Archív za 1986 rok

Strana 137

Zařízení k ovládání trvalé licí formy při odstředivém lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 227803

Dátum: 15.04.1986

Autor: Vrba Rudolf

Značky: zařízení, odstředivém, trvale, ovládání, formy, lití, licí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání trvalé licí formy při odstředivém lití členitých odlitků, obzvláště koster elektromotorů, s trvalými čtyřdílnými rozebíratelnými licími formami, uspořádané v licí lince, vybavené očazovacím, roztáčecím, dotáčecím, brzdným ústrojím trvalé licí formy, vyznačené tím, že je vytvořeno z pohyblivé skříně (20), na které jsou upevněny nosné kladky (21) pro vedení v podélném směru a vodicí kladky (22) pro vedení v příčném směru a v...

Zařízení pro měření příčného rozměru podélně kontinuálně pohybované příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227802

Dátum: 15.04.1986

Autor: Loepfe Erich

Značky: měření, příze, zařízení, příčného, pohybované, rozměrů, kontinuálně, podélné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření příčného rozměru podélně kontinuálně pohybované příze s mechanickým snímacím ústrojím, obsahujícím dva vzájemně proti sobě uspořádané kontaktní orgány, z nichž jeden je uložen posuvně proti síle pružiny a mezi oběma kontaktními orgány je vytvářen měřicí prostor a se snímačem, kterým je detekován vzájemný pohyb kontaktních orgánů a převáděn na elektrický signál, vyznačující se tím, že první kontaktní orgán je vytvořen jako...

Dvoupaprskový absorpční analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 227801

Dátum: 15.04.1986

Autor: Janáč Jiří

Značky: dvoupaprskový, analyzátor, absorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoupaprskový absorpční analyzátor, sestávající z alespoň jednoho zdroje záření, z přerušovací clony, z měrné a srovnávací kyvety, jejichž absorpční dráhy jsou stejně dlouhé, z diferenčního detektoru záření a z měřicího přístroje, přičemž měrná kyveta je rozdělena okénkem neabsorbujícím záření na dvě části, z nichž každá je opatřena přívodem a odvodem vzorku plynu, vyznačující se tím, že rozdíl ?L absorpční dráhy srovnávací kyvety (8) a...

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227500

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mostecký Jiří, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Černý Miloslav, Stibor Ivan

Značky: alkylestery, aktivní, kyseliny, 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové obecného vzorce I a II, kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku a X značí chlor nebo brom.

Hydraulická vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 227499

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jurášek Josef, Novotný Zdeněk

Značky: hydraulická, vrtule

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická vrtule s praporovou a reverzní polohou listů a dvojčinným nebo jednočinným servomechanismem,jehož válec je upevněn na přední straně náboje vrtule a píst pevně. Spojen s unášečem suvně uloženým na nosné trubce, která je jedním koncem vetknutá do náboje vrtule a druhým koncem uložena do přední stěny válce, s omezovačem otáček upevněném na čelní stěně válce vyznačená tím, že v unášeči (9) mezi předním kluzným ložiskem (11) a zadním...

Způsob finální úpravy textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227498

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

Značky: textilních, úpravy, materiálů, finální, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob finální úpravy textilních materiálů, obsahujících polyesterové vlákna, vyznačený tím, že se textilní materiály zpracovávají vodnou lázní, obsahující 1 až 150 g.l-1 sloučeniny obecného vzorce kde k je číslo 1 nebo 2 a je číslo 1, 2 nebo 3 X je aniont silné organické nebo anorganické kyseliny Y je skupina vázaná na dusíkových atomech cyklické skupiny M M je pěti nebo šestičlenný cyklus se dvěma atomy dusíku odvozený od pyridazinu,...

Polymerní směs na bázi ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 227497

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mačka Miroslav, Večerka František

Značky: polymerní, bázi, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní směs na bázi ABS vyznačená tím, že obsahuje kombinaci izobutylstearátu a esteru dikarboxylové kyseliny s výhodou dibutylftalátu, přičemž sumární koncentrace těchto dvou látek ve směsi je O,1 až 5 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů polymeru a hmotnosti poměr izobutylstearátu a esteru dikarboxylové kyseliny je max. 1 : 1, a výhodou 1 : 0,1.

