Archív za 1986 rok

Strana 176

Základový blok pro pružné pneumatické uložení strojů s rázovými účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228693

Dátum: 15.03.1986

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16M 9/00

Značky: uložení, účinky, základový, rázovými, strojů, pružné, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Základový blok hranolovitého tvaru na dně jámy pro stroj s rázovými účinky má alespoň jednu ze dvou protilehlých bočních stěn v souvislém, přímém nebo spárovém styku s boční stěnou jámy. Přímý styk stěn tvoří otřesy tlumící útvar, příkladně v podobě dřevěné nebo vlákenné vrstvy.

Způsob výroby lehkých dřevěných podešví pro dámskou letní vycházkovou obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 223289

Dátum: 15.03.1986

Autori: Křepelka Ladislav, Gruchalák Ondřej, Vejmelka Jiří, Matoušek Oldřich, Hašpica Jiří, Kreidl Ivan

Značky: dámskou, letní, dřevěných, výroby, podešví, lehkých, vycházkovou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby dřevěných podešví tvarovaných z dýhových přířezů, pro dámskou obuv na vysokém podpadku. Účelem vynálezu je dosáhnout u podešví fyziologické nezávadnosti při styku s pokožkou uživatele při nošení a odolnosti podešví proti působení vody a vůbec vlhkosti. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že slepování jednotlivých vrstev dýh se provádí lepidlem na bázi močovinoformaldehydové pryskyřice, a sice ve formě 65 až 70% roztoku...

Zapojení protonového stabilizátoru magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 228692

Dátum: 15.03.1986

Autor: Krejčí Ivan

MPK: G01N 24/08, H01S 3/08, H01J 49/20...

Značky: zapojení, protonového, magnetického, stabilizátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je mikropočítač, s jehož vstupy jsou spojeny dva analogově digitální převodníky, klávesnice a časovací obvod. Vstup signálu nukleárně magnetické rezonance je spojen s převodníky jednak přes selektivní zesilovač a fázový detektor disperze a jednak přes fázovací člen s fázovým detektorem absorpce. Výstupy mikropočítače jsou spojeny jednak přes dva digitálně analogové převodníky a vazební členy na svorku sumačního vstupu a přes...

Laboratorní zařízení pro pěstování řas v tekutých médiích

Načítavanie...

Číslo patentu: 223288

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nečas Josef, Tetík Karel, Sulek Josef

Značky: laboratorní, pěstování, zařízení, médiích, tekutých

Zhrnutie / Anotácia:

Laboratorní zařízení pro pěstování řas V tekutých médiích bylo vytvořeno tak, aby bylo úsporné v nároku na prostor a na elektrickou energii. Těchto výhod se dosáhlo vytvořením samostatných kultivačních jednotek a kruhovým uspořádáním celého zařízení. Podstatou vynálezu je, že středem každé kultivační jednotky prochází zdroj světla, s výhodou trubicový, kolem něhož je ve tvaru mezikruží umístěna kultivační kyveta, která je dole společným dnem...

Pneumatická spojka sklářského tvarovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228691

Dátum: 15.03.1986

Autor: Stoklasa Josef

MPK: C03B 9/00

Značky: pneumatická, stroje, spojka, sklárského, tvarovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická spojke sklářského tvarovacího stroje, tvořená tělesem, pístem s membránou a příložkami, vyznačená tím, že mezi těleso (1) a víko (2) pevně spojené šrouby (10) je vložena membrána (7) sevřená mezi spodní příložkou (6) a vrchní příložkou (13) a připevněná k pístu (3) aretačním šroubem (8), přičemž píst (3) je suvně veden perem (4) v drážce (11) tělesa (1), a mezi vrchní příložku (13) a vybrání (12) v tělese (1) je vložena pružina (5).

