Archív za 1986 rok

Strana 145

Závitovkové koleso s leštiacim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229409

Dátum: 15.04.1986

Autor: Varga Ľudovít

MPK: B24B 15/08

Značky: leštiacim, závitovkové, koleso, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje leštenie zubov závitoviek závitovkových prevodov závitovkovým kolesom, ktoré má na svojej funkčnej ploche zubov vrstvu 0,1 až 4 mm plastickej hmoty na báze epoxidovej živice plnenej do obsahu 30 až 50 % práškovým brusivom (napr. SiC nebo A1203) o zrnitosti 0,01 až 0,2 mm.

Spôsob vytvárania rozptyľujúcich vrstiev na sklených bankách

Načítavanie...

Číslo patentu: 229408

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pach Ladislav, Moravčík Alfonz, Doktor František, Moravčíková Soňa, Haraslín Štefan

Značky: vrstiev, sklených, rozptyľujúcich, spôsob, vytvárania, bankách

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania rozptyľujúcich vrstiev na sklených bankách najmä pre vákuovú techniku, ako sú žiarovky a pod., založený na elektrostatickom nanášaní rozptyľujúcich látok. Riešeným problémom je odstránenie zdraviu škodlivých látok z výrobného procesu a výrazné zhospodárnenie tohto procesu, čo sa dosahuje tým, že rozptyľujúce látky sa na vnútornú stenu banky nanášajú v podobe práškov, za sucha, pri normálnej teplote.

Pojízdné uspořádání stroje pro nivelaci, podbíjení a rovnání kolejí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223866

Dátum: 15.04.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: pojízdné, rovnání, uspořádání, podbíjení, nivelaci, kolejí, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné uspořádání stroje pro nivelaci, podbíjení a rovnání koleje, sestávající alespoň z jednoho vozidla se zařízeními pro podbíjení pražců, zdvihání a rovnání koleje, uspořádanými mezi dvěma navzájem oddělenými podvozky nebo nápravami, s ústrojími pro měření případně kontrolu při korekci koleje prostřednictvím vztažného systému pro nivelaci a vztažného systému pro boční rovnání koleje, s ústrojím pro měření a kontrolu zkorigované koleje...

Zdroj jasu o nastaviteľnej hodnote jasu a spôsob nastavenia požadovanej hodnoty jasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229407

Dátum: 15.04.1986

Autori: Žatkovič Juraj, Obertáš Július, Jediný Vladimír

MPK: G02B 27/00

Značky: nastavenia, hodnote, zdroj, nastaviteľnej, požadovanej, spôsob, hodnoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká zdroja jasu o nastaviteľnej hodnote jasu, ktorý pozostáva zo zdroja optického žiarenia, optickej sústavy, guľového integrátora a dutiny odraznosti ako aj spôsobu nastavenia požadovanej hodnoty jasu, pričom zdroj optického žiarenia sa nastaví tak, že pri žiarivej energii na konštantnej hodnote teploty rozdelenia sa žiadaná hodnota jasu v guľovom integrátore nastaví menením polohy terčíka odrážajúceho optické žiarenie do priestoru...

Způsob přípravy a-aminokyseliny ze skupiny zahrnující alanin, methionin a fenylalanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223865

Dátum: 15.04.1986

Autori: Commeyras Auguste, Lasperas Monique, Taillades Jacques, Rousset Alain, Mion Louis, Pascal Robert

Značky: methionin, zahrnující, přípravy, způsob, fenylalanin, alanin, skupiny, a-aminokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ?-aminokyseliny ze skupiny zahrnující alanin, methionin a fenylalanin hydrolýzou ?-aminonitrilu nebo jeho soli, vyznačující se tím, že se odpovídající ?-aminonitril nebo jeho sůl podrobí chemické katalytické hydrolýze reakcí karbonylové sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 znamenají jednotlivě atom vodíku, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenyl, nebo dohromady značí nasycený uhlovodíkový kruh obsahující nejvýše 5...

