Archív za 1986 rok

Strana 153

Kompaktní přístroj pro vyhodnocení teplotního namáhání kovu turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227963

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pokorný František, Žežulka Jaroslav, Veinfurt František, Walter Karel, Sluka Zdeněk

Značky: prístroj, vyhodnocení, namáhání, turbiny, teplotního, kompaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kompaktní přístroj pro vyhodnocení teplotního namáhání kovu turbiny tvořený pevným obalem s prvky pro upevnění, se síťovým vypínačem a kabelovými vývodkami jehož součástí jsou vstupní obvody kompaktního přístroje, korekční obvody, model teplotního namáhání, obvody vyhodnocení mezních hodnot, obvody vyhodnocení měřené veličiny a měřicí přístroj, vyznačené tím, že vstupní obvody (1) kompaktního přístroje jsou svým výstupem (1.1) připojeny na...

Kapilára pro polarografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227962

Dátum: 15.04.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: polarografii, kapilára

Zhrnutie / Anotácia:

Kapilára pro polarografii zvláště při potenciálech mezi -1,5 V a -3,5 V proti nasycené kalomelové elektrodě, vyznačená tím, že uvnitř dutiny (2) vytvořené v tělese kapiláry (1), vymezené v dolní části ústím (6) kapiláry (1) a v horní části zúženým místem (7), je uspořádán elektrický kontakt (3).

Kabelový přívod elektrického proudu k pohyblivým zařízením po vymezené kolejové dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227961

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jakeš Boris

Značky: kabelový, přívod, pohyblivým, vymezené, elektrického, zařízením, dráze, kolejové, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Kabelový přívod elektrického proudu k pohyblivým zařízením po vymezené kolejové dráze, například ke kočce jeřábu, jehož vlečné kabely jsou nepojeny na rozvodovou skříň na mostě jeřábu a na rozvodovou skříň na kočce jeřábu, kde vlečné kabely jsou mezi rozvodovými skříněmi mostu a kočky jeřábu zavěšeny na jednom až třech nosných vozíkách, pojízdně uložených na nosníku nebo nosnících s osou rovnoběžnou s osou mostu jeřábu, vyznačený tím, že vlečný...

Zařízení pro automatické nastavení a regulaci pracovní hloubky zemědělského nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227960

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kadlec Vítězslav, Záruba Jiří, Sakun Vjačeslav, Svatoš Zdeněk

Značky: nastavení, automatické, hloubky, regulaci, zemědělského, pracovní, nářadí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické nastavení a regulaci pracovní hloubky zemědělského nářadí, vyznačující se tím, že nastavovací blok (1) je opatřen výstupem (12), spojeným s prvním vstupem (21) vyhodnocovacího bloku (2), který je opatřen prvním výstupem (23) spojeným se vstupem (32) ovládacího zařízení (3), které má výstup (34) spojený se vstupem (43) ovládaného silového zařízení (4), opatřeného výstupem (45), spojeným se vstupem (54) snímacího zařízení...

Zapojení víceparametrové samočinné regulace flotačního procesu úpravy uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227959

Dátum: 15.04.1986

Autori: Soukup Emil, Kolář Jan, Kuchyňka Václav

Značky: regulace, úpravy, uhlí, procesu, samočinně, víceparametrové, zapojení, flotačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení víceparametrové samočinné regulace flotačního procesu úpravy uhlí, vyznačené tím, že hustoměr rmutu (1) je napojen na násobičku (4), na kterou je připojen snímač polohy (2) akčního členu hladiny, k němuž je napojen samočinný regulační okruh (3) výšky hladiny, přičemž násobička (4) je propojena dále na poměrový regulátor (5), na který je napojena jednak paměťová jednotka (6) a jednak snímač polohy (7) akčního členu (8) nejméně jednoho...

Způsob pokládání tabákové pasty pro výrobu tabákové fólie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227958

Dátum: 15.04.1986

Autor: Galuška Karel

Značky: způsobu, pokládání, pasty, fólie, zařízení, tohoto, provádění, výrobu, tabákové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pokládání tabákové pasty pro výrobu tabákové fólie na sušicí pás, vyznačený tím, že se tabáková pasta nanáší ve vrstvě, jejíž tloušťka se u obou podélných okrajů pásu zvyšuje.

Způsob výroby kysličníku dusného

Načítavanie...

