Archív za 1986 rok

Strana 167

Polyetylénové výrobky alebo konštrukcie, najmä kábelárske produkty so zvýšenou termomechanickou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220942

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rado Rudolf, Šimunková Dagmar, Májek Stanislav, Zeleňák Pavol

Značky: stabilitou, termomechanickou, zvýšenou, najmä, konštrukcie, výrobky, produkty, kábelárske, polyetylénové

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylénové výrobky alebo konštrukcie, najmä kábelárske produkty so zvýšenou termomechanickou stabilitou, zhotovené celkom alebo sčasti z polymérneho materiálu zosieteného peroxidmi, vyznačujúce sa tým, že polymérny materiál produktov je z rozvetveného polyetylénu s indexom toku taveniny 0,2 až 20 g/10 min, ktorý obsahuje v pomere k 100 hmotnostným dielom tohto základného polyméru integrovaný zmesný podiel 5 až 40 hmotnostných dielov vyššie...

Korekčná farba na odstránenie strojových preklepov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220941

Dátum: 15.03.1986

Autori: Filák Mirek, Francová Terézia

Značky: korekčná, preklepov, odstránenie, strojových, farba

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy korekčnej farby na odstránenie strojových preklepov. Spôsob prípravy spočíva v tom, že sa titanová alebo zinková beloba zhomogenizuje s koloidným alkalickým kremičitanom. Takto pripravená korečná farba sa dá použiť na odstraňovanie strojových preklepov.

Hydraulický proporcionálne integračný regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 220940

Dátum: 15.03.1986

Autor: Koreis Josef

Značky: regulátor, hydraulický, proporcionálne, integračný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického proporcionálne integračného regulátora s malými rozmermi pri zachovaní dobrých dynamických vlastností. Regulátor je tvorený jednoduchým riadiacim posúvačom s negatívnym krytím a kompaktným prenosovým členom zloženým z vonkajšieho a vnútorného valca s nastaviteľným hydraulickým odporom na výstupe. Podstata riešenia spočíva v tom, že vo vnútri vonkajšieho valca je uložený vnútorný valec s piestom a piestnicou, pričom...

Spôsob dispergácie kopolymérov polyesteréteru vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220939

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kollárovits Štefan, Antoš Kamil, Hodúl Pavol, Lacko Vladimír

Značky: prostředí, polyesteréteru, kopolymérov, dispergácie, spôsob, vodnom

Zhrnutie / Anotácia:

Prihlásený vynález opisuje spôsob dispergácie kopolymérov polyesteréteru vo vodnom prostredí. Jedná sa hlavne o oligomérne polyesterétery, ktoré sa vyrábajú preesterifikáciou dimetyltereftalátu s polyetylénglykolom. Podstata navrhovaného spôsobu spočíva v tom, že sa tavenina kopolyméru polyesteréteru zmieša s polyetylénglykolom o relatívnej molekulovej hmotnosti 300 až 600 s prísadou tenzidu na báze etoxylovaného glyceridu vyššej mastnej...

Náterový prostriedok na ochranu rán lesných drevín proti hubovým chorobám

Načítavanie...

Číslo patentu: 220938

Dátum: 15.03.1986

Autor: Heško Jozef

Značky: drevín, lesných, náterový, proti, hubovým, ochranu, prostriedok, chorobám

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhnutý preparát na ošetrenie rán (etylalkohol denaturovaný 1% benzínu, doplnený živicou a kyselinou boritou) chráni tieto pred drevokaznými hubami, ako aj proti vysýchaniu. Preparát sa musí na čerstvé rany nanášať štetcom horizontálne a vertikálne, tak aby súvisle pokryl aj okraje neporušenej kôry stromu.

Pracovné stanovište

Načítavanie...

Číslo patentu: 220937

Dátum: 15.03.1986

Autor: Smižanský Šimon

Značky: pracovné, stanovište

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovné stanovište najmä pre obsluhu jednoúčelových strojov, pozostávajúce z pracovného sedadla opatreného prostriedkami pre jeho upevnenie na frému stroja, ako aj z podnože. Riešeným problémom je vytvorenie takého pracovného stanovišťa, ktoré by bylo možné rýchle a jednoducho prispôsobiť telesným rozmerom obslužného pracovníka. To sa dosahuje kombináciou pracovného sedadla a podnože a ich osobitnou úpravou.

