Archív za 1986 rok

Strana 171

Pneumatickohydraulický obvod pro polohování pracovního ústrojí obuvnických napínacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223614

Dátum: 15.03.1986

Autori: Žíla Josef, Žák František

Značky: pneumatickohydraulický, obvod, polohování, napínacích, ústrojí, obuvníckych, pracovního, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit obvod pro polohování pracovního ústrojí obuvnických napínacích strojů. Obvod musí automaticky rozlišovat zda je nutno přestavovat z menšího čísla na větší nebo naopak. Obvod musí nastavovat libovolný počet velikostních čísel napínané obuvi. Podstatou vynálezu je pneumatickohydraulický obvod pro polohování pracovních ústrojí obuvnických napínacích strojů, jenž je tvořen pneumatickým řídicím a silovým obvodem, jakož i...

Insekticidní prostředek k hubení hmyzu, který se živí potravinami nebo jejich odpady

Načítavanie...

Číslo patentu: 229018

Dátum: 15.03.1986

Autor: Štefan Jan

MPK: A01N 53/00

Značky: odpady, potravinami, prostředek, jejich, živí, který, hmyzu, hubení, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek k hubení obtížného a škodlivého hmyzu, který se živí potravinami nebo jejich odpady, vyznačený tím, že se skládá z 3,00 % až 0,0005 % hmot. pyrethroidů, 3,00 % až 0,0005 % hmot. emulgátorů, organických rozpouštědel, adheziv a 94,00 % až 99,999 % hmot. potravin nebo jejich odpadů. Využití vynálezu spadá do odvětví zdravotnictví, zemědělství, chemického průmyslu, terciární sféry, domácností. Účelem vynálezu je omezit...

Ovládací zařízení pro listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229017

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav, Straka Václav

MPK: D03C 1/12, D03C 1/00

Značky: stroj, ovládací, listový, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je návrh ovládacího zařízení pro listový stroj se řazením přímo na výkyvných výstupních pákách, které obsahuje minimální počet členů, zabezpečuje spolehlivé zařazení požadované funkce při zvýšených otáčkách tkacího stroje, nevyžaduje řadicí vůle a je konstrukčně i výrobně jednoduché. Toto ovládací zařízení je realizováno použitím tří řadičů pro každou výkyvnou výstupní páku listového stroje, přičemž každý řadič je ovládán...

Uspořádání odběru tepla z výměníku s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223613

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šámal Václav, Novotný Richard

Značky: cirkulací, výměníku, uspořádání, odběru, přirozenou, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání odběru tepla z výměníku s přirozenou cirkulací, který je topen spalinami, odcházejícími z parního nebo horkovodního kotle. Teplo z výměníku je využíváno pro ohřev napájecí vody a k regulaci teploty je použito přepouštěcí regulace mezi vstupem a výstupem z výměníku. K výměníku je přiřazen druhý uzavřený oběh vody s nižší úrovní teploty než u napájecí vody, který je též opatřen přepouštěcí regulací. Teplo z tohoto...

Vulkanizační forma na výrobu pryžokovových těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223612

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hanka Jaromír

Značky: výrobu, forma, vulkanizační, těsnicích, kroužků, pryžokovových

Zhrnutie / Anotácia:

Forma podle vynálezu řeší bezpřetokové lisování pryžokovových těsnicích kroužků a zvýšení kapacity formy. Podstata spočívá v tom, že na trnu jsou navléknuty tvarové vložky, mezi kterými je vždy kovový díl a takto uspořádaný sloupec na čele s manžetou se vloží do rozměrově odpovídající dutiny formy. Vstřikovaný elastomer postupně zaplní část dutiny před manžetou, stlačí sloupec tak, že tvarové vložky dosednou na čela kovových dílů bez ohledu na...