Uzávěr chladícího vzduchu stanice sklářského tvarovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228690

Dátum: 15.03.1986

Autor: Stoklasa Josef

MPK: C03B 9/00

Značky: stanice, tvarovacího, vzduchu, sklárského, stroje, uzáver, chladicího

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr chladícího vzduchu stanice sklářského tvarovacího stroje tvořený pevnou deskou, otočným talířem a pístem s membránou, vyznačený tím, že k pevné desce (1) s otvory (15) čelně příléhá otočný plochý talíř (2) s otvory (16), ke kterému je připevněno vahadlo (3) spojené táhlem (4) s pístem (5), k němuž je připevněna membrána (6) uložená mezi těleso (7) spojené s pevnou deskou (1) a víko (8), přičemž mezi drážkou tělesa (7) a membránou (6) je...

Zařízení k dělení polotuhých elastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223287

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šuba Karel, Urbánek Karel, Petroš Zdeněk

Značky: zařízení, polotuhých, elastických, dělení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zpracování termoplastů a řeší především dělení fólií, pásu nebo desek z termoplastů, jako je například polyvinylchlorid, polyetylén nebo polypropylen. Podstatou vynálezu je zlepšený mechanismus pro pohon pohyblivého nože proti pevnému noži nebo pevné podložce. Tento mechanismus tvoří dvojčinný pneumatický válec, jehož pístnice je opatřena na obou koncích ozubenými hřebeny zabírajícími do pastorků upevněných na šroubech,...

Způsob likvidace prachu při destrukci stavebních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228689

Dátum: 15.03.1986

Autori: Haas Bohumír, Vopat Milan

MPK: E04G 23/08

Značky: destrukci, objektu, prachu, způsob, likvidace, stavebních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je likvidace prachu, zejména v městské nebo průmyslové zástavbě, při destrukci stavebních objektů. Podél každého destrukčního řezu ve vzdálenosti jednoho metru se do souvislé řady položí pytle z PVC s vodou a smáčedlem adjustované náložkou trhaviny a odpálí se o jeden milisekundový stupeň dříve, než korespondující destrukční řez a podél obvodových zdí stavebního objektu ve vzdálenosti 3 až 5 metrů se položí souvislá řada pytlů z...

Tepelné čidlo záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228688

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dvořák Vladimír, Novák Leoš

MPK: G01K 15/00, G01J 1/32

Značky: záření, tepelně, čidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelným čidlem záření podle vynálezu je možno zcela vyloučit nutnost používat modulátoru záření, dopadajícího na bodové čidlo nebo na čidla v uspořádaných řadách nebo maticích, a tak zachovat jejich plnou individualitu. Podstata tepelného čidla záření podle vynálezu spočívá v isotermickém pracovním režimu, který je umožněn novým uspořádáním čidla, obsahujícího citlivý element, pohlcující dopadající zářivý tok, který je vytvořen z látky...

Způsob výroby dihydrogenfosforečnanu amonného a/nebo hydrogenfosforečnanu diamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 223286

Dátum: 15.03.1986

Autor: Doubrava Jiří Tech

Značky: hydrogenfosforečnanu, amonného, diamonného, výroby, způsob, dihydrogénfosforečnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby dihydrogenfosforečnanu amonného a/nebo hydrogenfosforečnanu diamonného, jež obsahují velmi malé množství fluoru, spočívající v působení draselných a/nebo sodných solí na matečné louhy po separaci krystalického produktu. V matečných louzích, které se vracejí zpět do výroby, se vysrážejí málo rozpustné alkalické soli kyseliny fluorokřemičité a fluorovodíkové, které se separují a případně dále průmyslově využijí. Tím...

Zapojení proporcionálního regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228687

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vajdič Karel

MPK: G05B 11/38

Značky: regulátoru, zapojení, proporcionálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace jednodušších souatav s malými změnami zatížení a řeší problém snížení špatných dynamických vlastností vznikajících v průběhu regulačního pochodu proporcionálního regulátoru s pulsním, šířkově modulovaným výstupem. Zlepšení vlastností známých zapojení bylo dosaženo zapojením zpožďovacího členu mezi výstup proporcionálního regulátoru a spouštěcí vstup převodníku. Vynálezu lze s výhodou využít pro regulace ss motorů s...