Prostriedok k regulácii rastu rastlín a spôsob jeho získavania

Načítavanie...

Číslo patentu: 220936

Dátum: 15.03.1986

Autori: Polievka Milan, Macho Vendelín, Kordík Jozef, Hudec Jozef

Značky: rastlín, prostriedok, získavania, regulácii, spôsob, rastu

Zhrnutie / Anotácia:

Stimulátory rastu rastlín a drevín na báze vedľajších produktov z výroby cyklohexanolu a cyklohexanónu katalytickou oxidáciou cyklohexánu. Vedľajšie produkty, spravidla ako destilačné zvyšky (napr. č. kyslosii 183 až 284 mg KOH/g č. zmydelnenia od 380 po 270 mg KOH/g obsah OH skupín 0,5 až 4 % hmot. CHO skupín 0 až 1 a viazaných 3 až 4 % hmot. CHO vody 3 až 11 % hmot. popola 0,2 až 0,3 % hmot.) sa aplikujú ako také vo forme silno zriedeného...

Mechanický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 220935

Dátum: 15.03.1986

Autor: Voroňák Jozef

Značky: mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanického lisu a rieši mechanizmus pohonu barana so zníženou dosadacou rýchlosťou. Uvedeného cieľa sa dosahuje usporiadaním pohonného mechanizmu, ktorého baran má na svojom voľnom konci otočne uložené krátke tiahlo, viazané prostredníctvom ojničného čapu a ojnice s kľukou. Ďalej je opatrený dlhým tiahlom, ktorého jeden koniec je stredným čapom upevnený na ojnici medzi ojničným čapom a kľukou, pričom dlhé tiahlo prechádza...

Zapojenie na prepínanie jednotlivých sekcií jednosmerného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 220934

Dátum: 15.03.1986

Autor: Karev Anatolij

Značky: jednosmerného, zapojenie, jednotlivých, zdroja, sekcií, prepínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky z oblasti prepínania sekcií napájacieho zdroja napätia, resp prúdu. Jednotlivé rovnaké sekcie zdroja pre jeho lepšie využitie, alebo pre zmenu výstupného napätia a prúdu sa zapojujú do série, paralelne, alebo sérioparalelne. Cieľom vynálezu je zmenšiť počet stykačov potrebných pre prepínanie sekcií. Obecne pre n-sekcií napájacieho zdroja dá sa usporiadať schéma s n-1 stykačmi a 2(n-1) diódami. Vynález môže najsť...

Regeneračný magnetický rozdružovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 220933

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čiško Vojtech, Ivanič Jaroslav, Petrek Martin, Beňa Vojtech

Značky: regeneračný, rozdružovač, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je regeneračný magnetický rozdružovač pre regeneráciu a rozdružovanie feromagnetických látok, vyznačený tým, že horná časť výlevky je vyplnená paralelnými šikmými lamelami o úklone 35° až 80° od horizontálnej roviny. Na tieto lamely vysedimentujú pevné častice rmutu, ktoré samospádom sa dostanú do výtoku cez regulačný uzáver, kým očistená voda preteká prepadom rozdručovača. Magnetické rozdružovače podľa vynálezu môžu byť...

Spôsob prípravy N,N’-bis(decylmetyl)-a,w-alkándiamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220932

Dátum: 15.03.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Krasnec Ľudovít, Lacko Ivan

Značky: přípravy, n,n'-bis(decylmetyl)-a,w-alkándiamínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy N,N´-bis(decylmetyl)-?,?-alkándiamínov všeobecného vzorca kde n značí 3 až 5 a 7 až 10 reakciou N,N´dimetyl-?,?-alkándiamínov s 1-brómdekánom za prítomnosti bezvodého uhličitanu draselného.

Regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 220931

Dátum: 15.03.1986

Autor: Surovčík Rudolf

Značky: zakladač, regálový

Zhrnutie / Anotácia:

Regálový zakladač, pozostávajúci z aspoň jedného stĺpa, na ktorom je vo vertikálnom smere pojazdne uložený vozík zdvihu, ku ktorému je pripevnená nosná vetva, ako aj napínacia vetva aspoň jednej zdvíhacej reťaze. Riešeným problémom je dosiahnutie vyššieho stupňa bezpečnosti prevádzky, najmä, vylúčenie možnosti poškodenia zdvíhacej reťaze a pohonu zdvihu s priľahlými reťazovými kolesami. To sa dosahuje upevnením napínacej vetvy zdvíhacej reťaze...

Zariadenie na ťahanie multifilamentárnych drôtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220930

Dátum: 15.03.1986

Autori: Huraj Bohuš, Kružliak Ján, Janic Milan

Značky: drôtov, ťahanie, zariadenie, multifilamentárnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na ťahanie multifilamentárnych drôtov, vyrobených z materiálu, ktorý má znížené plastické vlastnosti, a preto vyžaduje ukladanie pri navíjaní. Ide hlavne o drôty, ktoré sú po ťahaní veľmi spevnené a stávajú sa citlivými na prekríženie pri navíjaní na cievku. Zariadenie podľa vynálezu umožňuje plynule meniť rýchlosť ťahania drôtu pri vstupe do prievlaku a ukladať drôt na cievku závit tesne vedľa závitu v závislosti od...

Rotačný rozvod vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220929

Dátum: 15.03.1986

Autor: Fritzký Miroslav

Značky: rozvod, vzduchu, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný rozvod vzduchu pre neobmedzené uhly pootočenia a použiteľný pre väčšie množstvo relatívne nepohyblivých prívodných a vývodných trubiek. Vynález sa týka signalizácie a ovládania robotov a manipulátorov napojených na pneu alebo elektronicky riadiaci systém. Vynález sa týka oblasti operačnej, prípadne medzioperačnej techniky. Známe riešenia použitím hriadeľa rotačnej jednotky opatrenej otvormi obmedzuje možnosť použitia, ktoré je...

Spôsob pridávania materiálov do tavenín kovov a zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220928

Dátum: 15.03.1986

Autor: Čižmárik Pavel

Značky: pridávania, zliatin, kovov, spôsob, materiálov, tavenín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pridávania materiálov do tavenín kovov a zliatin, najmä železa, ocelí a ferozliatin, akými sú rôzne druhy dezoxidovadiel, legúr, nauhličovadiel, exotermické a nitridované ferozliatiny, troskotvorné látky, rôzne práškové alebo drobnozrnné zmesi, určené na úpravu chemického zloženia, pre odfosforenie, dezoxidáciu, odsírenie a zníženie obsahu škodlivých prímesí, vyznačený tým, že materiály, určené na pridanie do taveniny, sa vložia do...

Hydromotor s dvojstupňovou prevodovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220927

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kollár Ivan

Značky: hydromotor, převodovkou, dvojstupňovou

Zhrnutie / Anotácia:

Hydromotor s dvojstupňovou planétovou prevodovkou podľa patentu sa skladá z dvojstupňovej planétovej prevodovky vzájomne prepojených z jednej strany s diskovým kolesom a z druhej strany k rýchlobežnému hydromotoru. Hydromotor môže byť s konštantným objemom alebo regulačným, ktorým sa zvolia požadované výstupné parametre hydrokolesa. Na spojke planétovej prevodovky s hydromotorom je uložená kotúčová hydraulická nepriamočiara brzda, ktorá...

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220926

Dátum: 15.03.1986

Autori: Masarovič František, Mokráň Pavol, Štefánik Vincent, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Bučko Miloš, Mikula Oldřich, Révus Miloš, Kovaľ Ján, Tatranský Ivan

Značky: spôsob, esterov, vznikajúcich, výrobe, destilačných, dimetyltereftalátu, reesterifikácie, vyšších, metanolom, zbytkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom. Uvedený spôsob je určený na reesterifikáciu vyšších esterov na príslušné nižšie estery. Vyznačuje sa tým, že sa vyššie estery reesterifikujú kontinuálne na nižšie metylestery za prítomnosti katalyzátorov pozostávajúcich z prírodných aluminosilikátov alebo kysličníka hlinitého, ktoré obsahujú kysličník zirkoničitý a/alebo...

