Archív za 1986 rok

Strana 157

Způsob výroby krystalické D-fruktosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230088

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ineman Václav, Kefurt Karel, Staněk Jan, Marek Miroslav, Heřmánková Věra, Vodrážka Zdeněk, Jarý Jiří, Valentová Olga

MPK: C13K 3/00

Značky: d-fruktosy, způsob, výroby, krystalické

Zhrnutie / Anotácia:

Směs se selektivně oxiduje kyslíkem nebo vzduchem na katalyzátoru ze skupiny vzácných kovů, přičemž oxidace se provádí ve vodném prostředí při pH v rozmezí 8 až 10 a ukončí se v reprodukovatelném časovém limitu po vytvoření 0,85 až 1,0 ekvivalentu karboxylové kyseliny, počítáno na množství D-glukózy v použité směsi a produkt s celkovou koncentrací sacharidů v rozmezí od 5 do 60 hmot. 7 se nanese, eventuelně po odkrystalisováni části soli...

Spôsob hromadnej difúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230087

Dátum: 01.04.1986

Autor: Stančík Milan

MPK: H01L 21/22

Značky: hromadnej, difúzie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru elektroniky v oblasti polovodičových prvkov. Účelom vynálezu je možnosť použitia hromadnej difúzie pre ľubovoľný difuzant kvapalný. Uvedeného účelu sa dosiahne vytvorením zmesi pridaním oddeľovacieho kremíkového prášku do difúzneho roztoku. Podstatou vynálezu je upravený difuzant, ktorý odstraňuje neoddeliteľnosť kremíkových dosiek pri hromadnej difúzii.

Rotor s obvodovým kanálem pro analytickou sedimentační frakcionaci tokem v poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 230086

Dátum: 01.04.1986

Autori: Janíček Miloslav, Janča Josef, Slavík Vladimír, Stehlík František

MPK: B04B 3/00

Značky: rotor, kanálem, frakcionaci, tokem, analytickou, sedimentační, obvodovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové konstrukce rotoru s obvodovým kanálem. Podstatou vynálezu je že rotor je tvořen dvěma soustřednými válcovými díly, a to vnitřním válcem se stupňovitým vybráním ve tvaru Z, do kterého zapadá vnější prstenec ve tvaru Z, přičemž oba tyto díly mezi sebou vytvářeji po obvodu kapilární kanál, který je utěsněn a přerušen mezi vstupním a výstupním otvorem těsníci přepážkou.

Zapojení paměti RAM logického analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230085

Dátum: 01.04.1986

Autor: Neumann Libor

MPK: G06J 1/02

Značky: zapojení, pamětí, analyzátorů, logického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení paměti RAM logického analyzátoru, na jejíž první sběrnicové vstupy jsou připojeny vodiče vstupních dat a na jejíž druhé vstupy je připojen adresnými vodiči čítač adres, ke kterému jsou připojeny hodiny vodičem hodin, řeší problém zvětšení paměti logického analyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sběrnicové výstupy čítače adres jsou adresnými vodiči připojeny na sběrnicové vstupy obvodů umrtvení, ke kterým jsou připojeny hodiny...

Stabilizovaný aktivátor peroxosloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230084

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kovář Pavel, Šimůnek Jaroslav, Souček Jiří, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 3/395

Značky: stabilizovaný, výroby, peroxosloučenin, způsob, aktivátor

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný aktivátor se přidává do pracích a čistících prostředků, které pak vykazují oxidační, bělící a dezinfekční efekt již od teploty 20 oC. Stabilizovaný aktivátor obsahuje jako aktivující složku ftalanhydrid, N-acetylftalimid, maleinanhydrid a jako stabilizační složku vyšší alifatickou karboxylovou kyselinu. Vyrábí se tak, že se roztavená směs aktivační a stabilizační složky rozprašuje na částice o průměru 0,1 až 2,5 mm, které v proudu...

Zapojení přesného diskriminátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230083

Dátum: 01.04.1986

Autor: Procházka Miroslav

MPK: H03K 5/01

Značky: přesného, zapojení, diskriminátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešit elektronické přepínáni polarity s následným stanovením stejnoměrné složky nebo kvasistejnosměrné složky následného signálu po přepínání a zároveň příznivě ovlivnit přesnost. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vstupní signál diskriminátoru se rozdělí do dvou větví z nichž vždy jedna je zkratována, druhá otevřena, přičemž spínače zkratují napětí ve větví místo na nulový potenciál na stejnosměrné napětí U, které leží mimo...

