Archív za 1986 rok

Strana 144

Způsob přípravy a-aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223880

Dátum: 15.04.1986

Autori: Commeyras Auguste, Pascal Robert, Rousset Alain, Lasperas Monique, Mion Louis, Taillades Jacques

Značky: a-aminoamidů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ?-aminoamidů obecného vzorce II v němž R značí methylovou skupinu, popřípadě substituovanou fenylem, nebo skupinu vzorce CH3-S-CH2-CH2-, vyznačující se tím, že se ?-aminonitril obecného vzorce- I v němž R má shora uvedený význam, s výhodou připravený in situ, katalyticky hydrolyzuje ve vodném prostředí reakcí s 1 až 5 moly ketonu se 3 až 6 atomy uhlíku, vztaženo na 1 mol ?-aminonitrilu, v přítomnosti 0,05 až 1 molu, s výhodou...

Zariadenie na kontrolu ustavenia obrobkov pre elektrochemické obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229435

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kamenický Ivan, Hanzel Pavol

MPK: B23P 1/02

Značky: kontrolu, ustavenia, elektrochemické, obrábanie, obrobkov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu ustavenia obrobkov pre elektrochemické obrábanie vyznačujúce sa tým, že je tvorené podperkou (15), pružne uloženou v telese (8) prípravku na jejíž hornú činnú plochu (2) vyúsťujú prívodné kanále (3) spojené s tlakovou komorou (11) jednosmerného ventilu (5), do ktorej vyúsťuje prívodná tryska (4) opatrená bočným prívodom (13), a s predpätím uloženou pružnou rúrkou (12), prekrývajúcou bočný prívod (13), pričom prívodná...

Způsob získávání přírodních terpenů s antipsoriatickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223879

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rivera De Alvarado Blanca Zoila Ney, Salgado Francisco Ramón Alvarado

Značky: přírodních, antipsoriatickým, účinkem, způsob, získavání, terpenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání přírodních terpenů s antipsoriatickým účinkem, vyznačující se tím, že se extrahují oddenky a listy Dryopteris crassirhizoma, Polypodium vulgare Linn, Polypodium leucotomos, Phlebodium decumanum J. Smith, Polypodium decumanum. Cythea taiwaniana a oddenky Polypodium aureum Linn a Polypodium triseriale, postupem zahrnujícím tyto chronologicky následující pracovní stupně: a) nařezání oddenků na proužky 2 až 3 centimetry, a sušení...

Axiálny hydrostatický prevodník so šikmou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229434

Dátum: 15.04.1986

Autor: Galba Vladimír

MPK: F16H 39/00

Značky: šikmou, hydrostatický, doskou, axiálný, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálny hydrostatický prevodník so šikmou doskou, obsahujúci blok valcov s otvormi pre piesty opatrené kĺzadlami a vystupujúci náboj, na ktorom je vytvorené prvé vnútorné drážkovanie slúžiace k prenosu radiálnej sily a krútiaceho momentu z bloku valcov na hriadeľ s vonkajším drážkovaním,na ktorom je tiež pomocou druhého vnútorného drážkovania uložené guľové vedenie pridržiavača kĺzadiel a taktiež obsahujúci pružinu zasunutú na hriadeľ a jedným...

Spoj duší vertikálnej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229433

Dátum: 15.04.1986

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 5/04

Značky: duší, vertikálnej, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spájania duší vertikálnej batérie. Podstata vynálezu je v tom, že zvislé tiahlo s klinmi je v hornej polohe držané trením, ktoré vzniká tým, že je zovreté medzi kusmi, ktoré sú naň dotláčané pružinou (obr. 2). Výhodou riešenia je jednoduchosť konštrukcie a spoľahlivosť funkcie. Vynález je možné využiť v stavebníctve vo vertikálnej batérii s kontinuálnou výrobou silikátových dielcov.

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223878

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmid Bruce Karl

Značky: ztekucování, způsob, kombinovaného, zplyňování, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí spočívá v tom, že se do zplynovací zóny zavádí dostatečné množství uhlovodíkového materiálu pro výrobu přídavného množství syntézního plynu nad množstvím potřebným pro výrobu reakčního vodíku, přičemž celkový obsah spalného tepla tohoto přídavného množství syntézního plynu je 5 až 100 proc., vztaženo na teplo celkové energie potřebné pro proces, a toto přídavné množství syntézního plynu se při...

