Archív za 1986 rok

Strana 156

Paleta pro úplné soubory prostorových bytových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 230433

Dátum: 01.04.1986

Autor: Filipský Zdeněk

MPK: B65D 19/12

Značky: jader, prostorových, soubory, úplné, bytových, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta pro úplné soubory prostorových bytových jader manipulovatelná jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem,vyznačená tím, že se skládá z hlavního rámu (1) a z výztužných příček (3), na nichž jsou upevněny sady různě dlouhých otočných zarážek (4, 5, 6) pro prodloužení nebo zkrácení ložné plochy palety a upevnění různě dlouhých úplných souborů prostorových bytových jader, je opatřená na každé delší straně ven výklopnými bočnicemi(7), z nichž každá...

Zapojení k omezení šíření radiového rušení přes transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230432

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vaculíková Polina, Novotný Miloslav

MPK: H02H 7/04

Značky: síření, přes, zapojení, transformátor, rušení, radiového, omezení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k omezení šíření radiového rušení přes transformátor, který má alespoň v jednom rozptylovém kanále mezi funkčními vinutími zabudovány dvě či více stínící, elektricky vodivé a od všech ostatních části transformátoru konstrukčně izolované mezivrstvy, přičemž první mezivrstva je vřazena mezi prvním funkčním vinutím a druhou mezivrstvou a druhá mezivrstva je vřazena mezi první mezivrstvou a druhým funkčním vinutím, vyznačující se tím, že...

Tryska pro dispergaci kapaliny plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230431

Dátum: 01.04.1986

Autori: Sobolík Václav, Wein Ondřej, Slezák Jiří

MPK: B05B 1/00

Značky: dispergaci, plynem, kapaliny, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro dispergaci kapaliny plynem,sestávající z pláště zakončeného vnějšími břity a z tělesa zakončeného vnitřními břity, vyznačená tím, že výtoková fronta plynové štěrbiny, vymezená vnějším břitem (1) a vnitřním břitem (2) nebo vnějším břitem (1´) a vnitřním břitem (2´) svírá s čelní frontou trysky, vymezenou vnějšími břity (1, 1´), úhel (?) v rozsahu od 60° do 120°.

Zapojení pro měření střední hodnoty napětí libovolného průběhu s rychlou časovou odezvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230430

Dátum: 01.04.1986

Autori: Landa Václav, Němec Ludvík, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan

MPK: G01R 19/00

Značky: odezvou, rychlou, libovolného, měření, zapojení, průběhu, střední, napětí, časovou, hodnoty

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření střední hodnoty napětí libovolného průběhu s rychlou časovou odezvou, vyznačené tím, že výstup indikátoru (5) nulové hodnoty je spojen se vstupem prvního monostabilního klopného obvodu (6), jehož výstup je spojen se vstupem druhého monostabilního klopného obvodu (4), jehož výstup je spojen s nulovacím vstupem integrátoru (1), jehož výstup je spojen se signálovým vstupem spínače (2), jehož ovládací vstup je spojen s výstupem...

Způsob praní při teplotách 10 až 70 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: 230429

Dátum: 01.04.1986

Autori: Tolman Jiří, Novák Jan, Šmidrkal Jan, Šimůnek Jaroslav, Karlíková Věra, Procházka Karel, Souček Jiří

MPK: D06L 3/16, D06L 1/12

Značky: teplotách, způsob, praní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní při teplotách 10 až 70°C roztokem obsahujícím biodetergent běžného složení a peroxosloučeninu typu perboritanu sodného nebo peruhličitanu sodného nebo peroxidu vodíku nebo peroxohydrátu močoviny vyznačený tím, že se po 5 až 60 minutách praní přidá do prací lázně aktivátor peroxosloučeniny typu anhydridu kyseliny ftalové, přičemž hmotnostní poměr aktivátoru k aktivnímu kyslíku obsaženému v peroxosloučenině je 3 až 40 ku 1.

Jednostupňový radiální turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230428

Dátum: 01.04.1986

Autori: Šídlo Pavel, Beran Jaromír, Futera Miroslav, Dvořák Pavel

MPK: F04D 29/28, F04D 29/42

Značky: turbokompresor, radiální, jednostupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor mající na letmém konci hřídele naklínováno oběžně kolo polootevřeného provedení, vyznačující se tím. že statorová krycí stěna (8) oběžného kola (1), vytvořená jako samostatný díl, je nastavitelně v osovém směru uchycena ke skříni (9) statoru, přičemž na hřídeli (4) oběžného kola (1) je upraven nákružek (14) o vnějším průměru (d2), který je větší, než vnitřní průměr (d1) opěrného nákružku (15) upraveného na...