Číslo patentu: 227957

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pěgřimoč Bohuslav, Březina Jaroslav, Židek Rudolf

Značky: dusného, výroby, kysličníku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kysličníku dusného kvantitativním termickým rozkladem kontinuálně dávkované taveniny dusičnanu amonného o teplotě odpovídající koncentraci, vyznačující se tím, že tavenina o koncentraci minimálně 90 % hmotnosti a pH 7 až 9 se vstřikuje do zóny vyhřáté na teplotu 220 až 324 °C, s výhodou 250 až 290 °C.

Třídotekový posuvný hloubkoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 227956

Dátum: 15.04.1986

Autor: Savov Penčo

Značky: posuvný, třídotekový, hloubkoměr

Zhrnutie / Anotácia:

Třídotekový posuvný hloubkoměr se dvěma bočními, měřicími doteky a jedním čelním měřicím dotekem vyznačující se tím, že pravý boční měřicí dotek (16) a obrácený boční měřicí dotek (17) leží v jedné rovině a čelní měřicí dotek (18) leží v jiné rovině než boční doteky (16, 17).

Způsob výroby mikrokrystalické karboxycelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227955

Dátum: 15.04.1986

Autori: Možíšek Maxmilián, Černý Pavel, Provazníková Danuše

Značky: výroby, karboxycelulózy, mikrokrystalické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mikrokrystalické karboxycelulózy o průměrném polymeračním stupni pod 1 000, sterilizovatelné ionizujícím zářením a vstřebatelné tkáněmi, z nativního celulózového materiálu, spočívající v hydrolýze a oxidaci celulózy, vyznačený tím, že se nativní celulóza podrobí nejprve selektivní oxidaci, jíž se část primárních hydroxylových skupin celulózy přemění na skupiny karboxylové a po případné částečné nebo úplné neutralizaci se vzniklá...

Obrácený parní generátor se zvýšenou bezpečností

Načítavanie...

Číslo patentu: 227954

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sýkora Josef, Šrůtek Josef

Značky: bezpečností, zvýšenou, obrácený, generátor, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Obrácený parní generátor se zvýšenou bezpečností pro jaderné elektrárny s rychlým reaktorem tvořený obalovou trubkou, uvnitř kterého je umístěn svazek teplosměnných trubek se sodíkovým teplonositelem ukotvený do trubkovnic, vyznačený tím, že dovnitř teplosměnných trubek (1) v místě jejich vstupů a výstupů je vložena ochranná trubka (2) pevně připojená k příchytné desce (5) a spojená s trubkovnicí (3) pomocí příčných přepážek (4), přičemž na...

Tažnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 227953

Dátum: 15.04.1986

Autor: Cigánek Ivo

Značky: tažnice

Zhrnutie / Anotácia:

Tažnice, zejména pro tažení tvarových výlisků, vyznačující se tím, že sestává z posuvných radiálních segmentů (6), uložených ve stole (5), otočném vůči vyráběnému předmětu (4).

Měřič tloušťky vody pro zpevněné pohybové plochy letišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 227952

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dudáček Lubomír, Němeček Jiří, Staněk Oldřich

Značky: letišť, měřič, zpevněné, pohybové, plochy, tloušťky

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič tloušťky vody pro zpevněné pohybové plochy letišř, vyznačený tím, že sada vodivých měřicích hrotů (1), navzájem elektricky izolovaných je upevněna k nosnému rámu (6) tak, že vzdálenosti vrcholů hrotu od vodorovné plochy pro ustavení měřiče, vymezené pomocí aretačních šroubů (7) jsou odstupňovány, přičemž je provedeno elektrické spojení jednotlivých hrotů se vstupy předzesilovacích stupňů (2), jenž jsou svými výstupy spojeny k zesilovacím...

Zapojení obvodů navigační soustavy řízené mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227951

Dátum: 15.04.1986

Autori: Věk Vratislav, Čekal Stanislav

Značky: zapojení, soustavy, mikropočítačem, navigační, řízené, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů navigační soustavy řízené mikropočítačem vyznačené tím, že adresová sběrnice (16) mikropočítače (18) je připojena ke vstupům dekodéru (15) adres, zatímco datová sběrnice (17) mikropočítače (18) je paralelně připojena jednak k výstupům paměti (4) vstupních dat, na jejíž adresovací vstup je připojen první výstup dekodéru (15) adres, jednak k výstupům převodníku (6) selsyn - číslo, na jehož adresovací vstup je připojen druhý výstup...

