Archív za 1986 rok

Strana 146

Zesíťovatelná povlaková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 223835

Dátum: 15.04.1986

Autori: Graetz Clive, Thompson Morice, Bromley Charles

Značky: směs, povlaková, zesíťovatelná

Zhrnutie / Anotácia:

Zesíťovatelná povlaková směs, neomezeně mísitelná s vodou, vyznačená tím, že obsahuje jako filmotvorný materiál A) částice a velikosti nejvýše 10 mikrometrů zesíťovatelného, ve vodě nerozpustného filmotvorného akrylového polymeru, obsahujícího funkční hydroxylové a/nebo karboxylové skupiny, přičemž jsou částice stabilizovány sterickým stabilizačním činidlem, a jsou ve formě disperze v kapalné směsi, B) alespoň jednoho, ve vodě rozpustného...

Způsob přípravy D-6-n-propylergolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223834

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bach Nicholas James, Kornfeld Edmund Carl

Značky: způsob, přípravy, d-6-n-propylergolinů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem předloženého vynálezu je způsob přípravy D-6-n-propylergolinů obecného vzorce II, kde Y je kyslík nebo síra a R1 je n-propyl, a jejich solí s framaceuticky vhodnými kyselinami, vyznačený tím, že se nechá reagovat D-6-n-propyl-8?-mesyloxymethylergolin se sodnou solí methylmerkaptanu nebo methylátem sodným a popřípadě se izoluje sůl sloučeniny vzorce II s farmaceuticky vhodnou kyselinou. Nové D-6-n-propylergoliny jsou farmakologicky...

Spůsob výroby nových 4-aryl-5,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4-b)-diazepin-1H,4H-5,7-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223833

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rackur Gerhard, Hoffmann Irmgard

Značky: 4-aryl-5,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4-b)-diazepin-1h,4h-5,7-dionů, spůsob, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 4-aryl-5,6,7,8-tetrahydropyrazolo (3,4-b) diazepin-1H,4H-5,7-dionů obecného vzorce I, v němž R1 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo cyklohexylovou skupinu, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo benzylovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, která je popřípadě substituována methoxyskupinou nebo diethylaminoskupinou, dále znamená benzylovou skupinu nebo...

Způsob izomerace xylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223832

Dátum: 15.04.1986

Autori: Tabak Samuel Allen, Morrison Roger Allan

Značky: xylenu, způsob, izomerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izomerace xylenů ve vsázce obsahující také ethylbenzen, a popřípadě za přítomnosti vodíku, stykem za konverzních podmínek s katalyzátorem obsahujícím zeolit s poměrem oxidu křemičitého k oxidu hlinitému větším než 12 a s C indexem 1 až 12. Podle vynálezu vsázka dále obsahuje alkylaromatické látky s více než 8 atomy uhlíku. Izomerace se provádí za konverzního tlaku nižšího než 791,3 kPa, za konverzní teploty 426,7 až 537,8 °C, při poměru...

Způsob výroby lehčeného polyurethanového elastomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223831

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bohne Franz-josef, Mormann Werner, Henes Gerhard, Meisert Ernst, Krohn Wolfgang, Brecht Klaus

Značky: elastomerů, výroby, způsob, polyurethanového, lehčeného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lehčeného polyurethanového elastomeru o hustotě 0,45 až 0,8 g/cm3 z aromatického polyisokyanátu, z polyhydroxylových sloučenin o molekulové hmotnosti 400 až 6000, popřípadě z glykolů o molekulové hmotnosti 62 až 250 a z vody, přičemž se v prvním stupni vyrábí z polysokyanátů a z části vysokomolekulární polyhydroxylové sloučeniny předpolymer s obsahem hmotnostně 10 až 25 % isokyanátu a tento předpolymer se popřípadě postupně ve...

Způsob nanášení vrstvy tavného lepidla na ozdobné kameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223830

Dátum: 15.04.1986

Autori: Covi Christian, Pőll Martin

Značky: ozdobné, nanášení, tavného, lepidla, způsob, vrstvy, kameny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nanášení vrstvy tavného lepidla na ozdobné kameny, při němž se ozdobné kameny vloží svými lícovými stranami dolů do prohlubní děrované desky, které jsou uspořádány v určitých vzdálenostech od sebe, takže lícové plochy ozdobných kamenů leží zcela nebo zčásti v prohlubních, načež se na ozdobné kameny položí přibližně rovnoběžně s děrovanou deskou fólie tavného lepidla, která se zahřátím uvede do termoplastického stavu, a napojením vrtných...

