Archív za 1986 rok

Strana 175

Zařízení pro automatickou cirkulaci vlhčicí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223322

Dátum: 15.03.1986

Autor: Muselík Miloslav

Značky: zařízení, cirkulací, vlhčicí, automatickou, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvou polygrafických strojů. Vynález řeší automatickou cirkulaci vlhčicí kapaliny u vlhčicích zařízení tiskového stroje bez nutnosti použití samostatného čerpadla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zásobníková nádrž pro vlhčicí kapalinu je jednak prostřednictvím rozváděcího tlakového potrubí a paralelního vývodního potrubí propojena s vaničkou a jednak prostřednictvím vzduchového tlakového potrubí opatřeného elektromagnetickým...

Zařízení ke kontinuálnímu čištění povrchu drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223321

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bassi Zdeněk, Kopáč Jiří, Leška Zdeněk

Značky: drátu, povrchu, zařízení, kontinuálnímu, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno hlavou, v jejíž axiální ose prochází otvor a povrch je opatřen radiálními drážkami. V drážkách jsou na pružinách uloženy držáky s břitovými destičkami. Nad držáky jsou umístěny na čepu asymetrické vačky. Vynález lze použít v armovnách pro čištění drátů určených pro stavební a panelové konstrukce.

Tkaná lisovací plachetka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223320

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mrština Václav

Značky: tkaná, plachetka, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Tkaná lisovací plachetka se vyrábí v textilním průmyslu a používá se v potravinářském průmyslu na lisování ovoce. Plachetka je vyrobena ze syntetických nití nebo pásků a má na obou stranách jemná vlákénka vytažená vpichovacími jehlami. Tkanina je na jedné straně natavená, takže pevné částice amorfního syntetického polymeru takto vzniklé plachetku zdrsňují.

Nerozpustná anoda pro galvanické vylučování kovových povlaků, zejména z drahých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223319

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mráz Rudolf, Srb Miloslav

Značky: kovů, vylučování, drahých, zejména, kovových, galvanické, anoda, nerozpustná, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení anody pro vylučování povlaků z drahých kovů. Anoda podle vynálezu je tvořena kovovým základem opatřeným polovodivým povlakem, sestávajícím z nejméně dvou vrstev odlišných vlastností, tvořených směsí oxidů kovů, náležejících do IV., V. a VIII. skupiny periodického systému prvků. Kovový základ anody je s výhodou tvořen kovem ze skupiny zahrnující titan a tantal a polovodivý...

Způsob přípravy práškových polyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223318

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prokopová Irena, Kondelíková Jaroslava, Veruovič Budimír, Karhan František, Gomola Rudolf, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Maňák Miloslav

Značky: způsob, práškových, polyamidů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy práškových polyamidů a kopolyamidů polymerací a kopolymerací laktamů ?-aminokyselin za iniciace bezvodé kyseliny fosforečné ve formě jejích sloučenin s laktamy ?-aminokyselin v koncentraci 1 až 20 mol %, který spočívá v tom, že se polymerace vede maximálně do 75% konverze. Nezreagovaný laktam nebo směs laktamů se pak odstraní vypíráním vodou nebo rozpouštědly laktamů a vzniklý práškový polymer se vysuší....

Zařízení k sušení lepených míčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223317

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vaníček Jiří, Uruba Vladimír, Figalla Zdeněk

Značky: sušení, zařízení, míčů, lepených

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit sušení lepených míčů v sušicí komoře s nosnými řetězy, jež jsou přetržitě svisle posuvné a jsou na nich v pravidelných roztečích upevněny držáky míčů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že držáky míčů jsou upraveny na kruhových deskách, jež jsou obvodovou plochou ve styku se svislou lištou a jsou uloženy na ložiskách nosičů upevněných na nosných řetězech. Hnaná řetězová kola nosných řetězů jsou naklínována na společných...

