Archív za 1986 rok

Strana 173

(3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-alkoxykarbonyl-2H- cyklopenta[b]furan-2-ony a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223402

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čapek Karel, Stibor Ivan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří, Veselý Ivan, Dědek Václav, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Jarý Jiří

Značky: výroby, 3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-alkoxykarbonyl-2h, způsob, jejich, cyklopenta[b]furan-2-ony

Zhrnutie / Anotácia:

(3a?,4?,5?,6a?) hexahydro-5-hydroxy-4-alkoxykarbonyl-2H-cyklopenta[b]furan-2-ony obecného vzorce I kde R značí alkylovou skupinu obsahující 1 až 5 atomů uhlíku.

Způsob měření délky za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223401

Dátum: 15.03.1986

Autori: Feber Stanislav, Jekerle Pavel, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: měření, délky, způsob, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob měření délky za pohybu založený na opakovaném měření časových úseků ohraničených časovými okamžiky přechodu čela, popřípadě konce kusového předmětu mezními místy osazenými například fotonkami na pohybové dráze tohoto kusového předmětu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se měří průběžně časové úseky a mezilehlé časové úseky, popřípadě mezilehlé komplementární časové úseky během přechodu kusového předmětu...

Zařízení pro regulaci polohy ořezávacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223400

Dátum: 15.03.1986

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Hönich Pavel, Haken Jiří, Podroužek František

Značky: ořezávacího, polohy, zařízení, regulaci, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační hmatač je prostřednictvím nosného ramene kloubově uchycen na rám stroje. Slupice ořezávacího nože je jednak prostřednictvím spojovacího ramene skloubena také s rámem stroje, jednak je napojena na regulační západkovou páku, jíž se na ozubeném segmentu nastavuje a seřizuje poloha ořezávacího nože ořezávačů a sklízečů řepy.

Elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 223399

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vybíhal Pavel, Juřek Zdeněk

Značky: elektromagnet

Zhrnutie / Anotácia:

Ke zvýšení účinnosti elektromagnetu při současném snížení nároku na přesnost výroby a montáže je kotva elektromagnetu uložena kluzně v pouzdru z feromagnetického materiálu, jehož délka je větší nežli jeho vzdálenost od jádra elektromagnetu.

Zapojení adaptoru pro připojení magnetické páskové jednotky k inteligentnímu terminálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223398

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bureš Jaroslav, Sapák Vojtěch

Značky: páskové, jednotky, inteligentnímu, připojení, zapojení, terminálu, adaptoru, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je umožnit připojení magnetické páskové jednotky k inteligentnímu terminálu vybavenému řídicími obvody vstupu a výstupu podle autorského osvědčení č. 213 298. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením adaptoru pro připojení magnetické páskové jednotky k inteligentnímu terminálu s pamětí příkazu, s řadičem zápisu, s oscilátorem, s blokem monostabilních klopných obvodů, s registrem a se synchronizačním blokem. Magnetickou páskovou...

Závěsné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223397

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pangl Antonín

Značky: závesné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsné zařízení podle vynálezu slouží pro přepravu dlouhého materiálu těžní jámou. Řeší snadné a bezpečné připojováni pomocné dopravní nádoby, určené pro přepravu dlouhého materiálu, k těžní nádobě. Je pevně připojeno ke spodní části těžní nádoby a slouží pro rychlé a spolehlivé připojení záchytných prvků pomocné dopravní nádoby tím, že jeho součástí je v podstatě vodorovná vodicí drážka, v jejímž středu je záchytný prvek pomocné dopravní...

Zapojení pro synchronizaci počátku měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 223396

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dolejš Zdeněk, Kudrnovský Miroslav

Značky: zapojení, synchronizaci, měření, počátku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká oboru řídicí a měřící elektroniky. Vynález řeší problém synchronizace počátku měření s diskrétním nebo analogovým signálem z vnějšího prostředí u jednotky styku s prostředím, která je řízena počítačem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zapojení používá komparačního zesilovače pro nastavení synchronizace od určité hodnoty analogového signálu, dvou přepínačů pro volbu druhu synchronizace a jeho polarity a součinového hradla...

