Archív za 1986 rok

Strana 140

Logicko-zábavný štvorsten

Načítavanie...

Číslo patentu: 225183

Dátum: 15.04.1986

Autor: Frič Vincent

Značky: logicko-zábavný, štvorsten

Zhrnutie / Anotácia:

Logicko-zábavný štvorsten vyznačený tým, že pozostáva zo štvorramenného osového kríža (1), ktorého ramená (11, 12, 13, 14) zvierajú navzájom uhly ? 110°, na ktorého ramenách (11, 12, 13, 14) sú nasunuté štyri osemsteny (2) v tvare oktaedra, ktoré majú na troch stenách vybrania (5) v tvare polmesiačikov, pre uchytenie šiestich bočných štvorstenov (3), opatrených polmesiačikmi (6), pričom na konci každého ramena (11, 12, 13, 14) je uchytený...

Zapojenie ovládača priamočarého hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225182

Dátum: 15.04.1986

Autor: Gargulák Ivan

Značky: priamočarého, ovládača, hydromotora, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ovládača priamočiareho hydromotora vyznačujúce sa tým, že potenciometer (1.1) ovládača (1), pri postavení páky v jednej polohe je elektrickým vedením spojený s vinutím elektromagnetu servoventila (2.1), alebo vinutím s elektromagnetu proporcionálneho rozvádzača (12.1), pričom je elektrické vedenie ďalej napojené na operátorový zosilňovač (11), výkonnový zosilňovač (10) a na vinutie elektromagnetu rozvádzača (4.1) ventilu diferenčného...

Spôsob výroby telies z kovových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225181

Dátum: 15.04.1986

Autor: Šalak Andrej

Značky: kovových, výroby, telies, práškov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby telies z kovových práškov postupmi práškovej metalurgie, určených prevažne ako polotovary na výrobu bezpórovitých materiálov a súčiastok s vysokými mechanickými a húževnatostnými vlastnosťami, vyznačený tým, že do tvarovej formy sa voľne nasype kovový prášok, potom sa táto forma s práškom prípadne strasie a speká, po spekaní práškové teleso sa vyberie z formy a potom sa podrobí ďalšiemu spracovaniu s výhodou kovaním,...

Chladiaci spotrebič

Načítavanie...

Číslo patentu: 225180

Dátum: 15.04.1986

Autor: Beitl Ludek

Značky: spotrebič, chladiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaci spotrebič, pozostávajúci z izolačného plášťa opatreného zvnútra výparníkom a zvonku chladiacim ústrojenstvom, vybaveným kondenzátorom, vyznačujúci sa tým, že na povrch kondenzátora (4) je jedným svojím koncom (5) pripojený tepelný vodič (6), ktorého druhý koniec (7) je spojený s vonkajším chladičom (8).

Hliníková zliatina pre výrobu lisovaných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225179

Dátum: 15.04.1986

Autori: Voldán Břetislav, Krčmár Jozef, Tomášek Karol, Cempa Štefan, Bognár Jozef

Značky: zliatina, hliníková, lisovaných, výrobu, profilov

Zhrnutie / Anotácia:

Hliníková zliatina pre výrobu lisovaných profilov, vyznačujúca sa tým, že obsahuje 2,5 až 5,5 % hmot. zinku, 0,4 až 1,2 % hmot. horčíka, 0,2 až 1 % hmot. mangánu, 0,1 až 0,2 % hmot. titánu a hliníka do celkového obsahu 100 % hmot.

Mačka mostového žeriavu s dvoma zdvihmi pre natáčanie a naklápanie bremena v zdvihnutej polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: 225178

Dátum: 15.04.1986

Autori: Prestl Walter, Kožiak Miroslav

Značky: zdvihnutej, zdvihmi, mostového, mačka, naklápanie, natáčanie, polohe, bremená, žeriavu, dvoma

Zhrnutie / Anotácia:

Mačka mostového žeriavu s dvoma zdvihmi pre natáčanie a naklápanie bremena v zdvihnutej polohe napríklad šrotových korýtok oceliarne, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo základového rámu (10) pozdĺžneho pojazdu s vytvoreným kruhovým otvoreným priestorom (14) a z otočného rámu (20), uloženého v kruhovej dráhe (40) po obvode kruhového priestoru (14) a vybaveného zdvojeným zdvihovým ústrojenstvom (30), ktorého vyrovnávacia kladka (33) lán (53)...