Vedení chladicí kapaliny do chladicího kanálku nástroje u revolverových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230427

Dátum: 01.04.1986

Autori: Svoboda Jan, Pavelka Jiří

MPK: B23Q 11/10

Značky: strojů, vedení, revolverových, chladicího, chladicí, kanálků, nástroje, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vedení chladicí kapaliny do chladicího kanálku nástroje u revolverových strojů, vyznačené tím, že chladicí kanálek /16/ nástroje /15/ je propojen hadicí /7/, napojenou opačným koncem na výstup /19/ vyvedený s dutiny /8/, která je vytvořená v konzole /3/ upevněné svou základnou za nástrojovým držákem /2/ k revolverové hlavě /l/ pro zasunutí konsoly /3/ do úložného pouzdra /13/ objímky /4/ svým osazením /9/ se zhotoveným vstupem /18/, v němž je...

Zařízení pro odstraňování izolaci z napuštěného textilu nebo papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230426

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kencki Bruno, Janoszek Bohumil, Durczok Gerhard

MPK: H02G 1/12

Značky: odstraňování, zařízení, izolaci, textilu, papíru, napuštěného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro šrotování starých nepotřebných kabelů, zejména pro odstraňování izolaci z napouštěného textilu nebo papíru za účelem získání čistého šrotu barevných kovů. Zařízení sestává z kovového podstavce, vodící kladky, nad níž je nesouosé na výkyvné přítlačné páce upevněn kotoučový nůž s kruhovými břity s čistícím výstupním pouzdrem, kterým se protáhne kovové jádro a tím se získává čistý šrot barevných kovů. Účelem vynálezu je...

Dlaždice s protimraznými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230425

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kalík Jiří, Novotný Jaroslav, Hofman Ivo

MPK: E01C 5/22

Značky: dlaždice, vlastnostmi, protimraznými

Zhrnutie / Anotácia:

Dlaždice s protimraznými vlastnostmi zhotovená ze směsi kameniva, kamenné moučky a pojiva, vyznačená tím, že obsahuje 6 až 20 hm.% pojiva z plastů na bázi polyolefinů, například amorfního polypropylenu s 15 až 32 hm.% chemické protimrazné přísady, například krystalického chloridu sodného zrnitosti do 4 mm.

Způsob bezodpadové likvidace surové a/nebo předčištěné fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 230424

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Kůstka Miroslav, Žufníček Jiří

MPK: C02F 1/00

Značky: likvidace, fenolové, předčištěné, surové, bezodpadové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob bezodpadové likvidace surové a/nebo předčištěné fenolové vody odpadající při zplyňování tuhých a/nebo kapalných paliv působením vzduchu a/nebo kyslíku na fenolovou vodu při teplotě nejméně 100 °C a tlaku nejméně 0,22 MPa s následným jejím zavedením jako napájecí vody do procesu výroby páry a posléze spálením této páry spolu s palivem vyznačený tím, že se do procesu výroby páry ze surové a/nebo předčištěné fenolové vody přivádí odplyn z...

Zapojení integračního obvodu se zdvojovačem kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230423

Dátum: 01.04.1986

Autor: Haken František

MPK: H03K 9/06

Značky: kmitočtu, zapojení, obvodů, zdvojovačem, integračního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení integračního obvodu se zdvojovačem kmitočtu pro diskriminátor kmitočtově modulovaného datového signálu vyznačené tím, že vstupní svorka (l) je přes první odpor (Rl) připojena k invertujícímu vstupu operačního zesilovače (2), jehož neinvertující vstup je přes druhý odpor (R2) uzemněn a jehož výstup je připojen jednak přes Zenerovu diodu (ZD) na jeho invertující vstup, jednak na vstup tvarovače impulsů (3), jehož výstup je připojen přímo...

