Archív za 1986 rok

Strana 143

Zariadenie na automatické meranie ťažnosti bituménov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224005

Dátum: 15.04.1986

Autor: Matej Vladislav

Značky: zariadenie, automatické, bitúmenov, tažností, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatické meranie ťažnosti bituménov, pozostávajúce z vane prístroja, z vozíka nesúceho dynamometre, snímač teploty a posuvné výkyvné upínacie trny, z ďalších doplňujúcich zariadení a to pre udržovanie teploty kúpeľa, pre zaistenie pohybu vozíka, z meracieho, ukazovacieho a registračného zariadenia pre automatické za chytenie dĺžky pretahnutého vlákna s príslušnými ovládacími tlačítkami, vyznačené tým, že výkyvný napínací trň...

Spôsob výroby bielkovinových prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224004

Dátum: 15.04.1986

Autori: Barabáš Ján, Krkošková Bernadetta

Značky: prípravkov, výroby, spôsob, bielkovinových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby bielkovinových prípravkov, vyznačený tím, že vodné roztoky mliečnych bielkovín izolovaných z mlieka pomocou ultrafiltrácie, alebo pomocou spolupôsobenia zvýšenej kyslosti mlieka a záhrevu, alebo spolupôsobením zvýšenej kyslosti mlieka, prídavkov vápenatých solí a záhrevu, sa modifikujíi prídavkom alkálií, ako je hydroxid sodný, draselný, vápenatý, alebo amonný v takom množstve, aby pH roztoku bolo v rozsahu 6,7 až 7,6 a pri...

Upínací systém najmä pre rotačné telesá

Načítavanie...

Číslo patentu: 224003

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zsigó Zoltán, Tóth Imrich

Značky: tělesa, najmä, upínací, rotačné, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací systém najmä pre rotačné telesá, pozostávajúci z ovládacích a upínacích prvkov, tvoriacich kinematický reťazec, pričom ovládacie prvky zabezpečujú pohyb upínacích prvkov smerom od a k obrobku, vyznačený tým, že obsahuje aspoň jeden tepelný zdroj (10) pre aspoň jeden prvok upínacieho systému.

Spôsob dávkovania mazadla na báze tvrdého práškovitého vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224002

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pašava Jozef, Březina Jiří, Tesák Štefan, Chmelíček Jaroslav

Značky: tvrdého, dávkovania, spôsob, práškovitého, mazadla, vosků, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dávkovania mazadla na báze tvrdé ho práškovitého vosku, napríklad stearanu vápenatého, do zlievárenskej formovacej zmesi pre škrupinové formovanie, tvorenej pieskom, novolakovou živicou a hexametyléntetramínom, dávkovaným vo vodnom roztoku, pripravovanej technológiou za horúca, vyznačujúci sa tým, že mazadlo, obsahujúce ionogenný tenzid vybraný zo skupiny zahrnujúcej alkylbenzénsulfonany, alkánsulfonany, alkénsulfonany, alkylsírany,...

Spôsob spracovania komplexného polymetalického koncentrátu a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224001

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schmiedl Juraj, Kopa Ján, Šimko Ján, Bodnár Ladislav, Cempa Štefan

Značky: spracovania, komplexného, polymetalického, zariadenie, realizáciu, spôsob, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania komplexného polymetalického koncentrátu, ktorý obsahuje ako hlavné kovonosné zložky antimón, meď a ortuť vyznačujúci sa tým, že sa koncentrát praží pri 600 až 700 °C v plynnej atmosfére, obsahujúcej v hmotnostnej koncentrácii 1 až 8 % kyslíka v množstve 50 až 100 m3, meraného za normálnej teploty za hodinu na jeden kg antimónu vo vsádzke, pričom v plynoch o teplote 550 až 680°C odchádza antimónový úlet a pary ortute, ďalej...

Způsob výroby karnitinamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223900

Dátum: 15.04.1986

Autori: Tenud Leander, Blum René

Značky: karnitinamidu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby karnitinamidu ve formě jeho chloridu, vyznačující se tím, že se karnitinethylester, obsažený v reakční směsi získané reakcí ethylesteru kyseliny 4-chlor- acetoctové s trimethylaminem a potom hydrogenací prováděnou pomocí kata1yzátoru tvořeného platinou na uhlí, smíchá v autoklávu za teploty -30 až +10 °C s amoniakem v ekvivalentním množství, s výhodou v poměru 7 až 30 molů amoniaku na 1 mol esteru, vzniklá směs se podrobí...