Spôsob lokalizácie čiastočných výbojov vo vn a vvn zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 230082

Dátum: 01.04.1986

Autor: Svitek Jozef

MPK: G01R 31/00

Značky: výbojov, čiastočných, spôsob, lokalizacie, zariadeniach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru meracích metód a týka sa spôsobu lokalizácie čiastočných výbojov vo vn a vvn zariadeniach. Podstatou spôsobu je, že skúšané zariadenie je po častiach ožarované ionizujúcim žiarením, pričom veľkosť pripojeného napätia sa volí tak, aby pri ožiarení miest čiastočných výbojov došlo k vzniku čiastočného výboja, alebo už pri prítomnosti čiastočného výboja došlo k zmene jeho parametrov.

Palivo pre zmesnú trhavinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230081

Dátum: 01.04.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Ambrož František, Polievka Milan, Mikeštík Antonín, Dimun Milan

MPK: C06B 43/00

Značky: trhavinu, zmesnú, palivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia vedľajších produktov výroby cyklohexanolu z benzénu ako paliva pri výrobe zmesnej trhaviny. Množstvo vedľajších produktov aplikovaných v trhavine sa pohybuje v rozmedzí 2 až 20 % hmot. na hmotnosť rezultujúcej trhaviny. Vynález je možné využiť v podnikoch vyrábajúcich priemyselné trhaviny alebo priamo u užívateľov trhavín.

Sekční hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 230080

Dátum: 01.04.1986

Autor: Čarek Miroslav

MPK: F15B 13/02

Značky: sekční, rozvaděč, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sekčního hydraulického rozváděče s přepouštěcím ventilem. Vynález řeší problém snížení průtokových odporů a zmenšení zástavbové délky přístroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese přepouštěcího ventilu 1 je vytvořen sběrný kanál C, ústící do odpadu hydraulické kapaliny T a na který jsou napojeny jednak odpadní kanál D řídicího ventilu 4 a jednak odpadní prostor G šoupátka, přičemž první odpadní prostor F šoupátka,...

Antifrikční přísada do plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230079

Dátum: 01.04.1986

Autori: Mařík Jiří, Svoboda Václav, Landovský Karel, Veselý Václav, Peka Ivo

MPK: C01B 31/00, C08K 3/16

Značky: plastů, prísada, antifrikční

Zhrnutie / Anotácia:

Použití fluoridu grafitu jako antifrikční přísady do kompozic plastů reaktoplastového, termoplastového i elastomerního charakteru, vhodných zejména pro vytváření dílců technologiemi lisování, protlačování, vstřikování, vytlačování, vyfukování a odlévání.

Univerzální zástavbové moduly pro obvody elektronických stavebnic pro polytechnickou výchovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230078

Dátum: 01.04.1986

Autor: Zeman Petr

MPK: H05K 5/00, G09B 23/18

Značky: výchovu, moduly, polytechnickou, stavebnic, zástavbové, univerzální, elektronických, obvody

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální zástavbové moduly pro obvody elektronických stavebnic pro polytechnickou výchovu vyznačující se tím, že plastový kryt (1) modulu sestává ze zadní stěny (2) opatřené systémem drážek (20) pro odlomení požadované části plochy, první a druhé boční stěny (3, 4) opatřené systémem vodících lyžin (7) zakončených lemem (8) a třetí a čtvrté boční stěny (5, 6) opatřené systémem vodících kolíků (9) kratších o šířku lemu (8), přičemž v rohu...

Přenosné zařízení k frézování ploch kruhových otvorů v plošných materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230077

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bulíček František, Vaníček Jaroslav

MPK: B23C 1/20

Značky: frézování, zařízení, kruhových, prenosné, otvorů, plošných, ploch, materiálech

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné zařízení k frézování ploch kruhových otvorů v plošných materiálech je určeno především k opracování hran kruhových otvorů v kotlových dnech pro připojení plamence a má dvojí účel, totiž vytvoření úkosu pro svár a přesné umístění otvoru pro Plamenec vzhledem k otvorům pro žárové trubky. Na základové desce s kruhovým otvorem, připevněné k obráběnému materiálu je otočně upevněn kruhový věnec s ozubením, poháněný ústrojím kruhového posuvu....