Způsob biologického odstraňování amoniakálního dusíku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 230422

Dátum: 01.04.1986

Autor: Hvízdal Zdeněk

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, biologického, amoniakálního, odstraňování, odpadních, dusíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologického odstraňování amoniakálního dusíku z odpadních vod s poměrem BSK5 ku celkovému dusíku menším než 4,0 nitrifikací a denitrifikací aktivovaným kalem vyznačený tím, že aktivační směs se vystavuje cyklicky oxickým a anoxickým podmínkám, přičemž pro vytvoření anoxických podmínek se k aktivační směsi za omezeného přívodu kyslíku přidává biologicky odbouratelný substrát s poměrem BSK5,ku celkovému dusíku větším než 4,0.

Způsob a zapojení k řízení energeticky úsporného chodu asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 230421

Dátum: 01.04.1986

Autori: Konopásek Oldřich, Žabka Lumír, Bříza Jaroslav

MPK: H02K 17/30

Značky: způsob, nakrátko, úsporného, kotvou, řízení, zapojení, energeticky, elektromotorů, asynchronního, chodu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení energetiky úsporného chodu asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko s přepínáním hvězda - trojúhelník, vyznačující se tím, že proudový signál odpovídající zatížení elektromotoru se porovnává s nastavenou mezní hodnotou, odpovídající sníženému výkonu elektromotoru v pracovní oblasti s nízkou účinností a při výkonu nižším než odpovídá této nastavené mezní hodnotě se motor přepojuje ze zapojení trojúhelník do zapojení hvězda...

Způsob zpracování vodných roztoků obsahujících amoniakální dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: 230420

Dátum: 01.04.1986

Autori: Grau Petr, Mostecký Jiří, Grünwald Alexander, Dohányos Michal, Rychtařík Václav, Vosyka Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: zpracování, obsahujících, roztoku, amoniakální, způsob, dusík, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vodných roztoků obsahujících amoniakální dusík srážením ve formě fosforečnanu hořečnatoamonného, zejména odpadních kalových vod po anaerobní fermentaci z velkochovů hospodářských zvířat, vyznačující se tím, že k roztoku obsahujícímu amoniakální dusík, se při teplotě od 5 do 50°C s výhodou 15 až 25°C přidá kyselina fosforečná a oxid nebo hydroxid hořečnatý v dávce 0,5 až 2 násobku stechiometrického množství, vztaženo na...

Samoobslužné zařízení pro příjem doporučených zásilek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230419

Dátum: 01.04.1986

Autori: Šálek Boris, Šubová Danka, Čapek Ján, Měrka Richard, Paluška Marián

MPK: G07F 17/26

Značky: zařízení, zásilek, samoobslužné, příjem, doporučených

Zhrnutie / Anotácia:

Samoobslužné zařízení pro příjem doporučených zásilek, tvořené razicím válcem s razníky a rovnoběžně s ním uloženými přítlačným válcem, vlhčicím válcem a barvicím válcem, opatřené zásobníkem pro zásilky a zásobníkem pro doklady, ke kterým vedou skluzy, čidlem zásilky a mincovníkem, vyznačené tím, že na razicím válci (14) jsou upraveny na jedné straně razník (5) zásilky a na druhé straně vedle sebe razník (12) podacího ústřižku a razník (13)...

Listěné jho statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230418

Dátum: 01.04.1986

Autori: Laštovica Milan, Němčík Stanislav, Severa Oldřich, Ordáň Jan

MPK: H02K 1/18

Značky: stejnosměrného, listěné, stroje, statoru

Zhrnutie / Anotácia:

Listěné jho statoru stejnosměrného stroje osmihranného tvaru, složené z vrstev jediného tvaru ve vrstvách střídavě na rub a na líc s překládáním spár ležících mimo osy hlavních pólů a překrytých hlavními póly, s plochými lištami s výhodou zapuštěnými ve vnějších drážkách jha, vyznačené tím, že ploché lišty /7/ překrývají dělící spáry /2/ segmentů /1/ a jsou se jhem spojeny sváry /10/ vně dělících spár /2/.

Výsuvné polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230417

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vinkler Emanuel, Zavřel Alois

MPK: B23Q 3/18

Značky: výsuvné, polohovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Výsuvné polohovací zařízeni, zapojené na společný přívod tlakového média, zejména pro upínací stoly a desky s omezeným pracovním prostorem, vyznačující se tím, že ho tvoří výsuvný válec /11/, ve kterém je uložen výsuvný píst /18/ s oboustrannou pístnicí /7/, opatřenou na jedné straně propojovacím zápichem /13/ a na druhé straně napojenou na nosnou desku /6/, ke které je pevně připojen rozdílně orientovaný polohovací válec /2/ a která je...