Kaskádová kvapalinová vykurovacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 229406

Dátum: 15.04.1986

Autor: Setnička František

MPK: F24D 1/06

Značky: kaskádová, vykurovacia, kvapalinová, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Kaskádová kvapalinová vykurovacia sústava je tvorená niekoľkými okruhmi vykurovacej kvapaliny s odstupňovanou teplotou, pripravovanej vo výmeníkoch so stupňovite klesajúcim tlakom, odoberanou po expanzii z tepelných motorov, pričom sa kondenzát odvádza z vyšších teplotných stupňov z vratného potrubia a zavádza do výmeníkov resp. do obiehajúcej kvapaliny nižších teplotných stupňov, takže jeho celkové množstvo sa zo sústavy odoberá s najnižšou...

Rukojeť zubolékařského nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223864

Dátum: 15.04.1986

Autori: Reich Heinrich, Kuhn Bernhard, Eibofner Eugen, Logé Hans

Značky: zubolékařského, nástroje, rukojeť

Zhrnutie / Anotácia:

Rukojeť zubolékařského nástroje, sestávající z hnací hřídele, uložené v objímce rukojeti a vzhledem k této objímce rukojeti probíhající axiálně, pro pohon zubolékařského nástroje, spojeného na jednom konci rukojeti s hnací hřídelí, přičemž ve stěně objímky rukojeti je uspořádán kanál chladiva, jehož vstupní otvor, spojený s potrubím chladiva, je přivrácen k vnitřku rukojeti a přechodový úsek vedení chladiva, probíhající v axiálním směru, je...

Tunelové filtračné zariadenie najmä na betónové kaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 229405

Dátum: 15.04.1986

Autor: Matej Vladislav

MPK: B01D 23/16

Značky: najmä, tunelové, filtračné, betonové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tunelové filtračné zariadenie najmä na betónové kaly vyznačené tým, že pozostává z filtračného tunela (4) vytvoreného vodorovnou a šikmou časťou nad gumovým dopravným pásom (5) analogicky vytvoreným vodorovnou a šikmou časťou, pričom filtračný tunel (4) je vyplnený filtračnou hmotou (3) a je ďalej opatrený prídavným zariadením a príslušenstvom tvoreným zbernou násypku (1) s výklopným sítom (19) naväzujúcimi na dvojitú násypku (2) kameniva,...

Bloková krátkocestná odparka so stieraným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229404

Dátum: 15.04.1986

Autori: Cvengroš Ján, Tkáč Alexander

MPK: B01D 1/22

Značky: stieraným, odparka, filmom, krátkocestná, bloková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka blokovej krátkocestnej odparky so stieraným filmom pre vákuovú a molekulovú destiláciu, vhodnej pre veľkokapacitnú výrobu. Účelom vynálezu je zvýšenie merného odparného výkonu krátkocestných odpariek so stieraným filmom pri súčasnom zlepšení ich funkčnosti a energetickej účinnosti, jednoduchšej konštrukcii a výrobe s možnosťou unifikácie dielov. Uvedený účel sa dosiahne odparkou, ktorá pozostáva z jednej alebo viac vákuových...

Způsob výroby samozesíťujících pojidel na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223863

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pampouchidis Georgios, Hönig Helmut, Daimer Wolfgang

Značky: bázi, epoxidových, pojidel, samozesíťujících, výroby, pryskyřic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby samozesíťujících pojidel na bázi epoxidových pryskyřic pro katodicky vylučitelné nátěrové hmoty, ředitelné po částečné nebo úplné neutralizaci kyselinami vodou, které lze vytvrzovat tepelnou polymerací bez přísady zesíťovacích složek.

Spôsob opracovania prírodných a syntetických usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229403

Dátum: 15.04.1986

Autori: Janči Vladimír, Smejkal Pavel, Lapčík Ľubomír, Blažej Anton Akademik

MPK: C14B 1/44

Značky: opracovania, usní, spôsob, syntetických, prírodných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru technológie prírodných a syntetických usní, rieši spôsob ich opracovania pomocou elektrického vysokofrekvenčného výboja, korónového alebo tlejivého, v plazme v atmosfére kyslíka, dusíka, amoniaku a vzduchu za atmosférického tlaku a zníženého tlaku do 10 Pa v časovom intervale 10 až 300 sec.,pri teplotách 0 až 300 °C a hodnotách anódového prúdu do 100 A.

