Archív za 1986 rok

Strana 155

Zapojení pro indikaci výpadku symetrického zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230772

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hladil Karel, Papírek Tomáš

MPK: H02H 7/20

Značky: indikaci, zdroje, výpadku, napětí, symetrického, zapojení

Text:

...přes pátý odpor g se zápornou vstupní svorkou lg a emitorem s první výstupní svorkou gg. Kladná vstupní svorka ll je spojene s první výstupní svorkou lg přes čtvrtý odpor 1. Katoda druhé diody Q je spojene s bází druhého tranzistoru §, jehož emitor je spojen s druhou výstupní svorkou li a kolektor je spojen s první výstupní svorkou . Emitor druhého tranzistoru Ě je spolu s druhou výstupní svorkou li ještě spojen s anodou zenerové diody łg...

Zapojení můstkového obvodu pro měření odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230771

Dátum: 01.04.1986

Autor: Rejlek Jan

MPK: G01R 17/10

Značky: měření, odporu, obvodů, zapojení, můstkového

Text:

...kondenzátorem gg se apolečným vodičem Z.Hodnoty odporů ł, 3, Ž a Í tvořících můstek a hodnotu napájecího odporu gł je třeba volit tak, aby úbytek napětí na druhém odporu Ě nebyl větší než je prahové napětí řídící elektrody prvního tranzistoru Ž. Pak první tranzistor § udržuje automaticky napětí mezi druhým uzlem 95 a společným vodičem Z rovné prahového napětí své řídící elektrody. Kdyby toto napětí bylo např. vyšší, první tranzistor Ž...

Zařízení k tepelnému opracování plochých ohebných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230770

Dátum: 01.04.1986

Autori: Žůrek František, Rektořík Vladimír, Mičulka Zdeněk, Janírek Vladislav

MPK: C14B 1/10

Značky: zařízení, ohebných, plochých, opracování, tepelnému, materiálů

Text:

...kapaliny, která je unáěena porézním povrchem po celé dělce pružné pracovní části přítlačného válce. Přítlačný válec, je tak chráněn proti poškození tepelným účinkom opacovacího válce.Príklad .provedení zařízení podle vynálezu je schémeticky zobrazen na výkresech, kde značí obr. 1 celkový närýs s částečnýmiřezy přítlačrxým válcem e uložením vodicí kladky, obr. 2 řez rovi nou A - A dle obr. 1 a obr. 3 detail smáčecí trubice. Na čepech l...

Způsob přípravy keramického těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 230769

Dátum: 01.04.1986

Autori: Jedlička Pavel, Kuneš Karel, Hanykýř Vladimír, Vycudilík Pavel, Šabata Stanislav

MPK: C04B 33/02

Značky: přípravy, těsta, způsob, keramického

Text:

...zpraoovávané keramické hmoty. Při zpracování vratných odpadů Keramické hmoty je výhodné zpracovat suspenzi z vratných odpadů dvěma způsoby. Bud se do suspenze přimísí flokulační činid~ la a takto upravená suspenze se zahněte společně s granulátem na těsto požadované konzistence,nebo se do suspenze přimísí deflokulační činidla a takto upravená suspenze se vysuší samostatnéanebo v jakémkoliv poměru se suspenzí z čerstvé připravené kerah...

Pletenotkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230768

Dátum: 01.04.1986

Autori: Řehák Jan, Zmatlík Václav, Tlapa Bohumír, Žid Jaromír, Jíša Miloslav

MPK: D04B 39/06

Značky: textilie, pletenotkaná

Text:

...3 230 708 Podle jine varianty provedení pletenotkená textílie zútežná očke provezují e vratnýni oenovníni očky pleteeke oenovní vnzbý vo eloupcíeho Iekovóto dva epolu soneedící eloupky oček vykezují vsújelně proti eobi ob řádek poeunuti zátešni očko e vretná oenovní očko, přičemž v každé sloupku oček ee etřídeáízátežná očko e vretnýei oenovníeí očky.Poaíe oeleiho provedení pletenotkene textílie vytväřejí zátaäné klíčky volně ležící...