Spôsob čistenia odpadových vôd najmä z azbestocementovej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230416

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bednár Jozef, Kuzma Vladislav

MPK: C02F 1/00

Značky: spôsob, najmä, azbestocementovej, výroby, odpadových, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadových vôd najmä z azbestocementovej výroby na limity zbytkového znečistenia, vyznačujúci sa tým, že sa do odpadovej vody pridá v prvom stupni čistenia síran železnatý v množstve 0,5 až 10,0 g.l-l, v druhom stupni neaktivovaný prípadne aktivovaný bentonit v množstve 5,0 až 30,0 g.l-1 a v treťom stupni čistenia opäť síran železnatý alebo minerálna anorganická kyselina alebo kysličník uhličitý alebo vzduch v množstvách...

Zapojení omezovače rotorového a statorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230415

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/00, H02P 9/10

Značky: synchronního, rotorového, zapojení, stroje, omezovače, statorového, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení omezovače rotorového a statorového proudu synchronního stroje, složené z čidla převýšení rotorového proudu nad stanovenou mez, z čidla převýšení statorového proudu nad stanovenou mez, výběrového členu, zpožďovacího členu s řízeným zpožděním a regulačního členu, vyznačené tím, že zatímco na první vstup (3.l) výběrového členu (3) je připojen výstup (l.5) čidla (1) převýšení rotorového proudu nad stanovenou mez a na jeho druhý vstup (3.2)...

Způsob svařování dílců z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230414

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bařina Milan, Kšica Karel

MPK: B29C 27/06

Značky: termoplastů, dílců, svařování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob svařování dílců z termoplastů, příkladně velkoplošných stěnových prvků pro stavbu nádrží, založený na současném natavení stykových ploch dílců elektrickým odporovým ohřevem, s použitím mechanické síly k přitlačení natavených stykových ploch, vyznačený tím, že natavení se provádí prostřednictvím vložky ve tvaru kovového pletiva, vložené mezi stykové plochy spojovaných dílců a vykazující tvar a velikost odpovídající tvaru a velikosti...

Způsob likvidace fenolové vody z tlakového zplyňování paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 230413

Dátum: 01.04.1986

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C02F 1/16

Značky: palív, fenolové, způsob, zplyňování, likvidace, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace fenolové vody z tlakového zplyňování paliv za tlaku nejméně 0,4 MPa jejím odpařením prostřednictvím entalpie surového plynu a společným spálením vzniklé páry s palivem vyznačený tím, že se fenolová Voda o teplotě nejvýše 320 °C přivádí do procesu nepřímého chlazení surového plynu a její přebytek se nastřikuje do surového plynu před, do a/nebo za proces nepřímého chlazení surového plynu a/nebo do prostoru spalování paliva.

Ochranný kryt stolní kotoučové pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 230412

Dátum: 01.04.1986

Autori: Pála Miloslav, Vinčálek Vladimír

MPK: B27G 19/02

Značky: štôlni, ochranný, kotoučové

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný kryt stolní kotoučové pily, skládající se z nosného dílu umístěného v rovině řezu pily, který současně může sloužit i jako rozvírací klín, a který je nastavitelně upevněn ke stojanu nebo ke stolu pily, a z posuvného krytu opatřeného vodícími kladkami, průzory z bezpečnostního skla, náběhy pro vsunutí a vysunutí materiálu, zařízením pro usnadnění posuvu materiálu a zpětnou záchytkou, vyznačující se tím, že nosný díl (8) krytu, upevněný...

Způsob vedení kontinuální kultivace aerobních mikroorganismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230411

Dátum: 01.04.1986

Autori: Pešl Luboš, Sláma Vladimír, Kvasnička Jan

MPK: C12M 1/04

Značky: kontinuální, způsob, kultivace, mikroorganismu, vedení, aerobních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vedení kontinuální kultivace aerobních mikroorganismů, při kterém je získávána biomasa z uhlíkatého substrátu působením mikroorganismů a při kterém je hodnota zřeďovací rychlosti stanovována rovna podílu: specifická rychlost přenosu kyslíku x výtěžnost kyslíku koncentrace uhlíku ve vstupní větvi x výtěžnost zdroje uhlíku vyznačený tím, že pro stanovování zřeďovací rychlosti jsou hodnoty obou výtěžností uvažovány proměnné, závislé na...