Pneumatický dávkovač tekutých prísad do betonových smesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225177

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kabelka Ján

Značky: směsi, přísad, tekutých, betonových, pneumatický, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický dávkovač tekutých prísad do betonových smesí s priamym pôsobením tlaku vzduchu na hladinu tekutiny, vyznačujúci sa tým, že na tlakovú odmernú nádobu (1) pripojená ventilová sústava v priestore medzi vstupným (6) ventilom a plavákovým (5) ventilom má umiestnený výtlakový (7) ventil, ktorý je súčasne aj poistným ventilom plniaceho pretlaku.

Spôsob na urýchlenie zrenia hovädzieho, baranieho a hydinového mäsa elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225176

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mojto Jozef, Foltys Vladimír, Lichtner Július, Jedlička Jaroslav

Značky: hovädzieho, prúdom, elektrickým, zrenia, hydinového, urýchlenie, spôsob, mäsa, baranieho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na urýchlenie zrenia hovädzieho, baranieho a hydinového mäsa elektrickým prúdom, vyznačený tým, že sa na svalové vlákna jatočných zvierat pôsobí stejnosmerným elektrickým prúdom o napätí 80 V s frekvenciou 14 Hz so zmenou polarity prúdu prepínanú po 32 impulzoch a dĺžkou impulzu 20 ms po dobu 45 sekúnd.

Upínač tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225175

Dátum: 15.04.1986

Autor: Šimo Vladimír

Značky: tyčového, upínač, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Upínač tyčového materiálu, pozostávajúci zo základného bloku s priečnymi otvormi pre upínaný materiál a zvislými otvormi pre posuvné upínacie čeľuste s rybinovými upínacími ploškami, vyznačujúci sa tým, že upínacie čeľuste (5) sú v mieste vrcholov ich rybinových upínacích plošiek (6) opatrené zvislým zárezom (7) pre strediaci tŕň (8) upevnený na nosnej lište (10), opatrenej upevňovacími prostriedkami (11) pre pripojenie ku spodnej ploche (12)...

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 225174

Dátum: 15.04.1986

Autor: Zemánek Vladimír

Značky: koníka, upínacie, stroja, obrábacieho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja pre tuhé a presné spojenie koníka s ložou stroja, pozostávajúce zo základovej dosky, pritláčacích prvkov a prvkov spojovacích vyznačujúce sa tým, že spojovacie prvky tvorí najmenej jedna dvojica, pozostávajúca z tiahla (3) spojeného s výstredníkom (7) a ťažnej skrutky (9) s maticou (10), uložená v rovine kolmej na smer vedenia lože (2), pričom diaľková vzdialenosť osí ťažnej skrutky (9) a tiahla (3)...

Spôsob uskutočňovania rádiochemických analýz pomocou izotachoforézy a zariadenie na ich vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225173

Dátum: 15.04.1986

Autori: Macášek Fedor, Havaši Peter, Kaniansky Dušan, Rajec Pavol, Švec Anton

Značky: vykonanie, rádiochemických, pomocou, spôsob, uskutočňovania, zariadenie, analýz, izotachoforézy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob uskutočňovania rádiochemických analýz pomocou izotachoforézy, pri ktorom sa zmes iónogenných látok delí a koncentruje do zón s rovnakou efektívnou pohyblivosťou izotachoforetickou technikou, vyznačený tým, že rádioaktívna látka, alebo zmes rádioktívnych a neaktívnych iónogenných látok sa analyzuje v jednom kroku alebo v dvoch spriahnutých krokoch, z ktorých každý krok sa uskutočňuje osobitne alebo sa uskutočňuje súčasne z jedného...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225172

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ragan Dalibor, Istvan Milan, Labaj Jozef

Značky: kĺbová, voľnosti, jednotka, pohybu, tromi, stupňami

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa (1) pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom (2), v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ (3), na ktorom je pevne pripojené prvé hnacie koleso (4) zaberajúce s prvým hnaným kolesom (5) pevne spojeným s telesom sklápania (6), v ktorom je otočne uložený pastorok rotácie (11) pevne spojený s koncovým členom (12) a ktorý je súčasne v zábere s...