Obinadlo a stroj k výrobě tohoto obinadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229016

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mohelnický Josef, Hájek František, Kellner Josef, Žid Jaromír, Živný Vladimír, Matějka Josef Ing, Jíša Miloslav, Anderas Jiří, Tlapa Bohumír, Jošt Karel, Pavelka Ladislav

MPK: D04B 39/06

Značky: obinadlo, výrobe, obinadla, stroj, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obinadla s výhodnými výrobně-ekonomickými a technickými parametry a stroje k jeho výrobě. Obinadlo je vytvořeno pletařskou osnovní vazbou (1) a skupinami (3) osnovních nití (4), umístěnými mezi sloupky (5) uzavřených oček (6) a provazujících se spojovacími kličkami (7), probíhajícími mezi sousedními sloupky (5) uzavřených oček (6), v plátnové vazbě, přičemž dvojice spojovacích kliček (7) téhož uzavřeného očka (6) provazuje v...

Titaničitá smaltéřská frita pro aplikaci na kov zasucha

Načítavanie...

Číslo patentu: 223611

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šilhan Hubert, Tenorová Jaroslava, Šmíd František, Bouše Václav, Štěpán Pavel, Kroupa Jaroslav

Značky: zasucha, smaltéřská, frita, aplikaci, titaničitá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrana kovů proti korozi, a to ochrana aplikací smaltu. Řeší složení titaničité smaltéřské frity, kterou je možno aplikovat na kov ve formě prášku zasucha v elektrostatickém poli vysokého napětí. Frita je založena na bázi kysličníků křemičitého, boritého, hlinitého, titaničitého, fosforečného a kysličníků alkalických kovů a zemin a může dále obsahovat fluor, případně kysličník kobaltnatý. Předmětem vynálezu je i prášková...

Zapojení pro ovládání zdrojové soustavy elektronického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229015

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hendrych Jan

MPK: G05F 1/10

Značky: soustavy, zařízení, elektronického, ovládání, zapojení, zdrojové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro ovládání zdrojové soustavy elektronického zařízení. Vynález se týká oborů výpočetní techniky a automatizace. Vynález řeší jednoduché postupné zapojování zdrojů zařízení. Zapojení pro ovládání zdrojové soustavy elektronického zařízení obsahuje aspoň dva zdroje, aspoň dva součtové obvody a aspoň dva hlídače. Vypínač připojuje první zdroj a přes součtový obvod, kdy se hlídá, jak signál zapnutí, tak napětí prvního...

Vnitřně hydrofobizovaná stavební hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 229014

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novák František, Novák Jan

MPK: C04B 13/20, C04B 15/00

Značky: hydrofobizovaná, stavební, hmota, vnitřně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hydrofobizaci stavebních hmot s obsahem cementu, zvýšení jejich pevností a voduvzdornosti. Podstata vynálezu spočívá ve včleňování roztoku vodního skla a silikonové hydrofobizační látky do vyráběné stavební hmoty na podkladě cementu v množství 2 % až 6 % hmotnosti použitého cementu. Využívá se v pozemním a vodním stavitelství, výrobě cementářského zboží.

Způsob kontroly a řízení technologie preparování syntetických vláken a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 223610

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prokeš Karel, Vaníček Jiří, Šrůta František

Značky: způsob, technológie, syntetických, kontroly, zařízení, provádění, vláken, preparování, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob a zařízení pro kontinuální řízení a kontrolu preparování syntetických vláken na linkách pro jejich dloužení a konečnou úpravu ve formě svazku vláken, kdy preparační roztok je nanášen ponorem nebo postřikem a přebytečný preparační roztok je odmačkáván a svazek vláken je v konečné fázi přiváděn do obloučkovacího stroje. Do potrubí odvádějící odmačkaný roztok z obloučkovacího stroje i do potrubí přivádějící čerstvý preparační...

Zařízení pro ovlivnění živé hmoty elektrickými potenciály

Načítavanie...

Číslo patentu: 229013

Dátum: 15.03.1986

Autor: Miklík Miroslav

MPK: A61B 5/04

Značky: ovlivnění, hmoty, potenciály, živé, zařízení, elektrickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovlivnění živé hmoty elektrickými potenciály v ploše a čase. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze snímací elektronky, která je přes zesilovač propojena s elektronickým přepínačem, jenž je spojen s elektrodovou deskou. Vychylovací obvody elektronického přepínače jsou spojeny se synchronizátorem, jenž je připojen na snímací elektronku. Zařízení je vhodné k vyvolání reflexů, diagnostice, nebo i k přípravě...