Způsob výroby sendvičových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223285

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fajmon Antonín, Michna Bohuslav

Značky: sendvičových, výroby, způsob, dílů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenské technologie a řeší zdokonalení technologie výroby sendvičových dílů, zejména pro interiéry karosérií vozidel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že celý technologický postup, vytvoření výtažku z povrchové vzhledové vrstvy plastu a provedení výplně z pěnového plastu i vyzrání celého dílu se provádí v jediném zařízení.

Zařízení na vytváření kraje tkaniny na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 228686

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lindenthal Antonín, Kapoun Zdeněk, Štefek Jiří, Lžičař Josef

MPK: D03D 47/44

Značky: tkacích, strojích, zařízení, tkaniny, vytváření, kraje

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je dokonalé zpevňování krajů tkanin na strojích s přerušovaným dávkováním útku perlinkovou vazbou a vzájemné provázání útků osnovními nitěmi nebo zvláštními přídavnými nitěmí. Podstatou řešení je bezrázové překlápěcí ústrojí, vybavené prostředky pro ovládání stranově střídavě protiběžného pohybu perlinkových ramen funkčního táhla. Tyto ovládací prostředky jsou pevně uloženy po celé délce zdvihu táhla a nejsou odpružené. Ovládací...

Podložka pro mikroelektronické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 223284

Dátum: 15.03.1986

Autori: Votruba Zdeněk Csc, Havel Vladimír, Horák Michal

Značky: obvody, podložka, mikroelektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hybidních integrovaných obvodů a řeší podložku pro tyto obvody. Na kovovém nosiči z mědi nebo fosforového bronzu je pevně připojena izolační vrstva. Izolační vrstva je vytvářena z polyimidové fólie. Izolační vrstva může být po obou stranách opatřena vrstvami adhezními z fluorokarbonátového filmu. Na protilehlé straně vzhledem ke kovovému nosiči je na izolační vrstvě naplátována kovová fólie vytvořená z mědi. Na kovovém nosiči...

Nástroj na tvarování náběhů zubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228685

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mrkvička Jan

MPK: B23F 19/10

Značky: tvarování, zubů, nástroj, náběhů

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj na tvarování náběhu zubů a odstraňování otřepů na čelech zubů ozubených kol s velkým úhlem sklonu zubů, současně při odvalovacím frézování ozubení. Nástroj na tvarování náběhů zubů má v mezeře zubového hřebene odvalovací frézy vložen tvarový nůž, upevněný v kotouči. Při dokončování frézování ozubeného kola na konečný rozměr se tvarovaným nožem odfrézuje otřep a vytvaruje náběh na čelech zubů.

Zařízení pro snímání polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223283

Dátum: 15.03.1986

Autori: Leiter Augustin, Jordánek Ivo

Značky: snímání, polohy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro snímání polohy mechanismu sestávajícího z čidla polohy, převodního prvku a snímače tlaku. Čidlo polohy je vytvořeno hydraulickým válcem mechanicky spojeným s pevnou částí mechanismu a pístem, mechanicky spojeným s pohyblivou částí mechanismu. Čidlo polohy je přitom spojeno potrubím s převodním prvkem tvořeným válcem s pístem a pružinou uloženou mezi dnem válce a čelem pístu. Na potrubí je připojen snímač tlaku,...

Zařízení pro uložení zaměřovacího dalekohledu vnější infrazávory

Načítavanie...

Číslo patentu: 228684

Dátum: 15.03.1986

Autor: Laifr Jiří

MPK: G02B 27/62, G01C 25/00, G02B 23/16...

Značky: vnější, infrazávory, uložení, zaměřovacího, dalekohledu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uložení zaměřovacího dalekohledu vnější infrazávory pozůstává z držáku s připevněným dalekohledem, který se upíná k tubusu infrazávory. Na držáku je ve střední části podéná drážka, do níž zapadá hrot stavěcího šroubu, upevněného v justážní podložce, otočné podle osy upevňovacího šroubu, upevněného v přední části tubusu infrazávory. Na zadní části držáku je dosedací plocha, spočívající na základní ploše vytvořené na tubusu...

