Archív za 1986 rok

Strana 169

Šupátková armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 223662

Dátum: 15.03.1986

Autor: Makovíni Peter

Značky: šupátková, armatura

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatické udržiavanie konštantného tlaku v zásobníku tekutého média. Umožňuje tiež ručne ovládať prietok média otvorením, alebo zatvorením šupátkovej armatúry. Tlak zo zásobníku privádzame pod piest. Keď stúpne tlak v zásobníku na požadovanú hodnotu nadvihne piest, čím uzavrie prítok média do zásobníka a naopak pri poklese tlaku v zásobníku váha piesta a závažia prekoná silu, ktorá vzniká pôsobením tlaku na spodnú plochu...

Spôsob výroby 1,4-dinitro-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H, 3H)-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223661

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: výroby, 3h)-diónu, spôsob, 1,4-dinitro-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1h

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,4-dinitro-tetra-hydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H, 3H)-diónu nitráciou tetrahydroimidazo [4,5-d]-imidazol-2,5(1H, 3H)-diónu v prostredí kyseliny dusičnej, pričom podmienky nitrácie sú volené v prítomnosti močoviny, čo má za následok zvýšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Vynález je možné bez problémov využívať pri výrobe titulnej substancie.

Výstelka klzného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 223660

Dátum: 15.03.1986

Autori: Blažej Štefan, Parilák Ľudovít, Ševčík Anton, Adamus Vladimír, Priester Jozef

Značky: klzného, ložiska, výstelka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je vyriešené klzné ložisko s výstelkou zo zliatín CuPb, alebo CuPbSn a klznou vrstvou zo zliatín SnPb alebo SnCuPb tak, že sa neznižuje odolnosť ložiska oddeľovaním klznej vrstvy a zabraňuje sa jeho korózii. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pod klznou vrstvou je nanesená medzivrstva kovu o hrúbke 0,5 až 5 mikrónov. Táto medzivrstva je buď z technicky čistého železa, alebo z technicky čistého železa s obsahom niklu. Vynález je...

Elektrické zariadenie na ovládanie chodu mechanických lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223659

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tóth Ladislav

Značky: lisov, zariadenie, mechanických, elektrické, ovládanie, chodu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie a zrýchlenie manipulácie pri nastavení pracovnej časti lisu do hornej úvrati, resp. vylúčenie manuálneho ťažkopádneho nastavovania podľa doterajšej praxe. Uvedeného účelu sa dosiahne zabudovaním nového spínača do ovládacieho elektr. obvodu lisu, s kontaktom na spínanie prerušovaných zdvihov, ďalším kontaktom na spínanie trvalého chodu a spriahnutými kontaktami na spínanie jednotlivých zdvihov lisu. Ďalej tým, že...

Spôsob elektroforetickej separácie zmesi anorganických iontov pomocou kyseliny N-(metylfosfonovej)iminodioctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 223658

Dátum: 15.03.1986

Autori: Majer Jaroslav, Valášková Iva, Van Qvy Trinh

Značky: iontov, pomocou, separácie, elektroforetickej, n-(metylfosfonovej)iminodioctovej, spôsob, zmesí, kyseliny, anorganických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru analytických separačných metód. Rieši spôsob elektroforetickej separácie zmesi anorganických iontov pomocou kyseliny N-(metylfosfonovej)iminodioctovej. Postupuje sa tým spôsobom, že zmes kationov zo skupiny Be-Ni-Cu, Be-Al-Fe-(III), Zn-Ni-Fe-(III) a Ca-Mn-Cd-Zn-Ni-Pb-Cu nanesená na papieri, s výhodou vo forme 0,05 M roztoku jednotlivých kationov sa elektroforeticky delí pri potenciálovom spáde 15 V/cm a teplote 20 °C v...