Způsob zajištění kvasné nádrže proti vznícení a výbuchu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223395

Dátum: 15.03.1986

Autori: Doubravský František, Žilka Miloslav

Značky: plynů, kvasné, výbuchu, vznícení, nádrže, způsob, zajištění, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provozu periodicky pracujících zařízení na metanové zkvašování organických látek, zejména sedimentovaných kalů v čistírnách odpadních vod nebo při zušlechťování chlévské mrvy v zemědělských závodech. Podstata vynálezu záleží v tom, že zbytkový hořlavý plyn se z kvasné nádrže před jejím otevřením pro výměnu kvasné náplně vytlačí výfukovými plyny zážehového spalovacího motoru.

Způsob pasivace a inhibice mosazných tepelných výměníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223394

Dátum: 15.03.1986

Autori: Němcová Jitka, Smrž Milan, Vošta Jan, Varga Luboš, Pelikán Josef

Značky: inhibice, pasivace, mosazných, výměníku, způsob, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Povrch výměníku se po čištění pasivuje pasivačním roztokem, který obsahuje 0,05 až 1 % hmot. benzotriazolu, 0,05 až 1 % hmot. taninu a 0,1 až 2 % hmot. alkanolamidů nenasycených mastných kyselin, po provedené pasivaci se pasivační roztok nadávkuje do chladicího okruhu, v koncentraci účinných látek 5 až 50 ppm hmot.

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223393

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štěpina Václav, Těšitel Jaroslav, Veselý Václav, Mikulec Jozef, Révus Miloš

Značky: mazání, dvoudobých, zážehových, syntetický, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Složení částečně i plně syntetických olejů pro mazání dvoudobých zážehových motorů s klasickým způsobem mazání, připravených na bázi tzv. polypropylenového oleje, buď samotného (plně syntetický olej), nebo jeho směsi s vhodným ropným rafinátem nebo s extraktem ze selekční rafinace olejů (částečně syntetický olej). Takové oleje tvoří suchý, lehký a snadno vynesitelný karbonizační zbytek, mají lepší mazivost a mohou být proto použity v menším...

Zařízení k automatickému zakládání sklářských elektrických tavicích pecí v postupných pásmech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223392

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pacák Zdeněk, Salák Jiří, Jelínek Václav

Značky: automatickému, pásmech, postupných, pecí, sklářských, zařízení, tavicích, elektrických, zakládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a řeší problém zařízení k zakládání elektrických pecí v postupných pásmech tím, že zakladač nemá kolejnice pro pojíždění vozíku. Zakladač se skládá z podvozku (1), zakládacího mechanismu (2), pohonu (3), převodového ústrojí (4), (5), (6) a v jednom směru ohebných pohonných řetězů (7), (8). Dále jsou na zakladači dva teleskopické výložníky (9), (10), nesoucí rám (11) se sklopnými žaluziemi (12). Rám (11) se...

Zrcadlo-čočková soustava pro současné osvětlení a pozorování předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223391

Dátum: 15.03.1986

Autori: Baudyš Antonín, Klaboch Ladislav

Značky: současné, zrcadlo-čočková, soustava, předmětů, osvětlení, pozorování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zrcadlo-čočkové soustavy pro současné osvětlení a pozorování předmětu, zejména pro použití u diferenciálních laserových dopplerovských anemometrů, u nichž je vynálezem řešen problém zvýšení veličiny "Poměr signálu k šumu" při současném zjednodušení optické soustavy. Podle obr. 4 je na společné optické ose (o) umístěn čočkový objektiv (1) soustřeďující jím procházející osvětlovací svazky (13) do ohniska na pozorovaný předmět (6)...

Kotvená bivalentní konzola s prostorovou rektifikací k ustavení měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223390

Dátum: 15.03.1986

Autori: Blecha František, Švagr Václav

Značky: prostorovou, přístrojů, konzola, ustavení, rektifikací, bivalentní, měřicích, kotvená

Zhrnutie / Anotácia:

Kotvená bivalentní konzola s prostorovou rektifikací k ustavení měřicích přístrojů, která řeší problém ustavení několika geodetických a/nebo důlně měřických přístrojů mezi opakovanými měřeními v požadované poloze a výšce i při nepřesně situovaných kotvicích otvorech. Konzola sestává z nosníku, který je stavitelně uchycen na kotevním šroubu a je tvořen rámem se dvěma protilehlými bočnicemi, v nichž jsou symetricky provedeny okrajové zářezy a...

