Archív za 1986 rok

Strana 174

Zapojení obvodu paralelního provozu zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223362

Dátum: 15.03.1986

Autor: Beláň Josef

Značky: zapojení, obvodů, paralelního, provozu, zesilovačů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu paralelního provozu zesilovačů, hlavně výkonových nízkofrekvenčních tranzistorových řeší problém regulace rovnoměrného zatížení soustavy zesilovačů pracujících do společné zátěže. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v sérii se zátěží je zapojena soustava odporů obvodu paralelního provozu, která zajišťuje regulační činnost při změnách provozních parametrů soustavy zesilovačů pracujících do společné zátěže. Zapojení lze uplatnit...

Zapojení k automatickému nastavování optimální časové konstanty integračního článku užitého k analogovému zprůměrňování napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223361

Dátum: 15.03.1986

Autor: Špunda Jan

Značky: analogovému, zprůměrňování, článků, integračního, nastavování, optimální, zapojení, automatickému, časově, napětí, užitého, konstanty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrického měření elektrických i neelektrických veličin v podmínkách rušení náhodným signálem. Účelem vynálezu je automatické dosažení a udržení požadované přesnosti a vysoké rychlosti měření při nestacionární povaze náhodné rušivé složky měřené veličiny. Uvedeného účelu se dosáhne automatickým nastavováním časové konstanty integračního článku, který slouží k analogovému zprůměrňování měřeného napětí. Jednoduchý RC...

Měřicí hlava pro indikaci okamžiku doteku s povrchem předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223360

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kasparaitis Albinas Juozo, Ginetis Vitautas Povilo, Bansevičus Ramutis-petras Juozo, Budginas Stasis-algimantas Juozo

Značky: indikaci, doteku, hlava, měřicí, okamžiku, předmětů, povrchem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřicí hlavy pro indikaci okamžiku doteku s povrchem předmětu a lze využít zejména v souřadnicových strojích. Měřicí hlava obsahuje kmitavou soustavu, která je uložena v pouzdru (1) a je opatřena dříkem (4), jehož konce mají značně rozdílné průměry, přičemž na konci s větším průměrem je připevněn piezoelektrický měnič (7) a na konci s menším průměrem kontaktní hrot (15). Dřík (4) je v pouzdru pevně uchycen v uzlové rovině...

Zapojení pro měření rezonančního a antirezonančního kmitočtu piezoelektrických rezonátorů a měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223359

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hofman Antonín

Značky: kmitočtu, rezonančního, piezoelektrických, měření, rezonátorů, antirezonančního, měničů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření rezonančního a antirezonančního kmitočtu piezoelektrických rezonátorů a měničů, vyznačené tím, že napěťově řízený oscilátor (3) je výstupem připojen k měřicímu kmitočtovému detektoru (1), k němuž je připojen měřený vzorek (2) a výstup měřicího kmitočtového detektoru (1) je připojen na vstup integrátoru (4), jehož výstup je připojen zpět na vstup napěťově řízeného oscilátoru (3), přičemž kmitočtový čítač (5) je zapojen k...

Způsob ovládání zásoby odměřeného útku před jeho prohozem na bezčlunkových tkacích strojích a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223358

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brodský Jaroslav, Říha Miloslav, Říha Petr

Značky: zásoby, před, prohozem, tohoto, tkacích, způsob, bezčlunkových, způsobu, provádění, ovládání, útku, strojích, odměřeného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Útek, odvíjený z předlohy a odměřený přítlačným kolečkem působícím na obvod odměřovacího kotouče, je kontinuálně přiváděn do zásobníku a z něj zase odváděn v prohozních intervalech v délce pro jeden prohoz a nastavitelným přetlakem se postupně ukládá v oblasti pásu ventilačních otvorů na otáčející se boční stěnu obvodového prstencovitého kanálu, a posléze se za volitelně změnitelného přetlaku vůči hodnotě přetlaku na počátku ukládání odvádí...

