Archív za 1986 rok

Strana 179

Způsob hodnocení použitelnosti kysličníku zinečnatého pro reprografické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 223212

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gaš Bohuslav, Vencl Josef, Dvořáček Ivo, Nepraš Miloš, Vyškovský Oldřich, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Čábela Jiří

Značky: zinečnatého, materiály, hodnocení, způsob, reprografické, použitelnosti, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vzorek kysličníku zinečnatého se podrobí luminiscenční spektrální analýze a stanoví se poměr výšek pásů odpovídající luminiscenci v UV a viditelné oblasti. Metoda umožňuje rychlé a spolehlivé hodnocení vhodnosti kysličníku zinečnatého různé jakosti pro dané účely.

Nosný štíhlý výškový objekt

Načítavanie...

Číslo patentu: 223211

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veltruský Vladimír, Tomáš Jiří

Značky: objekt, výškový, štíhlý, nosný

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nosný štíhlý výškový objekt, především sloup, věž nebo komín s vysokou štíhlostí, využívající předepjaté konstrukce opět, na níž navazuje horní část objektu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k věnci (2) jsou s předpětím připevněny nejméně tři prefabrikované odpory (3), jejichž spodní díl (15) je ukotven do základu (16) výškového objektu. Nad věnce (2) je uložen prefabrikát s otvorem (14) pro zaústění odtahu nebo...

Způsob mokrého odlučování aerosolů z plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223210

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bořík Emil, Šustek Jiří

Značky: plynů, odlučování, provádění, tohoto, způsobu, způsob, zařízení, mokrého, aerosolů

Zhrnutie / Anotácia:

Znečištěný plyn je veden laminárně soustavou kanálů, jejichž jedna stěna je chlazena vrstvou chladicí vypírací kapaliny po ní stékající a druhá je ohřívána, přičemž se plyn uvádí do přímého styku s vypírací kapalinou. Zařízení k provádění tohoto způsobu je tvořeno odlučovací nádobou s přívodem znečištěného plynu a odvodem vyčištěného plynu v horní části a dále odvodem vypírací kapaliny v dolní části nádoby a se soustavou kanálů uvnitř nádoby, a...

Způsob zlepšení řezných vlastností nástrojových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223209

Dátum: 15.03.1986

Autori: Friedl Dušan, Hofmann Jaroslav

Značky: způsob, vlastností, nástrojových, zlepšení, řezných, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zlepšení řezných vlastností nástrojových materiálů zejména břitových destiček ze slinutých interstitických sloučenin titanu. Podstatou vynálezu je, že na podkladový materiál na bázi interstitických sloučenin (TiC-Mo-Ni), [Ti(C,N)-Mo-Ni], [Ti(C,N)-Mo(C,N)-Ni] nebo těchto soustav rozšířených o přísadu karbidu, nitridu nebo karbonitridu kovů jako (Ti), (Zr), (Hf), (V), (Nb), (Ta), (Cr), (Mo) nebo (W), přičemž nikl může být...

Termoreaktivní vodou ředitelné kompozice na bázi vodných disperzí kopolymerů styrenu s akrylovými monomery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223208

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pátý Otakar, Formánek Leopold, Krška Zdeněk, Šňupárek Jaromír, Frýbertová Daniela

Značky: termoreaktivní, způsob, vodných, monomery, jejich, disperzí, akrylovými, kopolymerů, bázi, přípravy, ředitelné, kompozice, styrenu, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodou ředitelných kompozic na bázi vodných disperzí kopolymerů, které jsou vhodné zejména pro aplikace v textilním průmyslu. Kompozice jsou připravitelné emulzní radikálovou kopolymerací styrenu a specifikovaných akrylových monomerů ve vodném prostředí s obsahem tenzidů prováděnou tak, že se nejprve připraví vodná disperze termoreaktivního kopolymeru přidáváním směsi monomeru, vody a anionaktivního tenzidu po dobu 2 až 5 hodin...

