Archív za 1986 rok

Strana 170

Zařízení pro signalizaci nepřeneseného útku na víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 223633

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jílek Josef, Lapeš František, Jansa Miloš, Tenora Pavel

Značky: víceprošlupním, tkacím, útku, signalizaci, stroji, nepřeneseného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění vyšší citlivosti a spolehlivosti zařízení a následného zastavení tkacího stroje při nepřeneseném útku. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po délce spodní části opěrné lišty je mezi ní a antifrikční tkaninou elektroizolační podložka, opatřená ve své stykové straně se zanášeči podélnou drážkou s horním kontaktem. Dolní kontakt je upraven v místě podélné drážky na antifrikční tkanině, přičemž nejméně dolní kontakt je...

Akusticko-optická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229039

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klíma Miloš, Košťál Emil, Čtyroký Jiří, Barta Čestmír

MPK: G01N 21/00, G02F 1/00, G01J 3/14...

Značky: akusticko-optická, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optického zařízení na modulaci světelných paprsků akustickými vlnami, zejména ultrazvukem. Dosavadní akusticko-optické jednotky, vytvořené z monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti, vykazují v důsledku vysokého indexu lomu značné ztráty odrazem na vstupu i výstupu světelného svazku. Podstata vynálezu spočívá v geometrické úpravě monokrystalu, na němž je vedle vstupní a výstupní obvodové plochy a nejméně jedné boční obvodové...

Způsob polymerace a kopolymerace laktamů w-aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229038

Dátum: 15.03.1986

Autori: Provazník Michal, Králíček Jaroslav, Černá Miluše, Kondelíková Jaroslava, Kašáková Radka

MPK: C07F 9/66, C07F 9/68, C08G 69/14...

Značky: w-aminokyselin, způsob, polymerace, laktamů, kopolymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace a kopolymerace laktamů omega-aminokyselin obecného vzorce I, kde x je 3 až 11, vyznačený tím, že se kopolymerace a polymerace iniciuje 0,1 až 20 mol % ekvimolární sloučeninou bezvodé kyseliny arseničné s laktamy omega-amino-kyselin obecného vzorce II, kde x je 3 až 11 chráněný autorským osvědčením č. 227784 při teplotách 200 až 330 °C.

Zapojení pro vyhodnocování dvojice fázově posunutých logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223632

Dátum: 15.03.1986

Autor: Holub Igor

Značky: logických, fázové, posunutých, dvojice, vyhodnocování, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizace a řízení. Problém vynálezem řešený je zjednodušení zapojení a vyloučení možnosti vzniku hazardních stavů. Podstatou vynálezu je zapojení vytvořené ze dvou posuvných registrů, jejichž oba první vstupy jsou zároveň vstupy zapojení. Dále je zapojení vytvořeno dvěma logickými obvody typu nonekvivalence, jedním dekodérem a vyhodnocovacím zařízením. Zapojení má vstup pro hodinové impulsy. Vynálezu lze zejména využít...

Lak pro dočasnou ochranu povrchů a spojů optických dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229037

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vychodil Miloslav

MPK: C03C 17/28

Značky: dočasnou, optických, dílů, ochranu, spojů, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká laku pro dočasnou ochranu povrchů a spojů optických prvků, vyrobených z tvrdého, křehkého materiálu v průběhu jednotlivých fází jejich opracování. Co do hmotnosti je tvořen 10 až 45 % difenolpropanformaldehydové pryskyřice a 5 až 15 % benzofuzanu nebo oxidovaného křehkého asfaltu nebo živice, rozpuštěných v 40 až 85 % aromatických uhlovodíků. Živice jsou vyrobeny propanovým odasfaltováním vakuovaných destilačních zbytků ropy.