Způsob výroby monoamidových sloučenin kyseliny 2,4,6-trijodisoftalové C-substituované v poloze 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 223899

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mützel Wolfgang, Pfeiffer Heinrich, Speck Ulrich, Gries Heinz

Značky: monoamidových, poloze, kyseliny, sloučenin, výroby, c-substituované, 2,4,6-trijodisoftalové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby monoamidových sloučenin kyseliny 2,4,6-trijodisoftalové C-substituované v poloze 5, obecného vzorce I kde X znamená zbytek vzorce -CONR1R2 a Y znamená zbytek vzorce -NR3R4 nebo -OR5, přičemž R1, R2, R3 a R4, které jsou stejné nebo rozdílné, značí atom vodíku nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku nebo mono nebo polyhydroxylovaný, přímý nebo rozvětvený alkylový zbytek se 2 až 8 atomy uhlíku a R5 značí popřípadě mono-nebo...

Způsob výroby pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223898

Dátum: 15.04.1986

Autor: Gouttebessis Jacques

Značky: výroby, způsob, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pneumatiky z jednoho nebo několika kapalných nebo těstovitých materiálů, které se ztužují v tvárnici, tato pneumatika je tvořena vrcholovou částí a dvěma boky, přičemž každý je ukončen ze sílenou patkou a je zbaven výztuže, tato tvárnice je v podstatě tvořena pouzdrem, určujícím vnější prstencový povrch a jádrem, určujícím vnitřní povrch pneumatiky, způsob, podle kterého je vrchol pneumatiky uložen v axiálním i v radiálním směru v...

Způsob výroby derivátů 16-amino-18,19,20-trinor-prostaglandinu s popřípadě substituovanou fenylovou skupinou na atomu C17

Načítavanie...

Číslo patentu: 223897

Dátum: 15.04.1986

Autori: Borvendég János, Moravcsik Imre, Tóth Sarudy Éva, Mezey Gabriella, Cseh György, Ambrus Gábor

Značky: výroby, 16-amino-18,19,20-trinor-prostaglandinu, substituovanou, způsob, fenylovou, popřípadě, derivátů, atomů, skupinou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 16-amino-18,19,20-trinor-prostaglandinu a popřípadě substituovanou fenylovou skupinou na atomu C17 obecného vzorce I přičemž na atomech C15 až C16 může být buď S, nebo R konfigurace, Y znamená vodíkový atom nebo C1-3 alkylovou skupinu, W znamená vodíkový atom, atom halogenu nebo hydroxyskupinu, a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se z derivátu...

Způsob výroby a-benzamido-a´-halogen-1,1´-dianthrimidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223896

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pailler Jacques, Nicaise Jean-claude, Devic Michel

Značky: výroby, způsob, a-benzamido-a´-halogen-1,1´-dianthrimidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ?-benzamido-?'-halogen-1,1'-dianthrimidů obecného vzorce I kde znamená R benzamidoskupinu vázanou v poloze 4, 5 nebo 8, popřípadě substituovanou jedním nebo dvěma atomy chloru nebo bromu, jednou nebo dvěma nitroskupinami, alkylovými skupinami s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinami s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo 1,3-butadienylovým nebo ftaloylovým zbytkem a X atom halogenu navázaný v poloze 4', 5' nebo 8', vyznačující se tím, že...

Způsob výroby N-(1-allyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxy-4-amino-5- methylsulfamoylbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223895

Dátum: 15.04.1986

Autori: Perrot Jacques, Thominet Michel

Značky: způsob, výroby, methylsulfamoylbenzamidu, n-(1-allyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxy-4-amino-5

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-(1-allyl-2-pyrrolidinyl-methyl)-2-methoxy-4-amino-5-mehylsulfa- moylbenzamidu a z farmaceutického hlediska přijatelných adičních solí s kyselinou, vyznačující se tím, že se uvede v reakci ethylchlorformiát s kyselinou 2-methoxy-4- amino-5-methylsulfamoylbenzoovou za přítomnosti triethylaminu a pak se s takto získaným směsným anhydridem uvede v reakci N-allyl-2-aminoethylpyrrolidin a získaný produkt se popřípadě převede na adiční...

