Archív za 1986 rok

Strana 16

Způsob přípravy 1,1,2-trichlorpentafluorpropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235849

Dátum: 01.12.1986

Autori: Günter Jaroslav, Kvičala Jaroslav, Paleta Oldřich, Dědek Václav

MPK: C07C 19/08

Značky: přípravy, způsob, 1,1,2-trichlorpentafluorpropanu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je příprava 1,l,2-trichlorpentafluorpropanu. Žádaného účelu se dosáhne tím, že se fluoruje fluoridy antimonu 1,l,l,2-tetrachlortetrafluorpropan. Tato výchozí látka se získá následujícím postupem: Nejdříve se reakcí trichlorfluormethanu s chlortrifluorethenem v přítomnosti chloridu hlinitého připraví tetrachlortetrafluorpropan, z něj se chemickou separací získá 1,l,l,2-tetrachlortetrafluorpropan. Jeho fluorace na 1,l,2 -...

Regulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235848

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kubín Miroslav

MPK: G05D 16/06

Značky: regulátor, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší konstrukci regulátoru tlaku, zejména adaptivního regulátoru tlaku s pomocnou řídicí veličinou pro napájení řídicích regulátorů tlaku plynu. Podstatou vynálezu je, že u regulátorů tlaku, sestávajících z pláště opatřeného vstupním, výstupním a pomocným hrdlem a z pohyblivého tlakoměrného prvku uloženého uvnitř pláště a opatřeného uzavíracím orgánem, je pohyblivý tlakoměrný prvek v plášti uložen tak, že jeho...

Střihací zařízení tvarované nitě pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235847

Dátum: 01.12.1986

Autor: Čáp Rudolf

MPK: D02J 1/18, B65H 75/32

Značky: zařízení, střihací, stroje, nitě, textilní, tvarované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke stříhání tvarované niti pro textilní stroje, zejména pro tvarování nepravým zákrutem na vysokorychlostních tvarovacích strojích, zahrnujícího držák ve tvaru U, v jehož ramenech jsou uloženy vodiče niti, Ramena držáku jsou opatřena pevnými dorazy, proti nimž jsou přestavitelně uloženy řezací a přidržovací elementy.

Zařízení na sušení, zejména obuvi a topným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 235846

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šafková Ludmila, Skřišovský Erik, Šafek Miroslav, Tetour Zdeněk, Langer Rudolf

MPK: A47L 23/20

Značky: zařízení, obuvi, ústrojím, zejména, topným, sušení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora elektrické energie při sušení obuvi. Uvedeného se dosáhne zařízením na sušení, zejména obuvi s topným ústrojím, sestávajícím z odporové textilie napojené na elektrickou rozvodovou síť, která je uložena mezi zvlněná dna horní a spodní nádoby.

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení sevromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235845

Dátum: 01.12.1986

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: dvoustupňové, ovládací, zařízení, sevromotoru, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení sevromotoru, určené zvláště k řízení vozidel, napájené společně s dalším hydromotorem ze společného hydrogenerátoru. Všechny funkce: usměrnění, zesílení průtoku a brzdění negativní zátěže jsou zabezpečeny malým počtem součástí, s relativně malými ztrátami škrcením kapaliny a s maximální provozní spolehlivostí. Toho je podle vynálezu dosaženo tím, že rozváděč, násobič průtoku a...

Zařízení pro automatické napínání jádra struny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235844

Dátum: 01.12.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: G05D 17/02

Značky: napínání, zařízení, jádra, struny, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické napínání jádra strumy, zejména u elektronických opřádaček, na předem zvolenou hodnotu. Motor s regulovatelným momentem je spojen se šroubovicí s nasunutým jezdcem, který je pevně vázán s konzolou, na níž je upevněn krokový motor. Otáčením motoru ve směru napínání jádra strumy se vzdaluje pohyblivá konzola krokového motoru od pevné konzoly druhého krokového motoru do té doby, než je dosažen potřebný a předem zvolený...

Oběžný výtah

Načítavanie...