Zapojení přímočinné pneumatické brzdy dvoudílné lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230076

Dátum: 01.04.1986

Autori: Lupínek Josef, Těreščenko Valerij Petrovič

MPK: B61H 11/00

Značky: přímočinné, brzdy, dvoudílné, pneumatické, zapojení, lokomotívy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přímočinné pneumatické brzdy dvoudílné lokomotivy vyzbrojené samočinnou pneumatickou brzdou, kde v okruhu mezi brzdiči přímočinné brzdy a brzdovými válci jsou umístěny dvojité zpětné záklopky vyznačené tím, že dvojité zpětné záklopky relé (11) jsou umístěny v okruhu mezi dvojitými zpětnými záklopkami (10) a tlakovými relé (8).

Způsob rafinace technického dianu destilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 230075

Dátum: 01.04.1986

Autori: Müller Karel, Červinka Max, Crkal Jan, Kejík Oldřich, Davídek Branislav

MPK: B01D 3/00

Značky: destilaci, způsob, dianu, technického, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rafinace technického dianu destilací a navazující parciální kondenzací, vyznačený tím, že se destilace provádí z filmu mžikovou nebo diferenciální destilací při tlaku 10 Pa až 1 kPa a teplotě do 260 °C, na destilaci navazuje parciální kondenzace produktu při 140 až 190 °C v závislosti na použitém tlaku, přičemž těkavější podíly odcházející z parciální kondenzace ve formě par se vedou k další kondenzaci a jsou jímány odděleně od produktu.

Kapalinová ochrana ucpávky hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 230074

Dátum: 01.04.1986

Autori: Soudek Josef, Janeček Pavel, Kotlán Josef

MPK: B01F 15/00

Značky: ochrana, hřídele, ucpávky, kapalinová

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalinová ochrana ucpávky hřídele umístěná na víku míchané nádoby, jímž prochází hřídel, sestává z nádobky opatřené přepážkou, vypouštěcím hrdlem a přepadovým hrdlem, ve kterém je umístěn zvon a nalita ochranná kapalina, přičemž nádobka je uzavřena víčkem opatřeným plnicím hrdlem. Víčko je spojeno s vlastním tělesem ucpávky Zařízení slouží k zajištění spolehlivého utěsnění hřídele ve víku uzavřené nádoby.

Zariadenie na prenášanie a usadzovanie ťažkého a vysokého bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 230073

Dátum: 01.04.1986

Autori: Buchala Ján, Horváth Mikuláš, Gaško Adam

MPK: B66C 1/42

Značky: usadzovanie, ťažkého, zariadenie, bremená, prenášanie, vysokého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenášanie a usadzovanie ťažkého a vysokého bremena pomocou dvoch najmä mostových žeriavov, ktoré bremeno je v zvislej ťažiskovej rovine vybavené pármi spodných okrajových závesných čapov a vnútorných návesných bodov umiestnených nad ťažiskom bremena vo vzdialenosti nedosahujúcej vzdialenosť osi hákov žeriavov, o hmotnosti presahujúcej nosnosť jedného zo žeriavov a o výške presahujúcej vzdialenosť medzi maximálnym zdvihom a...

Zapojení pro samoobslužné zařízení pro příjem doporučených zásilek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230072

Dátum: 01.04.1986

Autori: Měrka Richard, Chromá Marta

MPK: G07F 17/26

Značky: zařízení, příjem, zapojení, zásilek, doporučených, samoobslužné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro samoobslužné zařízení pro příjem doporučených zásilek, které má vstupní část tvořenou indikátory a spínači, za kterou je připojena rozhodovací, výkonová a návěstní část, vyznačené tím, že jednak k výstupu indikátoru (1) zásilky a jednak výstupu indikátoru (2 mince jsou připojeny vstupy obvodu (6) pro úpravu signálu fotonek, k výstupu startovacího spínače (3) je připojen vstup obvodu (7) pro úpravu signálu startovacího spínače (3),...

Obvod ručního ovládání programovatelného zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230071

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hudec Martin, Peslar Vít

MPK: G05F 1/10

Značky: programovatelného, ručního, proudu, obvod, zdroje, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod ručního ovládáni programovatelného zdroje proudu, vyznačující se tím, že vstup invertujícího zesilovače (l) je spojen s neinvertujícím vstupem rozdílového obvodu (2) a s prvním koncem potenciometru (3) výstup invertujícího zesilovače (1) je připojen na první vstup sčítacího obvodu (4), invertující vstup rozdílového obvodu (2) je připojen k výstupu referenčního zdroje (5), výstup rozdílového obvodu (2) je připojen na druhý konec...

