Archív za 1986 rok

Strana 17

Pojezdové kolo, zejména pro pojízdné obslužné automaty textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235809

Dátum: 01.12.1986

Autori: Halamka Petr, Stránský Milan, Kubata Milan, Mánek Aleš, Němec Jiří, Trávníček Dušan

MPK: D01H 13/00, D03J 1/00

Značky: pojízdné, kolo, textilních, obslužné, strojů, pojezdové, zejména, automaty

Zhrnutie / Anotácia:

Kolo mající pojezdovou část s obvodovou styčnou plochou válcového typu a s oproti této styčné ploše radiálně zvětšenými okraji ve formě volně otočných, avšak axiálně nehybných diskových přírub.

Způsob stanovení aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235808

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novrocík Jan, Novrocíková Marta

MPK: G01N 31/08

Značky: stanovení, aromatických, alifatických, uhlovodíku, vodách, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stanovení alifatických a aromatických uhlovodíků ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-1 g.l-1 za současné přítomnosti dusíkatých zásad, fenolů, organických esterů a jejich degradačních produktů, chromatograficky s přídavkem vnitřního standardu. Jeho podstata spočívá v tom, že se násada analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě nejméně do pH = 1 a v mikroextrakčním zařízení se v parní i...

Tmel pro lepení lehkých izolantů a jejich povrchovou úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235807

Dátum: 01.12.1986

Autori: Adamec Josef, Machatka Milan, Ellinger Karel, Piskla Štefan

MPK: C04B 31/02, C08L 31/04, C08L 33/08...

Značky: jejich, lehkých, úpravu, povrchovou, lepení, izolantů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tmelu pro lepení lehkých izolantů na stavební podklady a pro povrchovou úpravu těchto izolantů před aplikací finální povrchové úpravy. Vynález řeší otázku využití lepícího tmelu zároveň pro vytváření podkladních vrstev pod tenkovrstvé nástřiky, omítky apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smíchá 10 až 45 hmotnostních dílů vodné disperze vhodného kopolymeru, 0,5 až 8 hmotnostních dílů derivátů celulózy, 20 až 60...

Upínací a polohovací zařízení vícepolohového postupového stroje s děleným bubnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235806

Dátum: 01.12.1986

Autori: Němec Bohumír, Zavřel Alois

MPK: B23Q 3/00

Značky: stroje, postupového, děleným, polohovací, zařízení, vícepolohového, upínací, bubnem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém polehování a upínání hřídelovitých součástí, jejíchž konce mají být opracovány na vícepolohovém postupovém stroji. Vícepolohový postupový stroj je vybaven dvěma vřeteníky, které jsou spojeny s upínacími skříněmi. Na vnitřních stranách upínacích skříní jsou umístěny kontrolní dorazy. V jedné ze skříní je uložen rotační polohovací motor s pastorkem, který je kinematicky spojen jednak s ozubenou maticí polohovací pinoly a...

Tamponážní směs na bázi vodného roztoku akrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235805

Dátum: 01.12.1986

Autori: Obruča Miroslav, Oliva Ladislav, Vrbka Stanislav, Merta Oldřich

MPK: E21B 33/138, E02D 3/12, C08L 33/26...

Značky: tamponážní, akrylamidu, roztoku, vodného, bázi, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Tamponážní směs na bázi akrylamidu pro dotěsňování zemních plynových sond, hornin a inženýrských děl, např. přehradních betonových hrází, tunelů, základů staven apod. Účelem vynálezu je získání tamponážní směsi,která geluje i při nízkých teplotách a vykazuje dobrou přilnavost k mokrým povrchům. Podstatou vynálezu je tamponážní směs na bázi akrylamidu, která sestává z vodných roztoků monomeru akrylamidu, formaldehydu, persulfátu amonného a chrom...

Měřicí sonda pro stanovení efektivnosti katodické ochrany kabelů s kovovým pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 235804

Dátum: 01.12.1986

Autori: Zoulek Aleš, Bartoš Petr, Cikán Karel, Volf Josef, Polák Josef Ing

MPK: C23F 13/00

Značky: ochrany, pláštěm, kabelů, katodické, sonda, kovovým, měřicí, stanovení, efektivnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřicí sondy pro stanovení efektivnosti katodické ochrany podzemních kabelů opatřených kovovým pláštěm. Měřící sonda (l) podle vynálezu simuluje kovový plášť kabelů a sestává z kovového pláště (11) a ocelového pancíře (12) mezi nimiž je uspořádána porézní izolace (13), která je před instalací napojená vodným elektrolytem. V porézní izolaci (13) je uspořádána nejméně jedna kovová měřicí elektroda (15).