Magnetický obvod s malým rozptylovým magnetickým polem ve vnějším prostoru magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223357

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klouda Rudolf

Značky: obvod, vnějším, obvodů, magnetickým, magnetický, rozptylovým, malým, magnetického, prostoru, polem

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod s malým rozptylovým magnetickým polem ve svém vnějším prostoru se týká převážně oborů vakuové a mikrovlnné techniky. Účelem vynálezu je snížení vnějších rozptylových magnetických polí, zmenšení rozměrů a hmotnosti magnetického obvodu. Podstata magnetického obvodu podle vynálezu spočívá v tom, že celý plošný povrch magneticky tvrdých materiálů, kromě ploch ohraničujících vzduchovou pracovní mezeru, je bezprostředně obklopen...

Uspořádání výstupů stavebnicového obráběcího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223356

Dátum: 15.03.1986

Autori: König Václav, Kohout Jiří

Značky: stavebnicového, zařízení, výstupu, obraběcího, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání výstupů stavebnicového obráběcího zařízení, zahrnujícího řídicí jednotku a několik jednotek pracovních s elektrickým a hydraulickým
ovládáním. Elektrické ovládací výstupy a hydraulické ovládací výstupy z řídicí jednotky jsou uspořádány v rozvodovém mostě. Elektrické ovládací výstupy a hydraulické ovládací výstupy přitom s příslušnými pracovními jednotkami jsou propojeny odpojitelnými přípoji.

Rozebíratelná totální kyčelní kloubní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 223355

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gerčev Ivanov Alexander, Maranov Ivanov Venelin

Značky: kyčelní, kloubní, rozebíratelná, totální, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Rozebíratelná totální kyčelní kloubní endoprotéza je určena pro použití v ortopedii a traumatologii jako náhrada poškozených přirozených kyčelních kloubů. Endoprotéza podle vynálezu má nekovové sedlo zasazeno do sedla acetabulárního pouzdra a s tímto je spojeno nerozebíratelně pomocí jeho čepu a přítažné matice, zašroubované v závitu acetabulárního pouzdra, přičemž nekovové sedlo je ve své vnější kónicky uspořádané periferní části opatřeno...

Způsob ochlazování naparafínovaného peří drůbeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 223354

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tuček Miroslav

Značky: naparafínovaného, peří, ochlazování, způsob, drůbeže

Zhrnutie / Anotácia:

Zabitá drůbež se ponoří do roztaveného parafínu tak, aby tento obalil peří. Potom se naparafínovaná drůbež ponoří do vodního roztoku NaCI nebo KCl, jehož teplota je nižší než 0°C. Při hmotnostní koncentraci roztoku 15 % lze směs podchladit až na -10 °C, při hmotnostní koncentraci 23 % lze směs podchladit až na -20 °C bez nebezpečí zmrznutí masa drůbeže. Doba ponoření je podle hmotnosti drůbeže a podle teploty parafínové lázně 20 až 40 sekund.

Lineárně se pohybující nebo rotující plochá kotva pro motory a tažné magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 223353

Dátum: 15.03.1986

Autori: Miskolczi László, Halmai Károly, Csillag László, Kiss László

Značky: pohybující, motory, magnety, rotující, kotva, lineárně, plocha, tažné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lineárně se pohybující nebo rotující ploché kotvy pro motory nebo tažné magnety, která obsahuje nosič z plastů nebo z keramiky a vinutí, uložené na tomto nosiči. Podstatou vynálezu je, že nosič obsahuje 2 až 50, s výhodou 10 až 18 hmotnostních procent magneticky měkké látky rovnoměrně v nosiči rozptýlené.

Axiální ventilátor reversibilního elektrického točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223352

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ziegler Miloslav, Hlaváč Josef

Značky: ventilátor, točivého, elektrického, axiální, reversibilního, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátor-motorů pro přečerpací centrály a řeší problém chlazení těchto strojů. Axiální ventilátor má na náboji upevněné oběžné lopatky, které jsou volně otočné a jejichž krajní polohy jsou vymezeny narážkami, umístěnými mezi sousedními oběžnými lopatkami. Na odběžných hranách oběžných lopatek, na jejich části přivrácené k náboji ventilátoru mohou být oběžné lopatky opatřeny výstupky anebo výstupky s kladičkami, kterými se...

