Archív za 1986 rok

Strana 164

Univerzálne zapojenie na periodické spínanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221162

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: spínanie, zapojenie, periodické, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne zapojenie na periodické spínanie týka sa odboru regulačnej techniky. Účelom vynálezu je periodické spínanie sieťových, jednosmerných napäťových okruhov, ako aj okruhov odlišných od sieťového napätia, či beznapäťových s možnosťou voľby oddeleného nastavenia času zapnutia a vypnutia. Podstata vynálezu spočíva v pripojení prepínacieho kontaktu druhého relé na jeden vývod spínača, spínacieho kontaktu tohoto druhého relé k prívodu cievky...

Zariadenie pre regulovateľné odstraňovanie spalín na zváracích horákoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221161

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kopřiva Róbert

Značky: zariadenie, zváracích, regulovateľné, odstraňovanie, spalin, horákoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre regulovateľné odstraňovanie spalín na zváracích horákoch pre ručné a strojné zváranie, alebo naváranie elektrickým oblúkom v ochrane plynov s reguláciou odstraňovaného množstva spalín na horáku, vyznačené tým, že na nosnom domci (1), ktorý je nasunutý na koncovú časť (13) telesa zváracieho horáka (11) a otočný okolo osi koncovky (10) a je na teleso zváracieho horáka (11) upevnený koncovkou (10) elektricky izolovane pomocou...

Stavebný dielec na sledovanie korózneho napadnutia výstuže v pórobetóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 221160

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sečkár Pavol

Značky: sledovanie, pórobetóne, stavebný, napadnutia, dielec, korózneho, výstuže

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém sledovania koróz neho napadnutia výstuže v pórobetóne meraním zmeny elektrického odporu. Elektrický odpor vodiča je priamo úmerný špecifickému odporu, dĺžke vodiča a nepriamo úmerný prierezu vodiča. Pre presnosť a citlivosť indikácie korózneho napadnutia je žiadúce predĺžiť dĺžku vodiča. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa do stavebného dielca z pórobetónu, zabudovaného do meraného miesta zaleje výstužný drôt, ktorý je...

Spôsob predpínania prefabrikovaných stien polygónových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 221159

Dátum: 15.03.1986

Autor: Harušťák Vladimír

Značky: polygónových, prefabrikovaných, spôsob, predpínania, stien, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob predpínania prefabrikovaných stien určuje postup pri výstavbe polygónových nádrží. Podstata spôsobu spočívá v tom, že sa do medzier v polygónovej stene nádrže, ktoré ju rozdeľujú na rovnaké segmenty súčasne, zatlačia kliny pomocou matíc, opierajúcich sa o podložky, uložených na okrajoch stien segmentov naskrutkovaných na skrutky vyčnievajúce z klinov. Vyklznutiu dielcov zo segmentov bránia podložky, uložené na vnútorných okrajoch stien...

Kotevné ústrojenstvo pre kotevné laná štíhlych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 221158

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pagáč Jozef

Značky: stavieb, laná, štíhlých, kotevné, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kotevného ústrojenstva pre kotevné laná štíhlych stavieb, zvlášť anténnych stožiarov, pričom kotevné laná sú k betónovým blokom pripojené cez lanové koncovky a krížové uchycovacie články. Vynález si kladie za úlohu eliminovať kmitanie štíhlej stavby anténového stožiara počas veterných prúdov o kritickej rýchlosti a iných povetrnostných vplyvov, a zvýšiť stabilitu polohy žiaričov elektromagnetickej energie všetkých druhov...

Montovaná tenkostenná priestorová strešná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: 221157

Dátum: 15.03.1986

Autor: Augustín Juraj

Značky: strešná, tenkostenná, montovaná, priestorová, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru stavebného a rieši montovanú tenkostennú priestorovú strešnú konštrukciu na veľké rozpätia, vytvorený spriahnutím strešnej dosky s tenkostennými predpätými hlavnými nosníkmi. Jeho podstata je v tom, že je vytvorený z priamych priestorove tuhých dutých nosníkov, opatrených na obidvoch koncoch opierkami pre podopretie valcových škrupín. Tieto sú montované z rovinných doskových a tyčových prefabrikátov a sú spojené s...

