Archív za 1986 rok

Strana 165

Zapojenie na testovanie komponentov transformovateľných do analógovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221022

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turan Štefan

Značky: formy, transformovateľných, testovanie, zapojenie, analógovej, komponentov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia zariadenia na testovanie komponentov transformovateľných do analógovej formy. Účelom vynálezu je snímanie niekoľkých silových komponentov súčasne a ich sledovanie podľa programom stanovených relácií automaticky. Uvedeného účelu se dosiahne zapojením, ktorého podstatou je, že snímače síl sú pripojené cez zosilňovače analógových signálov na analógovočíslicové prevodníky súčasně na analógový vyhodnocovací obvod....

Zapojenie pneumaticko-elektrického prevodníka pre vyhodnotenie logického stavu výstupov dvoch fluidných zosilňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221021

Dátum: 15.03.1986

Autor: Georgiev Ivan

Značky: prevodníka, vyhodnotenie, zapojenie, pneumaticko-elektrického, zosilňovačov, stavu, logického, fluidných, výstupov, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši zapojenie pneumaticko-elektrického prevodníka pre vyhodnotenie logického stavu výstupov dvoch fluidných zosilňovačov. Jeho podstata je v tom, že výstupy fluidných zosilňovačov sú pripojené na pneumaticko-elektrický prevodník, ktorý je pripojený na dva elektronické komparátory majúce dve komparačné úrovne a nespojite meniace sa výstupné napätia reprezentujúce logické hodnoty 0, 1....

Spôsob vylučovania striebra z použitého fotografického ustaľovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 221020

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dobrovodský Jozef, Zlatovský Igor

Značky: ustaľovača, použitého, vylučovania, spôsob, fotografického, striebra

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vylučovania striebra z použitého fotografického ustaľovača pozostáva z elektrolytického pôsobenia na použitý ustaľovač, pričom sa v roztoku zráža nerozpustný sírnik strieborný, ktorý možno použiť ako východiskovú surovinu pre výrobu kovového striebra, alebo iných zlúčenín striebra. Tento spôsob umožňuje úplne vyťažiť obsah striebra z použitého ustaľovača. Uvedený spôsob možno uplatniť v prevádzkach používajúcich fotografický proces...

Zapojenie prevodníka frekvencie na napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221019

Dátum: 15.03.1986

Autor: Daniš Milan

Značky: zapojenie, napätie, prevodníka, frekvencie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky, pričom rieši problém priameho prevodu frekvencie na napätie, pričom jeho presnosť sa zvyšuje na nižších rozsahoch frekvencie. S výhodou sa preto môže použiť ako merací článok frekvencie v regulačných obvodoch synchrónneho generátora, pričom informácia o frekvencii generovaného napätia sa získa priamo vo forme jednosmerného napätia na výstupnej svorke meracieho článku. Jeho podstata je v tom, že pozostáva...

Spôsob prípravy 3-jód-2-hydroxypropylcelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221018

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petruš Ladislav, Gemeiner Peter

Značky: 3-jód-2-hydroxypropylcelulózy, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy derivátov celulózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na východiskovú 3-chlór-2-hydroxypropylcelulózu sa pôsobí roztokom jodidu sodného vo vhodnom bezvodom rozpúšťadle, s výhodou v ketonických rozpúšťadlách, pri teplote 60 až 140 °C po dobu 1 až 100 h. Vzniknutá 3-jód-2-hydroxypropycelulóza sa izoluje v reakčnej zmesi po odfiltrovaní a premytí tuhej fázy acetónom a vodou do negatívnej reakcie na chloridy a jodidy....

Zariadenie na odihlovanie kapies ložiskovej klietky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221017

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šmalo Jaroslav

Značky: zariadenie, odihlovanie, ložiskovej, klietky, kapies

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odihlovanie kapies ložiskovej klietky. Účelom vynálezu je zabezpečenie zníženia pracnosti a zlepšenia pracovnych podmienok pri odihlovaní kapies ložiskových klietok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré má na stojane (2) odihlovacieho stroja umiestnený lineárny motor (3) spojený s držiakom (8), na ktorom sú upevnené dva sklonené vretenníky (4) fréz (5). Medzi vretenníkmi (4) je v držiaku (8) upravený upínací tŕň (6)...