Způsob zhotovení matrice pro kompozitní výplňové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 223207

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pospíšilová Věra, Zicha Antonín

Značky: matrice, kompozitní, výplňové, způsob, zhotovení, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zhotovování matrice pro kompozitní výplňové materiály. Model zubu zhotovený z pružněplastické hmoty, s výhodou z gelu, se opatří vrstvou tuhnoucí hmoty na bázi roztoku organické látky v rozpouštědle. Z takto vytvořené matrice se model zubu po ztuhnutí tuhnoucí hmoty vyjme.

Způsob výroby tvárné litiny v licí pánvi se spodní výlevkou a licí pánev k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223206

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sýkora Pavel, Mahďák Václav, Hornsteiner Pavel

Značky: panví, výlevkou, provádění, pánev, způsob, litiny, výroby, spodní, tvárné, tohoto, způsobu, licí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tvárné litiny jednostupňově v licí pánvi se spodní výlevkou. Do licí pánve upravené tak, že její spodní část je rozdělena příčkou na reakční a nalévací prostor se ve vrstvách na sebe uloží na dně reakčního prostoru nodularisační očkovací předslitina, pak grafitisační očkovací předslitina a obě vrstvy se zakryjí vrstvou třísek z tvárné litiny. Tavenina se naleje do nalévacího prostoru licí pánve a po naočkování se...

Vícevrstvá izolace plastikačního a vstřikovacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 223205

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kinček Ivo

Značky: vícevrstvá, izolace, vstřikovacího, válce, plastikačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešena nová tepelná vícevrstvá izolace plastikačních válců, zejména pro vstřikovací stroje, která podstatně snižuje ztráty způsobené odvodem tepla z povrchu plastifikačního válce. Účelem vynálezu je úspora elektrické energie potřebné k vytápění plastikačních válců vstřikovacích, vyfukovacích a jim podobných zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne obalením povrchu plastikačního válce. Účelem vynálezu těles vícevrstvou tepelnou izolací...

Tandemový válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 223204

Dátum: 15.03.1986

Autori: Heidinger Miloslav, Čermák Milan

Značky: tandemový, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojírenství. Vynález řeší přívod tlakového média do tandemového válce. Tlakové médium je přiváděno do tandemového válce pouze jedním přívodem do prostoru za poslední píst a odtud otvory v plášti válce do prostoru uzavřeného vnějším pláštěm, odtud dalšími otvory za jednotlivé písty. Vynálezu může být použito v pneumatice a hydraulice.

Kompresor s pístem, který se otáčí okolo dvou os

Načítavanie...

Číslo patentu: 223203

Dátum: 15.03.1986

Autor: Praus Alois

Značky: kompresor, okolo, pístem, který, otáčí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit konstrukci stroje, zmenšit jeho rozměry, snížit váhu a konstrukci provést tak, aby všechny pohyblivé díly měly vyváženy otáčivý pohyb. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že píst stroje, který tvoří kruhová deska s kulovým obvodem, je uspořádán v prostoru tvaru koule a je pomocí čepů spojen se dvěma hřídeli, jejichž osy jsou vůči sobě skloněny o zvolený úhel v rozmezí 0 až 45 stupňů a konce těchto hřídelů, kterými...

Kompozice pro přípravu negativní světlocitlivé kopírovací vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223202

Dátum: 15.03.1986

Autori: Povolný Bohumil, Dostrašil Radim

Značky: negativní, kopírovací, světlocitlivé, kompozice, vrstvy, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice pro přípravu negativní světlocitlivé kopírovací vrstvy, vyznačená tím, že je tvořena vodným roztokem polyvinylalkoholu, obsahujícím jako fotosenzitivní utvrzovací činidlo kondenzát paraformaldehydu s 4-diazodifenylaminchloridem v množství 1 až 80 %, vztaženo na hmotnost sušiny.