Elektrické poplachové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223351

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kocourek Karel, Salz Karel, Skounic Alfréd

Značky: zařízení, elektrické, poplachové

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické poplachové zařízení, jehož elektrický signalizační člen je spolu s elektrickým zdrojem a spínačem proudokruhu uložen ve společném krytu, přičemž pro ovládání spínače slouží posuvný člen tvořený izolační destičkou, který je umístěn mezi dvojicí proti sobě pružně uložených kontaktů spínače, přičemž jeho ohebná tažná část tvořená lankem je vyvedena prvním otvorem z krytu, ve kterém je dále upraven druhý otvor, pro ovládání horního...

Zařízení pro tvorbu a udržování hladiny dokonale vznášeného vločkového mraku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223350

Dátum: 15.03.1986

Autor: Boček Jaroslav

Značky: vločkového, udržování, dokonalé, tvorbu, hladiny, mraku, zařízení, vznášeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tvorbu a udržování hladiny dokonale vznášeného vločkového mraku u aparátů - reaktorů používaných v čistírnách a úpravnách vod. Zařízení je tvořeno odsávacím elementem, umístěným v horní části kuželové vestavby nádoby reaktoru, a propojený sběrným potrubím s ejektorem, který je zabudován do přívodního potrubí surové vody. Toto potrubí je zaústěno do spodní části nádoby reaktoru. Výhodou zařízení je plynulá...

Dekontaminační sklovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 223349

Dátum: 15.03.1986

Autor: Alexa Jiří

Značky: sklovina, dekontaminační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dekontaminační skloviny o složení 50 až 65 % hmotnostních odpadního obalového skla, 15 až 30 % hmotnostních kysličníku vápenatého, 1 až 6 % hmotnostních kysličníku sodného, 1 až 5 % hmotnostních kysličníku fosforečného a 5 až 20 procent hmotnostních kysličníku boritého. Sklovina slouží k odstraňování skla, zejména skla obsahujícího zatavené radioaktivní odpady, z povrchů, zejména kovových. Sklovina po vychladnutí popraská a...

Způsob přípravy 2-(2′-furyl)-benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223348

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nikodém Jiří, Frgala Jiří

Značky: 2-(2'-furyl)-benzimidazolu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 2-(2`-furyl)-benzimidazolu reakcí alkoholového roztoku o-fenylendiaminu nebo reakční směsi po chemické nebo katalytické redukci o-nitroanilinu v alkoholu s reakční směsí obsahující furfuralbisulfit, která se získá reakcí furfuralu s roztokem alkalického disiřičitanu nebo hydrogensiřičitanu ve vodě.

Lepidlo pro plošné spoje polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223347

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klapalová Milada, Ambrož Jaroslav

Značky: lepidlo, polyolefinů, spoje, plošné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lepidel pro plošné spoje polyolefinů. Lepidlo je tvořeno vodnou disperzí nebo roztokem v uhlovodíkovém rozpouštědle amorfního rozpustného kopolymeru ethylenu s propylenem o obsahu ethylenu v kopolymeru 15 až 45 hmotnostních % a molekulové hmotnosti Mn 5000 až 40 000 o koncentraci sušiny v disperzi 10 až 70 hmotnostních % nebo 4 až 40 hmotnostních procent v uhlovodíkovém rozpouštědle.

Zařízení k broušení modifikovaných čel válečků valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223346

Dátum: 15.03.1986

Autor: Daněk Radoslav

Značky: ložisek, valivých, broušení, zařízení, válečků, modifikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k broušení modifikovaných čel válečků pro valivá ložiska. Se stává z dvojice brousicích kotoučů, mezi jejichž čela jsou dopravovány válečky pomocí rotujícího podávacího kotouče. Osy otáčení těchto brousicích kotoučů jsou odkloněny od vodorovné osy otáčení podávacího kotouče o úhel maximálně tři obloukové stupně a na funkčních čelech brousicích kotoučů jsou vytvořeny vyduté, s výhodou kulové plochy. Zařízení je použitelné v...

