Archív za 1986 rok

Strana 159

Plávajúci generátor harmonických deformácií s nastavovaním deformácie pružného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 229357

Dátum: 01.04.1986

Autor: Hudoba Miroslav

MPK: F16H 35/00

Značky: plávajúci, harmonických, deformácie, pružného, ložiska, deformácií, generátor, nastavovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká plávajúceho generátora harmonických deformácií s nastavovaním deformácie pružného guličkového ložiska, ktoré je nasunuté na segmenty radiálne rozopínané kuželovou vložkou. Segmenty a ovládací člen nastavovania sú posuvne uložené vzhladom na náboj generátora harmonických deformácií, čo umožňuje samonastavenie generátora vĺn vzhladom na vstupný hriadel harmonickej prevodovky. Vynález je použitelný vo všetkých strojárskych...

Způsob výroby sypké křemelinové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229356

Dátum: 01.04.1986

Autori: Urbánek Milan, Bulandr Jiří, Jusko František, Jeriová Jitka

MPK: B02C 19/12

Značky: křemelinové, výroby, hmoty, sypké, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sypké křemelinové hmoty, použitelné jako plnivo, nosič katalyzátorů, přísada do tepelně izolačních materiálů, filtrační látka apod. Účelem vynálezu je umožnit zpracování dosud nebilanční diageneticky zpevněné diatomitové suroviny. Dosahuje se ho tím, že výchozí diageneticky zpevněná diatomitová surovina se rozdrtí a za sucha mechanickými rázy rozmělňuje na jemný produkt o zrnitosti v rozsahu zrnitosti celistvých rozsivkových...

Mnohočelisťová upínací hlavička

Načítavanie...

Číslo patentu: 229355

Dátum: 01.04.1986

Autor: Zejda Vladislav

MPK: B23B 31/04

Značky: hlavička, mnohočelisťová, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém upínání nástrojů se stopkou, ukončenou hranolem. Zařízení tvoří těleso, na jehož osazené části je otočně uložena matice. Na čela osazené části jsou upraveny drážky, v nichž jsou vodicím pérem posuvně uloženy čelisti, o základně tvaru rovnoramenného trojúhelníku, jehož vrcholový úhel je závislý na počtu čelistí v upínací hlavičce. Do šikmých drážek čelistí zabírají šikmé výstupky přesouvačů, které jsou uloženy závitovým...

Upínací držák závitníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229354

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kosík Miloslav, Borský Václav

MPK: B23G 1/46

Značky: závitníku, držák, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spolehlivé upnutí, rychlou výměnu nástroje a je vybaven navíc opatřením pro ochranu proti přetížení krouticím momentem. Na osazené části tělesa držáku je otočně uložena upínací objímka, vybavená aretační odpruženou kuličkou. Na vnitřním obvodu upínací objímky je upraveno jednak vybrání pro zádržnou kuličku, zasahující ve funkční poloze do vybrání na závitníku a jednak druhé vybrání, v němž je uložena kulička zajišťující axiální...

Přepravní zajišťovací zařízení mostových seřizovacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229353

Dátum: 01.04.1986

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: B23Q 13/00

Značky: seřizovacích, zajišťovací, přístrojů, zařízení, mostových, přepravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacích přístrojů mostová konstrukce, určených pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší přepravní zajišťovací zařízení, které odstraňuje poškozování seřizovacích přístrojů v průběhu přepravy. Podstatou vynálezu je, že posuvné části jsou přišroubovány k pevným částem seřizovacího přístroje, vedení jsou vzájemně od sebe oddálena a kuličky ve vedeních jsou zajištěny polyuretanovými...

Zařízení na využití tepla chladicí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 229352

Dátum: 01.04.1986

Autor: Hruška Tomáš

MPK: F04F 5/54

Značky: chladicí, využití, zařízení, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přeměnu nízké teplotní hladiny průmyslových chladicích vod na hladinu blízkou bodu varu paroproudovým zařízením. Na obrázku znázorněné zařízení na využití tepla chladicí vody sestává z výparníku s přívodem a odvodem chladicí vody, na který je napojeno ejektorové odsávání par. Na ejektorové odsávání jsou postupně napojeny směsovací dýza 6, expanzní dýza 81, usměrňovací dýza 9, kondenzační dýza 10, výtlačný ventil 11, chloptací...