Zařízení pro kontrolu přítomnosti kmitající niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 223282

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nádvorník Josef, Wimmerová Marie

Značky: kontrolu, přítomnosti, kmitající, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontrolu přítomnosti kmitající niti, zejména před rozváděčem niti na textilních strojích, opatřeného v tělese zařízení vytvořeným otvorem pro průchod niti, v němž jsou proti sobě uspořádány zdroj a přijímač záření, který je připojen na vyhodnocovací zařízení impulsů. Směrnice zdroje a přijímače záření svírá s dráhou příčně kmitající niti ostrý úhel.

Zapojení výkonového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 228683

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klein Milan, Kičmer Milan

MPK: H03K 17/72

Značky: výkonového, zapojení, spínače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení výkonového spínače, u kterého jsou upraveny vstupní a výstupní svorky a ke vstupním svorkám je paralelně připojen kapacitní dělič. Účelem vynálezu je vytvořit zapojení, umožňující bez spotřeby energie v pohotovostním stavu a při galvanickém oddělení řídicího okruhu od spínacího okruhu spolehlivé spínání. Podstata řešení je v tom, že mezi první vstupní svorku a první výstupní svorku je zapojen čtyřvrstvý polovodičový...

Způsob odfenolování čpavkové vody z vysokotepelné karbonizace uhlí a vratné sody z výroby fenolů z fenolátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 223281

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cigánek Jiří

Značky: výroby, uhlí, způsob, vratné, fenolů, čpavkové, sodných, karbonizace, fenolátů, odfenolování, vysokotepelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odfenolování čpavkové vody z vysokotepelné karbonizace uhlí a vratné sody z výroby fenolů z fenolátů sodných s následným odehnáním pevně i volně vázaného čpavku z čpavkové vody ostrou párou, což se provádí tak, že se nejdříve do surové čpavkové vody přidá 10 až 25 % vodný roztok vratné sody v množství 25,5 až 56 l na 1 m3 surové čpavkové vody, načež se provede odfenolování surové čpavkové vody a roztoku vratné sody...

Sonda k měření teploty skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228682

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mahner Otakar, Novotný František

MPK: G01K 1/10

Značky: teploty, měření, sonda, skloviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro měření teploty skloviny ve sklářských tavicích pecích. Řeší problém ochrany měřicích termočlánků před negativním působením molybdenového ochrannáho pláště. Sonda sestává z molybdenového pláště (1), obklopujícího keramická pouzdro (2) s termočlánky, na jehož povrchu je umístěna vhodně vytvořená platinová vnitřní anoda (5), sloužící spolu s elektrolytem (7) ke katodické ochraně vnitřního povrchu (6) ochranného pláště (1).

Způsob kontinuální výroby bezvodého krystalického chloridu zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223280

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zuk Vladislav, Šolta František, Vyškovský Oldřich, Holéci Ivan, Žabenský Jaroslav

Značky: krystalického, způsob, chloridů, výroby, zinečnatého, kontinuální, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální výroby krystalického chloridu zinečnatého. Vynález se týká způsobu kontinuální výroby bezvodého krystalického chloridu zinečnatého odpařováním jeho roztoků za normálního nebo sníženého tlaku a následující adiabatickou krystalizací. Tímto způsobem se zabrání teplotnímu rozkladu chloridu zinečnatého a získá se vysoce čistý produkt. Spotřeba tepla je nižší než u jiných procesů.