Konvertor pro syntézu amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223862

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gam Erik Andreas, Topsoe Haldor Frederik Axel

Značky: konvertor, syntézu, amoniaku

Zhrnutie / Anotácia:

Konvertor pro syntézu amoniaku při zvýšeném tlaku a teplotě obsahující tlakový plášť, který je symetrický okolo středové osy, dále katalytická lože, ve kterých je katalyzátor umístěn mezi dvěma vzájemně protilehlými perforovanými stěnami, alespoň dva vstupy pro oddělené nástřikové proudy, od kterých vedou průchody pro nastřikovaný proud k místu mísení proudů, které je uvnitř konvertoru, přičemž jeden z průchodů je tvořen mezikruhovým prostorem...

Zariadenie na plastické tvárnenie prameňov a lán

Načítavanie...

Číslo patentu: 229402

Dátum: 15.04.1986

Autor: Královič Ján

MPK: B21F 9/00

Značky: tvárnenie, plastické, prameňov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Obor, ktorého sa vynález týka je hutná druhovýroba, výroba tvárnených prameňov a lán. Účelom vynálezu je zariadenie na výrobu tvárnených prameňov a lán. Použitím tohoto zariadenia sa dosiahne zvýšenie kvality výrobkov oceľových lán. Z odvíjadla 2 je vedený prameň 6 cez kaliber 3 do tvárniaceho nástroja 4 na jednoťahový jednobubnový drôtoťah 1 a odtiaľ na navíjadlo 5.

Způsob čištění roztoků kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229401

Dátum: 15.04.1986

Autori: Virt Jaromír, Plaschil Edgar, Schulz Hans-peter, Pleska Alexander, Chupík Lubomír, Stubenrauch Dieter, Sufčák Miloslav

MPK: C08F 6/08, C08F 36/04

Značky: polymerů, způsob, roztoku, čištění, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění roztoků kapalných polymerů s koncovými funkčními skupinami nebo bez koncových funkčních skupin, připravených aniontovou polymerací dienových a/nebo vinylaromatických sloučenin v roztoku uhlovodíků v přítomnosti organokovových iniciátorů, od rozpuštěných nebo suspendovaných zbytků iniciátorů, obsahujících kovové ionty, vyznačující se tím, že se čištění provádí sorpcí na iontoměničích, s výhodou na silně kyselých katexech s...

Způsob výroby izolační desky pro zařízení na lití elastomerního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223861

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pasch Lambert, Wagemann Heinz

Značky: desky, elastomerního, způsob, izolační, lití, materiálů, zařízení, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby izolační desky pro zařízení na lití elastomerního materiálu, uložené mezi vstřikovací jednotkou elastomerního materiálu a ohřívanou licí formou s vpouštěcími otvory pro elastomerní materiál, vyznačený tím, že první těleso z teplovzdorných, ohebných vláken se impregnuje teplem tvrditelnou pryskyřicí, pryskyřice se vytvrdí a z tělesa se vytvoří vytvrzená ohebná první deska pro horní izolační díl izolační desky, druhé těleso z...

Způsob zamezení vytváření pasivačního anodového povlaku při vybíjení galvanického primárního článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223860

Dátum: 15.04.1986

Autori: Wall Arne Evert, Siwersson Olle Lennart, Nilsson Olle

Značky: způsob, anodového, vybíjení, primárního, galvanického, zamezení, povlaků, vytváření, pasivačního, článků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zamezení vytváření pasivačního anodového povlaku při vybíjení galvanického primárního článku, který obsahuje alkalický elektrolyt a anodu a katodu, které jsou vzájemně spojeny vnějším obvodem pro odebírání elektrické energie, přičemž aktivním materiálem anody je železo, zatímco katodou je výhodně kyslíková elektroda, vyznačující se tím, že anoda se uvede do styku s komplexním činidlem pro ionty železa, přidávaným k elektrolytu, jako je...

Způsob snižování znečištění vod při výrobě bělené sulfitové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223859

Dátum: 15.04.1986

Autor: Siuko Taavi Paavali

Značky: výrobe, buničiny, snižování, bělené, sulfitové, znečištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snižování znečištění vod při výrobě bělené sulfitové buničiny, vyznačený tím, že operace, jako jsou úprava, propírání a třídění nebělené buničiny se provádějí v uzavřeném systému v protiproudém uspořádání a bělicího výluhu se používá jako pracího louhu, přičemž sloučeniny chloru se odstraňují z chemické cirkulace odlučováním chloru, který uniká při spalování odpadního louhu ve formě kyseliny chlorovodíkové ze spalin před regenerací...