Zapojenie na odčítanie odchýlky kontrolovaných termočlánkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229351

Dátum: 01.04.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G01K 7/02, G01K 15/00

Značky: zapojenie, kontrolovaných, odchylky, odčítanie, termočlánkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie týká se odboru meracej techniky. Účelom vynálezu je zaistenie presného testovania a overovania termočlánkov jednoduchou metódou bez nárokov na pracnosť a odbornosť, jediným číslicovým voltmetrom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že overený termočlánok je jedným pólom pripojený k štyrom kontaktom prvého dielu prepínača a druhým pólom k rovnakým štyrom kontaktom druhého dielu prepínača i vývodového kontaktu tretieho dielu prepínača,...

Zařízení k pneumatickému ovládání přístroje k odběru vzorku tekutého kovu a měření jeho fyzikálních parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228749

Dátum: 01.04.1986

Autori: Jekl Jiří, Poštulka Petr, Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Koval, Divák Břetislav, Macoszek Milan

MPK: G01N 1/12

Značky: vzorků, fyzikálních, odběru, tekutého, ovládání, parametrů, pneumatickému, prístroje, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyvinout zařízení k pneumatickému ovládání přístroje k odběru vzorku tekutého kovu a měření jeho fyzikálních parametrů, kterým se dosáhne větší homogenity odebraného vzorku, menší poruchovosti přístroje a zautomatizování pohybu vynoření sond. Účelu se dosáhne spojením ramene (5) výložníku (6) přístroje, který je jiným ramenem spojen se silovým válcem (4) se suvnou narážkou (l7) uspořádanou na svislém vodítku (18) spojeném s...

Luminiscenční detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228748

Dátum: 01.04.1986

Autor: Matoušek Stanislav

MPK: G01N 21/76

Značky: luminiscenční, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Luminiscenční detektor je určen k stanovení některých plynných chemických látek, zejména sloučenin dusíku a síry v exhalátech a ovzduší. V tělese 1 luminiscenčního detektoru, opatřeném přívodem vzorku 11 a detekčního plynu 12 je vytvořena reakční komůrka 14 tvaru komolého kužele o vrcholovém úhlu 70° ( 5° a objemu 1,2 ml, na níž bezprostředně navazuje doznívací komůrka 15 válcovitého tvaru a objemu 1 až 2 ml, opatřená odvodem 13 reakčních...

Bodovo riadený nadúrovňový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228747

Dátum: 01.04.1986

Autori: Zelina Pavol, Hladký Miloš, Smatana Juraj

MPK: B25J 11/00

Značky: bodovo, manipulátor, nadúrovňový, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Bodovo riadený nadúrovňový manipulátor na hydraulický pohon s narážkovým odmeriavaním je určený pre operačnú manipuláciu s hriadeľovými súčiastkami vyšších hmotností najmä v bezobsluhových integrovaných výrobných zariadeniach. Manipulátor využíva operačnomanipulačnú jednotku posuvne uloženú na nosníku nadúrovňovo premosťujúcom technologickú a vychystávaciu jednotku, pričom operačnomanipulačná jednotka pozostáva z deleného vozíka vzájomne...

Spôsob a zariadenie k snímaniu uhlovej otáčavej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228746

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kaňuch Peter, Čakan Milan, Vasiliak Ján

MPK: H02K 17/14

Značky: spôsob, rychlostí, zariadenie, uhlovej, snímaniu, otáčavej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposoba a zariadenia k snímaniu uhlovej otáčavej rýchlosti trojfázového prepolovateľného asynchrónneho motora pri prepínaní z vyššej uhlovej rýchlosti na nižšiu. Podstatou tohoto zposobu je to, že striedavé indukované napätie snímame z vinutia motora a privádzame ho na prisposobovací obvod, kde sa upraví pre vstup do zosilovača, kde sa zosilní a obmedzí, čím na jeho výstupe vzniknú obdĺžníkové impulzy, ktorými sa cez oddeľovací...

Inhibitor korozního praskání

Načítavanie...

Číslo patentu: 228745

Dátum: 01.04.1986

Autori: Němcová Jitka, Hlucháň Vít, Vošta Jan, Smrž Milan, Pelikán Josef

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, korozního, praskání

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor obsahuje 20 až 30 % hmot. mono-, di-, tri-alkanol aminů, např. trietanolamin, 5 až 30 % hmot. aromatických thiazolů, např. merkaptobenzthiazol, 5 až 30 % chinolínových derivátů, například chinolinové zbytky, 10 až 30 % alifatic-kých aminů, například oktadecylamin,,l až 10 % polyamidů, například polyakrylamid a 2 až 10 % alkanolamidů kyselin kokosového tuku a počtem atomů uhlíku 12 až 22.