Kladkové hrablo dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221156

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bartoš Ján

Značky: hrablo, kladkové, dopravníka

Zhrnutie / Anotácia:

Kladkové hrablo je určené pre plynule ohybné hrablové dopravníky za účelom zníženia trecích odporov hrabiel v oblúkoch týchto dopravníkov. Na obidvoch koncoch je opatrené čapom s kladkou so samomazným ložiskom, pred ktorým je umiestnený škrabák. Kladkové hrablo možno použiť pri hrablových dopravníkoch, ktoré sú ohybné plynule po cele] ich dĺžke, a to hlavne v uhoľných baniach.

Spôsob výroby zložky výživy z pivovarského mláta

Načítavanie...

Číslo patentu: 221155

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hanula Peter, Sochorová Viera, Raško Anton, Klempa Štefan

Značky: spôsob, pivovarského, zložky, výživy, mláta, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru potravinárskej technológie. Rieši spôsob výroby zložky výživy z pivovarského mláta tak, že sa mláto po rmutovaní preperie vodou upravenou prídavkom kyseliny mliečnej na hodnotu pH 5,3 až 4,8, ďalej sa mláto odfiltruje a odfiltrovaná hmota sa homogenizuje na kašovitú hmotu o veľkosti častíc väčšej ako 100 µm a ďalej sa bezprostredne použije, prepravovaná za neprístupu vzduchu alebo sa suší na obsah sušiny 22 až 33 %...

Spôsob adaptívnej regulácie veľkosti pracovnej medzery pri elektroiskrovom obrábaní a zapojenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221154

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zimányi Ján Csc, Milička Eduard

Značky: veľkosti, medzery, regulácie, zapojenie, prevádzaniu, adaptívnej, elektroiskrovom, pracovnej, spôsob, obrábaní

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob adaptívnej regulácie veľkosti pracovnej medzery pri elektroiskrovom obrábaní, u ktorého časový priebeh napätia na elektródach sa sníma a porovnáva s časovým priebehom napätia vystupujúceho z referenčného modelu a rozdielu medzi nimi se využívá k regulácii veľkosti pracovnej medzery, u ktorej z napäťových impulzov snímaných na iskrišti v určitých časových, intervaloch vytrieďuje aspoň jedna skupina pracovných impulzov, ktorých stredné...

Poháňacie ústrojenstvo meniace kruhový pohyb na priamočiary

Načítavanie...

Číslo patentu: 221153

Dátum: 15.03.1986

Autor: Trubač Jozef

Značky: ústrojenstvo, priamočiary, kruhový, pohyb, poháňacie, meniace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie mechaniky do malého kompresoru, ktorý má vytvoriť pneumatickú ochranu telefónnych koaxiálnych káblov a vlnovodov v rádiotelekomunikačnej technike. Hore uvedenú požiadavku splňuje poháňacie ústrojenstvo podľa novej definície v konkrétnom schematickom vyobrazení viď, výkres s nasledujúcimi funkčnými vlastnosťami. Po excentri vytvorenom z guličkového ložiska vhodne uloženom na náboj elektromotora odvaľujú sa kolieska,...

Spevňovací rošt pre zemné povrchy, najmä na svahoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221152

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hronský František, Thoma Karol

Značky: najmä, povrchy, zemné, svahoch, rošt, spevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spevňovací rošt pre zemné povrchy, najmä na svahoch, je vytvorený ako prefabrikát, napríklad železobetónový, a je vyznačený tým, že aspoň dve tvarovky sú v ich styčných miestach spojené do prefabrikovaného bloku, ktorého pôdorys je totožný s pôdorysným obrysom sústavy samostatných, k sebe priložených tvaroviek. Bloky sú vytvorené pružným spojením jednotlivých tvaroviek pomocou prútov, pletiva, alebo iných plošných prvkov. Bloky (1) sú vytvorené...

