Archív za 1986 rok

Strana 168

Univerzálny prstencový odvádzač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220902

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pšenka Gejza

Značky: univerzálny, prstencový, kondenzátu, odvádzač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je pri použití v rôznych tlakoch, teplotách a množstvách univerzálnosť použitia, značné zníženie poruchovosti a zlepšenie oddeľovania kondenzátu a pary. Uvedeného účelu sa dosiahne zvonovým plavákom (4) spojeným s prstencovým posúvačom (3) uloženým na odvádzacej rúrke (2) na konci uzavretej a opatrenej odvádzacími otvormi (10), pričom prívod kondenzátu je vyústený prívodnou rúrkou (1) pod zvonový plavák (4) podľa obrázku. Plavák...

Zariadenie pre zaistenie polohy kruhových obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220901

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pniaček Florián

Značky: kruhových, obrobkov, polohy, zaistenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie pre zaistenie presnej polohy kruhových obrobkov pred vložením a upnutím do obrábacieho stroja. Podstata vynálezu spočíva v tom, že palce (1, 2), hranolovitého tvaru, sú upevnené na uhlových pákach (7, 8) uložených otočne prostredníctvom čapu (9) na žlabovom zásobníku (4) a opatrených dorazmi (10, 11), pričom s konzolou (18) sú páky (7, 8) spojené pružinami (14, 15) a na manipulačnom zariadení (5) je upevnená vačka (6) a...

Drevené dvere vchodové plné a presklené s dvojitým plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223700

Dátum: 15.03.1986

Autor: Polášek Josef

Značky: presklené, vchodové, dvojitým, dřevěné, plastom, plně, dveře

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie tvarovej deformácie a zaručenie stability vrchného plášťa dverí v rozdielnych klimatických podmienkach. Zdvojením plášťov dverí sa zlepšia aj tepelnoizolačné vlastnosti a zamedzí sa stratám tepla prestupom. Popísaného účinku sa dosiahne tým, že rozmery vrchného plášťa dverí umožňujú voľnú dilatáciu v obvodových profilovaných lištách, pričom nosnú konštrukciu dverí zaručí dverovka, ktorá sa skladá z rámu, výplyne a...

Generátor dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223699

Dátum: 15.03.1986

Autor: Štofila Albín

Značky: generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na výrobu dymu z drevnej hmoty spaľovacím procesom. Podstatou vynálezu je to, že pozostáva z dvoch navzájom prepojených častí, a to z priestoru vyvíjacieho a z priestoru čistiaceho, pričom obe uvedené časti tvoria jednotný celok. Tým dochádza k samočinnému posúvaniu a premiešavaniu spaľovanej suroviny. Znamená to, že nie sú potrebné mechanické podávače a miešače a ich pohonné elementy.

Mechanizmus pre nútený pohyb lana lanového ťažného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223698

Dátum: 15.03.1986

Autori: Filo Ivan, Hrušovský Ivan

Značky: pohyb, mechanizmu, mechanizmus, lanového, nútený, tažného

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je mechanizmus pre nútený pohyb lana lanového ťažného mechanizmu pri uvoľňovaní ťažnej kladky, zabraňujúci vybočovaniu, priečeniu i poškodzovaniu lana pri jeho uvoľňovaní, najmä pre pokladacie zariadenie mostového automobilu. Účelom vynálezu je držať lano (4) pod ťahom, aby nezaťažené lano (4) nevybočovalo, nepriečilo a nepoškodzovalo sa a nespadlo z ťažnej kladky (3) lanového ťažného mechanizmu. Vynález súčasne odstraňuje i...

Spôsob výroby magnetickej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223697

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zaťko Stanislav, Zálešáková Eva, Jakabský Štefan, Bakoš Jozef

Značky: kvapaliny, spôsob, výroby, magnetickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetickej kvapaliny chemickou cestou, pri ktorom sa koloidný feromagnetický kysličník pripraví zrážacou reakciou, zvyšky reakčných činiteľov sa odstránia premývaním za pôsobenia magnetického poľa. Koloid sa potom peptizuje niektorou z mastných organických kyselín vo vhodnej nosnej kvapaline.

