Archív za 1986 rok

Strana 163

Sorpčná výveva na báze vákuovej natrioforézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221195

Dátum: 15.03.1986

Autor: Antal Juraj

Značky: sorpčná, vákuovej, výveva, báze, natrioforézy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru fyzikálnych metód analytických. Konštrukčne rieši sorpčnú vývevu na báze vákuovej natrioforézy zo skla, ktorá pozostáva z centrálnej trubice s vývodom pre vákuum, zvonku výhodne chladenej vodou so zaobleným dnom, pred stavujúcim membránu, zasunutým do nádobky zo železa s taveninou, do ktorej je vsunutá sonda ortuťového stabilizátora teploty taveniny, vyhrievanej špirálami elektrickej piecky, regulovanými regulačnými...

Způsob výroby akroleinu nebo methakroleinu a kyseliny akrylové nebo methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226158

Dátum: 15.03.1986

Autori: Suresh Dev Dhanaraj, Grasselli Robert Karl

Značky: methakrylové, způsob, kyseliny, methakroleinu, akroleinu, akrylové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby akroleinu nebo metakroleinu a kyseliny akrylové nebo metakrylové z propylenu nebo isobutylenu v parní fázi, oxidací propylenu nebo isobutylenu molekulárním kyslíkem při teplotě 200 až 600 °C v přítomnosti jednoho katalyzátoru na bázi molybdenu, kyslíku, vizmutu, fosforu, wolframu, niklu, kobaltu a alkalických kovů, vyznačený tím, že se použije katalyzátoru obecného vzorca I XaAbDcEdFefBigMo12Ox (I) kde X je cer, thorium, mangan,...

Otočná plnička guliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221194

Dátum: 15.03.1986

Autor: Schmidt - Fajlík Tibor

Značky: guliek, plnička, otočná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zrýchlenie procesu plnenia guliek do valivých ložísk a tým zväčšenie pracovnej kapacity zariadení na montáž valivých ložísk. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že všetky funkcie otočnej plničky guliek, okrem nasypania guliek medzi krúžky ložiska, prebiehajú súčasne s pootáčaním podávacieho kotúča, ktorý je otočne uložený vo vodiacej doske, v ktorej je odspodu vytvorená vodiaca kruhová drážka. Tlačná plocha podávacieho kotúča a...

Způsob oddělování síry ve formě sirovodíku z vyčeřeného zeleného louhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226157

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vuojolainen Tuomo Juhani, Romantschuk Hakan Wilhelm

Značky: vyčeřeného, zeleného, formě, sirovodíku, způsob, louhů, síry, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oddělování síry ve formě sirovodíku z vyčeřeného zeleného louhu, při kterém se zelený louh předsycuje kouřovými plyny obsahujícími oxid uhličitý, alkalický hydrogenuhličitan se připravuje sycením roztoku alkalického uhličitanu oxidem uhličitým a sirovodík se odděluje stripováním, vyznačený tím, že se alkalický roztok po předsycení kouřovými plyny obsahujícími oxid uhličitý dělí na dva podíly v poměru 1:1 až 3, z nichž se jeden vede do...

Upínač brusných kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221193

Dátum: 15.03.1986

Autor: Žilinčík Milan

Značky: kotúčov, upínač, brusných

Zhrnutie / Anotácia:

Upínač brusných kotúčov je zvlášť vhodný pre upínanie brusných kotúčov hrncovitých, tanierovitých a miskovitých. Účelom vynálezu je zabezpečenie rozšírenia technologických možností brúsenia obvodom brusného kotúča v drážkach a v umožnení maximálneho využitia brusných kotúčov. Uvedeného účelu sa dosiahne upínačom, ktorého teleso (1) je vybavené čelným vybraním (7) a presnou valcovou častou (5), v dutine ktorej je vytvorený závit (6). Na presnej...

