Archív za 1986 rok

Strana 139

Šoupátko výduchu klimatizačního vzduchovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226123

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hofman Břetislav

Značky: klimatizačního, šoupátko, vzduchovodu, výduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátko výduchu klimatizačního vzduchovodu, u nějž je výduch vytvořen jako pravoúhelníkový výřez ve spodní stěně vzduchovodu, vyznačené tím, že ke spodní stěně (2) vzduchovodu (1) jsou na šířku výduchu (3) připevněny dvě vodicí lišty (4, 5), v nichž je suvně uloženo šoupátko (6), které je na svém konci opatřeno ohybem (7).

Způsob kontinuální magnetické separace pevných látek ze suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226122

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hencl Vladimír, Žežulka Václav, Horáček Miroslav, Kolář Otto, Cibulka Jaroslav

Značky: separace, způsobu, způsob, kontinuální, provádění, magnetické, zařízení, suspenzí, tohoto, látek, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální magnetické separace pevných látek ze suspenzí, při kterém jsou tyto pevné látky zachycovány v uzavřeném prostoru ve fázi působení magnetického pole na matrici a ve fázi nepřítomnosti magnetického pole vyplachovány z matrice vodou, případně ve směsi se stlačeným vzduchem, vyznačující se tím, že se výchozí suspenze nepřetržitě přivádí pod tlakem v zóně separace z jedné strany na matrici, která obíhá v uzavřeném okruhu, a...

Ovládací mechanizmus pomocnej presúvacej vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226121

Dátum: 15.04.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: presúvacej, vidlice, pomocnej, ovládací, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací mechanizmus pomocnej presúvacej vidlice pozostávajúci z rámu, v ktorom je uložený predlohový hriadeľ spojený pomocou aspoň jedného ložiska s nábojom ozubeného kolesa, vyznačujúci sa tým, že náboj (5) ozubeného kolesa (6), umiestneného na jednej strane dĺžky predlohového hriadeľa (3), je osovo predĺžený smerom ku spojkovému kotúču (8), umiestnenému a pevne spojenému s predlohovým hriadeľom (3) na druhej strane jeho dĺžky, pričom...

Blokovacie zariadenie pojazdu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226120

Dátum: 15.04.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: zariadenie, zakladača, blokovacie, regálového, pojazdu

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovacie zariadenie pojazdu regálového zakladača, vyznačujúce sa tým, že je tvorené dvojramennou kyvadlovou pákou (1), uloženou na čape (3) a klopnou lištou (5), uloženou jej koncovými čapmi (6) v závesných konzolkách (7), na ktorých sú zároveň stabilizačné pružiny (8) klopnej lišty (5) a mikrospínače (9).

Způsob úpravy povrchu žárově pozinkovaných předmětů pro zvýšení přilnavosti organických povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226119

Dátum: 15.04.1986

Autori: Chocholoušek Jaroslav, Bartoň Karel, Jasovský František, Hasil František, Růžička Radomír

Značky: zvýšení, povlaků, pozinkovaných, povrchu, úpravy, předmětů, způsob, žárově, organických, priľnavosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchu žárově pozinkovaných předmětů pro zvýšení přilnavosti organických povlaků, vyznačující se tím, že se pozinkované předměty po jejich výstupu z taveniny a po odstranění přebytečného zinku uvedou do styku s vodným roztokem, například jejich postřikem vodným roztokem, ponorem nebo proudem vzduchu s obsahem vodného roztoku, po dobu 1 až 10 s při počáteční teplotě 200 až 450 °C a konečné teplotě 80 až 250 °C.

Etalón vysokofrekvenčného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 226118

Dátum: 15.04.1986

Autori: Grňo Ladislav, Janošťák Vincent, Bubliak Peter

Značky: vysokofrekvenčného, etalón, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Etalón vysokofrekvenčného napätia pozostávajúci z dvoch bolometrických voltmetrov, z ktorých jeden bolometrický voltmeter má bolometrický snímač tvorený jedným teplotne závislým rezistorom priamo spojeným s vonkajším a vnútorným vodičom koaxiálneho vedenia a druhý bolometrický voltmeter má bolometrický snímač tvorený dvomi teplotne závislými rezistormi, pričom každý z nich je prvým vývodom spojený s vnútorným vodičom koaxiálneho vedenia a ich...