Číslo patentu: 235843

Dátum: 01.12.1986

Autor: Blass Jiří Praha

MPK: B65G 47/00

Značky: výtah, oběžný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oběžného výtahu s jedním tažným prvkem pro svislou přepravu kusových nákladů. Účelem vynálezu je zabránit naklápění závěsu při průchodu horní úvratí. V prostoru horní úvrati je oběžný výtah opatřen vodorovnou hrazdou zavěšenou na ramenech otočných v rovině kolmé na rovinu dráhy tažného prvku a každý přepravní závěs je opatřen vodorovným vodítkem, které má v profilu tvar písmene "U" otevřeného směrem k tažnému prvku. Vynález je...

Antioxidační směs pro medikované krmné přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235842

Dátum: 01.12.1986

Autori: Popl Milan, Škarka Petr, Polášek Lubomír, Vít Ivan Říčany U Prahy, Bauer Bohuslav

MPK: A23K 1/16

Značky: antioxidační, směs, přípravky, krmné, medikované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antioxidační směsi pro medikované krmné přípravky, která obsahuje 0,8 až 1,2 % hmot. 2,6-diterc. butyl-4-methylfenolu, 0,8 až 1,2 % hmot. dvojsodné solí kyseliny ethylendiamintetraoctové, 1,4 až 2,6 % hmot. směsi glycerin mono- a glycerin distearátu, 10 až 15 % hmot. dihydrogenfosforečnanu vápenatého a 80 až 85 % hmot. uhličitanu vápenatého.

Vyprazdňovací zařízení protipoudového rychlomíchače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235841

Dátum: 01.12.1986

Autori: Maleček Jaroslav, Hořecký Petr

MPK: B01F 15/00

Značky: vyprazdňovací, rychlomíchače, protipoudového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vyprazdňovací zařízení protiproudého rychlomíchače s otočným mísícím talířem, v jehož středu je vyprazdňovací otvor uzavřený kruhovou uzavírací deskou. Těleso desky je spojeno se svislým hydraulickým válcem, který je na nosném rámu pomocí čepu. Pojízdný rám je spojen s ležatým hydraulickým válcem, který je uchycen čepem na rámu stroje.

Způsob zkušebního zjišťování náchylnosti nerezavějící oceli ke vzniku trhlin při ohýbání trub za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235840

Dátum: 01.12.1986

Autori: Benda Otokar, Kazda Miroslav, Dobřichovický Jiří, Kašpar Milan, Kalous Josef, Šandera Josef

MPK: G01N 19/10

Značky: zjišťování, oceli, způsob, tepla, zkušebního, ohýbání, náchylnosti, vzniku, nerezavějící, trhlin

Zhrnutie / Anotácia:

Využití zkušebního postupu přichází v úvahu ve strojírenství před ohýbáním trub, např. rozměrů a tloušťky průměr 219 mm/12,5 mm nebo průměr 273 mm/14,2 mm do tvaru kolen pro potrubí dílce. Z každé tavby a z každého průměru a tloušťky trubky se odeberou dvě zkušební tyče. První tyč se podrobí tahové deformaci, shodné s deformací krajního vlákna ohýbané trubky při teplotě tváření. Druhá tyč se nejprve podrobí deformaci o 3 až 5 % při 20 °C a po...

Zařízení pro mechanický poklep násypky aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů, zejména granulovaných výbušnin nebo pyrotechnických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235839

Dátum: 01.12.1986

Autor: Adamec Josef

MPK: C06B 21/00

Značky: objemové, zejména, granulovaných, násypky, pyrotechnických, mechanicky, aparátu, výbušnin, dávkování, směsi, poklep, materiálů, zařízení, hromadné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů zejména výbušnin nebo pyrotechnických směsí. Při objemovém dávkování, používaném při hromadné výrobě součástí, jako například zpožďovacích válečků časových průmyslových rozbušek, je rozhodujícím faktorem funkční kvality výrobku rovnoměrnost dávek tvořících například výbušninu nebo pyrotechnickou směs náplně těchto součástí. U granulovaných materiálů, jako výbušnin...

Dusací a správková křemičitá směs pro teploty do 1 600°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 235838

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kohlíček Jaromír, Kutzendörfer Jaroslav

MPK: C04B 35/66

Značky: 600°c, křemičitá, dusací, teploty, směs, správková

Zhrnutie / Anotácia:

Směs, obsahující drcené křemičité sklo, drcený dinas, drcený nepálený křemičitý materiál, obsahuje jako pojivo 35 až 50 % hmot. solu oxidu křemičitého. Navíc může obsahovat do 5 % hmot. vodního skla. Oblast použití je ve sklářství a metalurgii pro opravy vyzdívek.