Prohozní ústrojí pneumatického tryskového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223609

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tesař Václav

Značky: ústrojí, tkalcovského, prohozní, pneumatického, tryskového, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezčlunkových tkalcovských stavů. Je jím řešen problém potlačení hluku, vznikajícího při výtoku tekutiny z prohozní trysky, a zlepšení využití energie proudu tekutiny. Dosahuje se toho tím, že na vstupní straně prošlupu, popřípadě koncentrátoru, který je do prošlupu zasunut, je umístěn, alespoň po dobu probíhajícího prohozu útku, tvarovaný kolektor. Zaoblený vtok tohoto kolektoru je otevřen do atmosféry, zúžené hrdlo směřuje do...

Mechanický generátor kódu pro binární počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229012

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šimáně Čestmír

MPK: G06M 1/16

Značky: mechanicky, binární, kódu, generátor, počitadla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce oproti skokovým redukčním systémům používaných v počítadlech obrátek u měřičů množství. Podle vynálezu sestává mechanický generátor kódu pro binární počítadla z rotoru, kódovacích elementů a přestavovacího zařízení. Rotor nese u kódovacích elementů z nichž každý se nachází buď ve stavu 0 nebo 1 a posloupnost stavů 0 a 1, snímaná v libovolné buňce pod obzorem, tvoří cyklickou kódovací posloupnost délky...

Způsob výroby zlatého perleťového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223608

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pálffy Alexander, Jiráková Dagmar, Pokorný Milan, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Sládeček Linhart

Značky: pigmentů, způsob, zlatého, výroby, perleťového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby zlatého perleťového pigmentu s povlakem oxidu titaničitého a hematitu na částečkách slídy. Hydrolýzou titaničité soli se na částečkách slídy vyloučí nejprve hydrát oxidu titaničitého a na tento povrch se neutralizační hydrolýzou železnaté soli při konstantním pH (4 až 7) v přítomnosti silného oxidačního činidla vysráží 5 až 10 % hematitu. Produkt se zfiltruje, promyje, vysuší a kalcinuje při teplotě 800 až 950 °C. Pokrok dosažený...

Aktivní přísada do zušlechťovacích prostředků pro zušlechťování textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229011

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kaválek Jaroslav

MPK: D06M 15/08

Značky: textilních, materiálů, aktivní, prísada, prostředků, zušlechťování, zušlechťovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivní přísada do zušlechťovacích prostředků pro zušlechťování textilních materiálů, vyznačující se tím, že obsahuje 0,6 až 5 dílů hmotnostních kyselé alkalické soli kopolymeru styrenu a alfa, beta-ethylenicky nenasycené dikarboxylové kyseliny nebo jejího anhydridu, s výhodou kyseliny itakonové nebo maleinanhydridu, 0,2 až 2 hmotnostní díly polyethylenglykolu a 100 hmotnostních dílů vody.

Manipulátor na šití střapců a bambulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223607

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kulič Zdeněk, Smrž Ladislav

Značky: manipulátor, bambulí, sítí, střapců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulátoru, vhodného pro podávání navinutého a rozříznutého svazku nití od navíjecího stroje k šicímu stroji, kterým se tyto nitě spojují do střapců nebo bambulí. Podstatou vynálezu je, že na nosném tělesu (15) je otočně okolo vertikální osy (16) a výkyvně okolo horizontální osy (17) prostřednictvím nosiče (18) uspořádána plošina (2), která nese v sérii seřazené pneumatické válce (6, 7), z nichž pístnice levého pneumatického...

Způsob výroby nerozpustných derivátů celulosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229010

Dátum: 15.03.1986

Autori: Beneš Milan, Mlejnek Jaromír, Štamberg Jiří, Musil Václav, Peška Jan

MPK: C08L 1/02

Značky: derivátů, způsob, výroby, celulosy, nerozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nerozpustných derivátů celulosy modifikací sférické regenerované celulosy reakcí s alkylačním činidlem v přítomnosti hydroxidu alkalického kovu, vyznačený tím, že se reakce provádí v heterogenním prostředí tvořeným vodnou fází, která je převážně obsažena v částečkách celulosy a fází organickou, v množství větším než 30 % hmot. na celulosu, přičemž organickou fází, která se nemísí s vodou a je inertní k reagujícím složkám je...