Spôsob výroby sulfónov kyselíny penicilánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 229432

Dátum: 15.04.1986

Autori: Frimm Richard, Mazáň Štefan, Welward Ladislav, Martvoň Augustín, Košalko Rudolf

MPK: C07D 499/00

Značky: kyseliny, výroby, sulfónov, penicilánovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sulfónov kyseliny penicilánovej všeobecného vzorca I, kde X je Cl, Br, alebo H z dibenzyletyléndiamóniových solí derivátov kyseliny penicilánovej všeobecného vzorca II., kde X je ten istý substituent ako u vzorca I, vyznačujúci sa tým, že zlúčenina obecného vzorca II sa rozpustí v zmesi 80 objemových % chloroformu a 20 objemových % etanolu a vzniknutý roztok sa extrahuje fosfátovým pufrom o pH 7,5 až 9,2 a po oddelení...

Spôsob určovania vlastných frekvencií dynamickej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229431

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ďurman Vladimír, Olach Ondrej

MPK: G01L 1/12

Značky: sústavy, dynamickej, určovania, spôsob, frekvencií, vlastných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši meranie vlastných frekvencií dynamickej sústavy. V praxi sa vyskytuje mnoho prípadov kmitavého pohybu rôznych strojov a strojových častí. V týchto prípadoch je niekedy potrebné poznať vlastné frekvencie takejto dynamickej sústavy. Vynález umožňuje merať vlastné frekvencie dynamickej sústavy i pri veľmi malých amplitúdach vlastných kmitov 0,1 (m. Podstata vynálezu spočíva v určovaní vlastných...

Rezná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 229430

Dátum: 15.04.1986

Autori: Poller Ján, Matejíček Jozef

MPK: C10M 1/28, C10M 1/20

Značky: rezná, kvapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Rezná kvapalina používaná pri trieskovom obrábaní kovov vyznačujúca sa tým, že obsahuje 6 až 8 % hmotnostných oleja trvanlivého s viskozitou 47,0 až 51,0 mm2/s pri 50 °C a teplotou varu 450 až 500 °C, alebo selektívny rafinát s viskozitou 40 až 50 mm2/s pri 50 °C s destilačným rozpätím 350 až 560 °C a tenzid-acylpolyglykoléter s počtom uhlíkov v molekule 5 až 25 v množstve 4 až 2 % hmotnostných, poprípade antioxidant a poprípade inhibítor...

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí za použití paliva z připojeného zplynovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 223877

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmid Bruce Karl

Značky: paliva, uhlí, způsob, kombinovaného, zplyňování, ztekucování, zplynovače, připojeného, použití

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí za použití paliva z připojeného zplynovače spočívá v tom, že se do zplynovací zóny zavádí množství uhlovodíkového materiálu dostatečné k produkci přídavného množství syntézního plynu nad množstvím potřebným pro výrobu reakčního vodíku, vodík se alespoň částečně oddělí od kysličníku uhelnatého z tohoto přídavného množství syntézního plynu, čímž vznikne druhý plyn bohatý vodíkem a plyn bohatý...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229429

Dátum: 15.04.1986

Autori: Macho Vendelín, Mokrý Jozef, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef, Sabadoš Július, Antošík Jozef

Značky: výroby, polyesterpolyolov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou za prítomnosti kyselín a esterov s látkami obsahujúcimi v molekule 2 až 4 hydroxylové skupiny, vyznačujúci sa tým, že vedľajšie produkty a/alebo destilačné zvyšky z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu oxidáciou cyklohexánu, s výhodou po predčistení, sa esterifikujú a/alebo transesterifikujú s látkami obsahujúcimi 2 až 4 hydroxylové skupiny v množstve 80 až 180 %,...