Automatický manipulátor pro přepravu a natáčení obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235837

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sláma Jaroslav, Henych Jiří

MPK: B23Q 7/00

Značky: obrobků, manipulátor, automatický, natáčení, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přepravy a natáčení obrobků u automatické obráběcí linky. Zařízení sestává z úhelníku, který je uložen na mostu. Na úhelníku jsou uchyceny jednak kladky, v kterých je v záběru s ozubeným pastorkem převodové skříně, a jednak vymezovací dorazy tyče. Na tyči je uchycen první pracovní válec, jehož pístní tyč je střední ozubenou částí v záběru s ozubením pístní tyče druhého pracovního válce, uloženého kolmo na osu prvního...

Tkací stroj pro výrobu oboulícní dublé tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235836

Dátum: 01.12.1986

Autor: Klinecký Ladislav

MPK: D03C 5/02

Značky: tkací, tkaniny, oboulícní, dublé, stroj, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tkacího stroje pro výrobu oboulícní dublé tkaniny, vytvořené na lícní straně čtyřvazným osnovním keprem a na rubní straně čtyřvazným útkovým keprem. Podstatou řešení je, že na vačkovém hřídeli, poháněném převodem 2:1 od hlavního hřídele stavu, je upravena soustava vaček, vytvořená čtyřmi lichými nebo sudými vačkami osmivazného hladkého dvouřádkového kepru I. Vynález umožňuje produktivní výrobu oboulícních dublé tkanin se shora...

Stavebnicové zařízení pro ochranu jezových hradicích konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235835

Dátum: 01.12.1986

Autor: David Jan

MPK: E02B 3/22

Značky: hradicích, konstrukcí, zařízení, stavebnicové, ochranu, jezových

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové zařízení je určeno pro ochranu všech používaných typů jezových hradících konstrukcí a slouží k zabránění kolize plavidla nebo soulodí s jezovou hradicí konstrukcí včasným utlumením jeho pohybové energie. Zařízení je uspořádané nad hladinou vody a je tvořené vodorovnou soustavou vzájemně spojených tažně deformovatelných prvků, které jsou svými konci spolu vzájemně spojeny spoji umožňujícími natáčení prvků v rovině soustavy. Krajní...

Zařízení ke spojování tekutinových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235834

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kaluža František, Toman Vladislav, Lulek Karel

MPK: F16L 25/00

Značky: tekutinových, spojování, obvodů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit rychlá a těsné spojovaní a rozpojování tekutinových obvodů, umístěných na vzájemně vůči sobě se pohybujících zařízeních, periodicky spojovaných a rozpojovaných s možnosti automatického ovládání v závislosti na technologickém cyklu. Uvedeného účelu se dosáhne spojovacím zařízením podle vynálezu, které se skládá ze dvou dílů, z nichž jeden díl má tvar jednoduché krabice (2) s jedním vstupním otvorem (3), případně...

Způsob zvyšování selektivity měděných katalyzátorů používaných při reduktívní alkylaci aromatických aminů ketony

Načítavanie...

Číslo patentu: 235833

Dátum: 01.12.1986

Autori: Uhlár Ján, Jarkovský Lubor, Pašek Josef

MPK: C07C 85/08, B01J 23/72

Značky: zvyšování, ketony, měděných, selektivity, katalyzátoru, způsob, alkylaci, reduktívní, aminu, používaných, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování selektivity měděných katalyzátorů aktivních pro hydrogenaci ketimínů při reduktivní alkylaci primárních aromatických aminů ketony v kapalné fázi při 130 až 220 °C a tlaku 2 až 10 MPa. Podstata vynálezu spočívá v tom, žese k reakční směsi přidá 0,3 až 2 % hmot. organické kyseliny s počtem atomů uhlíku 1 až 4, vztaženo na katalyzátor.