Způsob regenerování zinku z ferritů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226156

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fernandez Vincente Arregui, Menendez Francisco Javier Sitages

Značky: ferritů, zinku, regenerování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerování zinku z ferritů, který spočívá v tom, že zbytky po získávání elektrolytického zinku se nejméně v jednom kyselém louhovacím stupni zpracovávají roztokem kyseliny sírové, rozpustí se zinek a kovy obsažené v těchto zbytcích, přičemž nerozpustné zbytky se v roztoku, který obsahuje síran zinečnatý a sírany ostatních rozpuštěných kovů, odstraní, vyznačený tím, že se získaný roztok po přidání iontů sodných, draselných nebo amonných...

Spôsob iniciácie polymerizácie a kopolymerizácie vinylových monomérov hydroperoxidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221192

Dátum: 15.03.1986

Autori: Grečnár Milan, Pavlinec Juraj, Lazár Milan, Rychlý Josef, Mišúthová Mária

Značky: iniciácie, spôsob, kopolymerizácie, hydroperoxidmi, vinylových, monomérov, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka inciácie polymerizácie a kopolymerizácie vinylových monomérov hydroperoxidmi. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ako akceleračná zložka rozpadu hydroperoxidu sa primieša k polymeračnej násade karbonylová zlúčenina obsahujúca v molekule jednu alebo viac karbonylových skupín viazaných s radikálmi typu alkylov, arylov, cykloalkylov, aralkylov alebo vodíkom alebo sa jedná o cyklický ketón. Vynález má využitie vo výrobe organického...

Momentový kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 221191

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cabadaj Ján

Značky: kľúč, momentový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka momentového kľúča určeného predovšetkým na montážne práce, kde je potrebné doťahovať skrutkové spoje presne nastavenou silou. Momentový kľúč podľa vynálezu má jednoduchú konštrukciu, je ho možné používať bež sady nástavcov, nakoľko je určený na určitý veľkostný rozsah. Podstatou vynálezu je to, že v priestore šesťbokého otvoru telesa kľúča je uímiestnený segment s plynule zakrivenou plochou, ktorý prechádza v odpruženú páku,...

Elektrická topná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226155

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mc Williams Joseph Anthony A Hughes John Thomas

Značky: jednotka, topná, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická topná jednotka uspořádaná pod sklokeramickou krycí deskou, se kterou tvoří plotnu pro ohřev kuchyňského nádobí, sestávající ze základní vrstvy z tepelně a elektricky izolačního materiálu a podlouhlého odporového topného prvku tvořeného topnou spirálou z holého drátu, který je stočen do spirály se vzpřímenými závity, přičemž základní vrstva je uložena v kovovém plášti, vyznačující se tím, že základní vrstva (15) obsahuje mikroporézní...

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221190

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huba Mikuláš

Značky: krivky, prepínacej, regulátor, číslicový, adaptívny, aproximovaním, parabolou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru výpočtovej techniky a rieši adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou adaptívneho číslicového časovo suboptimálneho riadenia širokej triedy lineárnych i nelineárnych sústav vyšších rádov. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch rozhodovacích blokov, z dvoch vyhodnocovacích blokov, z určovacieho bloku, z nastavovacieho bloku, z adaptívneho bloku, z regulátora s premenlivou...

Detská zubná pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 221189

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ležovič Ján, Kopřivová Serafína, Hudač Alexander, Medveď Ján, Káša Jozef, Filák Mirek, Koudelková Lýdia

Značky: detská, zubná, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie kazivosti zubov a liečenie zápalových procesov slizníc ústnej dutiny v stomatológii. Uvedeného účelu sa dosiahne pridaním antibakteriálnych roztokov trojboritanu tridiamostrieborného alebo roztoku štvorboritanu diamostrieborného v množstve 0,001 až 0,5 hmot. % do detských zubných pást. Účinnosť pást podla vynálezu možno ešte zvýšiť pridaním bakterioaglutinačných gélov hydratovaných kremičitanov vápenatého,...

Způsob ochrany obilnin, osiva nebo zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 226154

Dátum: 15.03.1986

Autor: Shejbal Enrico

Značky: osiva, způsob, obilnin, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany obilnin, osiva nebo zrna vyznačující se tím, že se uvedený materiál uskladní v zásobnících, kterými ve směru shora dolů nepřetržitě proudí dusík o relativní vlhkosti 45 až 70 %, obsahující nejvýše 2 % kyslíku a nejvýše 5 až 6 % inertních plynů, jako je oxid uhelnatý a oxid uhličitý, vztaženo na celkové množství dusíku.