Způsob výroby hodnotných uhlíkových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 223894

Dátum: 15.04.1986

Autori: Köhler Helmut, Louis Heinrich, Stadelhofer Jürgen, Franck Heinz-gerhard

Značky: pojiv, výroby, hodnotných, uhlíkových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hodnotných uhlíkových pojiv, obzvláště pro uhlíkové elektrody, vyznačený tím, že se homogenizovaná směs 5 až 40 % hmot. uhlí o zrnitosti maximálně 1 mm, zbaveného popela na obsah menší než 1 % hmot., 20 až 80 % hmot. vysokovroucích aromatických rozpouštědel na bázi uhlí a 15 až 50 % hmot. vysokovroucích aromatických rozpouštědel na bázi minerálních olejů, se střední teplotou varu vyšší než 350 °C, zpracuje při teplotě v rozmezí...

Herbicidní, algicidní a růst suchozemských a vodních rostlin regulující prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223893

Dátum: 15.04.1986

Autori: Clair Roger Lee, Burow Kenneth Wayne

Značky: výroby, rostlin, růst, prostředek, regulující, vodních, suchozemských, látek, herbicidní, účinných, způsob, algicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní, algicidní a růst suchozemských a vodních rostlin regulující prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje 1,0 až 90,0 % hmotnostních isoxazolylimidazolidinonu obecného vzorce I ve kterém Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku R2 představuje atom vodíku nebo společně s R4 tvoří dvojnou vazbu, R3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R4 představuje hydroxyskupinu,...

Způsob odstraňování plovoucích znečišťujících látek, zejména oleje z povrchu proudící vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223892

Dátum: 15.04.1986

Autor: Szereday Pál

Značky: plovoucích, způsob, zařízení, proudící, znečišťujících, odstraňování, provádění, tohoto, způsobu, látek, povrchu, oleje, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování plovoucích tekutých znečišťujících látek, zejména oleje, z povrchu proudící nebo do proudění uváděné vody oddělením vrstvy obsahující znečišťující látky od proudu vody, vyznačující se tím, že se vodní proud vede do uzavřeného prostoru nastaveného čelní otevřenou částí proti směru vodního proudu, přičemž se nejprve zvýšením rychlosti toku vnějšího vodního proudu sníží v uzavřeném prostoru vzhledem k okolnímu proudu vodní...

Způsob výroby hydrochloridu kyseliny (2-aminothiazol-4-yl)octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 223891

Dátum: 15.04.1986

Autori: Tenud Leander, Huwiler Alfred

Značky: výroby, hydrochloridu, způsob, kyseliny, 2-aminothiazol-4-yl)octové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hydrochloridu kyseliny (2-aminothiazol-4-yl) octové, vyznačený tím, že se na thiomočovinu ve formě nasyceného vodného roztoku obsahujícího ještě suspendované tuhé částice thiomočoviny působí při teplotě 5 až 10 °C 4-chloracetoacety1chloridem rozpuštěným v chlorovaném alifatickém uhlovodíku s 1 až 3 atomy uhlíku a potom se reakce dokončí při teplotách 25 až 30 °C.

Způsob výroby derivátů kyseliny 2,4,6-trijod-3-karbamoylbenzoové C-substituované v poloze 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 223890

Dátum: 15.04.1986

Autori: Speck Ulrich, Gries Heinz, Pfeiffer Heinrich, Mützel Wolfgang

Značky: způsob, poloze, kyseliny, 2,4,6-trijod-3-karbamoylbenzoové, derivátů, c-substituované, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů kyseliny 2,4,6-trijod-3-karbamoylbenzoové C-substituované v pohoze 5 obecného vzorce I kde X znamená zbytek vzorce -CONR1R2, -CH2NH-acyl nebo -CH20H, přičemž R1 a R2, které jsou stejné nebo rozdílné, značí atom vodíku nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku nebo mono nebo polyhydroxylovaný, přímý nebo rozvětvený alkylový zbytek se 2 až 8 atomy uhlíku a acyl znamená zbytek alifatické karboxylové kyseliny s 1 až 5 atomy...