Piest axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221016

Dátum: 15.03.1986

Autor: Galba Vladimír

Značky: prevodníka, hydrostatického, piest, axiálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá tvarovým riešením piesta axiálneho hydrostatického prevodníka so šikmou doskou, u ktorého je spojenie s kĺzadlom prevedené pomocou gule vytvorenej na pieste. Piest axiálneho hydrostatického prevodníka s vodiacou a tesniacou valcovou plochou, ktorá pri zadnej hrane prechádza cez krčok do gule a má pri zadnej hrane zníženú radiálnu tuhosť. Zníženie radiálnej tuhosti valcovej plochy je docielené prevedením zápichu rotačného...

Závesné pádové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221015

Dátum: 15.03.1986

Autori: Haninec Ignác, Drahoš Martin

Značky: závesné, zariadenie, pádové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné stanovenie výšky pádu na skúšaný predmet, ktorú ukazuje ryska. Nárazník nemôže poraniť obsluhu, pretože aj pri voľnom páde je pripojený k držiaku tiahlami, ktoré súčasne zabraňujú rozkmitanie nárazníka. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že na valcovú časť zariadenia je napojený nárazník, opatrený vedením, v ložiskách a v otvore je uložený hriadeľ. V strednej časti je hriadeľ opatrený uzáverom a v prednej časti segmentom...

Polyamidy, najmä vlákna, odolné voči degradačným účinkom tepla a svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221014

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hvastijová Mária, Mišenda Peter, Gallovič Ján, Kvarda Vlastislav, Horváth Emil

Značky: odolné, tepla, najmä, vlákna, voči, účinkom, degradačným, světla, polyamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o polyamidoch, najmä polykaprolaktáme, so zvýšenou odolnosťou voči degradačným účinkom tepla a svetla. Zvýšená odolnosť polyamidu sa dosiahne prídavkom komplexnej zlúčeniny medi s benzimidazolom v množstve zodpovedajúcom 20 až 300 ppm, s výhodou 50 - 250 ppm medi na hmotnosť polyamidu.

Štiepačka dreva ako prídavné zariadenie k drapáku nakladacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 221013

Dátum: 15.03.1986

Autori: Macák Ján, Ľubek Ján

Značky: nakladacieho, přídavné, dřeva, štiepačka, zariadenia, zariadenie, drapáku

Zhrnutie / Anotácia:

Štiepačka dreva ako prídavné zariadenie k drapáku nakládacieho zariadenia. Technicky rieši zjednodušenie práce pri štiepaní dreva, a to hlavne s jeho manipuláciou a dopravou. Podstata vynálezu spočíva v uložení štiepacieho zariadenia priamo do drapáka nakladacieho zariadenia, čo umožňuje priame štiepanie v drapáku nakládacieho zariadenia. Vynález sa môže využiť v lesnom hospodárstve pri práci na odvozných miestach a expedičných skladoch ako aj...

Zapojenie na ovládanie pracovných mechanizmov zdrsňovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 221012

Dátum: 15.03.1986

Autor: Slivka Vladimír

Značky: ovládanie, stroja, pracovných, zapojenie, mechanizmov, zdrsňovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odborov zaoberajúcich sa riadiacimi obvodmi obuvníckych strojov. Rieši sa ním ovládania pracovných mechanizmov zdrsňovacieho stroja. Riadiaci obvod je tvorený kombinačnými a sekvenčnými logickými obvodmi pre riadenie upínania kopyta, zdvihu a otáčania zdrsňovacieho nástroja, posuvu a rýchlosti posuvu kopyta a nastavenia veľkostného čísla, s použitím príslušných snímacích a ovládacích vstupných prvkov. Riadiaci obvod je svojimi...

Lapovací nástroj k prevádzaniu lapovania vnútorných valcovitých plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221011

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kinči Jozef

Značky: nástroj, lapovania, válcovitých, prevádzaniu, lapovací, vnútorných, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka využívania lapovacieho nástroja pri lapovaní vnútorných valcovitých otvorov. Vynález rieši konštrukčné prevedenie lapovacieho nástroja prispôsobené k vylepšeniu technologického procesu lapovania. Podstatou vynálezu je, že lapovacie puzdro je v smere pozdĺžnej osi odpružene ustavené na rozpernom tŕňe pomocou ľavej a pravej pružiny, pričom pravá pružina je o väčšej sile, zatiaľ čo na upínacom čape rozperného tŕňa je prestaviteľne...

Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 221010

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jentner Pavel, Werner Peter, Rajkovič Eduard, Katuščák Svetozár

Značky: plynov, miešania, cyklického, spôsob, kvapalinami

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami so samočinou reguláciou cyklu miešania v priestoroch so vzostupným prúdením kvapaliny a plynu. Účelom vynálezu je samočinné dodržovanie intervalu prebublávania plynnej fázi cez stĺpec kvapaliny, pričom plynná fáza a kvapalná fáza sú čerpané striedavo tým istým čerpadlom. Týmto spôsobom sa zvyšuje spoľahlivosť zariadenia, hlavne pri dlhodobej a trvalej prevádzke. Uvedeného účelu vynálezu sa...

Spôsob odstredivého nanášania pórovitých vrstiev práškovou metalurgiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221009

Dátum: 15.03.1986

Autori: Besterci Michal, Šlesár Milan, Ďurišin Juraj, Ďurišin Jozef, Parilák Ľudovít

Značky: metalurgiou, odstředivého, práškovou, spôsob, pórovitých, nanášania, vrstiev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstredivé nanášanie pórovitých vrstiev práškovou metalurgiou na vnútorné steny dutých telies bez použitia lisovacích nástrojov. Podstata spôsobu nanášania je v tom, že práškové materiály sú nanášané na vnútornú stenu rotujúceho axiálně symetrického telesa.

Spôsob farbenia súborov dýhovacích materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221008

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jentner Pavel, Rajkovič Eduard, Katuščák Svetozár Csc, Werner Peter

Značky: súborov, dýhovacích, materiálov, spôsob, farbenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia súborov dýhovacích materiálov, so zvýšenou cirkuláciou farbiaceho roztoku medzi jednotlivými dýhami. Drevársky Účelom vynálezu je zvýšenie intenzity prúdenia farbiaceho roztoku medzi dýhami, čím sa dosiahne odstránenie alebo podstatné zníženie výskytu nedostatočne prefarbených dýh, ktoré sa farbia doterajšími spôsobmi farbenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že sa do farbiaceho kúpeľa pod spodné hrany dýhových listov...

Frita pre prípravu základného smaltu k nanášaniu za sucha v elektrostatickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 221007

Dátum: 15.03.1986

Autori: Moravčík Alfonz, Haraslín Štefan, Šilhan Hubert, Dušánek Artur

Značky: elektrostatickom, nanášaniu, sucha, přípravu, základného, smaltu, frita

Zhrnutie / Anotácia:

Frita podľa vynálezu okrem požiadavky vylúčenia bária ako zdravotne škodlivého prvku rieši aj problém ďalšieho zvýšenia kvality povlaku, čo sa dosahuje znížením obsahu kysličníka sodného.

Merací prístroj na meranie charakteristík impulznou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221006

Dátum: 15.03.1986

Autor: Beláň Jozef

Značky: charakteristik, prístroj, merací, impulznou, meranie, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Merací prístroj určený na meranie charakteristík polovodičových prvkov impulznou metódou rieši otázku merania charakteristík v oblasti špičkovej dovolenej tepelnej straty a súčasne zvyšuje presnosť merania charakteristík v oblasti dovolenej tepelnej straty. Prístroj možno uplatniť pri meraniach charakteristík tak pasívnych ako aj aktívnych polovodičových prvkov včetně priechodových odporov kontaktov.

Spôsob spracovania matečných roztókov z filtrácie reakčného produktu pri výrobe N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221005

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mašek Ján, Fratrič Ján, Holčík Ján, Mihály František, Sudek Vlastimil, Riška Miloslav, Kačáni Stanislav

Značky: výrobe, spôsob, filtrácie, produktů, n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, spracovania, roztokov, matečných, reakčného

Zhrnutie / Anotácia:

Matečné roztoky, získané po oddelení N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu z reakčnej zmesi po oxidačnej kondenzácii cyklohexylamínovej soli 2-merkaptobenztiazolu, pripravovanej zo surovej taveniny 2-merkaptobenztiazolu a prebytku cyklohexylamínu, roztokom chlorňanu sodného, sa pri zvýšenej teplote nechajú rozdeliť na dve vrstvy. Po ich oddelení sa z každej vrstvy osobitnou destiláciou regeneruje cyklohexylamín. Dosiahne tým lepšie využitie...