Zařízení na rupování kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223389

Dátum: 15.03.1986

Autor: Galatík Jan

Značky: kožešin, rupování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o rupování kožešin a jejich dorupování pomocí stříhacího kadeřnického strojku, který je upevněn na podstavci a jeho stříhací hlavička je proti otočnému pracovnímu válečku s opracovanou kožešinou, který je nesen ramenem pákového mechanismu. Tím je umožněno vystřihovat pesíky nad lícem kožešiny za optické kontroly kvality práce. Plynule je možné pomocí nožního pedálu měnit podle potřeby vzdálenost stříhacího ústrojí od kožešiny. Zvyšuje...

Prostředek pro postřik proti nežádoucímu opadu ovoce

Načítavanie...

Číslo patentu: 223388

Dátum: 15.03.1986

Autor: Trojánek František

Značky: proti, opadu, prostředek, ovoce, nežádoucímu, postřik

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro postřik proti nežádoucímu opadu ovoce, zejména jablek, je tvořen 40 až 80 % hmot. síranu hořečnatého, 10 až 30 % hmot. chloridu vápenatého a 10 až 30 % tetraboritanu sodného. Vlastní postřik obsahuje na 1 díl hmotnostní účinných látek 40 až 80 dílů hmotnostních rozpouštědla, například vody.

Úhlové kovadlo pro kovací lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223387

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kordula Miroslav, Froněk Jiří

Značky: úhlové, kovadlo, kovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úhlového kyvadla pro kovací lisy vyrobeného například z těžkoobrobitelných ocelí a slitin, zejména na bázi niklu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že úhlové kovadlo je tvořeno základním tvarovým tělesem z uhlíkové nelegované anebo nízkolegované oceli, opatřeným vybráními pro jednu část spodních úchytů, které svou druhou částí zasahují do vybrání ve vložkách opatřených na svých podélných bocích drážkami jednak pro společný...

Způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223386

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: způsobu, kapilární, tohoto, posunu, jejich, způsob, objemu, zařízení, trubici, měrné, podle, kapalin, odměřování, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici, který spočívá v tom, že se objem kapaliny, který projde měrnou kapilární trubicí, indikuje posunem rtuťového sloupce uzavřeného z obou stran měřenou kapalinou. Zařízení k provádění způsobu sestává z měrné kapilární trubice opatřené stupnicí podle objemu měrné kapilární trubice, která je u ústí spojena se vstupní rozšířenou komůrkou umístěnou...

Formovací směs pro výrobu slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 223385

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krojzl Lubomír, Stavěníček Vladimír, Vančura Čestmír

Značky: slévárenských, formovací, výrobu, forem, jader, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Formovací směs pro výrobu slévárenských forem a jader, zejména pro výrobu přesných odlitků ze slitin hliníku při použití trvalého modelu, zpracovávaná z jemných a hrubých slévárenských ostřiv pojených pojivem, vyznačující se tím, že je tvořena podílem 70 až 83 % nekřemenných a křemenných písků se stávajícím z 60 % z jemného nekřemenného nebo křemenného písku o velikosti zrna do 0,06 mm a z 40 % z hrubého křemenného písku o velikost: zrna 0,1 až...

Způsob přípravy cyklooktenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223384

Dátum: 15.03.1986

Autori: Růžička Vlastimil, Hanika Jiří, Sporka Karel, Janáček Leoš

Značky: způsob, přípravy, cyklooktenu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výtěžnosti a zjednodušení postupu. Podle vynálezu se 1,5-cyklooktadien v prvním stupni isomerizuje na 1,3-cyklooktadien za použití acidobazického katalyzátoru v teplotním rozmezí 100 až 250 °C, který se v následujícím stupni za použití katalyzátoru s hydrogenačně aktivní složkou parciálně hydrogenuje při teplotě 10 až 150 °C a tlaku 0,1 až 15 mPa.

Zařízení pro biologické čistění odpadních vod aerobní aktivací s fluidní separací aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223383

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich, Mackrle Vladimír

Značky: aktivací, zařízení, separaci, aerobní, odpadních, fluidní, čištění, aktivovaného, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod aerobní aktivací s fluidní separací aktivovaného kalu. Vynález řeší biologické čištění odpadních vod, vhodné pro větší kapacity a schopné intenzifikovat stávající čistírny vod. V nádrži s volnou hladinou, která obsahuje společný aerobní aktivační prostor s jednotným provzdušňovacím systémem, je umístěno několik dělicích stěn, zasahujících nad volnou hladinu a vytvářejících separační prostory pro...