2-Vinyl-5-1,4-diaza-(2,2,2)bicyklooktylové deriváty furanu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221188

Dátum: 15.03.1986

Autori: Végh Daniel, Fulierová Anna, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav

Značky: přípravy, deriváty, 2-vinyl-5-1,4-diaza-(2,2,2)bicyklooktylové, furanu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových látok. Látky podľa vynálezu sú charakterizované všeobecným vzorcom I kde X znamená CN, CONH2, COOCH3 a COOCH2CH3. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že 2-substituované 3-(5-bróm-2-furyl)akrylonitrily reagujú s 1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánom v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny éterov, aromatických kvapalných uhľovodíkov, rozpúšťadiel obsahujúcich síru, ďalej v octane etylovom,...

Způsob výroby nových stálých neutrálních ve vodě rozpustných komplexů antibiotik tetracyklinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 226153

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kahán Ilona, Béládi Ilona, Hammer Helga

Značky: neutrálních, stálých, antibiotik, výroby, řady, vodě, nových, rozpustných, komplexu, tetracyklinové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových stálých neutrálních ve vodě rozpustných komplexů antibiotik tetracyklinové řady, s výhodou komplexů tetracyklinu, oxytetracyklinu, doxycyklinu, metacyklinu nebo chlortetracyklinu, vyznačený tím, že se na antibiotikum tetracyklinové řady působí tris(hydroxymetyl)aminometanem v inertním rozpouštědle.

2-Vinyl-5-trimetylamóniové deriváty furanu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221187

Dátum: 15.03.1986

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav, Fulierová Anna, Kríž Miroslav

Značky: spôsob, deriváty, furanu, přípravy, 2-vinyl-5-trimetylamóniové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových látok. Látky podľa vynálezu sú charakterizované všeobecným vzorcom I kde X znamená COOCH3, COCH3, COOCH2CH3, Y znamená COOCH3, COCH3, COOCH2CH3. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že 5-bróm-2-furylétenové deriváty reagujú s trimetylamínom v prostredí organických rozpúšťadiel, kysličníka síričitého, alebo zmesí rozpúšťadiel v rozmedzí teplôt -30 až 75 °C. Látky podľa vynálezu predstavujú novú...

Spôsob výroby 2-metylfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221186

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koleda Ľubomír, Poór Robert, Bučko Jozef, Štolc Peter, Šmída Tibor

Značky: 2-metylfenoxyoctovej, výroby, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 2-metyl-fenoxyoctovej kyseliny, reakciou monochlóroctanu sodného alebo draselného s krezolátom sodným alebo draselným a provedením získaného fenoxyoctanu na kyselinu fenoxyoctovú okyslením minerálnou kyselinou, pričom sa k vodnému roztoku krezolátu sodného alebo draselného pridá vodný roztok monochlóroctanu o koncentrácii 20 až 50 % hmot., ďalej sa oba komponenty kondenzujú počas 10 až 120 minút pri teplote 70 až...

Způsob automatického a kontinuálního sledování změn koncentrace volného Na2O a/nebo Al2O3 v kapalné fázi alkalických roztoků a kalů, zejména hlinitanových louhů a kalů, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226152

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vallo Ferenc, Pungor Ernö, Toth Béla

Značky: kapalné, způsob, fázi, zejména, volného, roztoku, kontinuálního, alkalických, kalů, al2o3, zařízení, louhů, automatického, koncentrace, sledování, tohoto, změn, hlinitanových, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob automatického a kontinuálního sledování změn koncentrace volného Na2O a/nebo Al203 v kapalné fázi alkalických roztoků a kalů, zejména hlinitanových louhů a kalů, vyznačující se tím, že se koncentrace volného Na2O stanoví v koncentračním rozmezí 1 až 50 g volného Na2O/litr a koncentrace Al2O3 se stanoví v koncentračním rozmezí 60 až 300 g volného Na2O/litr měřením koncentrace alkalického roztoku nebo kalu kapacitním článkem.