Dvoustranný elektromagnetický upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 228681

Dátum: 15.03.1986

Autori: Legart Miroslav, Milata Antonín, Dřevíkovský Jiří

MPK: B23Q 3/06

Značky: elektromagnetický, dvoustranný, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoustranného elektromagnetického upínače určeného k mezioperačnímu upínání feromagnetických předmětů s rovinnou upínací plochou s upínáním ve vertikální rovině. Dvoustranný elektromagnetický upínač sestává ze dvou elektromagnetů, jejichž jádra, jakož i jejich cívková vinutí, jsou zalita do obalů z elektroizolační a antimagnetické látky, přičemž pólové nástavce jednoho jádra a pólové nástavce druhého jádra jsou vyvedeny ze stěn...

Hydraulické zařízení pro pohon lanového bubnu jeřábu hydromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228680

Dátum: 15.03.1986

Autor: Stříbrný Josef

MPK: B66D 1/44

Značky: bubnu, lanového, hydraulické, pohon, jeřábu, hydromotorem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Hydromotor je spojen se zdrojem tlakováho média přes brzdicí ventil a jednosměrný ovládací ventil. Před brzdicím ventilem a jednosměrným ovládacím ventilem je do hydromotoru vloženo rozváděcí šoupátko, které je napojeno na brzdu hydromotoru. Rozváděcí šoupátko má zatěžující šoupátko, které pod předpětím pružiny se opírá o vnitřní pružinu, kterou je kuželka tlačena do sedla ventilu.

Induktor pro postupný ohřev trubek středofrekvenčními proudy pro tváření, zejména pro ohýbaní trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223279

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šandera Josef, Kašpar Milan, Prokop Bohumír

Značky: trubek, tváření, induktor, postupný, proudy, středofrekvenčními, ohýbání, ohrev, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Použití vynálezu je zejména pro ohýbání trubek na strojích se středofrekvenčním ohřevem. Je tvořen děleným prstencem, který je pevně spojen s přívody středofrekvenčních proudů. Prstenec je na obvodě výstupní hrany vnitřního průměru prstence opatřen otvory pro průchod chladicí vody, které začínají na obou stranách ve vzdálenosti 5 % od společné osy přívodů středofrekvenčních proudů. Kruhový tvar vnitřního průměru prstence je zvětšen v místě,...

Řízený ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 228679

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kučera Jiří, Foret Vojtěch

MPK: F16K 17/02

Značky: řízený, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízeného ventilu, zvl. pojistného nebo bypassového. Řízený ventil podle vynálezu má kuželku a vlnovec. Kuželka je pomocí jehly a pružiny dotlačována do sedla. Vnitřní prostor vlnovce s pohyblivým dnem je propojen jednak s řídicím ventilem, jednak přes škrticí clonu s jištěným tlakovým prostorem. Řízený ventil je určen pro jištění proti překročení dovoleného tlaku nebo jiné sledované veličiny tlakových prostorů parních, plynových...

Koaxiální napájecí zařízení anténní soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223278

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kadlec Josef

Značky: zařízení, soustavy, koaxiální, anténní, napájecí

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiální napájecí zařízení anténní soustavy, která je složena z anténních jednotek uložených v šesti patrech nad sebou je zkonstruováno tak, aby napájecí vedení k jednotlivým anténním jednotkám v případě soufázového napájení bylo shodné a v případě nesoufázového napájení bylo shodné pouze ke dvojicím anténních jednotek, přičemž délkové rozdíly vedení ke dvojicím anténních jednotek jsou menší než polovina provozní vlnové délky.

Vypouštěcí ventil kondenzátu s vypouštěním ovládaným pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228678

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jana Ivan

MPK: F16T 1/12

Značky: ventil, vypouštěním, pístem, ovládaným, kondenzátu, vypouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vypouštěcího ventilu kondenzátu s vypouštěním ovládaným pístem, zvláště v přístroji pro mazání olejovou mlhou, a to v čističi vzduchu tohoto přístroje. Vynález řeší vypouštění kondenzátu samočinně při přerušení dodávky stlačeného vzduchu, tedy při každém uzavření přívodu od zdroje stlačeného vzduchu. Nad těsnicí sedlo vypouštěcího hrdla ústí vstupní otvory pro kondenzát, na vypouštěcím hrdle je připevněn pracovní válec s otvory...