Diaľkové výškové ovládanie horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226117

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kalvoda Vladimír

Značky: diaľkové, horáka, výškově, ovládanie

Zhrnutie / Anotácia:

Diaľkové výškové ovládanie horáka páliaceho zariadenia na tepeľné delenie materiálov, kde horák je osadený na vodiacej lište páliaceho zariadenia v držiaku ovládanom diaľkove ovládacou skrutkou na ráme páliaceho zariadenia, vyznačené tým, že vo valci (1) uchytenom na vodiacu lištu (3) páliaceho zariadenia nosičom (2) je piest (4) s piestnou tyčou (7) prechádzajúcou cez pružinu (8) a ukončenou držiakom (9) horáka (10) a v ovládacom valci (11)...

Pulsní stabilizátor výstupního napětí pro měnič stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226116

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bozděch Josef

Značky: měnič, stejnosměrného, stabilizátor, pulsní, napětí, výstupního

Zhrnutie / Anotácia:

Pulsní stabilizátor výstupního napětí pro měnič stejnosměrného napětí, vyznačený tím, že neinvertující vstup (12) operačního zesilovače (1) je spojen se svorkou (24) zdroje referenčního napětí a invertující vstup (11) operačního zesilovače (1) je připojen na odbočku děliče napětí, tvořeného dvěma odpory (4, 3), jehož jeden konec je připojen k výstupní svorce (23) měniče (2) a výstupní svorka (15) operačního zesilovače (1) je přes diodu (5)...

Zařízení pro ovládání řazení rychlostních stupňů převodových skříní obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226115

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fibrich Svatopluk, Vilím Karel

Značky: obráběcích, skříní, prevodových, rychlostních, ovládání, zařízení, řazení, stupňů, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání řazení rychlostních stupňů převodových skříní obráběcích strojů, zejména revolverových soustruhů, sestávající z volicího kotouče příslušných rychlostních stupňů spojeného s přesuvným hřídelem opatřeným přesouvacími kotouči dvouramenných pák s přesouvacími vidlicemi příslušných skupin ozubených kol převodové skříně, vyznačující se tím, že přesuvný hřídel (1) převodové skříně s přesouvacími kotouči (6) je jednak kloubově...

Náplň pre biologické filtre na čistenie odpadových vôd a pre chladiace veže na chladenie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226114

Dátum: 15.04.1986

Autor: Baller Juraj

Značky: odpadových, filtre, čistenie, chladenie, náplň, chladiace, veže, biologické, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň pre biologické filtre na čistenie odpadových vôd a pre chladiace veže na chladenie kvapalín, pozostávajúce z jednej platne alebo bloku spojených platní z inertnej polymérnej hmoty, v zvislom smere vlnovite tvarovaných, vyznačená tým, že zvlnenie platne (1) tvorí oblúky (11) o polomere r = 4,5 až 12,0 cm s prípadne vloženou medzipriamkou (12) o dĺžke 0,1 až 10,0 cm a platňa (1) je v horizontálnom smere tvarovaná do sústavy prietočných...

Odstřikovač tuku z valivého ložiska, zvláště u točivého elektrického stroje s přírubou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226113

Dátum: 15.04.1986

Autor: Ordáň Jan

Značky: prírubou, ložiska, točivého, elektrického, zvláště, valivého, odstřikovač, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Odstřikovač tuku z valivého ložiska, zvláště u točivého elektrického stroje s přírubou, s odstřikovacím kotoučem tvořícím s vnějším ložiskovým víčkem válcovou odstřikovací spáru a s radiálním odpadním otvorem ve vnějším ložiskovém víčku, vyznačený tím, že radiální odpadní otvor (8) ve vnějším ložiskovém víčku (9) je přes válcovou těsnicí spáru (10) spojen s odpadním kanálem (11) odlitým ve stěně (12) příruby ložiskového štítu (5).

Pohon člunků kontinuálního tkacího stavu se třemi soustavami lamel

Načítavanie...