Zařízení pro odtah úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223631

Dátum: 15.03.1986

Autori: Andó Ján, Urbánek Ladislav

Značky: zařízení, úpletu, odtah

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odtah úpletu na okrouhlých pletacích strojích, zejména maloprůměrových, pro výrobu dámského punčochového zboží. Toto zařízení obsahuje rotující odtahovou trubici napojenou na jehelní válec, jejíž spodní část je opatřena otvory a je umístěna v pevném plášti obsahujícím boční otvor napojený na ventilátor, dále výkyvnou klapku, uzavírající výstupní otvor pevného pláště. Podle vynálezu je výstupní otvor odtahové trubice...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229036

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gross Lumír, Rebeka Zdeněk, Maléř Josef, Čermák Stanislav

MPK: D04B 9/10

Značky: dvouválcový, pletací, stroj, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového apod. zboží, kde v drážkách jehelních válců jsou uloženy jazýčkové jehly, vyznačující se tím, že hloubka (h) drážky (4) jehelního válce (1) na konci, kde je uložena jehla (2), v rozsahu výseče odpovídající plnému výkyvu jazýčku (22) zatažené jehly (2), přesahuje rozsah výseče ohraničené délkou (R2) jazýčku (22) jehly (2) mezi čepem (23) jazýčku (22) a nejširší částí lžičky (22´) jazýčku...

Způsob zamezení tvorby pěny v hydrocyklónovém čisticím zařízení chladicí a mazací emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 223630

Dátum: 15.03.1986

Autori: Souba František, Odehnal Ervín

Značky: tvorby, způsob, čisticím, zařízení, emulze, hydrocyklónovém, chladicí, mazací, zamezení, pěny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zařízení s volným vířivým prouděním. Řeší problém zamezení tvorby pěny vznikající v důsledku nasávání vzduchu odpadovým potrubím. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do výstupního potrubí chladicího a mazacího okruhu vloží škrticí clona, která vytvoří ve výstupním kanálu hydrocyklónu odporovou zónu, která působí proti ejekčnímu účinku sekundárního víru v hydrocyklónu a zamezuje tak nasávání vzduchu středem odpadní...

Zařízení pro samonasávání a dispergaci plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 229035

Dátum: 15.03.1986

Autori: Seichter Pavel, Šamal Oldřich, Trejtnar Jan

MPK: B01F 13/02

Značky: kapalině, dispergaci, plynů, zařízení, samonasávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu slouží pro dispergaci plynu v kapalině, zejména u vodohospodářských zařízení. Zařízení sestává z nádoby, ve které je umístěna samonasávací jednotka, která se skládá z pohonu a míchadla tvořeného dutým kotoučem s dutými lopatkami. Míchadlo je obklopeno narážkovou klecí a usměrňovací vestavbou a současně na sací hrdlo míchadla je přivedena sací trubka plynu. U zařízení podle vynálezu se dosáhne intenzivního přívodu plynu a...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223629

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dídek Stanislav, Mareš Miloš, Fajt Ludvík

Značky: koncem, frikční, otevřeným, předení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem zahrnující dvě vedle sebe těsně uložená rotující rotační tělesa, opatřená frikční plochou, mezi nimiž je vytvořena štěrbina, přecházející do hrdla, tvořící nejužší místo štěrbiny, a z nichž alespoň jedno je v oblasti štěrbiny opatřeno nasávací zónou, a dále odtahové ústrojí pro odtah příze při zabránění šíření zákrutů. Úkolem vynálezu je podstatné snížení prokluzu mezi...

Ester 2-/1-hydroxyalkyl/-5-hydroxycyklopentanalkanové kyseliny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jarý Jiří, Doležal Stanislav

MPK: A61K 31/557, C07C 177/00, C07C 62/02...

Značky: kyseliny, způsob, výroby, ester

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká esteru 2-(1-hydroxy-alkyl)-5-hydroxycyklopentanalkanové kyseliny obecného vzorce I a způsobu jeho výroby, která spočívá v tom, že se na alkoholický roztok esteru 2-(1-hydroxyalkyl)-5-oxocyklopentanalkanové kyseliny obecného vzorce II působí roztokem komplexního hydridu, který selektivně redukuje karbonylovou skupinu, např. roztokem tetrahydridoboritanu sodného ve vodě. Produkt se pak čistí a dělí preparativní chromatografií na...