Hydrostatické axiálne ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 223657

Dátum: 15.03.1986

Autor: Galba Vladimír

Značky: hydrostatické, ložisko, axiálně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydrostatického axiálneho ložiska kruhového vonkajšieho obrysu obsahujúceho kruhové zahĺbenie v centrálnej časti, prívodný kanál vyúsťujúci do kruhového zahĺbenia, tesniacu plochu a medzikruhový zápich, pričom rieši reliéf axiálneho hydrostatického ložiska tak, že tesniaca plocha je upravená po obidvoch stranách medzikruhového zápichu. Rozdiel vonkajšieho polomeru tesniacej plochy a väčšieho polomeru medzikruhového zápichu je...

Parný kotol s výtavným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223656

Dátum: 15.03.1986

Autori: Geröfi Ivan, Liko Ľudovít, Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef, Muráni Ján, Zuzčák Karol

Značky: kotol, ohniskom, výtavným, parný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku spaľovania vysokopopolnatého hnedého uhlia. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom riešení vychladzovacieho priestoru ohniska stropu a stien medziťahu ako aj stien druhého ťahu kotla, ich radenie a umiestenie v náväznosti na použitie celokovových plynotesných rúrkových panelov, z ktorých sú tieto steny vytvorené. Vynález je možné realizovať v obore parných kotlov hlavne tam, kde sa...

Zapojenie zariadenia pre spaľovanie kvapalných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 223655

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kluka Ján, Pažický Július

Značky: palív, zapojenie, spaľovanie, kvapalných, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka využitia kvalitnejšieho spaľovania kvapalných palív pri pálení keramického materiálu, používaného predovšetkým ako produkt hrubej keramiky v stavebníctve. Vo vynáleze sa rieši úspora palív, a to zamedzením odkvapávania palív medzi jednotlivými výstrekmi do spaľovacieho priestoru a plynulou reguláciou tepelného príkonu elektrickou cestou. Zamedzenie odkvapávania sa rieši rovnoobjemovým odľahčovačom tlaku paliva, a to tak, že...

Ochranný kryt okna nástavieb riečných lodí, použitý pri preprave cez more

Načítavanie...

Číslo patentu: 223654

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kollár Attila, Kurucz Andrej

Značky: přepravě, lodí, použitý, nástavieb, ochranný, riečných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ochrana okien nástavieb pri preprave cez more. Podstatou vynálezu je prelisovaný plech s rámom, ktorý sa pripevní na vonkajšiu stenu nástavby, pričom osi prelisov sú rovnobežné s kratšou stranou okna.

Sklolaminátové komínové teleso pozostávajúce z niekoľkých rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 223653

Dátum: 15.03.1986

Autori: Recman Milan, Schneider Petr, Tícha Karel, Kundrák Karol

Značky: niekoľkých, těleso, pozostávajúce, sklolaminátové, komínové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spájanie jednotlivých častí tak, aby bolo možné celé komínové teleso zmontovať vo vodorovnej polohe a spevnenie konštrukcie telesa v miestach fixovania lán pomocou vhodne vytvarovaných oceľových prstencov. Vhodné rozloženie špecifického tlaku v opornej časti pomocou oceľového puzdra, ktoré je spojené s telesom lepením a dovoľuje riešiť oporu v jedinom bode. Preto, že agresívne plyny obsahujú veľké množstvo kondenzovanej kvapaliny...

Spôsob stanovenia výbušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 223652

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dimun Milan, Ország Bohumil

Značky: stanovenia, výbušnosti, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia výbušnosti, alebo medzí výbušnosti, horľavých plynov a/alebo pár. Podstatou vynálezu je sledovanie teploty vo vnútri explózneho priestoru aspoň na dvoch voči iniciačnému zdroju vertikálne rozdielne situovaných miestách. Vynález je možné využiť v skúšobníckej činnosti pri meraní explozívnych vlastností plynov a pár.

Spôsob výroby vláknitých dosák

Načítavanie...