Spôsob výroby 2metyl-4-chlórfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221004

Dátum: 15.03.1986

Autor: Poór Robert

Značky: výroby, 2metyl-4-chlórfenolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 2-metyl-4-chlórfenolu vysokej čistoty, pričom rieši spôsob jeho výroby včítane spôsobu jeho čistenia. Podstatou vynálezu je chlorácia o-krezolu sulfurylchloridom za katalytického pôsobenia chloridu zinočnatého. Čistenie spočíva v rektifikácií získaného 2-metyl-4-chlórfenolu a jeho opakovanej kryštalizácii z petroléteru. Vynález možno využiť pri príprave 2-metyl-4-chlórfenolu, ako organického medziproduktu, ako i pri...

Spôsob prípravy 7-(4-karboxybutanamido)-3-cefemderivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221003

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mazáň Štefan, Košalko Rudolf, Welward Ladislav, Dudek Marcel, Chromík Jindřich, Somorová Marta, Frimm Richard, Martvoň Augustín

Značky: spôsob, přípravy, 7-(4-karboxybutanamido)-3-cefemderivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 7-(4-karboxybutanamido)-3-cefem derivátov obecného vzorca I kde X je vodíkový atóm, hydroxylová skupina, acetoxyskupina, 5-karboxymetyltio-1,3,4-tiadiazol-2-yl skupina, 1-metyl-1H-tetrazol-5-yl skupina, alebo 5-metyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl skupina a s rovnakým významom substituentov X a M ako u zlúčenín obecného vzorca I sa pôsobí vysokoaktívnymi bunkami mikroorganizmu M je vodíkový atóm alebo katión tvoriaci soli a komplexy...

Spôsob výroby vodných roztokov dusičnanov a/alebo chloridov horečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 221002

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján

Značky: spôsob, výroby, dusičnanov, horečnatých, chloridov, vodných, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby vodných roztokov dusičnanov a/alebo chloridov horečnatých z horečnatých surovín obsahujúcich uhličitanový, alebo hydrogenuhličitanový anión, kysličník, alebo hydroxid horečnatý, ktorého podstata spočívá v tom, že horečnatá surovina obsahujúca uhličitanový a/alebo hydrogenuhličitanový anión, a/alebo kysličník a/alebo hydroxid horečnatý sa vo vodnom prostredí podrobí chemickej reakcii s dusičnanom a/alebo chloridom...

Spôsob výroby monometylditiokarbamátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 221001

Dátum: 15.03.1986

Autori: Švábeková Eliška, Poór Robert, Polach Ján, Sandtner Stanislav

Značky: sodného, monometylditiokarbamátu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu o názve "Spôsob výroby monometylditiokarbamátu sodného", je zlepšenie spôsobu jeho výroby vo forme vodného roztoku spočívajúci v kondezácií monometylamínu, hydroxidu sodného a sírouhlíka výhodne o ekvimolárnom pomere reagujúcich komponent pri teplotách + 5 až + 30 stupňov Celsia, pričom sa dávkuje sírouhlík do vodného roztoku monometylamínu a hydroxidu sodného s následovným doreagovaním reakčnej zmesi. Vynález možno využiť v...

Spôsob stabilizácie farebných vulkanizátov z prírodného a syntetických kaučukov proti termooxidačnému stárnutiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221000

Dátum: 15.03.1986

Autori: Orlík Ivo, Gögh Tibor, Karvaš Milan, Mašek Ján, Humplík Antonín

Značky: spôsob, syntetických, farebných, stabilizácie, termooxidačnému, prírodného, stárnutiu, vulkanizátov, kaučukov, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie farebných vulkanizátov z prírodného a syntetických kaučukov proti termooxidačnému stárnutiu, vyznačujúci sa tým, že sa ako stabilizátor použije zmesi fenotiazínov, tvorenej zlúčeninami obecného vzorca I kde ak n=1, ?-metylbenzylová skupina je v polohe 1 a R znamená vodík, alebo ?-metylbenzylová skupina je v polohe 3 a R znamená vodík, poprípade ?-metylbenzyl ak n=2, ?-metylbenzylové skupiny sú v polohách 1 a 3 a R znamená...