Impregnačná látka na ochranu dreva a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229428

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vodová Drahomíra, Suran Pavol, Hronec Milan, Antošík Jozef, Kopernický Ivan, Mikulec Jozef

MPK: C09D 5/14, B27K 3/34

Značky: ochranu, látka, dřeva, výroby, impregnačná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Impregnačná látka na ochranu dreva s prídavkom fungicídneho prostriedku, organického farbiva alebo anorganického pigmentu, dechtových olejov alebo aromatických alebo aromatickoalifatických uhľovodíkov, alkydových, akrylových, fenolových alebo polyesterových živíc modifikovaných alkydmi alebo tukmi, vyznačená tým, že obsahuje 11 až 99 % hmotnostných pyrolýznej uhľovodíkovej frakcie vrúcej pri teplotách od 170 °C do 390 °C polymerizovanej s...

Zariadenie na opakované zaťažovanie vozovky rázom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229427

Dátum: 15.04.1986

Autori: Benko Jozef, Staňo Rudolf, Poliaček Ivan

MPK: G01N 3/32

Značky: zaťažovanie, zariadenie, opakované, rázom, vozovky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti stavebnej techniky pre skúšanie mechanických vlastností vozovky, jej jednotlivých vrstiev a podložia. Zariadením podľa vynálezu sa zisťuje kvalita zhutnenia zemín z pomeru hodnôt zistených pri prvom a druhom zaťažení a stanovuje sa závislosť medzi počtom opakovaní zaťaženia a zmenou veľkosti deformácie. Uvedené zisťovanie kvality a stanovenie závislosti umožňuje posuvné závažie umiestnené na vodiacej tyči, ktorá je...

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223876

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmid Bruce Karl

Značky: ztekucování, způsob, kombinovaného, uhlí, zplyňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování bituminózního uhlí spočívá v tom, že se do zplynovací zóny zavádí větší množství produktu z uhlí o teplotě tání nad 454 °C a toto větší množství se využívá pro zvýšení tepelné účinnosti procesu tak, že se nadbytek produkovaného syntézního plynu spaluje jako palivo přímo v procesu, přičemž nadbytek produktu z uhlí o teplotě tání nad 454 °C v suspenzi zaváděné do zplynovací zóny se řídí pro...

Spôsob prípravy polyetylénimínového ionexu na rigídnom pórovitom nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 229426

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Berek Dušan, Novák Ivan

MPK: C08G 73/04

Značky: pórovitom, nosiči, rigídnom, spôsob, ionexů, polyetylénimínového, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polyetylénimínového ionexu na rigídnom pórovitom nosiči vyznačený tým, že vodný roztok polyetylénimínu s koncentráciou 15 až 50 % sa nanesie na suchý pórovitý nosič silikagélu s veľkosťou častíc 30 až 150 mikrometrov a merným povrchom 300 až 500 m2.g-1 a objemom pórov vyšším ako 0,5 cm3.g-1 s výhodou 1,5 až 3 cm3.g-1, pričom hmotnostný pomer kvapalnej fázy roztoku polyetylénimínu k pevnému nosiču silikagélu je v rozsahu 0,7 až...

Zariadenie pre kontinuálnu filtráciu tavenín termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229425

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rodák Štefan, Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan, Pechár Amadeus, Vrána Miroslav

MPK: B29F 3/00

Značky: zariadenie, filtráciu, termoplastických, materiálov, kontinuálnu, tavenín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre kontinuálnu filtráciu tavenín termoplastických materiálov pozostávajúce z filtračného telesa s prietokovým kanálom pre filtrovanie tavenín, prehradený nútene pohybujúcim sa filtračným pásom z oboch strán filtračného telesa sú chladené štrbinovité vodiace kanály. Štrbinovité vodiace kanály sa rozširujú v smere pohybu filtračného pásu, ktorý vo vlastnom filtračnom telese v prietokovom kanáli prechádza pomedzi perforované platne...