Zařízení pro dávkování kapalných vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230767

Dátum: 01.04.1986

Autor: Batík Jan

MPK: G01F 13/00

Značky: kapalných, zařízení, vzorků, dávkování

Text:

...tří vývodů, jednak se zásobníkem gg činidla přes dávkovací čerpadlo gý se zpětným ventilem, jednak s přívodním potrubím gg vzorku přes elektromagnetický ventil gl. Přívodní potrubí gg vzorku je zaústěno do nádobky gg, přičemž je na něm mezi elektromagnetickým ventilem gl a nádobkou gg upraveno odbočné potrubí 32 s odběrovým čerpadlem gg. Volný konec odbočněho potrubí gg je vyveden do odpadu. Elektriokými přenosowými cestami je s přestavníkem...

Zařízení pro provádění pohybu kladecích jehel, zejména pro pletotkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230766

Dátum: 01.04.1986

Autor: Bernátek Oldřich

MPK: D04B 39/06, D04B 27/26

Značky: stroje, jehel, pletotkací, provádění, pohybu, zařízení, kladecích, zejména

Text:

...koncích jsou navařeny neznázorněné čepy ł,které~jsou uloženy v ložiscich postranic 1. Ib obvodě trubky 5 je nenesena kluzná hmota Ž na př. Gamapest,ve které jsou vyfrézovány drážky § pro kolênka Z známých kladecích jehel §. Drážka §má na obvodu vačkového válce g vždy po 180 výchylku střídavě vlevo. a vpravo rovnající se výchylce kolénka Z kladecí jehly § s vo dícím očkem gg.Vačkový válec g je obepnut vnější silnostěnnou trubkou 3 z lehké...

Zařízení pro výměnu převodovek spodního stavění válců vertikálních válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230765

Dátum: 01.04.1986

Autori: Šimáček Pavel, Müller Josef

MPK: B21B 35/12

Značky: válcovacích, stolic, výměnu, převodovek, stavění, válců, vertikálních, spodního, zařízení

Text:

...montáž e demontáž převodovek vertikálního stavění je možno využít růze ných příslušenství vlastní vertikální válcovací stolice, jakoje například kazeta s prsoovními váloi a zařízení pro výměnu ka zety.Zařízení pro výměnu převodovek epodního stavění válců ver tikálních váloovacích stolic podle vynálezu je schematicky znázorněno na obr.l-3 připojenýeh výkresů. 0 br.1 je náryený pohled e obr.2 je půdorysný pohled na zařízení pro výměna...

Zařízení pro stavění válců vertikálních válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230764

Dátum: 01.04.1986

Autori: Šimáček Pavel, Forejt Jiří

MPK: B21B 31/12

Značky: stavění, vertikálních, zařízení, válcovacích, stolic, válců

Text:

...použít při systému pohonu vertikální válcovací stolice pomocí jednoho vertikálního motoru, zavěšeného pod hlavní vertikální převodovkou pro pohon pracovních válců, protože tento motor je situován do místa obvykle používaného pro umístění pohonu jednoho stevěcího šroubu.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro stavění válců vertikálních váloovacích stolic podle vynálezu, opatřené stavitel- nou a vyjímatelnou válcovací kazetou, kde...

Způsob výroby surového železa v šachtovém reaktoru z pevné vsázky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230763

Dátum: 01.04.1986

Autori: Pavlík Oldřich, Kabeláč Oldřich, Hohn Josef, Kupka František, Slonka Oto

MPK: C21B 11/00

Značky: šachtovém, vsázky, výroby, železa, surového, pevně, reaktoru, způsob

Text:

...plynu, vodíku, současně s kyslíkem generátorovým hořákem, umístěným v šachtovém reaktoru nad hladinou strusky, případně s prachovým vápnem a prachovou rudou. 23 703Výhodou způsobu podle vynálezu je, že do šachtového rea~ ktoru vstupuje již přehŕštý redukční plyn, vzniklý spálením prachového uhlí v generátorovám hořáku, o teplotě 2 000 až 2 300 ° C, čímž klesne spotřebu koksu cca až na 200 kg ne 1 t surového železa, dále to, že...