Způsob získání a čištění akrylonitrilu z vodného roztoku obsahujícího akrylonitril, acetonitril, kyanovodík a nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223829

Dátum: 15.04.1986

Autor: Odom Paul Scott

Značky: čištění, kyanovodík, akrylonitril, nečistoty, akrylonitrilu, obsahujícího, způsob, získání, vodného, acetonitril, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získání a čištění akrylonitrilu z vodného roztoku obsahujícího akrylonitril, acetonitril, kyanovodík a nečistoty, při kterém se vodný roztok zpracovává extrakční destilací s rozpouštědlovou vodou, přičemž se z hlavy regenerační kolony odvádí produkt, obsahující akrylonitril, vodu, kyanovodík a menší část nečistot, ze dna se odvádí produkt obsahující vodu a hlavní podíl nečistot, produkt z hlavy regenerační kolony se zavádí do destilační...

Způsob vypalování vápna, cementu a podobných kusových materiálů a šachtová pec k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 223828

Dátum: 15.04.1986

Autor: Von Zander Hans

Značky: vápna, kusových, cementů, podobných, způsob, vypalování, šachtová, provádění, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

K vypalování kusových sypkých materiálů se práškové nebo suché uhlí přivádí spojitě do zplyňovací komory umístěné středově v šachtové peci, kde se s podstechiometrickým množstvím vzduchu úplně nebo částečně zplyňuje. Částečně nebo úplně zplyněné palivo se pak smíchá s horkým vzduchem a shoří v následujícím vypalovacím pásmu šachtové pece. Vypalovaný materiál a topné médium, tedy shořelé palivo, se vedou šachtovou pecí v souproudu.

Spoušťový mechanismus pro poloautomatické a automatické střelné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 223827

Dátum: 15.04.1986

Autor: Civolani Bruno

Značky: poloautomatické, střelné, mechanismus, automatické, spoušťový, zbraně

Zhrnutie / Anotácia:

Spoušťový mechanismus zahrnuje kohoutek a spoušť, tvořící trojkloubovou soustavu s proměnlivými středy otáčení. Tato proměnlivost středů otáčení je dosahována jednak excentrickými otvory, pomocí nichž jsou spoušť a kohoutek uloženy na svých úložných čepech a omezovacím čepem, vymezujícím dvě krajní polohy spouště. Toto uspořádání umožňuje, že kohoutek a spoušť jsou v natažené i zajištěné poloze ve stejném vzájemném záběru, ale mají různě...

Zařízení k vícehousenkovému sváření dvou obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223826

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hansen Erik

Značky: sváření, vícehousenkovému, obrobků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vícehousenkovému sváření dvou obrobků. Zařízení podle vynálezu řeší problém sváření dvou obrobků, mezi jejichž čelními plochami je vytvořena úzká hluboká mezera, např. sváření zalomených hřídelů, svářením odděleně vyrobených hlavních ložiskových čepů, klikových ramen, ojničních čepů a koncových přírub. Zařízení se skládá z plochého držáku (35), svářecího drátu, který lze zasunout do mezery mezi obrobky a kterým lze...

Zařízení k odlučování kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223825

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mika György, Gudrum Kázmér, Szalai Ottó, Paczuk László, Nagy Zoltán, Csáko Dénes

Značky: odlučování, zařízení, plynů, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odlučování kapaliny z plynu tvořeného odstředivým odlučovačem, v jehož stěně je vstupní tryska pro směs plynu a kapaliny a z jehož osového prostoru se odvádí plyn. Vynález řeží zkvalitnění odlučování o snížení investičních nákladů na odlučovací zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odstředivý odlučovač je ve své stěně opatřen nejméně jedním výtokovým otvorem pro kapalinu, který je napojen na odlučovací nádrž,...

