoké pece.

Způsob zavážení sypkých hmot do šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223041

Dátum: 15.03.1986

Autor: Babinec Miroslav

Značky: zavážení, šachtové, sypkých, agregátu, podobných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zavážení sypkých hmot do šachtové pece a jí podobného agregátu v proudu ukládacím žlabem. Před uložením proudu sypkých hmot na povrch zavážky se proud sypkých hmot rozdělí nejméně na dva samostatné proudy, které se na povrch zavážky ukládají vedle sebe, za sebou, nebo kombinovaně.

Směs pro výrobu brusných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223040

Dátum: 15.03.1986

Autori: Křístek Jiří, Matušek Miroslav

Značky: výrobu, směs, nástrojů, brusných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby brusných nástrojů. Řeší problém zvýšení odolnosti brusných nástrojů se silikátovou vazbou vůči působení chladicí vody. Navržená směs je tvořena zrnitým brusivem a vodním sklem s přídavkemm esterů glycerolu, glykolu nebo epichlorhydrinu a organických kyselin. Po promísení tento systém tuhne a nástroje z něj zhotovené jsou po vysušení značně odolné vůči působení vody z hlediska mechanických vlastností jsou v celém...

Způsob fázové modulace nosné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223039

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kokeš Antonín, Jirovský Václav

Značky: nosné, způsob, fázové, modulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší fázovou modulaci nosného kmitočtu. Průběh napětí nosného kmitočtu generovaný v číslicové formě z paměti konstant adresované čítačem, je převáděn na průběh elektrického napětí. Fázové modulace se dosahuje nastavením čítače v modulačních okamžicích.

Magnetický obvod statoru elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223038

Dátum: 15.03.1986

Autor: Brzobohatý Jiří

Značky: točivého, stroje, obvod, elektrického, statoru, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu statoru elektrického stroje točivého s vyniklými póly s buzením permanentními magnety. Účelem vynálezu je docílit snížení parazitních účinků příčné složky reakce kotvy, zvýšit rozsah pracovních otáček, zvýšit hodnotu točivého momentu stroje i jeho momentovou přetížitelnost. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že magnetický obvod statoru na každé pólové rozteči sestává v radiálním směru z alespoň dvou částí,...

Železniční vozová zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223037

Dátum: 15.03.1986

Autori: Soukup Karel, Guhry Miroslav, Větrovský Zdeněk, Jelínek Jiří

Značky: zarážka, železniční, vozová

Zhrnutie / Anotácia:

Železniční vozová zarážka se používá k cílovému brzdění kolejových vozidel při třídicích pracích, nebo zajišťuje vozidla proti samovolnému uvedení do pohybu. Funkce zarážky spočívá v mobilní schopnosti bez dalšího technického zařízení účelně mařit pohybovou energii kolejového vozidla za účelem jeho zastavení, nebo zajišťovat vozidla proti ujetí. Řešením vynálezu je konstrukce zarážky, která se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí,...

Způsob výroby tlustostěnných kruhových kovových desek volným kováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 223036

Dátum: 15.03.1986

Autori: Turoň Slavomír, Burda Svatopluk, Elfmark Jiří, Jílek Ladislav

Značky: kováním, tlustostěnných, způsob, desek, kruhových, volným, kovových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tlustostěnných kruhových kovových desek volným kováním z kovářského ingotu, ze kterého se odsekne pata, vykove na něm manipulační čep a předkove do tvaru válce, načež se tělo válce podrobí pěchování ve směru své podélné osy mezi pěchovacími deskami s vydutými plochami přibližně do tvaru koule, která se dále pěchuje mezi rovnými pěchovacími deskami ve směru kolmém k původní podélné ose vykovaného těla válce do...

Zařízení k elektromagnetickému nebo magnetickému upínání, zejména rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223035

Dátum: 15.03.1986

Autori: Skočovský Miloš, Denk Karel, Malec Miroslav, Balšík Josef, Macháček Zdeněk, Drábek Jaroslav

Značky: magnetickému, zejména, upínání, zařízení, rotačních, obrobků, elektromagnetickému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k elektromagnetickému nebo magnetickému upínání rotačních obrobků při jejich obrábění broušením nebo superfinišováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po obou stranách zdroje magnetické síly jsou umístěny desky, jejichž otvory prochází otočný nástavec pro upínaní obrobků, na jehož čele jsou provedeny dvojice magnetických pólů, vzájemně oddělených vrstvami magneticky nevodivého materiálu. Vynález je možno využít ve...