Zařízení pro fyzikálně chemickou úpravu slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227900

Dátum: 15.04.1986

Autori: Procházka Václav, Pecha Jiří, Kubala Jaromír, Bár Oldřich, Zeman Bedřich, Fojtů Miloslav

Značky: úpravu, chemickou, zařízení, fyzikálne, slámy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro fyzikálně chemickou úpravu slámy pro krmnou směs, která sestává z kladívkového sekacího bubnu, na který navazuje horní a spodní mísicí sekce, vybavené louhovací tryskou a napojené na odváděcí pneumatický dopravník, vyznačené tím, že pod sekacím bubnem (1) je umístěno protiostří (4) a nad sekacím bubnem (1) je uspořádán zachycovací plášť (2), jehož rovinná náběhová část (2a) je nepojena na válcovou část (2b), přičemž tečna (t)...

Kontakty pro násuvné spojení v tělese z izolantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227899

Dátum: 15.04.1986

Autori: Železný Ivo, Sýkora Lubomír

Značky: spojení, izolantů, násuvné, kontakty, tělese

Zhrnutie / Anotácia:

Kontakty pro násuvné spojení v tělese z izolantu, vyznačující se tím, že jeden z kontaktů /2/ je v místě svého upevnění v tělese /1/ nebo v místě svého průniku tělesem /1/ shodné šířky se šířkou podlahy na obou koncích otevřené dutiny /4/ tělesa /1/, přičemž má kontakt /2/ v části svého prostupu dutinou /4/ tvar korýtka /23/ rozepřeného o boky dutiny /4/ a kontaktní protikus /3/ je ukončen nožovou partií /31/, jehož šířka a prohnutí odpovídají...

Zařízení pro čištění a úpravu vody flotací, flokulací a filtrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 227898

Dátum: 15.04.1986

Autor: Barták Ladislav

Značky: úpravu, filtrací, flotací, flokulací, čištění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění a úpravu vody flotací, flokulací a filtrací, provedené jako válcový stojatý reaktor se sypkým plovoucím filtračním ložem a se zásobníkem vyčištěné a prací vody, s propíráním filtračního lože prostřednictvím automatické násosky, vyznačené tím, že spodní prostor reaktoru /1/ tvoří flotační prostor /2/, nad flotačním prostorem /2/ je situován flokulační prostor /3/, nad flokulačním prostorem /3/ je situováno sypké plovoucí...

Katalyzátor urychlující tvrdnutí tixotropních, chemicky vázaných keramických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227897

Dátum: 15.04.1986

Autor: Šourek Radovan

Značky: keramických, tixotropních, vázaných, tvrdnutí, katalyzátor, směsi, chemicky, urychlující

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor, urychlující tvrdnutí tixotropních, chemicky vázaných keramických směsí, vyznačený tím, že se do keramických směsí přidává ve vodě rozpustná sůl těžkého kovu, vybraná ze skupiny chloridu železitého, chloridu kobaltnatého, chloridu měďnatého, dusičnanu manganatého a dusičnanu kademnatého v dávce 0,2 hmotnostních procent až 2 hmotnostní procenta ke 100 hmot. % základní keramické tixotropní, chemicky vázané směsi.

Zařízení pro upínání zejména pánví kluzných ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227896

Dátum: 15.04.1986

Autor: Rozbořil Miloslav

Značky: zařízení, upínání, ložisek, kluzných, panví, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upínání, zejména pánví kluzných ložisek, pozůstávající z pevné čelisti a z pohyblivé čelisti, na níž je vyvozována přítlačná síla prostřednictvím kolenopákového ústrojí se dvěma dvojicemi vzpěr rozpínaných pomocí hnacího členu vyznačené tím, že na nepohyblivé části hnacího členu (12) je upevněn třmen (14), kde je proti střednímu čepu (9) dvojice vzpěr (6, 7) kolenopákového ústrojí umístěna přestavitelná a fixačním ústrojím opatřená...

Přídavné zařízení pro univerzální hrotové soustruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227895

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kulich Jiří

Značky: zařízení, přídavné, univerzální, soustruhy, hrotové

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení pro univerzální hrotové soustruhy vyznačující se tím, že je tvořeno čelním unášečem (1) s morse kuželem (4) pevně uloženým ve vložce (2) opatřené kuželovým otvorem a čelním osazením (5), přičemž osa (o) vložky (2) je souosá s povrchem vložky (2).

Optické porovnávací pravítko

Načítavanie...