Teliesko pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 221185

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turek Ivan

Značky: periodickej, rekonštrukcie, demonštráciu, teliesko, kruhovej, rovinnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru, holografie a rieši teliesko pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej, šíriacej sa na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením na povrch kvapalín. Jeho podstata je v tom, že teliesko pozostáva z tela, ktorého pracovná časť je opatrená výčnelkami tvarovanými tak, že sú časťami rovnobežných priamok alebo sústredných kružníc zodpovedajúcich tvaru vlnoplôch rekonštruovanej vlny. Vynález je...

Teliesko pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 221184

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turek Ivan

Značky: zdroja, bodového, rekonštrukcie, demonštrácie, pochádzajúcej, úsečkového, teliesko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru holografie a rieši teliesko pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením. Jeho podstata je v tom, že je kruhového alebo oválneho tvaru zodpovedajúceho tvaru vlnoplochy rekonštruovanej vlny. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Způsob výroby kyseliny 6-aminopenicilánové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226151

Dátum: 15.03.1986

Autor: Ishimaru Toshiyasu

Značky: kyseliny, způsob, 6-aminopenicilánové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6-aminopenicilánové kyseliny vzorce II z 6-acylaminopenicilánové kyseliny obecného vzorce I ve kterém R1-CO- znamená acylskupinu organické karboxylové kyseliny obsahující 1 až 17 atomů uhlíku, vyznačující se tím, že se a) karboxylová skupina v poloze 3 kyseliny 6-acylaminopenicilánové obecného vzorce I chrání reakcí této kyseliny nebo její soli s chlorovanou sloučeninou obecného vzorce III ve kterém R2 znamená skupinu vzorce, v...

Spôsob koagulácie vodných koloidných suspenzií lignínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221183

Dátum: 15.03.1986

Autor: Brežný Robert

Značky: suspenzií, koagulácie, lignínov, koloidných, vodných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob koagulácie koloidných suspenzií lignínov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa na koloidnú suspenziu pôsobí acetanhydridom pri teplote 15 až 20 °C počas 15 až 30 minút, pričom vznikne ľahkofiltrovateľná hrubozrnná zrazenina lignínov. Význam vynálezu spočíva v tom, že sa uvedený postup môže využiť na izoláciu lignínu a lignínových derivátov.

Spôsob vytvárania fosforečnanových a fosforečnanoborátových elektrotechnických povlakov na amorfné kovové magnetické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 221182

Dátum: 15.03.1986

Autori: Konč Michal, Košturiak Adam, Zentko Anton

Značky: vytvárania, fosforečnanoborátových, elektrotechnických, fosforečnanových, povlakov, materiály, amorfné, kovové, spôsob, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania fosforečnanových a fosforečnanoborátových elektrotechnických povlakov na amorfné kovové magnetické materiály po odstránení ostrých hrotov ich zbrúsením alebo zaoblením valcovaním medzi kovovými valcami a po nanesení roztoku a vypaľovaní povlaku pri teplote od 260 do 360 °C, vyznačený tým, že nanášaný roztok je zmesou 1 hmotnostného dielu kyseliny o fosforečnej a 2 až 100 hmotnostných dielov dihydrofosforečnanu lítneho a/alebo...

Emulzia typu olej vo vode na báze nenasytených silanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221181

Dátum: 15.03.1986

Autori: Florovič Stanislav, Klátil Karel, Forró Juraj, Moc Miloš

Značky: nenasytených, silanov, emulzia, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje emulziu na báze nenasýtených silanov vhodnú ako promótor adhézie na úpravu anorganických substrátov za účelom zlepšenia adhézie plastov, hlavne sklenených vlákien. Olejová fáza emulzie sa skladá zo zmesi 30 až 95 % hmotnosti epoxyakrylátových živíc na báze monoesterov a/alebo diesterov epoxidových živíc na báze dianu o priemernej molekulovej hmotnosti najviac 650 s kyselinou akrylovou alebo metakrylovou a 5 až 70 % hmotnosti...