Výložník pro kabelové rošty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223606

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kloeppel Friedrich Habil, Vykypěl Jan, Holtzhausen Albrecht, Veselý Vladimír

Značky: kabelové, výložník, rošty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výložníku pro kabelové rošty, jenž je rozebíratelně připojen ke svislici kabelového mostu, jenž je určen pro ukládání energetických a sdělovacích kabelů. Výložník pro uložení kabelových roštů sestává z jednoho profilu, na nějž mohou být kabelové rošty připojeny jak rozebíratelně, tak i nerozebíratelně. Rameno výložníku je opatřeno dosedacími plochami, jimiž výložník doléhá na ložiska upevněná po obou stranách svislice kabelového...

Zařízení k nastavení plochy a hustoty ozáření svazkem paprsků z laseru na určeném objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229009

Dátum: 15.03.1986

Autor: Caha Archimíro

MPK: A61N 5/06

Značky: zařízení, určeném, hustoty, laseru, svazkem, objektu, paprsků, ozáření, plochy, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zařízení je, že mezi laserem a stavitelným zrcadlem je umístěn kotouč, opatřený sadou čoček s různou ohniskovou vzdáleností, nastavitelnými do osy svazku z laseru. Zařízení je určeno zejména pro lékařské účely při ozařování svazkem světla z laseru.

Uretanový polymer pro nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223605

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lešek František Csc, Kitzler Jaroslav, Vašíček Zdeněk, Kašpar František Csc, Hájek Karel, Krátký Bohumil

Značky: hmoty, uretanový, nátěrové, polymér

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uretanového polymeru pro nátěrové hmoty na bázi produktů reakce karboxylových kyselin nebo jejich derivátů s polyalkoholy a polyizokyanáty. Podstatou vynálezu je třístupňový způsob přípravy pojiva. V prvním stupni se podrobí reakci vícemocný alkohol s mastnými kyselinami řepkového oleje, obsahujícími nejvýše 10 hmot % kyseliny erukové, a/nebo s jejich glyceridy nebo s jejich směsí s jinými vysychavými nebo polovysychavými oleji...

Skleněný předmět ozdobený plošným obrazem mezi dvěma vrstvami skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229008

Dátum: 15.03.1986

Autori: Seifert Milan, Felkr Miroslav, Felkr Jiří

Značky: vrstvami, předmět, ozdobený, plošným, dvěma, skleněný, obrazem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby ozdobných skleněných předmětů, např. pohárů, váz, těžítek, popelníků apod. Řeší problém zdobení pomocí samostatně zvlášť zhotovených plošných obrazů chráněných vrstvou skla. Skleněný předmět je opatřen výstupkem pro víčko, s nímž je spojen vrstvou lepidla a vytváří dutinu, do níž je plošný obraz vložen. Plošný obraz může být i z hořlavého materiálu, např. papírová fotografie, diapozitiv apod.

Způsob zesíťování kapalných polymerů, obsahujících koncové karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229007

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Hube Harry, Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08J 3/24

Značky: způsob, polymerů, koncové, obsahujících, kapalných, karboxylové, zesíťování, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zesíťování kapalných polymerů, obsahujících koncové karboxylové skupiny, pomocí poly(aziridinylových) sloučenin v přítomnosti katalyzátoru a za teplot 25 až 150 °C vyznačený tím, že se jako katalyzátor použije 2-(dimetylanino)-4-metylfenol v množství 1 - 20, s výhodou 5 - 10 hmot. %, vztaženo na poly(aziridinylovou) sloučeninu.

Způsob zesíťování polydienů, obsahujících hydroxylové skupiny, pomocí polyisokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229006

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hube Harry, Antonová Elisabeth, Roth Christoph

MPK: C08J 3/24, C08F 36/06

Značky: polydienů, pomocí, zesíťování, hydroxylové, způsob, obsahujících, skupiny, polyisokyanátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zesíťování polydienů, obsahujících hydroxylové skupiny, pomocí polyisokyanátů, vyznačený tím, že se zesíťování provádí v přítomnosti aromatických diolů na bázi polyalfametylstyrenu, přičemž poměr polydienu k polyalfametylstyrenovému diolu je 95:5 až 5:95, s výhodou 90:10 až 50:50.