Zapojenie prepäťovej ochrany výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225171

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pobuda Miroslav, Mihalčin Jozef, Čerňanský Anton, Harvánek Zdenko

Značky: prepäťovej, výkonových, ochrany, polovodičových, zapojenie, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie prepäťovej ochrany výkonových polovodičových súčiastok, ktoré majú rovnaký výkonový vývod pripojený na spoločný potenciál, vyznačujúce sa tým, že na vzájomne nespojené výkonové vývody výkonových polovodičových súčiastok (1) sú pripojené anódy, prípadne katódy diód (2) prepäťovej ochrany, ktorých katódy, prípadne anódy sú spojené cez nabíjací odpor (3) s jedným vývodom akumulačného kondenzátora (4) a jedným vývodom vybíjacieho odporu...

Spôsob prípravy metyl-alfa-D-manopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225170

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bílik Vojtech

Značky: přípravy, spôsob, metyl-alfa-d-manopyranozidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy metyl???D-manopyranozidu, vyznačený tým, že D-glukóza sa epimerizuje za katalytického účinku molybdénanových iónov a zo vzniknutej zmesi D-glukózy a D-manózy sa kyslokatalyzovanou glykozidáciou s metanolom D-manóza konvertuje na metyl???D-manopyranozid, ktorý sa izoluje z glykozidačnej zmesi priamo kryštalizáciou.

Spôsob umývania skříň železničných osobných vozňov pomocou deleného pojazdného portálového umývača

Načítavanie...

Číslo patentu: 225169

Dátum: 15.04.1986

Autor: Šlosár Miloš

Značky: umývača, spôsob, vozňov, deleného, umývania, železničných, portálového, pojazdného, pomocou, osobných, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie potrebnej doby p(sobenia chemického čistiaceho prostriedku na nečistoty pri umývaní železničných osobných vozňov pomocou portálového pojazdového umývača pri jeho jedinom prechode pozdĺž umývanej súpravy. Uvedeného účelu sa dosiahne rozdelením portálového pojazdného umývača na dva funkčné celky: prvý - určený na zmáčanie umývaných plôch vodou a na nanášanie chemického čistiaceho prostriedku na umývané plochy, druhý...

Upichovací nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: 225168

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vasilko Karol, Ižarik Ladislav, Murčinko Jaromír

Značky: nôž, upichovací

Zhrnutie / Anotácia:

Upichovací n(ž s prispájkovanou, alebo mechanicky upevnenou reznou platničkou, vyznačený tým, že na čele noža (1) je vytvorený výstupok (3), tvarom a veľkosťou odpovedajúci nárastku (6), na ktorom je vytvorené rovinné čelo, upravené pod uhlom (?1) o veľkosti nula až mínus päť stupňov, ktorý je rovnaký ako uhol (?n2) ďalšej normálnej časti čela noža (1).

Zariadenie na ľubovoľné prestavenie polohy vretena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225167

Dátum: 15.04.1986

Autor: Dobrota Milan

Značky: prestavenie, vřetena, ľubovoľné, zariadenie, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ľubovoľné prestavenie polohy vretena excentricky uloženého v otočnom valcovom puzdre, vyznačené tým, že valcové puzdro (12) je uložené radiálne v ložisku (11) skrine (10) a radiálno-axiálne v ložisku (16) skrine (14) a je opatrené prírubou (9) s indexovacími otvormi, do ktorých zapadajú strediace elementy (3) uložené na maske (8), a o ktorú sa opierajú spevňovacie elementy (6) masky (8), pričom stred valcového puzdra (12) je...