Univerzální podložka pro žíhání svařovaných plášťů kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 230410

Dátum: 01.04.1986

Autori: Závodný Jan, Maštalíř Antonín

MPK: F27D 3/12

Značky: kruhových, univerzální, plastů, žíhání, svařovaných, podložka, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální podložka pro žíhání svařovaných plášťů kruhových nádob velkých průměrů a délek, například plášťů mlýnů, tlakových nádob a podobně, tvořená z několika sekcí, vyznačená tím, že rám (l) svařované konstrukce je opatřen symetricky oproti středu několika otvory (2) pro uložení několika párů otočných ramen (3) příhradové konstrukce, spojených s rámem (l) točně pomocí spojovacích prvků (4), přičemž rám (l) i otočná ramena (3) jsou opatřena...

Spôsob výroby potravinárského bielkovinového koncentrátu z horkých pivovarských kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230409

Dátum: 01.04.1986

Autori: Klempová Františka, Cupáková Mária, Hronček Ján

MPK: C12N 1/18

Značky: horkých, spôsob, pivovarských, kalov, bielkovinového, výroby, koncentrátů, potravinářského

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby bielkovinového koncentrátu z odpadaných horkých chmeľových kalov sa vyznačuje tým, že horké chmelové kaly sa protiprúdne extrahujú etanolom 50 až 70 °C teplým, po okyselení suroviny na pH 2,5 až do úplného zbavenia horkých látok.

Rychloběžná křídlovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230408

Dátum: 01.04.1986

Autor: Roller Jan

MPK: D01H 1/04

Značky: křídlovka, rychloběžná

Zhrnutie / Anotácia:

Je v principu obvyklé křídlovky pro předení, je však zjednodušená. V ose křídélek a jejich rotace je pevný osový čep, kol něhož se v několika ovinech ovíjí křídélky přást a stahem s něho se tvoří zákruty a tedy i příze. Jako druhý způsob provedení je místo čepu v ose křídélek upevněná trubička a z ovinů přástu na ní při jejich průvleku trubičkou a odtahem se vytváří zákruty a tím i příze.

Zapojení pro kontrolu funkce částí měřícího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230407

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kupča František, Křapa Antonín, Zapletal Zdeněk

MPK: G01P 13/00

Značky: zapojení, zařízení, částí, kontrolu, funkce, měřicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kontrolu funkce částí měřícího zařízení tvořeného vyhodnocovacím blokem a měřicím blokem, které jsou vzájemně propojeny a kde vyhodnocovací blok sestává alespoň ze zdroje stejnosměrného napětí, zdroje impulsů a vlastního vyhodnocovacího zařízení a kde měřící blok sestává z nejméně jednoho světelného zdroje a nejméně jednoho fotosnímače, vyznačující se tím, že výstup vyhodnocovacího bloku (II) je upraven pro volbu napájení...

Zariadenie na brúsenie bokov segmentových píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 230406

Dátum: 01.04.1986

Autor: Fodor Ivan

MPK: B24B 7/10

Značky: brúsenie, zariadenie, bokov, segmentových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na brúsenie bokov segmentových píl, vyznačené tým, že v stojane (12) je vertikálno posuvne uložený suport spodného vreteníka (1), opatreného na konci upínacím mechanizmom (6) a nad ním je na nosnej doske (4) horizontálno posuvne umiestnený horný vreteník (2), na konci opatrený brúsnym kotúčom (3) a ktorého pozdĺžna osa je súbežná s pozdĺžnou osou spodného vreteníka (l), pričom oba vreteníky (l,2) sú opatrené samostatným pohonom...

Zariadenie pre opakované dvíhanie dusadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230405

Dátum: 01.04.1986

Autor: Repatý Jozef

MPK: F16H 9/00

Značky: zariadenie, opakované, dvíhanie, dusadla

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na opakované dvíhanie dusadla na rovnakú výšku nad dusanú hmotu, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z navíjacieho bubna (10) otočne uloženého na dutej ose (l) otáčanej prostredníctvom kolesa (3) a s navíjacím bubnom spojenej zubovou spojkou (9), ktorej výsuvná časť je spojená čapom (8) s vypínacou tyčou (4) a kladkou (5), oproti ktorej je vypínací nábeh (7).