Zařízení pro bezkontaktní zapalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 223382

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fiala Václav, Český Antonín

Značky: zapalování, zařízení, bezkontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezkontaktní zapalování pro spalovací motory s vícepólovým alternátorem. Řeší problém zážehového impulsu, který u dosavadních konstrukcí není obvykle dostatečný, ať se jedná o induktivní či optoelektrické snímače zapalování. Bezkontaktní zapalování podle vynálezu se skládá z vícepólového alternátoru s permanentním magnetem na drápkovém rotoru, snímače se snímací cívkou, pólových nástavců, pomocných pólů, zbývajícího...

Způsob přípravy minerální krmné přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 223381

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hegner Pavel, Šulc Josef

Značky: krmné, přísady, přípravy, způsob, minerální

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt pokud možno universální způsob přípravy krmné přísady pro hospodářská zvířata. Totoho cíle se dosáhne tak, že se kyselina fosforečná uvádí v přebytku oproti stechiometrii do kontaktu s vodní suspenzí mletého přírodního nebo dolomitického vápence za vzniku břečky, jejíž kyselost se otupí přídavkem sodného louhu.

Zapojení osmibitového analogo-číslicového paralelně sériového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223380

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hejduk Karel

Značky: seriového, analogo-číslicového, osmibitového, převodníku, zapojení, paralelně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká impulsové techniky a řeší zjednodušení paralelně sériových převodníků. Podstata vynálezu spočívá v použití dvou regulačních napětí pro komparátory čtyřbitového A/D převodníku. Po získání hrubé hodnoty čtyřbitového signálu a jejím odečtení (po zpětném převedení na analogovou hodnotu) se tato hodnota odečte od hodnoty analogového signálu, načež se změní referenční napětí a na výstupu A/D převodníku se získá druhé významem méně...

Samovyprazdňovací kontejner na přepravu kusového a sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223379

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sklenička Jaroslav

Značky: materiálů, samovyprazdňovací, sypkého, kusového, prepravu, kontejner

Zhrnutie / Anotácia:

Samovyprazdňovací kontejner na přepravu kusového a sypkého materiálu řeší mechanizované otevření dna kontejneru uvolněním se dnem táhly spojeného nosníku z ramen zdvihacího zařízení a tím vysypání jeho obsahu na určeném místě. Jeho použitím se zvyšuje bezpečnost práce, značně se zrychlí a usnadňuje přeprava a manipulace s materiálem. Pro manipulaci se používají běžné zdvihací zařízení (motorové vozíky, jeřáby atd.).

Zařízení pro výtok vápenné vody ze sytiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 223378

Dátum: 15.03.1986

Autori: Navrátil Petr, Vařeka Stanislav, Polášek Jiří, Maštalíř Miloslav

Značky: sytiče, zařízení, vápenné, výtok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrný výtok vápenné vody z vrchu sytiče do sběrné nádrže pod ochranným krytem vodní clony. Podstatou vynálezu je soubor radiálně seskupených samostatných trubek, jejichž vtoky jsou umístěny v horizontální rovině ve vrchu sytiče. Rovnoměrně jsou rozděleny tak, aby odebíraly vápennou vodu ze stejně velkého průtočného průřezu sytiče. Výtoky těchto trubek jsou uloženy ve sběrné nádrži, která je zpravidla umístěna nad středovou...

Pracovní soulodí pro práci beranidel a automobilových jeřábů na vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223377

Dátum: 15.03.1986

Autori: Soukeník Jaroslav, Hudeček Jan, Žampach Jaroslav

Značky: beranidel, automobilových, jeřábu, vodě, prací, pracovní, soulodí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětu vynálezu se využívá při stavbách montovaných mostních pilířů, při zpevňování břehů řek pilotováním apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že říční díly, vzájemně spojené vloženými pontony, jsou opatřeny kotevními navijáky s řadičem lana a podepřeny hydraulickým opěrným zařízením, které je k soulodí připojeno v úrovni paluby pomocí táhel a ok a ve své dolní části prostřednictvím stykovacího zařízení.

Způsob separace tuků z mechanicky předčištěných odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 223376

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vidlář Jiří, Bolek Milan

Značky: předčištěných, separace, způsob, mechanicky, tuků, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace tuků z mechanicky předčištěných odpadních vod masokombinátů, drůbežářských závodů a dalších potravinářských závodů flotoflokulací ve vhodném flotačním zařízení, vyznačený tím, že do čištěných vod se dávkují reakční elektrolyty - soli trojmocného železa, hliníku v množství 100 až 750 mg na 1 dm3 čištěné vody a hydroxid kovů alkalických, kovů alkalických zemin do pH = 9 až 10 spolu s kationickým flokulačním činidlem typu...