Zariadenie pre elektrochemické obrábanie viacerých plechových obrobkov rovnakej hrúbky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225166

Dátum: 15.04.1986

Autor: Zubák Viliam

Značky: rovnakej, hrúbky, obrobkov, obrábanie, viacerých, plechových, elektrochemické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre elektrochemické obrábanie viacerých plechových obrobkov rovnakej hrúbky, pomocou elektrického prúdu, upevnených na elektromagnetickom upínacom zariadení, ktorého upínací povrch je chránený nevodivou fóliou, vyznačujúci sa tým, že na povrchu obrobku (2), nestýkajúcom sa s ochrannou fóliou (4), je uložená feromagnetická, elektricky vodivá príložka (5), pripojená na zdroj jednosmerného elektrického prúdu (7).

Elektromagnetický snímač, zejména pro elektrofonické strunné hudební nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225165

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kratochvíl Bohuslav

Značky: zejména, hudební, nástroje, elektrofonické, elektromagnetický, snímač, strunné

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický snímač, zejména pro elektrofonické strunné hudební nástroje, vyznačený tím, že sestává z cívky (1) zasunuté na společném konci dvou středních pólových nástavců (4), mezi jejichž volnými konci a cívkou jsou shora umístěny dva ploché feritové magnety (3), nastavené proti sobě souhlasnými póly.

Spôsob prípravy esterov vicinálnych glykolov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických termickou oxyesterifikáciou elementárnym kyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225164

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čihová Milina, Vojtko Ján, Hrušovský Mikuláš

Značky: glykolov, spôsob, lineárných, kyslíkom, přípravy, oxyesterifikáciou, cyklických, esterov, vicinálnych, termickou, elementárnym, rozvetvených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov vicinálnych glykolov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických termickou oxyesterifikáciou elementárnym kyslíkom alkénov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických za zvýšeného tlaku a za prítomnosti alifatickej karboxylovej kyseliny, vyznačený tým, že alkén lineárny, rozvetvený alebo cyklický s počtom atómov uhlíkov 5 až 14 sa rozpustí v rozpúšťadle, ktorým je organická kyselina s počtom atómov uhlíkov 2 až 18 anhydrid...

Lepidlo so zníženou horľavosťou a toxičnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225163

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kováčik Milan, Prídavková Mária, Maslonka František, Komárek Zdeněk

Značky: zníženou, toxičnosťou, horľavosťou, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo so zníženou horľavosťou a toxičnosťou na báze organických polymérnych alebo polykondenzátových látok, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z pojidlovej zložky, pozostávajúcej z chloroprénu v množstve 10 až 80 % hmotnostných, ďalej z rozpúšťacej zložky, ktorú tvorí zmes aromatických uhľovodíkov s teplotou varu 80 až 200 °C, ketónov s počtom uhlíkov v molekule 3 až 8, acetátov s počtom uhlíkov v molekule 3 až 6, ropných uhľovodíkov s teplotou...

Spôsob a zariadenie využitia odpadného tepla z práčiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225162

Dátum: 15.04.1986

Autori: Orság Ivan, Škrada Dušan, Krajčí Pavol

Značky: práčiek, zariadenie, využitia, spôsob, tepla, odpadného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob využitia odpadného tepla z práčiek vyznačený tým, že pracia kvapalina odtekajúca z pracej nádoby práčky nateká do nepriameho výmenníka odpadného tepla, kde sa ochladí čerstvou vodou stacionárne a/alebo v prietoku.

Generátor jedného náhodného čísla z N-čísiel s predvoliteľnou pravdepodobnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225161

Dátum: 15.04.1986

Autor: Záchej Kamil

Značky: predvoliteľnou, náhodného, pravdepodobnosťou, čísla, generátor, jedného, n-čísiel

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor jedného náhodného čísla z N-čísiel s predvoliteľnou pravdepodobnosťou výskytu jednotlivých čísiel pri súbore viacerých generovaní, zostavený z elektronických obvodov, vyznačujúci sa tým, že k výstupu generátora impulzov (1) s blokovacím tlačítkom (6), je pripojený frekvenčný delič (2) a na výstup deliča je ďalej do série zapojený reťazec monostabilných klopných obvodov (31 až 3N-1) s externými reguľovateľnými odpormi (81 až 8N-1) tak,...