Samočinne pracujúci mechanismus ovládania uzávierky diferenciálu hnacej nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220925

Dátum: 15.03.1986

Autori: Slezák Vladimír, Trávniček Jozef, Sumka Jozef, Lenko Jozef, Brcko Teodor

Značky: uzávierky, ovládania, hnacej, diferenciálu, samočinně, nápravy, pracujúci, mechanismus, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém správneho a včasného ovládania uzávierky diferenciálu pomocou samočinne pracujúceho mechanizmu ovládania uzávierky diferenciálu, ktorý zabraňuje väčšiemu preklzu hnacích kolies, strate ťažnej sily a opotrebovaniu pneumatík. Podstata vynálezu spočíva v elektronickom zariadení, ktoré sníma odvodené otáčky poloosí hnacích kolies vozidla, vyhodnocuje ich a dáva impulz ovládaču spojky k zapnutiu, alebo rozopnutiu trecej spojky,...

Snímač pulzujúceho prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220924

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kopáček Jaroslav

Značky: prietoku, pulzujúceho, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka snímača umožňujúceho meranie pulzujúceho prietoku pracovnej kvapaliny zabezpečujúcej prenos energie v hydraulických systémoch. Podstata snímača spočíva v tom, že v telese snímača je jedným koncom pevne uchytená klapka, ktorej druhý koniec sa nachádza v priestore prietokového prierezu, pričom na samotnej klapke je súmerne upevnený vlastný snímací prvok, ktorý môžu tvoriť napr. tenzometre, kondenzátorové elektródy, poprípade...

Voľne programovateľné logické pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 220923

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hronec Rudolf

Značky: volně, programovatelné, logické

Zhrnutie / Anotácia:

Voľne programovateľné logické pole pozostávajúce zo súčinovej matice, súčtovej matice a spojovacích horizontálnych a vertikálnych liniek, pričom súčinová matica obsahuje 16 vstupov pre vonkajšie vstupné premenné, vyznačujúce sa tým, že šesť výstupov (Y11 až Y16) pre vnútorné premenné súčtovej matice (B) sú pripojené na vstupy oneskorovacích obvodov (T1 až T6), ktorých výstupy sú pripojené na vstupy logických členov (E1 až E6) ekvivalencie,...

Teleso na uzatváranie hladiny tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 220922

Dátum: 15.03.1986

Autor: Surma Karol

Značky: hladiny, uzatváranie, tekutin, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je uzatvorenie hladiny tekutín nasypaním jednej vrstvy uzatváracích telies. Uvedeného účelu sa dosiahne telesom, ktoré je tvorené strednou časťou valcového tvaru, alebo tvaru hranola s párnym počtom plôch, opatrenou na svojich koncoch kuželovými časťami, pričom v strednej časti je výstredne umiestnené závažie, alebo vytvorená dutina.

Voľnobežný pastorok reťazového prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220921

Dátum: 15.03.1986

Autor: Nagy Zdeněk

Značky: převodů, reťazového, pastorok, voľnobežný

Zhrnutie / Anotácia:

Voľnobežný pastorok reťazového prevodu, ktorý je vhodný pre malokubatúrne jednostopé motorové vozidlá typu Moped. Účelom vynálezu zabezpečenia záberu voľnobežky iba pri štartovaní motora a pri krátkodobej jazde bez motora. Uvedeného účelu sa dosiahne voľnobežným pastorkom reťazového prevodu, ktorého unášač, v ktorom sú vytvorené vybrania pre uloženie západiek je upevnený na reťazovom kolese. Na rozpernom puzdre je otočne uložený vysúvač...

Planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220920

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vnuk Jozef, Benda Ján, Jankech František

Značky: planetová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Planétová prevodovka pre automobily, stavebné, lesné a zemné stroje. Účelom vynálezu je zabezpečenie prenosu výkonu prevodovkou pri prerušení dodávky ovládacieho média do bŕzd a spojok prevodovky. Uvedeného účelu sa dosiahne planétovou prevodovkou, u ktorej je prepojenie člena spojeného so vstupným hriadeľom a člena spojeného s výstupným hriadeľom, realizované pomocou voľnobežnej spojky.