Klietka ložiska pre koľajové vozidlá a iné mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221151

Dátum: 15.03.1986

Autor: Neslušan Jakub

Značky: ložiska, mechanizmy, klietka, vozidla, koľajové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka klietky ložiska pre koľajové vozidlá a iné mechanizmy. Podstata klietky ložiska spočíva v tom, že je vytvorená ako masívna základná časť klietky ložiska so stojínkami, na ktorých sú vytvorené nástavce. Na nástavce je nasunutá podložka za účelom presného vedenia stojínok aj v mimoriadnom, resp. striedavom namáhaní ložiska. Na podložku dosedá svojím vnútorným čelom príruba, opatrená na tomto čele obvodovým vybraním, na ktorého...

Zubná pasta pre dospelých

Načítavanie...

Číslo patentu: 221050

Dátum: 15.03.1986

Autori: Káša Jozef, Medveď Ján, Kopřivová Serafína, Filák Mirek, Koudelková Lýdia, Ležovič Ján, Hudač Alexander

Značky: zubná, pasta, dospelých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie kazivosti zubov a liečenie zápalových procesov slizníc ústnej dutiny v stomatológii. Uvedeného účelu sa dosiahne pridaním antibakteriálnych roztokov trojboritanu tridiamostrieborného alebo roztoku štvorboritanu diamostrieborného v množstve 0,001 až 0,5 hmot. % do zubných pást pre dospelých. Účinnost pást podľa vynálezu možno ešte zvýšiť pridaním bakterioaglutinačných gélov hydratovaných kremičitanov vápenatého,...

Spôsob výroby zubnej pasty s antibakteriálnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221049

Dátum: 15.03.1986

Autori: Káša Jozef, Filák Mirek, Medveď Ján, Kopřivová Serafína, Hudač Alexander, Ležovič Ján, Koudelková Lýdia

Značky: pasty, účinkom, zubnej, spôsob, antibakteriálnym, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účeľom vynálezu je vyrobiť zubnú pastu na zníženie kazivosti zubov a na liečenie procesov zápalistých slizníc ústnej dutiny, a s aglutinačnými vlastnosťami. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že sa pôsobí gélom hydratovaného kremičitanu vápenatého, horečnatého alebo hlinitého na organický gél 30 až 60 min. Ďalej sa postupne pridajú abrazívne látky, vonné a chuťové látky a zmes sa 1 až 3 hod. homogenizuje a nakonec sa pridá roztok trojboritanu...

Spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Baxa Jozef, Veselý Václav, Novák Václav, Kadlec Vlastimil, Zelenka Jan, Kubička Rudolf, Bajús Martin, Smrž Zdeněk, Svoboda Jiří

Značky: hydrogenovaných, olefínov, ropných, spôsob, výroby, frakcií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Rieši spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií, pri ktorom sa postupuje tak, že petrolej, atmosférický alebo vákuový plynový olej sa hydrogenuje za prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje aktívne zložky WS2 a/alebo MoS2 a ako aktivátory NiS a/alebo CoS na Al2O3, výhodne WS2 . NiS na Al2O3 pri tlaku 7 až 30 MPa a teplote 280 až 450 °C a získaný hydrogenát sa pyrolyzuje v...

Kolimátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221047

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bezák Albert

Značky: kolimátor

Zhrnutie / Anotácia:

Kolimátor je určený pre gamaspektrometrické meranie u ožiarených rádioaktívnych materiálov. Vynález rieši časť technologického zariadenia a kolimačný otvor kolimátora, ktorý je orientovaný po dĺžke kolimátora v horizontálnej polohe a biologické tienenie kolimátora. Podstata vynálezu je vytvoriť kolimačný otvor, ktorý je tvorený usmerňovačom. Vonkajší povrch usmerňovača je profilovaný. Osovú polohu kolimačného otvoru zaisťujú tieniace kotúče,...

Cyklický spájkovací poloautomat

Načítavanie...