Zmes pre prípravu nátierky z mliečneho tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225160

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vacová Terézia, Krkošková Bernadetta

Značky: mliečneho, přípravu, nátierky

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes pre prípravu nátierky z mliečneho tuku vyznačená tým, že pozostáva z mliečneho tuku v množstve 50 až 55 % hmotnostných, netukových zložiek mlieka v množstve 45 až 50 % hmotnostných a zmesi fosfolipidov v množstve do 0,1 % hmotnostných v prepočte na obsah tuku, ktorá obsahuje 30 až 32 % hmotnostných fosfatidylcholínu, 23 až 25 % hmotnostných fosfatidyletanolamínu, 19 až 21 % fosfatidylinozitolu a 23 až 24 % hmotnostných ostatných...

Rozdeľovač kyseliny a amoniaku neutralizačného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225159

Dátum: 15.04.1986

Autori: Orság Ivan, Krajčí Pavol

Značky: neutralizačného, reaktora, amoniaku, rozdělovač, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdeľovač kyseliny a amoniaku neutralizačného reaktora skladajúci sa z barbotážneho prstenca kyseliny a barbotážnej hlavice amoniaku, vyznačený tým, že barbotážny prstenec (1) kyseliny tvorený trubkou (8) je umiestnený v dolnej časti cirkulačnej trubice (2), osi (7) barbotážnych otvorov (12) na trubke (8) barbotážneho prstenca (1) kyseliny zvierajú s osou (13) toku reakčného média uhol 45° až 90°, barbotážna hlavica (3) amoniaku je umiestnená...

Lamelová usadzovacia nádrž pre súprúdové usadzovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225158

Dátum: 15.04.1986

Autor: Mondschein Karel

Značky: lamelová, usadzovanie, nádrž, súprúdové, usadzovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelová usadzovacia nádrž pre súprúdové usadzovanie vyznačená tým, že lamely (7) sú dvojdielne a sú voľne zavesené na rúrkach rošta (3) a vsunuté do drážok (8) osadených v sklone 60° na bočných stenách nádrže, pričom odtok vyčistenej vody je urobený rúrkovým roštom (3) do zberného potrubia (2).

Prefabrikovaná kanalizačná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: 225157

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kuderavý Vladimír

Značky: prefabrikovaná, šachta, kanalizačná

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná kanalizačná šachta vyznačujúca sa tým, že je vytvorená prefabrikovaným dnom (1) so žliabkom (2) a plášťom (3) s vynechávkami, do ktorých sú zasunuté šachtové vložky (4) tesnené gumovým krúžkom (5).

Univerzálny stojan na upnutie výmenných ohybníkov a ohýbacích vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225156

Dátum: 15.04.1986

Autori: Turčaniová Terézia, Horváth Gašpar, Kováčik Ján

Značky: vložiek, stojan, ohybníkov, ohýbacích, univerzálny, výmenných, upnutie

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny stojan na upnutie výmenných ohybníkov a ohýbacích vložiek pre ohýbanie plechov. Vynález rieši ohýbanie oceľových plechov alebo plechov iných kovov výmennými ohybníkmi a ohýbacími vložkami upnutými v univerzálnom stojánku. Vonkajší tvar ohybu môže byt rôzny. Veľkosť univerzálneho stojánku je určená podľa vytypizovaných polotovarov. V upínacej hlave je kalené puzdro, pod ktorou je uložená podperná kalená podložka s orientačným kolíkom...

Ochrana oceľového plášťa ohrievača vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: 225155

Dátum: 15.04.1986

Autor: Beránek Čestmír

Značky: plášťa, ochrana, vetra, ohrievača, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Ochrana oceľového plášťa ohrievača vetra, vložená medzi oceľovú stenu a vymurovku, vyznačujúca sa tým, že je zostavená z vopred vyrobených dielcov (4) zo žiarobetónu odolného teplotám od 800 do 1200 °C vzájomne spolu spojených v ložných špárach (6) a styčných špárach (5) žiaruvzdornou maltou, príp. tmelom.