Způsob snížení koncentrace nitrosaminů v dinitroanilinech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223824

Dátum: 15.04.1986

Autori: Eizember Richard Frank, Vogler Kathleen Rose

Značky: dinitroanilinech, koncentrace, nitrosaminu, snížení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení koncentrace nitrosaminů v dinitroanilinech obecného vzorce kde R1 znamená atom vodíku, alkyl o 1 až 5 atomech uhlíku nebo monohalogenalkyl o 1 až 5 atomech uhlíku, R2 znamená alkyl o 1 až atomech uhlíku, alkenyl o 2 až 5 atomech uhlíku, monohalogenalkyl o 1 až 5 atomech uhlíku nebo alkylcykloalkyl s alkylovou částí o 1 až 3 atomech uhlíku a cykloalkylavou částí o 3 až 5 atomech uhlíku R3 znamená atom vodíku atom halogenu, alkyl o...

Vznětový komůrkový motor s nepřímým vstřikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223823

Dátum: 15.04.1986

Autor: Burgio Antonio

Značky: vstřikem, nepřímým, motor, vznětový, komůrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vznětový komůrkový motor s nepřímým vstřikem má vstřikovací komůrku (6) upravenou v kovové vložce (5a), kterážto vstřikovací komůrka (6) sestává ze dvou částí, z nichž první část je tvořena první válcovou komorou (20) opatřenou na dolním konci přechodem (23) tvaru komolého kužele, spojeným se souosou druhou válcovou komorou (24), spojenou se šlehovým kanálem (8) plamene. Objem první válcové komory (20) vstřikovací komůrky (6) tvoří 85 %...

Čerpadlo k čerpání suspenze vláknin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223822

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sundman Frey, Tuomaala Jorma, Gullichsen Johan, Niskanen Toivo

Značky: čerpadlo, čerpání, vláknin, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivé čerpadlo k čerpání hustých suspenzí vláknin, zejména pro papírenský průmysl. V sacím hrdle před předním okrajem lopatek oběžného kola působí na vlákninu smykové síly, které přerušují vazby mezi vlákny, a tím ztekucují suspenzi. K vytváření těchto pulsujících sil má sací hrdlo nekruhový průřez a je v něm uložen nekruhový rotor.

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, popřípadě katalytického krakování ve fluidizované, popřípadě ve zvířené fázi uhlovodíkových materiálů s obsahem hmotnostně 0,2 až 6 % síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223821

Dátum: 15.04.1986

Autor: Vasalos Iacovos Antonios

Značky: cyklického, síry, popřípadě, materiálů, katalytického, uhlovodíkových, fluidizované, fázi, způsob, zvířené, hmotnostně, obsahem, krakování, fluidního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, popřípadě katalytického krakování ve fluidizované, popřípadě ve zvířené fázi uhlovodíkových materiálů s obsahem hmotnostně 0,2 až 6 % síry, při kterém se nástřik krakuje v reakční zóně s fluidizovanými, popřípadě zvířenými pevnými částicemi krakovacího katalyzátoru typu molekulárního síta, částice katalyzátoru desaktivované nánosy obsahujícími síru a uhlík se z produktu reakční zóny oddělují...

Esterový syntetický olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 223820

Dátum: 15.04.1986

Autori: Imparato Luigi, Berti Franco, Mancini Giuseppe

Značky: syntetický, esterový

Zhrnutie / Anotácia:

Esterový syntetický olej charakterizovaný tím, že se získá reakcí směsi diolu alkanu a triolu alkanu o molárním poměru od 1 : 2,5 do 1 : 10, se směsí jedné nebo více nasycených monokarboxylových kyselin obsahujících 8 až 10 atomů uhlíku, a jedné nebo více nasycených monokarboxylových kyselin obsahujících 12 až 18 atomů uhlíku, přičemž molární poměr první složky kyselin ke druhé je v rozmezí od 2,5 : 1 do 18 : 1. V případě, že je přítomna jako...

Železniční brousicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 223819

Dátum: 15.04.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: stroj, brousící, železniční

Zhrnutie / Anotácia:

Brousicí stroj pro obrušování nerovností na jízdní ploše kolejnic, zejména na horní ploše hlavy kolejnic, se strojovým rámem vedeným po koleji podvozky, s vodicími díly přitisknutelnými na kolejnici k vedení bez vůle a s rámovou konstrukcí, přiřazenou alespoň jedné kolejnici a výškově nastavitelnou vzhledem ke strojovému rámu pomocí nastavovacích pohonů k nesení nástrojového agregátu, opatřeného rotačním brusným nástrojem pohyblivým dopředu v...