Nastřelovací kotevní hřeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 223628

Dátum: 15.03.1986

Autori: Maissner Karel, Cinegr Miroslav, Karlík Božek, Votava Zdeněk, Kryštof Michael, Hora Josef, Fiala Jaroslav

Značky: hřeb, nastřelovací, kotevní

Zhrnutie / Anotácia:

Nastřelovací kotevní hřeb pro zarážení do tvrdých materiálů s mělkou prohloubenou částí v hlavě, která umožňuje přesné vedení hřebu hlavní vstřelovacího přístroje a chrání hřeb před deformací v průběhu vstřelovací operace.

Způsob parciální redukce dinitrodifenylsulfidů, -sulfoxidů a -sulfonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229033

Dátum: 15.03.1986

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 147/12, C07C 147/14, C07C 149/42...

Značky: dinitrodifenylsulfidů, sulfoxidů, způsob, -sulfonů, redukce, parciální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob parciální redukce dinitrodifenylsulfidů, -sulfoxidů a -sulfonů tak, že se směs vody, zvolené dinitrosloučeniny, alkalického uhličitanu, hydroxidu nebo amoniaku a železnaté soli zahřívá na teplotu mezi 40 °C až teplotou varu reakční směsi, popřípadě za přítomnosti organických rozpouštědel anebo povrchově aktivních přísad se smáčecími účinky.

Způsob tepelného zpracování polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223627

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sopko Bruno, Škubal Antonín, Šimůnek Petr

Značky: prvků, tepelného, zpracování, způsob, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu tepelného zpracování polovodičových prvků je odstranění termorekombinačních center uvedených polovodičových prvků, zvýšení výtěžnosti při výrobě například dozimetrických diod a zlepšení jejich kvality. Podle vynálezu se polovodičové prvky žíhají při teplotě 750 °C až 850 °C po dobu 1 až 3 hodiny, potom se pomalu ochlazují rychlostí menší než 12 °C za 60 sekund až do teploty 400 ° až 550 °C a pak rychlostí 50 °C za 60 sekund až do...

Kapilára pro kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223626

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: elektrodu, kapkovou, kapilára

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru elektrochemie a týká se zejména polarografických a odvozených analytických metod. Řeší problém konstrukce kapiláry, zejména pro obnovovanou kapkovou elektrodu, např. stacionární, u které by byly omezeny nebo odstraněny poruchy související se zanášením horní části vnitřního průběžného otvoru a s nereprodukovatelnostmi v přívodu elektrického kontaktu. Popsaná kapilára je bezprostředně u horního ústí nálevkovitě rozšířena do...

Polyetylénová lepivá fólie se zvýšenou rázovou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 229032

Dátum: 15.03.1986

Autori: Václavek Miroslav, Coupal Josef, Valášek Jiří

MPK: B29D 7/00

Značky: rázovou, zvýšenou, lepivá, polyetylénová, odolností, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylénová lepivá fólie tloušťky 25 až 150 ?m se zvýšenou rázovou odolností, určená zejména pro rotační paletové balení, vyznačená tím, že je modifikována 5 až 15 hmotnostními procenty amorfního polypropylenu a případně 1 až 5 hmotnostními procenty polypropylenového oleje.

Stavebnicový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 229031

Dátum: 15.03.1986

Autori: Skoupý Ferdinand, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínač, stavebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový upínač zejména pro současné upínání tvarově odlišných součástí, například složitě tvarovaných výkovků a plochých součástí se shodnými roztečemi alespoň některých obráběných otvorů, především pro automaticky pracující obráběcí stroje s vícepolohovým příčným stolem, vyznačující se tím, že ho tvoří těleso (10) upínače se třemi v podstatě kolmo postavenými pevnými stěnami (11, 14, 17) a jednou otočnou stěnou (23), přičemž pevná stěna...

Způsob úpravy pažnic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223625

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vlastník Jiří, Staněk Břetislav, Stárek Jiří, Horych Emil

Značky: způsobu, tohoto, zařízení, provádění, úpravy, pažnic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vystrojování vrtů pro geoakustická a inklinometrická měření pažnicemi z polyetylénu nebo polyvinylchloridu. Podstata způsobu úpravy pažnic podle vynálezu spočívá v tom, že pažnicí, která se pevně uchytí v tažné stolici, se nejprve protáhne kalibrovací trn a poté drážkovací trn. Zařízení je tvořeno stolicí, jejíž pevná část se skládá z průvlaku pro čelní uchycení pažnice. Pohyblivou část tvoří tažná tyč uchycená do tažného...