Způsob výroby dilignolům podobných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223875

Dátum: 15.04.1986

Autori: Griengl Herfried, Foidl Gabriele

Značky: výroby, podobných, sloučenin, dilignolům, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dilignolům podobných sloučenin obecného vzorce I kde znamená Rl karboxylovou skupinu nebo skupinu -CH = CH-CH3, R2 atom vodíku nebo methylovou skupinu, která je popřípadě substituována hydroxylovou skupinou nebo znamená aminoskupinu, popřípadě substituovanou jednou nebo dvěma alkylovými nebo hydroxyalkylovými, popřípadě karboxyalkylovými skupinami s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylu, R3 methylskupinu, avšak jen tehdy, značí-li Rl...

Spôsob stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo solanke

Načítavanie...

Číslo patentu: 229424

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kostková Viktória, Šingliar Michal, Ležovič Alfonz, Sestrienková Marta

MPK: C01G 37/00, G01N 21/00

Značky: stanovenia, stopových, množstiev, chloride, chromu, solanke, sodnom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru analytickej chémie a to stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo v soľanke. Podstatou stanovenia stopových množstiev chrómu v soli alebo soľanke spektrofotometricky alebo elektrochemicky je použitie roztoku chlórnanu sodného o koncentrácii 0,3 až 12 % hmot. ako oxidačného činidla.

Útková doletová zarážka tkacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229423

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mišáni Ján, Klčo Jarolim, Drha Jozef

MPK: D03D 51/34

Značky: zarážka, doletová, tkacích, útková, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Útková doletová zarážka tkacích strojov umožnuje indikovať jednotlivé chyby tkaniny z hľadiska nedoletov a taktiež z hľadiska pretrhu útkovej nite v strede tkaniny. Správnu činnosť útkovej doletovej zarážky umožnujú dva snímače - útkový a úfukový, pričom akýkoľvek signál z úfukového snímača, ktorý je umiestnený až za konfuzorom mimo dosahu útkovej nite pri bežnej prevádzke zastaví tkací stroj.

Hřeblo pro hřeblový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 223874

Dátum: 15.04.1986

Autor: Temme Helmut

Značky: hřeblo, dopravník, hřeblový

Zhrnutie / Anotácia:

Hřeblo pro hřeblový dopravník se středovým řetězem, zejména pro důlní provozy, jehož středový řetěz je složen z kulatých článků, přičemž hřeblo je na spodní straně pod můstkem, spojujícím obě hřeblová křídla v horní části v jeden kus, opatřeno vy bráním, tvarově uzpůsobeným vodorovnému řetězovému článku, a nosem, zasahujícím do vodorovného řetězového článku, přičemž ke spojení hřebla s vodorovným řetězovým článkem je vytvořen třmen, umístěný...

Snímač priebehu korózie oceľovej výstuže zabudovanej v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 229422

Dátum: 15.04.1986

Autori: Živica Vladimír, Kučka Jozef, Jambor Jaromír

MPK: G01N 17/00

Značky: priebehu, oceľovej, výstuže, zabudovanej, betóne, korózie, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač je určený na zisťovanie priebehu korózie oceľovej výstuže zabudovanej v betóne. Podstata snímača je v tom, že pozostáva zo skúšobnej ocele, tvaru U, ktorej konce sú fixované v elektroizolačnej zvierke a na ktoré sú prispájkované dva prívodné vodiče spojovacieho kábla a izolovaný konštantanový drôt umiestnený pozdĺž zvierky a kompenzačnej časti skúšobnej ocele. Jeden výstupný vodič je prispájkovaný v strede skúšobnej ocele a druhý...

Ultrazvukový čisticí nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229421

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šteif Eduard, Šabek Václav, Gabriel Karel, Šmolík František

MPK: B06B 3/02

Značky: ultrazvukový, nástroj, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ultrazvukového čisticího nástroje pro intenzívní ultrazvukové čištění, převážně blízkým ultrazvukovým polem. Vynález řeší čištění trubek, zvláště dlouhých a menších průměrů. Ultrazvukový čisticí nástroj podle vynálezu má těleso opatřeno v nejméně jedné oblasti maximální amplitudy výchylky kmitů minimálně jedním příčným otvorem pro čištění. Otvory jsou umístěné příčně na směr kmitů a mohou být tvrdě chromovány. Vynález je...