Prostředky s afinitou pro virus žloutenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223818

Dátum: 15.04.1986

Autori: Borg Hakan Gunnar, Einarsson Gudrun Monica, Andersson Lars-olov

Značky: afinitou, prostředky, virus, žloutenky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou prostředky s afinitou pro virus hepatitidy, vyznačující se tím, že sestávají z matrice, propustné pro vodu, obsahující včleněný spacer, která je tvořena buď vysokomolekulárním uhlohydrátem jako celulózou, agarózou nebo polyamidovou plastickou hmotou, jako je polyakrylamid, s výhodou zesítěné bisepoxidem, glutardialdehydem, divinylsulfonem, dibrompropanolem nebo epichlorhydrinem, přičemž na tuto matrici je navázaná...

Zapojení pro detekci poruch izolace nebo zkratu mezi dvěma vodiči elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223817

Dátum: 15.04.1986

Autori: Parrier Henri, Parrier Jean, Parrier André

Značky: zapojení, elektrického, detekci, izolace, poruch, zkratu, vodiči, stroje, dvěma

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro detekci poruch izolace nebo zkratu mezi dvěma vodiči elektrického stroje a pro ochranu obsluhy. Toto zapojení obsahuje kontrolní obvod trvale připojený na zdroj stejnosměrného napětí. Vynález je vyznačen tím, že kontrolní obvod je tvořen výkonovým relé, zapojeným mezi zdroj stejnosměrného napětí a Kolektor tranzistoru, jehož báze je připojena k jednomu konci odporu, zapojeného mezi bázi a emitor tranzistoru a...

Způsob výroby kovových kol z jednoho kusu pro vozidla a zápustky k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223816

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lucas Roger, Auberger Jacques

Značky: způsobu, způsob, provádění, vozidla, výroby, kovových, zápustky, jednoho

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zlepšená kovová kola pro vozidla o velké nosnosti, zejména snížit hmotnost, zvýšit mechanické vlastnosti, zvýšit bezpečnost a spolehlivost v provozu a zjednodušit údržbu, vyvažování a vystřeďování těchto kol. Účelu vynálezu je dosaženo způsobem výroby kovových kol z jednoho kusu, opatřených pneumatikami, tvarováním a konečným mechanickým opracováním, přičemž toto tvarování sestává z prvního zápustkového kování k...

Tvarová deska a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223815

Dátum: 15.04.1986

Autor: Roth Jacques

Značky: její, deska, výroby, způsob, tvarová

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarová deska sestává z nosiče nebo dvou na sebe položených nosičů, mezi nimiž je uložena vložka, například textilní, a případně z materiálu pro konečnou úpravu. Nosič nebo nosiče, například z pěnového polyuretanu, jsou naimpregnovány různými impregnačními činidly, takže deska má po zpolymerování impregnačních činidel při konstantní tloušťce definovaná místa s různou tuhostí. Desky jsou vhodné jako obklady stěn, podhledy, střechy a čalounění...

Tvarová deska a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223814

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lavenir Roger, Seiler Paul, Roth Michel, Manigold Alain, Roth Jacques

Značky: způsob, deska, tvarová, její, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarová deska, vhodná například jako čalounění střechy automobilu, sestává z listu vlnité jednoduché nebo dvojité lepenky, na které je na hladké ploše upevněna vrstva pěnového polyuretanu a na ní povlak pro konečnou úpravu. V případě dvojité lepenky jsou na její druhé ploše upevněny pěnové pásy, v případě jednoduché lepenky je na zvlněné ploše přilepen list papíru. Všechny vrstvy jsou vzájemně spojeny filmem z polyuretanového elastomeru. Při...