Způsob montáže stavebnicového interiéru osobních železničních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 223375

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hübscher Rudolf

Značky: železničních, osobních, montáže, interiéru, stavebnicového, vozidel, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový interiér osobních železničních vozidel, sestavený ze stropních a bočnicových modulových prvků, panelů podlahy, příček, instalačních jader WC a rozváděče a obložení čel. Modulové prvky stropu a modulové prvky bočnice, panely podlahy včetně příček středního oddílu se ustavují k rovině vedené příčnou osou vozu. Instalační jádra WC se ustavují k rovině vedené osou okenních otvorů WC. Skříň rozváděče a polopříčka se ustavují k rovině...

Revizní zařízení svislých hlubinných zásobníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223374

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bichler Jaroslav, Ecler Zdeněk, Pařenica Jaroslav, Hájek Eduard

Značky: hlubinných, zásobníku, zařízení, svislých, revizní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká revizního zařízení svislých hlubinných zásobníků, zejména v podzemí kamenouhelných dolů. Podstata spočívá v tom, že revizní zařízení sestává z nosné ocelové konstrukce umístěné v hlavě zásobníku, která je vybavena ložiskem pro uložení otočného závěsu nosného ramene - přes kladky - lano, na jehož konci, protilehlém otočnému závěsu je zavěšena revizní klec. Nosné rameno je vybaveno čidlem koncové polohy a svým vyložením...

Antikorozní materiál pro balení a ochranu kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223373

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mityska Pavel, Novák Vladimír, Volšík Václav

Značky: materiál, výrobků, balení, antikorozní, kovových, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Antikorozní materiál pro balení a ochranu kovových výrobků proti korozi při skladování a přepravě, vyznačený tím, že obsahuje ve hmotě nebo na svém povrchu 0,5 až 48 g/m2 směsi 5 až 90 hmot. dílů benzoanu amonného, nebo sodného, nebo draselného a 0,3 až 38 hmot. dílů benztriazolu.

Zařízení pro těžení v hlubinných dolech pomocí třecího kotouče bez vyrovnávacího protizávaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 223372

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šmidák Vladimír, Koláček Augustin, Krumnikl Antonín

Značky: hlubinných, kotouče, pomocí, dolech, vyrovnávacího, třecího, protizávaží, zařízení, těžení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro těžení v hlubinných dolech pomocí třecího kotouče bez vyrovnávacího protizávaží. Vynález se týká zařízení pro těžbu, zejména z velkých hloubek. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z třecího kotouče s alespoň jednou třecí drážkou, opásaného alespoň jedním nekončitým lanem s vloženou těžní nádobou, přičemž hmota protizávaží je tvořena hmotností volné větve nekončitého lana.

Katalyzátor pro oxidaci, případně oxidativní dehydrogenaci organických sloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223371

Dátum: 15.03.1986

Autori: Setínek Karel Csc, Prokop Zdeněk

Značky: případně, výroby, oxidativní, způsob, dehydrogenaci, katalyzátor, oxidací, sloučenin, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro oxidaci, případně oxidativní dehydrogenaci organických sloučenin v plynné nebo kapalné fázi kyslíkem, příp. vzduchem, který sestává z prostorových styren-divinylbenzenových makromolekul s obsahom divinylbenzenu 10 až 40 % o průměrné molekulové hmotnosti 1.106, přičemž všechna, nebo část benzenových jader zbylých v původním styren-divinylbenzenovém řetězci je substituována sulfoskupinami v průměrném množství 1,90...

Hydrofilní masťový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 223370

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novák Vladimír, Mairych Michal, Vltavský Zdeněk

Značky: masťový, základ, hydrofilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrofilního masťového základu na bázi emulze olej ve vodě, určeného pro dermální farmaceutické nebo kosmetické přípravky, zejména však pro lékárny, pro magistraliter předepisovaná externa. Tento základ je charakterizován tím, že vodnou fázi tvoří gel, obsahující neutralizovaný karboxyvinylpolymer. Stálosti emulze se dosahuje přísadou minimálního množství vhodného emulgátoru s hodnotou HLB 6 až 20, s výhodou 1O až 18.