Zařízení k obrábění vnitřních kuželových ploch kovových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 223201

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mateja Ludvík, Prášek Josef

Značky: kovových, kuželových, zařízení, vnitřních, obrábění, dílců, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k obrábění vnitřních kuželových ploch kovových dílců s dutinou o vysokém štíhlostním poměru, například vstřikovačů pro naftové motory, kde dutina je vymezena souosou válcovou plochou zakončenou kuželovou plochou. K obrábění je použito rotující elektrody, která je zakončena kuželovitou pálicí částí a opatřena izolovanou, vodicí částí. Pro zlepšení funkce zařízení je použito soustavy hydraulických válců, jak pro...

Průtokový spínač a indikátor proudící tekuiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223200

Dátum: 15.03.1986

Autori: Škoda František, Vejlupek Jiří

Značky: indikátor, tekuiny, průtokový, spínač, proudící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průtokový spínač a indikátor proudící tekutiny, zejména pro chladicí okruh výkonového laseru, využívající Venturiho jevu. Podstata vynálezu spočívá ve využití rozdílů tlaků v rozšířené trubici k pohybu tělíska, např. ve tvaru kuličky, která spíná a rozpíná kontakty nebo působí změnou své polohy na elektrický resonanční obvod nebo na jiné elektronické zařízení, které ovládá relé nebo jiný elektronický spínač. Při průtoku tekutiny...

Naváděcí a poutací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223199

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štěpánek Vlastimil, Výborný Antonín

Značky: poutací, zařízení, naváděcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší navedení a připoutání přepravníku k ložné ploše automobilu. Zařízení umožňuje vyrovnání přepravníku vůči ložné ploše automobilu v podélném a příčném směru a jeho připoutání. Zařízení se skládá z přední a zadní části. Přední část složená z předního nosníku, předních nástavců a spojovacích dílů navádí přední část přepravníku. Zadní část složená ze zadního nosníku, zadních nástavců, šroubů a matic, umožňuje uvedení přepravníku do...

Způsob povrchové úpravy stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 223198

Dátum: 15.03.1986

Autor: Štibinger Stanislav

Značky: stavebních, dílců, povrchové, úpravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob povrchové úpravy stavebních dílců vrstvou kameniva, při kterém se povrch dílce z čerstvého betonu pokryje vrstvou suché malty, na kterou se rozprostírá vrstva kamene, suchá malta se před nebo po operaci rozprostírání kameniva navlhčí a vrstva kameniva se zatlačí do zvlhčené malty například válcováním nebo dolisováním.

Způsob vytváření zakřivených ploch, například průtlačníků lisovacích nástrojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223197

Dátum: 15.03.1986

Autori: Andrlík Jiří, Jeníček Josef

Značky: zakřivených, zařízení, provádění, ploch, například, průtlačníků, způsobu, nástrojů, vytváření, tohoto, lisovacích, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobem se vytváří zakřivené plochy, jako průtlačníků lisovacích nástrojů, kterými se vytváří čelní plochy tlačítek majících tvar vydutého n-úhelníka s hranami ležícími v jedné rovině, které je určeno pro klávesy kancelářských a jim podobných strojů. Do průtlačníku se brousicím kotoučem s malým zakřivením vrcholu postupně vytváří pomocí šablony části zakřivených ploch. Ty jsou soustavou tečen vedených od hran tlačítka k jeho čelní kulové...

Zařízení k vytlačování a odsávání kapaliny požadovaného měnitelného objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223196

Dátum: 15.03.1986

Autor: Urbášek Jan

Značky: zařízení, měnitelného, vytlačování, odsávání, objemu, kapaliny, požadovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit jednoduchý způsob dávkování kapaliny požadovaného měnitelného objemu do určeného prostoru a její zpětné odsátí. Vynález řeší tento úkol tím způsobem, že ve válci je suvně vložen píst, napojený na zdroj posuvu. Píst je spojen s uzavíracím prvkem ventilu, proti němuž je umístěn stavitelný vývod s průchozím otvorem, opatřeným sedlem ventilu. Stavitelným vývodem je odváděna dávkovaná kapalina, která je umístěna ve válci...