Zařízení k zabezpečení okruhů pracujících s tekutým kovem proti deformaci a havárii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223316

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tomeš Václav, Klinga Josef, Klemensevič Jiří

Značky: tekutým, kovem, deformací, proti, zařízení, okruhu, pracujících, zabezpečení, havárií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k zabezpečení okruhů pracujících s tekutým kovem proti deformaci a havárii způsobenými překročením dovoleného pracovního přetlaku. U provedení podle vynálezu je na straně sání a výtlaku čerpadla na tekutý kov napojeno potrubí k zásobní nádrži přes průtržné membrány, které jsou umístěny mezi ventily, umožňujícími jejich výměnu. Vynálezu je možno použít především u zkušebních i provozních zařízení jaderných elektráren.

Zapojení k průběžnému kapacitnímu měření výšky a rychlých změn výšky hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223315

Dátum: 15.03.1986

Autori: Straka Miloslav, Sobotka Jiří

Značky: kapacitnímu, kapalin, zapojení, výšky, měření, rychlých, hladiny, změn, průběžnému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k průběžnému kapacitnímu měření výšky a rychlých změn výšky hladiny kapalin řízením frekvence oscilátoru z číslicových integrovaných obvodů v tlakových i beztlakových zásobnících. U provedení podle vynálezu těleso kapacitní sondy, izolovaná elektroda, první hrdlo, druhé hrdlo integrovaného obvodu a odpor tvoří řízený oscilátor, jehož frekvence je přímo závislá na změně hladiny kapaliny v kapacitní sondě, přičemž...

Způsob tepelného zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223314

Dátum: 15.03.1986

Autori: Plšek Josef, Krůček Zdeněk, Filouš Jiří, Kučera Antonín, Němeček Petr, Krůčková Jitka

Značky: tepelného, suroviny, způsob, zpracování, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na tepelné zpracování, zejména kalcinování, předehřáté práškové suroviny pro výrobu cementářského slínku. Zařízení se skládá ze dvou větví předehřívače (Pl, P2), s kalcinátorem (Kl, K2), za nimi následuje slinovací zařízení (R) s chladičem (CH) slínku. Předehřátý horký vzduch se vede od chladiče (CH) slínku do kalcinátorů (K) jako spalovací vzduch, spaliny ze slinovacího zařízení (R) se vedou do předehřívače (P1) nebo...

Způsob zvýšení stupně využití rozpouštěného plynu v kapalině a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223313

Dátum: 15.03.1986

Autor: Haindl Karel

Značky: kapalině, zvýšení, využití, provádění, plynů, zařízení, způsobu, stupně, způsob, rozpouštěného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení ke zvýšení stupně využití rozpouštěného plynu v kapalině. Týká se technologie chemického, potravinářského a jiného průmyslu, vodního hospodářství, zejména čištění odpadních vod. Stupeň využití rozpouštěného plynu v kapalině lze zvýšit přivedením směsi kapaliny a plynné složky do krytého kanálu sekundárního mísení, umístěného s výhodou v oběhovém žlabu, kde při zachování průtočných rychlostí v oběhovém žlabu, vyvolaných energií...

Kelímková sestava pro pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223312

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jindra Josef, Filip Josef

Značky: monokrystalů, kelímková, sestava, pěstování

Zhrnutie / Anotácia:

Kelímková sestava pro pěstování monokrystalů v předem určených tvarech, zejména destiček nebo čoček při současném pěstování většího množství těchto požadovaných tvarů najednou, s cílem sníženi nutných opracovatelských časů pro výrobu elementů těchto tvarů na minimum. Cíle je dosaženo tím, že kelímková sestava je složena z jednotlivých svislých, vzájemně rozebíratelných ale proti průniku taveniny pevně spojených segmentů, v nichž nebo jejichž...

Zařízení pro pěstování krystalických profilových těles z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223311

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jindra Josef, Filip Josef

Značky: profilových, taveniny, krystalických, zařízení, pěstování, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pěstování krystalických profilových těles z taveniny, které využívá odporového ohřevu a kde potřebných teplotních podmínek je dosaženo nosnou deskou, v níž jsou upraveny tvarovací členy, které přesahuje okraj kelímku neupravena na něm nebo nad ním a odporový topný systém vyhřívá nosnou desku zespodu obklopuje kelímek.