Číslo patentu: 226112

Dátum: 15.04.1986

Autor: Plachý František

Značky: třemi, lamel, pohon, kontinuálního, stavu, soustavami, tkacího, člunku

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon člunků kontinuálního tkacího stavu se třemi soustavami lamel vyznačený tím, že šroubovitě a protichůdně seřazené prohozní otvory (2) v prohozních lamelách (1) jsou opatřeny ozuby (12), zasahujícími do šikmých drážek (13) na vrchních a spodních stranách zanášečů útku (9).

Nosič, zejména elektrických silových kabelů, případně hydraulických a pneumatických hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226111

Dátum: 15.04.1986

Autori: Drapač Václav, Novák Jan, Bezstarosti Vladislav, Kaláb Josef

Značky: případně, nosič, zejména, silových, kabelů, elektrických, hadíc, hydraulických, pneumatických

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič, zejména elektrických silových kabelů, případně hydraulických či pneumatických hadic, sestávající z řady článků a dvou upevňovacích koncovek, kde jednotlivé články jsou tvořeny bočnicemi, mezi nimiž je uprostřed a napříč uložen dělený pražec s otvory pro uložení neseného kabelu či hadice, vyznačující se tím, že každá z bočnic (5) článku (2) je tvořena vnějším výliskem (6) a vnitřním výliskem (7), navzájem nerozebíratelně spojených, kde...

Spôsob likvidácie predhydrolyzátu z predhydrolýzy štiepok vláknoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226110

Dátum: 15.04.1986

Autori: Roth Harold, Murín Ján

Značky: likvidácie, štiepok, predhydrolýzy, spôsob, predhydrolyzátu, vláknoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob likvidácie predhydrolyzátu z predhydrolýzy štiepok vláknoviny, vyznačujúci sa tým, že predhydrolyzát sa pridáva k alkalickému roztoku o koncentrácii aktívnych alkálií 90 kg Na2O/m3 až 250 kg Na2O/m3 v objemovom pomere 1 : 5 až 2,5 : 1 pre alkalickú várku predhydrolyzovaných štiepok alebo štiepok vláknoviny určených na výrobu buničiny.

Spôsob úpravy predhydrolyzátu určeného na spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226109

Dátum: 15.04.1986

Autori: Roth Harold, Murín Ján

Značky: spaľovanie, predhydrolyzátu, úpravy, určeného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy predhydrolyzátu určeného na spaľovanie, získaného z predhydrolýzy štiepok vláknoviny, vyznačený tým, že predhydrolyzát sa alkalizuje zásadou na pH 9,5 až 14 a ohreje na teplotu 120 °C až 180 °C, pri ktorej zotrvá 3 až 50 minút.

Zariadenie na osadzovanie rohlíkových tvarov do vaničiek kysiarne plnemechanizovanej linky na výrobu rohlíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226108

Dátum: 15.04.1986

Autor: Pitlovič Ivan

Značky: linky, kysiarne, vaničiek, tvarov, plnemechanizovanej, osadzovanie, rohlíkových, zariadenie, rohlíkov, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na osadzovanie rohlíkových tvarov do vaničiek kysiarne plnemechanizovanej linky na výrobu rohlíkov vyznačuje sa tým, že pozostáva z rozsadzovacích dopravníkov (2) a (3), opatrených posúvačom (6) a (10), ďalej z dvoch trojriadkových rohlíkových strojov (4), z dvoch osadzovacích dopravníkov (8) a (9) a osadzovacieho posúvača (11).

Odsávací nosič zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226107

Dátum: 15.04.1986

Autor: Brezovský Anton

Značky: nosič, horáka, zváracieho, odsávací

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací nosič zváracieho horáka na miestne odsávanie škodlivých exhalátov zváracieho procesu pri automatizovanom alebo robotizovanom elektrickom oblúkovom zváraní, najmä pri zváraní elektrickým oblúkom odtavujúcou sa elektródou v ochrane plynov, vyznačujúci sa tým, že je vytvorený ako hermeticky uzavreté duté teleso (1), ktoré má nátrubok (5) pre pripojenie odsávacej hadice (6) a je vybavený upínacou odsávacou objímkou (3) pre upnutie...