Zařízení pro pohon a řízení honovací nebo lapovací jednotky pro opracování válcových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223345

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mirsch Miroslav, Růžička Miroslav, Brychta Jaromír

Značky: honovací, řízení, zařízení, pohon, jednotky, lapovací, opracování, válcových, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pohon a řízení honovací, resp. lapovací jednotky je určeno pro ovládání jednotky pro opracování válcových otvorů, přičemž jednotka vykonává axiální a rotační pohyb a zajišťuje rozpínání honovacího, resp. lapovacího nástroje. U jednotky je axiální pohyb nástroje a jeho rozpínání zajištěno uzavřenými obvody polohové zpětné vazby s pohony pomocí hydraulických válců, jejichž písty jsou spojeny se snímači polohy. Řízení pohybů v...

Slabiková operační jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223344

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šmíd Jiří, Kučera Adolf

Značky: jednotka, slabiková, operační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinných počítačů a řeší zapojení slabikové operační jednotky určené především k provádění operací s proměnnou délkou operandů, eventuálně pro operace v pohyblivé čárce. Zapojení podle vynálezu obsahuje obvody pro výběr a komutaci vstupních operandů, obvody pro binární a dekadické sčítání a odečítání a obvody pro logické operace. Vstupní operandy o šířce 32 bitů jsou pomocí přepínačů rozděleny na části po 4 bitech,...

Materiál pro lepení nebo tmelení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223343

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jíšová Václava

Značky: lepení, tmelení, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidová kompozice se skládá ze 100 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice o obsahu 0,2 až 0,6 mol. % epoxyskupin a 0,5 až 10 hmotnostních dílů alkylimidazolu s 1 až 9 atomy uhlíku v alkylu nebo substituovaného fenylimidazolu, kde substituenty fenolu mají až 12 atomů uhlíku. Základní směs lze doplnit až 10 hmotnostními díly kovového prachu o průměru částic 0,1 až 0,2 mm a/nebo až 200 hmotnostními díly minerálního plniva. Epoxidová kompozice...

Osvětlovací systém s měnitelným polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223342

Dátum: 15.03.1986

Autor: Slowiak Josef

Značky: měnitelným, osvětlovací, systém, polem

Zhrnutie / Anotácia:

Osvětlovací systém je určen pro kopírovací a projekční zařízení s použitím zdroje s rotačně symetrickou křivkou svítivosti. Účelem vynálezu je soustředit velkou část světelné energie vyzařované zdrojem na osvětlovanou plochu s velmi dobrým rozložením osvětlení. Pro speciální účely lze bez energetických ztrát měnit jednoduše rozměr zářicího pole. Uvedeného účelu se dosáhne osvětlovacím systémem, sestávajícím ze dvou koncentrických zrcadel a...

Vpichovaná obuvnická svršková textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 223341

Dátum: 15.03.1986

Autori: Riedl Radoslav, Šarlinger Jaroslav, Maršálek Milan, Pokorný Karel

Značky: obuvnická, svršková, vpichovaná, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Svršková textilie podle vynálezu se vyrábí v textilním průmyslu a používá se pro výrobu bot. Sestává z nosné textilie, na kterou jsou navpichovaná z obou stran vlákenná rouna obsahujících 30 až 55 % hmotnosti sráživých polyesterových střížových vláken, 0 až 15 % hmotnosti polypropylenových střížových vláken a 70 až 30 % hmotnosti vláken vybraných ze skupiny sestávající z vlny, druhotných vláken, polyesterových vláken, polyamidových vláken a...

