Archív za 1986 rok

Strana 152

Způsob zahuštění biologických, zejména aktivovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228403

Dátum: 15.04.1986

Autori: Verner Miroslav, Pardus Ivo, Aronsson Gunnar, Barta Jiří, Veselý Dobromil

Značky: způsob, kalů, zahuštění, aktivovaných, zejména, biologických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zahuštění biologických aktivních kalů, vyznačený tím, že ke kalům se přidají kyslíkaté sloučeniny dusíku s výhodou dusičnany nebo dusitany, v množství 50 až 2 000 g/m3 za teploty 5 až 45 °C při pH 5 až 8,5, načež se po 15 minutách až 2 hodinách enzymatickou činností vzniklé kalové vločky se změněnou fyzikální strukturou přímo zahušťují centrifugací.

Spôsob čistenia kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 228402

Dátum: 15.04.1986

Autor: Poór Robert

Značky: čistenia, spôsob, kyseliny, sírovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia kyseliny sírovej, obsahujúcej ako nečistoty 3-metyl-4-nitrofenol, 3-metylfenol a jeho nitro-, nitrozo-, dinitro- a sulfoderiváty, kyselinu dusičnú, oxidy dusíka a hydrogensírany alkalického kovu, je význačný tým, že kyselina sírová sa neutralizuje amoniakom alebo roztokom amoniaku pričom sa pred, počas, alebo po neutralizácii pridá ku kyseline sírovej alebo prípadne ku zneutralizovanému roztoku kyseliny sírovej aktívne uhlie,...

Fungicidní směs k moření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228401

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schutzner Kamil, Šafař Josef, Pech Jaromír, Makeš Mojmír, Gertner Stanislav, Líčeník Jan, Frgala Jiří

Značky: směs, moření, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní směs se používá k moření osiva ozimé pšenice a žita s účinky proti sněti mazlavé pšeničné a fusariózám. Dosavadní používané prostředky buď nejsou dostatečně účinné nebo jsou příliš drahé nebo toxické. Fungicidní směs podle vynálezu je na bázi 2(2-furyl)benzimidazolu, jehož obsahuje určité množství. Mimoto obsahuje určité množství bis-8-hydroxichinolátu mědnatého a tenzidu a oleje a inertního plniva.

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228000

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sýkora Jan

Značky: planetová, převodovka, vícestupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňová planetová převodovka zejména pro motorová vozidla a stavební stroje, tvořená třemi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a třemi brzdami, kde výstupní hřídel je pevně spojen s unášečem třetího soukolí, korunové kolo třetího soukolí je spojeno s unášečem satelitů druhého soukolí, třetí brzda spojuje komoru převodovky s korunovým kolem třetího soukolí, druhá brzda spojuje korunové kolo druhého soukolí s komorou...

Mechanoelektrický snímač hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 227999

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čihák Josef, Záťura František

Značky: mechanoelektrický, hmotnosti, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanoelektrický snímač hmotnosti sestávající z pouzdra, ložné desky, oddělovací membrány a křemíkových tenzometrů, propojených pomocí tištěného spoje do Wheatstoneova odporového můstku, vyznačený tím, že obsahuje základnu (1), upevněnou do pouzdra (2) ve středu pomocí šroubu (3) a kolíku (4), jež je opatřena trojnásobným kruhovým vybráním (16), vytvářející tři samostatné deformační nosníky (5), opatřené křemíkovými tenzometry (6), přičemž...

Způsob přípravy hydrochloridu 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-etylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227998

Dátum: 15.04.1986

Autor: Budník Josef

Značky: hydrochloridu, přípravy, 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-etylaminu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-etylamin hydrochloridu vyznačený tím, že se homoveratrylamin hydrochlorid ponechá reagovat s azeotropickou kyselinou chlorovodíkovou po dobu 150 až 200 hodin při teplotě 80 až 110 °C.

