Archív za 1986 rok

Strana 15

Zapojení pro řízení hydraulického rozvaděče u kontinuálních odstředivek s pulsačním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236089

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kaplan Jaroslav, Fiedler Jiří

MPK: B04B 9/06

Značky: výprazdňováním, rozváděče, kontinuálních, odstředivek, řízení, zapojení, hydraulického, pulsačním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednodušší a spolehlivější řízení hydraulického rozvaděče ovládajícího hydraulický válec pro vyvození vratného pohybu posuvných částí odstředivek. Přestavování hydraulického rozvaděče (7) je řízeno elektrickými impulsy od elektrického relé (11), spojeného s výstupem z tlakového relé (9), umístěného v tlakovém okruhu.

Paleta pro transport zkružených plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236088

Dátum: 01.12.1986

Autori: Karásek Stanislav, Konečný Josef

Značky: paleta, plechů, transport, zkružených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká palety určené pro transport zkružených plechů nebo svazků zkružených plechů. Paleta je tvořena pravoúhlým rámem, sestávajícím z podélníků (l 2), středového příčníku (3) a úvazkových příčníků (4) kruhového průřezu, provlečených stěnami podélníků (1, 2) a ukončených osazenými čepy (5) přesahujícími půdorysný obrys podélníků (l, 2), a ze sloupků (10, 11) připevněných svými patkami (9) pomocí šroubových spojů (8) k podélníkům (l, 2)...

Aretační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 236087

Dátum: 01.12.1986

Autor: Sedlář Antonín

Značky: člen, aretační

Zhrnutie / Anotácia:

Aretační člen řeší aretaci vzájemného posuvu mezi výložníkem nesoucím snímací prvek, dotýkající se měřené součásti a mezi tělesem. Aretace se provádí pomocí přítlačného šroubu, který se prostřednictvím ploché pružiny dotýká výložníku, přičemž se vyvozuje kolmá síla, která blokuje vzájemný posuv tělesa a výložníku. Přítlačný šroub prochází pouzdrem T tvaru, pod jehož přírubou, připevněnou pevně k tělesu, je vymezovací podložka.

Vzduchové ložisko, zejména pro souřadnicové měřící stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236086

Dátum: 01.12.1986

Autor: Rybín Jiří

MPK: F16C 32/06

Značky: stroje, zejména, ložisko, souřadnicové, měřicí, vzduchové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přesné vedení bez pasivních odporů a použití vhodnějšího materiálu pro vodicí plochy, než je ocel. Vzduchové ložisko nahražuje přesné valivé ložisko, které se vzhledem k opotřebení musí pohybovat po ocelovém vedení, nevhodném pro měřicí stroje pro změny rozměrů v čase. Místo ocelových vedení se používají celožulové díly. Zcela zanedbatelné pasivní odpory způsobuje malá viskozita vzduchu. Vzduchové ložisko je totiž od žulového...

Odstraňovač starých nátěrů na bázi sodných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236085

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vondrášek Jan, Příhůnek František

MPK: C09D 9/00

Značky: solí, bázi, starých, odstraňovač, nátěrů, sodných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstraňovače starých nátěrů na bázi sodných solí. Odstraňovač obsahuje 9,6 až 14,4 % obj. oxidu vápenatého CaO, 19,2 až 28,8 % obj. krystalického uhličitanu sodného Na2CO3.10 H2O a 71,2 až 56,8 % obj. vody. Lze jej použít k odstranění starých nátěrů všech typů s vyjímkou nátěrů na bázi kaučuku a asfaltu.

Stojan pro vzduchové tlumivky s deskovými cívkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 236084

Dátum: 01.12.1986

Autor: Málek Karel

Značky: vzduchové, cívkami, deskovými, tlumivky, stojan

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stojanu pro vzduchové tlumivky s deskovými cívkami, které jsou určeny pro napájecí obvody velkých výkonů. Podstata vynálezu spočívá v dolních a horních ramenech stojanu. Dolní rameno je tvořeno stahovací lištou, opatřenou ne svém vnějším konci opěrnou patkou ve tvaru písmene L. Její podélná osa svírá s podélnou osou stahovací lišty úhel 45°. Horní rameno je tvořeno stahovací lištou, opatřenou na svém vnějším konci závěsnou...