Způsob vylučování složek nečistot u zařízení pro spřádání s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223858

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schiltknecht Adolf, Schreyer Franz, Landwehrkamp Hans

Značky: nečistot, koncem, otevřeným, zařízení, složek, způsob, vylučování, spřádání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vylučování složek nečistot u zařízení pro spřádání s otevřeným koncem, v němž jsou vlákna vedena po dopravní dráze mezi vodicím místem pásu vláken a spřádací komorou přes odlučovací otvor, přičemž složky nečistot se vylučují a dopravují do sběrného prostoru, z něhož se odvádějí pneumaticky, vyznačený tím, že vyloučené složky nečistot se nahromadí ve sběrném prostoru a v časových intervalech se pneumaticky odvádějí.

Způsob lití a zařízení na provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223857

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pasch Lambert, Wagemann Heinz

Značky: provádění, zařízení, lití, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob lití elastomerního materiálu, vyznačený tím, že ve vstřikovací jednotce s komorou, mající otevřený konec, působí se na elastomerní materiál tlakem postačujícím alespoň k naplnění licích dutin v ohřívané formě, ohřívaná forma a vstřikovací jednotka se vzájemně posouvají a přitlačují přes tepluvzdornou izolační desku opatřenou otvory, část elastomerního materiálu se účinkem tlaku v komoře vypudí z komory a přenese se otvory v izolační...

Zařízení k regulaci otáček navíjecího orgánu zásobníku a podavače nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223856

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hellström Jerker

Značky: zařízení, podavače, navíjecího, nitě, orgánů, otáček, regulaci, zásobníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci otáček navíjecího orgánu zásobníku a podavače nitě pro stroje na zpracování vláken, opatřené niťovým bubnem pro přechodné uskladnění zásoby nitě, elektromotorem pro pohon navíjecího orgánu, snímacím ústrojím reagujícím na okamžitou zásobu nitě na niťovém bubnu a ústrojím ke pracování signálu, které je zapojeno mezi snímacím ústrojím a elektromotorem a vytváří při dolním, horním a středním rozsahu zásoby nitě odlišné hnací...

Souprava stroje pro úpravu koleje s ústrojími pro odebírání a čištení štěrku štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223855

Dátum: 15.04.1986

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich

Značky: koleje, souprava, ústrojími, čištění, štěrkového, odebírání, lože, stroje, úpravu, štěrku

Zhrnutie / Anotácia:

Souprava stroje pro úpravu koleje s ústrojími pro odebírání a čištění štěrku štěrkového lože a pro opětné přivádění a zhutňování vyčištěného, případně přídavně přidaného štěrku a s ústrojími pro opravu polohy koleje, vyznačená tím, že za další ústrojí (19, 67) pro opětovné přivádění vyčištěného, případně přídavně přidaného štěrku (12) do prostoru (20) mezi pražci (7) je přiřazeno ústrojí (23) a tlakovými a smykovými hloubkovými zhutňovacími...

Zarážecí hmoždinka s rozpěrným pouzdrem a s rozpěrným prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223854

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lippacher Wolfgang, Deutschenbaur Paul, Teger Gerhard

Značky: prvkem, zarážecí, hmoždinka, rozpěrným, pouzdrem

Zhrnutie / Anotácia:

Zarážecí hmoždinka s rozpěrným pouzdrem a s rozpěrným prvkem, kde rozpěrné pouzdro sestává z dříku s podélnými drážkami v rozpěrném úseku, a je opatřeno otvorem, jehož průměr je v předním úseku zúžen, a ve směru k svému zadnímu konci má nákružek přesahující průměr dříku, a rozpěrný prvek sestává z dříku opatřeného zčásti závitem a zakončeného hlavou, jejíž průměr přesahuje průměr dříku a na níž jsou provedeny pro otáčení záběrové plochy,...