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vogel Tomáš, Jeřábek Oldřich, Weisner Ivo, Kirschdorf Emil, Kroupa Jiří

Značky: kompozice, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tvrditelná kompozice obsahující estery kyseliny ftalové a nízkomolekulární epoxidovou pryskyřici o upravené distribuci molekulových hmotností, která je speciálním způsobem zušlechtěná působením aktivních sorbentů. Kompozice podle vynálezu nalézá uplatnění při výrobě implantabilních stimulátorů některých fyziologických funkcí, jako jsou zejména kardiostimulátory a stimulátory mozkových struktur.

Zařízení k regulaci záběru a zahlubování pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223033

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tanev Peno, Brázda Zdeněk, Pavlica Ivo

Značky: pluhu, zahlubování, regulaci, zařízení, záběrů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci záběru a zahlubování pluhu. Pluh je opatřen výkyvnými slupicemi s orebními tělesy. Alespoň jedna výkyvná slupice je skloubena s lineárním motorem, který je jednou stranou napojen prostřednictvím tlakového přívodního potrubí na hydraulický rozváděč. Druhá strana lineárního motoru je s výhodou spojena spojovacím potrubím s tlakovým akumulátorem hydraulické pojistky.

Zařízení k dokončování kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 223032

Dátum: 15.03.1986

Autori: Uhlíř Josef, Daněk Radoslav

Značky: kuliček, dokončování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby valivých ložisek. Zařízením je vyřešeno podávání kuliček do pracovního prostoru u obráběcích strojů s horizontálně uspořádaným rotujícím a podpěrným kotoučem spolu s přítlačným ústrojím podpěrného kotouče. Podstata vynálezu spočívá v otočném uspořádání zásobníku kuliček obklopujícího celé obráběcí ústrojí, dále v provedení náhonného mechanismu rotujícího kotouče a provedení vzduchového vaku k vyvíjení přítlačné...

Samorozlévatelná hmota na bázi cementu a minerálních plniv k vyrovnání podkladních vrstev ze silikátových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223031

Dátum: 15.03.1986

Autori: Michálek Otto, Sebők Tibor

Značky: plniv, minerálních, podkladních, bázi, cementů, vrstev, vyrovnání, silikátových, samorozlévatelná, materiálů, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie výroby stavebních hmot a dílců. Řeší technický problém vyrovnání nerovností betonových podkladů do tloušťky 10 mm. Podstatou vynálezu je vytvoření vyrovnávací hmoty na silikátové bázi s použitím cementového pojiva, minerálních výplní, stabilizační přísady a povrchově aktivní látky. Vyrovnávací hmota se dobře směšuje s vodou, vytváří stabilní suspenzi a po nanesení na upravený betonový podklad se samovolně rozlévá....

Zařízení pro změnu pracovního úhlu páky servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223030

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petzold Miroslav, Čech Jiří, Pazderka Josef

Značky: servomotoru, změnu, zařízení, úhlu, páky, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákových servomotorů a řeší zařízení pro změnu pracovního úhlu páky servomotoru. Na výstupním hřídeli je upevněn kotouč a v nosníku je vetknut pevný čep, na kterém je převodové kolo. Převod mezi kotoučem a převodovým kolem zajišťuje spojovací pás. V převodovém kole je vytvořena drážka a v té je suvně uložen kolík pevně spojený s pákou spojenou přes třecí spojku s hřídelem vysílače polohy. Vysílač polohy je přestavitelný v...

Spoj pohybové matice s unášečem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223029

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mainx Oskar

Značky: pohybové, matice, unášečem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je spoj pohybové matice s unášečem a jeho účelem je vyřešení zamezení namáhání pohybového šroubu na ohyb. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením drážek (2, 2`) v bočních plochách (6) základního tělesa pohybové matice (1). Do drážek (2, 2`) je svým výřezem zasunut unášeč (5) spojený se strojní součástí (8) suvně uložené ve vedení (10) .