Zapojení pro usnadnění příznakové analýzy číslicových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230762

Dátum: 01.04.1986

Autori: Semecký Jiří, Kolliner René, Kubát Richard, Houdek Jan, Míček Petr, Uhlíř Karel

MPK: G06F 11/32

Značky: příznakové, obvodů, analýzy, usnadnění, zapojení, číslicových

Text:

...gg příznokového analyzátorugg a dále blok Q funkce zastavení na odlišnóm pŕíznaku je svým výstupom gl zapojen do třetího vstupu gg řídicích obvodů gg přiznakového analyzátoru gg. První vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlíšném příznaku je spojen s výstupom gg bloku Q porovnávaoích obvodů pŕíznakového analyzátoru 25. Druhý vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlišném pŕíznaku je spojon s výstupom 31 bloku gg volby režimu příznakového...

Způsob oddělování nerozpustných látek, obsahujících radioaktivní prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230761

Dátum: 01.04.1986

Autori: Nápravník Jiří, Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel

MPK: G21F 9/04

Značky: rádioaktivní, způsob, látek, nerozpustných, prvky, oddělování, obsahujících

Text:

...ž nPůeobením elektrického pole a elektrolytickýchplyndgvzni-.kajících při vnoření aítových elektrod uapoŕádaných v těená blízkosti u sebe do odpadních vod a kald,dochazí k flokulaoi a flotaci tuhé fáze vdzající na sebe aktivitu. Tuhá fáze ee hromadí u hladiny a je například hrablem či jiným vynaäecím úatrojím oddělována od čiré kapaliny. Odatranění radioaktivních látek má za näeledek podetatný pokles aktivity odváděněho roztoku i jeho...

Zařízení pro vlhčení práškovitých materiálů při výrobě instantních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230760

Dátum: 01.04.1986

Autori: Těšík Jan, Langer Miroslav, Choc Miroslav

MPK: B01F 3/12

Značky: materiálů, výrobe, práškovitých, zařízení, vlhčení, instantních, produktů

Text:

...z rozvodné trubky v níž jsou umístěny nejméně dvě řady trubiček kolmo na její podálnou esu,jehož podstata spočíva v tom,že podélné osy trubiček alespoň jedné řady se protínadí pod rovinou rozvodné trubky a podélné osy alespoň jedné°řady se protínají nad touto rovínou nebo jsou vzájemné rovnoběžné.Vlastní rozvodné trubka jestočená v rovíně nebo v prostoru. ANový účinek doeahovaný zařízením podle vynálezu se prejavuje tím,ževčástice...

Odlucovač kvapiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230759

Dátum: 01.04.1986

Autor: Fančovič Karol

MPK: B01D 3/10

Značky: odlučovač, kvapiek

Text:

...kvapiek na predchádzajúci a následný aparát je výhodné vykonať normalizovanými zábrusmi s háčikmi z ktorých spodný môže byť s vý~ hodou predĺžený a zošikmený prírubami, rýchlospojmi a podobne. Odlučovač kvapiek môže byť tiež vyrobený ako pevný celok s predchádzajúcim alebo nasledujúcim aparátom tiež e obomi.V pripade zaradenie odlučovača kvapiek do zostavy vákuovej destilečnej aparatúry sa tým vylúčia najviac namáhané normalizované...