Číslo patentu: 223651

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dvořák Anton, Varga Dominik, Müller Miroslav

Značky: spôsob, vláknitých, dosák, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vláknitých dosák a iných výliskov suchým spôsobom z hydrotermicky spracovaného lignocelulózového materiálu. Drevársky Účelom vynálezu je maximálne využitie vlastností lignocelulózového materiálu pri suchom procese výroby DVD, čo sa prejavuje zlepšením fyzikálnych vlastností nasiakavosti a napúčania ako i mechanických vlastností. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne spôsobom výroby podľa vynálezu, pri ktorom sa lignocelulózový...

Způsob úpravy odpadní fenolformaldehydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223650

Dátum: 15.03.1986

Autor: Domčík Leopold

Značky: pryskyřice, úpravy, způsob, fenolformaldehydové, odpadní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy pryskyřičných odpadů vznikajících při výrobě fenolformaldehydové pryskyřice. Odpad s proměnlivým složením a vlastnostmi se metylací a polykondenzací s přídavkem potřebného množství formaldehydu a alkalického hydroxidu převede na alkalický vzorek vodou ředitelné pryskyřice s definovanými vlastnostmi. Upravená pryskyřice je dobře využitelná v průmyslu zpracování dřeva.

Kloubová spojka, zejména jednovřetenového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 223649

Dátum: 15.03.1986

Autor: Schäfer Jiří

Značky: čerpadla, spojka, jednovřetenového, kloubová, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpadel a týká se kloubové spojky, zejména jednovřetenového čerpadla. Podstatou vynálezu je kloubová spojka opatřená mezi vidlicovými třmeny rotoru čerpadla a hnací hřídele pohonného elektromotoru hlavicí, opatřené v podélné ose kulovou plochou, uloženou kluzně v odpovídajících kulových plochách opěrných kamenů. Hlavice je dále opatřena středovými, na sebe kolmými otvory pro kyvné uložení kolíků, jejichž konce jsou...

Způsob přípravy kyselého katalyzátoru na bázi dusičnanu močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223648

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lang Jaroslav, Nikl Stanislav, Svoboda Lubomír

Značky: kyselého, katalyzátoru, způsob, přípravy, bázi, močoviny, dusičnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory na bázi dusičnanu močoviny se používají pro vytvrzování umělých pryskyřic, rezolů na bázi furfurylalkoholu, furalfenolových kondenzátů a podobně na termosety s výbornou chemickou odolností. Cílem vynálezu je bezpečný postup výroby tohoto katalyzátoru, který není citlivý na přesnost dávkování a reakční teplotu. Tohoto cíle se podle vynálezu dosahuje postupem, při kterém se směs močoviny a inertního sypkého materiálu zkrápí při...

Způsob demineralizace sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223647

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubička Rudolf, Jára Vladimír, Kvapil Zdeněk, Nečesaný František, Svoboda Karel, Sýkora Milan

Značky: způsob, sazí, demineralizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu demineralizace sazí z parciální oxidace ropných a dehtových zbytků získaných peletizací ze sazových vod nepolárním rozpouštědlem extrakcí anorganickou kyselinou, při němž se saze oddělují ze suspenze s vodnou fází obsahující anorganickou kyselinu peletizací za přídavku nepolárního rozpouštědla, vzniklé peletky se po oddělení kyselé vodné fáze properou vodou nebo čpavkovou vodou, případně zbaví obsaženého rozpouštědla...

Výměník k ohřevu vzduchu a plynných produktů pečného procesu pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223646

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jeřábek Vladimír, Limpouch Bohuslav, Lebduška Josef, Pardubice, Doleček Milan, Vencl Lubomír, Vaněček Václav

Značky: ohřevu, plynných, produktů, pecí, pecného, pekařských, procesu, vzduchu, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalejší využití odpadního tepla a snížení ztrát při značné úspoře materiálu. Teplosměnná plocha výměníku je umístěna uvnitř vratného kanálu, případně uvnitř sběrné komory. Odtahovací kanál je opatřen tlačným ventilátorem a výtlačný kanál ústí do pečného prostoru.