Aretační mechanismus spouštěcího okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 223195

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vlasák Jiří, Heller Petr

Značky: mechanismus, spouštěcího, aretační

Zhrnutie / Anotácia:

Aretační mechanismus spouštěcího okna je vhodný zejména pro kolejová a silniční vozidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že matice, která je pevně uchycena ke spouštěcímu oknu je opatřena vedením. Maticí prochází nesamosvorný šroub, na jehož spodní části je ustavena kuželová spojka. Dolní díl kuželové spojky je uložen v ložisku, které je opatřeno brzdicím členem a horní díl kuželové spojky je axiálně zajištěn. Je výhodné, když alespoň proti...

Zařízení pro upínání a ukládání železobetonových segmentů – tybinků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223194

Dátum: 15.03.1986

Autori: Salcman Ivo, Vajtr Miloslav

Značky: segmentů, zařízení, tybinků, upínání, ukládání, železobetonových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upínání a ukládáni tybinků sestává ze zvedacího zařízení a kyvného segmentu upevněných na otočném kruhovém ukladači. Na čepech segmentu je uloženo těleso výsuvné kleštiny s kluzným blokem a písty. Na čepech je dále uložená kolébka spojená táhlem s otočným kruhovým ukladačem a hydraulickým válcem s tělesem výsuvné kleštiny. Těleso výsuvné kleštiny je opatřeno konzolemi, v jejichž koncích jsou hřídele s opěrnými kladičkami. Zařízení...

Zapojení spojovací části řídicího počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 223193

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Karel, Kudrnovský Pavel

Značky: počítače, zapojení, řídicího, spojovací, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "Zapojení spojovací části řídicího počítače" se týká oboru "Stroje na zpracování dat". Vynález řeší problém rozšiřování a zálohování spojovací části řídicího, počítače v závislosti na.rozsahu zpracovávané řídicí úlohy. Podstatou vynálezu je umístění spojovacích obvodů řídicího počítače do jednoho nebo několika nezávislých vstupních/výstupních bloků propojených obousměrnou datovou a řídicí sběrnicí připojenou rovněž na procesor, přičemž...

Uchycení výměnného břitu k radlici svěrným spojením

Načítavanie...

Číslo patentu: 223192

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šinkora Oldřich, Bien Jiří

Značky: uchycení, výměnného, břitů, spojením, svěrným, radlici

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti silničních údržbových strojů. Účelem vynálezu je uchycení výměnného břitu k radlici bez použití šroubů svěrným spojením. Podstata vynálezu spočívá v uchycení břitu k radlici klínem, který je stlačen výstředníkem ovládaným pákou. Při demontáži se výstředník uvolní a klín lze vyrazit. Vynálezu lze použít i u stavebních a zemědělských strojů.

Spojovací zámek svislých a vodorovných lešenových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223191

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vasilevskij Nikolaj

Značky: svislých, vodorovných, trubek, zámek, lešenových, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovacího zámku svislých a vodorovných lešenových trubek, kde je třeba dosáhnout rychlého a bezpečného spojení, bez závislosti na přesné rozteči spojovacích zámků na trubkách. Ke svislé trubce je přivařen příchytný plech, ve kterém je vyvrtán otvor a proříznuta drážka. K vodorovné trubce jsou za sebou přivařeny zarážky, mezi kterými je ponechána mezera, která nesmí byt menší, než je tloušťka příchytného plechu. Uzavření zámku...

Olejové mazací čerpadlo pro stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223190

Dátum: 15.03.1986

Autori: Přikryl Petr, Kubíček Jiří

Značky: olejové, mazací, čerpadlo, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Olejové mazací čerpadlo je určeno pro mazání strojů, zejména spalovacích motorů s vratným pohybem pístu a pohon olejového mazacího čerpadla je odvozen přímo od klikového hřídele motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obě čerpací kola olejového mazacího čerpadla jsou otočně uložena ve vývrtu předního víka motoru. Tento vývrt je vytvořen z vnitřní strany předního víka motoru a je uzavřen víkem čerpadla, které je opatřeno nálitkem, zakončeným...