Příchytný třmen kolejnice jeřábové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235832

Dátum: 01.12.1986

Autori: Abendrothová Ludmila, Tříska Vojtěch, Neužil Josef

MPK: B66C 7/08

Značky: příchytný, kolejnice, jeřábové, třmen, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukční provedení příchytky, kterou je pomocí šroubového spojení připevněna kolejnice k jeřábové dráze. Příchytný třmen kolejnice jeřábové dráhy podle vynálezu je jako odlitek (1) obdélníkového tvaru, který je ve své podélné ose opatřen dvěma polouzavřenými drážkami (2,3) se zaoblenými konci (6,7), přičemž každá z drážek (2,3) je opatřena ve spodní části odlitku (1) rozšiřujícím osazením (4,5).

Způsob dusičnanové regenerace enexu po sorpci uranu z kyselých síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235831

Dátum: 01.12.1986

Autori: Charvát Jiří, Hrb Karel, Nepraš Václav, Matoušek Pavel, Urbánek Ludvík, Rychtařík Bohuslav, Tvrdek Jiří, Vosyka Zdeněk

MPK: B01J 49/00

Značky: dusičnanové, enexu, síranových, způsob, regenerace, sorpci, uranu, kyselých, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dusičnanová regenerace anexu po sorpci uranu z kyselých síranových roztoků s opětným využitím podstatné části dusičnanových iontů. Zároveň se snižuje poměr balastních prvků k uranu v uranovém eluátu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že před elucí uranu dusičnanovým roztokem se na nasorbovaný anex působí roztokem, který obsahuje dusičnanové ionty, získané promývkou zeluovaného anexu síranovým promývacím roztokem o koncentrací...

Soustružnický čelní upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 235830

Dátum: 01.12.1986

Autor: Jeřábek Bořivoj

MPK: B23Q 3/06

Značky: soustružnický, čelní, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Soustružnický čelní upínač podle vynálezu je řešen pro univerzální upínání různých dutých a přírubovitých obrobků na soustruzích a revolverech, kde je nutno obrobek upnout na čelo upínače tak, aby bylo dosaženo přesné souososti všech válcových ploch a kolmosti všech čelních ploch. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na tělese upínače je uchycena čelní deska a ve střední části tělesa upínače je umístěna matice, na které je prostřednictvím čepu...

Zapojení pro automatickou regulaci teploty v sušicích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 235829

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jiřík Jaromír, Vondrouš Jan, Erban Petr, Vaňous Václav

MPK: G05D 23/30

Značky: regulaci, zařízeních, zapojení, automatickou, teploty, sušících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro regulací rychlosti a teploty v sušicích zařízeních především v sušících a napínacích rámech, které obsahuje vzájemně propojené snímač výstupních vlhkostí /2/ zboží, regulátor výstupní vlhkosti /4/ zboží, regulátor rychlosti /10/ sušicího stroje spojený s pohonným motorem /8/ a regulátor teploty /5/ sušicího stroje se servoventilem /13/ Podstata řešení spočívá v tom, že mezi regulátor teploty,/5/, regulátor výstupní...

Šlichtovací přípravek se zvýšenou adhezí k textilním materiálům

Načítavanie...

Číslo patentu: 235828

Dátum: 01.12.1986

Autori: Adamec Stanislav, Šafránková Jarmila, Kubíček Aleš

MPK: D06B 1/00, C08K 5/05

Značky: přípravek, textilním, adhezí, zvýšenou, materiálům, šlichtovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšení adheze k textilním materiálům spočívá ve složení šlichtovacího přípravku s použitím 1, 2, 3-propantriolu. U šlichtovacího přípravku na bázi kopolymeru kyseliny maleinové se styrenem (Umastat S) se do vlastního přípravku nebo jeho roztoků 1 až 30 hmot. dílů na 100 dílů vody použije 0,003 až 2 díly 1,2,3 propantriolu. Stejným způsobem u přípravků na bázi kopolymeru kyseliny akrylové s akrylonitrilem ( Sokrat 44, Sokrat 54, Sokrat 20 ) s...

Pařicí tunel

Načítavanie...

Číslo patentu: 235827

Dátum: 01.12.1986

Autor: Hlavinka Jiří

MPK: A22B 5/08

Značky: tunel, pařicí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je v uspořádaní průchozího pařicího tunelu, kdy proud cirkulujícího horkého a parou nasyceného vzduchu je oddělen od hladiny horké vody pomocí jednoduchého nebo dvojitého dna ve tvaru půlválcového pláště. Vodní pára je do okruhu cirkulačního vzduchu přisávána štěrbinami mezi půlválcovými plášti a stěnou komory tunelu. Při cirkulaci vzduchu dochází tak k důkladnému promíchání (homogenizaci) vzduchu a páry, že k účinnému paření...