Přístroj pro provozní měření tepelné vodivosti izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 236083

Dátum: 01.12.1986

Autori: Černý František, Obr Jan, Vlach Josef

MPK: G01K 7/02

Značky: tepelně, izolace, vodivosti, měření, provozní, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro provozní měření tepelné vodivosti izolace, jehož podstata spočívá v tom, že v ochranné trubce je uložen měřící kotouč opatřený po obou stranách zavulkanizovanými spoji termočlánků seriově zapojených, na spodní straně měřícího kotouče je povrchový spoj termočlánku pro měření teploty povrchu izolace pod měřícím kotoučem a na vnějším povrchu ochranné trubky je připevněna trubička, ve které je pružně uložen spoj...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236082

Dátum: 01.12.1986

Autori: Havránek Milan, Andó Ján, Dolíhal František, Šídlo Eduard, Šustr Václav, Zouhar Drahomír, Drkal Jaroslav, Musil Ivan

MPK: D04B 35/00

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje, obsahujícího samonosnou horizontální desku, na níž jsou upevněny hlavní části stroje tvořené např. nosným válcem, pletací hlavou, pohonem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že samonosná horizontální deska je k rámu stroje připevněna pomocí akustických tlumičů.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236081

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šustr Václav, Havránek Milan, Dolíhal František, Drkal Jaroslav, Šídlo Eduard, Zouhar Drahomír, Musil Ivan, Andó Ján

MPK: D04B 35/28

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje obsahujícího samonosnou vodorovnou desku, na níž jsou upevněny hlavní části pletacího stroje, jehož podstata spočívá v tom, že v samonosné vodorovné desce je vytvořena sběrná olejová vana ve tvaru prohloubení mezi kryty pletací hlavy a vlastní pletací hlavou.

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236080

Dátum: 01.12.1986

Autori: Filip František, Jiskra Miloslav, Chrtek Milan

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádací, bezvřetenové, jednotky, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vytváření proudu vzduchu u spřádací jednotky pro bezvřetenové předení, a to ventilačními prostředky upravenými na spřádacím rotoru, při zajištění výrobní jednoduchosti, přesnosti a při minimálních nárocích ne příkon energie. Spřádací rotor je podle podstaty vynálezu vytvořen tak, že ve dně rotoru je z vnější válcové stěny upravena souvislá ventilační drážka, která je na svém výstupním průřezu radiálně otevřena a je vymezena...

Spôsob výroby tesniaceho uhlíkového materiálu pre agresívne prostredie do teploty 670 K

Načítavanie...

Číslo patentu: 236079

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sasák Stanislav, Horňáček Gustáv, Matejovič Vladimír, Hodál Emil, Ďatelinka František, Michalička Jozef, Ďuračka Ľudovít

MPK: C09K 3/10

Značky: tesniaceho, uhlíkového, teploty, výroby, spôsob, materiálů, agresívne, prostredie

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob výroby uhlíkového materiálu z uhlíkových surovín a kameňouholnoj smoly, ktorého póry sa zaplnia uhlíkovým zbytkom vzniklým z fenolformaldehydovej živice regulovaným tepelným rozkladom. Týmto sp(sobom vyrobený uhlíkový materiál má tieto vlastnosti: Pevnost v tlaku min. 80 Mpa, Tvrdosť podľa Brinela min. 70, Nasiakavosť vodou max. 8 %, Odolnosť v oxidačnej atmosfére 670 K.

Přídavné zařízení k rozvolňovači balíků lněné koudele

Načítavanie...