Číslo patentu: 221046

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lipovský Rudolf

Značky: spájkovací, cyklický, poloautomat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši mechanizáciu spájkovania súčiastok v kusovej a malosériovej výrobe. Podstatou je výkyvná konzola s plynovými horákmi, ktorej pohyb v dvoch polohách je ovládaný pneumologickým členom a senzorovým ovládačom, alebo mechanicky prostredníctvom základovej dosky s lištami a ručnej páčky. Vynález umožňuje mechanizovať spájkovanie v kusovej a malosériovej výrobe.

Špeciálna plošná nálož

Načítavanie...

Číslo patentu: 221045

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: nálož, špeciálna, plošná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka špeciálnej plošnej nálože pre trhaciu techniku, u ktorej sa dosahuje lepšie využitie výbuchovej energie. Podstatou vynálezu je vytvorenie účinnej trhacej plochy rozmiestnenými vedľa seba navzájom sa ovplyvňujúcimi kumulatívnymi dutinami, ktorých počet sa pohybuje v rozmedzí 2 až 1800 dutín na m2.

Svetelný stabilizátor piperazínového typu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221044

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol, Chmela Štefan, Zvara Ivan

Značky: světelný, spôsob, stabilizátor, piperazínového, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svetelného stabilizátora piperazínového typu a spôsobu jeho prípravy. Podstata spočíva v sveteľnom stabilizátore dialkylestere kyseliny 15-[7-15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl]metylenbutándiovej, kde alkyl je metyl, etyl, resp. propyl a v spôsobe jeho prípravy z 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadekánu pôsobením dialkylestermi kyseliny itakonovej v inertnej atmosfére. Vynález má použitie na prípravu svetelného stabilizátora...

5-(3-Substituované pyridínové bromidy)-2-furfurylidenmalondinitrilu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221043

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: přípravy, 5-(3-substituované, spôsob, bromidy)-2-furfurylidenmalondinitrilu, pyridínové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej syntézy a rieši prípravu nových pyridíniových solí. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že 5-brómfurfurylidénmalondinitril reaguje s 3-R-substituovanými pyridínami, kde R znamená CH3, CH2CH3, COOCH3, COOCH2CH3 a NH2, v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov ako benzén, toluén, xylény, éterov ako dietyléter, dioxán, tetrahydrofurán,...

Spôsob čistenia 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221042

Dátum: 15.03.1986

Autori: Poór Robert, Bučko Jozef, Ďuriš Juraj

Značky: 2-merkaptobenztiazolu, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia technického 2-merkaptobenztiazolu kryštalizáciou zo zmesi rozpúšťadiel etanol, benzén, ktorých hmotnostný pomer je 1 ku 0,1 až 1 ku 10. Technický 2-merkaptobenztiazol sa rozpúšťa v uvedenej zmesi za tepla, po rozpustení filtruje a z filtrátu po ochladení vykryštalizuje 2-merkaptobenztiazol, ktorý sa izoluje z matečného lúhu. Vynález možno využiť pri výrobe čistých chemikálií.

Zariadenie na prívod a odvod tlakovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221041

Dátum: 15.03.1986

Autori: Muráň Miroslav, Masár Ľubomír

Značky: přívod, zariadenie, kvapaliny, tlakovej, odvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na prívod a odvod tlakovej kvapaliny z pevného bodu do bodu pohybujúceho sa v rovine po dráhe priamočiarej, oblúkovej, kruhovej alebo po dráhe tvaru ľubovoľnej uzatvorenej krivky. Zariadenie pozostáva z pevného telesa, v ktorom je vytvorený prvý priestor napojený na vstupný otvor a na prvý pozdĺžny otvor vytvorený v čape, ktorý je otočne uložený v pevnom telese. Čap je súčasťou vedenia, v ktorom je vytvorený druhý...

Zapojenie čitača metrov s elektronickým prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221040

Dátum: 15.03.1986

Autor: Balogh Emil

Značky: čítača, prevodom, elektronickým, metrov, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie čitača metrov s elektronickým prevodom vyznačené tým, že výstup generátora (11) skupiny impulzov je pripojený na vstup priameho čitača (1), ktorého združený výstup je pripojený na vstup priameho komparátora (2), na ktorého druhý vstup je pripojený združený výstup predvoľby (3), pričom výstup priameho komparátora (2) je pripojený cez tvarovací obvod (4) na nulovací vstup priameho čítača (1).