Zařízení k odvzdušňování a zavzdušňování výtlačné násosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223189

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sedláček Jindřich

Značky: zařízení, odvzdušňování, výtlačné, násosky, zavzdušňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru závlah a týká se zařízení k odvzdušňování a zavzdušňování výtlačné násosky nízkotlakých čerpacích stanic, zejména závlahových. Podstatou vynálezu je použití membránového pohonu k ovládání kuželky, funkční armatury, kde tento membránový pohon, spojený s kuželkou funkční armatury táhlem je umístěn mimo průtočný průřez výtlačné násosky. Funkční armatura je situována na odbočném potrubí výtlačné násosky.

Závěsná materiálová klec

Načítavanie...

Číslo patentu: 223188

Dátum: 15.03.1986

Autori: Polášek Jan, Pangl Antinín

Značky: materiálová, závěsná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vertikální důlní dopravy týká se závěsné materiálové klece, určené pro dopravu dlouhého materiálu pod těžní nádobou opatřenou závěsným zařízením. Závěsná část závěsné materiálové klece je opatřena závěsnými prvky, které se posouvají do vodicích drážek závěsného zařízení. Ve spodní části závěsné klece je sklopné dno, které při svislé poloze závěsné materiálové klece slouží jako opěra pro přepravovaný materiál. Na vnitřní...

Zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223187

Dátum: 15.03.1986

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

Značky: bezpečného, dohlédacího, obvodů, zdroje, kmitočtu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru železniční zabezpečovací techniky. Řeší zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu, vyhovujícího požadavkům zabezpečovací techniky v železniční dopravě. Podstatou vynálezu je zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu, vyznačené tím, že vstupní svorka bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu je připojena na vstup kmitočtově-napěťového převodníku, výstup kmitočtově-napěťového převodníku je...

Zapojení předváděče číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 223186

Dátum: 15.03.1986

Autori: Buzek Otokar, Musel Jan, Červinka Stanislav, Čermák Ján

Značky: informace, zapojení, předváděče, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění přímého zobrazení alfanumerické informace snímané z informační sběrnice s vysokou bytovou frekvencí bez převodu zobrazované informace do paralelního tvaru. Uvedeného účelu se dosáhne přímým snížením bytové frekvence zobrazované informace vzorkováním signálů na sběrnici.

Kolenový výtokový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 223185

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cyprián Karel

Značky: výtokový, kolenový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci ventilu vhodného pro dálkové ovládání a regulaci průtoku suspenzí a roztoků obsahujících pevné látky, jako hrubé nečistoty, kaly a pod. Podstata spočívá ve vytvoření vhodného tvaru proudu kapaliny tělesem ventilu, které nedovoluje jeho ucpávání a dokonale těsní. Kolenový ventil je tvořen horní přívodní části, střední zešikmenou částí a spodní výtokovou částí, s kuželkou a těsněním, kuželka je pomocí táhla, podložky a...

Zařízení na testování těsnosti spoje trubky s trubkovnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223184

Dátum: 15.03.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich

Značky: těsnosti, spoje, zařízení, trubky, testování, trubkovnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k testování těsnosti spoje trubky s trubkovnicí, zejména v provozu. U tohoto zařízení je v trubkovnici kolem teplosměnné trubky u svarového spoje vytvořen prstencový kanálek, jehož část povrchu tvoří sama trubka, a který je vyveden vně trubkovnice otvorem napojeným přes nátrubek na potrubí s armaturou. Na potrubí za armaturou může být napojen blok testovací tekutiny a alternativně signalizační zařízení průniku pracovní látky...

Výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223183

Dátum: 15.03.1986

Autori: Homola Jaroslav, Ramajzl Karel, Prokeš Milan, Šimko Timotěj

Značky: součástka, výkonová, tvaru, kotoučového, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru, která obsahuje destičku z monokrystalického křemíku a alespoň jednu dilatační elektrodu z materiálu s koeficientem tepelné roztažnosti blízkým koeficientu tepelné roztažnosti křemíku. Elektrody jsou spojeny s křemíkovou destičkou pájkou, slitinovým spojem, přítlakem nebo přítlakem přes kovovou mezivrstvu. Poměr průměru křemíkové destičky k součtu tlouštěk dilatačních...

Absorpční tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223182

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štěpánek Arnošt, Hubená Jarmila, Novák Emil, Vejvoda Josef

Značky: tepelně, čerpadlo, absorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká absorpčního tepelného čerpadla čpavkového typu, vybaveného tlakovou destilační kolonou pro získávání amoniaku, kondenzátorem amoniaku, výparníkem kapalného amoniaku, absorbérem čpavkových par a příslušnými tepelnými výměníky a řeší zvýšení tepelného výkonu tohoto čerpadla. Podle vynálezu lze tepelný výkon tohoto absorpčního tepelného čerpadla při minimálních investičních nákladech a s minimálními náklady na energii zvýšit asi o...

Způsob zpracování surovin obsahujících železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223181

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štěrba Martin, Čtvrtníček Alois

Značky: surovin, obsahujících, způsob, železo, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování surovin, které vedle kovů ze skupiny Zn, Cu, Co, Ni, Cr a Mn obsahují železo. Je popsán technologický postup hydrometalurgického oddělování železa od ostatních zájmových kovů při současné produkci zužitkovatelných odpadů. Technologie zpracování využívá procesy tlakového srážení komplexních železitých solí, odpařování a krystalizace síranů zájmových kovů. Pro klíčové uzly technologie jsou uvedeny fázové...

Samočinné zařízení pro mazání vodítek výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223180

Dátum: 15.03.1986

Autor: Haš František

Značky: mazání, zařízení, vodítek, výtahu, samočinně

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinné zařízení je určeno pro mazání vodítek výtahu. Obsahuje čerpadlo a nádrž mazacího média. Sací ventil čerpadla je spojen s nádrží mazacího média a výtlačný ventil alespoň s jedním mazacím místem vodítek výtahu. Proti kluzné ploše vodítka výtahu vystupuje buď píst, nebo těleso čerpadla. Vzdálenost mezi pístem nebo tělesem a kluznou plochou vodítka je menší než vůle kluznice kabiny výtahu vůči kluzné ploše.

Závora pro zařízení k ochraně vrat plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223179

Dátum: 15.03.1986

Autor: Prachař Oldřich

Značky: komor, plavebních, ochraně, závora, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem se sleduje jednak snížit hmotnost závor, které se používají na plavebních komorách v zařízeních k ochraně vrat těchto komor před poškozením následkem nárazu převáděných plavidel na tato vrata, jednak umožnit přepravu zmíněných závor obvyklým způsobem bez ohledu na jejich délku. Požadovaného účelu se dosahuje zhotovením střední samonosné závorové části z uzavřených tenkostěnných profilů, obvykle z tenkostěnných trubek - přičemž tuto...

Zapojení pro dvoucestné usměrnění jednofázového střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223178

Dátum: 15.03.1986

Autor: Musil Vítek

Značky: jednofázového, napětí, dvoucestné, střídavého, zapojení, usměrnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dvoucestné usměrnění jednofázového střídavého napětí, opatřené síťovým transformátorem, jehož primární vinutí je připojeno na zdroj jednofázového střídavého napětí, vyznačující se tím, že první sekundární vinutí (3) síťového transformátoru (1) je zapojeno v sérii s jeho druhým sekundárním vinutím (4), přičemž jejich společný bod (6) je přes čtvrtou diodu (11), polarizovanou v propustném směru, spojen se čtvrtou výstupní svorkou...