Zapojení pro ochranu regulátoru před vnikem vysokého napětí ze silového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223310

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sluka Josef

Značky: vnikem, regulátoru, před, vysokého, napětí, silového, obvodů, zapojení, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ochranu regulátoru, zejména pulsního měniče, před vysokým napětím, které by zapříčinilo zničení jeho nízkonapěťových polovodičových součátek. Nízkonapěťový řídicí obvod je tvořen regulátorem, pomocným obvodem, napájecím blokem se čtyřmi výstupními svorkami, izolačním převodníkem impulsů a koncovým zesilovačem, který je svými dvěma výstupy spojen s dvěma vstupy pro řízení silového obvodu. Podstatou vynálezu je, že výstup regulátoru...

Způsob výroby licích samonivelizačních směsí ve stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223309

Dátum: 15.03.1986

Autori: Malich Miloslav, Morávek Jan

Značky: stavebnictví, samonivelizačních, licích, směsi, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit a zhospodárnit výrobu a rozšířit hromadné použití licích, samonivelizačních směsí, které nahrazují v pozemním stavitelství tradiční betonové mazaniny. Uvedeného účelu se dosáhne navrženou technologií výroby, která je zejména založena na dvoufázovém míchání. V první fázi zajišťuje upravená vrtule mixéru mechanickou aktivaci a v druhé fázi upravená vrtule domíchávače zabezpečuje požadovanou homogenizaci směsi. Tento...

Dělicí a mazací prostředek k ošetření forem, zejména při tlakovém odlévání slitin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 223308

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nestor Ivan, Vaněk Mojmír, Ragan Emil, Láník Igor

Značky: forem, ošetření, prostředek, odlévání, železa, mazací, slitin, tlakovém, zejména, dělicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělicího a mazacího prostředku k ošetření forem, zejména při tlakovém odlévání slitin železa, obsahujícího jemně mletý grafit v množství 0,5 až 50 hmot. dílů, případně jemně mletý hliníkový prášek v množství 0,05 až 15 hmot. dílů nebo hydrid hlinitolitný v množství 0,05 až 10 hmot. dílů, rozptýlené v uhlovodíkovém nebo vodném prostředí, případně v jejich směsi a dále obsahujícího některý z kysličníků železa, wolframu, vanadu,...

Způsob elementární analýzy síry, popřípadě současného stanovení uhlíku, dusíku a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223307

Dátum: 15.03.1986

Autor: Rezl Vlastimil

Značky: dusíku, stanovení, popřípadě, uhlíku, způsob, elementární, síry, analýzy, současného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analýzy síry spalováním vzorku v proudu inertního plynu za přídavku kyslíku a pomocí spalovací náplně. Podstatou způsobu je, že látka nejprve pyrolyzuje v proudu plynu a tyto plyny se vedou vrstvou kysličníku cíničitého a pak vrstvou drátkovité mědi, vrstvou kovového antimonu a nakonec vrstvou absorbující vodu do ředicí komory. Vynález je určen pro chemickou analýzu plynných látek.

Potah válců ždímacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223306

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šimon Miloslav

Značky: potah, stolic, válců, ždímacích

Zhrnutie / Anotácia:

Potah válců ždímacích stolic pro odvodňování zušlechťovaných textilních surovin, výrobků i jiných materiálů, který je tvořen navinutým pásem textilie v podkladní i odvodňovací vrstvě, vyznačený tím, že podkladní vrstva (2) má osnovu z polyesterových vláken a útek z vláken polyamidových, polyakrylonitrilových, polypropylenových, polyesterových nebo z jejich směsí, a odvodňovací vrstva (3) je textilie ze směsi vlněných a polyamidových vláken.