Vpichovaná textilní hadice a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230758

Dátum: 01.04.1986

Autori: Steinz Stanislav, Antoš Pavel, Domas Josef, Kotrouš Jiří

MPK: D04H 1/46

Značky: její, hadice, výroby, způsob, textilní, vpichovaná

Text:

...pouze po obvodě hadice. Kezpevnění trubky ve směru osy nedochází.Dále je známé zpevnění vpichovených hadic v kombinaci s výztužnými tkaninami. Nevýhodou tohoto provedení je potřebu přípravy zpevňovaoích tkanin, zhoršení technologických podmínek při vpichování a zejména snížení poréznosti hadice a zhoršení propustnosti-VDále jsou známé konstrukce vpichovaných truhkových.texti 1 ií,u kterých dochází ke střídání vrstev vlákenných roun, líšících...

Spôsob pestovania buniek in vitro na celulózových mikronosičoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230757

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kuniak Ľudovít, Hána Ladislav, Veber Pavel, Szantó Ján, Antal Miroslav, Beneš Milan

MPK: C12N 11/12, C12M 3/04

Značky: celulózových, buniek, mikronosičoch, spôsob, vitro, pestovania

Text:

...N.A. de Bruýne, B.J. ívíorganAmer. Lab. 35, 251 (1981 l 7 uvádzajú súčasných výrobcov mikronosičov.230 757 Výrobca Krajina Firemné Zloženie Priemer ~ . oznacenie mikronosičov,am Bio-Rad USA Bio-Carriers poiyakryiamid 120 - 180 Flow Labs USA Superbead DEAE-Sephadex (dietylamino- 135 - 205 etyl-dextran) Lux USA Cytospere modifikovaný polystyrén 16 ° 230 NUNC Dánsko Biosilon modifikovaný polystyrén 16 ° 300 Pharmácia Švédsko Cytodex...

Zapojení měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230756

Dátum: 01.04.1986

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H02M 5/27

Značky: měniče, kmitočtu, zapojení

Text:

...monostabilní klopný obvod g.Signál o kmitočtu fi. přivedený na vstupní svorku g,je upraven monostabílním klopným obvodom g na impulsy s konstantní šiřkou a amplitudou. upravený signál prochází fi 1 trem,tvo~ řeným prvním odporem § a prvním kondenzátorem 5, přes druhý odpor Q na vstup zesilovače Z. Zesilovač Z spolu s druhým a třetím odporem Q a § a druhým kondenzátorem g pracuje jako zesilovač střední hodnoty. Na jeho výstupu je...

Zabezpečovací zařízení chladicího systému experimentálních aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 230755

Dátum: 01.04.1986

Autori: Jirák Josef, Fiala Václav

MPK: G12B 15/00

Značky: experimentálních, chladicího, zabezpečovací, systému, zařízení, aparatur

Text:

...ljž a přepadová trubka rezervoáru 12, ústí. do odpadního potrubí 15. Voda z vodního řádu nee přivádí do rezervoá ru 12. otevřením třetího uzavíracího ventilu al. Z rezervoáru 12. lze vodu vypustit do odpadního potrubí 15, rovněž druhým uzavíracím ven~ ti-lem 15,. Výstup ą sondy LQ je připojen ke vstupu b obvodu indikace L 1 se světélným indikátorem. Na obr. 2 je znázorněna jedna z variant skutečného provedení sondy m, uložené v tělese g...

Soustava spisových archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230754

Dátum: 01.04.1986

Autor: Lang Vladimír

MPK: B42F 21/12

Značky: spisových, soustava, archů

Text:

...Je nepoo píratelnou ekutečností, že při dnešním stavu řízení písemného styku je možno každou spisovou složku označit za černou skříňku,nebot nikdo nemůže s určitostí říct, které písemností ve spisových složkách obsažené, jsou nebo nejsou vyřízeny, případně v jakém stavu zpracování se necházejí, což v podstatě ilustruje celý dnešní nepříznivý stav řízení písemného styku.Přehled o časovém průběhu zpracovávaných písemností, to je.o časových...