Zariadenie na výrobu syrových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 223696

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kunštek Vladimír, Šegúl Ľudovít

Značky: zariadenie, nití, výrobu, syrových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálnu výrobu syrových nití. Vynález rieši výrobu syrových nití strojným spôsobom tak, že syrová stuha sa privádza medzi dvojicu valcov, krútiacich sa oproti sebe a aspoň jeden valec má povrch upravený do písmena U. Tento tvar rozrezáva syrovú stuhu po dĺžke a vznikajú syrové nite.

Vysokotlaký prepúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 223695

Dátum: 15.03.1986

Autor: Galba Vladimír

Značky: vysokotlaký, ventil, prepúšťací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usporiadanie vysokotlakého prepúšťacieho ventila vhodného pre omedzovanie pracovného tlaku hydrogenerátora s premenným geometrickým objemom prostredníctvom zmeny geometrického objemu. Vysokotlaký prepúšťací ventil obsahujúci teleso s prepúšťacím otvorom ukončeným sedlom pre uzatvárací piest tvorený tvarovou tesniacou plochou a driekom pre vedenie prítlačnej pružiny má driek ukončený vyvažovacím piestom vedeným v axiálne...

Rýchlospojka so samočinným ventilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223694

Dátum: 15.03.1986

Autor: Makovíni Peter

Značky: ventilom, rýchlospojka, samočinným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rýchle pripojenie hadice na rozvodné potrubie. Podstata vynálezu je v tom, že k pripojeniu hadice na potrubie a k otvoreniu prietoku látky dôjde pri zasunutí časti rýchlospojky na potrubí. Dosahuje sa to tým, že v telese rýchlospojky je posuvne uložený piest zakončený tanierom ventilu dosadajúcim do sedla ventilu v telese rýchlospojky. Po vsunutí časti rýchlospojky na hadici do telesa rýchlospojky dôjde najskôr k utesneniu spoja a...

Zariadenie na vytvrdzovanie najmä dvojzložkových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 223693

Dátum: 15.03.1986

Autori: Beňuš Ivan, Mocko Jozef, Širka Jaroslav

Značky: vytvrdzovanie, lepidiel, dvojzložkových, najmä, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie kvalitného lepeného spoja na automatickom zariadení pri zníženej energetickej náročnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v každej pracovnej polohe nosnej dosky rotorového dopravníka sú vytvorené ohrevné hniezda. Nad pracovnými polohami v časti rotorového dopravníka je vytvorený vytvrdzovací tunel. Na nosnej doske je pevne uchytená chladiaca plošina v tvare...

Vinutie elektromagnetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223692

Dátum: 15.03.1986

Autori: Preisinger Štefan, Rybár Alexander

Značky: vinutie, elektromagnetov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia vinutia elektromagnetov. Vinutie pozostáva zo štyroch jednocievok, kde čelné plochy jednocievok sú opatrené hliníkovými doskami so stredovým otvorom, rovnajúcim sa vnútornému priemeru jednocievok. Do hliníkových dosák oproti čelným plochám jednocievok sú vyhotovené chladiace kanály, pričom hliníkové dosky s čelnými plochami jednocievok sú spojené vrstvou...

Rozvádzací valec navíjacích agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223691

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vrána Miroslav, Ivančák Alojz

Značky: navíjacích, válec, agregátov, rozvádzací

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvádzací valec navíjacích agregátov pre tvorbu krížového návinu s dvomi navzájom protismernými závitovkovými drážkami, na priľahlých stranách valca vzájomne spojenými prechodovými drážkami v tvare krivky vyhovujúcej vzťahu: kde x, y sú súradnice obecného bodu na krivke v smere osi x a y xo je súradnica styčného bodu na krivke so závitovkou v smere osi x (o je uhol stúpania závitovky n ? 2 je exponent premennej z a celé číslo z je premenná...

Rozvádzací valec navíjacích agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223690

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ivančák Alojz, Vrána Miroslav

Značky: agregátov, navíjacích, válec, rozvádzací

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvádzací valec navíjacích agregátov pre tvorbu krížového návinu a dvomi protiľahlými prechodovými drážkami v tvare krivky spájajúcimi navzájom protismerné závitové drážky, ktorá krivka vyhovuje vzťahu kde x, y sú súradnice obecného bodu na krivke v smere osi y a x
xo je súradnica styčného bodu na krivke so závitovkou v smere osi x
(o je uhol stúpania závitovky
z je premenná z intervalu (O, x(.