Hydraulická jednotka pro stahování, zvláště navinutých cívek elektrických netočivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223340

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šlouf František, Kuncl Pavel

Značky: navinutých, strojů, zvláště, elektrických, cívek, jednotka, stahování, netočivých, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby cívek netočivých elektrických strojů a řeší stahování navinutých cívek. Hydraulická jednotka má válec (11), s přívody (22, 23) tlakového oleje a rukojeť. Je těsněna prvním těsnicím kroužkem (24). Ve válci (11) je umístěn píst (13), těsněný druhým a třetím těsnicím kroužkem (25, 26). Píst (13) je první těsnicí maticí (19) upevněn na duté pístnici (12), která má na jednom konci opěrnou desku (14), vedenou pouzdrem (16),...

Táhlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223339

Dátum: 15.03.1986

Autor: Suchý Jaroslav

Značky: táhlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyvinout táhlo pro uchycení na strojích a jiných konstrukcích v šikmé až vodorovné poloze, při maximálním využití materiálu táhla, při jeho minimální hmotnosti. Vynález řeší tento úkol tím způsobem, že podélná osa táhla je vyrobena podle křivky tvaru řetězovky při maximálním tahu v táhle při provozu, čímž při maximálním tahu v táhle odpadá přídavné ohybové napětí od vlastní hmotnosti táhla. Táhlo podle vynálezu lze využít s...

Způsob přípravy alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223338

Dátum: 15.03.1986

Autori: Macků Vladislav, Hájek Karel, Bárta Zdeněk, Lešek František

Značky: alkydových, pryskyřic, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologického postupu přípravy alkydových pryskyřic pro alkydové nátěrové hmoty vzájemnou polyesterifikací polykarboxylových kyselin nebo jejich anhydřidů, polyolů, vysychavých nebo polovysychavých rostlinných olejů nebo jejich mastných kyselin a případně dalších modifikujících složek jedno nebo vícestupňovým tavným způsobem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že během části nebo po celou dobu polyesterifikace se vedlejší...

Způsob přípravy ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 223337

Dátum: 15.03.1986

Autori: Loukota Oldřich, Přidal Jiří, Vrána Milan, Roman Jan, Štěpánek Josef

Značky: přípravy, mědi, způsob, ftalocyaninů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy ftalocyaninu mědi kondenzací ftalanhydridu nebo ftalimidu s močovinou a sloučeninou mědi, v prostředí organického rozpouštědla a za přítomnosti katalyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odděleně připravená směs ftalimidu a močoviny ve vysokovroucím organickém rozpouštědle se smíchá se suspenzí sloučeniny mědi. Katalyzátor může být přidán buď ke směsi ftalimidu a močoviny, nebo k suspenzi sloučeniny mědi....

Způsob přípravy epoxidových aduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223336

Dátum: 15.03.1986

Autori: Wiesner Ivo, Novák Jiří

Značky: přípravy, způsob, epoxidových, aduktů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit účinnost heterogenní katalýzy při přípravě kapalných epoxidových elastomerů. Tím se zkrátí reakční doba, a to má příznivý vliv na rozsah uplatnění vedlejších reakcí. Získaný elastomer má nižší viskozitu a lepší zpracovatelnost a skladovatelnost. Uvedeného účelu se dosáhne rozpuštěním katalyzátoru ve vodě při nasazování operace, během vyhřívání na reakční teplotu, což je nad 120 °C, se voda oddestiluje a katalyzátor se...

Zapojení pro zápis jednobitové informace do vícebitové paměti RAM a její čtení jako vícebitové

Načítavanie...

Číslo patentu: 223335

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novák Jiří, Škrdlant Bohdan, Dlouhý Petr

Značky: zapojení, čtení, informace, jednobitové, její, zápis, pamětí, vícebitové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru záznamu a uchování informací a řeší problém záznamu jednobitové informace do vícebitových pamětí RAM. Podstatou vynálezu je zapojení hradel na výstupy paměti a hradel na výstupy pomocného registru, na který se přivádí jednobitová informace. Odpovídající si výstupy hradel paměti i hradel pomocného registru v zapojení s otevřeným kolektorem jsou vzájemně propojeny a připojeny na datové vstupy pamětí. Zapojení výstupních...