Přístroj k provádění mžikových startů termochemických reakcí na povrchu obrobku ze železného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223813

Dátum: 15.04.1986

Autor: Engel Stephen August

Značky: obrobků, povrchu, termochemických, startu, provádění, prístroj, reakcí, mžikových, železného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje k provádění mžikových startů termomechanických reakcí na povrchu obrobku ze železného kovu pohybovaného vůči přístroji, který obsahuje odokujovací jednotku s odokujovací tryskou pro odokujovací kyslík, opatřenou vypouštěcím otvorem a namířenou středovou osou pod ostrým úhlem na tento povrch obrobku, jakož i podávací ústrojí pro podávání konce drátu směrem k povrchu obrobku. Vynález řeší problém, jak dosáhnout provádění...

Způsob výroby 6-aminopenicillanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223812

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dinelli Dino, Morisi Franco

Značky: výroby, 6-aminopenicillanové, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 6-aminopenicillanové kyseliny hydrolýzou penicilinu G, při kterém se vodný roztok penicilinu G o koncentraci 1 až 6 % hmotnost/objem hydrolyzuje při pH v oblasti 8 v přítomnosti penicilinacylázy uložené ve vláknech z triacetátu celulózy.

Způsob výroby kyanovodíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223811

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kleinschmit Peter, Voigt Carl, Bittner Friedrich

Značky: provádění, tohoto, kyanovodíku, zařízení, výroby, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyanovodíku z alifatického uhlovodíku s 1, 3 a 4 atomy uhlíku, výhodně z methanu, a amoniaku v reakčních trubkách spočívající v distribuci plynné směsi amoniaku a alifatického uhlovodíku do reakční trubky zcela nebo částečně alespoň jedním proudem, který je kolmý nebo tangenciální ke směru hlavního proudění přiváděné plynné směsi, pod přetlakem alespoň 0,12 MPa, a zařízení k provádění tohoto způsobu sestávající z keramické reakční...

Tiskací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223810

Dátum: 15.04.1986

Autori: Horeschi Giancarlo, Barozzi Gian Piero

Značky: zařízení, tiskací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tiskacího zařízení pro psací a podobné stroje, zahrnujícího v sobě válec, typový nosič postavený s válcem vedle sebe s cívkami nesoucími pásku, přičemž válec je připojen ke stupňové západkové páce poháněné vačkou namontovanou na hnacím hřídeli psacího stroje k převodu navíjení pásky přímo na jednu nebo druhou cívku, vyvažovací páku k pohonu páskou na konci jejího odvinutí prostřednictvím vychylovacích křídel.

Způsob výroby derivátů (ergolinyl)-N’,N’-diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223809

Dátum: 15.04.1986

Autori: Horowski Reinhard, Sauer Gerhard, Kehr Wolfgang, Eder Ulrich, Lorenz Hans Peter

Značky: ergolinyl)-n',n'-diethylmočoviny, výroby, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů (ergolinyl)-N',N'-diethylmočoviny obecného vzorce kde obecné symboly mají význam uvedený v předmětu vynálezu, spočívá v tom, že se R''' substituovaný methylester kyseliny lysergové nechá reagovat při teplotě 20 až 100 °C s hydrazinem na hydrazid, poté se převede kyselinou dusitou na azid, ze kterého se zahřátím na teplotu 70 °C až na teplotu varu reakční směsi utvoří isokyanát, který se poté nechá reagovat s diethylaminem...

Boční pružné podepření skříně vozu kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 223808

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kramer Rolf, Fiedler Eberhard, Lohmann Alfred, Niermeyer Wilfried, Troche Gerhard

Značky: podepření, boční, skříně, pružné, kolejových, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Boční pružné podepření skříně vozu kolejových vozidel proti podvozku nebo pojezdu prostřednictvím proti sobě uspořádané pevné a pružné kluznice, kde pevná kluznice má rovnou kluznou plochu, je upravena tak, že pružná kluznice je tvořena listovým perem, podepřeným jen na jeho podélných koncích a uložených bez podélné vůle, přičemž kluzná plocha je vypouklá. Výhodně je volný konec pružné kluznice uložen na smýkadle, na kterém je podélně posuvný a...