Způsob výroby derivátů 1,1-dioxopenicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227350

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jasys Vytautas John

Značky: způsob, derivátů, 1,1-dioxopenicilanové, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1,1-dioxopenicilanové kyseliny obecného vzorce V ve kterém X znamená chlor, brom, jod nebo skupinu OSO2R2, kde RZ představuje alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo zbytek C6H4R3, v němž R3 znamená chlor, brom, jod, nitroskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, a buď každý ze symbolů Y a Z představuje chlor, brom nebo jod, nebo Y znamená atom vodíku a Z představuje...

Způsob výroby 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-6-(2-amino-2-fenylacetamido)- penicilanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227349

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jasys Vytautas John

Značky: penicilanátů, způsob, 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-6-(2-amino-2-fenylacetamido, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-6-(2-amino-2- fenylacetamido)penicilanátů obecného vzorce II ve kterém R1 znamená vodík, nebo hydroxylovou skupinu, a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce I ve kterém R1 má shora uvedený význam každý ze symbolů Y a Z představuje chlor, brom nebo jod, nebo Y znamená atom vodíku a Z představuje chlor, brom nebo jod a Q...

Způsob výroby 3-(4-aminoethoxybenzoyl)benzo[b]thiofenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227348

Dátum: 15.03.1986

Autori: Goettel Mary Elizabeth, Jones Charles David

Značky: 3-(4-aminoethoxybenzoyl)benzo[b]thiofenů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-(4-aminoethoxybenzoyl)benzo[b]thiofenů obecného vzorce I ve kterém R1 a R2 buď nezávisle na sobě znamenají vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo společně tvoří polymethylenovou skupinu se 4 až 6 atomy uhlíku, skupinu -(CH2)2O(CH2)2- nebo -CH2CH(CH3)CH2CH2-, jejich fyziologicky přijatelných etherů či esterů, jakož i fyziologicky přijatelných adičních solí shora uvedených dihydroxyrderivátů, jejich etherů a esterů s...

Způsob výroby 6-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-3-[4-(2-aminoethoxy)- benzoyl]benzo[b]thiofenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227347

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jones Charles David, Peters Mary Kathleen

Značky: způsob, 6-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-3-[4-(2-aminoethoxy, výroby, benzoyl]benzo[b]thiofenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6-hydroxy-2-(4-hydroxyfernyl)-3-[4-(2- aminoethoxy)benzoyl]benzo[b]thiofenů obecného vzorce I ve kterém R1 a R2 buď nezávisle na sobě znamenají vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo společně tvoří polymethylenovou skupinu se 4 až 6 atomy uhlíku, skupinu -CH2CH(CH3)CH2CH2- nebo skupinu -(CH2)2O(CH2)2-, jejich fyziologicky přijatelných etherů či esterů, jakož i fyziologicky přijatelných adičních solí shora uvedených...

Cigaretový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227346

Dátum: 15.03.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: cigaretový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Cigaretový stroj pro současnou výrobu dvou spojitých cigaretových tyček, obsahující mykací jednotku a posouvací jednotku, z nichž jedna je uložena na horním a druhá na dolním konci sestupného kanálu, a dvě vzestupné šachty umístěné vedle sebe ve směru pohybu tabáku za posouvací jednotkou a před sacími dopravními pásy, na kterých se tvoří spojité tabákové vrstvy, vyznačený tím, že sestupný kanál (31) je rozdělen vnitřní dělicí stěnou (36) na dvě...

Způsob výroby 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-penicilanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227345

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jasys Vytautas John

Značky: 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-penicilanátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-dioxopenicilanoyloxymetylpenicilanátů obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu, každý ze symbolů Y a Z představuje chlor, brom nebo jod, nebo Y znamená atom vodíku a Z představuje chlor, brom nebo jod a Q znamená skupinu N3 nebo NHCO2CH2C6H4R4, kde R4 představuje atom vodíku, chloru či bromu, nitroskupinu, metylovou skupinu nebo metoxyskupinu, vyznačující se tím, že se ekvimolární množství...