Monoklonálna protilátka proti vírusu kliešťovej encefalitídy a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230070

Dátum: 01.04.1986

Autori: Russ Gustáv, Novák Michal, Strmeňová Emília, Sekeyová Magdaléna, Pospíšil Milan, Čiampor Fedor, Grešíková Milota

MPK: A61K 39/42, C12N 5/00

Značky: vírusu, spôsob, encefalitídy, monoklonálna, kliešťovej, protilátka, přípravy, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposoba prípravy monoklonálnych protilátok. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z imunochemicky a biologicky identických imunoglobulínových molekúl triedy M zložených z dvoch ľahkých reťazcov typu k /kappa/ a dvoch ťažkých reťazcov izotypu u /mí/, ktoré majú hemaglutinačno-inhibičnú aktivitu proti vírusu kliešťovej encefalitídy a ich príprava sa vyznačuje tým, že slezinové bunky myší imunizovanej kmeňom vírusu kliešťovej...

Paleta pre guľky valivých ložísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230069

Dátum: 01.04.1986

Autor: Starinský Ján

MPK: B65D 19/02

Značky: valivých, paleta, ložisek, guľky

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta pre guľky valivých ložísk, vytvorená z plášťa štvorcového tvaru so súoso z dvoch strán pripevnenými nosnými hranolmi, opatrenými zhora závesnými okami, vo svojich rohoch z vonkajšej strany pripevnenými rohovými stojnami, prevyšujúcimi výšku plášťa z oboch strán a z jednej strany ukončenými stohovacími pätkami vyznačená tým, že k plášťu /3/ palety je pripevnené dno /4/ vyspádované k výpustnému otvoru, uzatváraného vo vodiacich lištách /5/...

Zařízení pro zpracování kapalných až pastovitých odpadních produktů z výroby nebo z použití makromolekulárních látek nebo hmot na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230068

Dátum: 01.04.1986

Autori: Lešek František, Kudrna Milan, Klíma Bedřich

MPK: B01D 3/02

Značky: bázi, látek, zařízení, zpracování, použití, produktů, výroby, jejich, pastovitých, odpadních, makromolekulárních, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Sestává z vařáku, v němž je instalován alespoň jeden distributor vodní páry a dále obsahuje ve spodní části otvor pro vyhrabávání granulátu a přívod vody. Ve střední části boční stěny je instalován výpustní otvor pro odtok kapalné fáze a při svislé stěně vařáku je umístěna uklidňující přepážka, která je případně spojena s víkem a zasahuje pod hladinu a za níž se v horní části boční stěny nachází přepadový otvor směřující do vně připojené...

Transformátorový můstek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230067

Dátum: 01.04.1986

Autor: Boháček Jaroslav

MPK: G01R 27/02

Značky: transformátorový, můstek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení transformátorového můstku pro přesné měření impedanci malých hodnot. Jeho podstata spočívá v tom, že měřená impedance je zapojena v serii s primárním vinutím proudového komparátoru a referenční impedance je zapojena v serii se sekundárním vinutím proudového komparátoru. Svorky srovnávaných impedancí spojené s vinutími proudového komparátoru jsou udržovány na nulovém potenciálu pomocí dvou zdrojů malého regulovatelného...

Upínacia klieština súčiastok, najmä pre rotorové zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 230066

Dátum: 01.04.1986

Autori: Mandelík Eduard, Čelko Peter

MPK: B23Q 7/04

Značky: rotorové, klieština, upínacia, najmä, súčiastok, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacia klieština súčiastok, najmä pre rotorové zariadenia tvorená aspoň dvoma odpruženými čeľusťami, výkyvne uloženými na čapoch a opatrenými pevnými kolíkmi je upevnená na dolnom konci dolného šmykadla, v ktorom je rovnobežne s osou odpruženého nástroja a v rádiusovom vybraní pevného puzdra posuvne uložené valcové teleso opatrené na dolnom konci aspoň dvoma hornými jamkami a aspoň dvoma dolnými jamkami, do ktorých zasahujú priečne uložené...