Způsob kontinuální extrakce etylénoxidu a tetrahydrofuranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223305

Dátum: 15.03.1986

Autori: Schulz Hans-peter, Horáček Jan, Anton Elisabeth, Comel Matthius, Götz Reiner, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Vyoral Leopold, Novotný Miloslav

Značky: etylénoxidu, způsob, extrakce, kontinuální, tetrahydrofuranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontinuální extrakce etylénoxidu nebo tetrahydrofuranu ze směsi kapalných uhlovodíků, odpadajících ve výrobě syntetických kaučuků. Extrakce se provádí vodou nebo vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu, přičemž se směs uhlovodíků a vodný roztok uvádějí do intenzívního styku působením vibrace. Koncentrace hydroxidu ve vodním roztoku je max. 0,2 mol. a teplota extrakce je min. o 20 °C nižší, než je teplota varu původní směsi...

Způsob přípravy 1,4-dilithiobutanu reakcí 1,4-dichlorbutanu s lithiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223304

Dátum: 15.03.1986

Autori: Trekoval Jiří, Sufčák Miloslav, Seyček Otakar, Pleska Alexander, Turečková Olga

Značky: lithiem, 1,4-dichlorbutanu, způsob, 1,4-dilithiobutanu, reakcí, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1,4-dilithiobutanu reakcí 1,4-dichlorbutanu s lithiem, vyznačený tím, že 1,4-dichlorbutan reaguje s lithiem dispergovaným v aromatickém nebo nasyceném alifatickém uhlovodíku C6 nebo C7, s výhodou v benzenu, přičemž velikost částic lithia je v rozmezí 40 až 100 µm, za stálého míchání a při reakční teplotě v rozmezí od bodu varu použitého uhlovodíku do teploty až o 20 °C nižší, s výhodou při teplotě 75 až 85 °C.

Způsob přípravy bifunkčních organolithných iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 223303

Dátum: 15.03.1986

Autori: Seyček Otakar, Turečková Olga, Trekoval Jiří, Pleska Alexander

Značky: polymerace, organolithných, bifunkčních, iniciátorů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bifunkčních organolithných iniciátorů polymerace reakcí alifatických dihalogenidů s lithiem v přítomnosti polárního rozpouštědla, vyznačený tím, že polárním rozpouštědlem je nesymetrický ether obecného vzorce R1-O-R2, kde Rl je CH3 nebo C2H5 a R2 je alifatický zbytek C3 až C8, přičemž se reakční teplota udržuje v rozmezí od 10 stupňů Celsia do teploty bodu varu etheru.

Způsob zpracování polymerů, připravených aniontovou homopolymerací nebo kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223302

Dátum: 15.03.1986

Autori: Chupík Lubomír, Griehl Volker, Plaschil Edgar, Anton Elisabeth

Značky: homopolymerací, připravených, způsob, zpracování, kopolymeraci, aniontovou, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování polymerů, připravených aniontovou homopolymerací nebo kopolymerací konjugovaných dienů za použití organolithiových iniciátorů, jejichž "živé" koncové skupiny jsou terminovány H-azidovými činidly nebo činidly, obsahujícími hydroxylové nebo aminové skupiny, hydrolýzou vodou, vyznačený tím, že se k množství vody, potřebnému pro hydrolýzu polymerů, přidá nejméně celkovému obsahu lithia ekvivalentní množství vodorozpustné soli...

Způsob přípravy polyetylénových barevných koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223301

Dátum: 15.03.1986

Autor: Roubíček Bohuslav

Značky: přípravy, polyetylénových, způsob, barevných, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy barevných polyetylénových koncentrátů pro vybarvování polyetylénových fólií pro spotřební průmysl. Připravuje se z polyetylénu, anorganických povrchově upravených nebo azových či azokondenzačních pigmentů, antioxidantů, smáčedel a parafinu. Uvedené látky je nutno dávkovat popsaným způsobem k dosažení dobré disperzity pigmentu v koncentrátu.