Tekutinový obvod s dvěma logickými ventily pro ovládání tekutinového objemového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223645

Dátum: 15.03.1986

Autor: Anýž Jaromír

Značky: motorů, tekutinový, logickými, tekutinového, ventily, dvěma, ovládání, obvod, objemového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekutinového obvodu s dvěma logickými ventily pro ovládání tekutinového objemového motoru, zejména však pro ovládání jedno nebo dvojčinného přímočarého hydromotoru s uzamykáním ve zvolené poloze jeho zdvihu. Podle vynálezu je pracovní prostor (20, 28) hydromotoru (21) přes zpětný ventil (30, 32) v propustném směru spojen s řídicím potrubím (7), které je přes zpětné ventily (6, 2) v nepropustném směru spojeno s výstupem čerpadla...

Synchronní triakový regulátor příkonu topných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 223644

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ženíšek Karel, Hapala Jaroslav

Značky: těles, příkonu, topných, synchronní, regulátor, triakový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru regulace teploty. Nevýhodou dosavadních řešení je opalování mechanických kontaktů ve výkonové části a tím snížené spolehlivosti a bezpečnosti zařízení, dále zhoršení účiníku při použití autotransformátoru a vysoká váha. Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je podstatné zvýšení bezpečnosti práce a spolehlivosti funkce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zdroj stejnosměrného proudu je napojen na multivibrátor s měnitelnou...

Ovládací zařízení pro řízení pohybů podélného stolu brusky pro broušení otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223643

Dátum: 15.03.1986

Autori: Keřka Jaromír, Svoboda Oldřich, Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

Značky: zařízení, ovládací, otvorů, brusky, pohybu, broušení, podélného, řízení, stolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro řízení oscilačních a přímočarých pohybů podélného stolu brusky pro broušení otvorů. Zařízení sestává z elektrohydraulického převodníku a indukčnostního snímače polohy, které jsou zapojeny v obvodu polohové zpětné vazby, přičemž požadovaná poloha se zadává ve formě elektrického signálu. Hydraulický válec je vybaven automatickým odvzdušňovacím zařízením.

Pojezd osminápravové lokomotivy s jednou lokomotivní skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229050

Dátum: 15.03.1986

Autori: Heller Petr, Palík František, Šíba Jaroslav

MPK: B61F 3/06

Značky: lokomotívy, lokomotivní, pojezd, jednou, skříní, osminápravové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pojezd osminápravové lokomotivy s jednou lokomotivní skříní. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dva dvounápravové podvozky s rámem podvozku jsou spojené spojovacím mostem, na kterém jsou uloženy sekundární pružiny flexicoil a tlumič vypružení. Na sekundárních pružinách flexicoil s tlumiči vypružení je uchycena lokomotivní skříň. Na rámu podvozku je na svislých závěskách zavěšen podvlečený příčník. Mezi dvěma sousedními...

Zařízení k ustavování orovnávače brousicích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223642

Dátum: 15.03.1986

Autori: Růžička Miroslav, Svoboda Oldřich, Mirsch Miroslav, Keřka Jaromír

Značky: ustavování, kotoučů, zařízení, orovnávače, brousicích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno k přesnému ustavování orovnávače brousicích kotoučů obzvláště u brousicích strojů na broušení otvorů a pro broušení vnitřních zápichů. Zařízení pracuje tak, že orovnávací diamant se v držáku ustavuje pouze hrubě, přičemž vlastní přesné nastavování se provádí pomocí elektronického řídicího systému.

Způsob úpravy tenkých ocelových plechů a pásů před jejich kalením

Načítavanie...

Číslo patentu: 229049

Dátum: 15.03.1986

Autori: Filip František, Místecký Emerich, Dědek Vladimír, Zámarský Antonín

MPK: C21D 8/02, C21D 9/46

Značky: před, plechů, tenkých, kalením, jejich, způsob, pásu, úpravy, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy tenkých ocelových plechů a pásů před jejich kalením, z ocelí o chemickém složení s obsahem prvků v procentech hmotnostních uhlík od 0,30 až 1,50 % a s celkovým obsahem prvků v množství do 8 % jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, to je mangan od 0,10 až 3 %, křemík od 0,02 až 2 %, chrom od 0,02 až 4 %, nikl od 0,02 až 3 %, vanad od 0,01 až 0,3 %, wolfram od 0,02 až 3 %, molybden od 0,05 až 2 %, titan od 0,01 až 1 % a niob od 0,01...