Bipolární elektrolyzér s diafragmou nebo membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223889

Dátum: 15.04.1986

Autor: Pellegri Alberto

Značky: diafragmou, elektrolyzér, bipolární, membránou

Zhrnutie / Anotácia:

Bipolární elektrolyzér s diafragmou nebo membránou, který je sestaven z pláště, ve kterém je uspořádán koncový anodový prvek, koncový katodový prvek a řada bipolárních prvků, jejichž hlavní rozměry ježí v podstatě ve svislé rovině, a které jsou tvořeny bipolární stěnou, oddělující anodové oddělení a katodové oddělení, svislými děrovanými elektrodami, uspořádanými rovnoběžně v určité vzdálenosti od bipolární stěny a diafragmami oddělujícími od...

Nehorľavá izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229450

Dátum: 15.04.1986

Autori: Papánek Demeter, Jančok Tibor, Juhás Otto, Pach Ladislav

MPK: C04B 43/02, C01B 33/14

Značky: spôsob, doska, nehořlavá, izolačná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá izolačná doska pozostáva z anorganických vlákien alumosilikátov a spojiva. Podstatou riešenia je, že spojivom je sól kyseliny kremičitej modifikovaný silanolátom alkalických kovov, alebo kovov alkalických zemín.

Způsob výroby kyseliny akrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 223888

Dátum: 15.04.1986

Autori: Shibano Takeshi, Kadowaki Koju, Sarumaru Kohei

Značky: výroby, kyseliny, akrylové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny akrylové dvoustupňovou katalytickou oxidací v plynné fázi, při němž se plynná směs obsahující propylen, molekulární kyslík a vodní páru, podrobí katalytické oxidační reakci v prvním stupni pro převedení propylenu na akrolein, vytvořené plyny při katalytické oxidační reakci v prvním stupni se upraví přidáním plynné směsi molekulárního kyslíku a vodní páry a upravené plyny se podrobí katalytické oxidační reakci v druhém...

Vyvrtávacia nožová jednotka spredu nastaviteľná

Načítavanie...

Číslo patentu: 229449

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ďaďan Jozef, Čelka Stanislav

MPK: B23B 29/02

Značky: spredu, nastaviteľná, jednotka, nožová, vyvrtávacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyvrtávacej nožovej jednotky spredu nastaviteľnej na stroji i mimo stroj,v ktorej je rezný nástroj so spájkovanou alebo vymeniteľnou reznou doštičkou upevnenou na axiálne vedenom telese noža. Vyvrtávacia nožová jednotka má v púzdre jednotky uložený krúžok,na ktorý dosadajú aspoň tri pružiny uložené vo vybraní spodnej matice, ktorá má vytvorené aspoň jedno pero pre záber s drážkou nastavovacej matice, pričom nastavovacia matica a...

Zariadenie pre poistenie vretena ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229448

Dátum: 15.04.1986

Autor: Tománek Adolf

MPK: B30B 15/00

Značky: vřetena, poistenie, ojnice, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pro poistenie vretena ojnice najmä u mechanických tvárniacich strojov vyznačujúce sa tým, že závit vretena (2) je opatrený závitovým krúžkom (3) a po jednej strane axiálne rozrezaný a stiahnutý skrutkou (7) pričom do drieku ojnice (1) je vložené vyústenie závitového krúžku (3).

Způsob výroby 2,2´-dithiazolyldisulfidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223887

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zengel Hans, Bergfeld Manfred, Eisenhuth Ludwig

Značky: způsob, 2,2´-dithiazolyldisulfidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,2`-dithiazolyldisulfidů obecného vzorce I v němž R a R` mohou být stejné nebo rozdílné a znamenají atom vodíku, atom halogenu, nitroskupinu, hydroxylovou skupinu nebo alkylovou nebo alkoxylovou skupinu v obou případech s 1 až 6 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou nebo arylavou skupinu se 6 až 12 atomy uhlíku, přičemž tyto substituenty jsou popřípadě substituovány atomy halogenu, nitroskupinami, hydroxyskupinami nebo alkylovými nebo...