Bezpečnostní zpětné zrcátko, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230404

Dátum: 01.04.1986

Autor: Voženílek Jan

MPK: B60R 1/02

Značky: zrcátko, vozidla, bezpečnostní, motorová, zpětné, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zpětné zrcátko, zejména pro motorová vozidla, s jednolitou zakřivenou odraznou plochou, vyznačené tím, že odrazná plocha (3) sestává ze dvou plynule na sebe navazujících částí (4,5) s různými poloměry zakřivení, přičemž část (4) odrazné plochy (3) uspořádaná blíže k řidiči má poloměr zakřivení větší než 1,2 m a část (5) odrazné plochy (3) uspořádaná dále od řidiče má poloměr zakřivení menší než 0,6 m.

Zařízení k proteplování výrobků, zejména betonových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 230403

Dátum: 01.04.1986

Autori: Tydlitát Vratislav, Štěrba Alain

MPK: F27B 9/00

Značky: betonových, výrobků, stavebních, dílců, zejména, zařízení, proteplování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k proteplování výrobků, zejména betonových stavebních dílců, uspořádané jako víceetážovy tunel. ve kterém se jednosměrně pohybují podložky s dílci, obsahující zavážecí s vyvážecí vrata, tepelně izolační plášť a topná tělesa, vyznačené tím, že ve vstupní části tunelu přiléhající k zavážecím vratům (7) jsou vždy topná tělesa (9) všech etáží (3,4,5) tunelu vzájemné propojena do nejméně jedné uzávěrem opatřené pořadové větve (13), zatímco...

Spôsob zníženia obsahu rezistentných a zostatkových organických látok v odpadových vodách biosorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230100

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hässler Jozef, Rippa Fedor, Zekeová Zdena

MPK: C02F 3/12

Značky: vodách, obsahu, organických, látok, zostatkových, rezistentných, biosorpciou, zníženia, odpadových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposoba zníženia obsahu rezistentných a zostatkových organických látok v odpadových vodách biosorpciou, ktorého podstata spočíva v tom že do druhého a/alebo posledného stupňa biologickej aktivácie sa pridáva sorpčný materiál, ktorý sa vo vznose udržuje vzduchom a/alebo kyslíkom, pričom sa 50 až 100 % vytvoreného kalu recykluje do biologického stupňa aktivácie a najviac 50 % sa vo forme prebytočného kalu spolu so sorbentom...

Způsob spojování dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230096

Dátum: 01.04.1986

Autori: Jochman Jaroslav, Gajdoš Vasil, Končal Pavel, Drs Jan

MPK: B29H 7/22

Značky: dopravních, spojování, pásu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování dopravních pásů o nestejných tloušťkách nebo s nerovnoměrně opotřebovanými krycími vrstvami. Polymerní materiál během vulkanizace přechází z tekutého stavu do elastického stavu což umožňuje vyrovnání rozdílů v tloušťkách spojovaných dopravních pásů a dosažení rovnoměrného rozložení tlaku a teploty ve všech místech spoje. Na celý povrch horní části spoje se nanese a rovnoměrné rozetře vrstva rychle síťujícího polymerního...

Bezpečnostná úpinka k upínaniu obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230095

Dátum: 01.04.1986

Autori: Tököli Pavol, Vicena František

MPK: B23Q 3/06

Značky: bezpečnostná, obrobkov, upínaniu, upínka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je bezpečnostná úpinka k upínaniu upínania obrobkov pri trieskovom obrábaní. Bezpečnostná úpinka podľa vynálezu dosahuje bezpečné upnutie obrobku i pri maximálnom zdvihu. Ďalšou výhodou je, že upínacia a odopínacia poloha sa dá nastaviť v závislosti od tvar u upínaného obrobku. Plášť upínacej čeľuste súčasne chráni vnútorné funkčne časti úpinky voči vnikaniu nečistôt.