Banskobezpečná trhavina so zvýšenou odolnosťou proti deflagrácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 220919

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bocán František, Denkstein Jiří, Kalous Zdeněk, Kopinič Vladimír

Značky: odolnosťou, banskobezpečná, proti, trhavina, zvýšenou, deflagrácii

Zhrnutie / Anotácia:

Banskobezpečná trhavina so zvýšenou odolnosťou proti deflagrácii je konštruovaná na báze zmesi pozostávajúcej zo 7 až 12 hmot. % kvapalných dusičných esterov, 83 až 88 hmot. % binárnej zmesi dusičnanu sodného či draselného a chloridu amonného a prímesí 2 až 4 hmot. % organických oxidovateľných komponentov a hydrofobizačných prísad, vyznačujúca sa tým, že obsahuje 1,5 až 5 hmot. % zmesi šťaveľanu a uhličitanu vápenatého.

Prestavitelný dávkovací zásobník guliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220918

Dátum: 15.03.1986

Autor: Schmidt - Fajlík Tibor

Značky: dávkovací, zásobník, přestavitelný, guliek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť dávkovanie potrebného počtu guliek, podľa veľkosti pri montáži ložísk. Tohoto účelu sa dosiahne prestaviteľným dávkovacím zásobníkom guliek, ktorého podstatou je, že dávkovací segment je prostredníctvom osi otočne uchytený na prednej stene zásobníka. V dávkovacom segmente je vytvorená drážka otvorená smerom k prednej stene zásobníka. Dávkovací segment zasahuje dovnútra zásobníka cez dno zásobníka a bočnú stenu...

Zariadenie na odoberanie odstrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220917

Dátum: 15.03.1986

Autori: Benda Herbert, Tučnovič Viliam, Žiško Štefan, Vitkovsky Dušan, Zafka Pavol

Značky: zariadenie, odoberanie, odstrižkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru jednoúčelových zariadení, ktoré sú určené predovšetkým na odoberanie odstrižkov transformátorového plechu, vychádzajúcich z priebežnej žíhacej pece súčasne v niekoľkých radoch vedľa seba. Zariadenie pozostáva z dvoch vedľa seba umiestnených skupín otáčajúcich sa valcov. Prvá skupina valcov je vodorovná a jej valce sú umiestnené šikmo na smer vychádzajúcich odstrižkov. Druhá skupina valcov je vonkajšími koncami sklonená...

Zapojenie aktívneho filtra druhého rádu typu dolný – horný priepust, respektíve štvrtého rádu typu pásmový priepust – pásmová zádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 220916

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sviežený Bohumír, Ondráček Oldřich

Značky: zapojenie, priepust, respektíve, štvrtého, zádrž, filtra, pásmová, řadů, dolný, horný, aktívneho, pásmový, druhého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru nízkofrekvenčnej elektrotechniky a rieši zapojenie pre realizáciu meniteľných modulových charakteristík typu dolný - horní priepust, respektíve štvrtého rádu typu pásmový priepust - pásmová zádrž, pomocou štandardných typizovaných funkčných blokov. Vynález v podstate pozostáva z fázovacích sústav prvého alebo druhého rádu, dvoch sumátorov a dvoch zosilňovačov s nastaviteľnou hodnotou napäťového zisku. Fázová...

Spôsob budovania odvodňovacích studní vo zvodnelých horninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 220915

Dátum: 15.03.1986

Autor: Gregorovič Miroslav

Značky: budovania, horninách, spôsob, zvodnelých, odvodňovacích, studní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu hĺbenia odvodňovacích studní za použitia zariadenia na hĺbenie odvodňovacích studní je, že po usadení keramických alebo betónových filtrov sa za stáleho prítlaku vody cez trysky rozrušuje zvodnelá hornina až do dosadnutia keramických filtrov alebo betónových filtrov sa dno odvodňovacej studne, utesní spätnou klapkou s elastickým kruhovým tesnením, zabraňujúcim vnikaniu zvodnelých hornín do odvodňovacej studne.