Číslo patentu: 236078

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jakl Vladimír, Jaroš Aleš

MPK: D01G 7/08

Značky: koudele, lněné, zařízení, balíků, přídavné, rozvolňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného zařízení k rozvolňovači balíků lněné koudele, které slouží k úpravě lisovaných koudelových balíků za účelem jejich mísení. Podstata zařízení spočívá v tom, že zahrnuje na nosném rámu (1) uspořádané dopravní pásy (3), k jejichž boku je přiřazena nejméně jedna deska (11) opatřená dorazem (9), která je na tažném kole (14) uspořádána tak, že otočný bod (27) desky (11) souhlasí s osou otáčení tažného kola (14), které má...

Zařízení na výrobu dvousložkové pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236077

Dátum: 01.12.1986

Autori: Zahrádka Vratislav, Nešleha Karel

MPK: B01F 5/00

Značky: dvousložkové, pěny, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu dvousložkové pěny se skládá z první rozprašovací komory, spojené s pěnotvorným válcem, ukončeným výstupní trubkou, do které je zaústěna druhá rozprašovací komora, přičemž obě rozprašovací komory jsou opatřeny víčky s regulačními jehlami, přívodní kohouty pro zpěňovadlo a stabilizační složku jsou propojeny společnou pákou, zatímco pro přívod stlačeného vzduchu do první rozprašovací komory je samostatný ventil a přívody...

Frekvenční generátor, zejména pro měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236076

Dátum: 01.12.1986

Autori: Grézl Karel, Pliska Karel

MPK: G01K 7/16

Značky: teploty, generátor, měření, zejména, frekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřicí a regulační techniky. Účelem vynálezu je uzpůsobení frekvenčního generátoru zahrnujícího operační zesilovač s připojeným RC členem a děličem napětí pro měření teplot. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že mezi výstup operačního zesilovače (1) a napěťový dělič (13) je zapojen další napěťový dělič (12) s operačním zesilovačem (7) v neinvertujícím zapojení.

Zařízení ke chlazení vyrobených betonových stavebních dílců po procesu urychlování jejich tvrdnutí ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236075

Dátum: 01.12.1986

Autori: Macek Lubomír, Kaluža František

Značky: procesu, dílců, tvrdnutí, chlazení, zařízení, betonových, stavebních, vyrobených, jejich, ohřevem, urychlování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke chlazení proteplených betonových stavebních dílců po jejich odformování za účelem zvýšení jejich kvality dodatečným smáčením a za účelem snížení spotřeby tepelné energie při jejich výrobě sestávající z vodní nádrže s vestavěnou vyrovnávací nádrží, která je opatřena regulátorem úrovně hladiny oplachové vody ve vodní nádrži, dále tepelným výměníkem s ohřívacím tělesem oplachové vody.

Pracovní lešení pro práce ve výškách, zejména na komínech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236074

Dátum: 01.12.1986

Autori: Beneš Štěpán, Veltruský Vladimír, Hynčica Václav, Bureš Miroslav

MPK: E04G 3/02

Značky: zejména, práce, lešení, výškách, pracovní, komínech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního lešení a řeší otázku rychlé a bezpečné montáže pracovního lešení určeného k výstavbě, případně opravě, staveb stálého, zejména malého průřezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se lešení sestává ze dvou prstencových konstrukcí (3, 4), opatřených stahovacím zařízením (5). Tyto prstencové konstrukce (3, 4) jsou připojeny ke krokovacímu prvku (6). Horní prstencová konstrukce (4) může být vedle pracovní plošiny (2)...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 236073

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel

MPK: C02F 1/46

Značky: odpadních, oddělování, látek, nerozpustných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno nejméně dvěma různými elektrodami, z nichž jedna elektroda je tvořena plnou deskou a druhá elektroda je tvořena síty a/nebo vystřihovaným nebo tvarovaným plechem a/nebo tyčemi, přičemž vzdálenost mezi elektrodami je v rozmezí 0,5 až 20 mm.