Lyzimeter s regulačnou pažnicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226106

Dátum: 15.04.1986

Autori: Žila Leoš, Pevný Vladimír

Značky: lyzimeter, regulačnou, pažnicou

Zhrnutie / Anotácia:

Lyzimeter s regulačnou pažnicou na meranie evapotranspirácie rastlín, vyznačujúci sa tým, že v strede nádoby (1) lyzimetra je uložená vynímateľná pažnica (2), ktorá je na svojom dolnom konci opatrená perforovaným nástavcom (3) pre doplňovanie, alebo odčerpávanie vody.

Zařízení pro uchycení krycího víka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226105

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bednařík Arnošt

Značky: krycího, víka, zařízení, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uchycení krycího víka, zejména vířivých strojů na praní, uloženého v rámku stroje a dvou závěsech, vyznačující se tím, že závěs (2) je shora opatřen zářezem (21), pro zasunutí zahnutého okraje (11) víka (I) v uzavřené poloze a přecházejícím do ležatého vybrání (22) pro další zasunutí zahnutého okraje (11) víka (1) v otevřené poloze.

Způsob urychlení polovodičového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 226104

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ladnar Josef, Benc Ivo, Kříž Josef, Urbanec Jan, Kerhart Jaroslav, Kopecký Josef

Značky: systému, způsob, urychlení, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uchycení polovodičového systému s malou proudovou hustotou, do 1A/cm2, k nosné podložce, pomocí elektricky vodivého epoxidového tmelu s práškovým stříbrem, vyznačený tím, že polovodičový systém tvořený PIN fotodiodou je připojen epoxidovým tmelem s práškovým stříbrem, obsahujícím fenolformaldehydovou pryskyřici ve funkci tvrdidla.

Zapojení stejnosměrného voltmetru s automatickým přepínáním a indikací rozsahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226103

Dátum: 15.04.1986

Autor: Řehák Jaroslav

Značky: zapojení, voltmetru, rozsahu, automatickým, indikaci, přepínáním, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stejnosměrného voltmetru s automatickým přepínáním a indikací rozsahů napětí tvořeného z měřicího bloku, vyhodnocovacího bloku a indikačního bloku, vyznačený tím, že na vstupní svorku (U) měřeného napětí je zapojen minimálně jeden vyhodnocovací komparátor (7 až 7n] vyhodnocovacího bloku (C) a jednak měřicí zesilovač (4), na jehož výstup je připojen měřič napětí (5) měřicího bloku (B), přičemž výstupy vyhodnocovacích komparátorů (7 až...

Uložení hřídele stíracích ramen sedimentační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 226102

Dátum: 15.04.1986

Autor: Liberda Ladislav

Značky: uložení, ramen, hřídele, sedimentační, stíracích, nádrže

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení hřídele stíracích ramen sedimentační nádrže, u níž je hřídel svým horním koncem uložena ve valivém ložisku zabudovaném v ložiskovém tělesu mostu sedimentační nádrže, vyznačující se tím, že hřídel (4) je ve své dolní polovině radiálně v jedné rovině podepřena nejméně třemi ložiskovými segmenty (10) uloženými v držácích (9), přičemž ložiskové segmenty (10) jsou v držácích (9) uloženy přesuvně.

Temperační a vytavovací zařízení pro výrobu monokrystalických scintilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226101

Dátum: 15.04.1986

Autori: Barta Čestmír, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk

Značky: výrobu, temperační, vytavovací, zařízení, scintilátorů, monokrystalických

Zhrnutie / Anotácia:

Temperační a vytavovací zařízení pro výrobu monokrystalických scintilátorů, vyznačené tím, že je tvořeno dvěma cylindrickými koaxiálními plášti (1, 2), mezi kterými je vytvořen evakuovaný prostor (3), pracovním prostorem (4) a víkem (5), v jehož dutině (6) je také evakuovaný prostor, přitom na vnější straně cylindrického pláště (2) je umístěno elektrické topení (7) a na vnitřní straně cylindrického pláště (1) jsou umístěna zrcadla (8, 9),...