Napájecí vedení, zejména pro napájení proudem v explozí ohrožených provozech, jako především v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223807

Dátum: 15.04.1986

Autor: Köhler Dieter

Značky: vedení, explozí, především, provozech, proudem, dolech, napájecí, ohrožených, napájení, hlubinných, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká napájecího vedení, zejména pro napájení proudem v provozech, které jsou ohroženy explozí, jako především v hlubinných dolech. Vynálezem se řeší technický problém zvýšení bezpečnosti napájecího vedení a provozní spolehlivosti. Uvedený problém je u napájecího vedení s podélnou štěrbinou a s běžcem, sloužícím jako sběrač, postupujícím podélnou štěrbinou napájecího vedení, která je opatřena pružným těsněním, vyřešen podle vynálezu...

Regulační zařízení pro plynem vytápěné ohřívače vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 223806

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gelewski Hubert, Witzki Erwin

Značky: vytápěné, plynem, regulační, zařízení, ohřívače

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační zařízení pro plynem vytápěné ohřívače vody, s regulátorem (3) pro teplotu vody, kterým je řízen akční člen (12) pro přívod plynu pomocí elekrického napěťového signálu mezi jmenovitou hodnotou a dolní prahovou hodnotou výkonu ohřívače vody. Akční člen (12) může být prostřednictvím ručního přepínače (28) spojován kromě regulátoru (28) také se dvěma dalšími napěťovými zdroji, z nichž první prostřednictvím druhého spínacího kontaktu (32)...

Způsob hydrometalurgického zpracování surovin obsahujících železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223805

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hulthom Stig-erik, Rastas Jussi Kalevi, Poijärvi Jaakko Teijo Ilmari, Heimala Seppo Olavi, Fugleberg Sigmund Peder

Značky: způsob, zpracování, hydrometalurgického, obsahujících, železo, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrometalurgického zpracování surovin obsahujících železo a alespoň jeden kov vybraný ze skupiny zahrnující zinek, měď, kobalt, nikl, kadmium, hořčík, a mangan roztokem kyseliny sírové. Účelem postupu je vyloužení kovů a vysrážení a oddělení železa. Postup se provádí tak, že po zpracování uvedené suroviny kyselinou sírovou se roztok vede do autoklávu, kde se vysráží železo, přičemž sraženina železa se oddělí a kyselý...

Uspořádání ústrojí brázdicího řetězu, zejména u čističek štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223804

Dátum: 15.04.1986

Autori: Theurer Josef, Fölser Karl

Značky: řetězů, brázdicího, ústrojí, štěrkového, zejména, lože, uspořádání, čističek

Zhrnutie / Anotácia:

Brázdicí řetězové ústrojí se zařízením pro odběr štěrku, jehož dopravní nebo brázdicí řetěz je veden ve dvou podélných vodicích žlabech a v příčné větvi, které tvoří kloubový čtyřúhelník. Účelem vynálezu je umožnit odběr štěrku z pod jednoho kolejového pásu a současně podle potřeby z odbočujícího úseku štěrkového lože nebo koleje. K odebírání štěrku z úseku lože, který leží od pracovní koleje vpravo nebo vlevo nebo se rozšiřuje, jsou podle...

Stavební blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 223803

Dátum: 15.04.1986

Autori: Montanelli Michele, Cambiuzzi Giulio

Značky: stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavebního bloku pro hotovení stěn, který má tvar čtyřbokého pravoúhlého hranolu, ohraničeného dvěma vzájemně protilehlými ložnými plochami, dvěma styčnými plochami a dvěma podélnými bočními plochami, přičemž v ložných plochách jsou vytvořeny jednak svislé průchozí dutiny a jednak svislé průchozí otvory pro uložení spojovacích trnů, spojujících navzájem nad sebou uložené bloky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v nejméně jedné...

Povlak pro podkladový materiál na bázi hliníku nebo hliníkové slitiny obsahující polyfenylensulfidovou pryskyřici

Načítavanie...

Číslo patentu: 223802

Dátum: 15.04.1986

Autor: Davies Glyndwr John

Značky: hliníku, pryskyřicí, povlak, slitiny, polyfenylensulfidovou, obsahující, materiál, podkladový, bázi, hliníkové

Zhrnutie / Anotácia:

Povlak pro podkladový materiál z hliníku nebo z hliníkové slitiny, obsahující polyfenylensulfidovou pryskyřici. Slouží pro povlékání podkladových materiálů pro výrobu strojních součástí, jako například ložisek nebo při výrobě domácích kuchyňských potřeb s pevným spojením vrstvy polyfenylensulfidu s hliníkem. Povlak podle vynálezu obsahuje uvedenou pryskřici, předem zpracovanou zahřátím na vzduchu, s přísadou 0,1 až 5 % hmot. anorganické složky...