Zařízení pro odvodňování mokrých shrabků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236072

Dátum: 01.12.1986

Autori: Fiala Antonín, Šimánek Jaroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: mokrých, shrabků, odvodňování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čištění odpadních vod a týká se zařízení pro odvodňování mokrých shrabků, spočívající v tom, že zařízení je umístěno přímo pod česlemi, odkud shrabky padají na písty, které jsou umístěny ve žlabech odstupňovaně nad sebou, přičemž spodní píst tlačí shrabky do odvodňovacího dílu, kde se shrabky zbaví vody, a odvodněné shrabky jsou dále tlačeny dopravním potrubím do spalovací pece nebo kontejneru, kde se likvidují. Zařízení...

Zariadenie na stohovanie a zakladanie najmä plechov do transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236071

Dátum: 01.12.1986

Autori: Raab Rudolf, Gulán Milan, Širka Jaroslav

Značky: plechov, zariadenie, transformátorov, najmä, zakladanie, stohovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že je tvorené dvoma krokovacími suportami, na ktorých sú uložené zásobníky vyúsťujúce do kalibrovacích kanálov. V kalibrovacích kanáloch sú odpružene uložené podávače, nad ktorými sú uložené odpružene uvoľňovacie lišty a z dolnej strany sú uložené uvoľňovacie členy.

Spôsob stanovenia prietoku kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 236070

Dátum: 01.12.1986

Autor: Štich Otomar

MPK: G01F 1/00

Značky: kvapalín, prietoku, stanovenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia prietoku kvapalín pri prúdení o voľnej hladine v žľaboch kanáloch a vodných tokoch. Sp(sob stanovenia prietoku je vhodný pre neustálený režim prúdenia a uskutočňuje sa meraním rýchlostí prúdenia hydrometrickými vrtuľami vo zvisliciach. Prerušovanou integráciou v horizontálnom smere dosahovanou premiestňovaním hydrometrických vrtúľ zo zvislice do zvislice sa vo zvolených hĺbkach zisťujú priemerné rýchlosti prúdenia...

Zařízení pro vytváření předrotace ve dvoufázových systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236069

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pešl Luboš, Kvasnička Jan, Sláma Vladimír, Vítek Oto

MPK: B01F 7/18

Značky: předrotace, zařízení, dvoufázových, vytváření, systémech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vytváření předrotace ve dvoufázových systémech, sestávajícího z míchadla radiálního typu s alespoň dvěma lopatkami. Náběžná hrana lopatky, nebo její převážná část je zkosena tak, že její prodloužení protíná osu rotace míchadla pod úhlem menším než 60°. Tento tvar lopatek umožňuje dosáhnout autoregulace intenzity odpěňování.

Zařízení pro vedení svařovacího drátu u svařovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236068

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kreuter Ervín, Soukup Jiří

MPK: B23K 9/28

Značky: drátu, strojů, zařízení, vedení, svařovacího, svařovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení životnosti kontaktních čelistí svařovacích strojů, zejména používaných pro navařování materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou s novým uspořádáním kontaktních čelistí. Na podélných hranách čtyřbokých kontaktních čelistí jsou provedena skosení, vytvářející při uspořádání dvou kontaktních čelistí vedle sebe drážku pro vedení svařovacího drátu. Tato dvojice kontaktních čelistí je upevněna v podélném...

Regulační zařízení pro profukování tlakovodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236067

Dátum: 01.12.1986

Autor: Tajč Ladislav Ing

MPK: G01F 1/37

Značky: regulační, profukování, tlakovodů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační zařízení pro profukování tlakovodů se týká oboru měření tlaků v oblasti mokré páry zejména parních turbin a řeší zjednodušení tohoto měřicího systému při zvýšení jeho přesnosti. Podstatou vynálezu je vytvoření zařízení, včleněného do obvodu tlakovou baňkou, k jejímuž dnu je připojen regulační ventil profuku. Tento ventil je vytvořen z dutého tělesa a kapiláry, připojené k jeho dnu, které směřuje do baňky. Duté těleso má vnitřní povrch...