Způsob odstraňování ostřin a výronků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223624

Dátum: 15.03.1986

Autori: Golovančikov Viktor Vladimirovič, Vasiljev Vladimír Alexejovič, Pavlov Vilitarij Borisovič, Švetsov Vladimír Andrejevič, Ušakov Jevgenij Alexejevič, Jefremov Jevgenij Gerasimovič, Axakovskaja Ludmila Pantelejmonovna, Krylov Nikolaj Georgievič

Značky: odstraňování, provádění, ostřin, zařízení, způsob, způsobu, výronku, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu opracování obrobků po tváření, lisování, obrábění a podobně, a zařízení k provádění tohoto způsobu. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se vytvoří střídavé magnetické pole, které prostupuje nádobou s obrobky a pracovními tělesy v nádobě uloženými. Střídavé magnetické pole uvádí v pohyb pracovní tělesa, která jsou z materiálu způsobilého k součinnosti s tímto polem. Střídavé magnetické pole způsobuje během tohoto...

Připojovací závěs zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229030

Dátum: 15.03.1986

Autori: Diblík František, Tobiška Jaromír

MPK: A01B 59/043

Značky: zemědělského, závěs, stroje, připojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Připojovací závěs, upravený po obou stranách mechanického náhonu traktoru v přední části rámu obraceče píce nebo podobného stroje se zadním pojezdovým kolem, sestávající z dvojice dvou plochých držáků, opatřených svislou vodicí drážkou se spodním otevřeným vstupem pro navedení závěsného čepu spodních táhel tříbodového závěsu traktoru a uzávěrem tohoto spodního vstupu svislé vodicí drážky, přičemž rám je opatřen v přední části opěrnou nohou,...

Zařízení pro vyvažování vřeteníků obráběcích strojů, například vodorovných vyvrtávaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229029

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zieba Bohumil, Hosnedl Stanislav, Horváth Gejza

MPK: B23B 47/26

Značky: zařízení, strojů, vodorovných, vyvrtávaček, vřeteníku, obráběcích, například, vyvažování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyvažování vřeteníku obráběcích strojů, například vodorovných vyvrtávaček, vyznačující se tím, že vřeteník (3) je spojen závěsem (6) přes kladky (5) na vrcholu rámu (2) stroje s jednočinným přímočarým hydromotorem (4), pevně spojeným rámem (2), přičemž hydromotor (4) je spojen hydraulickým vedením (7) s hydraulickým závažovým akumulátorem (8) umístěním mimo stroj, například pod úrovní podlahy.

Formovací celek kontinuální linky pro výrobu smetanových sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223623

Dátum: 15.03.1986

Autor: Žák František

Značky: kontinuální, formovací, sýrů, linky, výrobu, celek, smetanových

Zhrnutie / Anotácia:

Formovací celek kontinuální linky pro výrobu smetanových sýrů, tvořený sadou za sebou uspořádaných manipulačních rámů pro bloková tvořítka, je na straně k výrobníku uložen na opěře pomocí kloubu a na straně ke stohovači pak spočívá pomocí kloubu na táhlu zdvihacího ústrojí, umožňujícího vertikálním přestavením polohy měnit pracovní sklon celého zařízení.

Způsob úpravy povrchu oceli pro zvýšení přilnavosti kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229028

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

MPK: C23F 17/00

Značky: úpravy, povrchu, oceli, povlaků, způsob, priľnavosti, zvýšení, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchu oceli pro zvýšení přilnavosti kovových povlaků, vyznačující se tím, že na povrchu oceli vylučuje chemicky z vodných roztoků obsahujících dvojmocnou měď v koncentraci 0,1 až 200 g/l vody slabá měděná vrstva, která se po vyloučení odstraní chemickým nebo elektrochemickým rozpouštěním v elektrolytech, nerozpouštějících povrch oceli.