Ovládací elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 223300

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kunc Josef, Sláma Jiří

Značky: ovládací, elektromagnet

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací elektromagnet se dvěma stabilními polohami s impulsním ovládáním, jehož magnetický obvod je vytvořen z dutého magneticky uzavřeného pláště s prstencem, dvěma cívkami, kotvou s přímočarým pohybem a dvěma permanentními magnety. Pohyb kotvy z jedné koncové polohy do druhé je řízen kombinací magnetických toků permanentních magnetů a toků, vyvolaných cívkami. V koncových polohách kotvy nemá elektromagnet žádný odběr.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223299

Dátum: 15.03.1986

Autor: Weisner Ivo

Značky: tvrditeľná, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelná kompozice sestávající z akrylátů a středněmolekulární epoxidové pryskyřice. Vynález se týká oboru epoxidových pryskyřic a může být využit v rámci výroby a zpracování epoxidů. Je řešen problém flexibilizace pro zvýšení odolnosti působení kolísavých teplot a tlaků na vytvrzené epoxy-akrylátové hmoty. Podstatou vynálezu je kompozice sestávající z 5 až 40 hmot. dílů akrylových esterů a 60 až 95 hmot. dílů středněmolekulárních epoxidů.

Keramické těleso plamence sálavé trubky plynových pecí s ochrannou atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223298

Dátum: 15.03.1986

Autori: Budil František, Vítek Vladimír

Značky: sálavě, plamence, pecí, keramické, atmosférou, ochrannou, trubky, plynových, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší keramické těleso plamence sálavé trubky. Podstatou vynálezu je, že v sálavé trubce je uloženo keramické těleso plamence trubkového tvaru, které má na jednom čele středicí vybrání a na druhém středicím vnější osazení. Na vnější válcové ploše má nejméně dvě podélná středicí žebra střechovitého průřezu. Keramické těleso plamence je z korundové hmoty s keramickou vazbou o obsahu Al2O3 od 85 do 93 %. Vynálezu může být použito u...

Zařízení ke zkoušení koroze vzorků kovu v tavenině, zvláště v tavenině produktů reakce sodíku s vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223297

Dátum: 15.03.1986

Autori: Blažková Jaroslava, Červinka Jiří, Bár Jaromír

Značky: zvláště, vzorků, vodou, reakce, sodíku, produktů, koroze, zařízení, zkoušení, tavenině

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení koroze vzorků kovu, zvláště v tavenině produktů reakce sodíku s vodou, především u parních generátorů jaderných elektráren s rychlým sodíkovým reaktorem. U provedení podle vynálezu zařízení sestává ze vzorkové nádoby s první přírubou dosedající přes kovové těsnění ke druhé přírubě příklopné nádoby a ve vzorkové nádobě je umístěn nejméně jeden vzorek kovu ponořený do taveniny, jejíž objem je menší, než je...

Sonda pro kapacitní měření výšky hladiny kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223296

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prát Lubomír, Kafka František, Straka Miloslav

Značky: kapaliny, hladiny, měření, výšky, sonda, kapacitní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro kapacitní měření výšky hladiny kapaliny v tlakových i beztlakových zásobnících. U provedení podle vynálezu prochází tělesem sondy, které se skládá ze spodního rozšířeného dílu s připojovacím návarkem, z vrchního rozšířeného dílu s připojovacím návarkem a ze středního zúženého dílu izolovaná elektroda, která ve vrchní části tělesa sondy je upevněna, utěsněna a vystředěna těsněním s převlečnou maticí a ve spodní části...

Způsob a zařízení pro zhotovování a sestavování tyčové třídicí plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228700

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír, Voznica Luděk, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/00

Značky: tyčové, sestavování, plochy, způsob, zařízení, zhotovování, třídicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k provádění způsobu podle bodu 1, vyznačené tím, že sestává ze základního tělesa (1), ve kterém je upraven žlábek (2), kde na základním tělesu (1) je uložen držák tyčí (3), sestávající z plošné desky (4) s výřezy pro uložení tyčí (3) vedle sebe a příložné desky (5), která je s plošnou deskou (4) mechanicky spojena.

Imunoreagens

Načítavanie...

Číslo patentu: 223295

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kopeček Jindřich, Větvička Václav, Fornůsek Lubor

Značky: imunoreagens

Zhrnutie / Anotácia:

Použití mikrosférických částic na bázi hydrofilních polymerů o velikosti 0,05 až 3,0 ?m jako imunoreagens pro stanoveni vlastností a funkcí plasmatické membrány buněk zúčastňujících se imunitních procesů a pro separaci buněk.