Číslicově analogový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 230065

Dátum: 01.04.1986

Autor: Vedral Josef

MPK: H03K 13/02

Značky: převodník, analogový, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení číslicově analogového převodníku s dvojnásobnou šířkovou modulací referenčního napětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z generátoru hodinových impulsů, jehož výstup je spojen jednak s hodinovými vstupy prvního a druhého čítače, jednak se vstupem třetího čítače, jehož výstup je spojen jednak s nulovacími vstupy prvního a druhého klopného obvodu, jednak se zapisovacími vstupy prvního a druhého čítače, jejichž...

Zapojení bezpečného polovodičového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 230064

Dátum: 01.04.1986

Autor: Kokeš Josef

MPK: H03K 17/56

Značky: bezpečného, polovodičového, spínače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojeni bezpečného polovodičového spínače napětí se spínacími trojpóly, vyznačené tím, že první pracovní elektroda prvního spínacího trojpólu /3/ je spojena s první svorkou /1/ zdroje napětí a přes ochrannou impedanci /7/ s uzlovým bodem, do něhož jsou připojeny řídící elektroda prvního spínacího trojpólu /3/, první elektroda nelineárního případně lineárního prvku /6/, jehož druhá elektroda je spojena s druhou pracovní elektrodou prvního...

Vysokonapäťový merací transformátor pre meranie elektrickej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230063

Dátum: 01.04.1986

Autori: Lipský Vladimír, Havaši Peter

MPK: G01R 19/155

Značky: elektrickej, vodivosti, merací, transformátor, meranie, vysokonapäťový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektrotechniky a rieši vysokonapäťový merací transformátor pre meranie elektrickej vodivosti v inštrumentácii pre elektroforetické techniky. Jeho podstata je v tom, že na izolačnej kostre meracieho transformátora s tvarovaným izolátorom je umiestnené vinutie pre vyhodnocovaciu elektroniku, ktoré je vyvedené z meracieho transformátora pomocou vývodu vinutia pre vyhodnocovaciu elektroniku a vinutie pre vodivostný detektor,...

Zariadenie pre pneumatické ovládanie osnovných nití na tkáčských krosnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 230062

Dátum: 01.04.1986

Autor: Kožuch Miroslav

MPK: D03C 13/00

Značky: pneumatické, ovládanie, zariadenie, nití, krosnách, osnovných, tkáčských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši ovládanie jednotlivých osnovných nití tkáčskych krosien, t.j. vytváranie zivy, pričom osnovný vzor je uložený do pevnej pamäti mikropočítača. Výkonným členom ktorý ovláda osnovu je systém fluidných prvkov, ktorý má riadenie usporiadané do matice, takže sa rádovo zníži počet prvkov nutných k riadeniu celej osnovy. Prakticky sa jedná o beznitienkové tkanie, pričom sa nite osnovy pri vytváraní zivy pohybujú v kanáloch vytvorených...

Způsob a zapojení k měření dielektrických vrstev v dutině katody

Načítavanie...

Číslo patentu: 230061

Dátum: 01.04.1986

Autori: Sobota Jaroslav, Hřebec Libor

MPK: G01R 19/155

Značky: dielektrických, způsob, katody, dutině, vrstev, zapojení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob k měření dielektrických vrstev v dutině katody pro plynový laser, vyznačený tím, že katoda s vytvořenou vnitřní dielektrickou vrstvou, uzavřená dnem z nevodivého materiálu se naplní ne jméně do výše 5 mm elektrolytem a poté se mezi něj a vnější povrch katody přivádí napěti a snímá volt-ampérová charakteristika elektrolytem pokryté dielektrické vrstvy, načež se vyvolává anodická oxidace zvýšením přiváděného maximálního napětí při snímání...

Polohovacie zariadenie so vzduchovým vankúšom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230060

Dátum: 01.04.1986

Autori: Golier Milan, Ircha Vladislav

MPK: B21D 37/00

Značky: polohovacie, vankúšom, zariadenie, vzduchovým

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovacie zariadenie so vzduchovým vankúšom, pozostávajúce zo základnej dosky, o ktorú je svojou klznou plochou opretá pohyblivá časť najmä lisovacieho nástroja, opatrené aj prívodným vzduchovým ventilom, vyznačujúce sa tým, že vzduchový ventil /6/ je usporiadaný v pohyblivej časti /3/ zariadenia a ventilová gulička /10/ je v kľudovej polohe pohyblivej časti /3/ čiastočne presunutá cez rovinu klznej plochy /2/ pohyblivej časti /3/, a v...