Chemicky odolný povlak na kov vytvářený ze sklovitých prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235803

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bouše Václav, Grunt Jiří, Enžl Jiří, Srp Josef

MPK: C23D 5/00

Značky: prášků, odolný, povlak, sklovitých, chemicky, vytvářený

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky odolný povlak na kov vytvářený ze sklovitých prášků natavováním za sucha v elektrostatickém poli vysokého napětí obsahuje 50 až 70 % hmot, oxidu křemičitého Si02, 7 až 19 % hmot. oxidu boritého B203, 0,1 až 5 % hmot. oxidu titaničitého Ti02, 10 až 20 % hmot. oxidů kovů I. skupiny, například oxidu sodného Na20, draselného K20 a lithného Li20, 0,1 až 6 % hmot oxidů kovů II. skupiny, například oxidu barnatého Ba0 a 0,5 až 5 % hmot....

Zapojení číslicového řídicího obvodu pro celovlnné řízení výkonu odporové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 235802

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dittrich Arnošt, Vaněk Vladimír

MPK: G05D 23/19

Značky: zapojení, obvodů, odporové, zátěže, celovlnně, číslicového, řízení, řídicího, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je bezeztrátové triskové řízení odporové zátěže při minimálním rušení. Obvod je připojitelný i na sbernici mikropočítače, který představuje regulátor soustavy. Vynález je založen na čítání zadaného počtu půlperiod napájecí sítě, po který je zátěž při každém průchodu napětí nulou připojována triakem k napětí. Následuje čítáni doplňkového počtu půlperiod do velikosti nastaveného čítací-ho cyklu. V této době je zátěž od sítě...

Způsob výroby tlakového produktu nízkoteplotního dělení vzduchu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235801

Dátum: 01.12.1986

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: provádění, dělení, tlakového, zařízení, způsob, způsobu, vzduchu, výroby, produktů, nízkoteplotního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tlakového produktu nízkoteplotního dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu najde uplatnění především u zařízení s produkcí kapalného kyslíku a dusíku s se současnou výrobou tlakového kyslíku nebo dusíku, například pro plnění do tlakových lahví. Kapalný produkt, kyslík, dusík nebo argon, se z nízkoteplotního zařízení vede do zásobníku a odtud se část nebo celý vyráběný tok kapalného plynu dopravuje čerpadlem za...

Zapojení pro kontrolu činnosti systému pro tvarování, zatemňování a vychylování elektronového nebo iontového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235800

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kolařík Vladimír, Delong Armin Akademik, Papírek Tomáš, Hladil Karel

MPK: H01J 37/26

Značky: systému, vychylování, zapojení, elektronového, tvarování, svazků, zatemňování, iontového, kontrolu, činnosti

Text:

...zařízení e zároveň přes vychylovací zesilovače ll monitoru s vychylovacím systémem lg monitoru ll. Třetí výstup řídicího systému lg je spojen přes časovou základnu live horizontálním vychylovacím systémem lg osciloskopu li. Detektor Ž elektronů nebo iontů je spojen s videozesilovači 2, jejichž první výstup je spojen se vstupom lg pro řízení jasu mo- F nitoru ll. Druhý výstup videozesilovače 2 je spojen s vertikálním vychylovacím systémem ll...

Sestupná dráha pro zavěšené dopravní kočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235799

Dátum: 01.12.1986

Autor: Huml Otakar

MPK: B65G 17/20, A22B 7/00

Značky: sestupná, kočky, dráha, dopravní, zavěšené

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení týkající se především jatečnictví, zpomaluje samotížný sestup dopravních koček po horní hraně ploché kolejnice. Řešení spočívá ve specielně tvarované ozubnicové kolejnici (70), jejíž obě protilehlé hrany jsou složeny z ekvidistantních lomenných úseček. Jsou to horní ozuby (71) s horními prohlubněmi (72) a dolní ozuby (74) s dolními prohlubněmi (73). Ve směru osy (0) ozubnicové kolejnice (70) je mezi ozuby a prohlubněmi ozubový přesah...

Převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 235798

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kalina Josef, Bruha Michal, Maxa Stanislav

MPK: H01H 33/42, H01H 33/02, H01H 33/00...

Značky: mechanismus, převodový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového mechanismu vypinačů s větším počtem zhášecích míst a řeší rozvedení přímočarého pohybu vyvozeného pístem pohonu do dvou směrů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že závěsy, opatřené čepy pro nasazení valivých elementů, uložených na dosedacích plochách třmenu jsou spojené předepnutými šrouby a umístěné tak, že alespoň jedna styková normála dosedací plochy valivého elementu a horní dosedací plochy třmenu je podélnou osou...

Prostriedok k povrchovej úprave polypropylénových vlákenných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235797

Dátum: 01.12.1986

Autori: Stankoviansky Ľubomír, Čermáková Ľudmila, Kulichová Elena, Polievka Milan

MPK: D06M 15/66, D01F 6/06

Značky: prostriedok, polypropylénových, povrchovej, vlákenných, úpravě, útvarov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok k povrchovej úprave polypropylénových vlákenných útvarov ve forme vodných emulzií s obsahom 1 až 20 % hmot. účinné zmesí o složení : 1 až 20 % hmot. nemodifikovaného dimetyl- silikónového oleje o viskozite 10 až 1000 mm2/8 pri 25 0C. 20 až 80 % hmot. emulgátora, ktorým je nonylfenol oxyetylovaný 3 až 12 mólmi etylénoxidu na mól nonylfenolu a 20 až 80 % hmot. stabilizátora emulzie, ktorým je C12 až Cl8 alkohol alebo kyselina so...

Zapojení oddělovacího členu pro zápisový a čtecí kanál magnetické diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 235796

Dátum: 01.12.1986

Autori: Skřivánek Leopold, Komůrka Bohuslav

MPK: G11B 5/012

Značky: členu, diskové, pamětí, čtecí, kanál, zapojení, oddělovacího, magnetické, zápisový

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je jednoduchým zapojením zvýšit oddělovací účinek při zápisu a využít všech tří sekcí běžně vyráběného šestinásobného spínače s polem řízenými tranzistory. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením se spínači, obsahujícími polem řízené tranzistory a s řídícím obvodem. V zapojení je použito~ šestinásobného spínače s polem řízenými tranzistory, z něhož dvou sekcí je použito jako přepínačů zápis-čtení a třetí sekce jako spínače v řídicím...

Dvojitý systém vinutí vychylovacích cívek pro ovládání elektronového svazku v osách x, y

Načítavanie...

Číslo patentu: 235795

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kolařík Vladimír, Delong Armin Akademik

MPK: H01J 37/26

Značky: vychylovacích, vinutí, systém, svazků, elektronového, dvojitý, cívek, osách, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká systému vinuti pro vychylování elektronového svazku. Podstatou řešení je dvojitý systém vinutí, kde vnější obvod vnitřního systému vinutí tvoří vnitřní obvod vnějšího systému vinutí identicky provedeného se dvakrát dvěma čtveřicemi smyček uspořádanými ve dvou patrech a pro oba směry v ose x, y, přičemž oba systémy vinutí jsou spolu spojeny v sérii a v protisměru proudového toku. Dvojitý systém vinutí je určen pro elektronové...

Způsob výroby směsných aldolizačních katalyzátorů na bázi oxidu hlinitého a uhličitanu vápenatého, barnatého a hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235794

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vít Zdeněk, Nondek Lubomír

MPK: B01J 23/02, C07C 29/132, B01J 21/04...

Značky: horečnatého, výroby, bárnatého, vápenatého, způsob, hlinitého, oxidů, aldolizačních, katalyzátoru, uhličitanu, směsných, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby směsných aldolizačních katalyzátorů na bázi oxidu hlinitého a uhličitanu vápenatého, barnatého a hořečnatého, při němž se sražením, obsahující hydrogel oxidu hlinitého a uhličitan vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, připravená srážením vodných roztoků rozpustných solí hlinitých a vápenatých, hlinitých a hořečnatých nebo hlinitých a barnatých, jako dusičnanů, chloridů nebo síranů, příp. v jejich vzájemné kombinaci roztokem uhličitanu...