Způsob výroby elastického propletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235826

Dátum: 01.12.1986

Autori: Koudelka Bedřich, Faulhaber Ervín

MPK: D04B 21/14

Značky: výroby, propletu, způsob, elastického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro využití v oblasti mechanicky vázaných netkaných textilií s určením pro technické textilie, například na snímatelné autopotahy. Předmětem vynálezu je způsob výroby elastického propletu, sestávajícího z jednoho nebo více niťových plošných útvarů ve formě pleteniny nebo současně z dalšího vlákenného plošného útvaru a z niťových komponentů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně jedna pletenina se proplétá ve stavu...

Zařízení pro odvodňování iontoměniče v kontinuální regenerační koloně

Načítavanie...

Číslo patentu: 235825

Dátum: 01.12.1986

Autori: Hrb Karel, Vosyka Zdeněk, Rychtařík Bohuslav

MPK: B01J 49/00

Značky: regenerační, iontoměniče, zařízení, kontinuální, koloně, odvodňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro odvodňování iontoměniče v kontinuální regenerační koloně při hydrometalurgickém zpracování rud zejména uranových. Zařízení podle vynálezu je tvořeno válcovou komorou se šikmým dnem opatřeným scezovacími otvory a sběrnou jímkou doplněnou vstupy a výstupy pro nátok promyvného roztoku a odvod zvodňujícího roztoku, které jsou ovládány přenosem signálu od indikačních členů hladin. Konstrukčním uspořádáním umožňuje zařízení...

Vyvrtávací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 235824

Dátum: 01.12.1986

Autori: Netek František, Schindler Rudolf

MPK: B23B 41/02

Značky: hlava, vyvrtávací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je použití vyvrtávací hlavy k vrtání i vyvrtávání, a tím snížení pořizovacích nákladů a ztrátových časů. Uvedeného účelu se dosáhne řešením podle vynálezu, sestávajícího z tělesa 1 vrtací hlavy, opatřené drážkou 2 pro vložení nožového držáku 3 opatřeného dvěma stavěcími šrouby 5 a závitovým otvorem 6 pro jeho spojení šroubem 4 s tělesem 1. Nožový držák 3, je dále opatřen přidržovacím mechanismem řezné kruhové destičky 9, jehož...

Obloukový stavebnicový dílec pro univerzální stavebnici kabelových lávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235823

Dátum: 01.12.1986

Autori: Holtzhausen Albrecht, Kloeppel Friedrich, Vykypěl Jan, Veselý Vladimír

MPK: H02G 3/00

Značky: obloukový, stavebnicový, kabelových, univerzální, lávek, stavebnici, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Obloukový stavebnicový dílec je určen zejména pro vytváření vedlejších kabelových cest na kabelových mostech, u nichž jsou kabelové lávky uspořádány v řadách a patrech nad sebou. Vedlejší kabelová cesta se vytváří pomocí sestavy obloukových stavebnicových dílců a přímých dílců, které se umísťují vně prostoru kabelového mostu. Obloukový stavebnicový dílec může být použit i v místech změn směru kabelových tras, jež jsou uloženy na kabelových...

Lopatka zejména rozváděče axiálního nebo diagonálního čerpadla velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235822

Dátum: 01.12.1986

Autori: Špunda Jaroslav, Scholz Manfred

MPK: F04D 29/52

Značky: čerpadla, lopatka, velkého, výkonu, diagonálního, rozváděče, zejména, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění jednoduché kusové výroby lopatek velkých rozměrů z plechu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že lopatka je tvořena řadou elementárních rozvinutelných ploch (12) trojúhelníkového a/nebo čtyřúhelníkového tvaru.

Cloněný vstup

Načítavanie...