Spôsob hydrolytického spracovania lignifikovaných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 220999

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pekarovičová Alexandra, Košík Martin, Augustín Jozef, Haľama Dušan, Reiser Vladimír

Značky: lignifikovaných, spracovania, hydrolytického, surovin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti spracovania dreva, respektíve fytomasy. Rieši spôsob hydrolytického spracovania lignifikovaných surovín. Postupuje sa tým spôsobom, že vhodné mechanicky upravená rastlinná surovina sa zohrieva v pomere hmotnosti 1 :,1 až 10 v suspenzií alifatického alkoholu s počtom 1 až 4 atómov uhlíka v molekule obsahujúceho 0,1 až 10 % hmotnostných anorganickej kyseliny pri teplote 63 až 200°C po dobu 2 až 300 minút, ďalej sa tuhý...

Výkyvný držiak ručnej sprchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220998

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jorík Ján Myjava

Značky: sprchy, výkyvný, ručnej, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Výkyvný držiak ručnej sprchy je určený k nastaveniu a stabilizovaniu ručnej sprchy do ľubovoľnej polohy pri sprchovaní v sprchovacích kútoch, vaniach a podobne. Nastavenie ručnej sprchy sa docieľuje pomocou radiálnych drážok a protiľahlých výstupkov, umiestnených na telese a ramene držiaka.

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny maleinovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220997

Dátum: 15.03.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: spôsob, piperazíndiónu, báze, bráneného, kyseliny, světelný, maleinovej, stericky, stabilizátor, přípravy, polyesterový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterových svetelných stabilizátorov na báze stéricky bránených pizíndionov a kyseliny maleinovej a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu prípravy polyesterových svetelných stabilizátorov spočíva v tom, že na 2,-3epoxypropyl-derivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu sa pôsobí pri zvýšenej teplote maleinanhydridom v prítomnosti kyslých alebo bázických katalyzátorov. Látky pripravené podľa vynálezu sú potenciálne svetelné...

Polymerizovateľné svetelné stabilizátory na báze diesterov substituovanej kyseliny propándiovej a tetrasubstituovaných piperazínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220996

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Značky: polymerizovateľné, spôsob, tetrasubstituovaných, světelné, kyseliny, piperazínov, substituovanej, diesterov, stabilizátory, báze, propándiovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polymerizovatelných svetelných stabilizátorov na báze diesterov substituovanej kyseliny propándiovej a tetrasubstituovaných piperazínov a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu prípravy svetelných stabilizátorov spočíva v tom, že sa na tetrasubstituovaný piperazín pôsobí dialkylesterom kyseliny 2-halogenpropádiovej v suchom dimetylformamide alebo v suchom organickom rozpúšťadle v prítomnosti bázy. Látky pripravené podľa vynálezu...

Spôsob kontinuálnej izolácie zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220995

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ďuriš Juraj, Holčík Ján, Riška Miroslav, Pappová Mária, Sabadoš Július, Kubečka Tomáš, Čollák Mikuláš, Špilda Ivan, Magura Miroslav, Durmis Július, Mašek Ján, Karvaš Milan, Fratrič Ján

Značky: kontinuálnej, izolácie, zmesných, spôsob, triarylfosfátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej izolácia zmesných triarylfosfátov obecnéha vzorca kde R je izopropyl a k, l a m sú rovnaké alebo rôzne čísla 0 až 4 vyznačený tým, že sa východzí zmes upraví pridaním hydroxidu sodného a potom sa destiláciou za sníženého tlaku oddelí zmesný triarylfosfát spolu s nezreagovanými fenolmi od smolovitých zvyškov a destilát sa za sníženého tlaku zbaví prchavejších fenolov tak, že rektifikačný zbytok obsahuje max. 0,5 hmot. %...