Způsob spektrofotometrického stanovení titanu nebo niobu nebo tantalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227997

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čížek Zdeněk, Šulcek Zdeněk

Značky: tantalu, niobu, způsob, spektrofotometrického, stanovení, titanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spektrofotometrického stanovení titanu nebo niobu nebo tantalu v přírodních, minerálních, pitných a průmyslových vodách, v přírodních nebo průmyslových solankách a v některých solích a minerálních kyselinách, vyznačující se tím, že na měřený vzorek kapaliny nebo roztoku soli se v kyselém prostředí působí peroxidem vodíku za vzniku peroxokomplexů titanu, niobu a tantalu, vzniklé peroxokomplexy se zkoncentrují za současného oddělení od...

Způsob přípravy čistých forem ergocristinu, dihydroergocristinu a jejich terapeuticky výhodných adičních solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227996

Dátum: 15.04.1986

Autori: Stuchlík Josef, Bořucký Jan, Cvak Ladislav

Značky: terapeuticky, čistých, forem, ergocristinu, přípravy, adičních, způsob, výhodných, solí, dihydroergocristinu, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy čistých forem ergokristinu, dihydroergokristinu a jejich terapeuticky výhodných adičních solí ze surové směsi námelových alkaloidů získaných extrakcí námele po jejich převedení na dihydrogenfosforečnanovou sůl, vyznačený tím, že se z dihydrogenfosforečnanu ergokristinia v jednom stupni uvolní báze ergokristinu působením plynného amoniaku v acetonu, doprovodné laktamové alkaloidy se převedou na lysergylvalinamid a provede se...

Způsob získávání vzácnych zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227995

Dátum: 15.04.1986

Autori: Baran Václav, Šimková Marcela

Značky: získavání, způsob, vzácných, zemin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání vzácných zemin z pevných zbytků po rozpouštění fosforitů nebo apatitů v kyselině dusičné, vyznačený tím, že tyto pevné zbytky se po oddělení kapalné fáze podrobí loužení v kyselině dusičné, jejíž hustota při 20 °C odpovídá rozmezí hustot 1,30 až 1,40 x 103 kg/m3, anebo v kyselině chlorovodíkové v rozmezí hustot při 20 °C 1,12 až 1,18 x 103 kg/m3, a to v obou případech v rozmezí teplot od 60 °C do teploty varu suspenze pevného...

Koncové vypínání pneumatického kladkostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227994

Dátum: 15.04.1986

Autori: Černý František, Olšák Miloň

Značky: pneumatického, koncové, kladkostroje, vypínání

Zhrnutie / Anotácia:

Koncové vypínání pneumatického kladkostroje sestávající z koncového třmene, ložiska a ovládacího mechanismu pneumatického rozvodu vyznačené tím, že koncový třmen (5) tvaru dvouramenné páky umístěný v ose řetězu (4) je uzpůsoben tak, že jeho příčné rameno (6) obepíná smyčka volného konce řetězu (4) a mezi jeho dalšími rovnoběžnými rameny (7), (7´) opatřenými čepem (8) prochází jeden nosný pramen řetězu (4), zatím co další nosný pramen řetězu (4)...

Plochooválná chladicí trubka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227993

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rybnikář Oldřich, Kretek Miroslav

Značky: trubka, plochooválná, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Plochooválná chladicí trubka pro výměníky tepla, vyznačující se tím, že má průtočný průřez rozdělen pomocí výztuh (9) umístěných na své vnitřní stěně na alespoň dvě průtočné části.

Zařízení pro sekční odvod koudele včetně pazdeří a prachu od vochlovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227992

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jakl Vladimír

Značky: sekční, prachu, zařízení, pazdeří, včetně, koudele, odvod, vochlovacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sekční odvod koudele včetně pazdeří a prachu od vochlovacího stroje, který zahrnuje vochlovací pásy a zásobníky koudele, vyznačující se tím, že na pojížděcím rámu (2), umístěném ve spodní části vochlovacího stroje (59) jsou umístěny prostředky (58) pro dopravu koudele včetně pazdeří a prachu z vochlovacího stroje (59), přičemž těmto prostředkům (58) je přiřazeno ústrojí pro shromažďování a balení koudele a ústrojí pro odstraňování...