Způsob výroby močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227344

Dátum: 15.03.1986

Autori: Burks Henk Christiaan, Douwes Adolphe Marie, Jonckers Kees

Značky: výroby, močoviny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby močoviny, při kterém ve vysokotlakém stupni zahrnujícím syntézní zónu, rozkladnou zónu a kondenzační zónu při tlaku, rozmezí od 12 do 15 MPa -tvoří se první proud produkované močoviny obsahující nekonvergovaný karbamát amonný, -rozkládá se karbamát amonný přítomný v uvedeném prvním proudu produkované močoviny na amoniak a oxid uhličitý, které se odstraňují jako první plynná směs z druhého proudu produkované močoviny, -uvedená...

Způsob výroby substituovaných n-(4-indolylpiperidinoalkyl)benzimidazolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227343

Dátum: 15.03.1986

Autori: Freter Kurt, Fuchs Viktor, Oliver James

Značky: substituovaných, n-(4-indolylpiperidinoalkyl)benzimidazolonů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných N-(4-indolylpiperidinoalkyl)benzimidazolonů obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom vodíku, atom fluoru, chloru či bromu nebo methoxyskupinu, R2 představuje atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R4 představuje atom vodíku, alkylovou nebo alkenylovou skupinu obsahující vždy nejvýše 3 atomy uhlíku a n je číslo o hodnotě 2, 3,...

Zařízení pro automatický přívod cívek do pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227342

Dátum: 15.03.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: stroje, automatický, přívod, cívek, pracovního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatický přívod cívek do pracovního stroje, které obsahuje zásobník pro větší počet rezervních cívek uložený vedle pracovního stroje, odvíjecí vřeteno upevněné na pracovním stroji a přenášení ústrojí pro převádění cívek postupně ze zásobníku na odvíjecí vřeteno, vyznačené tím, že přenášecí ústrojí zahrnuje nosič (30) pro jednu cívku (2), který je pohyblivý mezi odebírací polohou (7) před zásobníkem (4) a předávací polohou (56)...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227341

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hamman Ingeborg, Riebel Hans-jochem, Krüger Bernd-wieland, Homeyer Bernhard, Stendel Wilhelm

Značky: výroby, způsob, prostředek, látek, účinných, insekticidní, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden kyanhydrinester fosforečné kyseliny obecného vzorce Ia v němž R´ znamená vodík nebo popřípadě metoxyskupinou, metyltioskupinou nebo dimetylaminoskupinou substituovanou alkylovou skupinou s 1 až 10 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, popřípadě chlorem nebo/a metylovou skupinou, alkoxykarbonylovou skupinou s 1 až 4 atomy...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227340

Dátum: 15.03.1986

Autori: Funaki Yuji, Ishiguri Yukio, Yoneyoshi Yukio, Izumi Kazao

Značky: účinné, látky, způsob, fungicidní, výroby, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje derivát triazolylalkoholu obecného vzorce I kde X znamená atom vodíku nebo atom chloru a hvězdička označuje asymetrický atom, který má optickou aktivitu (-).

Cigareta s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227339

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cantrell Daniel

Značky: cigareta, filtrem

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrem, sestávajícím z porézní filtrační tyčky válcového tvaru opatřené obalem, přičemž protilehlé konce filtrační tyčky jsou propustné pro kouř, vyznačená tím, že na alespoň jednom konci filtrační tyčky (4, 24, 44) je upraven alespoň jeden průduch (8, 17, 60) spojený s podélným dutým kanálem (9, 16, 36, 58), který je umístěn ve středu filtrační tyčky (4,24, 44) a jehož délka je menší než délka filtrační tyčky (4,24,44), a na obvodu...

Zařízení k současnému řezání dvou spojitých cigaretových tyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 227338

Dátum: 15.03.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: cigaretových, řezání, tyček, současnému, zařízení, spojitých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k současnému řezání dvou spojitých cigaretových tyček, vyráběných jediným cigaretovým strojem a uložených vedle sebe ve stejné rovině, které obsahuje řeznou hlavu a řezný reakční mechanizmus podpírající tabákové tyčky během řezu, přičemž řezná hlava je umístěna proti tabákovým tyčkám a obsahuje hnací hřídel rovnoběžný s tabákovými tyčkami a válcový buben nesoucí otočně alespoň jeden nůž, který vyčnívá radiálně z bubnu a je nastavitelný...