Elektrody výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235793

Dátum: 01.12.1986

Autori: Matouš Jaromír, Kouba František

MPK: H01J 61/33

Značky: výbojky, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrody výbojky jsou tvořeny válcovitými tělesy, na jejichž povrchu jsou opatřeny alespoň jednou podélnou průběžnou drážkou s rozšířenou horní částí protnutou v bodě B normálou procházející obvodovou kružnicí elektrody v bodech A,C, kdy C leží v oblasti podélně průběžné drážky a kdy AB je větší než BC.

Zapojení k přímému ohřevu iontové taveniny zejména skla, průchodem střídavého elektrického proudu o frekvenci nižší než 50 Hz

Načítavanie...

Číslo patentu: 235792

Dátum: 01.12.1986

Autori: Matěj Jiří, Zahálka Pavel, Staněk Jaroslav

MPK: C03B 5/24, C03B 5/027

Značky: taveniny, přímému, nižší, skla, průchodem, elektrického, iontově, frekvencí, zejména, ohřevu, zapojení, proudu, střídavého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a podobných látek elektrickým proudem o frekvenci nižší než 50 Hz a řeší problém zapojení zdroje a automatické regulace tavicího procesu pomocí cyklokonvertoru osazeného tyristory a zapojeného do napájecího a regulačního obvodu tavicí pece.

Zařízení k montáži párových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235791

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pechanec Jan, Kopal Jaroslav, Halama František

MPK: A44C 27/00

Značky: párových, montáži, kroužků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší problém mechanizace montáže pérových kroužků bižuterních uzávěrů. Do pláště pérového kroužku se ručně vloží závorka, plášť se založí do montážního zařízení, pomocí kterého se do dutiny pláště zasune pružina, stlačí se, v plášti se vytvoří opěrný prolis, plášť se vyrovná a montovaný pérový kroužek se vyjme ze zařízení. Výhodou je snížení nároků na zručnost pracovníků, zvýšení produktivity, a možnost použití delší pružiny oproti...

Sonda pro odběr vzorků surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 235790

Dátum: 01.12.1986

Autori: Moucha Vladimír, Hendrich Rudolf

MPK: G01N 1/08, G01K 13/12

Značky: vzorků, surového, sonda, odber, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro odběr vzorků surového železa při současném měření teploty, vhodné hlavně pro automatický systém řízení technologických procesů při výrobě oceli v konvertoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sonda je tvořena nejméně jedním ochranným pláštěm, jenž je na jedné straně opatřen koncovkou, v níž je uloženo vodící pouzdro, upínací část a vodiče, a která navazuje na vnitřní plášť ve kterém je uložena nosná tyč, na níž...

Dopravné zariadenie najmä pre moriacu a pokovovaciu linku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235789

Dátum: 01.12.1986

Autor: Balák Ján

MPK: B65G 49/02

Značky: linku, moriacu, dopravné, zariadenie, pokovovaciu, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie najmä pre moriacu a pokovovaciu linku, pozostávajúce z visutej dráhy zakladača nad úrovňou hornej části vaňovej linky a zo závesov, opatrených záchytnými prostriedkami k zakladaču a záchytnými prostriedkami dopravovaného predmetu. Riešeným problémom je vytvorenie výrobne málo náročného automatizovaného dopravného systému, čo sa dosahuje tým, že v úrovni hornej časti vaňovej linky 1 je na jej vstupnej strane umiestnený...

Fóliovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235788

Dátum: 01.12.1986

Autori: Hrnčíř Eduard, Sadílek Vladimír

MPK: B65B 53/02

Značky: fóliovací, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Fóliovací linka je určena pro balení zejména palet s pytly do smršťovacích fólií. Zařízení sestává se zásobníku opatřeného zarážkou, za nímž je umístěn manipulační dopravník, který po uvolnění zarážky odebere paletu s pytly povlečenou smršťovací fólií ze zásobníku. Vyhřívací zvon, který po spuštění provede smrštění fólie, je umístěn nad manipulačním dopravníkem, který přepraví palety s pytly odebírané ze zásobníku do polohy pod vyhřívacím...