Upínacie zariadenie cievok, najmä pre montáž tlmiviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220994

Dátum: 15.03.1986

Autor: Gulán Milan

Značky: montáž, tlmiviek, zariadenie, cievok, najmä, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je upnutie cievky do požadovanej polohy pre vykonanie jednotlivých montážnych operácií na automatickej montážnej linke. Uvedeného účelu sa dosahuje prevedením upínacieho zariadenia, ktorého podstatou je, že pozostáva z lôžka tvoreného pevnou čeľusťou a vyklápacou odpruženou čeľusťou. Koncové strany lôžka sú tvorené opierkami. Pod lôžkom je v základnom telese posuvne uložené šmýkadlo, ktorého koniec zasahujúci do lôžka je...

Nulový vývod nizkonapäťových cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 220993

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mackovič Jozef, Kováčik Vladimír

Značky: nizkonapäťových, cievok, nulový, vývod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej eektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia nulového vývodu nízkonapäťových cievok. Nulový vývod pozostáva z prepojnice a spojnice. Prepojnicou sa navzájom prepájajú konce nízkonapäťových cievok fáz a, b, c a spojnica zabezpečuje prechod prúdu z prepojnice na svorníkového oko priechodky nulového vývodu. Podľa vynálezu spojnica pozostáva z predĺženej časti konca cievky fázy c a predĺženej časti...

Priestorový magnetický obvod trojfázového elektromagnetického stroja netočivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220992

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vasiljev Ljudmil, Kováčik Vladimír

Značky: netočivého, priestorový, obvod, trojfázového, stroja, elektromagnetického, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia priestorového magnetického obvodu obzvlášť pre transformátory, ktorý je skladaný z odstrižkov plechov a jeho jadra majú štvorcový prierez. Podľa vynálezu plechy jadier sú uprostred pozdĺžne rozdelené a odizolované izolačnou doskou a k vonkajším bočným hranám plechov jadier sú odizolované priložené hranami šikmých rezov pod uhlom 30° plechy dielov hornej...

Komplexné extraktorové protiprúdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220991

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kutiš Kamil, Šturcel Ján, Georgiev Ivan

Značky: extraktorové, komplexne, protiprúdové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši komplexné extraktorové protiprúdové zariadenie pre chemické separačné procesy s pneumatickým miešaním a prečerpávaním. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z generátora pravouhlých tlakových impulzov spojeného s tvarovacím blokom impulzov, ktorý je spojený s paralelnými výkonovými prvkami, ktorých počet je 1 až k a ktoré pozostávajú, z výkonového zosilňovača, spojeného jednak cez...

Dinitrózo-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5-(1H,3H)dióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220990

Dátum: 15.03.1986

Autori: Halmo František, Kostková Viktória, Fedák Ján, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: spôsob, dinitrózo-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5-(1h,3h)dióny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dinitrózo-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H) diónov všeobecného vzorca: kde X1,2 je NO alebo H a spôsobu ich prípravy nitrozáciou tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H)diónu.

Spôsob chovu dravého roztoča Phytoseiulus persimilis

Načítavanie...

Číslo patentu: 220989

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jedličková Jozefína

Značky: phytoseiulus, roztoča, persimilis, chovu, dravého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problematiku masového chovu Phytoseiulus persimilis v umelých podmienkach metódou jeho súčasného rozmnožovania a regulácie príjmu potravy tak, aby sa dosiahlo jeho samovolné zhromaždenie do pripravených tampónov z buničitej vaty, s ktorými sa tieto roztoče transportujú a priamo aplikujú na chránené, prípadne napadnuté rastliny. Metóda umožňuje zaviesť veľkochov tohto predátora a zavedenie účinného biologického boja predovšetkým v...

Spôsob výroby káblových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220988

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kotek Jiří, Kabeš Vlastimil, Prokeš Jozef, Jánošík Štefan, Náter Pavel, Runa Alfréd, Révus Miloš

Značky: káblových, výroby, spôsob, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby káblových olejov, získaných spracovaním parafinických rôp. Káblové oleje sa v súčasnosti vyrábajú kyselinovou rafináciou pseudorafinátov vznikajúcich pri selektívnej rafinácii olejových destilátov. Okrem vysokej viskozity sa od káblového oleja vyžaduje optimálny obsah aromatických uhľovodíkov v závislosti na druhu použitej zahusťovacej látky. Technológia podľa vynálezu umožňuje vyrábať viskóznejšie káblové oleje oproti...