Železniční přejezd v úrovni kolejí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223853

Dátum: 15.04.1986

Autor: Neumann Gunter

Značky: přejezd, kolejí, úrovní, železniční

Zhrnutie / Anotácia:

Železniční přejezd v úrovni kolejí, u něhož je prostor mezi kolejnicemi překlenut nosnými deskami podepřenými patkami kolejnic a vyrobenými z betonu nebo podobného materiálu, přičemž nosné desky jsou svými čelními stranami opřeny o stojiny obou kolejnic přichycených k pražcům, vyznačující se tím, že pod úrovní kolejnic (1) jsou uspořádána příčná táhla (22) spojující mezi sebou podpěry (18) dvojic postranních desek (11) opírajících se o stojiny...

Kotevní ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223852

Dátum: 15.04.1986

Autori: Heidrich Adolf, Sauerschnig Konrad

Značky: ústrojí, kotevní

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevní ústrojí pro plovoucí pracovní zařízení, zejména pro plovoucí rypadla s výškově přestavitelným ústrojím, spustitelným až do rozsahu pod čáru kýlu, uloženým ve svislém vedení na lodním tělese pro přetahovací lano kotvy, výhodně se sklápěcími rameny, vyznačující se tím, že na spodním konci výškově přestavitelného ústrojí pro přetahovací lano (3) je upraven šikmý skluz (6) pro dřík (9) kotvy (1), nadzvednutelný před ústí kotevního skluzu...

Pojízdné zařízení k rozdělování a profilování štěrku kolejového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223851

Dátum: 15.04.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: profilování, pojízdné, kolejového, zařízení, štěrku, lože, rozdělování

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení k rozdělování a profilování štěrku kolejového lože, s pluhovým ústrojím uloženým výškově nastavitelně na rámu a sestávajícím ze středního pluhu tvaru písmene V a z postranních pluhových ústrojí, z nichž každé je přiřazeno jedné z obou kolejnic a případně vybaveno výkyvnými vodicími členy pro štěrk, a s tunelovými kryty překrývajícími kolejnice alespoň v délce pracovní oblasti pluhu, na nichž je upevněn šikmo k ose koleje vždy...

Způsob výroby dna metalurgické nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223850

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jean-marie Landry, Jean-claude Grosjean

Značky: způsob, nádoby, výroby, metalurgické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dna metalurgické nádoby, které sestává postupně ze základní kovové desky, z první cihlové vrstvy z žárovzdorných cihel, z druhé cihlové vrstvy (3) ze žárovzdorných cihel, ve které jsou vloženy v předem stanovených místech propustné vložky (5), které slouží ke dmychání plynu dnem metalurgické nádoby. Způsob spočívá v tom, že se nejprve uloží žárovzdorné propustné vložky (5) na první cihlovou vrstvu (3) na předem stanovená místa,...

Způsob výroby imidazo[4,5-b]pyridinů a -pyrimidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223849

Dátum: 15.04.1986

Autor: Reiffen Manfred

Značky: způsob, pyrimidinu, výroby, imidazo[4,5-b]pyridinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby imidazo[4,5-b] pyridinů a -pyrimidinů obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená alkylovou, alkoxylovou, alkylmerkapto- nebo alkylsulfinylovou skupinu obsahující vždy 1 až 4 atomy uhlíku, nebo atom halogenu, R2 představuje alkylsulfinylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxylovou skupinu se 2 nebo 3 atomy uhlíku, substituovanou v koncové poloze alkylsulfinylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, aralkylsulfinylovou skupinou se 7...

Způsob výroby 7-(2,6-dibrom-4-methylfenyl)-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]imidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223848

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kummer Werner, Köppe Herbert, Lillie Christian, Stähle Helmut, Kobinger Walter, Pichler Ludwig

Značky: způsob, 7-(2,6-dibrom-4-methylfenyl)-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]imidazolů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 7-(2,6-dibrom-4-methylfenyl)-2,3-dihydroimidazo(1,2-a)imidazolů obecného vzorce I, ve kterém R znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se 2-(2,6-dibrom-4-methylfenyl)iminoimidazolidin vzorce II nechá reagovat s oxosloučeninou obecného vzorce III, ve kterém R má shora uvedený význam a X představuje atom chloru, bromu nebo jodu, při teplotě 60 až 180 °C a získaná...