Spôsob prípravy D-tagatózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221039

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čaplovič Ján, Švec Jozef, Ondrejkovič Anton, Kubala Jozef

Značky: d-tagatózy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-tagatózy z D-galaktózy. Podstata spôsobu prípravy D-tagatózy spočíva v tom, že sa D-galaktóza izomerizuje vo vodnom prostredí za katalytického účinku silne bázického anexu v OH- forme pri zvýšenej teplote. Zo vzniklej reakčnej zmesi sa D-tagatóza získa chromatografiou. Vynález má použitie na prípravu D-tagatózy, ktorá má použitie pri štúdiu biochemických procesov a v medicíne.

Spôsob prípravy D-sorbózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221038

Dátum: 15.03.1986

Autori: Švec Jozef, Kubala Jozef, Čaplovič Ján, Ondrejkovič Anton

Značky: spôsob, d-sorbózy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-sorbózy z D-galaktózy. Podstata spôsobu prípravy D-sorbózy spočíva v tom, že sa D-galaktóza izomerizuje vo vodnom prostredí za katalytického účinku silne bázického anexu v OH- forme pri zvýšenej teplote. Zo vzniknutej reakčnej zmesi sa D-sorbóza získa chromatografiou. Vynález má použitie na prípravu D-sorbózy, ktorá má použitie pri štúdiu biochemických procesov a v medicíne.

N,N´-Dioxidy 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221037

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brtková Iveta, Devínsky Ferdinand, Krasnec, Lacko Ivan

Značky: alkánkarboxylových, spôsob, kyselin, 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov, n,n´-dioxidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N'-dioxidov 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín všeobecného vzorca kde R značí lineárny alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 7 až 17 a spôsobu ich prípravy
oxidáciou 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín vodným roztokom peroxidu vodíka. Finálne zlúčeniny vykazujú antimikrobiálny účinok ako i povrchovoaktívne vlastnosti.

1,3-Bis(dimetylamino)-2-propylestery alkánkarboxylových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221036

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krasnec, Brtková Iveta, Devínsky Ferdinand

Značky: kyselin, alkánkarboxylových, přípravy, spôsob, 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylestery

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín všeobecného vzorca kde R značí lineárny alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 7 až 17 a spôsobu ich prípravy zo sodnej soli 1,3-bis(dimetylamino)-2-propanolu a príslušných chloridov alkánkarboxylových kyselín. Finálne zlúčeniny slúžia ako suroviny pre organickú syntézu ako i pri príprave biologicky účinných a povrchovoaktívnych zlúčenín.

Spôsob snímania tvarových znakov nepravidelných plôch na povrchu telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 221035

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zajac Emanuel

Značky: znakov, snímania, spôsob, tvarových, ploch, povrchu, telies, nepravidelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru automatizácie. Rieši technický problém automatického bezdotykového optoelektrického snímania tvarových znakov nepravidelných plôch na povrchu telies. Podstatou vynálezu je spôsob snímania tvarových znakov, pomocou televíznej kamery, ktorou sa sníma pod uhlom 45 až 90 stupňov pás svetla premietaný na povrch telesa zo zdroja pásu svetla pod uhlom rozdielnym o 45 až 90 stupňov, pričom sa čiastočne po stranách telesa pás...

Nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 221034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ševčíková Jarmila, Šiška Július, Martauzová Hana, Miazdra Marian

Značky: rozpojovanie, sústav, nevýbušná, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti rozpojovania tuhých sústav beztrhavinovým spôsobom, najmä však hornín, betónu muriva a pod. Vynález rieši zloženie nevýbušnej zmesi pre tento spôsob rozpojovania tuhých sústav. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav pozostáva z 80 až 94 hmot. % oxidu vápenatého, 5 až 15 hmot. % síranu vápenatého, 0,5 až 1 hmot. % sulfonátu ligninu alebo 0,5 až 1 hmot. % melamín - resp....