Držák spotřebiče pro interiéry

Načítavanie...

Číslo patentu: 227991

Dátum: 15.04.1986

Autor: Procházka Vladimír

Značky: držák, interiéry, spotřebiče

Zhrnutie / Anotácia:

Držák spotřebiče pro interiéry umístěného u stropu nebo u stěny místnosti, např. ventilátoru, topného tělesa atd., vyznačený tím, že sestává z dvojice bočnic (2) kruhového tvaru pro uchycení obou konců spotřebiče, z nichž každá bočnice (2) zasahuje dovnitř krytu (4) pevně spojeného se stropem nebo se stěnou místnosti a je na svém obvodu opatřena nejméně jedním obepínajícím kroužkem (5) z pružného materiálu, přičemž bočnice (2) je spojena s...

Směšovač s proměnným difuzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227990

Dátum: 15.04.1986

Autori: Perník Vít, Nadrchal Miloslav

Značky: difuzorem, proměnným, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Směšovač s proměnným difuzorem obsahující těleso směšovače, k němuž je připevněno těleso škrticí klapky, pevnou část difuzoru uloženou v tělese směšovače, pohyblivou část difuzoru a odměrné zařízení pro odměřování množství paliva do motoru, vyznačený tím, že s pohyblivou částí (7) difuzoru je na jeho spodní straně ve smyslu proudění vzduchu spojena sekundární regulační jehla (15) a v oblasti podtlaku pod pohyblivou částí (7) difuzoru je...

Způsob výroby aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227989

Dátum: 15.04.1986

Autori: Marek Petr, Frimlová Blanka, Prokopová Irena, Kondelíková Jaroslava, Dvořák Vladimír, Králíček Jaroslav

Značky: aminoplastů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aminoplastů při teplotách 80 až 120 °C v jedné operaci ve vznosu, vyznačený tím, že polykondenzace je katalyzována ekvimolární sloučeninou kyseliny fosforečné s laktamy omega-aminokarboxylových kyselin obecného vzorce H3PO4.NH(CH2)nCO, kde n = 3 až 11 v množství 0,1 až 5 % hmot. na výchozí polykondenzační suroviny.

Směs pro výrobu jader a forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227988

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zadák Zdeněk, Křístek Jiří, Burian Alois

Značky: směs, výrobu, jader, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro výrobu jader a forem, skládající se z ostřiva a z pojiva, zejména vodního skla, vyznačená tím, že dále obsahuje 0,01 až 0,5 hmotnostního dílu tekutého polysiloxanu obecného vzorce (R*3SiO(x (R*HSiO(y (R*2SiO(z kde R* je CH3, C2H5 x je 2 y je 25 až 50 z je 0 až 50 na 100 hmotnostních dílů směsi.

Manipulační hra s barevně a číselně označenými kuličkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227987

Dátum: 15.04.1986

Autor: Groh Jiří

Značky: kuličkami, označenými, číselné, barevné, manipulační

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační hra s barevně a číselně označenými kuličkami, vyznačená tím, že sestává z otočné misky (3) opatřené propouštěcím otvorem (8) a ovládacím knoflíkem (4), přičemž otočná miska (3) je uložena v zásobníku (1) kuliček, na jehož spodní část je napojena trubice (2) tvaru U.