Zapojení pro vyhodnocení poruchy generátoru zapalovacích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223334

Dátum: 15.03.1986

Autor: Floriánek Jiří

Značky: generátoru, impulsů, vyhodnocení, zapojení, zapalovacích, poruchy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyhodnocovacího zařízení a řeší zapojení pro vyhodnocení nesprávného fázového posunu zapalovacích impulsů. Řídicí signál přichází přes blokovací obvod do pracovního generátoru a do porovnávacího generátoru. Výstupní impulsy, které vycházejí z obou generátorů a které mají stejnou fázi, se porovnávají v porovnávacích . zesilovačích. Když je počet výstupních impulsů shodný a když mají stejný fázový posun, potom je signál na výstupu...

Indukční kelímková pec pro tavení oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223333

Dátum: 15.03.1986

Autor: Doubek Jiří

Značky: indukční, tavení, oceli, kelímková

Zhrnutie / Anotácia:

Indukční kelímková pec s omezením tepelných ztrát strusky. V horní části vyzdívky kelímku je umístěn prstenec z elektricky vodivého materiálu, uložený v dilatačním loži. Po vnějším obvodu kelímku, nad cívkou je vytvořena tepelně izolační vrstva.

Způsob magnetické flokulace slabě magnetických minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223332

Dátum: 15.03.1986

Autori: Žofka Jan, Svoboda Jan

Značky: způsob, minerálů, flokulace, slabě, magnetické, magnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší snížení magnetické indukce potřebné k vyvolání flokulace, aniž by přitom docházelo ke snížení rychlosti procesu a jeho selektivity. Na rmut o pH v rozmezí 2 až 8 s obsahem nejméně jednoho minerálu, jehož částice mají poloměr od 1 do 10 mikrometrů a magnetickou susceptibilitu ? o hodnotě 10-5 až 10-1, se působí vnějším magnetickým polem o magnetické indukci 0,001 až 1 T, až vznikne sekundární minimum hlubší než 1 k.T a dojde k...

Způsob a zapojení pro automatické vyhodnocování ostrosti obrazu v rastrovacím elektronově optickém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 223331

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vašina Petr, Frank Luděk

Značky: ostrosti, zapojení, systému, elektronově, vyhodnocování, automatické, obrazů, optickém, způsob, rastrovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyhodnocování ostrosti elektronově optického obrazu v rastrovacím elektronově optickém systému pomocí digitální řídicí jednotky. Podstatou způsobu je, že ostrost obrazu se zjišťuje na ostrosti kontrastní hrany v obraze, která se měří velikostí podílu druhé mocniny kontrastu hrany, určeného rozdílem maximální a minimální hodnoty digitálního obrazového signálu a doby přechodu rastrujícího elektronového svazku přes kontrastní hranu...

Zapojení pro indikaci překročení dynamického rozsahu elektronické paměti paměťového osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223330

Dátum: 15.03.1986

Autor: Roman Zdeněk

Značky: elektronické, překročení, osciloskopu, zapojení, indikaci, rozsahu, pamětí, dynamického, paměťového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení, u kterého je vstup detektoru mezních úrovní připojen k číslicovému výstupu elektronické paměti paměťového osciloskopu. Výstup detektoru mezních úrovní je připojen k uvolňovacímu vstupu modulátoru jasu a synchronizační vstup modulátoru jasu je připojen k výstupu časové základny paměťového osciloskopu. Výstup modulátoru jasu je propojen se vstupem modulace jasu paměťového osciloskopu. Vynález je vhodný zejména pro paměťové...

Antikorozně účinný přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223329

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kamiš Jan, Pivoňka Jan

Značky: antikorozně, přípravek, účinný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu jsou antikorozně účinné látky, pro aplikaci zejména u silničních vozidel. Tohoto účelu bylo dosaženo u přípravku, který je nepravým roztokem vápenatých mýdal mastných a oxymastných kyselin a inhibitoru koroze, 2-alkenyl a/nebo 2-alkyl-1-ß-aminoethyl-imidazolinu, v minerálním oleji za přítomnosti organických rozpouštědel.