Zařízení pro formování sýřeniny při výrobě smetanových sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223622

Dátum: 15.03.1986

Autor: Žák František

Značky: zařízení, smetanových, sýrů, formování, sýřeniny, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační rám pro ustavení sestavy podložních desek s blokovými tvořítky má pro každou stranu blokového tvořítka k podélnému a/nebo příčnému členu rámu připevněn alespoň jeden polohovací výstupek přiléhající k blokovému tvořítku. Polohovací výstupek má plochý tvar, orientovaný shodně s okrajem podložní desky. U sousedních bloků tvořítek a podložních desek je polohovací výstupek vždy společný. Podložní deska je v místě přiléhajícím k...

Paměť RAM logických analyzátorů nebo generátorů slov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229027

Dátum: 15.03.1986

Autor: Neumann Libor

MPK: H03K 19/01

Značky: logických, paměť, analyzátorů, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Paměť RAM logických analyzátorů nebo generátorů slov, na jejíž první vstupy jsou připojeny vodiče vstupních dat, na jejíž výstupy jsou připojeny vodiče výstupních dat a na jejíž druhé vstupy jsou adresními vodiči připojeny adresovací obvody, přičemž mezi adresovacími obvody a paměť RAM je zapojena vyrovnávací paměť adresy. Adresovací obvody jsou připojeny na vstupy vyrovnávací paměti vodiči příští adresy a výstupy vyrovnávací paměti jsou...

Způsob nanášení titankarbidových povlaků na výrobky ze slinutých tvrdých slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223621

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tretjakov Vsevolod Ivanovič, Šabunin Anatolij Danilovič, Brochin Isaak Zalmanovič, Lenskij Michail Nikolajevič

Značky: tvrdých, titankarbidových, slinutých, nanášení, způsob, slitin, výrobky, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru práškové metalurgie, zejména způsobu nanášení titankarbidových povlaků na výrobky ze slinutých tvrdých slitin. Podle vynálezu se výrobky ze slinutých tvrdých slitin podrobí termodifúznímu sycení titanem při teplotě 950 až 1100 °C v atmosféře vodíku z práškové směsi, sestávající z titanu, karbidu titanu jako plnidla a chloridu amonného jako aktivační přísady. Vynález má použití při výrobě výrobků ze slinutých tvrdých slitin...

Způsob výroby závitů pohybových matic suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229026

Dátum: 15.03.1986

Autor: Dočkal Antonín

MPK: B23B 19/00

Značky: suportů, matic, způsob, závitů, výroby, pohybových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby závitů pohybových matic suportu, vyznačený tím, že v sestavě suportu se vytvoří štěrbina držákem (1), šroubem (2) natřeným separátorem a maticemi (4), která se vtokovým otvorem (6) zalije vytvrditelnou hmotou.

Zařízení na ovládání kominové klapky plynových spotřebičů pro přípravu teplé vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 229025

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bezděk Antonín

MPK: F23J 11/02

Značky: spotřebičů, komínové, přípravu, teplé, zařízení, plynových, klapky, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Komínová klapka je určena k zabránění ventilačních ztrát u plynových spotřebičů pro přípravu teplé vody mimo jejich provoz. Přestavení klapky z polohy otevřeno do polohy zavřeno je provedeno impulsem průtoku vody spotřebičem.

Zařízení pro indikaci některého plynu ze směsi ve vodárenských provozech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223620

Dátum: 15.03.1986

Autori: Marek Stanislav, Moravec Jaroslav

Značky: indikaci, plynů, vodárenských, některého, směsi, zařízení, provozech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru úpravy vod, nebo jiných provozů, kde se při technologických procesech používají plyny, které při absorpci ve vodě způsobují výrazné změny ve vodivosti roztoku. (Příkladně chlor Cl2 nebo amoniak NH3.) Vynález řeší problém pohotové indikace a signalizace výskytu (nežádoucího) plynu v ovzduší. Tím umožňuje včas zabránit haváriím ve výrobních prostorách a v přírodním prostředí, a tedy ochranu zdraví pracovníků, občanů v okolí...