Zariadenie na kontrolu hmotnosti výrobkov najmä na rotorových strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220914

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rolinec Štefan, Radič Rudolf

Značky: výrobkov, hmotnosti, strojov, zariadenie, rotorových, kontrolu, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na kontrolu hmotnosti výrobkov najmä na rotorových strojoch, napr. sifónových bombičiek. Účelom vynálezu je automaticky kontrolovať hmotnosť veľkého počtu výrobkov vo výrobnej linke. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na kontrolu hmotnosti výrobkov najmä na rotorových strojoch, podstatou ktorého je, že vo vybraní telesa zariadenia sú posuvne uložené sane. Na saniach je pod výrobkom uložené predpäté pružné vahadlo....

Spôsob fyzikálno-chemického čistenia extrakčnej kyseliny fosforečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 220913

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nádvorník Róbert, Teren Ján, Liptáková Veronika

Značky: extrakčnej, čistenia, kyseliny, spôsob, fyzikálno-chemického, fosforečnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fyzikálno-chemického čistenia extrakčnej kyseliny fosforečnej pôsobením alifatického alkoholu alebo ketónu miešateľného s vodou a chemicky neupraveného alebo chemicky aktivovaného hydrofilného aluminosilikátu montmorillonitického typu v prítomnosti zlúčeniny obsahujúcej katión NH4+ alebo K+. K čistenej extrakčnej kyseline fosforečnej sa pred pridaním, počas pridávania alebo po pridaní zlúčeniny obsahujúcej katión NH4+ alebo K+,...

Požiaruodolný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220912

Dátum: 15.03.1986

Autor: Privalinec Štefan

Značky: panel, požiaruodolný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby a použitia pevného, nehorľavého a požiaruodolného panela určeného na zvlášť náročnú ochranu stavebných konštrukcií (zvlášť oceľových) proti ohňu. Požiaruodolný panel je vyrobený spojením dvoch alebo viacerých požiaruodolných dosiek lepivou, poréznou, požiaruodolnou hmotou vyrobenou z vodného skla, expandovaného perlitu, azbestu, kremeliny a fluorokremičitanu sodného či draselného. Okrem stavebníctva možno predmetný panel...

Hydraulický upínač tenkostenných rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 220911

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jurák Július, Majerčík Anton

Značky: rotačných, hydraulický, súčiastok, upínač, tenkostenných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie rovnomerného upnutia tenkostenných rotačných súčiastok s vylúčením deformácie obrobku. Tohoto účelu sa dosiahne hydraulickým upínačom tenkostenných rotačných súčiastok, ktorého podstata spočíva v tom, že upínacie valcové hroty, uložené vsuvne do otvorov po obvode telesa sú ovládané samostatne kvapalinou a pružinami prostredníctvom hydraulickej jednotky ovládanej tiahlom vzduchového valca obrábacieho stroja.

Uzávierka diferenciálu hnacej nápravy vozidla pracujúca pod zaťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 220910

Dátum: 15.03.1986

Autor: Slezák Vladimír

Značky: zaťažením, uzávierka, diferenciálu, pracujúca, vozidla, hnacej, nápravy

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávierka diferenciálu hnacej nápravy vozidla, pracujúca pod zaťažením. Vynález rieši spôsob prevedenia uzávierky diferenciálu hnacej nápravy motorového vozidla, kde vyradenie činnosti diferenciálu (jeho uzavretie) je možné prevádzať za jazdy vozidla v teréne, t. j. pri zaťažení nápravy krútiacim momentom. Podstatou vynálezu je to, že každá poloos nápravy má odvodený pohyb na tzv. odvodený hriadeľ. Spojením odvodených hriadeľov pomocou trecej...