Zařízení na zhotovování dvojdílných krabiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 228699

Dátum: 15.03.1986

Autor: Poňka Jan

MPK: B65D 5/04

Značky: krabiček, zařízení, dvojdílných, zhotovování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zhotovování dvojdílných krabiček, skládaných z kartonového výseku a sestávajících ze spodního dílu a tvarově shodného příklopného víčka, vyznačující se tím, že sestává z pevných rámečků (1, 2, 3) umístěných na společné ose s tlačítky (4, 5, 6), výsuvnými do těchto pevných rámečků (1, 2, 3), přičemž tato tlačítka (4, 5, 6) jsou umístěna na tyčích (7, 8, 9) kloubově spojených s vahadly (10, 11, 12), doléhejícími na obrysy vaček na...

Podlahová nebo stolová kabina s odsáváním vzduchu pro stříkání zejména nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 223294

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krejčík Vladimír, Navara Václav

Značky: stříkání, kabina, zejména, nátěrových, podlahová, vzduchu, odsáváním, stolová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru povrchových úprav a řeší zdokonalení cirkulace vzduchu ve stříkacích kabinách nátěrových hmot. Dosahuje toho opatřením podlahové nebo stolové kabiny přivadečem vzduchu, upraveným pro rozdělování přiváděného vzduchu po celém průřezu stanoviště pracovníka, umístěným vzhledem ke stanovišti pracovníka na opačné straně, než je odsávací stěna kabiny. Tento přivaděč vzduchu obsahuje nejméně dvě rozdělovací desky, uspořádané za...

Zapojení obvodu pro blokování tisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228698

Dátum: 15.03.1986

Autor: Poláček Vojtěch

MPK: G06F 3/12

Značky: obvodů, zapojení, blokování, tisku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro blokování tisku, vyznačené tím, že jeho vstup (a) je přiveden na první vstup (1) klopného obvodu (A) a na první vstup (2) prvého spíneče (B), přitom první výstup (3) klopného obvodu (A) je připojen na první vstup (4) čítače (C), na jehož druhý vstup (5) je připojen první výstup (6) multivibrátoru (D), jehož výstup (7) je připojen ke druhému výstupu (8) klopného obvodu (A), který je současně připojen na druhý vstup (9) prvého...

Zapojení pro tlumení rázů při doběhu hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223293

Dátum: 15.03.1986

Autor: Coufal Stanislav

Značky: doběhu, hydromotoru, zapojení, rázů, tlumení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oboru stavebních a zemních strojů. Cílem vynálezu je zabezpečit plynulé zastavení pohybujících se pracovních a pohybových orgánů, například výložníku hydraulického zemního nebo stavebního stroje a předejít tak rázům v hydraulické soustavě a mechanismech stroje. Vynález řeší tento úkol tím, že do příslušné větve hydraulického ovládání je mezi ovládač a rozváděč hydromotoru vřazen prvek škrcení, který při vracení ovládače...

Způsob ruční výroby dutých skleněných předmětů s tvarovaným, mechanicky namáhaným hrdlem, zejména stavebních tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228697

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hájek Jaroslav

MPK: C03B 9/02

Značky: zejména, tvárnic, sklenených, tvarovaným, výroby, ruční, mechanicky, stavebních, předmětů, hrdlem, dutých, způsob, namáhaným

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ruční výroby dutých skleněných předmětů s tvarovaným, mechanicky namáhaným hrdlem, zejména stavebních tvárnic, o hmotnosti nad 30 kg, foukáním na píšťale, s nejméně dvěma náběry skloviny, vyznačený tím, že se v předformě vytvaruje hrdlo do konečného tvaru a vzniklý předtvar uchycený za hrdlo na píšťale se zchladí na teplotu, odpovídající viskozitě v rozmezí 108 až 1012 Pas a baňka předtvaru před dalším náběrem do výše hrdla se povrchově...