Samohybná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223873

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fölser Karl, Theurer Josef

Značky: lože, samohybná, čistička, štěrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Samohybná čistička štěrkového lože, která má na rámu podvozku upravená zařízení pro odebírání, čištění, hromadění a opětovné ukládání štěrku, jakož i dopravní za řízení a regulační a rozdělovací orgány pro upravovaný štěrk ze štěrkového lože, při čemž zásobní ústrojí vyčištěného štěrku má mezi podvozky stroje uspořádaný zásobník, vyznačená tím, že zásobník (21), spojený s dopravním ústrojím (14) dopravníkem (16) pro rozdělování štěrku a...

Elektronický obvod pre doletovú útkovu zarážku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229420

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fiala Jiří, Drha Jozef, Balko Ivan, Klčo Jarolim, Kalus Štefan, Mišáni Ján

MPK: D03D 51/34

Značky: zarážku, útkovú, doletovú, obvod, elektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický obvod pre doletovú, útkovú zarážku umožňuje priebežné zobrazovanie počtu zatkaných nedoletov vo zvolenom čase pri tkaní na pneumatickom tkacom stroji. Obsahuje člen časovej predvoľby, člen predvoľby zatkaných nedoletov, členy priebežného čítania a zobrazovania zatkaných nedoletov. Pri väčšom počte načítaných nedoletov ako bolo predvolené za predvolený čas vyšle do ovládacích obvodov tkacieho stroja chybový signál k jeho zastaveniu....

Nastreľovač ušnicových terčíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229419

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krcho Imrich, Hašek Anton

MPK: A01K 11/00

Značky: terčíkov, nastreľovač, ušnicových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie pracnosti a skrátenie doby pri upevňovaní ušnicových terčíkov pre hospodárske zvieratá, Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z upevňovacej hlavice terčíkov a pyropatronovej hlavne s pažbou. Upevňovacia hlavica je zložená z prítlačného ramena pevne uloženého v prírube upevnenej na pyropatronovej hlavni, prostredníctvom tiahla spojeného s ramenom spúšte otočným čapom v dolnej časti a v hornej časti...

Samočinné zařízení pro plynulé nanášení elastomerových výplní na jádra pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223872

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pirovano Dante, Migliarini Cesare

Značky: zařízení, nanášení, jádra, samočinně, pneumatiky, plynule, výplní, elastomerových

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinné zařízení pro plynulé nanášení elastomerových výplní na jádra pneu matik, obsahující pevný rám, se kterým jsou sdruženy dva kotouče ve vzájemném styku podél jejich obvodu, z nichž první kotouč má první prstencovou drážku pro vložení jádra a druhý kotouč má druhou prstencovou drážku, do které se zasouvá horní část výplně v tangenciálním směru, vyznačující se tím, že obsahuje spojovací ústrojí (26) pro spojování protilehlých konců výplně...

Scintilačná rádiometrická detekčná cela pre izotachoforézu v kapilárach

Načítavanie...

Číslo patentu: 229418

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kaniansky Dušan, Macášek Fedor, Švec Anton, Rajec Pavol, Havaši Peter

MPK: G01T 1/185

Značky: detekčná, izotachoforézu, rádiometrická, kapilárach, scintilačná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zariadení a detekcie v kapilárnej izotachoforéze, prípadne kapilárnych elektroforetických techník a do analýzy rádioaktívnych látok. Rieši detekciu rádioaktívnych a rádioaktívne označečených látok po ich izotachoforetickom rozdelení, pričom sa detegujú beta žiariče s nízkou energiou žiarenia. Detekčná cela je vytvorená zo scintilačného materiélu napr. z plastického scintilátora, upevneného v držiaku z plexiskla, v...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov uvoľňujúcich veľmi malé množstvo formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229417

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lipka Radislav, Kellner Michal, Žedényi Mikuláš

MPK: C08G 12/12

Značky: výroby, uvoľňujúcich, formaldehydu, močovinoformaldehydových, kondenzátov, množstvo, spôsob, malé, velmi

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov, ktoré uvolňujú veľmi malé množstvo formaldehydu pri svojej aplikácii v drevárskom a nábytkárskom priemysle. Výrobky lepené týmito kondenzátmi uvoľňujú 10 mg formaldehydu/100 g abs. suchej drevotrieskovej dosky podľa medzinárodne platnej metodiky FESYP, ktorá je založená na extrakcii formaldehydu z výrobku toluénom a následným jeho stanovením podľa známych metód. Spôsob...