Uchytávací mechanizmus formopodložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229447

Dátum: 15.04.1986

Autor: Gramblička Miroslav

MPK: B28B 7/26

Značky: mechanizmus, formopodložky, uchytávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uchytávania formovacej podložky a na nej vyrobeného stavebného dielca s preklápacím mechanizmom. Podstatou vynálezu je uchytávací mechanizmus pozostávajúci z hydraulicky posúvateľného samosvorného klina spojujúceho nosný rám preklápača a prítlačnej plochy formopodložky.

Zariadenie na prevzdušňovanie zásobníka sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 229446

Dátum: 15.04.1986

Autori: Engelhardt Pavol, Krist Herman

MPK: E04H 7/22

Značky: hmot, zásobníka, zariadenie, sypkých, prevzdušňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prevzdušňovanie zásobníka sypkých hmôt vyznačené tým, že zásobník (1) je opatrený prívodom (3) stlačeného vzduchu od zdroja (2) a horné veko zásobníka (1) je opatrené odlučovačom (4) spojeným odsávacím ventilátorom (5), pričom potrubie (8) je prerušené pretlakovou klapkou (6) a podtlakovou klapkou (7), pričom prevzdušňovacia sústava tvorí uzavretý okruh.

Zariadenie na tlmenie prietoku oleja v hydraulických agregátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229445

Dátum: 15.04.1986

Autor: Pniaček Florián

MPK: F15B 13/12

Značky: zariadenie, prietoku, agregátoch, hydraulických, oleja, tlmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie prietoku oleja v hydraulických agregátoch pozostávajúce z telesa, tvoreného nosnou a regulačnou časťou, vyznačené tým, že v prietokovej diere (11), telesa (1) medzi pružinami (3, 4), ktorých poloha je vymedzená stavacími skrutkami (5, 6), je upravené šupátko (2) pričom prietoková diera (11) je paralelne prepojená kanálikmi (7, 8).

Způsob výroby homopolymerů a kopolymerů N-substituovaných amidů a,ß-nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223886

Dátum: 15.04.1986

Autori: Goossens Bernhard, Küster Erich, Dahmen Kurt, Barthell Eduard

Značky: kopolymerů, n-substituovaných, amidů, homopolymerů, karboxylových, způsob, a,ß-nenasycených, výroby, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby homopolymerů a kopolymerů N-substituovaných amidů alfa,beta nenasycených karboxylových kyselin obsahujících opakující se jednotky obecného vzorce kde R1 a R2 představuje vodík nebo methyl skupinu, R6 a R7 představují alkylskupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, zejména methylskupiny, nebo arylskupiny, nebo R6 a R7 dohromady tvoří cyklohexylový nebo cyklopentylový zbytek, n představuje číslo 0 až 10 a X představuje zbytek aminu vzorce...

Signalizačný polohomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 229444

Dátum: 15.04.1986

Autori: Klescht Belo, Nitkulinec Miloš

MPK: A01K 85/01

Značky: signalizačný, polohomer

Zhrnutie / Anotácia:

Signalizačný polohomer najmä záberovej polohy návnady rybolovných zariadení, vyznačujúci sa tým, že je vytvorený vo forme dutého telesa (10), v ktorom je okolo priebežného drôtu (24) upevnený zdroj (30) osvetlenia pozostávajúci z miniatúrnych batérií (31) vsadených v obvodových držiakov (32) na základovej doske (33) upevnenej vo vnútri dutého telesa (10) pričom ku zdroju (30) osvetlenia opatreného vypínačom (34) je pripojené najmenej jedno...

Spôsob výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229443

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vanek Juraj, Sohler Ervín, Truchlik Štefan

MPK: C07D 237/10

Značky: výroby, 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou kyseliny mukochlórovej a fenylhydrazínu v prostredí zriedenej kyseliny chlorovodíkovej pri teplote 30 až 100 °C vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutočňuje kontinuálne v prietokovom reaktore pri vzájomnom mólovom pomere chlorovodíka k fenylhydrazínu 2,2 až 2,5.

Filtrační zařízení na filtraci kapalin, zejména na filtraci motorového oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223885

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gyárfás Jószef, Siegfried Frigyes, Sütö Ferenc, Fodor József

Značky: zařízení, kapalin, zejména, oleje, motorového, filtrací, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační zařízení na filtraci kapalin, ze jména na filtraci motorového oleje, se dvěma uspořádanými filtračními prvky rozdílného provedení zařazenými za sebou, při čemž filtrační prvek menší poresity je za řazen za filtračním prvkem větší poresity, a s volně průtočnými otvory ústícími mezi výstupní stranou filtračního prvku větší poresity a vstupní stranou filtračního prvku menší poresity protékanými částí kapaliny za obcházení filtračního...