Zariadenie pre riadenie automatického pracovného cyklu rovinnej brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221033

Dátum: 15.03.1986

Autor: Ogurčák Ján

Značky: brusky, zariadenie, cyklu, pracovného, automatického, rovinnej, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre riadenie automatického pracovného cyklu rovinnej brúsky pozostávajúce z odmeriavacej skrinky, kompenzačného zariadenia, narážkovej sústavy a z voliča vyiskrovacích zdvihov, vyznačené tým, že odmeriavacia skrinka (1) je prostredníctvom konzoly (6) pevne spojená so zvislými saňami (22) alebo s innou, so zvislými saňami (22) jeden pevný celok tvoriacou súčasťou brúsky a kompenzačné zariadenie (2), pozostávajúce z krokovacieho...

Pneumatická zverka pre otváranie kanálov výparníkov tlakovou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221032

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kollár Ladislav

Značky: pneumatická, výparníkov, zverka, tlakovou, otváranie, kvapalinou, kanálov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie a uľahčenie práce pri otváraní kanálov výparníkov. Uvedeného účelu sa dosiahne pneumatickou zverkou, ktorá má v telese (3) upravenú trysku (1) spojenú s vysokotlakovou hadicou (7) a na svojom výstupe je tryska (1) opatrená gumovou rúrkou (2). Teleso (3) je opatrené pohyblivou čelusťou (5), ktorá je spojená s piestom (4) pneumatického valca (10) opatreného hadicou (8) pre prívod tlakového vzduchu na uvolnenie...

Spôsob výroby nitrátov derivátov trimetylolmetánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221031

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Červenka Zdeněk

Značky: spôsob, trimetylolmetánu, nitrátov, derivátov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby nitrátov derivátov trimetylolmetánu, všeobecného vzorca v ktorom R je etyl, alebo zoskupenie O2N-O-CH2-, respektíve (CH2ONO2)3C-CH2-O-CH2. Podstatou vynálezu je uskutočnenie procesu esterifikácie v prítomnosti močoviny, čo sa prejaví na zvýšení výťažnosti a bezpečnosti procesu. Vynález je možné využiť v priemyselných podnikoch so zameraním na výrobu výbušnin, raketových palív, resp. liečiv, ktoré vyrábajú hore...

Zmes pre žiarobetón

Načítavanie...

Číslo patentu: 221030

Dátum: 15.03.1986

Autori: Potančok Miroslav, Liška Jan

Značky: žiarobetón

Zhrnutie / Anotácia:

Úlohou oteruvzdorného žiarobetónu podľa vynálezu je zvýšenie trvanlivosti vymuroviek rôznych tepelných agregátov, namáhaných na oter až do teploty 1400 °C. Uvedeného účinku sa dosiahne žiarobetónovou zmesou na bázi najkvalitnejších pálených lupkov o zdanlivej pórovitosti do 4 %, objemovej hmotnosti minimálne 2480 kg . m-3 a žiaruvzdornosti minimálne 33 ž, ktorá sa spracováva bežnou žiarobetonárskou technikou. Po rozrobení vodou, vytvrdnutí a...

Multimediálne vyučovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221029

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kánik Roland

Značky: zariadenie, multimediálne, vyučovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Multimediálne vyučovacie zariadenie pozostávajúce z riadiacej časti tvorenej mikropočítačom s centrálnou procesorovou jednotkou typu TESLA MHB 80 80 A, ktorý mikropočítač je v rámci učiteľského pracoviska napojený na ovládaciu jednotku, zobrazovaciu jednotku alfanumerických informácií, vonkajšiu pamäťovú jednotku alfanumerických informácií, ako aj na registračnú jednotku informácií získaných zo žiackych pracovísk. Riešeným problémom je ďalšie...