Jednodílná plastiková zátka s chráničem broků pro brokové náboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230753

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hrdina Josef, Malimánek Václav, Švejda Josef

MPK: F42B 7/04

Značky: brokové, chráničem, jednodílná, náboje, broků, plastiková, zátka

Text:

...s chráničem broků, jejíž střední pružnou část tvoří soustava stěn ve tvaru lomených oblouků.Na obr. 2 je znázorněna druhá varianta pružné části zátky, kterou tvoří soustava stěn ve tvaru dvou rovnoběžníků. Na obr. 3 je pohled na žebrovou výztuhu dna těsnící části zátky.Jednodílná plastiková zátka Š (obr. 1) je tvořena chráničem broků g ve tvaru váloovitého kališku, střední pružnou částí Q a těsnící částí Q. Chránič broků 3 tvaru válcovitého...

Vostavba do vyprádzňovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 230752

Dátum: 01.04.1986

Autori: Lebeda Damián, Maťaš Pavol

MPK: E03D 3/12

Značky: zariadenia, vyprádzňovacieho, vostavba

Text:

...vynálezu Ja znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je v tele a na °bľ- 2 V 53111109Voatavhe do vyprázdüovacieho zariadenia podľa tohoto vynálszu je pevná, znázornená na obr. l, vytvorená z dvoch časti 5,3. ktoré aú v priestore tesniacich plôch vybavena otvormi, z rúry 6 rozdelenej najmenej na dva časti medzi ktorými je vytvorená tesniace plocha 5 , ktorá je svojim horným koncom zavesené na ovládacej páka lg uchytanýe v...

Zapojení pro řízení synchronního rozběhu, chodu a brzdění dvou i více krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230685

Dátum: 01.04.1986

Autori: Dušek Tomáš, Hamáček František, Krčma Alen, Šindelář Jaroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, synchronního, rozběhu, více, brzdění, motorů, chodu, krokových, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky - krokové motory a řeší synchronní rozběh. chod a brzdění dvou i více krokových motorů pomocí dvou porovnávacích obvodů signálů z každé ze shodných fází čidel motorů, z nichž signály z čidla motoru s nejmenší okamžitou rychlostí řídí synchronní rozběh a chod, zatímco signály z čidla motoru s největší okamžitou rychlostí řídí brzdění. Porovnávací obvody (OP) a (OR) a kombinační logický obvod...

Zapojení k řízení impulsů krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230679

Dátum: 01.04.1986

Autor: Juráček Karel

MPK: H02P 8/00

Značky: impulsů, řízení, krokového, motorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení určeného k řízení impulsů krokového motoru, zejména k řádkování u otiskovacích a jim podobných zapisovacích jednotek. Odstraňuje dosavadní používání zpětnovazebních členů se systémem řízení clonových. Řádkování se provádí výhradně automaticky pomoci předvolby v požadované rozteči. Jeho podstata spočívá v tom, že se vstupním systémem je spojen vratný nastavitelný člen, zdroj signálu pro krokový motor a elektronická...

Způsob přípravy trichlorpentafluorpropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230450

Dátum: 01.04.1986

Autori: Dědek Václav, Paleta Oldřich, Kvičala Jaroslav

MPK: C07C 19/08

Značky: způsob, trichlorpentafluorpropanu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je příprava trichlorpentafluorpropanu jednoduchou syntézou, která v souhrnu sestává ze dvou reakčních stupňů, jestliže se vychází z průmyslově vyráběných látek. Účelu se dosáhne tím, že se fluoruje fluoridy antimonu směs isomerů tetrachlortetrafluorpropanu, která vzniká reakcí trichlorfluormethanu s chlortrifluorethenem v přítomnosti chloridu hlinitého. Fluorace se provádí za tlaku 0,1 až 2 MPa a teploty 110 až 180 °C. Jako...

Způsob přípravy 1,2,3-trichlorpentafluorpropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230449

Dátum: 01.04.1986

Autori: Dědek Václav, Paleta Oldřich, Kvičala Jaroslav

MPK: C07C 19/08

Značky: 1,2,3-trichlorpentafluorpropanu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je příprava uvedené látky, která v souhrnu sestává ze tří reakčních stupňů, jestliže se vychází z průmyslově vyráběných látek. Žádaného účelu se dosáhne tím, že se fluoruje 1,1,2,3-tetrachlortetrafluorpropan fluoridem-chloridem antimoničným. Tento výchozí halogenpropan se získá dvojstupňovou syntézou tak, že se reakcí trichlorfluormethanu s 1,2-dichlordifluorethenem v přítomnosti chloridu hlinitého nejprve připraví...