Těsnící provazec a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235787

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pantoflíček Jan, Drahokoupil Jaroslav, Nedbal František

MPK: E02B 3/16

Značky: způsob, těsnicí, provazec, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnícího provazce, zejména pro těsnění spár skládaného ostění proti pronikání podzemní vody a způsobu jeho výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těsnící provazec sestává z pletené hadičky, nejlépe z bavlny, vyplněné těsnící hmotou na základě rozpínavého cementu. Způsob výroby těsnícího provazce vychází z regulovaného množství volně padající těsnicí směsi, která se v pádu oplétá bavlněnými vlákny, čímž dochází k uzavření...

Způsob výroby insekticidního bakterijního preparátu proti housenkám škůdců z krystaloforních bacilů druhu Bacillus thuringiensis

Načítavanie...

Číslo patentu: 235786

Dátum: 01.12.1986

Autori: Černý Miroslav, Lakota Vladimír, Vaňková Jiřina, Weiser Jaroslav, Bastl Vladimír

MPK: A01N 63/02

Značky: bakterijního, preparátu, housenkám, bacilů, druhu, bacillus, thuringiensis, způsob, škůdců, výroby, krystaloforních, insekticidního, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby insekticidního bakterijního preparátu proti housenkám z krystaloforních bacilů ze skupiny Bacillus thuringiensis submersní metodou za stálého míchání a vzdušnění při teplotě 29 - 32 °C zaočkováním do sterilní tekuté půdy obsahující asimilovatelné sacharidy a asimilovatelný organický zdroj dusíku, vyznačený tím, že asimilovatelných sacharidů a asimilovatelného zdroje dusíku s obsahem růstových faktorů a vitaminů se použije v poměru...

Způsob výroby specifického mikrobního preparátu proti larvám komárů a muchniček

Načítavanie...

Číslo patentu: 235785

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vaňková Jiřina, Lakota Vladimír, Černý Miroslav, Weiser Jaroslav, Bastl Vladimír

MPK: A01N 63/02

Značky: výroby, muchniček, preparátu, specifického, mikrobního, komárů, proti, způsob, larvám

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby specifického mikrobního preparátu proti larvám komárů a muchniček z krystaloforního bacila Bacillus thuringiensis serovar H-14 (israelensis) submersní metodou za stálého míchání a vzdušnění při teplotě 29 - 32 °C zaočkováním do sterilní tekuté půdy obsahující asimilovatelné sacharidy a asimilovatelný organický zdroj dusíku, vyznačený tím že asimilovatelných sacharidů a asimilovatelného zdroje dusíku s obsahem růstových faktorů a...

Zařízení k irigoskopickému rentgenovému vyšetřování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235784

Dátum: 01.12.1986

Autor: Janeček Václav

MPK: A61B 1/30

Značky: irigoskopickému, zařízení, vyšetřování, rentgenovému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k irigoskopickému rentgenovému vyšetřování tračníku pacienta s použitím plynného nebo tekutého média. Toto tekuté médium, zpravidla roztok barya, je uloženo v zásobní nádobě, spojené hadicí s třípolohovým ventilem. Na ventil je dále napojena hadice spojená se zdrojem plynného média, hadice zakončená koncovkou pro uložení do tračníku a hadicí, ústící do odpadní nádoby. Volbou polohy ventilu je možno do koncovky přivádět...

Zařízení pro ovládání těsnicí desky sacího ventilu pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235783

Dátum: 01.12.1986

Autor: Držmíšek Jaroslav

MPK: F04B 49/08

Značky: sacího, těsnicí, ventilu, zařízení, kompresoru, ovládání, desky, pístového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je zvlášť vhodné pro použití u víceválcových chladivových pístových kompresorů, pracujících s chladivem R 12. Vynález řeší problém snadného uvedení do provozu chladivového pístového kompresoru, který se odstaví vlivem silného poklesu mazacího tlaků. Podstata vynálezu je v tom, že do válce regulačního mechanismu je nad dno pístu zašroubováno těleso s vnějším osazením, v jehož dutině je uloženo v ní utěsněné vřeteno pro nastavení polohy...