Způsob přípravy antikorozně účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223328

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pivoňka Jan, Kamiš Jan

Značky: antikorozně, přípravy, účinných, způsob, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vyřešení způsobu přípravy antikorozně účinných látek na bázi vápenatých solí mastných kyselin a imidazolinových derivátů. Tohoto cíle bylo dosaženo tím, že roztoky vápenatých mýdel se připravují přímo v alkoholech, z příslušných kyselin a hydrátu nebo oxidu vápenatého za přítomnosti vody, nutné pro iniciaci reakce. Tato voda spolu s vodou vzniklou při reakci se odstraní destilací.

Řadicí mechanismus pro převodovky uložené napříč vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223327

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hloušek Bohuslav

Značky: řadicí, uložené, mechanismus, napříč, převodovky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru motorových vozidel. Řeší technický problém převedení rotačního pohybu řadicí tyče na volicí krok a jejího podélného posuvného pohybu na příčný, zasouvací krok v převodovce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se potřebných kroků řadicího palce dosahuje jeho umístěním na převodové páce, spojené s řadicí tyčí a vedené vodicí vzpěrou s kloubem na ose řadicí tyče. Vynález je možno využít ve všech oborech, kde je nutno převádět...

Hmota pro pouzdření, zejména optoelektronických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223326

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kroupa Jiří, Galíková Anna, Jeřábek Oldřich, Wiesner Ivo

Značky: prvků, zejména, pouzdření, hmota, optoelektronických

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota pro pouzdření, zejména optoelektronických prvků. Vynález se týká oboru elektroniky, zejména pouzdření zářivých elektronických součástek. Vynález řeší problém snadno zpracovatelné hmoty s vysokými kvalitními parametry. Podstatou vynálezu je hmota pro pouzdření, připravitelná vytvrzením epoxidové pryskyřice s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností. Vynálezu může být využito v oboru elektrotechniky.

Způsob polarizace piezokeramického měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 223325

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nejezchleb Karel, Boudyš Miroslav

Značky: měniče, způsob, piezokeramického, polarizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu polarizace piezokeramického měniče daného složení. Řeší problém optimalizace vlastností piezokeramických měničů a zmenšení rozptylu jejich vlastností. Podstatou vynálezu je, že po vypnutí ohřevu lázně při chladnutí na pokojovou teplotu se na měnič přiloží elektrické polarizační pole o intenzitě 30 až 98 % nižší, než je napětí při ohřevu měniče daného složení. Vynálezu může být využito v elektrokeramice, elektrotechnice...

Důlní akumulační svislý zásobník bez podpěrné výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 223324

Dátum: 15.03.1986

Autor: Follprecht Jiří

Značky: zásobník, podpěrné, svislý, akumulační, důlní, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Důlní akumulační svislý zásobník bez podpěrné výztuže umístěný mezi spodní a horní chodbou s klasickým provedením jak záhlaví pod horní chodbou, tak i vyústění nad spodní chodbou je vynálezem z oblasti hornictví v hlubinných dolech. Vynález se týká důlního akumulačního svislého zásobníku bez podpěrné výztuže, jehož podstata spočívá v tom, že jeho užitečný prostor (4) je válcového profilu v provedení hrubým výlomem střelnou prací.

Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223323

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Luboš, Nikl Stanislav

Značky: tvrdidlo, epoxidové, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vyvinout tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice s nízkou tenzí par zdraví škodlivých aminů, které zvyšuje chemickou odolnost a flexibilitu vytvrzeného materiálu. Tohoto cíle se podle vynálezu dosáhne tvrdidlem sestávajícím z 5 až 25 dílů alkylenpolyaminů, 35 až 65 dílů aminoamidů, připravených kondenzací mastných kyselin s 10 až 24 uhlíky s alkylenpolyaminy a 25 až 60 dílů aduktu alkylenpolyaminů s epoxidovou pryskyřicí, popřípadě...