Vrtací přípravek zejména pro opracování otvorů s blízkymi roztečemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 227986

Dátum: 15.04.1986

Autori: Harašta Petr, Pavlík Miroslav

Značky: roztečemi, vrtací, zejména, přípravek, opracování, blízkymi, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtací přípravek zejména pro opracování otvorů s blízkými roztečemi, především pro samočinné upínače automatických obráběcích strojů, vyznačující se tím, že ho tvoří pevné pouzdro (2), které je usazeno ve stěně (1) upínače a ve kterém je svým polohovacím průměrem (4) uloženo kombinované vrtací pouzdro (3), opatřené přírubou (20) s otvory pro připojovací šrouby (19) vytvořenými v její čelní ploše, zatímco na jejím obvodu je vytvořena rovinná...

Mechanický registrační penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 227985

Dátum: 15.04.1986

Autori: Stejskal Olaf, Erbek Václav, Hošek Karel, Vaněk Jiří

Značky: registrační, mechanicky, penetrometr

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický registrační penetrometr sestávající ze základny, rámového vedení, saní, matice, šroubu, převodového ústrojí, tlačné měrné pružiny a měrné jehly, vyznačujicí se tím, že základna (1) je s vedením (2) spojena prvním šikmým vodicím pravítkem (12), kterého se dotýká první vodicí zařízení (13) záznamové desky (11), přičemž na saních (3) je umístěno druhé šikmé pravítko (14), kterého se dotýká druhé vodicí zařízení (15) písátka (9) a sklon...

Zařízení pro upevnění vodicí kladky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227984

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kacálek Josef

Značky: upevnění, zařízení, vodiči, kladky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upevnění vodicí kladky, a to v určitém úhlovém rozsahu na všechny strany výkyvné a v libovolné poloze zajistitelné a určené pro řemenové pohony, u něhož vodicí kladka je tuhým spojem přímo nebo nepřímo spojena s kulovitým výkyvným tělesem, které je přestavitelně a zajistitelně uloženo na nepohyblivém, výkyvném tělese kuželovitě nebo jako kulová pánev přizpůsobeného lůžka, vyznačující se tím, že výkyvné těleso je uspořádáno...

Klec dvouřadého soudečkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 227983

Dátum: 15.04.1986

Autori: Stárek František, Koudela Vojtěch

Značky: soudečkového, dvouřadého, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Klec dvouřadého soudečkového ložiska, s dvojicí kruhových částí, z nichž v každé jsou upraveny úložné otvory, vyznačená tím, že v úložných otvorech (3) jsou na každé stěně (6) přivrácené k vnitřním čelům (7) soudečků (4) vytvořeny výstupky (8), jejichž vrcholy (9) se stýkají s vnitřními čely (7) soudečků (4), přičemž vrcholy (9) výstupků (8) jsou od styčné, na osu (0) ložiska kolmé mezikruhové plochy (5) obou kruhových částí (1) klece ve...

Špirálová komora s asymetrickým vtokovým priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227982

Dátum: 15.04.1986

Autor: Žajdlík Miroslav

Značky: špirálová, komora, priestorom, vtokovým, asymetrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Špirálová komora s asymetrickým vtokovým priestorom rozdeleným deliacím pilierom na dve ronako široké časti pravú a ľavú, pozostávajúca zo stropu, dna, špirálového priestoru, v ktorom je umiestnený rozvádzací kruh a priestoru obežného kolesa, vyznačená tým, že strop (13) pravej časti (11) vtokového priestoru (1) je v mieste vstupného prietokového prierezu (2) umiestený pod úrovňou stropu (14) ľavej časti (12) vtokového priestoru (1) a v mieste...

Zařízení k inhalaci léčivých aerosolů s přerušovaným chodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227981

Dátum: 15.04.1986

Autori: Záň Jozef, Magdolen Viktor, Brychta Ondrej, Tlučko Jozef

Značky: zařízení, léčivých, přerušovaným, inhalaci, aerosolů, chodem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k inhalaci léčivých aerosolů s přerušovaným chodem, sestávající z generátoru aerosolu s inspiračním potrubím, do něhož je vsazen ve směru průtoku plynu inspirační zpětný ventil s pohyblivou částí a oddělovač tlaku se signálním výstupem, přičemž tryska injektoru a tryska generátoru aerosolu jsou připojeny k inverznímu výstupu pneumatického relé, vyznačující se tím, že na signální výstup (12) je připojen výstup (13) zesilovače (14) tlaku...