Způsob přípravy 1,1,2,3-tetrachlortetrafluorpropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230448

Dátum: 01.04.1986

Autori: Paleta Oldřich, Dědek Václav

MPK: C07C 17/20, C07C 19/08

Značky: přípravy, 1,1,2,3-tetrachlortetrafluorpropanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je příprava uvedené sloučeniny jednoduchou syntézou,která v souhrnu sestává ze dvou reakčních stupňů, jestliže se vychází z průmyslově vyráběných látek. Účelu se dosáhne tím, že se fluoruje fluoridy antimonu směs isomerů pentachlortrifluorpropanu, která vzniká reakcí trichlorfluormethanu s 1,2-dichlordifluorethenem v přítomnosti chloridu hlinitého. Fluorace se provádí za tlaku atmosférického nebo do tlaku 1,5 MPa, jako fluorační...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 230447

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hlinšťák Karol, Bajús Martin, Baxa Jozef

MPK: C10G 69/06

Značky: výroby, spôsob, ťažkých, pyrolýzou, olefínov, hydrokrakovania, podielov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je výroba olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania. Podľa vynálezu sa z produktov hydrokrakovania oddelí zvyšok skladajúci sa zo zmesi alkánov a alkylmonocyklánov s obsahom aromátov do 10 % hm. s teplotou varu nad 360 °C, ktorý sa pyrolyzuje pri teplote 750 až 900 °C pričom sa získa 26 - 38 % hm. etylénu. Zvýšenie konverzie a potláčanie tvorby koksu sa dosahuje prídavkom sírnych zlúčenín. Vynález može byť využitý v...

Zařízení pro stavitelné otáčení sedadla kolem svislé osy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230446

Dátum: 01.04.1986

Autor: Zohorna Bedřich

MPK: B60N 1/02

Značky: svisle, zařízení, sedadla, stavitelné, kolem, otáčení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro stavitelné otáčení a nastavení otočného sedadla, zejména řidiče v dané poloze. Mezi nosičem sedadla a úložnou deskou, opatřenou aretačními zářezy pro aretační páku, je vytvořen dutý prstencový prostor, v němž je upravena alespoň jedna antifrikční vložka.

Dezodoračná zložka nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230445

Dátum: 01.04.1986

Autori: Mikel Miroslav, Polievka Milan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Šubert Jiří

MPK: C08K 5/34

Značky: dezodoračná, nadúvadla, zložka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia kaprolaktámu a/alebo jeho oligomérov ako dezodoračnej zložky při výrobe a/alebo aplikácií nadúvadla na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu v množstve 2 až 40 % hmot. na celkovú hmotnosť nadúvacej zmesi. Vynález je možné využiť pri výrobe alebo aplikácii nadúvadla v chemickom, plastikárskom alebo gumárenskom priemysle.

Zapojenie plnoautomatického dolaďovania kmitočtu pri frekvenčnej modulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230444

Dátum: 01.04.1986

Autor: Poláček Milan

MPK: H03J 7/122

Značky: plnoautomatického, kmitočtu, frekvenčnej, modulácii, dolaďovania, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia plnoautomatického dolaďovania prijímaného kmitočtu u rozhlasových prijímačov pásiem VKV, kde ručné ovládanie AFC - "Automatic Frequency Control" je nahradené elektronickým obvodom bez nutnosti vonkajšieho ovládania. Elektronický obvod pozostáva z vysokofrekvenčného usmerňovača, rovnomerného zosilňovača, oneskorovacieho člena a spínača, ktorý ja ovládaný prítomnosťou signálu v medzifrekvenčnom zosilňovači.