Elektricky poháňaný priemyslový robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 225200

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pavlík Marian, Mihok Jozef, Pallér Jozef, Fetterik Jozef, Szabó Ladislav

Značky: poháňaný, robot, elektricky, priemyslový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky poháňaný priemyslový robot pozostávajúci z pevnej základne so zvislým čapom pre uloženie otočnej základne tvaru disku s nábojom privráteným k pevnej základni a opatrenej stĺpom, umiestneným súose s osou otáčania otočnej základne, na ktorom je umiestnený zvisle posuvný suport nesúci rameno s úchopovou hlavicou, vodorovne výsuvnou v smere svojej pozdĺžnej osi a uloženou mimobežne voči stĺpu, pričom v otočnej základni sú uložené prvý...

Zariadenie pre vkladanie predlohy u episkopických premietacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225199

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hlubocký Michal, Kralovič Peter, Rataj Jozef, Takács Juraj

Značky: zariadenie, premietacích, vkladanie, episkopických, předlohy, prístrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre vkladanie predlohy u episkopických premietacích prístrojov pozostávajúce z pevnej dosky, vedenia, dorazov, výsuvnej dosky, vodítka, orientačných znakov, výkyvného ramena, páky s prepínačom, pomocného zdroja svetla, hlavného zdroja svetla, spínača a ventilátora, obzvlášť vhodné pre episkopické premietacie prístroje, vyznačujúce sa tým, že v pevnej doske (1) je vytvorené vedenie (2) opatrené dorazmi (3), v ktorom je posuvne pomocou...

Spôsob prípravy 14C-značkovaných D-aldohexuronových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 225198

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krátký Zdeněk, Kolina Jozef, Bílik Vojtech, Tihlárik Karol

Značky: d-aldohexuronových, spôsob, přípravy, kyselin, 14c-značkovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 14C-značkovaných D-aldohexuronových kyselín, vyznačený tým, že v suchom stave sa N-(4-nitrofenyl)glykozidy 14C-značkovaných D-aldohexóz oxidujú plynnym oxidom dusičitým pri teplote 20 až 25° Celsia po dobu 3 až 4 hodín a z oxidovaného produktu po hydrolýze 10 %-nou kyselinou mravčou alebo 10 %-nou kyselinou octovou sa uvedené D-aldohexuronové kyseliny izolujú papierovou chromatografiou.

Spôsob prípravy imunosorbentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225197

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šandula Jozef, Kuniak Ľudovít

Značky: spôsob, přípravy, imunosorbentov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy imunosorbentov z polysacharidov izolovaných z kvasiniek vyznačený tým, že polysacharid izolovaný z kvasinkovitých mikroorganizmov, s výhodou druhu Candida albicans alebo Candida tropicalis sa v prvom stupni zosieťuje s 1-chlór-2,3-epoxipropánom v množstve 15 až 30 % hmot. na hmotnosť polysacharidu v alkalickom prostredí a v druhom stupni sa zosietený polysacharidový gél podrobí vodnej dispergácii vo vysokoobrátkovom mixéri za...

Spôsob izolácie sodnej soli cefalotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225196

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krajč Tibor, Pooróvá Daniela, Šauša Igor, Frimm Richard

Značky: izolácie, sodnej, spôsob, cefalotínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie sodnej soli cefalotínu z vodných roztokov cefalotínu vo forme kyseliny získaných rozpustením reakčnej masy obsahujúcej sodnú soľ cefalotínu či cefalotín vo forme kyseliny alebo rozpustením znečistenej sodnej soli cefalotínu, okyselených silnou minerálnou kyselinou, s výhodou zriedenou kyselinou chlorovodíkovou na pH 1 až 2, extrakciou octanom alkylnatým obsahujúcim alkyl s počtom uhlíkov 2 až 4 a ďalším zpracovaním vzniklého...