Zařízení pro opracování povrchu dopravních ocelolanových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223369

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tížek Zdeněk, Vošmik Jan, Řehák Zdeněk, Ráža Radomír, Hós Štěpán, Bureš Jaroslav

Značky: ocelolanových, pásu, dopravních, povrchu, opracování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro opracování povrchu dopravních ocelolanových pásů, jenž sestává z rámu, v němž je oboustranně otočně uložen buben opatřený kotvicím zařízením pro ukotvení konce ocelolanového pásu a obráběcí jednotka, posuvně uložená ve vedení. Na druhé straně rámu je uložen naváděcí váleček.

Způsob zpracování austenitických ocelí a slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223368

Dátum: 15.03.1986

Autori: Protiva Karel, Kubíček Ladislav, Štefec Rudolf, Franz Ferdinand

Značky: slitin, zpracování, způsob, oceli, austenitických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob odstranění a omezení náchylnosti materiálů s austenitickou strukturou k mezikrystalové korozi v agresívních elektrolytech. Nevýhodou dosavadních způsobů je omezená spolehlivost ochrany proti mezikrystalové korozi, nákladnost nebo zánik ochranného účinku po následném tepelném ovlivnění. Podle vynálezu se austenitická ocel s obsahem nad 14 % chromu nebo austenitická slitina s obsahem nad 18 % niklu podrobí kombinovanému...

Zapojení výkonového stupně spínačového regulátoru s tranzistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 223367

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mádlík Miloš, Šlechta Blahoslav

Značky: zapojení, regulátoru, stupně, výkonového, tranzistory, spínačového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení výkonového stupně spínačového regulátoru s tranzistory s budicím stupněm zapojeným výstupem do vstupu koncového stupně, jehož společná svorka je spojena jednak se začátkem hlavního vinutí nárazové tlumivky a jednak s nulovou diodou, vyznačené tím, že výstupní svorka (13) budicího stupně (1) je zapojena na vstupní svorku (22) koncového stupně přes sériovou kombinaci omezovacího odporu (4) a přibuzovacího vinutí (31) nárazové tlumivky...

Způsob ukládání předslitiny a očkovadla ve zpracovací pánvi pro výrobu tvárné litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223366

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hanzal Milan, Hubač Jaroslav

Značky: očkovadla, tvárné, způsob, panví, výrobu, zpracovací, ukládání, litiny, předslitiny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ukládání předslitiny a očkovadla ve zpracovací pánvi pro výrobu tvárné litiny, opatřené úložným prostorem, při němž na dno úložného prostoru se uloží nejprve předslitina s Mg a teprve na ni směs předslitiny a očkovadla, jehož základem je ferosilicium.

Trvalé značky u zobrazovacích součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223365

Dátum: 15.03.1986

Autor: Doubek Jan

Značky: zobrazovacích, součástek, značky, trvale

Zhrnutie / Anotácia:

Trvalé značky u zobrazovacích součástek podle vynálezu sestávají nejméně z jedné základní substrátové desky, opatřen elektrodovým systémem a obsahují aktivní médium. Značky jsou tvořeny neprůhlednými, částečně průhlednými nebo barevnými krycími vrstvami a jsou upraveny do požadovaného tvaru a uspořádanými na vnitřní straně nejméně jedné základní substrátové desky. Jsou buď v přímém styku s aktivním médiem zobrazovací součástky, nebo jsou...

Zapojení na ochranu proti přetížení elektrického spouštěče spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223364

Dátum: 15.03.1986

Autor: Musil Vítek

Značky: ochranu, proti, motorů, elektrického, spalovacího, přetížení, zapojení, spouštěče

Zhrnutie / Anotácia:

Jeli klíček spínací skříňky elektrického spouštěče ve startovací poloze příliš dlouho i po uvedení spalovacího motoru v činnost, dochází k mechanickému a tepelnému opotřebení spouštěče a k přetěžování napájecího zdroje, zpravidla akumulátoru. Proto dochází k poruchám a zkracuje se životnost spouštěčů a akumulátorů. Účelem vynálezu je omezit tok proudu na spouštěcí vstup spouštěče na dobu nezbytně nutnou, nezávislou na osobě provádějící...

Lože pro vedení beranu výstředníkového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223363

Dátum: 15.03.1986

Autor: Haruštiak Peter

Značky: výstředníkového, vedení, beranu, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Lože pro vedení beranu výstředníkového lisu je vytvořeno jako samostatný díl, pevně spojený se stolem a opatřený vybráním pro vytvoření mezery mezi ním a střední částí stojanu výstředníkového lisu.