Zařízení na měření hmotnosti s automatickou nesubstraktivní kompenzací táry

Načítavanie...

Číslo patentu: 227980

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pekárek Oldřich, Staněk Vladimír, Jiřičný Vladimír, Čermák Ján

Značky: automatickou, kompenzaci, táry, hmotnosti, nesubstraktivní, měření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na měření hmotnosti s automatickou nesubstraktivní kompenzací táry, tvořené tenzometrickým vážícím elementem a mikropočítačovou řídicí jednotkou, vyznačené tím, že sestává z bloku tenzometrického elementu (1) spojeného výstupem (11) s blokem (9, 2) kompenzace, jehož výstup (27) je spojen s nejméně dvěma paralelně zapojenými vstupy bloku (3, 5, 7) volby zisku, přičemž řídicí vstup tohoto bloku je spojen výstupem (81) s blokem (8)...

Zařízení pro podávání přířezů, zejména pro indukční ohřívací kovárenské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227979

Dátum: 15.04.1986

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar

Značky: zařízení, přířezu, stroje, podávání, ohřívací, indukční, zejména, kovárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro podávání přířezů, zejména pro indukční ohřívací kovárenské stroje, umístěné před indukčním ohřívacím strojem, vybavené pevným přiváděcím žlábkem a vysouvací tlačkou, vyznačující se tím, že pevný přiváděcí žlábek (3), k němuž je kyvně připojena kleština (11), je připevněn šikmo ve směru přísunu přířezů (13) na podstavci (1), k němuž je pomocí pákového čtyřkloubového mechanismu (2) připevněn kyvně žlábek (8), opatřený zarážkou (9) a...

Vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227978

Dátum: 15.04.1986

Autor: Lakomý Miroslav

Značky: nástroj, vysokotlaký

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokotlaký nástroj, pro slinování supertvrdých materiálů, sestávající z lisovnice, dvou lisovníků, komory, prstenců, izolačních vložek, kontaktů, doteků a těsnění vyznačený tím, že poměr výšky prstence (4), jehož vnitřní průměr je 0,4 až 0,6násobkem vnějšího průměru, k výšce komory (3) je v rozmezí 0,4 až 0,8 a poměr celkové výšky komory (3) včetně prstenců (4) a výšky pracovní dutiny lisovnice (2) je v rozmezí 1,2 až 1,8.

Kleština pro přívod proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227977

Dátum: 15.04.1986

Autor: Brzoň Václav

Značky: proudu, přívod, kleština

Zhrnutie / Anotácia:

Kleština pro přívod proudu, zejména pro přenos proudu na suvnou tyčovou elektrodu plazmového hořáku, vyznačená tím, že obsahuje dva nebo více elektricky vodivé, v omezeném rozsahu axiálně i radiálně pohyblivé segmenty (2), dosedající svým vnitřním povrchem na tyčovou elektrodu (6), opatřené přítlačným zařízením (8), uspořádaným na vnějším povrchu pohyblivých segmentů (2) a opatřené pohyblivými přívody (3) proudu, připojenými k pevné části...

Zariadenie na tavenie, rafináciu a odlievanie medi, hliníka a ich zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227976

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ščepánek František, Žitňanský Marcel

Značky: zariadenie, zliatin, tavenie, hliníka, rafináciu, mědi, odlievanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tavenie, rafináciu a odlievanie medi, hliníka a ich zliatín s požiadavkou na zvýšenú čistotu vyznačené tým, že je tvorené taviacim téglikom (1), ktorý má v dne vytvorený kužeľový otvor, do ktorého je vsadená kužeľová zátka (2), ktorá je pevne spojená so šnôrou (3).