Zmes pre výrobu mrazených smotanových krémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225154

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krkošková Bernadetta, Vacová Terézia

Značky: výrobu, smotanových, krémov, mrazených

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes pre výrobu mrazených smotanových krémov na báze mliečneho tuku, mliečnej netukovej sušiny, cukrov, emulgátorov, stabilizátorov a ochucujúcich a aromatizujúcich prísad, vyznačená tým, že pozostáva z 10 až 12 % hmotnostných netukovej mliečnej sušiny a 13 až 16 % hmotnostných cukrov, vzťahované na zmes, pričom zbytok do 100 % hmot. je mliečny tuk a obsah monosacharidov je v rozmedzí do 25 % hmotnostných, vzťažené na obsah cukrov.

Spaľovací motor bez kľukového mechanizmu s hydraulickým prenosom výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225153

Dátum: 15.04.1986

Autor: Červinka Peter

Značky: výkonu, kľukového, mechanizmu, spalovací, hydraulickým, prenosom, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor bez kľukového mechanizmu s hydraulickým prenosom výkonu, kde pracovný piest je piestnicou tandemovo spojený s piestom na čerpanie kvapaliny, vyznačený tým, že na piestnici (3) je spolu s piestom (10) na čerpanie kvapaliny usporiadaný pomocný piest (16) hydraulicky viazaný s protibežným piestom (17), nad ktorým sa nachádza priestor (18) so stlačeným plynom.

Ručné pneumaticko-hydraulické nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225152

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hladký Viliam, Režný František

Značky: pneumaticko-hydraulické, ručné, nožnice

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné pneumaticko-hydraulické nožnice, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú zo vzájomne naväzujúceho pneumatického valca (6) a hydraulického valca (11) s bočnicami (17), odvzdušňovacieho a doplňovacieho ventilu (19) pre transformáciu pneumatiky vyvodeného silového pôsobenia na hydraulické silové pôsobenie a ďalej pozostávajú z čeľustí (14) a delenej rukoväte (2) so zabudovaným pneumatickým ventilom (1) pre ovládania a manipuláciu so zariadením,...

Kombajnový samozabrusovací nôž s držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225151

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bartoš Ján

Značky: kombajnový, samozabrusovací, držiakom, nôž

Zhrnutie / Anotácia:

Kombajnový samozabrusovací n(ž s držiakom tvorený valcovým telesom, vpredu zahroteným kužeľom britu, navazujúcim na kužeľ dríku, vyznačený tým, že brit (1) je vymeniteľný, vzadu je teleso (3) opatrené drážkou (4) a kužeľom (5) opierajúcim sa o pätku (6) držiaka (8) opatreného vyrážacím otvorom (a).

Způsob výroby kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229900

Dátum: 15.04.1986

Autor: Šimík Karel

MPK: B21H 1/06

Značky: kroužků, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kroužků o průměru alespoň 1 000 mm z vysoce legovaných žárupevných superslitin, zvláště niklových. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejprve odlije kroužek o výšce, rovnající se alespoň dvojnásobku výšky hotového kroužku, načež se takto odlitý kroužek pěchuje do pomocné zápustky, vnější průměr její dutiny je v podstatě shodný s vnějším průměrem odlitého kroužku tak, že materiál se přemisťuje radiálně do...

Mechanický zátkovač trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 229899

Dátum: 15.04.1986

Autor: Čermák Jaroslav

MPK: B21B 25/04

Značky: zátkovač, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického zátkovače trub pro zátkování začátků trubek na poutnicích za studena. Zátkovač je tvořen výklopnou deskou, která je ve své střední části spojena čepem a v horní části spojena vratnou pružnou s konstrukcí zátkovače. Výklopná deska má ve spodní části vytvořenou zarážku táhla, uloženého v držáku táhla. Táhlo s napínací pružinou je spojeno s rámem s kolíky pro dávkování zátek, který je pohyblivě uložen v zásobníku...