Způsob výroby 5,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4b)(1,5)diazepin-1H,4H-5,7-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223847

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rackur Gerhard, Hoffmann Irmgard

Značky: výroby, způsob, 5,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4b)(1,5)diazepin-1h,4h-5,7-dionů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4-b)(1,5)diazepin-1H,4H-5,7-dionů obecného vzorce V, v němž R1 znamená vodík, trifluormethylovou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo cyklohexylovou skupinu, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo benzylovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, která je popřípadě substituována methoxyskupinou nebo diethylaminoskupinou, dále znamená...

Způsob výroby 5,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4-b)(1,5)diazepin-1H,4H-5,7-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223846

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hoffmann Irmgard, Rackur Gerhard

Značky: způsob, výroby, 5,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4-b)(1,5)diazepin-1h,4h-5,7-dionů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4-b)(1,5)diazepin-1H,4H-5,7-dionů obecného vzorce V, v němž R1 znamená vodík, trifluormethylovou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo cyklohexylovou skupinu, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo benzylovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, která je popřípadě substituována methoxyskupinou nebo diethylaminoskupinou, dále znamená...

Způsob výroby 5,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4-b)(1,5)diazepin-1H,4H-5,7-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223845

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rackur Gerhard, Hoffmann Irmgard

Značky: způsob, výroby, 5,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4-b)(1,5)diazepin-1h,4h-5,7-dionů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5,6,7,8-tetrahydropyrazolo (3,4-b)(1,5) diazepin-1H,4H-5,7-dionů obecného vzorce V, v němž R1 znamená vodík, trifluormethylovou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo cyklohexylovou skupinu, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo benzylovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, která je popřípadě substituována methoxyskupinou nebo diethylaminoskupinou, dále znamená...

Zařízení pro výrobu dočasných zubních korunek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223844

Dátum: 15.04.1986

Autor: Chervenelekov Theo Simeonov

Značky: zařízení, výrobu, korunek, zubních, dočasných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu dočasných zubních korunek, a to obzvláště korunek pro opravu zlomeného zubu a pro ochranu vyplněného zubu v průběhu zubolékařských prací sestává z formy s upevňovacím trnem a z kalíškovité matrice s drážkou. V drážce matrice je uložen pružný kroužek a na otevřeném konci matrice je upravena objímka s přírubou pro připevnění ke stojanu a k držáku. Držák nese plunžr s formou, válcem, diafragmou a pláštěm. Plunžr tvoří trn,...

Způsob výroby katalyzátoru na bázi složeného kysličníku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223843

Dátum: 15.04.1986

Autori: Tanaka Yoshiaki, Sarumaru Kohei, Ami-machi, Kadowaki Koju

Značky: složeného, bázi, zařízení, katalyzátoru, výroby, tohoto, způsob, provádění, způsobu, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby katalyzátoru na bázi složeného kysličníku, obsahujícího alespoň molybden společně s vanadem a/nebo niobem, zahrnující stupeň tepelného rozkladu prekursoru katalyzátoru, obsahujícího směs sloučenin a/nebo komplexní sloučeninu prvků, tvořícího složení katalyzátoru, vyznačující se tím, že se prekursor katalyzátoru nepřímo zahřívá vyhřívací tekutinou přes pevnou oddělovací stěnu, prekursor katalyzátoru se rozloží ve vzduchu, ve kterém...

Způsob výroby derivátů pyridoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223842

Dátum: 15.04.1986

Autori: Urbain Marcel, Descamps Marcel

Značky: derivátů, způsob, pyridoxinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyridoxinu obecného vzorce I, kde R představuje skupinu vzorce ve kterých n znamená 0 nebo 1, X a X1, které jsou navzájem odlišné, představují vodík nebo methyl, Y znamená vodík nebo methyl a R2 znamená nesubstituovanou fenylovou skupinu nebo fenylovou skupinu obsahující jeden nebo dva substituenty vybrané ze skupiny zahrnující fluor, chlor a brom a methylový, ethylový, n-propylový, isopropylový zbytek a methoxyskupinu,...