Směrová horizontální anténní soustava pro reverzaci hlavního směru záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 229024

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Marek, Aunický Vladimír

MPK: H01Q 9/00

Značky: soustava, reverzaci, smerová, horizontální, hlavního, záření, anténní, směru

Zhrnutie / Anotácia:

Směrová horizontální anténní soustava pro reverzaci hlavního směru záření, zejména pro výkonné rozhlasové vysílače, u kterého jsou k výstupům vnějšího křížového přepínače připojeny zářiče anténní soustavy a k jeho vstupům kompenzační obvody připojené k výstupům vnitřního křížového přepínače, zatímco ke vstupům vnitřního křížového přepínače je přes dělič výkonu připojen přizpůsobovací obvod spojený s napáječem, vyznačené tím, že přední dipól (1)...

Zapojení pro formátování chromatografického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223619

Dátum: 15.03.1986

Autori: Semecký Jiří, Míček Petr, Franc Miroslav

Značky: zapojení, formátování, chromatografického, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro formátování chromatografického signálu sestávající z řídicího obvodu, časovacího obvodu, synchronizačního klopného obvodu, chromatografického detektoru, převodníku napětí-kmitočet, tvarovacího obvodu, čítače měřené hodnoty, klopného obvodu přetečení, dekodéru adresy, paměti měřené hodnoty, vysílače stavové informace, paměti ovládacích signálů a vyhodnocovacího počítače, vyznačující se tím, že nastavovací vystup (011) řídicího...

Způsob výroby vrstveného plošného ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229023

Dátum: 15.03.1986

Autori: Uličný Jan, Ševčík Bohumil, Mrlíková Eva, Kašpárková Pavla

MPK: B32B 7/10

Značky: plošného, vrstveného, výroby, materiálů, ohebného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vrstveného plošného ohebného materiálu, složeného z textilního podkladu, kompaktní nebo lehčené adhezívní mezivrstvy a lícové polymerní vrstvy nebo lícové textilní, případně polymerním nánosem upravené vrstvy, vyznačený tím, že se na jednu ze spojovaných vrstev nanese adhezívní mezivrstva ve formě termosenzibilní vodné disperze polymeru s koagulační teplotou v rozmezí 30 až 70 °C, nános se tepelným šokem v trvání 0,5 až 20 minut...

Zapojení pro řízení tisku teplocitlivé tiskárny v přístrojové technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223618

Dátum: 15.03.1986

Autori: Semecký Jiří, Franc Miroslav, Míček Petr

Značky: technice, teplocitlivé, řízení, tiskárny, zapojení, přístrojové, tisku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro řízení tisku teplocitlivé tiskárny, která pracuje na základě vypalování jednotlivých bodů, které tvoří znaky a obrazce alfanumerického nebo grafického zobrazení na teplocitlivý papír. Zapojení podle vynálezu využívá sestavu z bloků procesoru, dekodéru 1 z n, střádačů, generátoru znaků, výkonových spínačů a topných prvků, které jsou tvořeny odpory a topného účinku se dosahuje Jouleovým teplem. Podstata vynálezu...

Přípravek pro čištění benzinových a naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229022

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kadlec Karol, Kadlecová Jana

MPK: C11D 1/74

Značky: motorů, čištění, naftových, benzinových, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro čištění benzinových a naftových motorů, automobilového příslušenství a různých strojů, vyznačený tím, že sestává z 1 až 95 hmotnostních dílů 2-etylhexylsulfojantaranu sodného z 1 až 90 hmotnostních dílů směsi monoesterů disodné soli kyseliny sulfojantarové esterifikované alkylpolyglykoléterem, kde alkyl obsahuje 10 až 18 atomů uhlíku a je etoxylován 3 až 5 moly etylenoxidu na 1 mol alkylu a až 80 hmotnostních dílů vody, popřípadě...