Zapojení pro řízení polovodičových měničů kmitočtu napájejících synchronní motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 223604

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dadek Jan, Kopřiva Václav

Značky: motory, řízení, měničů, polovodičových, synchronní, napájejících, zapojení, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká energetických zařízení a řeší problém protáčení turbosoustrojí nebo jeho roztáčení z klidové polohy na požadovanou minimální rychlost otáčení. Řízení proudu tyristorových měničů kmitočtu napájejících synchronní motor je odvozeno od polohy rotoru stroje, která je určena v číslicové formě pomocí absolutního snímače polohy. Údaje o poloze jsou korigovány vzhledem k hodnotě magnetického pole statorového vinutí, respektive velikosti...

Způsob zvýšení stability “živých” homopolymerů nebo kopolymerů dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229005

Dátum: 15.03.1986

Autori: Schobeleiter Helmut, Anton Elisabeth, Roth Christoph, Singer Hans

MPK: C08F 36/04, C08F 36/06

Značky: způsob, homopolymerů, kopolymerů, zvýšení, stability, živých, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení stability "živých" homopolymerů nebo kopolymerů dienů, připravených pomocí aniontových iniciátorů polymerace v přítomnosti polárních nebo nepolárních sloučenin nebo jejich směsí, vyznačený tím, že se "živé" polymery nechají reagovat s etylenicky nenasycenými aromatickými sloučeninami za molárního poměru aktivního iniciátoru k etylenicky nenasycené aromatické sloučenině v rozmezí od 1:0,1 do 1:10, s výhodou od 1:4 do 1:6, za...

Zapojení pro vyhodnocení zátěžného úhlu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223603

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

Značky: zapojení, vyhodnocení, úhlu, synchronního, zátěžného, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká buzení synchronních alternátorů a řeší jeho regulaci. Na první vstupní svorku výstupního obvodu, jehož výstupní svorka je výstupem zapojení, je připojena výstupní svorka paměťového obvodu. Na druhou vstupní svorku výstupního obvodu je připojena čtvrtá výstupní svorka řídicího bloku. Na druhou vstupní svorku paměťového obvodu je připojena třetí výstupní svorka řídicího bloku. Na první vstupní svorku paměťového obvodu je připojena...

Způsob přípravy jemně dispergovaných barevných koncentrátů pro vybarvování polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229004

Dátum: 15.03.1986

Autor: Roubíček Bohuslav

MPK: C08J 3/20

Značky: jemné, způsob, koncentrátů, barevných, polyolefinů, dispergovaných, přípravy, vybarvování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy jemně dispergovaných barevných koncentrátů pro vybarvování polyolefinů mísením granulovaného polyetylénu s emulgátory pigmentu, pigmentem, směsí nasycených uhlovodíků, případně s antioxydantem a mazadlem, vyznačující se tím, že se v bubnovém mísícím stroji smočí 25 až 60 % hmot. polyetylénu o tavném indexu 20 až 70 g/10 min., směsí 5 až 50 % hmot. neionogenního emulgátoru, například etylénoxidových kondenzátů, nebo...

Zapojení pro poloautomatické vynulování výstupu stejnosměrného zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 223602

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klinkovský Tomáš, Roman Zdeněk

Značky: poloautomatické, výstupu, zapojení, zesilovače, vynulování, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší zapojení pro poloautomatické vynulování výstupu stejnosměrného zesilovače, vhodné zejména pro elektromanometry. Zapojení je tvořeno elektronickou pamětí, k jejímuž výstupu je připojen digitálně analogový převodník s výstupem připojeným ke vstupu nulovaného stejnosměrného zesilovače. Výstupní napětí zesilovače je v komparátorech porovnáváno s mezemi vytvořenými pomocí odporových děličů. Výstupy komparátorů řídí...