Lisovací válec pro tlakové zpracování pásu materiálu, obzvláště pásů papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223841

Dátum: 15.04.1986

Autori: Wolf Robert, Schiel Christian

Značky: materiálů, obzvláště, zpracování, lisovací, válec, pásu, tlakově, papíru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení větší jistoty při zabránění kovového styku mezi tlakovými díly a pláštěm válce. Podle vynálezu je tlakový díl, určený k přenosu lisovacích sil z pláště válce na nosník, namáhaný na ohyb, na své čelní ploše, přivrácené k plášti válce, opatřen centrální tlakovou kapsou a nejméně čtyřmi přídavnými tlakovými kapsami. Ke kapsám je zaveden pouze jediný kanál. Centrální tlaková kapsa je výhodně opatřena vydutími, která jsou...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223840

Dátum: 15.04.1986

Autori: Roberts David Alan, Parnell Edgar William, Hatton Leslie Roy

Značky: způsob, prostředek, výroby, herbicidní, účinných, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden derivát N-fenylpyrazolu obecného vzorce III, ve kterém uvedené symboly mají dále uvedený význam, nebo jeho zemědělsky upotřebitelnou adiční sůl s kyselinou.

Sušicí, žehlicí a/nebo lisovací válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 223839

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dugovits László, Kiss Lóránt, Rozgonyi Miklos, Majoros Sándor

Značky: lisovací, válec, sušicí, žehlicí

Zhrnutie / Anotácia:

Sušicí, žehlicí a lisovací válec vyhřívaný kouřovými plyny, zejména pak spalinami, určený pro sušicí stupně strojů zhotovujících kontinuální papírové role a podobná zařízení. V sušicích stupních strojů pro výrobu papíru, dále strojů, které se používají pro sušení nití, vláken a jiných dlouhých materiálů, a využívají k tomuto účelu dopředný pohyb materiálu na válcích, se všeobecně používají válce vyhřívané párou. Tyto válce musí být dimenzovány...

Způsob oxidace p-xylenu a methyl-p-toluylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223838

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kotowski Włodzimierz, Stajszczyk Manfred, Pokorska Zofia, Lachman Ignacy, Orlinski Jerzy, Fiszer Renata, Witkos Jerzy, Žukowski Jacek, Mlynarczyk Stanisław

Značky: p-xylenu, methyl-p-toluylátu, oxidace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oxidace p-xylenu a methyl-p-toluylátu na kyselinu p-toluylovou, kyselinu tereftalovou a její monomethylester se podle vynálezu provádí v přítomnosti katalytického systému, který má vyšší selektivitu než dosud existující systémy. Při oxidaci se používá aktivovaného katalytického systému, který je tvořen směsí organických solí kobaltu, manganu, niklu a chromu, sestávající z 0,001 až 0,1 % hmot. kobaltu, 0,0001 až 0,05 % hmot. manganu,...

Zařízení pro výrobu cívek ze svazků vodičů, uspořádaných na ploché spojovací pásce

Načítavanie...

Číslo patentu: 223837

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hembert Gaetan

Značky: cívek, zařízení, pásce, ploché, spojovací, svazků, výrobu, vodičů, uspořádaných

Zhrnutie / Anotácia:

Svazek elektrických vodičů je uspořádán vedle sebe na spojovací pásce plochého tvaru. Poté dochází za potenciálních tepelných podmínek ke změkčení spojovací pásky a vodiče svazku se sloučí s páskou ve válcové mezeře slučovacích prvků. Je známo, že vodiče svazku se nacházejí před zpracováním mimo víko zařízení, přičemž ohřev spojovacího materiálu se děje vratným pohybem tepelného prvku podél materiálu a vodičů. Zařízení však vychází velmi dlouhé...

Způsob spojování dvou kusů příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223836

Dátum: 15.04.1986

Autori: Negaty-hindi Guy, Pujol Carlos, Zurcher Erwin

Značky: spojování, provádění, zařízení, příze, kusů, způsob, tohoto, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojování dvou kusů příze, při kterém se zákrut jednoho úseku každého z těchto kusů přenese vytvořením nadměrného zákrutu do zbývající části těchto kusů a volná vlákna se z obou kusů odstraní za vytvoření střapce vláken na konci každého kusu, jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález řeší problém, jak umožnit vytváření prakticky neviditelných vysoce pevných spojů, zejména pro silné příze zhotovené ze...