Zařízení pro úpravu vody magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223617

Dátum: 15.03.1986

Autor: Patrovský Věnceslav

Značky: polem, magnetickým, úpravu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tzv. magneticky upravené vody, která se již delší dobu využívá k zabránění tvorby vápenatých inkrustací, zvýšení pevnosti betonu, urychlení krystalizací a sedimentací pro zvýšení účinku flotace apod. Vynález řeší zvýšení účinnosti magnetické aktivace vody, což je dosti důležité proto, že se tato voda poměrně snadno rozkládá. Zařízení pro přípravu magneticky upravené vody je založeno na průtoku vody střídavým magnetickým, silně...

Zařízení k odvádění a čištění chladicí emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 229021

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cikrdle Luděk

MPK: B23Q 11/12

Značky: emulze, zařízení, čištění, chladicí, odvádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odvádění a čištění chladicí emulze z pracovního prostoru obráběcích zejména frézovacích strojů, vyznačující se tím, že ho tvoří v podstatě vertikální kanál (2), upravený v nejnižším místě plochy (13) vytvořené mezi pracovním stolem (12) a stojanem stroje, vyústěný do prostoru, ve kterém je v podstatě horizontálně uložena čisticí zásuvka (1) s vytvořeným odtokovým místem (5), pod nímž je umístěna horní část svodu (7), ústící do nádrže...

Způsob přípravy monensinu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 223616

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klánová Kateřina, Ševčík Bohumil, Tax Jiří, Bedrník Petr, Vaněk Zdenko, Krumphanzl Vladimír, Stajner Karel, Královcová Emanuela, Karnetová Jaroslava, Bělík Eduard

Značky: způsob, monensinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy kokeidiostatického antibiotika monensinu B, podle kterého se kultivuje mutantní kmen Streptomyces cinnamonensis 179, uložený ve sbírce mikroorganismů University J. E. Purkyně v Brně pod Č. CCM 3504, v subsmersní kultuře při 25 až 42 °C 3 až 6 dní v kapalném živném prostředí, které obsahuje v hmotnostní koncentraci glukózu 1 až 6 %, sójovou mouku 1 až 2 %, síran železitý 0,02 až 0,2 %, uhličitan vápenatý 0,3...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229020

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dyntar Miloš, Hobza Antonín, Luňák Hynek, Šesták Jan, Piálek Josef, Kopečný Miroslav, Dusík Josef

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: pletací, okrouhlý, jednoválcový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží apod. rotačním chodem jehelního válce ve vazbách, zejména hladkých a chytových, se zámkovou soustavou ovládající jehly a stopry, vyznačující se tím, že chytové zámky (81, 82, 251, 253) jsou v jedněch pletacích systémech uspořádány v dráze jehel (3) a v druhých pletacích systémech v dráze stoprů (4).

Pracovní ústrojí štípacího obuvnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223615

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kotek Vladimír, Ševčík Miloslav, Šplíchal Ivo

Značky: ústrojí, pracovní, stroje, štípacího, obuvnického

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit pracovní ústrojí štípacího obuvnického stroje umožňující snadnou a bezpečnou výměnu jednotlivých prvků, jakož i kontrolu ostří štípacího nože. Podstatou vynálezu je pracovní ústrojí štípacího obuvnického stroje, jehož horní podávací válec (5) a vodicí pravítko (7) jsou uloženy na jedné a druhé podélné straně otočného nosiče (8), na jehož čepech jsou vytvořeny upínací nástavky (9) s pevnými čepy (35) uloženými v...

Insekticidní prostředek k hubení obtížného a škodlivého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229019

Dátum: 15.03.1986

Autor: Štefan Jan

MPK: A01N 53/00

Značky: škodlivého, hubení, obtížného, hmyzu, prostředek, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek k hubení obtížného a škodlivého hmyzu především mouchy domácí (Musca domestica), který obsahuje pyrethroidy, prostředky umožňující jejich mísení se substráty rozkladných procesů, vyznačený tím, že se skládá z 3,00 % až 0,0005 % hmot. pyrethroidů, 3,00 % až 0,0005 % hmot. emulgátorů, organických rozpouštědel, adheziv a 94,00 % až 99,999 % hmot. substrátů rozkladných procesů. Využití vynálezu spadá do odvětví...