Číslo patentu: 235821

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: vstup, cloněný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cloněného vstupu plynu z boku do prostoru nádoby, jehož podstata spočívá v tom, že trubka vstupu je prodloužena do prostoru nádoby, přičemž spodní část trubky vstupu je odříznuta, proudí-li tok plynu z trubky vstupu z boku nádoby vzhůru do prostoru nádoby. Výhodou cloněného vstupu je, že horní část prodloužené trubky vstupu nedovolí toku plynu obrátit se ihned vzhůru, ale tok plynu je nucen proudit do stran, částečně i směrem...

Blokové zapojení televízního systému pro bezkontaktní měření rozměrů pevných livých objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235820

Dátum: 01.12.1986

Autori: Říčný Václav, Hanousek Karel, Burda Jaroslav

MPK: G01B 21/10

Značky: pevných, systému, livých, měření, televizního, objektu, rozměrů, bezkontaktní, blokové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zapojení lze využít v oborech, kde je nutné bezkontaktně měřit rozměry pevných i pohyblivých objektů, zejména průměry kulatin nebo trubek, stojících nebo se pohybujících ve směru své osy. Podstata blokového zapojení televizního systému pro tyto účely spočívá v tom, že obrazový vstup televizní kamery je propojen se vstupy monitoru a komparátoru spojeného svým výstupem se signálovým vstupem vrátkového obvodu pro výběr signálu jednoho řádku,...

Zařízení pro ovládání programu u okrouhlých pletacích strojů zejména maloprůměrových řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235819

Dátum: 01.12.1986

Autor: Buček Pavel

MPK: D04B 15/78

Značky: pletacích, programů, okrouhlých, mikropočítačem, zejména, řízených, ovládání, maloprůměrových, zařízení, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání programu u okrouhlých pletacích strojů, řízených mikropočítačem, k němuž je prostřednictvím periferního obvodu připojen spínač pro vstup do programování pro listování v programu, spínač pro změnu číselných hodnot, určujících úplet a spínač pro posuzování vkládaných hodnot, přičemž mikropočítač je dále opatřen displeyem pro zobrazování nalistovaných úseků programu.

Odstředivý separátor s odděleným prouděním plynné a kapalné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235818

Dátum: 01.12.1986

Autori: Karpíšek Jiří, Mašek Václav

MPK: F22B 37/48

Značky: odstredivý, prouděním, odděleným, fáze, plynné, separátor, kapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je oddělit v kritickém průřezu, kde je největší nebezpečí strhávání vlhkosti do proudu vysušené páry proud odloučené vody nebo jiné kapaliny od proudu plynné složky. Účelu vynálezu je dosaženo tím, že v prostoru změny směru proudění páry je umístěna válcová vestavba tak, že její náběhová hrana leží nad rovinou spodního okraje středové trubky, avšak vždy pod úrovní vstupního prvku, a výtoková hrana válcové vestavby leží nad...

Elektroda pro měření pH v travící trubici

Načítavanie...

Číslo patentu: 235817

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kouba Tomáš, Waisser Pavel, Vynikar Vladimír

MPK: A61B 1/00

Značky: trubici, elektroda, travící, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroda pro měření pH v trávicí trubici pro použití v lékařské diagnostice. Účelem vynálezu je konstrukce elektrody pro měření pH, která svými rozměry vyhovuje použití v operačním kanálku endoskopu. Umožňuje měřit místně a kontaktně pH za současné vizuální kontroly měřeného místa v trávící trubici. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukcí elektrody pH, sestávající z referentní elektrody a solného můstku v ohebné trubici ukončené fritou a měrnou...

Způsob regulace požadované koncentrace vodíkových iontů ve vodní fázi při procesu separace dvou nebo více kationtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235816

Dátum: 01.12.1986

Autor: Haman Jiří

MPK: B01D 11/00

Značky: koncentrace, separace, více, procesu, vodíkových, regulace, způsob, kationtů, požadované, iontů, vodní, fázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace požadované koncentrace vodíkových iontů ve vodní fázi při separaci kationtů, prováděné extrakcí uskutečňovanou na základě chemické reakce, při níž se z rozpouštědla uvolňují namísto extrahovaných kationtů vodíkové ionty. Před extrakcí se ve zpracovávané surovině upraví koncentrace vodíkových iontů na hodnotu 20 až 500 % požadované hodnoty a vedle toho se rozpouštědlo částečně nasytí pomocným kationtem na koncentraci rovnou 20 až...