Mikroposuv pre presné nastavenie zdvihu dávkovacích čerpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220987

Dátum: 15.03.1986

Autor: Košík Eduard

Značky: čerpadiel, přesné, nastavenie, mikroposuv, zdvihu, dávkovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je mikroposuv pre presné nastavenie zdvihu dávkovacích čerpadiel, v ktorom pre jemné a plynulé nastavenie zdvihu je použitá mikrometrická skrutka spojená so zvislým klinom, ktorý klinovitou plochou obmedzuje zdvih dávkovacieho trnu. Nastavená poloha mikroposuvu pre príslušný zvolený zdvih sa aretuje aretačnou skrutkou. Veľkosť zdvihu dávkovacieho trnu sa nastaví pomocou lineárnej škály s delením na 0,5 mm a bubienkového...

Troskotvorná zmes pre výrobu silikomangánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220986

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováčik Ervín, Harmaniak Ján

Značky: silikomangánu, výrobu, troskotvorná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém výroby silikomangánu v elektrickej oblúkovej peci. Podstata vynálezu spočíva v tom, že troskotvorná zmes pre výrobu silikomangánu, na báze vápenatých a horečnatých kysličníkov pozostáva zo 40 až 50 % kysličníka vápenatého, 6 až 11 % kysličníka horečnatého, 30 až 35 % kysličníka kremičitého, 3 až 6 percent kysličníka hlinitého, podľa hmotnosti.

Prostriedok zaisťujúci ľahkú zmývateľnosť ropných výrobkov zo súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 220985

Dátum: 15.03.1986

Autori: Smrek Peter, Dudešek Jozef, Paulovič Milan

Značky: zaisťujúci, prostriedok, ľahkú, výrobkov, súčiastok, ropných, zmývateľnosť

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok zaisťujúci ľahkú zmývateľnosť rovných produktov zo súčiastok studenou vodou a zaisťujúci čistenie zamastených súčiastok jeho vodným roztokem vyznačujúci sa tým, že pozostáva z 1 váhového dielu aspoň jedného neiónového tenzidu všeobecného vzorca X-O (C2H4O)z(C3H6O)yH a/alebo X-O (C3H6O)y(C2H4O)zH kde X je vodík, alkyl alebo alkylaryl s počtom atómov uhlíka v alkyle 8 až 18, z má hodnotu 8 až 20, y predstavuje číslo 5 až 20 a 1 až 3...

Osvetľovacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 220984

Dátum: 15.03.1986

Autor: Švec Karol

Značky: sústava, osvetľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka osvetľovacej sústavy, určenej predovšetkým pre episkopické premietacie prístroje a kopírovacie stroje. Je tvorená valcovým zdrojom svetla, v ktorého blízkosti sú umiestnené dve zrkadlá majúce v reze kolmom na os zdroja svetla tvar paraboly a v reze kolmom k tejto osi tvar priamky. Na protiľahlej strane je obdobné zrkadlo. Ohniská všetkých zrkadiel ležia v bode,, ktorým prechádza i os zdroja svetla a ktorým prechádzajú aj osi...

Spôsob adaptácie aktivovaného kalu zapracovaného na čistenie mestských odpadový vôd na spoločné čistenie mestských odpadových vôd a sodnochloridouhličitých geotermálnych vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 220983

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pôbiš Ján

Značky: odpadový, spôsob, čistenie, odpadových, geotermálnych, zapracovaného, adaptácie, sodnochloridouhličitých, aktivovaného, spoločné, městských

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob adeptácie aktivovaného kalu zapracovaného na čistenie mestských odpadových vôd na spoločné čistenie mestských odpadových a sodnochloridouhličitých geotermálnych vôd s celkovým obsahom minerálnych látok do 10 g . l-1, po ich tepelnoenergetickom využití, vyznačený tým, že sa k aktivovanému kalu privádzajú prípadne prevzdušňovaním, filtráciou a úpravou pH na hodnotu 7 až 8,5 predupravené geotermálne vody zmiešané s mestskými odpadovými...