Paleta so zdvíhacími podperami a teleskopickým vysúvacím mechanizmom plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223689

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ježík Jozef, Malý Milan, Dyčka Zdeněk, Dizorzi Jaroslav, Husár Pavol, Včelík Ján, Hančík Štefan, Kodrle Václav, Martiš Jozef

Značky: plošiny, mechanizmom, zdvíhacími, podperami, vysúvacím, paleta, teleskopickým

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je paleta so zdvíhacími podperami a teleskopickým vysúvacím mechanizmom plošiny pre jej vysunutie do pracovnej polohy výsuvným kotveným stožiarom, vztýčeným pomocou teleskopického vysúvacieho mechanizmu, ktorá je vhodná pre montáž vysielacích a prijímacích antén a pod. Zariadenie podľa vynálezu je možné dopravovať ľubovoľným dopravným prostriedkom. Vysunutie plošiny možno vykonať samotným teleskopickým vysúvacím mechanizmom....

Monolytický fluidný planárny snímač laterálneho posunutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 223688

Dátum: 15.03.1986

Autor: Georgijev Ivan

Značky: monolytický, laterálneho, posunutia, planárny, snímač, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do automatizačnej, meracej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania laterálneho posunutia pre adaptívne riadiace obvody polohovania technologických hlavíc priemyselných robotov, pracovných nástrojov atď. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z dvoch planárne integrovaných fluidných prvkov pre snímanie vzdialenosti, ktorých priľahlé napájacie kanály sú spoločné a všetky ich napájacie kanály sú navzájom prepojené prepojovacím...

Prevodník nespojitého mechanického signálu na nespojitý pneumatický

Načítavanie...

Číslo patentu: 223687

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brychta Ondrej, Magdolen Viktor, Tlučko Josef

Značky: mechanického, nespojitý, převodník, signálu, nespojitého, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je prevodník nespojitého mechanického signálu na nespojitý pneumatický, využívajúci pohybovú časť tvorenú dvoma membránami spojenými tiahlom. Účelom vynálezu je získanie nespojitého pneumatického signálu z nespojitého mechanického signálu. Uvedeného účelu sa dosiahlo novým technickým prvkom - novým usporiadaním membrán s tuhým stredom. Príklad zariadenia je znázornený na výkresoch, kde na obr. 1 je kľudová, resp....

Planárny epitaxný polovodičový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 223686

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šatala Zoltán, Janiš Ivo, Koreň Mikuláš, Dubnička Milan, Sudora Pavol

Značky: planárny, polovodičový, epitaxný, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru elektroniky v oblasti polovodičovej základne. Účelom vynálezu je zvýšiť výťažnosť polovodičových systémov v hromadnej výrobe. Uvedeného účelu sa dosiahne využitím optimalizačnej vysokoodporovej vrstvy. Podstatou vynálezu je, že na epitaxnej vrstve spojite v technologickom cykle je narastená optimalizačná vrstva zhodného typu vodivosti ako je vodivosť epitaxnej vrstvy, pričom u prvkov s priľahlou vrstvou je hrúbka...

Spôsob elektroforetickej separácie zmesi anorganických iontov pomocou kyseliny N-(metylfosfónovej)iminodioctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 223685

Dátum: 15.03.1986

Autori: Majer Jaroslav, Valášková Iva

Značky: anorganických, zmesí, elektroforetickej, spôsob, iontov, n-(metylfosfonovej)iminodioctovej, kyseliny, separácie, pomocou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru analytických separačných metód. Rieši spôsob elektroforetickej separácie zmesi anorganických iontov pomocou kyseliny N-(metylfosfónovej) iminodioctovej. Postupuje sa tým spôsobom, že zmes katiónov zo skupiny Fe(III)-Cu-Ni-Co-Mn-Mg a Mn-Fe(ľII)-La-Ce nanesená na papieri, s výhodou vo forme 0,05 M roztoku jednotlivých katiónov sa elektroforeticky delí pri potenciálovom spáde 15 V/cm a teplote 20 °C v základnom elektrolyte,...

Spôsob elektroforetickej separácie zmesi anorganických iontov pomocou kyseliny glycín-N,N-bis(metylfosfónovej)

Načítavanie...