Katalyzátor pro výrobu koncentrátu C8-aromátů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223028

Dátum: 15.03.1986

Autori: Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub

Značky: c8-aromátů, výroby, koncentrátů, výrobu, způsob, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nový typ bimetalického katalyzátoru pro výrobu koncentrátu C8-aromátů katalytickým reformováním. Katalyzátor obsahuje velmi nízké koncentrace dvou kovů 8. a 7. skupiny periodické soustavy na gama-alumině aktivované oxidem kovů 4. skupiny periodické soustavy a halogenem. Jako konkrétní typ se uvádí 0,15 až 0,29 % hmot. platiny a rhenia na alumině aktivované dioxidem titanu a chlorem. Způsobem výroby zahrnujícím společné sycení...

Plastový komposit

Načítavanie...

Číslo patentu: 223027

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brázda Miroslav, Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

Značky: komposit, plastový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastového kompositu snižujícího výskyt vibrační koroze strojních součástí, který se vyznačuje tím, že kromě 47,0 % hmot. Až 98,79 % hmot základní složky plastu obsahuje 1,0 % hmot. až 44,0 procenta hmot. kysličníků kovů žíravých zemin a jejich hydrátů, 0,1 % hmot. až 3,0 procenta hmot. solí vyšších mastných kyselin o počtu atomů uhlíku 15 až 20 s alkalickými kovy, 0,01 % hmot. až 1,0 % hmot. kondenzačních produktů...

Jeřábový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 223026

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fišer Miroslav, Mergl Zdeněk

Značky: jeřábový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jeřábového dopravníku s traverzou zavěšenou na zdvihacím zařízení, u kterého je traverza opatřena dopravníkem. Princip vynálezu spočívá v tom, že traverza zavěšená na jeřábu a vybavená zařízením pro přesné ustavení traverzy je opatřena dopravníkem. Dopravník je tvořen bud' poháněnou válečkovou tratí, nebo soustavou volných valivých prvků, popřípadě kolejnicovou dráhou s můstkem a paletovým vozíkem a teleskopicky oboustranně...

Způsob identifikace poruch při provozu vulkanizačních lisů plášťů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223025

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štefka Ladislav, Sehnal Petr

Značky: provozu, lisů, identifikace, způsob, zapojení, způsobu, vulkanizačních, poruch, plastů, tohoto, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob identifikace poruch při provozu vulkanizačních lisů plášťů vzniklých mísením vulkanizačních médií při nežádoucím přívodu a/nebo odvodu médií z vulkanizační membrány, kdy jsou tato média do vulkanizační membrány přiváděna potrubím pomocí uzavíracích armatur, vyznačující se tím, že se od počátku provozu vulkanizačních lisů snímá průběh alespoň jedné fyzikální veličiny média, například teploty, přičemž impuls k samočinné signalizaci poruchy...

Parní předávací stanice s uzavřeným okruhem pára – kondenzát

Načítavanie...

Číslo patentu: 223024

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šedivý Pavel

Značky: okruhem, stanice, kondenzát, pára, uzavřeným, předávací, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Parní předávací stanice s uzavřeným o kruhem pára - kondenzát, vyznačená tím, že přívodní potrubí (1) páry ústí do dýzy parního ejektoru (2), jehož difuzor je potrubím (12) napojen na výměník (4) tepla spojený výstupním potrubím (5) se spotřebičem (6), v jehož výstupním potrubí (7) kondenzátu je umístěn trojcestný ventil (8), z něhož jedna větev (13) vede výměníkem (4) tepla, druhá větev (14) tento výměník (4) tepla obchází, přičemž obě tyto...

Zařízení pro posklizňové ošetřování sypkých materiálů, zvláště zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 223023

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lonský Jiří, Dlabajová Dagmar

Značky: sypkých, materiálů, zařízení, posklizňové, zvláště, ošetřování, zemědělských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro posklizňové ošetřování sypkých materiálů, zvláště zemědělských, tvořeného svislou nádrží, do které je odspodu přiváděno plynné médium. Nádrž zahrnuje vlastní sušicí komoru a pod ní umístěnou přepouštěcí komoru, které jsou od sebe oddělovány propadovým dnem prostupným pro plynné médium. Pod zmíněnou přepouštěcí komorou je vytvořena chladicí komora a nad sušicí komorou je umístěna násypná skříň, skládající se z horní...

Klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223022

Dátum: 15.03.1986

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří

Značky: šoupátka, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zjednodušení konstrukce klínů všech druhů, sestávajících ze dvou těsnicích desek, mezi nimiž je uspořádána střední spojovací část těsnicích desek. Podstatou vynálezu je, že těsnicí desky jsou opatřeny držákem plochého tvaru, v němž je upraveno vybrání pro uložení hlavy vřetena šoupátka, na něž navazuje úložná drážka, v ní je uložena střední spojovací část desek a v úložné drážce je zajištěna distanční...

Zařízení pro zajištění klanic s oplenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223021

Dátum: 15.03.1986

Autor: Houdek Miloslav

Značky: zajištění, klanic, zařízení, oplenem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro zajištění klanic oplenů vozidel určených pro přepravu dlouhého dříví a tvarem podobných předmětů. Zařízení pro zajištění klanic oplenu sestává z hlavního táhla zakončeného napínákem, uchyceného k hornímu konci levé klanice, které je vedeno přes vodítko na horním konci pravé klanice. Pomocné táhlo je uchyceno v blízkosti pravého otočného čepu a spojení obou táhel zajišťuje napínák z boku nákladu v místech odkud je...

Otáčecí zařízení proudnicových postřikovačů, zejména s pomalou reverzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223020

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mašek Václav, Kysela Zdeněk

Značky: postřikovačů, zařízení, reverzaci, zejména, pomalou, proudnicových, otáčecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otáčecího zařízení proudnicových postřikovačů s pomalou reverzací a řeší otázku rovnoměrnosti závlahy. Podstata vynálezu, který sestává ze vstupního tělesa s přívodem tlakové vody, a na kterém je umístěna brzda a hybně uložena otočná část, spočívá v tom, že na vstupním tělese jsou připevněny stavitelné zarážky. Na otočné části je otočně uložen otočný doraz sektorového mechanismu opatřený dvěma dorazy a kyvné rameno lopatky...

Keramická hmota pro výrobu dlaždic anebo hutných obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 223019

Dátum: 15.03.1986

Autor: Brotánek Stanislav

Značky: anebo, hmota, obkládaček, keramická, dlaždíc, hutných, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota pro výrobu dlaždic anebo hutných obkládaček se sníženou nasákavostí pod 1 %, sníženým smrštěním výpalem do konstantních 7 % a se zvýšenou bělostí a možností zabarvování keramickými barvítky, vyznačená tím, že hmotu tvoří hmotnostně 40 až 60 dílů surového kaolinu, 20 až 30 dílů plaveného kaolinu, 30 až 40 dílů pórového jílu, 1 až 2 díly žáru vzdorného jílu a nad 100 dílů přísada 1 až 5 dílů dolomitu. Vynález se uplatní ve výrobë...

Způsob dělení železobetonových výrobků a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 223018

Dátum: 15.03.1986

Autor: Knop Jaroslav

Značky: zařízení, dělení, provádění, způsob, výrobků, železobetonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména srážení hlav pilot zaražených do země. Účelem vynálezu je dosažení snadného dělení železobetonových výrobků s čistou střižnou plochou. Dělení podle vynálezu se provádí přestřižením betonové hmoty a ocelové výztuže při téže střižné operaci. Zařízení podle vynálezu sestává z rámu (1), v měmž je střižný otvor (9) mezi pevnou čelistí (15) s prvním břitem (10) a pohyblivou čelistí (5) s druhým břitem (11), přičemž pohyblivá...

Způsob fluidního spalování částic uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223017

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mikoda Jiří

Značky: částic, uhlí, fluidního, způsob, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt způsob jak fluidně spalovat netříděné vlhké uhlí zrnění 0 až 50 mm. Tohoto cíle se dosáhne tak, že z vyhořelé směsi popela a nosných částic se po zchlazení na teplotu pod 500 °C odtřídí nosné částice, které se vrací zpět do fluidní spalovací vrstvy. Do tohoto vratného proudu se přidává prachový podíl z horkých odlučovačů, který obsahuje nespálené částice uhlí.

Uložení přívodní šňůry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223016

Dátum: 15.03.1986

Autor: Caha Oldřich

Značky: přívodní, šňůry, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky, popřípadě oboru elektrických přenosných přístrojů. Přívodní šňůra je navinuta v zešikmeném prostoru, který je tvořen zadním krytem přístroje a zadní částí vlastního přístroje. Vidlice přívodní šňůry je uložena ve vybrání vytvořeném v zadním krytu. Přívodní šňůra se sama v zešikmeném prostoru upevní vlivem pružnosti izolační hmoty, zešikmený prostor znemožňuje její vypadnutí. Vynálezu je možno využít...