Způsob výroby vláken z termoplastického dielektrického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223801

Dátum: 15.04.1986

Autor: Guignard Claude

Značky: výroby, dielektrického, způsob, termoplastického, vláken, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vláken z termoplastického dielektrického materiálu, který má pro první danou teplotu viskozitu dovolující vytvoření vláken z tohoto materiálu a nabývá pevné konzistence pro druhou danou teplotu. Problém je podle vynálezu řešen tím, že se vytvoří na povrchu podkladu vrstva uvedeného termoplastického dielektrického materiálu při první dané teplotě, načež se tento termoplastický materiál vystaví působení...

Rotující průvlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 223750

Dátum: 15.04.1986

Autori: Szulc Wojciech, Zglobicki Edward, Stárek Jiří, Staněk Břetislav, Petruželka Jiří, Godyń Adam, Kuś Leslaw, Prajsnar Tadeusz, Hatalak Tadeusz

Značky: rotující, průvlak

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je rotující průvlak určený pro tažení rour, tyčí a drátů, zvláště pak rour na trnu, jehož vnitřní rotující skříň vyčnívá z vnější pevné skříně, a v této vyčnívající části je prvkem přejímajícím pohon průvlaku a zároveň rotujícím zásobníkem maziva, přičemž vnější pevná skříň rotujícího průvlaku ve své vystupující části má zmenšené vnější příčné rozměry, přizpůsobené pro zabudování průvlaku do otvoru tělesa tažné stolice....

Elektrohydraulické zapojení ovládacího systému pro zajištění dobývacího stroje v úklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223749

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sládek Milan

Značky: zapojení, ovládacího, stroje, dobývacího, zajištění, systému, úklonu, elektrohydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulické zapojení ovládacího systému pro zajištění dobývacího stroje v úklonu, je provedeno tak, že lineární hydromotor s průchozí pístnicí je připojen přívodní větví do uzlu, na který jsou napojeny zajišťovací a plnicí rozváděč, přičemž zajišťovací rozváděč je napojen na odpadní větev se škrticím ventilem a plnicí rozváděč je hydraulicky napojen na hydrogenerátor a elektricky spojen s koncovým spínačem lineárního hydromotoru. Prostor...

Držák sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223748

Dátum: 15.04.1986

Autori: Janál Rudolf, Louda Jindřich

Značky: sondy, držák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká držáku pro montáž konduktometrické sondy do mléčného potrubí. Podstatou řešení je to, že držák sondy sestává z komory, jejíž horní část je opatřena vstupním a výstupním hrdlem. Spodní část komory je opatřena otvorem pro montáž sondy, přičemž výstupní hrdlo, s výhodou zasahující do komory, je s výhodou opatřeno otvorem u vnitřní stěny komory.

Zařízení pro zvedání a převoz pacientů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223747

Dátum: 15.04.1986

Autor: Lošonský Andrej

Značky: zvedání, zařízení, pacientů, převoz

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zvedání a převoz pacientů, používaného ve zdravotnictví a lázeňství. Vyznačuje se tím, že paralelogram je podepřen hydraulickým válcem přes závěs sedadla, na němž je zavěšeno s výhodou pevné sedadlo, přičemž přední ramena podvozku jsou opatřena pákovými mechanismy, a zadní ramena jsou opatřena pákovým mechanismem.

Nůž transplantační

Načítavanie...

Číslo patentu: 223746

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sýs Ladislav

Značky: transplantační, nůž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transplantačního nože užívaného v plastické chirurgii, která umožňuje stejnoměrné seříznutí kožních transplantátů při léčbě popálenin. Transplantační nůž podle vynálezu je znázorněn na přiloženém nákresu v obr. 1. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vymezovací tyč je na svém jednom konci opatřena točítkem a na druhém konci je opatřena dotahovací maticí a zajišťovací maticí, přičemž u zajišťovací matice je umístěn první excentr a...