Koalescentní kapalinový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 223641

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huser Karel

Značky: koalescentní, kapalinový, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o zařízení řešící odstraňování nežádoucích příměsí z odpadních kapalných látek průnikem těchto látek filtračním prostředím s charakterem kapaliny. Průnik odpadní látky filtrační náplní je umožněn rozšířením průtočného profilu tělesa filtru směrem průtoku, a tím dosažení nulové relativní rychlosti filtrační náplně vůči filtru.

Způsob loužení uranových rud s obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 229048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Martínek Konstantin, Baloun Stanislav, Hejl Vladimír

MPK: C22B 11/04

Značky: obsahem, uranových, způsob, stříbra, loužení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob loužení uranových rud s obsahem stříbra, vyznačující se tím, že na rozemletou rudu nebo produkty fyzikální úpravy rud se působí v míchaných reaktorech roztokem kyseliny sírové o koncentraci 150 až 300 kg H2SO4 . m-3 v množství 2 až 5 m3 roztoku H2SO4 na 1 t rudy za současného přídavku oxidu manganičitého v množství 5 až 15 % vztaženo na hmotnost rudy, po dobu 5 až 20 hodin při udržování teploty v rozmezí 50 až 95 °C.

Způsob získávání 3-methylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229047

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vymětal Jan, Chvátal Ivan

MPK: C07D 213/24

Značky: získavání, 3-methylpyridinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání 3-metylpyridinu ze směsí, zejména ze směsí alkylhomologů, v nichž převládají 3-metylpyridin, 4-metylpyridin a 2,6-dimetylpyridin, reakcí s ftalanhydridem, vyznačující se tím, že se reakční směs, v níž je molární poměr alkylhomologů pyridinu, substituovaných v polohách 2,4 nebo 6 ke ftalanhydridu 1:1 až 1:3, s výhodou 1:2, nechá reagovat za varu reakční směsi po dobu 2 až 30 hodin, s výhodou 6 až 15 hodin, přičemž se během...

Upínací hlava ocelového jádra struny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223640

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cipro Jan

Značky: upínací, struny, ocelového, hlava, jádra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší upínání konců ocelového jádra struny při opřádání strun v oblasti výroby strunných hudebních nástrojů. Podstata vynálezu spočívá v konstrukci hlavice, kde upínání a uvolňování struny se děje pomocí dvou odpružených čelistí, otvíraných a svíraných otáčením pouzdra po spirálové drážce omezené stavěcím šroubem na trnu hlavice.

Zapojení pro číslicové vyhodnocování přechodových změn amplitud periodických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229046

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kupec Jiří, Jirout Luboš

MPK: G01R 19/25

Značky: číslicové, periodických, signálu, vyhodnocování, amplitud, zapojení, přechodových, změn

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové vyhodnocování přechodových změn amplitud periodických signálů libovolného průběhu vyznačené tím, že pro vyhodnocovaný signál je určen vstup (1a) bloku analogo-číslicového převodu (1), jehož výstup (1b) je připojen na prvý vstup (2a) bloku prvé paměti (2) a současně na prvý vstup (3a) bloku prvé odčítačky (3), na jejíž druhý vstup (3b) je připojen prvý výstup (2b) bloku prvé paměti (2), přičemž výstup (3c) bloku prvé...

Mobilní zařízení ke sklizni chmele

Načítavanie...