Způsob přípravy předpolymerů s koncovými hydroxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229003

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čermák Jiří, Anton Elisabeth, Schulz Hans-peter, Ballayer Winfried, Sufčák Miloslav, Farka Pavel

MPK: C08F 293/00

Značky: koncovými, hydroxylovými, skupinami, způsob, předpolymerů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy předpolymerů s koncovými hydroxylovými skupinami reakcí roztoku aniontově připravených "živých" polymerů s elektrofilním kapalným činidlem s následujícím okyselením, vyznačující se tím, že se obě složky mísí v molárním poměru elektrofilního činidla k alkalickému kovu v "živém" polymeru v rozmezí 2:1 až 20:1, s výhodou 2:1 až 10:1 a reagují za rotace ve filmu, přičemž po zreagování se rotace ukončí za současného rozprášení...

Budicí obvod pro spínací tranzistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223601

Dátum: 15.03.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

Značky: tranzistor, spínací, budicí, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod vytváří budicí proud, závislý na velikosti spínané zátěže. K snímání kolektorového proudu je použito proudového snímacího transformátoru, který zajišťuje konstantní poměr mezi budicím a kolektorovým proudem spínacího tranzistoru. Je dosaženo krátké doby saturace v širokém rozsahu změn kolektorového proudu a zajištěno spolehlivé zavření spínacího tranzistoru. Obvodu podle vynálezu může být použito pro buzení spínacích tranzistorů v...

Pneumatické kladivo s multiplexním pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229002

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kasafírek Antonín

MPK: B25D 9/04

Značky: kladivo, pneumatické, pístem, multiplexním

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické kladivo s multiplexním pístem, vyznačené tím, že uvnitř tělesa nástroje (2) je uložen úderník (1) spojený s přívodní pístní tyčí (5) s písty (4) uloženými v samostatných válcích, a vratnou pružinou (3) uloženou ve válci (6), kde v pístech (4) jsou umístěny samočinné rozvody (7).

Hmota pro výrobu vápenopískových cihel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229001

Dátum: 15.03.1986

Autor: Marušínová Stella

MPK: C04B 15/06

Značky: vápenopískových, cihel, výrobu, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení směsí s tepelně izolačními příměsemi pro výrobu vápenopískových cihel z křemičitého písku a nehašeného kusového vytvrzováním pod tlakem páry. Hmota pro výrobu vápenopískových cihel, sestávající z 85 až 98 % hmotnosti křemičité suroviny o obsahu od 49 do 99 % hmotnosti kysličníku křemičitého a 3 až 15 % hmotnosti vápna, vyznačená tím, že obsahuje nejméně jednu z příměsí ze skupiny zahrnující v hmotnostních množstvích perlit...

Tiopyridínové deriváty 5-nitro-2-vinylfuránu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223450

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kríž Miroslav, Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: deriváty, spôsob, tiopyridínové, přípravy, 5-nitro-2-vinylfuránu

Zhrnutie / Anotácia:

Tiopyridínové deriváty 5-nitro-2-vinylfuránu obecného vzorca I až III

Způsob přípravy 5-aryl-7-chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223449

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vejdělek Zdeněk, Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

Značky: způsob, přípravy, 5-aryl-7-chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 5-aryl-7-chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo atom chloru, reakcí 5-aryl-7-chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-onů obecného vzorce II, ve kterém R značí totéž jako ve vzorci I, se sulfidem fosforečným ve vroucím pyridinu vyznačující se tím, že sulfid fosforečný se použije v 50 až 90 % ekvimolekulárního množství.

Spôsob prípravy pozitívne pracujúcej svetlocitlivej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223448

Dátum: 15.03.1986

Autori: Blažej Anton Akademik, Sroková Iva, Čík Gabriel, Lužáková Vlasta, Golier Igor

Značky: spôsob, přípravy, vrstvy, pracujúcej, pozitívne, svetlocitlivej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru polygrafického priemyslu rieši spôsob prípravy pozitívne pracujúcej svetlocitlivej vrstvy. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa derivát celulózy kondenzuje s aromatickými alebo heterocyklickými ortonitroaldehydmi a chloridmi aromatických alebo heterocyklických zlúčenín s nitroskupinou v ortopolohe oproti metylénovej alebo metínovej skupine. Na prípravu základného polymérneho systému sa vlastnosti...