Zapojení řízeného pohonu vozíku pro dopravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236066

Dátum: 01.12.1986

Autori: Davídek Josef, Janoušek František

MPK: B65G 43/00

Značky: dopravu, zapojení, řízeného, vozíků, pohonů, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi blokem zdrojů a podružným rozváděčem, který je připojen k pohonu pojezdu a pohonu pro vysypávání materiálu, jsou zařazeny blok reverzace a blok přepínače polarity. Tyto jsou potom zapojeny svými vstupy k výstupům bloku automatiky řízení, připojeného k bloku ovládání a bloku snímačů polohy vozíku. Zapojení lze využít v průmyslových odvětvích, kde je potřeba dopravy sypkého materiálu.

Zapojení pro získání taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236065

Dátum: 01.12.1986

Autori: Smrčina Jiří, Novák Jiří

MPK: H03K 19/20

Značky: signálu, zapojení, získání, taktovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Digitální signál v bipolárním kódu přicházející z vedení je převeden na signál v unipolárním kódu s úrovní TTL. Koincidencí signálů z prvního a druhého vstupu hradla (B3) vzniknou na jeho výstupu úzké impulsy s úrovní log O, které přes oddělovací druhý odpor (R2) budí rezonanční obvod tvořený druhým kondenzátorem (C2) a primárním vinutím transformátoru (Tr). Změnou pátého odporu (R5) v odporovém děliči se mění střída obnoveného taktovacího...

Plynový hořák s hlavním přívodem vzduchu středem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236064

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kalousek Zdeněk

MPK: F23D 13/40

Značky: hlavním, přívodem, plynový, horák, středem, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plynového hořáku s hlavním přívodem vzduchu středem, s obvodovým přívodem paliva a se zapalovací elektrodou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kolem hlavního vzduchového kanálu je soustředný plynový kanál se soustředně upraveným stabilizačním vzduchovým kanálem, uzavřeným vnějším pláštěm hořáku, přičemž plynový kanál je na jedné straně spojen hlavním plynovým přívodem s hlavním vzduchovým kanálem a na opačné straně...

Odsávacia rýchlospojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236063

Dátum: 01.12.1986

Autori: Masník František, Žižka Jozef

MPK: D06F 67/00

Značky: odsávacia, rýchlospojka

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávacia rýchlospojka je určená na rýchle nadpojenie vymeniteľnej spodnej tvarovky žehliaceho stroja na odsávacie potrubie, a je zostrojená tak, že je v nej uložený ustavovací člen, horným koncom zapadajúci do otvoru v upínacej doske žehliaceho stroja a spodným koncom dosedajúci na horizontálne posuvné navádzacie veko, spočívajúce na tesnení uloženom v horizontálne posuvnej šálke. Oproti doterajšiemu stavu, keď pri výmene tvaroviek bolo nutné...

Linka pro ukládání a příčnou přepravu tyčového materiálu z prostoru ukládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 236062

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novák Bohuslav, Teichmann Libor

MPK: B65G 57/18

Značky: tyčového, příčnou, ukládání, prostoru, prepravu, linka, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zkrácení cyklu předávání uložených hrání z prostoru ukládání do prostoru další dopravy k vázání hrání, což zkracuje i celý proces ukládání tyčového materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do prostoru svislého zdvihu nejméně dvou ukládacích hlav odkládacího zařízení (2), připevněných k vodicím tyčím ukládacího zařízení (1) zasahují nejméně dva unášeče (4) otočně upevněné v předávacím zařízení (3). Další nejméně...

Výměník tepla s intenzivním průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236061

Dátum: 01.12.1986

Autor: Billian Vladimír

MPK: F28F 9/22

Značky: průtokem, výměník, tepla, intenzivním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výměníku tepla s intenzivním průtokem, zejména pro ohřev vody s malým teplotovým spádem mezi ohřívací a ohřívanou teplonosnou látkou. Jeho podstata spočívá v tom, že uvnitř válcového pláště se zabudovanými teplosměnnými trubkami je uložena podélná přepážka a příčné přepážky, rozdělující vnitřní prostor na stejné komory. Příčné přepážky mají výřezy, jejichž jedna strana se vždy dotýká podélné přepážky, přičemž jsou výřezy vždy...