Číslo patentu: 227894

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kocour Jaroslav

Značky: optické, pravítko, porovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Optické porovnávací pravítko vyznačené tím, že těleso (5) je opatřené horním zrcátkem (2) a dolním zrcátkem (3), příměrnou lištou (1) se vztažnou hranou (1a) orientovanou k základně (5a) tělesa (5), přičemž rovina vedená vztažnou hranou (1a) je kolmá k odrazné rovině (2a) horního zrcátka (2) i k odrazné rovině (3a) dolního zrcátka (3) a v ustavené poloze magnetické hlavy (9) vzhledem k příměrné liště (1) je totožná nebo rovnoběžná s povrchovou...

Luneta

Načítavanie...

Číslo patentu: 227893

Dátum: 15.04.1986

Autor: Steinbach Miloš

Značky: luneta

Zhrnutie / Anotácia:

Luneta pro podepření válcových součástí na obráběcím stroji, zejména na soustruhu, opatřená třemi hydraulicky stavitelnými podpíracími prvky, kterými jsou diferenciální písty s kladkami, uložené v otvorech tělesa lunety, do jejichž dutin zasahují svou dolní částí stavěcí šrouby s maticí, uloženou v dutině posuvně neotočně, vyznačená tím, že alespoň u jednoho podpíracího prvku je horní část stavěcího šroubu (6) uložena otočně a axiálně...

Rozkládací gauč s čalouněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 227892

Dátum: 15.04.1986

Autor: Lakomý Ladislav

Značky: rozkládací, gauč, čalouněním

Zhrnutie / Anotácia:

Rozkládací gauč s čalouněním, který je opatřen výsuvným prodloužením ložné plochy a sklopnou opěradlovou deskou, vyznačující se tím, že anatomický tvar čalounění je vytvořen jedinou matrací (10) v příčném směru gauče, upevněnou k nosné konstrukci (1) jednak na horní hraně sklopné opěradlové desky (2) a jednak na prodloužení ložné plochy (6), přičemž délka matrace (10) mezi místy upevnění (4, 8) je rovna vzdálenosti těchto míst při úplném...

Zapojení výkonového celovlnně řízeného členu s nulovou stejnosměrnou složkou napětí na zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 227891

Dátum: 15.04.1986

Autor: Roháč Jan

Značky: členu, zapojení, nulovou, řízeného, celovlnně, výkonového, složkou, stejnosměrnou, zátěží, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení výkonového celovlnně řízeného členu s nulovou stejnosměrnou složkou napětí na zátěži, obsahující spínač, klopný obvod a hradlo, vyznačující se tím, že spínač (1) je vybaven svou první svorkou (2) a druhou svorkou (3), které jsou první a druhou svorkou výkonového členu a výstupem (4), který je jednak spojen se vstupem (5) klopného obvodu (6) a jednak vstupem (7) hradla (8), jehož ovládací vstup (9) je vstupem výkonového členu, přičemž...

Způsob tvarování hlavy na dříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227890

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šnaur Václav, Exner Milan, Pech Karel, Vašek Miloš, Daďourek Karel, Rybář Oldřich

Značky: způsob, hlavy, dříku, tvarování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvarování hlavy na dříku u součástí z kalených nebo těžko zpracovatelných materiálů, při němž je zachováno tepelné zpracování součásti, vyznačený tím, že část dříku, která má být tvarována se místně ohřívá rychlostí nad 500 K/s na teplotu 450 až 500 °C a tvaruje se již během ohřevu a bezprostředně po jeho ukončení.

Válečkový magnetický dopravník třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227889

Dátum: 15.04.1986

Autor: Cinkajzl Václav

Značky: dopravník, třísek, válečkový, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Válečkový magnetický dopravník třísek, vyznačený tím, že uvnitř každého jeho otočného dopravního válečku (7) jsou na společné hřídeli (10) pevně umístěny permanentní magnety (13) spolu s pólovými nástavci (14).

Amplitudový selektor s automatickým řízením prahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227888

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hanák Břetislav

Značky: amplitudový, selektor, automatickým, prahu, řízením

Zhrnutie / Anotácia:

Amplitudový selektor s automatickým řízením prahů vyznačený tím, že sestává ze dvou komparátorů /1/ a /2/, jejichž signálové vstupy /X1/ a /X2/ jsou připojeny přes derivační články /R1, C1/ a /R2, R3, C2/ ke vstupní svorce /A/ zapojení a jejichž srovnávací vstupy /Y1/ a /Y2/ jsou připojeny na výstupy integrátoru /8/, přičemž výstupy komparátorů /1, 2/ jsou přes obvody délkové selekce /3/ a /4/ připojeny ke vstupům /R/ a /S/ klopného obvodu /5/,...