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230443

Dátum: 01.04.1986

Autori: Střešinka Jozef, Sýkora Stanislav, Komora Ladislav, Macho Vendelín, Komorová Eva, Rendko Tibor, Suran Pavol

MPK: C08K 5/10, C08G 63/02

Značky: výroby, polymérneho, zmäkčovadla, monomérneho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla plastických a/alebo elastických makromolekulových materiálov na báze kyslíkatých východiskových surovín, esterifikáciou a/alebo preesterifikáciou a/alebo polyesterifikáciou pôsobením organických hydroxyzlúčenín pri teplote 60 až 260 °C, spravidla za spolupôsobenia esterifikačného katalyzátora, pripadne za prítomnosti rozpúšťadiel, vyznačujúci sa tým, že na vedľajšie produkty z výroby...

Spôsob prípravy asfaltových hmôt modifikovaných kaučukom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230442

Dátum: 01.04.1986

Autor: Podolan Jozef

MPK: C08L 95/00

Značky: hmot, spôsob, asfaltových, přípravy, modifikovaných, kaučukom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy asfaltových hmôt modifikovaných kaučukom pre penetračné, izolačné a zálievkové účely, vyznačujúci sa tým, že 5 až 20 %-ný roztok syntetického kaučuku, napr. butadiénstyrénového kaučuku v organickom rozpustidle zo skupiny zahrňujúcej aromatické, alifatické, chlórované uhľovodíky, sa mieša s roztaveným asfaltom alebo asfaltom rozpusteným v rozpustidle v pomeroch 1 diel asfaltu ku 0,01 až 0,20 diela syntetického kaučuku...

Zařízení pro regulaci přítlaku cívky, zejména na křížem soukacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230441

Dátum: 01.04.1986

Autori: Holý Zdeněk, Zemek Jiří, Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/52

Značky: křížem, cívky, zařízení, strojích, regulaci, zejména, soukacích, prítlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci přítlaku cívky, zejména na křížem soukacích strojích, kde cívky jsou upevněny v odklopných cívkových rámech a kde příslušná síla pro ovládání je vyvozena pružinou, která je s místem působiště své síly spojena podélným ohebným prostředkem, který je alespoň z části opásán kolem zakřiveného tělesa, přiřazeného k ramenu pomocné páky zvedacího mechanismu cívkového rámu.

Zařízení pro ustavení předlohové cívky v mezipoloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 230440

Dátum: 01.04.1986

Autor: Sojka Oldřich

MPK: B65H 67/04

Značky: předlohové, zařízení, mezipoloze, cívky, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení předlohové cívky v mezipoloze, zejména na automatických soukacích strojích, sestává z dvojice vzájemně pohyblivých ramen, jejichž semknuté volné konce vzájemně tvoří zužující se gravitační skluz pro spodní část dutinky předlohové cívky, přičemž spodní vrchol gravitačního skluzu leží v dráže špičky přenášecího trnu, kterým se v gravitačním skluzu vystředěná předlohová cívka přenese po rozevření vzájemně pohyblivých ramen do...

Zařízení k brzdění cívky na textilních strojích, zejména na soukacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230439

Dátum: 01.04.1986

Autor: Zemek Jiří

MPK: B65H 63/00, B65H 54/54

Značky: zařízení, cívky, brzdění, textilních, zejména, soukacích, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k brzdění cívek na textilních strojích, zejména na soukacích strojích, kde cívky jsou upínány mezi upínací kotouče, uspořádané v ložiskových tělesech a kde z technologických a provozních důvodů je třeba cívky rychle zabrzdit, čehož se dosahuje axiálně posuvným uspořádáním ložisek upínacích kotoučů v ložiskových tělesech proti pražným členům se stavitelným předpětím, umístěných rovněž v ložiskových tělesech, přičemž ložisková tělesa...