Nastavovací spojka trubkového lešení s oválným třmenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223015

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hafner Josef, Pydych Zdeněk

Značky: třmenem, nastavovací, trubkového, oválným, spojka, lešení

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavovací spojka podle vynálezu je výrobně provedena tak, aby byla vhodná pro automatizovanou hromadnou výrobu. Dosud vyráběné nastavovací spojky svou konstrukcí požadavek hromadné výroby nesplňují. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oválný třmen (1) z pásové oceli je na protilehlé straně otvoru v třmenu pro rozpěrný šroub rozdělen a takto vytvořenými okraji svařen s přímým pevným segmentem (3) v pevný celek tak, že vnitřní rádiusy okrajů...

Detektor složení tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223014

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tesař Václav

Značky: složení, detektor, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor složení tekutin jednak s přívodem vyšetřované tekutiny, jednak přívodem referenční tekutiny, vyznačující se tím, že na první přívod (2) tekutiny je připojen fluidický oscilátor (20) rozváděcího typu jedním svým výstupem spojený s centrální větví (1) spojovacích kanálků, zatímco jeho druhý výstup vede do první obtokové větve (11), přičemž druhý přívod (3) druhé tekutiny je veden do trysky (31) výhybkového prvku (30) proudového typu,...

Izolační litý spoj k protikorozní ochraně potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223013

Dátum: 15.03.1986

Autor: Ajgl Josef

Značky: ochraně, protikorozní, izolační, litý, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci izolačního spoje k protikorozní ochraně ocelových potrubí a oddělení potrubí nadzemních od potrubních rozvodů uložených v zemi. Řešení má uplatnění u konstrukce izolačních spojů malých dimenzí v oblasti distribučních, popřípadě místních produktovodů. Konstrukce je dána dvěma trubkami s navařenými mezikružími pro opření těsnicího kroužku. Trubky slouží k napojení do rozvodných potrubí. Konce s mezikružími jsou z...

Izolace kovových úložných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223012

Dátum: 15.03.1986

Autori: Míčko František, Špaček Mojmír, Bařina Josef, Mojžíšek Zbyněk, Wolf Karel, Krejčí František, Zbořil Pravoslav, Radomil Milan, Richter Jaroslav

Značky: kovových, úložných, zařízení, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kovových úložných zařízení, jako jsou potrubí pro rozvod plynu, nádrže apod. Izolace se skládá z vrstev bitumenu a je vyztužena alespoň jednou vrstvou pleteniny nebo netkané textilie vyrobené z chemických vláken.

Smekací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223011

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fuxa Lubomír, Talach Jaroslav, Hanousek Alois

Značky: smekací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká smekacího zařízení pro textilní, zejména prstencové skací stroje, které obsahuje nosník, v němž je uložen elektromagnet spřažený s posuvně uloženým táhlem. Táhlo je opatřeno čepy, jež procházejí otvory v dolní části nosníku. Čepům jsou přiřazena ústrojí pro uchopení cívky nebo ústrojí pro uchopení cívečnice.

Zapojení k vysílání a separaci dat pro systém záznamu dvojího kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223010

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kokeš Antonín

Značky: kmitočtu, zapojení, záznamu, vysílání, dvojího, separaci, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší jednak separaci dat ze sériově vysílaného signálu dvojího kmitočtu, jednak vysílání dat ve dvojím kmitočtu. Dále kontroluje přítomnost hodinových pulsů ve speciálních znacích a vysílání těchto znaků. Řídicí kmitočet obvodu je osminásobkem hodinového kmitočtu vysílaných dat. Je čítán čítačem (8), jehož výstupy adresují pamět konstant (12), jejíž další adresové vstupy jsou určeny pro přijímaná data (10) a pro signál potlačující...

Zapojení pro vysílání a porovnání sériově přenášených dat s generátorem speciálních znaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223009

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kokeš Antonín

Značky: generátorem, zapojení, znaků, porovnání, speciálních, vysílání, sériové, přenášených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší jednak sériové vysílání dat a speciálních znaků s doprovodnými signály, jednak porovnává přijímané znaky se vzorovými nebo speciálními znaky. Jednotlivé bity znaků jsou čítány čítačem (13), jehož výstupy adresují paměť konstant (14), jejíž další dva adresové vstupy slouží k volbě speciálních znaků, další pak pro vzorová data a pro porovnávaná data. Výstupy paměti konstant (14) slouží k detekci nesouhlasu vzorových a porovnávaných...