Konštrukcia otváracieho mechanizmu vetracej a dymovej klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229442

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hässler František, Schubert Ivan

MPK: F23J 11/02

Značky: vetracej, mechanizmu, klapky, konštrukcia, otváracieho, dymovej

Zhrnutie / Anotácia:

Otvárací mechanizmus vetracej a dymovej klapky zabezpečuje správnu funkciu zariadenia na odvod dymu a tepla pri požiari. Mechnnizmus pracuje na základe ručného povelu, alebo na povel čidla. Otváranie sa deje pomocou vzduchového valca, sila sa prenáša na výkyvne uloženú páku, ktorej koniec je čapom spojený s kĺzným členom uloženom vo vedení vytvorenom v strednom nosníku odklopného poklopu. Poklop sa otvára prostredníctvom kĺzného člena....

Spojka pro rychlé spojení trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223884

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hollósi Ernö, Szabó Amrus, Marton Zoltán, Vasbányai János

Značky: spojení, trubek, spojka, rychle

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka pro rychlé spojení trubek, se stávající z jedné nebo několika objímek, z nichž každá obsahuje těleso s dutinou zčásti kuželovitou pro zasunutí trubky zužující se do válcovitého tvaru ve směru k vstupu spojované trubky a spojenou v opačném směru s válcovitou dutinou, jejíž stěna je opatřena drážkou s těsnicím prvkem, dále z upevňovacího prvku obklopujícího spojovanou trubku v dutině objímky a kuželovitě se rozšiřujícího ve směru zasouvání...

Spôsob oddeľovania 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229441

Dátum: 15.04.1986

Autori: Violová Anna, Dubalaj Ján, Hauskrecht Peter, Antalová Oľga

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, oddeľovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu pripraveného reakciou kyanúrchloridu s vodnými roztokmi etylamínu, izopropylamínu a hydroxidu alkalického kovu v prostredí organického rozpúšťadla nemiesiteľného s vodou, pričom sa po ukončení reakcie organické rozpúšťadlo oddestiluje s vodnou parou, vyznačujúci sa tým, že pred a/alebo počas a/alebo po oddestilovaní organického rozpúšťadla s vodnou parou sa pridá k reakčnej...

Spôsob úpravy ligníncelulózových surovín pri výrobe vláknin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229440

Dátum: 15.04.1986

Autori: Beracková Darina, Ladomerský Juraj, Košík Martin, Pajtík Jozef

MPK: D21B 1/02, D21C 1/04

Značky: spôsob, vláknin, výrobe, ligníncelulózových, úpravy, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy ligníncelulózových surovín pri výrobe vláknin vyznačujúci sa tým, že ligníncelulózová surovina vo forme štiepok, triesok, pilín sa parciálne hydrolyzuje. pridaním roztoku 0,5 až 15 % hmotnostných kyseliny trihydrogénfosforečnej pri hydromodule 1:3 až 1:10, pri teplote 90 až 200 °C po dobu 5 až 200 minút a po oddelení surony od hydrolyzátu sa parciálne hydrolyzovaná surovina neutralizuje zlúčeninami dusíka ako sú amoniak, močovina,...

Způsob výroby N-substituovaných amidů a,ß-nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223883

Dátum: 15.04.1986

Autori: Küster Erich, Barthell Eduard, Goossens Bernhard, Dahmen Kurt

Značky: karboxylových, n-substituovaných, způsob, amidů, výroby, a,ß-nenasycených, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby N-substituovaných amidů ?,ß-nenasycených karboxylových kyselin obecného vzorce I, kde význam jednotlivých substituentů je uveden v opise, přičemž se jako výchozích látek použije ß-substituovaných amidů karboxylových kyselin obecného vzorce III, kde symboly jsou vysvětleny v opise, přičemž vzniklé N-substituované amidy ß-hydroxy- či ß-alkoxykarboxylových kyselin na N-substituované amidy ?,ß-nenasycených karboxylových...