Polohový transformátor pro rotační pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 230059

Dátum: 01.04.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: G01B 7/00

Značky: polohový, pohyb, rotační, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontaktních nebo bezkontaktních polohových transformátorů, zejména lineárních selsynů a rozkladačů, které se používají v nejruznějších servosystémech. Vynález řeší problém snížení nebo odstranění zbytkového napětí na výstupním vinutí polohového transformátoru. Podle vynálezu v drážkách svazku, v němž je umístěno budící vinutí, je uloženo též symetrizační vinutí, přičemž osy budícího a symetrizačního vinutí svírají úhel 90 o...

Univerzální manipulační, přepravní a podávací paletový zásobník výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230058

Dátum: 01.04.1986

Autori: Provazník Jiří, Mužík Vítězslav

MPK: B65D 19/22, B24B 3/36

Značky: univerzální, výrobků, přepravní, manipulační, paletový, zásobník, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního manipulačního, přepravního a podávacího paletového zásobníku výrobků zejména trojúhelníkového, čtvercového, kosočvercového, kruhového a podobných plošných tvarů, z kovových i nekovových materiálů vhodný při výrobě vyměnitelných řezných destiček. Podstatou vynálezu je, že je proveden jako jednostranný nebo oboustranný kazetový zásobník, který má úložné plochy s prizmatickým průřezem o vrcholovém úhlu 35 až 135 o a...

Zmes na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230057

Dátum: 01.04.1986

Autori: Barta Štefan, Kratochvíl František, Bielek Jozef, Veselý Karel

MPK: C08L 23/12, C08K 3/26, C08L 23/06...

Značky: vodivosti, zvýšeným, báze, súčiniteľom, polyolefínov, tepelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovánia plastických látok. Rieši zloženie smesi na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti pozostávajúcej z polyolefínov a anorganických plnív. Zmes je zložená z polyolefínov a uhličitanu vápenatého s veľkosťou častíc pod 10 um v koncentrácii od 30 % objemových respektíve 55 % hmotnostných do 54 % objemových respektíve 90 % hmotnostných. Polyolefíny so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti je...

Spôsob výroby stabilných emulzií iniciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230056

Dátum: 01.04.1986

Autori: Glos Ján, Smejkal Václav, Macho Vendelín, Fabini Miroslav, Tribulík Ján, Svoboda Josef, Rusina Miroslav, Kabíček Vladimír

MPK: C08F 2/18, C08F 4/38

Značky: emulzií, stabilných, iniciátorov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba stabilných emulzií iniciátorov pre suspenznú alebo mikrosuspenznú homopolymerizáciu a/alebo kopolymerizáciu vinylových monomérov sa uskutečňuje tak, že do vodného roztoku obsuhujúceho aspoň dva rôzne typy povrchovoaktívných látok v celkovom množstve 0,1 až 20 % hmot. sa pridá organický iniciátor a/alebo roztok iniciátoru v internom rozpúšťadle a zmes sa intenzívne zamieša. Hmotnostný pomer vody k roztokovému iniciátoru je 5:95 až 97:3 a...

Vyvrtávací nástroj s automatickým nastavovaním noža na požadovaný rozmer

Načítavanie...

Číslo patentu: 230055

Dátum: 01.04.1986

Autori: Štubňa Svetozár, Steiner Alexander, Bezecný Róbert

MPK: B23B 29/02

Značky: automatickým, nástroj, noža, rozmer, požadovaný, vyvrtávací, nastavovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyvrtávacieho nástroja s automatickým nastavovaním noža na požadovaný rozmer, ktorý pozostáva z vyvrtávacej tyče uloženej vo vodiacom puzdre, ktoré je otočne uložené vo fréme stroja. Na konci vyvrtávacej tyče je proti tlaku pružiny uložený nôž, ktorého brit dosadá na vnútorné valcové zahĺbenie vytvorené vo vodiacom puzdre. Nôž je pritláčaný prítlačným elementom na ktorý pôsobí pružný člen určitým predpätím. Vysunutím vyvrtávacej...