Číslo patentu: 223684

Dátum: 15.03.1986

Autori: Valášková Iva, Majer Jaroslav

Značky: separácie, glycín-n,n-bis(metylfosfónovej, elektroforetickej, anorganických, kyseliny, zmesí, spôsob, pomocou, iontov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru analytických separačných metód. Rieši spôsob elektroforetickej separácie zmesi anorganických iontov pomocou kyseliny glycín-N,N-(metylfosfónovej). Postupuje sa tým spôsobom, že zmes katiónov zo skupiny Hg-Cu-Pb-Zn-Cd-Mn nanesená na papieri s výhodou vo forme roztoku s koncentráciou jednotlivých katiónov 0,05 M sa elektroforeticky delí pri potenciálovom spáde 15 V/cm a teplote 20 °C v základnom elektrolyte, tvorenom...

Spôsob elektroforetickej separácie zmesi anorganických iontov pomocou kyseliny glycín-N,N-bis(metylfosfónovej)

Načítavanie...

Číslo patentu: 223683

Dátum: 15.03.1986

Autori: Majer Jaroslav, Valášková Iva

Značky: spôsob, elektroforetickej, kyseliny, separácie, iontov, anorganických, pomocou, zmesí, glycín-n,n-bis(metylfosfónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru analytických separačných metód. Rieši spôsob elektroforetickej separácie zmesi anorganických iontov pomocou kyseliny glycín-N,N-bis(metylfosfónovej). Postupuje sa tým spôsobom, že zmes katiónov zo skupiny Ca-Mg-Mn-Co-Ni-Cu-Hg a Hg-Pb-Ni-Cd-Mg-Ca nanesená na papieri, s výhodou vo forme 0,05 M roztoku jednotlivých katiónov sa elektroforeticky delí pri potenciálovom spáde 15 V/cm a teplote 20 °C v základnom elektrolyte,...

Spôsob výroby kyseliny tereftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 223682

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ilavský Ján, Hronec Milan

Značky: kyseliny, spôsob, tereftálovej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru prípravy organických látok a rieši spôsob výroby kyseliny tereftálovej. Jeho podstatou je, že heterogénny katalyzátor obsahujúci kobalt alebo mangán alebo ich zmesi sa použije v rozsahu 0,05 až 3,0 % hmotnostných kovu príslušného heterogenného katalyzátora na násadu kvapalnej zmesi p-xylénu, p-toluylovej kyseliny a vody, ktorá je oxidovaná plynom, obsahujúcim molekulový kyslík. Použitie kyseliny tereftálovej je hlavne v...

Zapojenie zdrojovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223681

Dátum: 15.03.1986

Autori: Holakovský Štefan, Martišík Marián, Kožuch Igor, Mýtny Marián, Bočkay Peter

Značky: sústavy, zdrojovej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie alternátora bez permanentného budenia v zapaľovacej sústave bez batérie. Zapojenie zdrojovej sústavy podľa vynálezu obsahuje alternátor s vonkajším budením, regulátor, magneto a diodu usporiadané tak, že nízkonapäťový výstup magneta je spojený s jedným vývodom diody a jej druhý vývod je spojený s regulačným výstupom regulátora, ktorý je súčasne spojený s jedným pólom budiaceho vinutia alternátora.

Spôsob zneškodňovania odpadových vôd z výroby alkoxylovaných formaldehydových polykondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223680

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ilavský Vladimír, Letz Štefan, Petrů Kamil

Značky: spôsob, odpadových, zneškodňovania, alkoxylovaných, výroby, polykondenzátov, formaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby alkoxylovaných formaldehydových polykondenzátov. Rieši zneškodňovanie odpadových vôd, ktoré obsahujú rozpustený formaldehyd, metanol a jeden, alebo viac vyšších alifatických alkoholov. Podľa vynálezu sa na takéto vody pôsobí síranom amonným, alebo jeho vodným roztokom, vytvorená alkoholická vrstva sa oddelí a z vodnej vrstvy sa vydestiluje zvyšok alkoholov. Množstvo síranu amonného sa volí tak, aby bolo súčtom množstva,...