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 235782

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šedý Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: závady, jednotky, vadné, hustoty, integrace, pomocí, obvody, osazené, sondy, měřicí, způsob, nízké, integrovanými, stanovení, střední

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící šum. Účelem vynálezu je zlepšení současného stavu diagnostiky vadných výměnných jednotek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že místo měření logických stavů integrovaného obvodu se pomocí sondy měří šumové spektrum substrátové diody v propustném směru uvnitř integrovaného obvodu, které se převádí na zvukový signál, jenž...

Tažírenské mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 235781

Dátum: 01.12.1986

Autori: Slosiariková Hana, Koziorek Jiří

MPK: C10M 7/02

Značky: tažírenské, mazivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tažírenského maziva, zejména pro tažení ocelových drátů. Tažírenské mazivo na bázi mýdel- obsahuje 0,1 až 50 % hmot. organoderivátu montmorillonitu, například organoderivátu bentonitu. Podle alternativy složení maziva, toto obsahuje 10 až 40 % hmot. plniva jako hydroxidu vápenatého.

Vzduchová stříkací pistole pro povrchové úpravy úzkých spár a dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235780

Dátum: 01.12.1986

Autor: Meruňka Vladimír

MPK: B05B 15/06

Značky: vzduchová, úpravy, spár, pistole, povrchové, úzkých, stříkací, dutin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení vzduchové stříkací pistole pro možnost provádění povrchových úprav úzkých spár a dutin tekutou nátěrovou nebo konzervační hmotou. Za tím účelem je opatřena nástavcem, který sestává z vnější rozprašovací trubičky a z vnitřní dopravní trubičky nátěrové hmoty. Úpravu podle vynálezu lze provést u všech vzduchových stříkacích pistolí.

Zapojení vícedetektorového měřicího zařízení pro nízkoenergetické zářiče gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 235779

Dátum: 01.12.1986

Autori: Procházka Hubert, Hruška Karel, Veit Milan

MPK: G01T 1/20, G01T 1/17

Značky: nízkoenergetické, vícedetektorového, měřicího, zapojení, zařízení, zářiče

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zapojení vícedetektorového měřicího zařízení pro nízkoenergetické zářiče gama spočívá podle vynálezu v tom, že šestnáct shodných detektoru jaderného záření (1) je spojeno jednak se zdrojem vysokého napětí (2) a jednak se vstupy šestnácti shodných lineárních zesilovačů (3), jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy šestnácti diskriminátorů (4), jejichž výstupy jsou spojeny s centrální jednotkou (5), která je dále spojena s LED displejem...

Zapojení elektronického bezkontaktního potenciometru se stabilizací pracovního bodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235778

Dátum: 01.12.1986

Autor: Brodský Bohumil

MPK: H03K 5/15

Značky: bezkontaktního, elektronického, stabilizaci, pracovního, zapojení, potenciometrů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší elektronický bezkontaktní potenciometr, jehož podstatou je, že první cívka je připojena na oscilátor a je souose vinuta s druhou cívkou tak, že tato dvojice cívek je pevná, zatímco třetí cívka umístěná uvnitř dvojice cívek je otočná, vychylovatelná ze své střední polohy na obě strany o úhel menší než 90 °C a je mechanicky spojena s hřídelí potenciometru, přičemž osa dvojice cívek svírá a osou třetí cívky v základní střední poloze...

Zařízení pro kontrolu vnitřního povrchu dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 235777

Dátum: 01.12.1986

Autori: Lukáš Josef, Chrapek Pavel, Penn Karel, Neslaník František

MPK: G01N 19/08

Značky: povrchu, kontrolu, zařízení, dutých, vnitřního, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je sestrojit zařízení pro kontrolu vnitřního povrchu dutých těles endoskopem, kde kontrolované duté těleso je uloženo na polohovadle a endoskop na kolejovém podvozku. Za tím účelem je kolojový podvozek 1 opatřen výkyvným sloupem S, který je s kolejovým podvozkem 1 spojen napínacím šroubem 7 a čepem. S výkyvným sloupem 5 je spojen výložník 6, který je s ním dále spojen výztučnými táhly s napínacími maticemi 8. K výložníku 6 je...

Rotační hydrostatický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235776

Dátum: 01.12.1986

Autor: Štěpánek Miloš

MPK: F03C 2/00

Značky: stroj, hydrostatický, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rotačního hydrostatického stroje se týká oblasti pohonů o širokém rozsahu otáček. Stroj je tvořen statorem a oběžnou dráhou kruhového tvaru a excentricky umístěným rotorem s výsuvnými křídly. Křídla jsou přitlačována k oběžné dráze a jsou otočně uložena na čepu. V místě největšího objemu mezi rotorem a statorem jsou upraveny kanály pro napájení tlakovým médiem.