Prostředek regulujíci růst rostlin a herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227337

Dátum: 15.03.1986

Autor: Large George Blackmore

Značky: rostlin, prostředek, herbicidní, regulující, růst

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek regulující růst rostlin a herbicidní prostředek, vyznačený tím, že obsahuje účinné, přirození vývoj rostliny regulující množství nebo herbicidní množství účinné látky obecného vzorce I kde znamená R alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a n nulu nebo číslo 1, a inertní zřeďující nosič.

Fungicidní prostředek a způsob přípravy jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227336

Dátum: 15.03.1986

Autori: Takamashi Junya, Hyogo Kamoshita Katsuzo, Kato Toshiro

Značky: účinné, přípravy, způsob, fungicidní, složky, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek obsahující fungicidně účinné množství účinné látky a nosič, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I kde každý ze symbolů X a Y, které jsou stejné nebo různé, představuje alkylskupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, alkoxyskupinu obsahující 1 až 3 atomy uhlíku nebo atom halogenu a R představuje metylskupinu nebo etylskupinu.

Zařízení pro připojování filtrů k cigaretám

Načítavanie...

Číslo patentu: 227335

Dátum: 15.03.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: zařízení, filtru, připojování, cigaretám

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro připojování filtrů k cigaretám spojovacími pásky, sestávající z nanášecího zařízení lepidla na pás materiálu, dopravního válce, sušicího válce a odvalovacího bubnu pro jeho vedení od nanášecího zařízení lepidla ke stanici pro připojování, filtrů k cigaretám, tvořené odvalovacím bubnem a pevnou vydutou deskou, otáčivým nožem v záběru s jedním z uvedených válců nebo bubnem pro dělení pásu na pásky, vyznačené tím, že alespoň jeden z...

Herbicidní přostredek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227334

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hamprecht Gerhard, Wuerzer Bruno, Parg Adolf

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevnou nebo kapalnou nosnou látku a jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden difenylether obecného vzorce I v němž Z1 znamená halogen, Z3 znamená trifluormethylovou skupinu nebo halogen, Y znamená halogen, kyanoskupinu nebo nitroskupinu, R1 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu s 5 až 8 atomy...

Způsob výroby solí alkalických kovů sulfonových kyselin a sulfonamidových derivátů 6,6-methylen-bis(2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu) a jejich dimerových a trimerových kondezačních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227333

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bär Vilmos, Mercz Jenö, Rozsnyai Tamás, Richter Péter, Böszörményi József

Značky: kovů, produktů, alkalických, solí, sulfonových, derivátů, 6,6-methylen-bis(2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu, dimerových, kondezačních, trimerových, výroby, sulfonamidových, jejich, kyselin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby solí alkalických kovů sulfonových kyselin a sulfonamidových derivátů 6,6´- methylen-bis(2,2,4-trimethyl-1,2-dihydro-chinolinu) a jejich dimerových a trimerových kondenzačních produktů, obecného vzorce I, kde X1 a X2 znamenají vodík nebo zbytek -SO2-O-Me, ve kterém Me značí alkalický kov, a Z1 a Z2 navzájem nezávisle znamenají vodík nebo zbytek obecného vzorce IV nebo zbytek obecného vzorce V, v kterýchžto vzorcích X1´a X2´mají...

Způsob výroby tepelně a zvukově izolační minerální vaty se sníženým obsahem železa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227332

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vida László, Szalai Gyula, Kovács Dezsö, Andrejkó Gyula, Mézes Tibor, Zalán György, Kálóczy Ferenc

Značky: izolační, železa, minerální, tepelně, sníženým, zvukové, provádění, způsob, způsobu, výroby, tohoto, zařízení, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tepelně a zvukově izolační minerální vaty se sníženým obsahem železa, v jehož průběhu se do pece na tavení horniny dávkuje koks, čedič a vápenec, dmýchá předehřátý vzduch a vsázka se taví, načež se roztavená hornina odvádí, vyznačující se tím, že v průběhu tavby se železo, jenž se koksem redukuje ze svých sloučenin na slitinu železa, během kontinuálního provozu pece vypouští.

Způsob stanovení glycerolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227331

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bartl Knut, Röder Albert, Lang Gunther, Nägele Ulrich, Möllering Hans, Ziegenhorn Joachim

Značky: glycerolů, způsob, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení glycerolu, vyznačující se tím, že se glycerol inkubuje ve vodném prostředí za přítomnosti kyslíku s galaktózooxidázou a pak se měří výsledek reakce, a to spotřeby kyslíku, množství vzniklého peroxidu vodíku nebo množství glycerolaldehydu.