Způsob přípravy nového 2-(s-hydrindacen-4-ylamino)-2-imidazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223447

Dátum: 15.03.1986

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: přípravy, způsob, 2-(s-hydrindacen-4-ylamino)-2-imidazolinu, nového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nového 2-(s-hydrindacen-4-ylamino)-2-imidazolinu vzorce I vyznačující se tím, že se 4-amino-s-hydrindacen podrobí reakci s benzoylisothiokyanátem ve vroucím acetonu, získaná 1-benzoyl-3-(s-hydrindacen-4-yj) thiomočovina se mírnou alkalickou hydrolýzou převede na N-(s-hydrindacen-4-yl)thiomočovinu, tato působením methyljodidu ve vroucím methanolu poskytne surový hydrojodid N-(s-hydrindacen-4-yl)-S-methylisothiomočoviny, který se...

Jód-amínoxidové dezinficienciá

Načítavanie...

Číslo patentu: 223446

Dátum: 15.03.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Masárová Ľubomíra, Leitmanová Anna, Mlynarčík Dušan, Lacko Ivan

Značky: jód-amínoxidové, dezinficienciá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jód-amínoxidových dezinficiencií a spôsobu ich prípravy, ktoré sú povrchovoaktívne a germicídne účinné a solubilizérom sú alkyldimetylamínoxidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 1O až 16, ktorý môže byť lineárny alebo rozvetvený. Tieto jodofóry sa pripravujú rozpustením jódu v roztoku amínoxidu alebo rozpustením jódu v koncentrovanom roztoku KI a následným pridaním roztoku amínoxidu. Môžu sa...

4-Substituované 2-arylfurol[3,2-b]pyrol-5-karboxyláty etylové a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223445

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Bratislava, Kráľovičová Eva, Krutošíková Alžbeta

Značky: 4-substituované, spôsob, etylové, 2-arylfurol[3,2-b]pyrol-5-karboxyláty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej syntézy a rieši prípravu nových látok 4-substituovaných-2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylátov etylových. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že 2-aryl-4H-furo- [3,2b]pyrol-5-karboxyláty etylové reagujú s metyljodidom, alebo akrylonitrilom v prostredí benzénu a hydroxidu sodného alebo pyridínu za prítomnosti trietylbenzylamóniumchloridu alebo trietylbenzylamóniumhydroxidu v rozmedzí...

N,N-(2,2,4,4-dipentametylén)-3-aza-pentametylén-benztiazolsulfénamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 223444

Dátum: 15.03.1986

Autori: Talapka Miroslav, Hrachovcová Mária, Šalko Juraj, Bzdušková Ľubica, Argaláš Peter, Karvaš Milan, Durmis Július, Gögh Tibor, Toma Štefan

Značky: n,n-(2,2,4,4-dipentametylén)-3-aza-pentametylén-benztiazolsulfénamid

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém prípravy nového derivátu sulfénamidu. Ide o novú zlúčeninu, ktorú možno pripraviť reakciou Benztiazol-2-sulfénamidu s 7,5-diaza-dispiro-(5,1,5,3) cyklohexánom. Pripravená zlúčenina slúži ako urýchlovač vulkanizácie.

N’,N’-Dimetylaminoalkylamidy kyseliny dodekánovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223443

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lacko Ivan, Krasnec Ľudovít, Sigmundová Ivica, Devínsky Ferdinand

Značky: kyseliny, spôsob, dodekánovej, přípravy, n',n'-dimetylaminoalkylamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N`,N`-dimetylaminoalkylamidov kyseliny dodekánovej všeobecného vzorca kde n značí 2,4 až 12 a spôsobu ich prípravy reduktívnou metyláciou
?-aminoalkylamidov kyseliny dodekánovej pomocou
formaldehydu a kyseliny mravčej. Uvedené zlúčeniny majú biologické účinky a používajú sa ako východiskové látky pri príprave ďalších biologicky účinných derivátov s povrchovoaktívnymi vlastnosťami.