Způsob výroby kombinované vrstvené látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223871

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmoock Helmuth

Značky: kombinované, způsob, látky, vrstvené, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kombinované vrstvené látky z papíru s nejméně jednou jakovou a jednou kovovou vrstvou, vyznačující se tím, že na nosnou fólii s plochým povrchem se nanese vrstva laku, na kterou se napaří vrstva kovu a papír s vrstvou kovu se slepí pomocí mokrého lepidla a po vysušení mokrého lepidla se nosná fólie oddělí od vrstvy laku.

Spôsob simulácie prevádzky dvojradových guličkových ložísk pre textilné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229416

Dátum: 15.04.1986

Autor: Puškár Anton

MPK: G01M 13/04

Značky: textilné, spôsob, dvojradových, guličkových, stroje, simulácie, ložísk, prevádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob simulácie prevádzky dvojradových guličkových ložísk pre textilné stroje je vyznačený tým, že na rotújúci hriadeľ najmenej jedného ložiska sa pôsobí pozdĺžnymi alebo ohybovými ultrazvukovými kmitmi, pričom súčasne na plášť ložiska sa pôsobí radiálnymi ultrazvukovými kmitmi a to v priebehu času, za ktorý sa uskutoční presun mastiaceho tuku z oblasti guličkových ložísk alebo porušenie nepriepustnosti gumového tesnenia alebo uvoľnenie...

Spôsob výroby pák silovoovládaných skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229415

Dátum: 15.04.1986

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadiel, spôsob, silovoovládaných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby pák silovoovládaných skľučovadiel valcovaním s možnosťou zjednotenia polotovarov pák a čeľustí, čím sa podstatne zefektivní výroba skľučovadiel pri súčasnej úspore materiálov.

Zapojení regulátoru s nelinearitou třetího a vyššího řádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223870

Dátum: 15.04.1986

Autor: Špaček Václav

Značky: regulátoru, třetího, řadů, vyššího, nelinearitou, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru s nelinearitou třetího a vyššího řádu, vyznačující se tím, že vstup (e) regulační odchylky je připojen na první proměnný odpor (R1), jehož druhý vývod je připojen jednak přes první impedanci (Z1) na zemní svorku, jednak přes pátý odpor (R5) na výstup (eo) prvního operačního zesilovače (A1) a jednak na vstup prvního operačního zesilovače (Al), jehož výstup je připojen dále jednak na oba vstupy první pulsní násobičky (PN1),...

Zariadenie na uskutočňovanie kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229414

Dátum: 15.04.1986

Autori: Žiak Jozef, Vajda Jozef, Paľo Ondrej

MPK: B01D 9/02

Značky: zariadenie, uskutočňovanie, kryštalizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uskutočňovanie kryštalizácie, najmä kontinuálnej frakčnej kryštalizácie, s deleným odberom kryštálov, pozostávajúca najmenej z jedného kryštalizátora a pomocných zariadení, vyznačujúca sa tým, že odberové prvky (6, 7) sú na kryštalizátore situované najmenej v dvoch rôznych úrovniach vzhľadom na vertikálnu os kryštalizátora, s výhodou v hornej a spodnej tretine kryštalizátora.

Spôsob zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229413

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kolník Stanislav, Turek Ivan

MPK: G01N 27/20

Značky: nehomogenít, spôsob, zisťovania, mernej, elektrickej, vzoriek, vodivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek pomocou elektrického výboja, význačný tým, že sa na sústavu pozostávajúcu z elektród, vzorky a medzery vyplnenej plynom pôsobí elektrickým napätím, vytvárajúcim v medzere výboj a z rozloženia intenzity tohto výboja sa určuje rozloženie mernej elektrickej vodivosti vo vzorke.