Číslo patentu: 223639

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pastrňák Tomáš, Černý Luděk

Značky: zařízení, sklizni, mobilní, chmele

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke sklizni chmele charakterizující nejvýstižněji význaky, kterými jsou naváděč nestržené révy, česač, skluz očesané hmoty, tažná trať. Účelem vynálezu je hrubé očesání chmelových rév přímo na chmelnici bez potřeby obsluhy, přičemž podstata česání spočívá v navedení chmelové révy do česače, kterým se réva protahuje od spodní části za pomoci tažné trati, přičemž očesaná pružina zůstává neodříznuta na chmelnici a chmelové hlávky s lístky...

Filmotvorná disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 229045

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koblas Karel, Líkařová Eva, Balúch Josef, Rak Ján, Sajvera Jiří, Zatloukalová Věra, Chalabala Milan

MPK: A61K 9/36

Značky: filmotvorná, disperze

Zhrnutie / Anotácia:

Filmotvorné disperze k vytváření ochranné vrstvy na tvarovaných výrobcích, jako jsou tablety, pelety, granule nebo jejich složky v krystalické formě, zejména s obsahem jedné nebo více účinných látek, vyznačující se tím, že obsahuje 1 až 10 % hmotnosti, s výhodou 2 až 4 % hmotnosti, vodorozpustného derivátu celulosy, zejména soli hydroxyalkylderivátu celulosy s alkalickým kovem, s výhodou sodné soli hydroxyethy1celulosy, dále polyethylenglykol o...

Způsob formace sekundárních elektrochemických zdrojů proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223638

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hostonský Vladimír, Kalina Vladimír, Miškovský Josef, Zima František, Sluka Čeněk, Koudelka Vojtěch

Značky: způsob, sekundárních, proudu, elektrochemických, zdrojů, formace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrochemických zdrojů proudu a řeší problém formace sekundárních elektrochemických zdrojů proudu. Podstatou vynálezu je formace těchto sekundárních elektrochemických zdrojů proudu v režimu nabíjení konstantní napětím, které se plynule nebo stupňovitě zvyšuje od počáteční hodnoty ležící mezi klidovým a plynovacím napětím až ke konečné hodnotě, ležící mezi napětím plynovacím a napětím o 0,5 V vyšším. Výsledkem je zkrácení...

Universální bezkontaktní ochranné zařízení pro hlídání prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229044

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G08B 21/00

Značky: bezkontaktní, hlídání, zařízení, ochranné, prostoru, universální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká universálního bezkontaktního ochranného zařízení pro hlídání prostorů. Zařízení sestává z řídicí jednotky a několika optických jednotek, přičemž každá optická jednotka je opatřena klopným obvodem a všechny tyto klopné obvody dohromady vytvářejí posuvný registr. Každá optická jednotka obsahuje přijímač a vysílač světelného paprsku. Dojde-li k přerušení dráhy světelného paprsku mezi přijímačem a vysílačem, vyšle řídicí jednotka...

Vyčesávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223637

Dátum: 15.03.1986

Autori: Havránek Zdeněk, Gábler Josef, Blaško Ján, Chrtek Milan

Značky: vyčesávací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby textilních strojů, a to bezvřetenových dopřádacích strojů, spřádajících přízi v rotoru. Problémem u spřádacích strojů s rotorovými spřádacími jednotkami je zajištění odvodu nečistot z čisticího otvoru a odváděcího kanálu vyčesávacího zařízení, kde existují složité vzduchové proudy, a tím dochází ke zpětnému vracení nečistot. Cílem je vyřešit optimální způsob odvodu nečistot z čisticího otvoru z každé spřádací...

Zařízení pro záznam a čtení informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 229043

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tomeš Vladimír

MPK: G11B 7/00

Značky: informace, čtení, záznam, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru optiky a měření světla a je ho možno s výhodou využít zejména jako mikrodenzitometru při vyhodnocování opticky transparentních materiálů s informacemi zakódovanými v různých úrovních šedi. Nevýhodou dosavadních zařízení je relativně dlouhá doba ustavení nosiče informace do žádané polohy. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že proti sobě jsou upraveny dva světelné zdroje, a to zdroj zapisovacího a měřícího...