Skupinová sonda pro vícepólové řadové svorkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230054

Dátum: 01.04.1986

Autori: Jurkas Josef, Šmejcký Václav

MPK: H01R 9/00

Značky: vícepólové, skupinová, řadové, svorkovnice, sonda

Zhrnutie / Anotácia:

Skupinová sonda je určena k současnému orientovanému připojení všech pólů vícepólové řadové svorkovnice ke kontrolnímu zařízení, zvláště pak k automatickému kontrolnímu zařízení. Skupinová sonda je vybavena kontaktními pery pro každý jednotlivý pól svorkovnice, při čemž kontaktní tlak působí na živé části svorkovnice u boku a je využíván zároveň k mechanické fixaci sondy na svorkovnici. Vyvedení sondy je provedeno buď kabelem nebo konektorem....

Způsob výroby etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230053

Dátum: 01.04.1986

Autori: Králíková Ulrika, Baxa Josef, Bajús Martin, Kubička Rudolf, Zelenka Jan, Weisser Otto, Mostecký Jiří, Lederer Jaromír

MPK: C07C 11/04

Značky: etylénu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití přebytečných nebo odpadních plynných alkenů z pyrolysu nebo katalyckého krakování k výrobě etylénu. Podle vynálezu se způsob výroby etylénů z plynných uhlovodíků provádí pyrolyzou v přítomnosti vodní páry při teplotě 800 až 900 °C a zdržné době kratší než 1 sekunda za přídavku sirovodíku nebo elementární síry v množství 0,05 až O,3 % hmot. na surovinu. Jako surovina pro pyrolyzu se použije směs plynných uhlovodíku s...

Zařízení k stahování výrobků z nití nebo drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230052

Dátum: 01.04.1986

Autori: Staněk Karel, Medek Zbyněk, Trakal Josef

MPK: D04D 1/04

Značky: drátu, zařízení, výrobků, stahování, nití

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zkvalitnění a zproduktivnění snímání výrobků, například skleněných a jiných perel, z nití či drátů na těchto zafixovaných zušlechťovadlech po jejich hromadném zušlechtění. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením k stahování výrobků, které zajišťuje vzájemný protisměrný pohyb sady pracovních hřebenů /l/ a osnovy nití /3/ s perlami /2/. Pohyb se uskutečňuje ve směru nití, přičemž hřebeny jsou uváděny do funkce mezi perly postupně...

Jednotka pre pripojenie pneumatických signálov k meracej ústredni

Načítavanie...

Číslo patentu: 230051

Dátum: 01.04.1986

Autori: Valenta Daniel, Škobla Jozef

MPK: G01R 15/00

Značky: ústřední, meracej, pneumatických, signálov, pripojenie, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši pripojenia pneumatických signálov k meracej ústredni. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na viacmiestny pneumatický prepínač je pripojený blok tranzistorových spínačov, klopný obvod je pripojený na vstup číslicového voltmetre cez relé a výstup viacmiestneho pneumatického prepínača je pripojený na vstup pneumatického prevodníka. Na klopný obvod je pripojené tlačítko. Takáto jednotka spolu s meracou ústrednou predstavuje merací...

Pojezd osminápravové lokomotivy s jednou lokomotivní skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229400

Dátum: 01.04.1986

Autori: Palík František, Heller Petr, Šíba Jaroslav

MPK: B61F 3/06

Značky: lokomotívy, jednou, lokomotivní, pojezd, osminápravové, skříní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pojezd osminápravové lokomotivy s jednou lokomotivní skříní. Podstata vynálezu spočívá v tom, že skříň lokomotivy je uložena na spojovacím mostu pomocí otočného čepu s kulovým kloubem a dvou kluznic, na kterých je vytvořeno kulové uložení. Spojovací most svými čtyřmi koncovými plochami spočívá na podvlečených příčnících dvou dvounápravových podvozků. Podvlečný příčník je na rám podvozku zavěšen na závěsce, na které jsou ustaveny...

Stěrač třídiče s otáčivými disky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229399

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/46

Značky: stěrač, třídiče, otáčivými, disky

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit stěrač třídiče s otáčivými disky sypkých lepivých materiálů, který sestává z tyčí připevněných k držákům a zasahujících do mezer mezi jednotlivými disky třídiče. Tyče stěrače jsou za účelem jednoduchého připevnění k držákům provedeny ve tvaru vidlic s roztečí ramen rovnou rozteči mezer mezi dvěma otáčivými disky třídiče.