Zapojení centrální poruchové sady v přenosových systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223277

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tauš Viktor, Novotný Vladislav

Značky: přenosových, poruchové, centrální, zapojení, systémech

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení centrální poruchové sady v přenosových systémech, se světelnými diodami a se zapínacími kontakty vyhodnocovacího poruchového obvodu jednotlivých za řízení, vyznačené tím, že každá světelná dioda (SD1 až SD16), zapojená v sériovém řetězci, je paralelně přemostěna příslušným zapínacím kontaktem (K1 až K16), přičemž tento sériově paralelní řetězec je jedním koncem připojen na kladnou svorku (+U) zdroje a druhým koncem přes první odpor...

Zapojení regulátoru pohonu trakčního vozidla s tyristorovým pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228677

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

MPK: H02P 13/16

Značky: pulsním, pohonů, trakčního, vozidla, tyristorovým, regulátoru, měničem, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Je určen k regulaci pohonu trakčního vozidla s tyristorovou pulsní regulací. Pomocí oddělených zpožďovacích obvodů v obvodech řízení a logických členů je umožněno velmi variabilním způsobem v maximální míře respektovat vlastnosti použitého tyristorového pulsního měniče. Toto umožňuje i optimální využití všech ostatních komponentů pohonu. Pro zapalování tyristorů je užita série impulsů a použitím startovacího obvodu je za všech okolností...

Zařízení k udržování stálé provozní teploty zážehových a vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228676

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rosa Jiří, Boháč Pavel

MPK: F01P 3/20

Značky: zařízení, motorů, zážehových, provozní, udržování, teploty, vznětových, stálé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k udržování stálé provozní teploty zážehových a vznětových motorů chlazených kapalinou, obsahující chladicí plášť se vstupním otvorem chladicí kapaliny a výstupním otvorem chladicí kapaliny vyznačené tím, že do výstupního potrubí (8) z chladiče (6) je vložen ohřívač (2) chladicí kapaliny, napojený potrubím (9) na motor (1), přičemž do výstupního potrubí (7) z motoru (1) je vloženo tepelné čidlo (3) pro ovládání ohřívače (2) chladicí...

Zařízení pro svařování sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223276

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ječný Jiří, Uhlíř Milan

Značky: zařízení, sáčků, svařování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro svařování sáčků je určeno pro balení listových a drobných předmětů, zejména výplat při hromadném sáčkování. Rozmístěním svařovací stanice, dopravníku a podavače za současného speciálního vytvoření svařovacích čelistí a jejich vzájemnou součinností s podavačem se dosáhlo takové prostorové úspornosti zařízení, že je ho možno zařadit do linky na balení výplat. Svařovací zařízení je vybaveno svařovací stanicí, jejíž jedna čelist má...

Zařízení k ovládání tiskových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 228675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Liška Zbyněk, Jiruše Jaroslav

MPK: B41F 13/50

Značky: zařízení, válců, ovládání, tiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání tiskových válců zejména u ofsetových tiskových strojů, kde tisková jednotka sestává z trojice tiskových válců, z nichž prostřední ofsetový válec je přistavován do tlaku a z tlaku vůči formovému a tlakovému válci, vyznačující se tím, že ofsetový válec (1) je otočně uložen na excentrické hřídeli (2), která je uložena v prvních seřiditelných ložiskách (3), jež jsou umístěna v excentrický pouzdrech (5), na kterých jsou uložena...

Akustický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 228674

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vlasák Oldřich, Zitko Jan

MPK: G10K 11/00

Značky: filtr, akustický

Zhrnutie / Anotácia:

Akustický filtr vyznačený tím, že na tělo (1) filtru je připevněn tlumicí válec (3), uzavřený zátkou (4), přičemž tlumicí válec je vytvořen ze spékaných kovových kuliček.