Elektroda na bázi elektrodového rozhraní kapalina-kapalný kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223292

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: elektrodového, kapalina-kapalný, elektroda, bázi, rozhraní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru fyzikální chemie a týká se zejména polarografických metod. Řeší problém konstrukce elektrody na bázi elektrodového rozhraní kapalina-kapalný kov nebo kapalný roztok kovů, jako jsou rtuť nebo rtuťová amalgama, například pro analytické účely. Podstatou vynálezu je konstrukce, u níž elektrodové rozhraní, oddělující elektricky vodivou kapalinu od kapalného kovu je obklopeno kapalným kovem a má tvar vypuklého menisku, povrchu...

Důlní hrázový objekt

Načítavanie...

Číslo patentu: 228696

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sehnal Miroslav, Lecian Jaroslav, Hadrava Josef, Bayer Oldřich

MPK: E21F 1/14, E21F 1/10

Značky: objekt, důlní, hrázový

Zhrnutie / Anotácia:

Důlní hrázový objekt vyznačující se tím, že jej tvoří zděné těleso (1) hrázového objektu, které je uloženo na poddajném násypu (2), po obvodu je opatřeno poddajnou vložkou (3), doléhající na okolní horninu (6) a tvořící deformační pásmo při tlakových projevech horského masivu, přičemž po čelních stranách zděného tělesa (1), poddajného násypu (2) i poddajné vložky (3) jsou vytvořeny směrem k okolní hornině (6) opěrné klíny (5) rozdělené dělicími...

Roznášecí poval děleného ochranného povalu v jámě

Načítavanie...

Číslo patentu: 228695

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kucza Jan

MPK: E21D 5/12, E21D 7/00

Značky: ochranného, povalu, jámě, poval, deleného, roznášecí

Zhrnutie / Anotácia:

Roznášecí poval děleného ochranného povalu v jámě hlubinného dolu při prohlubovacích pracích, vyznačující se tím, že sestává alespoň ze dvou volně uložených vrstev nosníků (2, 3), umístěných na tlumicí mezivrstvě (4), ležící na bloku (5) z rychletuhnoucí hmoty, zasahující do horniny (6) jámy (1) souvislým zásekem (7) po celém jeho obvodu.

Povchově elektricky nabitelné a rentgenovým zářením vybitelné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: 223291

Dátum: 15.03.1986

Autori: Chudáček Ivo, Ulbert Karel, Slavínská Danka

Značky: povchově, elektricky, rentgenovým, médium, nabitelné, vybitelné, zářením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká povrchově elektricky nabitelného a rentgenovým zářením vybitelného média pro záznam informace rentgenovým zářením, naneseného na nosné vodivé podložce, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno 3 až 60 µm silnou vrstvou polystyrenu s výhodou obsahující 0,01 až 30 % hmotnosti naftalenu. Toto médium může být tvořeno vrstvou vysokomolekulárního polystyrenu s molekulovou hmotností 200 000 až 1 600 000 a s obsahem 0,01 až 30 %...

Násoska nasazená na konstrukci jezu pevného, popř. pohyblivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 228694

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čihák František, Průcha Miloslav, Medřický Vladimír

MPK: E02B 7/52

Značky: nasazená, násoska, pohyblivého, konstrukcí, pevného, popř

Zhrnutie / Anotácia:

Násoska nasazená na konstrukci jezu pevného, popř. pohyblivého, určená pro usměrnění průtoku, vyznačující se tím, že je připevněna nasávací větví (7) k návodní straně konstrukce jezu, přičemž výtoková větev (8) je svým koncem směrována do prostoru nánosů (4).

Hmota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů, zejména vláknitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 223290

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubínová Ludmila, Ševčík František

Značky: žárovzdorných, materiálů, úpravu, vláknitých, povrchovou, lepení, hmota, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hustota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 15 až 40 hmotnostních procent hydrosolu kysličníku křemičitého, 8 až 35 hmotnostních procent křemičitého úletu s měrným povrchem nad 15 m2g-1 a 40 až 70 hmotnostních procent žárovzdorného plniva o zrnitostní skladbě v rozsahu 0,04 mm až 2 mm. Hmotu lze použít pro lepení vláknitých materiálů, povrchovou úpravu...