Kontinuální způsob přípravy základních elektrokeramických práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 223177

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mužík Vítězslav, Vaculík Zdeněk

Značky: přípravy, elektrokeramických, kontinuální, způsob, práškových, základních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kontinuální způsob přípravy základních elektrokeramických práškových hmot ze zkalcinovaných kysličníků baria a stroncia kombinovanými mlecími postupy. Podstatou vynálezu je, že kalcinát je rozmělněn v suchém mlecím procesu na rozměr 0,1 až 300 µm, načež se podrobí jedno nebo vícestupňovému třídění na rozměr nad 5 až 50 µm, který je vrácen do suchého mlecího procesu nebo je tříděn na rozměr 5 až 50 µm nebo menší, který je dále...

Skříň nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 223176

Dátum: 15.03.1986

Autor: Maruna Zdeněk

Značky: nápravového, skříň, ložiska, vozidla, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Skříň nápravového ložiska kolejového vozidla, která má rameno s kloubem, pro vedení vzhledem ke spodku nebo k rámu podvozku kolejového vozidla a která nese pružinu vypružení vozidla. Mezi skříň nápravového ložiska a pružinu je vložena miska nesoucí pružinu, přičemž miska je svým pérem o válcovém průřezu s osou rovnoběžnou s osou nápravy uložena ve žlábku vytvořeném v konzole skříně nápravového ložiska.

Zařízení pro elektrický indukční předehřev zejména koster ze železných kovů pro výrobu kruhových a mezikruhových bimetalických odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223175

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kovařík Oskar, Rada Josef, Turek Luděk

Značky: elektricky, indukční, kruhových, mezikruhových, kovů, odlitků, zařízení, bimetalických, výrobu, železných, předehřev, koster, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro elektrický indukční předehřev zejména koster ze železných kovů pro výrobu kruhových a mezikruhových bimetalických odlitků ve slévárenských elektricky nevodivých formách, kde forma s kostrami během ohřevu rotuje v dutině ohřívací cívky a řeší problém ohřevu za teploty vyšší než 700 °C, tj. vyšší než Curieho bod materiálu koster. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že ohřívací cívka má jednotlivé závity v rovinách,...

Zapojení pro řízení pohybu stolu brousicího vřeteníku brousicího stroje při orovnávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 223174

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mirsch Miroslav, Požárek Václav, Růžička Miroslav

Značky: zapojení, vřeteníku, stroje, orovnávání, brousicího, stolu, řízení, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení pohybu stolu brousicího vřeteníku, brousicího stroje při orovnávání je určeno především pro řízení brousicích strojů na broušení otvorů řízených elektrohydralicky s polohovou zpětnou vazbou při orovnávání a při opakovaném orovnávání, které nastává v případě, že je původní orovnání nedostatečné. Zapojeni využívá řízení na zadávanou hodnotu, přičemž v pohybu stolu brousicího vřeteníku jsou zařazovány postupně dva časové...

Antikorozní přísada na bázi vodorozpustných chromanů a dvojchromanů do nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 223173

Dátum: 15.03.1986

Autori: Soukalová Nina, Šíma Milan, Svoboda Bohumil, Vašta Miroslav, Ambrož Vladimír

Značky: dvojchromanů, prísada, bázi, antikorozní, vodorozpustných, nátěrových, chromanů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je antikorozní přísada do nátěrových hmot, zejména epoxyesterových, alkydových a akrylových. Podstata vynálezu spočívá ve složení antikorozní přísady, kterou tvoří voda, chroman a/nebo dvojchroman amonný a specifikované typy anionaktivních tenzidů a jako případné aditivní složky ještě neionogenní tenzidy o hodnotě HLB 10 až 13, vodorozpustné koloidní stabilizátory na bázi derivátů celulózy nebo akrylových polymerů, vodné...