Hybridná forma, upraviteľná pre overovaciu a presnú sériovú výrobu z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230438

Dátum: 01.04.1986

Autori: Meheš Pavol, Bednár Michal, Braciník Bohdan

MPK: B29F 1/022

Značky: výrobu, sériovú, upraviteľná, presnú, plastov, forma, overovaciu, hybridná

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridná forma upraviteľná pre overovaciu a presnú sériovú výrobu presných výstrekov z plastických látok pozostáva z rámu základovej dosky, na ktorej je umiestnená kotevná doska ako hybridná spojovacia časť spoločná pre jednonásobnů a viacnásobnů formu, vyznačujúca sa tým, že na nosnom spojovacom základe /2/ sú prestaviteľné a upraviteľné jednotlivé časti vstrekovacej dutiny a to jadro /13/ a čeľuste /8/ umiestnené v strede formy a/alebo...

Zařízení pro zapředení příze na bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230437

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bače Jiří, Hrdličková Alena, Sloupenský Jiří, Brožková Marie, Buryšek František, Šilar Zdeněk

MPK: D01H 1/12, D01H 15/02

Značky: zapředení, bezvřetenových, dopřádacích, zařízení, strojích, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Zapřádací mechanizmus s ústrojím na zkrácení příze na určitou délku, s odváděcím kanálem pro odvod odděleného konce příze a s výstupním kanálem pro odvod předené příze je zdokonalen tím, že výstupní kanál obsahuje posuvnou trubičku, která v zapřádací fázi zasahuje do odtahového kanálu spřádací jednotky a eliminuje vliv odváděcího kanálu. Výhodné je rovněž to, že při předení je mezi výstupem odtahového kanálu a vstupem do zapřádacího mechanizmu...

Kanyla na odber vzorky zo zmrazených surovín a potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: 230436

Dátum: 01.04.1986

Autori: Mlynek Milan, Šimovec Bohuš, Ľahučký Rudolf, Kováč Ľubomír

MPK: G01N 1/08

Značky: potravin, surovin, zmrazených, vzorky, odber, kanyla

Zhrnutie / Anotácia:

Kanyla na odber vzorky zo zmrazených surovín a potravín z nerezového materiálu, ktoré je na jednej strane upevnená na strieracie zariadenie medzičlánkom alebo nosnou časťou opatrenou odvzdušňovacími otvormi a na druhej strane je opatrená funkčnou odďeľovacou časťou vyznačená tým, že rúrka /13/ má vo svojej prednej funkčnej časti /12/ vytvorenú vnútornú plochu v tvare zrezaného kužeľa s vrcholovým uhlom /?/ v rozmedzí 20° až 90°, pričom priemer...

Dvojice spínacích kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230435

Dátum: 01.04.1986

Autori: Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav, Dymeš Lubor

MPK: H01H 1/04

Značky: dvojice, spínacích, kontaktů

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojice spínacích kontaktů pro spínání obvodů stejnosměrného proudu, jejíž kontakty jsou vytvořeny z rozdílných materiálů a jsou v obvodu stejnosměrného proudu zapojeny polarizovaně, vyznačující se tím, že kladný kontakt dvojice je tvořen měděným nosičem, opatřeným vrstvou stříbra o síle nejméně 0,1 mm, kdežto protilehlý záporný kontakt je vytvořen z mědi.

Uspořádání kapalinového chlazení výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230434

Dátum: 01.04.1986

Autori: Petrů Ctibor, Mučalová Marie, Pivrnec Miroslav

MPK: H01L 23/44

Značky: součástek, uspořádání, polovodičových, výkonových, chlazení, kapalinového

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání kapalinového chlazení výkonových polovodičových součástek opatřených teplosměnnými plochami a ponořených i s jejich příslušenstvím v nádobě s izolační chlacící kapalinou, vyznačené tím, že nádoba (1), v níž jsou u dna umístěny. s výhodou v jedné rovině, výkonové polovodičové součástky (2) opatřené teplosměnnými plochami (3) a příslušenstvím, je otvorem ve víku spojena stoupacím potrubím (6) se vstupem nad ní umístěného chladiče (5),...