Zariadenie pre zvýšenie účinnosti odvodňovania textilného ako i iného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220909

Dátum: 15.03.1986

Autor: Koziel Kamil

Značky: zvýšenie, účinnosti, textilného, odvodňovania, materiálů, zariadenie, iného

Zhrnutie / Anotácia:

V súčasnom období sa venuje zvýšená pozornosť využitiu tepelného obsahu odsávaného odpadového vzduchu zo sušiacich zariadení. Predmetom prihlášky vynálezu je riešenie tejto problematiky najmä v podmienkach kontinuálneho sušiaceho procesu. Princíp riešenia spočíva v znížení viskozity kvapaliny jej ohriatím a využití tohto fyzikálneho javu pre zvýšenie účinnosti odvodňovacích valcov. Z uvedeného vyplýva, že použitím toho istého množstva tepla na...

Utvárač drobivej triesky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220908

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štubňa Svetozár, Bezecný Róbert, Steiner Alexander

Značky: drobivej, triesky, utvárač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka utvárača drobivej triesky, ktorý plynulým narušovaním materiálu pred rezným nástrojom umožňuje dosiahnúť drobivú triesku a je zvlášť vhodný pre sústružnícke spôsoby obrábania. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v držiaku, ktorý je upnutý pod sústružníckym nožom, je otočne uložené vrúbkovacie kolečko, ktoré je situované k valcovej časti obrobku tak, že jeho vonkajšie čelo je tangentou opracovanej valcovej časti obrobku a voči...

Spôsob výroby mikrokontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220907

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubek Jozef, Guldan Arnošt, Hrubčín Ladislav

Značky: spôsob, mikrokontaktov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby mikrokontaktov prechádzajúcich polovodičovou doštičkou, ktoré možno využiť pri výrobe polovodičových súčiastok a vtedy ak elementy nachádzajúce sa na oboch povrchoch polovodičovej doštičky treba kontaktovať iba z jednej strany doštičky.

Prístroj na meranie intenzity magnetického poľa supravodivého kvadrupólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220906

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jurík Štefan

Značky: supravodivého, meranie, prístroj, intenzity, poľa, kvadrupólu, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je určený na meranie intenzity magnetického poľa, vytvoreného vo valcovom priestore supravodivým kvadrupólom. Podstata prístroja spočíva v tom, že pozostáva zo snímača, upevneného na nemagnetickej tyči, ktorá je spojená s otočným kotúčom, uloženým vo valcovom otvore vertikálne posúvateľného držiaka, pričom vertikálne posúvateľný držiak je spojený s horizontálne posúvateľným držiakom, ktorý je upevnený na posúvateľnom stojane upevnenom...

Zapojenie na odpočet a vybavenie časového cyklovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 220905

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, časového, vybavenie, odpočet, cyklovania

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odpočet vykonaných časových cyklov zdroja opakujúcich sa časových impulzov s automatickým ukončením prevádzky. Podstata spočíva v pripojení jedného bodu počítača impulzov k prepínaciemu kontaktu okamžitého prepínača jedného časového relé, druhého bodu počítača impulzov k spojkovému elektromagnetu druhého časového relé, rozpínacieho kontaktu prepínača počítača impulzov k motorku jedného časového relé, ovládacie relé je...

Zapojenie na nezávisle časové spínanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220904

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: nezávisle, zapojenie, spínanie, časově

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nezávisle časove spínať elektrotepelné zariadenie pri šetrení elektrickou energiou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že jeden kontakt spínača je pripojený na prepínací kontakt prvého poschodia prepínača i časový spínač, časový spínač na prepínací kontakt druhého poschodia prepínača, motorek na prepínací kontakt tretieho poschodia prepínača, prvý rozpínací kontakt prvého poschodia prepínača a spínací kontakt k relé k...

Spôsob hromadnej výroby planárne-epitaxných kapacitných polovodičových diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220903

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šatala Zoltán

Značky: polovodičových, výroby, planárne-epitaxných, hromadnej, spôsob, kapacitných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby polovodičových prvkov. Rieši dosiahnutie malého sériového odporu na vysokodotovaných substrátoch s veľkou rozpustnosťou prímesi. Podstata vynálezu spočíva v tom, že koncentrácia epitaxnej vrstvy je na začiatku rastu znížená, pričom dĺžka oblasti zníženej koncentrácie je určená následnými vysokoteplotnými procesmi. Vynález je možné využiť v hromadnej sériovej výrobe planárne-epitaxných kapacitných polovodičových diod, na...