Pasta na leštenie guliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223679

Dátum: 15.03.1986

Autori: Salko Ľudovít, Kekeňák Ján

Značky: pasta, leštenie, guliek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na spôsob prípravy pasty na leštenie guliek, najmä kovových. Pasta pozostáva z práškového abrazíva (s výhodou kysličník kremičitý), loja, a/alebo bravčovej masti a/alebo lanolínu, olejorozpustného disperzantu ako sulfonáty, alkylfenoláty, alkylsalicyláty, sukcinimidy, fosfonáty, tiofosfonáty, polymetakryláty obsahujúce viazaný dusík a alkoxy-polypropox-polyetox-amér, terciárneho amínu, polypropylénového oleja a silikónového...

Prostriedok na výživu a liečenie chorôb rastlín zapríčinených nedostatkom bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223678

Dátum: 15.03.1986

Autori: Liptáková Veronika, Teren Ján, Kotvas František, Juhás Milan, Nádvorník Róbert, Synak Juraj

Značky: chorôb, nedostatkom, liečenie, bóru, výživu, prostriedok, rastlín, zapríčinených

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie komplexných zlúčenín bóru vzorca I v ktorom na voľných väzbách uhlíkových atómov je viazaný H a/alebo metyl- a/alebo metylén- a/alebo metín- a/alebo hydrometyl- /alebo K a/alebo Na ako prostriedku na vý pre hodnotu n platí, že 1 ? n ? 3, pričom Me môže byť H a/alebo amóniový katión a/alebo K a/alebo Na na výživu a liečenie chorôb rastlín.

Zmesný elektroizolačný káblový impregnant olejového typu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223677

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zlomek Josef, Mňuk Jiří, Valsa Stanislav, Skřivan Vladislav, Macko Ladislav, Prokeš Jozef

Značky: káblový, výroby, olejového, impregnant, zmesný, spôsob, elektroizolačný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektroizolačných materiálov pre kabelársky priemysel. Rieši sa problematika olejového typu zmesného káblového impregnantu, ktorého podstatnou zložkou je elektroizolačný olej na báze rafinátov minerálneho oleja, ktorý spolu s homogenizovanými ďalšími zložkami, podielmi syntetických polymérov a syntetickej živice tvorí produkt určený pre impregnáciu vysokonapäťovej papierovej izolácie silnoprúdových káblov tzv. klasickej...

Zapojenie koncového stupňa vychyľovacieho zosilňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 223676

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kniha Rudolf, Šadlák Pavol

Značky: stupňa, vychyľovacieho, zapojenie, koncového, zosilňovača

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie koncového stupňa zosilňovača vychyľovacieho signálu, vyznačujúce sa tým, že koncový stupeň je tvorený dvoma vetvami, pričom v prvej vetve je prvá dióda (6) zapojená anódou na prvý kladný napájací zdroj (3) a katódou na kolektor prvého tranzistora (7), ktorého emitor je pripojený jednak na katódu druhej diódy (8), a jednak na druhý odpor (10), pričom prvý odpor (9) je zapojený medzi bázu prvého tranzistora (7) a emitor druhého...

Sušiaci bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 223675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stredanský Ľubomír, Orság Ivan, Krajčí Pavol, Ferenci Michal

Značky: bubon, sušiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá riešením vnútornej vostavby sušiaceho bubna, kde medzi podávacie závitovkové pásmo a presýpacie pásmo je zaradené stabilizačné pásmo tvorené komolokužeľovitým plášťom a hladkou a/alebo rebrami opatrenou plochou, ktoré obmedzuje tvorbu aglomerátov na obvode bubna pri sušení materiálov náchylných k nalepovaniu. Podstata riešenia spočíva v tom, že medzi podávacím pásmom a presýpacím pásmom je stabilizačné pásmo, tvorené...

Spôsob koncentrovania vodných roztokov obsahujúcich trihydrogénfosforečnú kyselinu a/alebo jej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223674

Dátum: 15.03.1986

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard

Značky: obsahujúcich, trihydrogénfosforečnú, koncentrovania, kyselinu, roztokov, spôsob, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu koncentrovania vodných roztokov obsahujúcich trihydrogénfosforečnú kyselinu H3PO4 a/alebo jej soli odparovaním voľnej alebo i časti molekulárne viazanej vody pri atmosferickom tlaku alebo pri tlaku nižšom, než je tlak atmosferický. Odparovanie prebieha v prítomnosti aspoň jednej zo skupiny látok, pre ktoré platí, že ich teplota varu pri rovnakom tlaku je nižšia, než je teplota varu za koncentrovaného vodného roztoku...