Spôsob beztlakového chemického sieťovania tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221180

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rado Rudolf, Májek Stanislav, Langfelder Ján

Značky: spôsob, beztlakového, tvarovaných, chemického, sieťovania, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technologickú problematiku chemického spôsobu sieťovania už vytvarovaných produktov, vyrobených v súvislosti s aplikáciou vymedzených typov alkánických a alkénických zosietiteľných polymérov, plnených minerálnym plnivom alebo sadzami, prípadne oboma týmito materiálmi. Riešenie je dané predovšetkým v nadväznosti na požiadavky a potreby produkcie v odbore výroby elektrických káblov, pričom možnosť obdobného využitia je daná aj pre...

Spôsob výroby prísady do mazacích olejov alkylfenolátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221179

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hrabovecký Imrich, Petríček Stanislav

Značky: olejov, přísady, výroby, alkylfenolátového, spôsob, mazacích

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby prísady do mazacích olejov alkylfenolátového typu pôsobením oxidu uhličitého na miešanú zmes oxidu alebo hydroxidu vápenatého s derivátom fenolu v prostredí alifatického alkoholu s 1 až 3 atómami uhlíka, vody, kvapalných uhľovodíkov a výhodne i soli kovu alkalickej zeminy ropnej alebo alkylarylsulfónovej kyseliny mol. hmotnosti 350 až 600 za použitia 0,4 až 0,8 mol oxidu uhličitého na 1 mol zásaditej zlúčeniny vápnika a následným...

Spôsob výroby alkénov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221178

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hlinšťák Karol, Bučko Miloš, Bajús Martin, Baxa Jozef, Veselý Václav, Matejíček Jozef, Smiešková Agáta, Maťaš Michal

Značky: frakcií, ropných, výroby, spôsob, alkénov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Týka sa spôsobu výroby alkénov pyrolýzou hydrogenových ropných frakcií. Postupuje sa tak, že benzín, petrolej, plynový olej alebo ich ľubovoľná zmes sa privedie za prítomnosti vodíka do kontaktu s katalyzátorom, obsahujúcim kovy 8. podskupiny v množstve 0,2 až 5 % hmot. nanesených na alumíne alebo na amorfnom, respektíve kryštalickom alumínosilikáte alebo ich zmesi, pričom pomer SiO2/Al2O3 v...

Zapojenie pre multiplexný prenos napájacieho prúdu zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 221177

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turan Štefan

Značky: zdroja, napájacieho, multiplexný, prenos, zapojenie, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je, že pre ľubovoľný počet snímacích prvkov je možné použiť jeden výkonove nenáročný zdroj. Uvedeného účelu sa dosahuje tým, že zdroj je pripojený na jeden spoločný vstup elektronického prvku, ktorého jednotlivé výstupy sú spojené s čidlami, pričom pomocou generátora binárneho kódu na jedna z n sa zdroj pripojuje postupne na jednotlivé prvky.

Zapojenie pre multiplexný prenos analógových signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221176

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turan Štefan

Značky: signálov, prenos, multiplexný, zapojenie, analogových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je snímať spojité signály z ľubovoľného počtu miest a preniesť ich na jedno miesto. Uvedeného účelu sa dosahuje sústredením všetkých výstupov čidiel na jeden elektronický prvok s viacerými vstupmi a z jedným výstupom, ktorý umožňuje prenos signálov z jednotlivých vstupov na výstup pomocou dekodéra z BCD kódu na jedna z n.

Zariadenie pre centrálnu kontrolu, indikáciu a ovládanie svetelnej signalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221175

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pintér Jozef, Breziansky Ivan, Kožehuba Vladimír, Reguly Alojz

Značky: svetelnej, zariadenie, ovládanie, indikáciu, signalizácie, kontrolu, centrálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na centrálnu, lokálnu a prípadne kombinovanú kontrolu, indikáciu a ovládanie svetelnej signalizácie v mestskej dopravnej prevádzke. Podstata zariadenia spočíva v tom, že svetelná signalizácia na mestských komunikáciách pracuje podľa optimálneho svetelného plánu riadeného riadiacím počítačom. V prípade vyskytnutia sa nepredvídaných dopravných situácií v komunikáciách je možné operatívne riadiť svetelnú konfiguráciu...