Způsob výroby žebrovek se zvýšeným a stálým přestupem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236060

Dátum: 01.12.1986

Autor: Macháček Jiří

MPK: B21C 37/22

Značky: stálým, zvýšeným, přestupem, výroby, způsob, žebrovek, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby žebrovek se zvýšeným a stálým přestupem tepla, uzpůsobených k použití jako teplosměnných elementů vzduchem chlazených výměníků anebo ohřívačů vzduchu popřípadě i jiných plynů.

Zařízení pro ukládání tyčového materiálu do šikmých hrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 236059

Dátum: 01.12.1986

Autori: Palán Blahoslav, Novák Bohuslav, Teichmann Libor

MPK: B65G 57/18

Značky: ukládání, hrání, tyčového, zařízení, šikmých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení přijímání vrstev tyčového materiálu od překlápěcího zařízení při ukládání tohoto materiálu do hrání. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením zařízení z ukládacích hlav (1), které sestávají z ukládacích trámců(2). Tyto trámce(2) jsou svými konci suvně uloženy v šikmé vodicí drážce vodicího pravítka(9)a spočívají na vodicích kladkách(8)točně uložených jednak na konci dvojramenné páky (3), která je svým druhým koncem...

Vibrační podávač nebo dopravník pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 236058

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B65G 27/32

Značky: materiály, dopravník, sypké, vibrační, podávač

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit vibrační podávač nebo dopravník, u kterého zůstane zachován přímočarý tvar dráhy kmitavého pohybu a jejího úhlu svírajícího s horizontálou i při zvýšeném zatížení jeho vstupní části. Za tím účelem je výslednice impulzní síly nejméně jednoho vibrátoru posunuta od výsledného těžiště kmitajících hmot vibračního podávače nebo dopravníku směrem k místu přívodu sypkého materiálu na vibrační podávač nebo dopravník o...

Rozebíratelný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236057

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kubát Cyril, Kettner Vladimír, Kronbauer Ivan

MPK: C25B 9/00

Značky: rozebíratelný

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nalézt konstrukci dokonale těsného a rozebíratelného spojení ochranné trubky přívodu elektrického proudu do tělesa kovové anody. Tohoto cíle se dosáhne tak, že ochranná trubka se k tělesu anody připevní závitem vytvořeným na dříku přívodu proudu. Závity jsou bezprostředně nad tělesem anody. Spodní konec ochranné trubky může sestávat z matice, která je souose a pevně připojená k ochranné trubce. Styčné plochy spodního konce...

Základný lak pre povrchovú úpravu svetlých drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 236056

Dátum: 01.12.1986

Autori: Piskla Štefan, Ďurišová Júlia, Záhorovský Jindřich

MPK: C09D 3/16

Značky: povrchovú, základný, úpravu, drevín, svetlých

Zhrnutie / Anotácia:

Základný lak pre povrchovú úpravu svetlých drevín na báze nitrocelu1ózy má spojivovú bázu zloženú z nitrocelulózy, kopolyméru vinylchloridu a vinylacetátu, cyklohexanonformaldehydovej živice a dibutylftalátu rozpustenú v zmesi organických rozpúšťadiel, ktorá obsahuje oacetáty, ketony a aromatické uhlovodíky a aditíva ako sú absorbéry ultrafialového žiarenia a biele pigmenty. Základný lak je určený pre povrchovú úpravu svetlých drevín pod vrchné...

Tmelení geologických výbrusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236055

Dátum: 01.12.1986

Autor: Parma Zdeněk

Značky: výbrusů, tmelení, geologických

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je použití tvrditelné hmoty na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice pro tmelení geologických výbrusů. Hmota je tvořena 48 až 53 hmotnostními procenty nenasyceného polyesteru se stupněm nenasycenosti 60 %, 26 až 30 hmotnostními procenty styrenu, 14 až 27 hmotnostními procenty metylmetakrylátu a 0,01 až 0,03 hmotnostními procenty hydrochinonu. Hmota je vytvrzována 0,06 až 0,09 objemových procent urychlovače s přídavkem 0,7...