Integrovaný výkonový polovodičový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 223673

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koyš Viktor, Slávik Ivan

Značky: výkonový, integrovaný, polovodičový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru silnoprúdovej elektroniky a menovité oblasti výkonovej elektroniky a rieši problém zlepšenia tepelnej využiteľnosti výkonových polovodičových modulov spojených do série s poistkami. Aby sa spojom medzi poistkou a modulom neviedlo teplo z teplejšej poistky do chladnejšieho modulu, je spoj medzi výkonovým polovodičovým modulom a poistkou riešený ako tenký vodivý tvarovaný pásik. Vynález možno využiť pri konštrukcii...

Strojný výstružník

Načítavanie...

Číslo patentu: 223672

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hariš Peter, Mézeš Eduard, Szabó Alexander

Značky: strojný, výstružník

Zhrnutie / Anotácia:

Prihláška vynálezu rieši strojný výstružník s vymeniteľnou reznou hlavičkou pre vystružovanie, u ktorého sú vytvorené prostriedky pre stredenie a vzájomné spojenie s upínacou stopkou tak, že pri strate rozmeru reznej hlavičky je umožnená rýchla výmena bez znehodnotenia upínacej stopky.

Spôsob farbenia plastických látok pigmentami za použitia disperzantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223671

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kekeňák Ján, Novák Ladislav, Šimko Karol

Značky: plastických, pigmentami, disperzantov, látok, použitia, spôsob, farbenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia plastických látok pigmentmi za použitia disperzantov ako farbenia polyetylénu vysokotlakového a nízkotlakového, polypropylénu, polymetakrylátu, polyamidu, polyvinylchloridu a iných plastov organickými alebo anorganickými pigmentami a plnenia známymi plnidlami za použitia disperzantov s vysokou dispergačnou účinnosťou a známych postupov na výrobu farebných zmesí, pigmentových prípravkov, plnených farebných a prírodných...

Spôsob odsirovania spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 223670

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tkáčová Klára, Sehnálek František, Hocmanová Irena

Značky: spalin, spôsob, odsirovania

Zhrnutie / Anotácia:

Na odsirovanie spalín tepelných elektrární a iných zariadení, kde sa spaľujú palivá s obsahom síry sa použije surový magnezit aktivovaný vibračným mletím alebo iným mechanickým spôsobom. Pri styku aktivovaného magnezitu so spalinami, obsahujúcimi oxidy síry pri teplotách od 400 do 750 °C dôjde ku dekarbonatizácii magnezitu a naviazaniu oxidov síry na vznikajúci oxid horečnatý. Následne sa pevná fáza oddelí od spalín elektrostatickými alebo...

Skriňový rozvádzač s výsuvnými prístrojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 223669

Dátum: 15.03.1986

Autor: Martinka Pavel

Značky: rozvádzač, výsuvnými, prístrojmi, skříňový

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňový rozvádzač s výsuvnými prístrojmi pozostávajúci z rámovej konštrukcie rozdelenej na polia, z ktorých aspoň niektoré sú opatrené vodiacimi profilmi pre prístrojové zásuvky. Riešeným problémom je presné navedenie pohyblivej časti konektorového spoja, upevnenej na prístrojovej zásuvke, na pevný protikus, umiestnený na rámovej konštrukcii. To sa dosahuje tým, že vodiace profily pre prístrojové zásuvky sú v hornej časti opatrené pevnou...

Skriňový rozvádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: 223668

Dátum: 15.03.1986

Autor: Smižanský Šimon

Značky: skříňový, rozvádzač

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňový rozvádzač pozostávajúci aspoň z jedného skriňového dielu, vytvoreného z nosného rámu rúrkovej konštrukcie, na ktorý sú pripevnené pevné časti závesov dverí, a ktorých otočné časti, uchytené na dvere, sú s pevnými časťami týchto závesov spojené pomocou zvislých čapov. Riešeným problémom je vytvorenie takej konštrukcie skriňového rozvádzača, ktorého jeden skriňový diel by tvoril základ ekonomicky výhodného stavebnicového skriňového...