Spôsob výroby veľmi tvrdých bitúmenov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230094

Dátum: 01.04.1986

Autori: Révus Miloš, Masaryková Margita, Sventek Ján, Kopernický Ivan, Suchánek Vlastimil, Kresan Ondrej, Runa Alfréd, Náter Pavel

MPK: C10C 3/04

Značky: tvrdých, bitúmenov, spôsob, velmi, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby veľmi tvrdých bitúmenov penetračného rozmedzia 3-12 penetračných jednotiek pri teplote 25 oC a bodu mäknutia KG 80-105 oC. Veľmi tvrdé bitúmeny podľa vynálezu možno vyrobiť oxidáciou vzduchom pri teplote 200-300 oC surovín, vákuového destilačného zvyšku, zmesi vákuových destilačných zvyškov, prípadne zmesi vákuového destilačného zvyšku s menej hodnotnými rafinérskymi produktmi ako napr. extraktom po selektívnej rafinácii...

Zařízení na měření objemových změn objektů, zejména v lékařské faloplethysmografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230093

Dátum: 01.04.1986

Autor: Semerád František

MPK: A61B 5/10

Značky: zejména, objektu, lékařské, faloplethysmografii, měření, zařízení, objemových, změn

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na měření objemových změn objektů, zejména v lékařské falopthysmografii, sestavující z volumetrického snímače propojeného s měřičem objemových změn. Měřič objemových změn sestává z měrné nádoby /l/ opatřené náplní /10/ s tepelnou kapacitou v rozmezí 0,1 až 0,25 kcal kg-1 k-1, kterážto měrná nádoba /l/ je hermeticky spojena s měrnou stranou diferenciálního kapacitního snímače tlaků, který tvoří pružná kovová membrána /3/...

Kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 230092

Dátum: 01.04.1986

Autori: Zuzčák Jozef, Konta Pavol, Gomola Alojz, Smieško Juraj Ing

MPK: B65D 6/10

Značky: kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Kontajner je určený predovšetkým na skladovanie, prepravu materiálov a tovarov podliehajúcich poškodeniu alebo znehodnoteniu účinkom kondenzácie pár vo vnútornom priestore kontejnera. Pozostáva z kovovej rámovej nosnej konštrukcie z tenkostenných profilov, opláštenej aspoň dvoma nekovovými ološnými materiálmi vytvárajúcimi medzi sebou tepelno izolačnú vzduchovú medzeru. V jednej čelnej stene kontajnera je umiestnený dverný otvor. Kontajner je...

Aretačný mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 230091

Dátum: 01.04.1986

Autor: Vyskočil Pavol

MPK: G05G 17/00

Značky: mechanizmus, aretačný

Zhrnutie / Anotácia:

Aretačný mechanizmus, napríklad pre aretáciu polohy pohyblivých častí poháňaných valčekových dopravných tratí, ako je otočný stôl, vychylovací stol, priečny posuvný vozík apod. voči pevným častiam, pozostávajúcu z upevňovacieho uholníka, na ktorého stenu je na jednej strane upevnený priamočiary motor a na druhej strane vodiace teleso zarážky, na ktorom sú upevnené elektrické spínače orientované svojimi mechanickými ovládacími prostriedkami...

Víceúčelová propojovací svorkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230090

Dátum: 01.04.1986

Autori: Maštovský Josef, Holec Miroslav, Brož Václav

MPK: H01R 9/24, H01R 9/28

Značky: propojovací, víceúčelová, svorkovnice

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso svorkovnice má tvar tyče obdélníkového průzezu. V úhlopříčně protilehlých rozích průřezu jsou obdélníková vybrání. Pod prvním vybráním v jednom horním rohu vytváří těleso svorkovnice schod, jehož průřez je rovný průřezu druhého vybrání v protilehlém spodním rohu. Nad druhým vybráním vytváří těleso svorkovnice střísku. Na horní ploše schodu jsou válcové kolíky a ve stříšce jsou průchozí otvory, jejichž průměr a rozteč odpovídá průměru a...

Zariadenie na elektrochemické odhrotovanie hrncovitých obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230089

Dátum: 01.04.1986

Autori: Miškovič Ľubomír, Trebichavský Ctibor, Nemšák Ján

MPK: B23P 1/02

Značky: elektrochemické, hrncovitých, zariadenie, obrobkov, odhrotovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odhrotovávať obrobky, i pri menšej sériovosti. Uvedeného účelu sa dosahuje pracovným nástrojom, podľa vynálezu ktorého podstatou je že vyústenie elektrolytu sa smerom k činnej časti nástroja rozširuje. Pracovná medzera je od 0,3 do 5 mm. Na dne hrncovitého obrobku je uložená elektroizolačná vložka.