Bezkontaktní optoelektronický spínač střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235775

Dátum: 01.12.1986

Autori: Klápště Jaroslav, Wainer Pavel

MPK: H02M 5/22, H03K 17/78

Značky: optoelektronický, střídavého, bezkontaktní, spínač, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem spínače podle vynálezu je oddělení řídícího obvodu od obvodu silového a zjednodušení řídicího obvodu. Uvedených vlastností spínače se dosáhne jeho zapojením podle vynálezu, kde spínací prvek v sérii se zátěží je připojen paralelně ke zdroji střídavého napětí. Spínací proud řídicí elektrody je ovládán pomocí fotoodporu, který je zapojen mezi předředny kondenzátor antiparalelně zapojené omezovací Zenerovy diody.

Zařízení pro měření úhlové vůle točivých soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235774

Dátum: 01.12.1986

Autor: Ondřej Antonín

MPK: G01B 5/24

Značky: soustrojí, vůle, zařízení, měření, točivých, úhlové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které slouží pro měření úhlové vůle, někdy nazývané také mrtvým chodem na točivých soustrojích. Uvedený problém řeší zařízení podle vynálezu, které sestává jednak z operační jednotky (A), jednak ze zvoleného počtu uzlových jednotek (Bi), a dále z indikační jednotky (C).

Spôsob powolfrámovania priemyselných diamantov z plynnej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235773

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jalůvka Jaromír, Czajlík Mikuláš, Ďurišin Jozef, Gubčová Alžbeta, Havlíček Tomáš, Mičulek Jiří

MPK: C23C 11/02

Značky: powolfrámovania, plynnej, spôsob, diamantov, priemyselných, fázy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spósobu powolfámovania priemyselných diamantov z plynnej fázy. Podstata spósobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na priemyselné diamanty o veľkosti částic pod 100 um, nachádzajúce sa v prúde inertného alebo redukčného plynu, sa pósobí parami hexakarbonylu wolfrámu pri normálnom tlaku v rozmedzí teplót 150 až 450 °C. Spósobom podľa vynálezu sa na čiastočkách diamantu vytvorí súvislý wolfrámový povlak s veľmi dobrou prilnavosťou,...

Způsob výroby kovů, zejména železa, z rud a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235772

Dátum: 01.12.1986

Autor: Balšík Josef

MPK: C21B 11/06

Značky: způsobu, výroby, kovů, způsob, zejména, zařízení, provádění, železa, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kovů, zejména železa, z rud nepřímou redukcí a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu výroby kovů podle vynálezu spočívá v tom, ze se ruda přivádí do redukčního místa, v němž se do lázně roztaveného redukovaného kovu dmychá ohřátý redukční plyn a nad lázeň redukovaného kovu se přivádí předehřátý vzduch potřebný k hoření redukčního plynu prošlého lázní redukovaného kovu. Spaliny z redukčního místa...

Náústkový válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 235771

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kubík Zdeněk, Formánek František

MPK: A24C 5/47

Značky: válec, náústkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká náústkového válce, který je součástí stroje na výrobu cigaret. Naústkový válec, vyhřívaný tepelnými zdroji, má elektrické tepelné zdroje umístěné na vnitřní straně rotující části náústkového válce a jsou spojeny vodiči se sběrnými kroužky majícími vodivý kontakt se sběrnými uhlíky umístěnými na nepohyblivém držáku.

Antikorozní jádrový pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235770

Dátum: 01.12.1986

Autori: Halamová Květoslava, Jiráková Dagmar, Donát Feodor, Braun Stanislav, Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav, Knápek Bernard, Svoboda Miroslav

MPK: C09C 3/00, C09C 3/06

Značky: výroby, antikorozní, jadrový, pigment, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Antikorozní jádrový pigmen sestávající hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, kaolinu, slídy, mastku, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem zinečnatým, je ekonomicky výhodnější nežli samotný fosforečnan zinečnatý možná úspora je až 90 % antikorozní látky, lze jej aplikovat do všech...