Způsob přípravy 2-(-4-aminofenyl-)-6-methylbenzothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223275

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pašťalka Karel, Šuška Valdemar

Značky: přípravy, způsob, 2-(-4-aminofenyl-)-6-methylbenzothiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 2-(-4 -aminofenyl-)-6-methyl-benzothiazolu, který se používá jako meziprodukt pro výrobu barviv. Produkt se vyrábí tavením 4-aminotoluenu se sírou za přítomnosti sody a podstata spočívá v tom, že se síra rovnoměrně dávkuje do p-aminotoluenu.

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228673

Dátum: 15.03.1986

Autor: Skoupý Josef

MPK: F16H 49/00

Značky: převodovka, vlnovým, reduktorem

Zhrnutie / Anotácia:

Převodovka s vlnovým reduktorem, uspořádaným mezi vstupním hřídelem a výstupním hřídelem, přičemž se vstupním hřídelem je pevně spojen generátor vln, který je obepnut pružným ozubeným kolem, jehož zuby jsou v záběru s tuhým ozubeným kolem, pevně spojeným s nosnou částí převodovky a pružné ozubené kolo je spojeno s výstupním hřídelem uloženým v ložiskách, vyznačující ae tím, že výstupní hřídel (7) sestává ze dvou souose uspořádaných, vzájemně...

Hybridní vazební člen s volitelnou vazbou v pásmu velmi krátkých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 223274

Dátum: 15.03.1986

Autor: Závodský Jaromír

Značky: velmi, pásmu, volitelnou, vazební, hybridní, člen, vazbou, krátkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sdružování více vysílačů nebo přijímačů do společné antény a měřicí techniky na koaxiálních kabelech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vysokofrekvenční úseky vedení jsou tvořeny leptanými páskovými vedeními, meandrovitě uspořádanými, umístěné v určité vzdálenosti od vodivé kovové desky. Pro zmenšení rozměrů je možné umístit páskové vedení proti oběma plochám vodivé desky. Vynález může být využit při sdružování VKV vysílačů...

Sběrná vana třísek a chladicí kapaliny u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228672

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kesl Lubomír

MPK: B23Q 11/00

Značky: třísek, strojů, sběrná, kapaliny, obráběcích, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Sběrná vana třísek a chladicí kapaliny u obráběcích strojů, zejména vyvrtávacích a frézovacích center vybavených křížovým stolem, vyznačující se tím, že je tvořena dvěma podélně tvarovanými bočnicemi (1) přiléhajícími k vertikálním stěnám (31, 32) základny stroje (3) stykovou stěnou (11), přičemž jsou tyto podélně tvarované bočnice (1) rozebíratelně spojeny s prostorovým nosníkem (2) uchyceným k základně stroje (3) a uzavřeny čelními stěnami...

Způsob vytváření čela planárního světlovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223273

Dátum: 15.03.1986

Autori: Buřič Miroslav, Denk Jiří, Schröfel Josef, Pergl Jaroslav

Značky: způsob, čela, vytváření, světlovodu, planárního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření čela planárního světlovodu pro čelní vazbu s polovodičovým zdrojem záření nebo s vláknovým světlovodem, případně s dalším planárním světlovodem spadá svým dosahem do oboru přenosu informací. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná podložka se světlovodem a přiloženým pomocným trámečkem se uchytí v pájecím držáku tak, že čelo nosné podložky je v jedné rovině s čelem pomocného trámečku a na místo leštěné plochy nosné podložky a...

Zařízení na měření plynové propustnosti porézních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228671

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rusín Karel, Cihlář Jaroslav

MPK: G01N 7/00

Značky: plynové, zařízení, materiálů, měření, porézních, propustností

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na měření plynové propustnosti porézních materiálů při teplotách 100 až 2 000 K. Účelem vynálezu je zautomatizování postupu měření, a tím snížení časové náročnosti měření, při současném zvýšení přesnosti měření plynové propustnosti. Uvedeného účelu se dosáhne měřením časové závislosti tlaku plynu v zásobníku plynu, ze kterého se odebírá plyn regulačním zařízením, které udržuje konstantní přetlak na vnitřní stěně...