Způsob zápisu matričního čísla na lakový originál a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227887

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štětka František

Značky: čísla, originál, zápisu, matričního, tohoto, lakový, způsob, zařízení, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zápisu matričního čísla na lakový originál pro výrobu gramofonových desek, vyznačený tím, že jednotlivé typy matričního čísla se na vrstvu lakového originálu mezi výběhovou a závěrnou drážku buď otisknou nanesením barviva pružnou typou, nebo se vyrazí kovovou typou.

Přestavná narážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227886

Dátum: 15.04.1986

Autor: Pařízek Jiří

Značky: náražka, přestavná

Zhrnutie / Anotácia:

Přestavná narážka pro upevnění do drážky, zejména přestavná narážka z plastické hmoty, vyznačující se tím, že ji tvoří těleso (2) narážky, v jehož jedné stěně (5) je rovnoběžně s podélnou osou přestavné narážky vytvořena excentrická podélná drážka (6), ve které je volně uložen zpevňovací váleček (3), jehož válcová plocha je ve styku s kuželovou plochou (7) kónicky upraveného konce zpevňovacího šroubu (1), který je uložen v závitovém otvoru (8),...

Zařízení pro odstraňování vlivu teplotních dilatací výsuvných částí obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227885

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pačes Václav, Šindelář Bohumil, Kallab Jaroslav

Značky: teplotních, zařízení, vlivů, strojů, dilatací, odstraňování, obráběcích, výsuvných, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování vlivu teplotních dilatací výsuvných částí obráběcích strojů, například pinol a smýkadel s pracovním vřetenem, vyznačené tím, že je tvořené držákem (3) s tyčí (2) z materiálu s nízkým koeficientem teplotní dilatace, který je upevněn v blízkosti čela pracovního vřetena (4), přičemž na zadním konci tyče (2) je připevněna vložka (5) z materiálu o vysokém koeficientu teplotní dilatace.

Zapojení obvodu pro vyhodnocení odchylky rychlosti pohybujících se částí, zejména v záznamových zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 227884

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jelínek Jiří

Značky: obvodů, pohybujících, zapojení, záznamových, vyhodnocení, rychlostí, zejména, zařízeních, odchylky, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vyhodnocení odchylky rychlosti pohybujících se částí, zejména v záznamových zařízeních, sestávající z tvarovacího obvodu, hradlovacího obvodu, vratného čítače a časovacího obvodu, vyznačující se tím, že ne vstupní svorku (A) je připojen vstup (10) tvarovacího obvodu (1), jehož výstup (11) je připojen na vstup (12) hradlovacího obvodu (2), přičemž jeho výstupy (13, 14) jsou připojeny na vstupy (15, 16) vratného čítače (3),...

Frézovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 227883

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jeřábek Bořivoj

Značky: frézovací, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Frézovací hlava s vyměnitelnými noži pro čelní frézování součástí z hliníku a jeho slitin, vyznačující se tím, že na obvodu tělesa (1) jsou upevněna lůžka (2) opatřená šikmým vybráním (11), ve kterém jsou jednak šikmo a jednak tangenciálně prostřednictvím upínek (4) upevněny přestavitelné nože (3), které dosedají zadní stranou na stavitelné šrouby (6) uchycené v lůžkách (2).

Způsob měření tloušťky skleněné pájky u miniaturních feritových součástí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227882

Dátum: 15.04.1986

Autor: Krupička Václav

Značky: zařízení, pájky, součástí, tloušťky, skleněné, měření, způsob, feritových, miniaturních, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření tloušťky skleněné pájky u miniaturních feritových součástí, vyznačený tím, že měřená součást se posouvá mezerou mezi konci souosých optických vláken a transmise záření, které prochází mezi vlákny a skleněnou pájkou, se průběžně elektronicky vyhodnocuje.

Zařízení pro průběžné čištění upínacích čelistí obrobků na vícevřetenových automatických soustruzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227881

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hnilička Jaroslav, Hnilička Josef

Značky: průběžné, zařízení, soustruzích, vícevřetenových, obrobků, čištění, automatických, čelistí, upínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro průběžné čištění upínacích čelistí obrobků na vícevřetenových automatických soustruzích, sestávající z přívodních hadic tlakového čisticího média a z čisticích trysek, vyznačující se tím, že přívodní hadice (1) je napojena na dutý píst (2) uložený v ovládacím válci (3) a opatřený v osovém směru za sebou uloženými jednosměrným ventilem (4) a přesuvným dotykovým tělesem (7), mezi nimiž je uspořádána ovládací vzpěra (6), přičemž...