Stavebnicová paleta na nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229439

Dátum: 15.04.1986

Autori: Cabadaj Ján, Pernický Štefan

MPK: B23Q 3/16

Značky: stavebnicová, paleta, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na stavebnicovú paletu na nástroje, určenú na manipuláciu s nástrojmi predovšetkým v automatizovaných prevádzkách obrábania. Manipulačným prostriedkom pritom môže byť vreteno samotného obrábacieho stroja. Prínosom vynálezu je to, že na manipulačné úkony je možné využiť dopravné zariadenia obrobkov, čím sa značne redukujú priestorové požiadavky na realizáciu automatizovaného pracoviska, pričom sa zjednodušuje aj jeho...

Zařízení pro vytahování a stahování závěsných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223882

Dátum: 15.04.1986

Autor: Gaeta Marco

Značky: stahování, vytahování, předmětů, zařízení, závěsných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytahování a stahování závěsných předmětů se seřiditelným třecím systémem pro ovládání sestupu předmětů, sestávající z tělesa zařízení, osy otáčení, na níž je uložen buben pro navíjení závěsného drátu a z brzdného zařízení, vyznačující se tím, že těleso zařízení sestává z přední poloviny (1) tělesa, opatřené první polovinou (7a) horního vřetene (7) a jednou polovinou spodního vřetene (3) a z druhé poloviny (2) tělesa, opatřené...

Zapojenie chladiacej jednotky laserovej hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229438

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kučera Štefan

MPK: H01S 3/04

Značky: zapojenie, laserovej, jednotky, hlavice, chladiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie dostatočného chladenia laserovej hlavice. Uvedeného účelu sa dosahuje zapojením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že čerpadlo prvého okruhu je spojené s dutinou kryštálu lasera, ktorá je pripojená na výmeník tepla. Pred škrtiaci ventil je paralelne pripojená deionizačná kolona. Čerpadlo druhého okruhu je cez sondu merania deionizovanej vody pripojené na dutinu výbojky. Dutina laserovej hlavice je pripojená na...

Zařízení pro regulaci odvodňovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223881

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dietl Werner, Syrowatka Rupert, Perchthaler Heinz

Značky: odvodňovacího, regulaci, stroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci odvodňovacího stroje, zejména odvodňovacího stroje kalu s dvojitým sítem, s několika regulačními ob vody pro přizpůsobení na kaly s různými odvodňovacími vlastnostmi, sestávající z regulačního obvodu procházejícího množství, z regulačního obvodu vločkovacího prostřed ku a regulačního obvodu rychlosti sít, vyznačující se tím, že na lis (1) s dvojitým pásem je napojen regulační obvod (12) procházejícího množství na cedicí...

Automatická radiaca spojka s otáčkovou a momentovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229437

Dátum: 15.04.1986

Autor: Janda Pribin

MPK: F16D 13/02

Značky: momentovou, automatická, otáčkovou, reguláciou, radiaca, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická radiaca spojka s otáčkovou a momentovou reguláciou, pozostávajúca z hnaciaho hriadeľa, dvojdielnej valcovej vačky, lamelovej spojky a odstredivých závaží, vyznačená tým, že s nacím hriadeľom (1) je cez čelné výstupky (27) spojená válcová vačka (2), ktorá je pružinou (14) odpružená v telese (15) a skrutkovou plochou (29) opierajúca sa o protikus (3) spojený cez ďalšie čelné výstupky (28) s dutým hriadeľom (11) uloženým na hnacom...

Zariadenie pre meranie horizontálnej a vertikálnej zložky rezného odporu v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229436

Dátum: 15.04.1986

Autori: Knoll Jozef, Lobotka Jozef

MPK: B23Q 23/00

Značky: materiáloch, meranie, zariadenie, monolitných, horizontálnej, odporu, vertikálnej, zložky, řezného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je meranie rezných odporov, pôsobiacich na rezný nástroj v horizontálnom a vertikálnom smere, ktorý sa pohybuje v siláži. Na reznom nástroji je možné meniť geometriu rezných hrán a určiť najvhodnejší tvar tak, aby najmä horizontálna zložka bola minimálna. Minimálna horizontálna zložka sily potom potrebuje minimálnu energiu, vynaloženú na odrezanie, prípadne rozrušenie materiálu a teda v značnej miere šetrí vynaloženú energiu pri...