Ojnice, zvláště pro pístové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 229898

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02B 77/00, F16C 7/00

Značky: zvláště, ojnice, spalovací, pístové, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ojnice, zvláště pro pístové spalovací motory vytvořené ze souvislého pásu listového materiálu prolisovaného v jejím dříku nebo složené ze dvou částí prolisovaných v místě dříku a symetrických k rovině procházející osami ojničního a pístního oka. Ramena dříku ojnice jsou obloukovitě prohnuta, přičemž jejich vzdálenost od podélné roviny souměrnosti ojnice se směrem od ojničního a pístního oka zvětšuje.

Zařízení pro rafinaci látek metodou usměrněné krystalizace s odvodem materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229897

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ivanov Jurij Michajlovič, Drápala Jaromír, Kuchař Lumír, Danilin Jurij Pavlovič, Šavula Alexandr Vasiljevič, Vanjukov Andrej Vladimirovič, Duží Pavel

MPK: B01D 9/00

Značky: krystalizace, materiálů, metodou, zařízení, odvodem, látek, rafinaci, usměrněné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rafinaci látek metodou usměrněné krystalizace s odvodem materiálu je určeno pro oblast metalurgie polovodičové techniky, mikroelektroniky a optoelektroniky. Je tvořeno, stojanem, na němž je umístěna pec s ampulí a regulátorem teploty. Vertikálně ustavená ampule je propojena kanálkem s komůrkou pro odvod materiálu a spojena s reverzním míchadlem. Pec s ampulí a komůrkou jsou upraveny na stojanu sklopně.

Analogy vasopresinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229896

Dátum: 15.04.1986

Autori: Brtník František, Jošt Karel, Slaninová Jiřina, Šimek Petr, Servítová Linda, Barth Tomislav, Machová Alena

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: jejich, analogy, výroby, způsob, vasopresinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů vesopresinu chemického vzorce I kde X značí zbytek cysteinu nebo penicilaminu, a způsobu jejich výroby. Tyto analogy se vyznačují tím, že mají inhibiční (antagonistické) účinky vůči některým biologickým aktivitám neurohypofysárních hormonů. Podstata způsobu výroby analogů vasopresinu spočívá v tom, že se lineární peptidy vzorce II kde X má stejný význam jako ve vzorci I obsahující dvě sulfhydrylové skupiny, oxidují za...

Analog oxytocinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229895

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jošt Karel, Lebl Michal, Slaninová Jiřina, Machová Alena, Barth Tomislav, Servítová Linda

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: výroby, oxytocinu, způsob, analog

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového analogu oxytocinu chemického vzorce I kde všechny chirální aminokyseliny jsou konfigurace L s výjimkou p-etylfenylalaninu /Phe(Et)/, který má konfiguraci D. Tento analog oxytocinu vykazuje prodloužený inhibiční účinek vůči uterotonické aktivitě oxytocinu při testu ne děloze in vivo. Podstata způsobu výroby analogu oxytocinu vzorce I spočívá v tom, že se 2-D-p-etylfenylalaninloxytocin (jehož způsob výroby je popsán v PV...

Analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229894

Dátum: 15.04.1986

Autori: Barth Tomislav, Machová Alena, Jošt Karel, Servítová Linda, Lebl Michal, Slaninová Jiřina

MPK: C07C 103/52, C07G 15/00

Značky: vasopresinu, výroby, způsob, analog

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogu vasopresinu chemického vzorce I kde všechny chirální aminokyseliny mají konfiguraci 1. s výjimkou p-etylfenylaleaninu /Phe(Et)/, který má konfiguraci D. Tento analog se vyznačuje tím, že má inhibiční účinek vůči presorické aktivitě vasopresinu. Podstata způsobu výroby nového analogu vasopresinu spočívá v tom, že se z lineárního peptidu vzorce II odstraní chránicí skupiny a vzniklá disulfhydrylová látka se oxiduje ze...