Prací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223869

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kohler Wolf-ulrich, Lenzen Clemens

Značky: zařízení, prací

Zhrnutie / Anotácia:

Prací zařízení pro praní na drobné části rozdělených výrobků, obzvláště výrobků z plastů, jako jsou fólie, pásky nebo podobné výrobky, přičemž zařízení, sestává z podlouhlé nádoby, naplněné pracím roztokem, vybavené pohyblivými částmi a výpustní nálevkou a na úzké straně vybavené místem pro vkládání znečištěných výrobků s připojeným pracím pásmem a na protilehlé straně s pásmem na vyjímání vypraných výrobků, vyznačující se tím, že vyjímací...

Grafitová odporová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 229412

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pulc Vojtech, Mišík Pavol, Gondár Ernest

MPK: H05B 3/14

Značky: odporová, grafitová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru strojárského a rieši grafitovú odporovú pec. Jeho podstata je v tom, že ohrev je zabezpečovaný pomocou grafitového odporového článku valcového tvaru, pozdĺžnymi zárezmi upravený na paralelné spojené odporové sekcie meandrovitého tvaru. Prívody odporových sekcií sú umiestnené z jednej strany článku, sú ukončené tepelno-izolačnými segmentami tvaru plochej kruhovej výseče, nachádzajúcimi sa nad vnútorným priestorom článku....

Stimulátor rastu rastlín a/alebo drevín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229411

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hudec Jan, Krčmár Jozef, Šingliar Michal, Hudec Jozef, Macho Vendelín

MPK: A01N 31/00

Značky: stimulátor, spôsob, rastu, rastlín, drevín, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Stimulátor rastu rastlín a(alebo drevín na báze organických kyselín a/alebo vodorozpustných solí organických kyselín, vo forme vodných roztokov, suspenzie alebo tuhej látky, vyznačujúci sa tým, že stimulátor pozostáva, počítané ako sušina, z 9 až 35 % hmot. kyseliny fumárovej, 60 až 91 % hmot. kyseliny jantárovej, 0,1 až 5 % hmot. aspoň jednej z dikarboxylových kyselín zo skupiny kyselina glutárová, kyselina adipová, kyselina malónová, kyselina...

Nosná konstrukce pecního vozíku, zejména pro ukládání vypalovaných keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223868

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hegedüs Klára, Agócs István, Schleiffer Ervin

Značky: výrobků, zejména, vozíků, pecního, ukládání, vypalovaných, keramických, nosná, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná konstrukce pecního vozíku, zejména pro ukládání vypalovaných keramických výrobků, tvořená žárovzdornými nosnými sloupy a policemi nesenými těmito sloupy, vyznačená tím, že nosné sloupy sestávají ze stavebnicových prvků, z nichž vždy dva nad sebou uspořádané stavebnicové prvky jsou mezi sebou spojeny tvarovým samouzavíracím vzájemným záběrem, přičemž se střídají opěrné prvky (2, 12) a distanční prvky (8, 18) a vždy mezi dvěma distančními...

Odchovná klietka najmä pre veľmi včasne odstavené prasiatka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229410

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krcho Imrich, Hašek Anton

MPK: A01K 1/02

Značky: klietka, odchovná, najmä, včasne, odstavené, velmi, prasiatka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešenie technologickej a funkčnej úpravy ležiska, kŕmneho zariadenia, konštrukčnej a funkčnej zmeny vyhrievacieho systému a jeho umiestnenie v odchovnej klietke. Uvedeného účelu sa dosiahne odchovnou klietkou, ktorá pozostáva z viacdielneho rozoberateľného ležiska pod ním umiestneného doskového teplovodného výmenníka a v prednej časti klietky umiestneného kŕmneho zariadenia uloženého v korýtku vyplneného tepelnoizolačným...

Prostředek podporující růst rostlin a prostředek k ochraně rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223867

Dátum: 15.04.1986

Autor: Martin Henry

Značky: růst, účinných, ochraně, prostředek, způsob, podporující, výroby, látek, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká prostředků k podpoře růstu rostlin a k ochraně rostlin obsahujících nové oximethery a oximestery jako účinné látky, jakož i způsobu výroby těchto nových účinných látek.