Elektrický ovládač s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223008

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hadač Vladimír, Lieser Miroslav, Valenta Vladimír, Straka Oldřich

Značky: tenzometry, elektricky, polovodičovými, ovladač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání ovládacího prvku pro vysílací soupravy určené k dálkovému řízení modelů letadel, aut a lodí. Jeho podstata spočívá v tom, že měrný člen ve tvaru ploché pružiny má po obou stranách přitmelené polovodičové tenzometry, které jsou zapojeny do polovičního mostu (obr. 2). Při ohýbání měrného členu jeden tenzometr svůj odpor zvětšuje a druhý zmenšuje, čímž nastává odporové rozvážení mostu ekvivalentní posuvu jezdce...

Způsob úpravy odpadních surovin pro izolaci ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223007

Dátum: 15.03.1986

Autori: Beran Karel, Šillinger Vladimír, Fencl Zdeněk, Běhalová Božena, Machek František

Značky: surovin, způsob, izolaci, ergosterolu, úpravy, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob úpravy odpadních surovin pro izolaci ergosterolu, který je důležitým prekursorem vitamínu D2, používaném v lékařství. Způsob získáváni ergosterolu podle vynálezu navazuje na technologický postup po dle AO č. 161 299, který předpokládá rozdělení jednotlivých frakci buněk, tj. proteinu, lipidické složky a zkrmitelných zbytků (směs buněčných stěn a supernatantu po srážení proteinu). Uvedená frakce zbytků se upraví na...

Převodník podtlaku na elektrický signál, zejména indikátor hospodárne jízdy motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 223006

Dátum: 15.03.1986

Autori: Večerka Oldřich, Ženožička Ladislav, Král Jaroslav, Pospíšil Raimund

Značky: převodník, signál, elektricky, indikátor, vozidla, jízdy, zejména, podtlaku, hospodárné, motorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výhodné uspořádání indikace na principu snímání podtlaku v sacím potrubí zážehového motoru a převádění tohoto podtlaku na elektrický signál pomocí mechanického převodu mezi membránou podtlakové komory a táhlem pohybujícím kontaktem po vodivých drahách, k nimž jsou připojeny indikační žárovky nebo jiná signalizační zařízení.

Způsob vyhřívání nístějových ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223005

Dátum: 15.03.1986

Autor: Čempel Josef

Značky: způsob, vyhřívání, pecí, nístějových, ocelářských

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vyhřívání nístějových ocelářských pecí, zejména dvounístějových pecí tandemového typu koksárenským plynem, který je přiváděn do pecního prostoru z čela pece, či kteréhokoliv jiného místa, vyznačující se tím, že koksárenský plyn se přivádí do pece spolu s dmýchaným pracovním spalovacím vzduchem nebo plynným kyslíkem, při uzavřených pecních dvířkách, uzavřeném otvoru zkujňovacích trysek v odtahovém kolenu pece a komínový tah se upraví na...

Převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223004

Dátum: 15.03.1986

Autor: Runštuk Rudolf

Značky: převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Převodovka, složená z řetězového variátoru a z planetového kuželového ozubeného soukolí, uložených ve skříni s víky, vyznačená tím, že unášeč planetového kuželového soukolí je tvořen ramenovým kolem, jehož určitá ramena (3) jsou pevně spojena segmentovými obručemi (4) a zbývající ramena (5) kola jsou upravena v nosné hřídele, na nichž jsou točně v ložiskách (7) upraveny kuželové satelity (6), jež jsou k nosným hřídelím připevněny segmentovými...

Spoušťový mechanizmus pro lovecké a sportovní zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 223003

Dátum: 15.03.1986

Autor: Fidler Zdeněk

Značky: sportovní, mechanizmus, zbraně, lovecké, spoušťový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provedení spoušťového mechanismu pro lovecké a sportovní zbraně, které umožňuje přední spouští obsluhovat obě hlavně, při vyloučení dvojvýstřelu. Uvedeného účinku se dosáhne pomocí západky, která ve spojení se zubem zadní spouště přenáší druhý pohyb přední spouště na spoušť zadní.