Cis- a trans-5-Nitro-2-furylvinylpyridíniové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221174

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: přípravy, spôsob, trans-5-nitro-2-furylvinylpyridíniové

Zhrnutie / Anotácia:

Cis- a trans-5-nitro-2-furylvinylpyridíniové soli všeobecného vzorca l ClO4 alebo BrBr2.

Spôsob stabilizácie suspezných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 221173

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nádvorník Róbert, Liptáková Veronika, Teren Ján, Juhás Milan

Značky: stabilizácie, hnojiv, spôsob, suspezných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie suspenzných hnojív pridaním 1 až 100 hmotnostných dielov, s výhodou 15 až 50 hmotnostných dielov kyselinového kalu vylúčeného z extrakčnej kyseliny fosforečnej počas jej dlhodobého skladovania a/alebo transportu na každých 100 hmotnostných dielov suspenzného hnojiva. pH suspenzného hnojiva sa upraví na hodnotu 6,0 až 7,5 a prípadne sa pridá ďalšia stabilizujúca prísada.

Stabilizovaný roztok ľudského gamaglobulínu o nízkej koncentrácii bielkovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 221172

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bulík Jozef, Stach Alfréd, Banda Imrich

Značky: stabilizovaný, koncentrácii, ľudského, bielkovín, nízkej, roztok, gamaglobulínu

Zhrnutie / Anotácia:

Využitie nachádza v imunologicko-biologickej výrobe liečebných prípravkov. Účelom vynálezu je zlepšenie stability a vzhľadu výrobku, ako aj zvýšenie výťažnosti. Zvýšeného účinku, najmä stability roztoku ľudského gamaglobulínu o nízkej koncentrácii bielkovín, sa dosahuje tým, že k zriedenému roztoku ľudského gamaglobulínu, ktorý obsahuje 0,1 - 6,0 hmotnostných % bielkovín, pridá sa injekčný roztok ľudského albumínu ako stabilizátor, v množstve...

Zapojenie výkonového a riadiaceho systému naviňovacieho stroja asfaltovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221171

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kalaš Václav, Siviček Pavol, Almássy Stanislav, Varga Alexander, Jurišica Ladislav, Žalman Milan

Značky: asfaltovaného, stroja, naviňovacieho, výkonového, systému, riadiaceho, pásu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru strojárskeho a automatizačného a rieši zapojenie výkonového a riadiaceho systému naviňovacieho stroja. Vynález pozostáva z valcov pripojených jednak na rýchlostný servosystém, jednak na valcovú brzdu a jednak spojený cez merací člen dĺžky asfaltového pásu s riadiacim členom, ktorý je spojený s vyhodnocovacím systémom a so strihacím mechanizmom a z naviňovacieho tŕňa, a ktorého podstata je v tom, že naviňovací tŕň je...

Spôsob zhotovenia silikátovej vodoizolačnej vrstvy pri výrobe prefabrikátov a panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221170

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kopálek Ján, Švárny Vladimír

Značky: zhotovenia, panelov, silikátovej, výrobe, spôsob, vrstvy, prefabrikátov, vodoizolačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši postup zhotovenia silikátovej vodoizolačnej vrstvy pri výrobe prefabrikátov panelov. Vynález rieši vytvorenie súvislej vodoizolačnej vrstvy na prefabrikáte alebo strešnom paneli priamo vo výrobni pri výrobe príslušných prefabrikátov alebo panelov tak, že sa na prefabrikát alebo panel v mokrom, nevytvrdnutom stave, rovnomerné nanesie silikátová vodonepriepustná vrstva, ktorá sa vibráciou, alebo mechanicky zahladí po príslušnej...

Zariadenie pre riadenie výmeny obrázkov v diaprojektore riadiacimi impulzami

Načítavanie...