Zapojení pro kompenzaci úbytku napětí k odporovému snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 235815

Dátum: 01.12.1986

Autor: Řehák Radovan

MPK: G01R 19/24

Značky: úbytku, snímací, zapojení, odporovému, napětí, kompenzaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dálkového elektronického měření fyzikálních veličin pomocí odporových snímačů. Zapojení podle vynálezu používá trojvodičové vedení od měřicího snímače k vyhodnocovacímu systému. Vyhodnocovací systém je zapojen tak, že dvojnásobek parazitního napětí, naměřeného na jednom vodiči ke snímači, se odečte od celkového signálu, takže výstupní napětí vyhodnocovacího systému je v absolutní hodnotě rovno přímo užitečnému signálu. Vynález...

Kyveta s vysokou čistotou v pracovním prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235814

Dátum: 01.12.1986

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/02

Značky: čistotou, vysokou, pracovním, prostoru, kyveta

Zhrnutie / Anotácia:

Kyveta je tvořena pláštěm vymezujícím pracovní prostor uzavřený křemennými okénky s vysokou optickou kvalitou. Podstatou vynálezu je, že vakuotěsné spojení křemenné kyvety s křemennými okénky je provedeno anorganickou pájkou, přičemž pracovní prostor je opatřen zásobníkem, na jehož koncovou část je připojeno tepelně vodivé pouzdro s čidlem teploty.

Zařízení pro zkoušení převodových skříní pod zatížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235813

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novotný Jaroslav, Černošek Adolf, Horáček Jiří

MPK: G01M 13/02

Značky: skříní, zařízení, zatížením, prevodových, zkoušení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro zkoušení převodových skříní pod zatížením, mající snížené požadavky na spotřebu energie pohonné jednotky. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením sestávajícím z porovnávací převodové skříně, připojené jedním koncem svého vstupního hřídele přes spojku k pohonné jednotce a druhým koncem k vymezovači vůle, jehož výstupní hřídel je upraven pro připojení vstupního hřídele zkoušené převodové skříně, jejíž...

Zapojení pro přenos a vyhodnocení údajů z kontrolních a zabezpečovacích obvodů stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235812

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kondelík Stanislav, Rotter Josef, Laníček Josef, Kouřil Oldřich

MPK: G06F 15/46

Značky: zapojení, zabezpečovacích, údajů, vyhodnocení, stroje, obvodů, prenos, kontrolních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přenos a vyhodnocení údajů z kontrolních a zabezpečovacích obvodů stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že soustava spínačů (l) je uspořádána do řad (4) a sloupců (3), přičemž první svorky spínačů (l) každého jednoho sloupce (3) jsou paralelně připojeny na jeden výstup (5) procesoru (6) a druhé svorky spínačů (1) každé jedné řady (4) jsou paralelně připojeny na jeden vstup (7) procesoru (6) a kde na zemnicí...

Zariadenie na orientáciu dutiniek, najmä s malým rozdielom čelných otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235811

Dátum: 01.12.1986

Autori: Potfaj Jaroslav, Janošovský Ľudovít

MPK: B65G 35/02

Značky: rozdielom, otvorov, najmä, čelných, malým, zariadenie, dutiniek, orientáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zorientovať a dopraviť do pracovného stroja o vysokom výkone požadované množstvo dutiniek. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na orientáciu dutiniek podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v usporiadaní trysiek tlakového vzduchu nad vnútorným povrchom dopravného venca.

Způsob odkyselování vod obsahujících čpavek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 235810

Dátum: 01.12.1986

Autori: Štěpánek Arnošt, Wittenberg Ervín, Rokyta Miroslav

MPK: C02F 1/66, C02F 1/20

Značky: provádění, obsahujících, způsob, čpavek, odkyselování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odkyselování vod obsahujících čpavek a kyselé složky jako oxid uhličitý, sirovodík a kyanovodík, za zvýšené teploty a tlaku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se odkyseluje přímo surová čpavková voda bez předchozího koncentrování za teplot 110 až 160 °C a tlaku 0,3 až 0,8 MPa ve dvou, bezprostředně na sebe navazujících částech téže pracovní zóny, ve spodní části zóny se surová čpavková voda odkyseluje a v horní části...