Zmes s voduvytesňujúcim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225195

Dátum: 15.04.1986

Autori: Smrek Peter, Černiansky Ladislav, Meheš Pavol

Značky: účinkom, voduvytesňujúcim

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes s voduvytesňujúcim účinkom, a prípadne aj konzervačným účinkom vyznačená tým, že pozostáva z 80 až 99,5 hmot. % uhľovodíkov, najmä ropných frakcií s bodom varu 85 °C až 350 °C, z 0,3 až 19 hmot. percent polypropylénglykolu, s výhodou polypropylénglykolu o molekulovej hmotnosti 1000 až 4000 a/alebo produktu polyadície propylénoxidu na alkohol, s výhodou na alkohol s troma skupinami OH, z 0,0025 až 7 hmot. % vyššie vrúcej uhľovodíkovej...

Zmes na výrobu nátierok na báze rastlinného oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 225194

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krkošková Bernadetta, Vacová Terézia

Značky: výrobu, nátierok, rastlinného, báze, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na výrobu nátierok na báze rastlinného oleja, vyznačená tým, že pozostáva z 30 až 70 % hmotnostných tuku, 30 až 40 % hmotnostných mliečnych bielkovín v prepočte na obsah tuku a 0,5 až 3 % hmotnostných 1-monoacylglycerolov kyseliny palmitovej a steárovej, vzťažených na obsah tuku a zvyšok tvorí voda a ochucujúce prísady.

Antibakteriálna zložka kozmetických a farmaceutických prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225193

Dátum: 15.04.1986

Autori: Medveď Ján, Filák Mirek, Koudelková Lýdia, Kopřivová Serafína, Ležovič Ján, Hudač Alexander, Káša Jozef

Značky: farmaceutických, zložka, antibakteriálna, kozmetických, prípravkov

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie gélu hydratovaného kremičitanu vápenatého alebo horečnatého o pH 5,5 až 7,5 s obsahom sušiny 3 až 11 hmot. % ako bakterie aglutinujúca zložka kozmetických a farmaceutických výrobkov.

Spôsob povrchovej úpravy spodkových dielcov obuvi, vyrobených zo spodkových usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 225192

Dátum: 15.04.1986

Autor: Paľuv Ján

Značky: obuvi, spodkových, usní, povrchovej, vyrobených, dielcov, úpravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povrchovej úpravy spodkových dielcov obuvi vyrobených zo spodkových usní, vyznačujúci sa tým, že sa na upravovaný povrch nanesie termoreaktívna akrylátová disperzia, ktorá po osušení pri teplotách 120 až 140 °C zasieťuje.

Optoelektronický prvok s dvojitou heteroštruktúrou na báze polovodičov typu A3B5

Načítavanie...

Číslo patentu: 225191

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jakabovič Ján, Srnánek Rudolf, Kováč Jaroslav

Značky: heteroštruktúrou, optoelektronický, báze, prvok, polovodičov, dvojitou

Zhrnutie / Anotácia:

Optoelektronický prvok s dvojitou heteroštruktúrou na báze polovodičov typu A3B5, vyznačujúci sa tým, že vrstva (1) ležiaca na dvojitej heteroštruktúre je vytvorená z polovodičového materiálu In2-xSn1-xO3-y.

Ľahčené sieťované polyolefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225190

Dátum: 15.04.1986

Autori: Turčány Jozef, Jehlár Peter, Gajdoš František, Oswald Anton

Značky: sieťované, ľahčené, polyolefiny

Zhrnutie / Anotácia:

Ľahčené sieťované polyolefíny pre obuvnícke aplikácie o mernej hmotnosti do 150 kg/m3, pozostávajúce z polyolefínu alebo zmesi polyolefínov, organického peroxidu, chemického nadúvadla, vyznačujúce sa tým, že obsahujú kysličníky horčíka, kremíka, bária, vápnika, alebo uhličitany týchto prvkov modifikované vyššími mastnými kyselinami, v množstve 0,1 až 25 % hmotnostných.

Držiak zásobných nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 225189

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gömöri Milan, Stadničár František, Lupták Marián, Kubošník Milan, Prockl Vladimír

Značky: zásobných, nádrží, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak zásobných nádrží podľa vynálezu používa známu orientáciu zásobných nádrží v naklonenej polohe, pri ktorej je hrdlo nádrže v najvyššej polohe. Podstata vynálezu je v tom, že spodnú časť držiaka tvorí klinová plocha lôžka, ktoré je obojstranne pripojené k bočniciam opatreným plochami pre upnutie, pričom bočnice vo vrchnej časti sú prepojené priliehajúcim nosníkom a k nemu priliehajúcou klinovou opierkou a na strane opačnej k nosníku sú...