Miešacie zariadenie k meneniu parametrov miešania

Načítavanie...

Číslo patentu: 223667

Dátum: 15.03.1986

Autori: Umstädter Juraj, Holubec Miroslav, Krížik Miroslav

Značky: miešacie, zariadenie, parametrov, meneniu, miešania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti inžinierskej chemickej kinetiky heterogénnych reakcií so zreteľom na návrh chemických reaktorov a ich optimalizáciu. Rieši problém zariadenia, na ktorom je možné modelovať faktory vplývajúce na celkový proces. Miešacie zariadenie umožňuje: meniť počet otáčok na miešadle plynule elektronickou reguláciou v širokom rozmedzí, bez vzájomného obmedzenia činnosti miešadiel s indikáciou počtu otáčok, na základe snímania...

Spôsob rektifikačného oddeľovania formaldehydu z reakčného roztoku z výroby pentaerytritolu a zariadenie na uskutečňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223666

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vanko Milan, Paulech Jozef, Hagara Anton, Paľo Ondrej, Kordík Jozef, Vidovenec Ján, Bobok Ján, Kováč Jozef

Značky: spôsobu, výroby, zariadenie, rektifikačného, uskutečňovanie, tohto, spôsob, pentaerytritolu, formaldehydu, roztoku, reakčného, oddeľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Nezreagovaný formaldehyd, voľný i viazaný v labilných zlúčeninách, sa odstraňuje z reakčného roztoku z výroby pentaerytritolu rektifikáciou v etážovej kolóne, vybavenej dvojstupňovým vyvíjačom nasýtenej vodnej pary o tlaku 0,15 MPa. Rektifikácia sa uskutočňuje pomocou kombinovaného prívodu jednak priamej pary pod najspodnejšiu etáž kolóny a jednak do vyvarovacieho systému s cirkuláciou v pomere 10 až 25:1 na odvádzaný reakčný roztok zbavený...

Hlavolam v tvare gule

Načítavanie...

Číslo patentu: 223665

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mojžíš Miroslav

Značky: hlavolam, tvare

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je návrh hračky - hlavolamu s veľkým množstvom variant celkovej zostavy, ktorého riešenie si nevyžaduje žiadnych zvláštnych vedomostí, podporuje však rozvoj kombinačných schopností a priestorovej predstavivosti. Hlavolam má tvar gule, ktorá je rozdelená na dvadsaťšesť častí medzigulia 3 - 28, obr. 1 - 4, ktoré sú navzájom posúvateľné, čím vzniká nová zostava hlavolamu ako celku. Jednotlivé časti medzigulia sa navonok javia ako...

Telo trojbokého pravítka výmenného

Načítavanie...

Číslo patentu: 223664

Dátum: 15.03.1986

Autor: Miklánek Ján

Značky: pravítka, výměnného, trojbokého

Zhrnutie / Anotácia:

Odbor spotrebného priemyslu, chemickotechnologického využitia plastických hmôt. Vynález rieši vhodný priečny rez a tvar tela trojbokého pravítka výmenného za účelom podstatného odhmotnenia, zjednodušenia výroby a zvýšenia úžitkových vlastností. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím trojlamelového priečneho rezu zloženého z lamiel jedného typu. Vynález sa dotýka pat. ČSSR č. 93 772.

Automat na opracovanie obrobkov listového tvaru s malými vzdialenosťami obrábaných miest

Načítavanie...

Číslo patentu: 223663

Dátum: 15.03.1986

Autor: Dobrota Milan

Značky: automat, opracovanie, obrobkov, malými, obrábaných, tvaru, listového, miest, vzdialenosťami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši koncepciu automatu na opracovanie obrobkov listového tvaru, u ktorých minimálna vzdialenosť obrábaných miest je menšia, než minimálna montážna rozteč vretien. Podstatou vynálezu je také usporiadanie stroja a také upínanie obrobku, ktoré umožňuje súčasné obrábanie obrobku z oboch strán. K upínaniu sa využíva prítlačný prstenec, axiálne pulzujúci v rytme stroja na vodiacich čapoch, pôsobením kruhovo usporiadaných hydraulických...