Zařízení na monochromatizaci svazku termálních neutronů na bázi elasticky deformovaných monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227975

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mikula Pavol, Kulda Jiří

Značky: elastický, svazků, monochromatizaci, deformovaných, termálních, bázi, monokrystalů, zařízení, neutronů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro monochromatizaci svazku termálních neutronů na bázi elasticky deformovaných monokrystalů, vyznačené tím, že je vytvořeno dvěma krystaly (1, 3) stejné orientace a stejného deskového tvaru, vyřezanými z ingotu dokonalého monokrystalu, nastavenými pro odraz v poloze krajně asymetrické difrakce, jejichž podélné osy jsou rovnoběžné jak navzájem, tak se směrem dopadajícího svazku (5) polychromatických neutronů a sekundárně odraženého...

Způsob nastřihování žeber žebrovaných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227974

Dátum: 15.04.1986

Autori: Míka Josef, Smrž Stanislav

Značky: způsob, trubek, žebrovaných, nastřihování, žeber

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nastřihování žeber žebrovaných trubek frézou se šikmými břity vyznačující se tím, že nástroj nastřihuje žebro trubky odvalováním po žebru otáčející se trubky, přičemž počet obvodových nástřihů žebra je úměrný počtu břitů nástroje.

Řádkový přípravek k strojnímu opracování skleněných výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227973

Dátum: 15.04.1986

Autor: Dědek Miloslav

Značky: výlisků, řádkový, strojnímu, opracování, sklenených, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Řádkový přípravek k opracování skleněných výlisků tvořený tělesem tyčového tvaru, z něhož vyčnívá řada otočně uložených tyčinek kruhového průřezu, vyznačený tím, že před oběma krajními tyčinkami (2) v řadě tyčinek (3) jsou připevněny k tělesu (4) nárazníky (1), kterými mohou být, s výhodou, do tělesa (4) zašroubované válcové kolíky (5).

Mezikus pro rozvádění kovu v nízkotlaké formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 227972

Dátum: 15.04.1986

Autor: Rathan Miroslav

Značky: mezikus, nízkotlaké, formě, rozvádění

Zhrnutie / Anotácia:

Mezikus pro rozvádění kovu v nízkotlaké formě, vyznačený tím, že sestává z hrdla (1) nálevkovitého tvaru, do kterého stoupá kov z plnicí trubice (3) směrem vzhůru a v horní části z rozváděcí desky (2) s rozváděcími otvory (4) kovu do vtokových kanálů (5) nejméně jednoho odlitku (7) v jedné formě (6).

Způsob zjišťování prostorového průběhu mnohočlenné soustavy rovnoběžných podélnych těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 227971

Dátum: 15.04.1986

Autor: Vlček Jan

Značky: rovnoběžných, způsob, těles, prostorového, podélných, zjišťování, mnohočlenné, průběhu, soustavy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování prostorového průběhu mnohočlenné soustavy rovnoběžných podélných těles, zejména průvodnic ve svislých jamách, při kterém se určuje poloha podélných těles v rovinách je protínajících, vyznačený tím, že z mnohočlenné soustavy rovnoběžných podélných těles (A, B, C, ..... I) se ustaví alespoň jedno z podélných těles (A, B, C, ..... I) za těleso vztahové (A = S) a jeho průběh se v celém podélném sledovaném úseku (U) specifikuje...

Otevírací křídlo střešního okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 227970

Dátum: 15.04.1986

Autor: Rozsíval Leopold

Značky: krídlo, střešního, otevírací

Zhrnutie / Anotácia:

Otvírací křídlo střešního okna, sestávající z rámu okenního křídla a k němu rozebíratelně připojeného okenního profilu, v němž jsou uložena okenní skla přidržená úhelníkovou příchytkou, vyznačující se tím, že okenní profil (4) je tvořen základní lištou (5), k ní kolmo vzhůru připojenou opěrnou lištou (6), rozdělující základní lištu (5) na vnitřní část (7), opatřenou upevňovacími otvory (8) a končící opěrným nosem (9), a na vnější část (10), ke...