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227330

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: derivátů, výroby, způsob, morfolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce VII v němž R má shora uvedený význam, nechá reagovat za hydrogenačních podmínek se sloučeninou vzorce III načež se za účelem výroby N-oxidu na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se báze vzorce I...

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227329

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: derivátů, morfolínu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce V nechá reagovat se sloučeninou poskytující karboniový ion obecného vzorce VI v němž R má shora uvedený význam, načež se za účelem výroby N-oxidu, na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se...

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227328

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: derivátů, způsob, morfolínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se redukuje sloučenina obecného vzorce IV v němž R má shora uvedený význam a obě přerušované čáry představují jednu další vazbu, načež se za účelem výroby N-oxidu, na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se popřípadě převede...

Způsob přípravy heterocyklických oxypropanolaminových derivatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227327

Dátum: 15.03.1986

Autori: Wiedemann Fritz, Friebe Walter-gunar, Dietmann Karl, Ross Carl Heinz, Bartsch Wolfgang, Michel Helmut

Značky: způsob, přípravy, derivátů, heterocyklických, oxypropanolaminových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy heterocyklických oxypropanolaminových derivátů obecného vzorce I, kde R1 znamená vodík, alkylovou skupinu, benzylovou skupinu nebo alkanoylovou skupinu, R2 a R3, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají vodík, alkylovou skupinu, hydroxyalkylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu nebo alkanoyloxyalkylovou skupinu nebo společně alkylenový zbytek, R4 znamená vodík, alkanoylovou skupinu nebo benzoylovou skupinu, R5 znamená...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227326

Dátum: 15.03.1986

Autor: Chupp John Paul

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačený tím, že sestává z pomocného prostředku a herbicidně účinného množství sloučeniny obecného vzorce I kde R znamená alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku, nebo alkoxyalkyl s 1 až 5 atomy uhlíku nebo alkenyl s 2 až 5 atomy uhlíku nebo alkinyl s 2 až 5 atomy uhlíku a R1 znamená vodík, metyl nebo etyl, s podmínkou, že když R1 znamená vodík, R představuje isopropyl a když R1 znamená etyl, R představuje etyl, n-propyl nebo...

Ústrojí pro posouvání boční steny pěchovací bedny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227325

Dátum: 15.03.1986

Autor: Stegmann Heinz

Značky: ústrojí, stěny, pěchovací, boční, posouvání, bedny

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro posouvání boční stěny pěchovací bedny, zejména pro pěchování koksovaného uhlí, které je opatřeno pracovním válcem a výstřednými hřídeli s ozubenými koly, vyznačené tím, že pracovní válec (1) je v záběru s přestavným táhlem (2), spojeným s ozubenými segmenty (4), uloženými v pevných čepech (13), a tyto ozubené segmenty (4) jsou v záběru s ozubenými koly (3) výstředných hřídelů (5).

Způsob výroby projímadla na bázi semen jitrocele a senesových lusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227324

Dátum: 15.03.1986

Autori: Madaus Rolf, Gőrler Klaus

Značky: výroby, semen, bázi, jitrocele, způsob, projímadla, lusek, senesových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby projímadla na bázi semen jitrocele a senesových lusek, vyznačující se tím, že se semena jitrocele a senesové lusky rozemleté odděleně na zrnitost 99 % jemnějších než 500 ?m 85 % jemnějších než 400 ?m 50 % jemnějších než 200 ?m směšují v poměru asi 4 až 5:1, smísí za sucha, směs se zadělá rychle a rovnoměrně s co možná nejmenším množstvím vody, zadělaná směs se granuluje a usuší až na zbytkový obsah vlhkosti maximálně 3,5 %...

Žárovzdorná slévárenská slitina na bázi železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 227323

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sugitani Junichi, Kobayashi Takako, Morichika Toshiaki

Značky: železa, slévárenská, žárovzdorná, slitina, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorná slévárenská slitina na bázi železa, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotnostním množství 0,10 až 0,16 % uhlíku, stopy až 1,0 % křemíku, stopy až 1,5 % manganu, 17 až 23 % chromu, 28 až 35 % niklu, 0,3 až 2,0 % niobu, stopy až 0,1 % molybdenu, stopy až 0,08 % dusíku, přičemž dále obsahuje nejméně jednu složku z přísad, tvořených v hmotnostních množstvích 0,001 až 0,080 % bóru, 0,001 až 0,02 % titanu, 0,001 až 0,010 % vápníku, 0,001...