Způsob zjištění vibro-akustických přenosových charakteristik parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223636

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mánek Oldřich, Matal Oldřich, Martoch Josef

Značky: generátoru, přenosových, způsob, vibro-akustických, parního, charakteristik, zjištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zjištění vibroakustických přenosových charakteristik parního generátoru, zejména parního generátoru jaderné elektrárny. U provedení podle vynálezu se do parního generátoru nenapojeného na parní a vodní potrubní systém a zaplněného pouze na sekundární straně vodou na nominální úroveň, napájecí trubkou nebo zvlášť zavedenou zavzdušňovací trubkou vhání vzduch a uvnitř alespoň jedné teplosměnné trubky svazku a na vnějším...

Zařízení pro regulaci tloušťky pasu při válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 229042

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ženíšek Josef, Bouchner Bohuslav

MPK: B21B 37/02, B21B 37/00

Značky: tloušťky, zařízení, válcování, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno alespoň jedním regulačním členem, tvořícím model celkové pružnosti poddajnosti válcovací stolice ve směru kolmém k rovině pasu. Zařízení je určeno pro válcovací stolice na válcování plechu a pasů, zejména za studena.

Těsnicí a spojovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 223635

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hezina Jiří, Šrotýř Miroslav, Vlastník Jiří, Dvořák Jan

Značky: těsnicí, spojovací, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnicí a spojovací hmoty pro výrobu trubek a kabelů oplášťovaných polyetylénem. Hmota obsahuje 10 až 60 hmotnostních % kopolymerů etylénvinylacetát s obsahem vinylacetátu 5 až 40 hmotnostních %, 5 až 35 hmotnostních % přírodních pryskyřic jako kalafuna případně esterifikovanou či modifikovanou fenolformaldehydovou pryskyřicí, anebo syntetických pryskyřic na bázi olefinických uhlovodíků frakce C4 až C6, 10 až 50 hmotnostních...

Upínací zařízení trubek, zejména trysky a měřící sondy kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229041

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/48

Značky: zejména, zařízení, trysky, kyslíkového, měřicí, sondy, trubek, upínací, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení trubek, zejména trysky s měřicí sondy kyslíkového konvertoru, sestávající z upínacího třmenu trubky, v jehož ose je upevněna matice, opatřená upínacím šroubem, přičemž trubka je uložena na stojanu spouštěcího rámu, kde upínací třmen je svým prvním koncem spojen čepem s prvním táhlem, výkyvně upraveném na spouštěcím rámu a svým druhým koncem je připevněn sklopným šroubem a maticí skrze čep k druhému táhlu, jehož volný konec je...

Třídicí plocha vibračního třídiče pro jednorozměrové třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229040

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/30

Značky: jednorozměrové, vibračního, materiálů, plocha, sypkých, třídiče, třídicí, třídění

Zhrnutie / Anotácia:

Třídicí plocha vibračního třídiče pro jednorozměrové třídění sypkých materiálů, sestávající z podlouhlých roštnic ve tvaru tyčí, situovaných svými podélnými osami paralelně nebo šikmo vůči směru postupu tříděného sypkého materiálu po třídicí ploše a z příčných vodorovných lišt, jimiž jsou jejich konce uchyceny k příčným trámcům skříně vibračního třídiče, vyznačená tím, že nejméně k jedné příčné vodorovné liště (3), k její boční straně situované...

Způsob zrání elektrod olověného akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223634

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kalina Vladimír, Kaláb František, Malík Jiří, Zima František, Petránek Jiří, Miškovský Josef, Bým Pavel, Fiedler Vlastimil, Zvěřina Josef

Značky: olověného, akumulátorů, elektrod, zrání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrochemických zdrojů proudu a řeší problém zrání elektrod olověných akumulátorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na elektrody během zrání působí kysličníkem uhličitým v koncentraci vyšší, než je jeho běžný obsah ve vzduchu, a tím dochází k výraznému zvýšení mechanické pevnosti aktivní hmoty.