Svorkovnicový kryt elektrického stroja točivého v nevýbušnom vyhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221028

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rýznar Ladislav, Hreho Vojtech, Ninčák Michal

Značky: vyhotovení, elektrického, nevýbušnom, svorkovnicový, stroja, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svorkovnicového krytu elektrického stroja točivého v nevýbušnom vyhotovení, pozostávajúceho z tesniacich a upchávkových súčastí, upchávkového nástavca a svorkovnicového veka. Doterajšie známe konštrukcie svorkovnicových krytov pre elektrické stroje točivé v nevýbušnom vyhotovení sú náročné na výsadbu a montáž vzhľadom na množstvo skrutkových spojov, ktoré zabezpečujú utesnenie a upevnenie jednotlivých dielov na seba navzájom....

Farbiaci valec s regulovateľným prienikom farbiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 221027

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šicko Ján, Brostík Miroslav, Merňo Alojz, Mrlina Jan

Značky: farbiaci, prienikom, regulovatelným, farbiva, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je farbiaci valec s regulovateľným prienikom farbiva, ktorý je súčasne riešený ako zásobník farbiva. Vynález rieši problém kontinuálneho nanášania farbiva na tlačiace plochy pri rotačnej tlači. Farbiaci valec zabezpečuje rovnomerné rozloženie farbiacej tekutiny na vonkajší porézny plášť, ktorý ďalej farbivo nanáša na potláčacie alebo značkovacie prvky.

Spôsob čistenia súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221026

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hofmanová Helena, Paulovič Milan, Smrek Peter, Dudešek Jozef

Značky: súčiastok, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je postup čistenia súčiastok najčastejšie kovových od nečistôt, predovšetkým od ropných látok, akými sú rôzne druhy olejov používané najmä v strojárskej a hutníckej výrobe. Podstatou vynálezu je použitie určitých tenzidov vo veľmi nízkych koncentráciách vo vodných roztokoch za spolupôsobenia ultrazvuku a/alebo pri turbulentnom prúdení premývacej vody. Postup podľa vynálezu je vysoko účinný pri nízkej spotrebe tenzidov, ktoré...

Spôsob stavania prizmatických stĺpov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221025

Dátum: 15.03.1986

Autor: Rakovický Viliam

Značky: stavania, tohto, prizmatických, spôsobu, stĺpov, vykonávanie, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob i zariadenie možno využiť najmä na stavanie stĺpov regálových zakladačov v miestach, kde nie je k dispozícii žeriav. Podstata spôsobu je, že jedna časť dĺžky prizmatického stĺpa sa najprv zdvihne na hlavicu zvisle postaveného stavacieho stĺpa a druhý koniec prizmatického stĺpa sa prisúva smerom k pätke stavacieho stĺpa, pričom prizmatický stĺp sa osovo posúva v hlavici stavacieho stĺpa a zároveň otáča do zvislej polohy.

Spôsob prípravy benzaldehydových derivátov celulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 221024

Dátum: 15.03.1986

Autori: Marko Vladimír, Gemeiner Peter, Breier Albert, Uher Michal

Značky: spôsob, přípravy, celulóz, derivátov, benzaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy benzaldehydových derivátov celulóz. Podstata vynálezu spočíva v tom, že aminocelulóza sa nechá reagovať s p-izotiokyanátobenzaldehydom pri teplote 20 až 40 °C počas 2 až 8 hodín v reakčnej zmesi tlmivého roztoku a rozpúšťadla miešateľného s vodou, s výhodou dioxánom v rozmedzí pH 4 až 8. Vynález má využitie pri príprave aktivovaných matríc pre imobilizáciu biochemikálií s uplatnením v oblasti enzýmového...

Mechanický čistič vozov od nalepeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221023

Dátum: 15.03.1986

Autor: Fodor Rudolf

Značky: materiálů, nalepeného, mechanicky, vozov, čistič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši mechanický čistič vozov od nalepeného materiálu najmä pre čistenie banských a železničných vozov. Podstatou vynálezu je to, že je tvorený nosnou konštrukciou, ktorá je opatrená lôžkom, v ktorom je pohyblivo uložená konzola, na ktorej je na prvom čape pohyblivo uložené rameno, ktoré je ovládané hydraulickým valcom, v ramene je na druhom čape pohyblivo uložené druhé rameno, ovládané druhým hydraulickým valcom. Mechanický čistič...