Zařízení pro dělení tkaniny na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227880

Dátum: 15.04.1986

Autor: Seibt Waltr

Značky: strojích, tkaniny, zařízení, dělení, tkacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dělení tkaniny na tkacích strojích zahrnující na držáku uložený rotační nůž a s ním spolupracující opěrné nože, vyznačující se tím, že držák (1) je opatřen vodicím vybráním (25), přičemž na držáku (1) je před rotačním nožem (10) uloženo vodicí kolečko (3), a na hřídeli (11) rotačního nože (10) jsou po stranách držáku (1) upevněna unášecí kolečka (6, 7).

Zařízení pro hloubkovou melioraci zemědělských půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 227879

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ehrlich Petr, Vaněk Jiří, Váchal Jan, Lhotský Jiří

Značky: melioraci, zemědělských, hloubkovou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hloubkovou melioraci zemědělských půd, zejména těžkých a ulehlých, sestávající z nosného rámu, na kterém je upevněna slupice opatřená botkou a břitem, vyznačující se tím, že v horní části slupice (2) je umístěno několik šikmo dolů skloněných plnicích otvorů (5) a vstupní část (8) plnicích otvorů (5) je opatřena výměnnými břity (10).

Příčníková skupina radiálních pístových hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227878

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hodina Jiří

Značky: skupina, radiálních, příčníková, pístových, hydromotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Příčníková skupina radiálních pístových hydromotorů, vyznačující se tím, že sestává z příčníkové kostky (2), v níž je na ložiscích (3) uložena jediná kladka (1), která dosedá na oběžnou dráhu (4).

Zapojení elektronického obvodu fotoelektrické niťové zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227877

Dátum: 15.04.1986

Autor: Škop Petr

Značky: zapojení, zarážky, obvodů, fotoelektrické, niťové, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického obvodu fotoelektrické niťové zarážky textilních strojů, s alespoň jednou programovatelnou předvolbou paměťové úrovně, vyznačující se tím, že na jeden vstup alespoň jednoho vyhodnocovacího obvodu (6) fotoelektrické niťové zarážky je připojen výstup zdroje (9) vyhodnocovacích impulsů a na druhý vstup vyhodnocovacího obvodu (6) je připojen výstup paměti (5), přičemž na jeden vstup paměti (5) je připojen zdroj (8) nulovacích...

Zařízení na výrobu tvarovaných dřevěných profilů, zejména klínků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227876

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kučera Zdeněk

Značky: dřevěných, tvarovaných, klínků, výrobu, profilů, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu tvarovaných dřevěných profilů, zejména klínků, kde na základové desce pevně spojené s rámem je stavitelně upraveno vřeteno frézy, vyznačené tím, že kolmo na osu vřetena (14) frézy (2) je ustaveno vřeteno (13) kotoučové pily (12) se samostatnými pohony (8, 11), přičemž jak fréze (2), tak kotoučové pile (12) jsou předřazena pravítka (7, 4, 3) s regulačním kolečkem (9).

Zařízení k rozdělování kusových předmětu, zejména formovacích rámů ve výrobní lince sléváren

Načítavanie...

Číslo patentu: 227875

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bocek Karel

Značky: kusových, předmětů, formovacích, lince, zejména, rámu, rozdělování, zařízení, sléváren, výrobní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozdělování kusových předmětů, zejména formovacích rámů ve výrobní lince sléváren, vyznačené tím, že na průběžném dopravníku (D2) jsou postupně ve směru toku kusových předmětů uspořádány nejméně první záchytný člen (M1) osazený první zarážkou (Z1) a druhý záchytný člen (M2) osazený druhou zarážkou (Z2), nejméně dva odběrové úseky, z nichž každý se skládá nejméně z prvního křížového členu (K1) umístěného proti první odběrové dráze...

Filtr pro měření vibrací v obytných budovách a ve stavbách občanského vybavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227874

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jandák Zdeněk

Značky: měření, stavbách, vybavení, vibrací, obytných, filtr, budovách, občanského

Zhrnutie / Anotácia:

Filtr pro měření vibrací v obytných budovách a ve stavbách občanského vybavení, který je zapojen jako externí filtr ke zvukoměru nebo měřiči chvění, vyznačující se tím, že sestává z hornofrekvenční propusti /1/ nejméně třetího řádu, k jejímuž výstupu je připojena dolnofrekvenční propust /2/ nejméně druhého řádu, k jejímuž výstupu je připojen integrační oddělovací obvod /3/.