Zapojenie pre voľbu počtu vyiskrovacích zdvihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225188

Dátum: 15.04.1986

Autori: Tanuška Ladislav, Jankech Ľubomír, Chúpek Karol

Značky: vyiskrovacích, volbu, zapojenie, zdvihov, počtu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre voľbu počtu vyiskrovacích zdvihov vyznačené tým, že je tvorené vstupným obvodom (2), ktorý je pripojený svojim jedným vstupom (21) na rozpínací kontakt relé (1), druhým vstupom (22) na zapínací kontakt relé (1) a výstupom (23) je pripojený na vstup (31) počítacieho obvodu (3), ktorý je pripojený svojimi výstupmi (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 310, 311) cez prepínač (9) na jeden vstup (41) nulovacieho obvodu (4), pričom na druhý...

Tunelová pec s intenzifikáciou predhrevu skládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225187

Dátum: 15.04.1986

Autori: Komandera Igor, Pažický Július

Značky: predhrevu, intenzifikáciou, tunelová, skládky

Zhrnutie / Anotácia:

Tunelová pec s intenzifikáciou predhrevu skládky, vyznačená tým, že medzi predhrievacím pásmom (1) a dosúšacím pásmom (2) je intenzifikačný uzáver (3), ktorý má v spodnej časti otvor, odťahový ventilátor (7) je na nasávacej strane vybavený regulačným orgánom (5) intenzity dosúšania a regulačným orgánom (6) ťahu-tlaku pece, cirkulačný ventilátor (15) a ventilátor (16) vzduchovej clony sú spojené cez regulačné orgány (13) cirkulačného média a...

Spôsob výroby buničiny na chemické spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225186

Dátum: 15.04.1986

Autori: Murín Ján, Roth Harold

Značky: buničiny, spracovanie, spôsob, výroby, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby buničiny na chemické spracovanie zo štiepok vláknoviny s predhydrolýzou a alkalickou dovárkou, vyznačený tým, že po predhydrolýze a pred alkalickou dovárkou sa z predhydrolyzovaných štiepok extrahuje 10 % až 30 % organického podielu extrakčným lúhom o koncentrácii aktívnych alkálií 10 až 180 kg Na2O/m3 v suspenzii o konzistencii 1 % až 20 %, ktorá sa mieša pri teplote 20 °C až 130 °C, tlaku 0,05 MPa až 0,6 MPa po dobu 5 až 180...

Zakladacia jednotka súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225185

Dátum: 15.04.1986

Autor: Miklánek Miroslav

Značky: súčiastok, jednotka, zakladacia

Zhrnutie / Anotácia:

Zakladacia jednotka súčiastok pre montáž s rozdielnymi pracovnými výškami, pozostávajúca z vertikálneho stojana, na ktorom je upevnený prostredníctvom prestaviteľne uloženého telesa nosný modul, pričom na nosnom module sú nad sebou na prírubách uložené výkyvné ramená, vyznačujúca sa tým, že na výkyvných ramenách (4) je uchytený pneumatický valec (5), na ktorého piestnej tyči (6) je uchytená uchopovacia hlavica (7).

Zvlhčovač vdychovaných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225184

Dátum: 15.04.1986

Autori: Brychta Ondrej, Brostík Miroslav, Fujak Eduard, Kákoš Július, Magdolen Viktor, Tlučko Jozef

Značky: vdychovaných, zvlhčovač, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Zvlhčovač vdychovaných plynov, vytvorený z dna s vonkajším a vnútorným valcovým výstupkom, z veka s náustkou, výustkou a napájacím otvorom, z medzisteny umiestnenej medzi valcovými výstupkami a upevnenej na stene napájacieho otvoru a z odkvapávacej steny upevnenej na medzistene, ktoré vytvárajú predhrievaciu, rozvádzaciu, prebublávaciu, odparovaciu a kondenzačnú komoru, vyznačený tým, že prebublávacia komora (18) je vyplnená bublinotvornou...