Zařízení pro vyjímání výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227969

Dátum: 15.04.1986

Autori: Návrat Zdeněk, Mareška Jiří, Matheisl Josef, Reichl Josef

Značky: vyjímání, zařízení, výlisků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyjímání výlisků, zejména u lisu s výsuvným stolem opatřeném vyhazovačem výlisků, vyznačené tím, že sestává z podložky (7) ve tvaru hřebene připevněné ke stolu lisu (4) a dále ze saní (8) hřebenového tvaru suvně uložených ve vedení (9) proti hřebenové podložce (7), které jsou spojníkem (10) spojeny s hnacím ústrojím (11).

Samostavitelný regál pro bezvazačovou manipulaci s materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 227968

Dátum: 15.04.1986

Autor: Havlas Stanislav

Značky: manipulaci, bezvazačovou, regál, materiály, samostaviteľný

Zhrnutie / Anotácia:

Samostavitelný regál pro bezvazačovou manipulaci s materiály, např. svazků trubek, profilů, tyčí, prefabrikátů, cihel na paletě, beden, přepravek apod. a to pro prosté skladování nebo pro jiné technologické operace jako sušení, dozrávání a jiné, složený z jednotlivých sekcí tvořených základním rámem a stojinami, vyznačený tím, že v nejméně jedné stojině (12) jsou provedena uchycení svislých kulis (10) táhla (3) i šikmé kulisy (11) táhla (3)...

Barva na přeznačování vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227967

Dátum: 15.04.1986

Autor: Šinágl Josef

Značky: barva, vodičů, přeznačování

Zhrnutie / Anotácia:

Barva na přeznačování vodičů na bázi směsi sítotiskové barvy, cyklohexanonu, nebo metylcyklohexanonu, lihu a kalafuny, vyznačená tím, že obsahuje 10 až 90 % hmotnosti sítotiskové barvy, 0,1 až 10 % hmotnosti lihu, 0,01 až 10 % hmotnosti kalafuny, a to ve vztahu k hmotnosti cyklohexanonu, nebo metylcyklohexanonu.

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 227966

Dátum: 15.04.1986

Autori: Neumann Vladimír, Nožička Břetislav, Čermák Libor

Značky: montáže, způsob, vertikálních, podhledů, střechy, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží, vyznačující se tím, že do prostoru, ve kterém je tato montáž prováděna, se rozebíratelně připevní radiální nosníky (4) střechy, na kterých se sestaví a spojí jednotlivé plechy (6) skořepiny (5) podhledu, radiální nosníky (4) se uvolní a přemístí na horní plochu skořepiny (5) podhledu, kde se namontují.

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 227965

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nožička Břetislav, Čermák Libor, Neumann Vladimír

Značky: podhledů, montáže, střechy, vertikálních, nádrží, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží, vyznačující se tím, že jednotlivé plechy skořepiny podhledu se sestavují a spojují na šabloně, která je svým tvarem přizpůsobena výseči skořepiny podhledu, přičemž po zhotovení části této skořepiny se natočí její poloha vůči šabloně okolo vertikální osy střechy a pokračuje se v připojování dalších plechů skořepiny podhledu.

Zařízení pro zvedání a obracení polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227964

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kuželka Rudolf

Značky: polotovarů, obracení, zvedání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvedání a obracení polotovarů, zejména při několikaoperačním zápustkovém kování, vyznačující se tím, že sestává jednak z páru čelistí (4) spojených s ozubenými koly (5) a vedeními (6) ve tvaru čtyřbokého hranolu, přičemž čelisti (4) jsou otočně uloženy v objímce (9) na lištách (3) transferového podavače, a jednak z páru hřebenů (1) a kulis (2), které jsou umístěny na desce stolu lisu, přičemž kulisy (2) jsou opatřeny vodicími...