Číslo patentu: 221169

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kotulič Miloslav

Značky: riadiacimi, impulzami, zariadenie, diaprojektore, obrázkov, výměny, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre riadenie výmeny obrázkov v diaprojektore riadiacimi impulzami pozostávajúce z transformátora s odporovým deličom, záznamového zariadenia, elektroakustického meniča, z hornopriepustného a dolnopriepustného filtra a spínacieho obvodu vyznačujúce sa tým, že výstup sieťového transformátory (TRO) s odporovým deličom je cez tlačídlo (TL) pre záznam riadiacich impulzov spolu s výstupom elektroakustického meniča (EAM), napríklad...

Teleskopický stojan s hydraulicko-pneumatickým zdviháním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221168

Dátum: 15.03.1986

Autor: Slamka Milan

Značky: hydraulicko-pneumatickým, stojan, zdviháním, teleskopický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že šoupátkový ventil pevně spojený s nádrží, zasunutý v pohyblivé části stojanu a je upevněn maticí. Matice fixuje třmen výkyvné páky k pohyblivé části stojanu a šoupátko, které je uloženo v těsnicích kroužcích, je opatřeno pružinou a má na svém povrchu propouštěcí výřez a plnicí výřez, přičemž uchycuje výkyvnou páku s opěrnou deskou ve třmenu.

Rotačný zubový kompresor bubnový

Načítavanie...

Číslo patentu: 221167

Dátum: 15.03.1986

Autor: Benčat Jozef

Značky: zubový, bubnový, kompresor, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie výkonu bez zvyšovania obrátok a rozmerov. Uvedeného účelu sa dosiahne konštrukčným usporiadaním rotačných dráh zubov v pracovných kanáloch statora, v ktorých rotuje viac zubov plniacich funkciu piestov. Kruhové pracovné kanály sú tesniacimi šupátkami rozdelené na toľko pracovných komôr, koľko zubov rotuje v jednej dráhe. Každý zub pred sebou stláča a za sebou nasáva vzdušninu. Rotor je upevnený diskom na hriadeľ a...

Zariadenie na pohon vidlíc dopravných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221166

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Pástor Oliver

Značky: zariadení, pohon, dopravných, vidlíc, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom predmetu vynálezu je zlepšenie pohonu vidlíc dopravných zariadení a zároveň predĺženie životnosti zariadenia i zníženie poruchovosti. Uvedeného účelu sa dosahuje vzájomným prepojením hnacej, riadiacej jednotky a prevodov. Spojenie medzi jednotkou hnacou a riadiacou zabezpečuje pružné prevodové ústrojenstvo. Predmet vynálezu sa s úspechom môže využívať u dopravných zariadení, zdvíhacích mechanizmov. Princíp pohonu by sa s úspechom mohol...

Spôsob výroby kovových listových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221165

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pavlovec Oldřich

Značky: spôsob, súčiastok, listových, výroby, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby kovových listových súčiastok, najmä listov turbínových lopatiek. Účelom vynálezu je výroba kovových listových súčiastok s odstránením nežiadúcich vplyvov na mechanické vlastnosti obrobku pri jeho výrobe. Tohoto účelu sa dosiahne spôsobom podľa tohoto vynálezu, ktorého podstatou je, že polotovar listovej súčastky sa najskór elektrochemicky obrobí s prídavkom na plochu 0,1 ( 0,2 mm v tolerancii ( 0,05 a potom sa tvární na...

Krížový manipulátor technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 221164

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hronec Július, Kastel Pavel, Charvát Marián, Petrík Juraj

Značky: technologických, manipulátor, paliet, křížový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši dopravu najmenej troch technologických paliet obrobkov v technologickom slede operácií medzi najmenej dvomi pracovnými stanicami jednoúčelového obrábacieho stroja alebo automatickej obrábacej linky. Podstata krížového manipulátora podľa vynálezu spočíva v tom, že je tvorený spojovacím vedením technologických paliet, umiestneným medzi dvomi pracovnými stanicami, rozdeleným priečnym vedením technologických paliet na dva úseky,...