Výtlačný ventil vstřikovacího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236054

Dátum: 01.12.1986

Autori: Čermák Zdeněk, Ryšan Václav, Skořepa František

MPK: F16K 15/06

Značky: vstřikovacího, ventil, výtlačný, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Výtlačný ventil vstřikovacího čerpadla je vytvořen tělesem ventilu se svislým kanálem, na jehož horní vodorovnou plochu dosedá kuželka a výtlačným hrdlem s válcovou dutinou přecházející ve svislý průchod. Kuželka, dosedající do kuželového sedla v tělese ventilu, má v horní ploše dva výřezy, vytvářející na kuželce čtyři nárazníky. Celkový průřez je větší než průřez průchodu ve výtlačném hrdle a mezera mezi nárazníky a horní stěnou dutiny...

Zapojenie na vyhodnotenie rozloženia povrchových vád ložiskových guličiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236053

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bartl Ján, Liegler Jaroslav, Krušinský Dušan, Sudek Ján

MPK: G01N 27/20

Značky: zapojenie, vyhodnotenie, ložiskových, rozloženia, guličiek, povrchových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia na vyhodnotenie rozloženia povrchových vád ložiskových guličiek pomocou dupligramu a histogramu v interferenčnom mikroskope. Vynález spadá do oblasti optiky - interferometrie a jeho praktické využitie bezprostredne súvisí s presným strojárstvom. Účelom vynálezu je urýchliť' spresniť a zobjektivizovať vyhodnotenia rozloženia povrchových vád ložiskových guličiek, kontrolovaných pomocou interferenčného mikroskopu pre...

Ukládací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236052

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novák Bohuslav, Teichmann Libor

MPK: B21D 43/22

Značky: zařízení, ukládací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení ukládání, zejména válcovaného materiálu různých délek do hraní. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním nejméně dvou stojanů 5 na nosný rám 9. Ve stojanech 5 jsou uloženy vodící válečky 6 mezi nimiž je suvně ve vertikálním směru uložena vodící tyč 7 opatřena ukládací hlavou 8. Volný konec vodící tyče 7 je kyvně spojen táhlem 1 se zalomenou dvouramennou pákou 2. Druhá ramena všech zalomených dvouramenných pák 2,2´,2´´...

Synchronní detektor s kompenzací vnitřních rušivých signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236051

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šmydko Josef, Blabla Jan

MPK: H03M 13/00

Značky: detektor, kompenzaci, synchronní, vnitřních, signálu, rušivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se využívá pro amplitudové a fázové vyhodnocování střídavých signálů, které jsou zkresleny rušivými signály vznikajícími v klíčovacích prvcích . Kompenzací rušivých signálů klíčovacích prvků se řeší zařízení pro vyhodnocování velmi slabých signálů s velmi dobrým poměrem signálu k šumu. Při řešení se využívá dvojího klíčovacího procesu odděleného filtračním a fázovacím členem, přičemž druhý klíčovací člen je dvoucestný. Signál z druhého...

Myší lymfocitární hybridom produkující protilátku proti lidskému transferinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235850

Dátum: 01.12.1986

Autori: Viklický Vladimír, Drábek Pavel, Verlová Hana, Bártek Jiří

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, lidskému, transferinu, produkující, proti, myší, lymfocitární, protilátku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká myšího lymfocitárního hybridonu, produkujícího protilátku proti lidskému transferinu, uloženo ve sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV pod označením HTF - 04. Samotná monoklonální protilátka hybridonu HTF - 04 je vhodná pro použití v enzymoimunologické a radioimunologické analýza a při vizualizaci receptorů pro transferin na úrovní optického a elektronového mikroskopu. Směs protilátek HTF 04, HTF 06 a HTF 14 je...