Zapojení pro filtraci a demodulaci signálů modulovaných frekvenčním posuvem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227496

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vacek Jiří, Klier Emanuel

Značky: demodulaci, filtrací, signálu, frekvenčním, posuvem, zapojení, modulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro filtraci a demodulaci signálů modulovaných frekvenčním posuvem, zejména pro přijímače nesynchronního přenosu dat systémem tónové telegrafie (FSK), vyznačené tím, že vstup (1) signálu je napojen na vstupy prvního s druhého modulátoru (3, 4), jejichž výstupy jsou napojeny na první a druhé dolní propusti (5, 6), jejichž výstupy jsou napojeny na vstupy prvního a druhého omezovače (11, 12), jejichž výstupy (A, B) jsou napojeny na vstupy...

Zapojení pro generování signálu modulovaného frekvenčním posuvem s filtrací spektra

Načítavanie...

Číslo patentu: 227495

Dátum: 15.04.1986

Autori: Novotný Vladimír, Vacek Jiří, Klier Emanuel

Značky: spektra, posuvem, signálu, modulovaného, filtrací, zapojení, generování, frekvenčním

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro generování signálu modulovaného frekvenčním posuvem a filtrací spektra, vyznačené tím, že vstup (1) signálu je nepojen ne vstup časového zrcadle (2), tvořeného obousměrným čítačem, jehož první výstup je přes dolní propust (3) napojen ne vstup prvního modulátoru (5), na jehož ovládací vstup je připojen první vstup součtového obvodu (7), zatímco druhý výstup časového zrcadla (2) je přes druhou dolní propust (4) napojen na vstup...

Polymerní materiály s esterovými a acetalovými skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227494

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zábranský Jiří, Plichta Zdeněk, Kálal Jaroslav, Houska Milan

Značky: jejich, způsob, materiály, polymerní, acetalovými, skupinami, výroby, esterovými

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní materiály s esterovými a acetalovými skupinami o molekulové hmotnosti 1x103 - 2x106 obsahující v polymerním řetězci opakující se jednotky omega, omega-dialkoxy- alkylmetekrylátu obecného vzorce I kde R je skupina -CH2- nebo -CH2-CH2- a R1 je metyl nebo etyl, případně v kombinaci s opakujícími se jednotkami odvozenými od 2-hydroxyetylmetakrylátu a/nebo etylendimetekrylátu.

Spôsob výroby 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecil)-chromanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227493

Dátum: 15.04.1986

Autori: Proksa Bohumil, Gablech Miloslav, Škoda Alojz, Frimm Richard

Značky: výroby, spôsob, 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecil)-chromanu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-/4,8,12-trimetyltridecyl/-chromanu vzorca z 6-hydroxy-2,5,7,8-tetrametyl-2/4,8,12-trimetyltridecyl/-chromanu acetyláciou anhydridom kyseliny octovej, pričom 6-hydrozy-2,5,7,8-tetrametyl-2/4,8,12-trimetyltridecyl/-chroman sa pripravuje reakciou 3,7,11,15-tetrametyl-1-hexadecen-3-olu a 1,4-dihydroxy-2,3,5-trimetylbenzénu v prítomnosti kyslého kondenzačného katalyzátora v organickom rozpúšťadle,...

Kapotáž motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227492

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jonas František, Pustějovský Ivan, Ondruš Jindřich

Značky: motorů, kapotáž

Zhrnutie / Anotácia:

Kapotáž motoru, tvořená krycímu plechy, uspořádanými kolem motoru, které obsahují vstupní část pro přívod chladicího vzduchu a kolem motoru vytvářejí prostor, ve kterém se shromažďuje ohřátý vzduch, vyznačující se tím, že na krycí plechy (5) navazuje alespoň jeden kanál (7), kterým prochází výfukové potrubí (4) motoru (1), přičemž kanál (7) je na výstupu opatřen difuzorem (9), do něhož výfukové potrubí (4) vyúsťuje.

Upínací prípravok pre presné elektrochemické obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227491

Dátum: 15.04.1986

Autori: Banas Ján, Pavlovec Oldřich

Značky: přesné, obrábanie, elektrochemické, prípravok, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací prípravok pre presné elektrochemické obrábanie pozostávajúce zo základného telesa a upínacieho rámika obrobku, pričom základné teleso je pevne opatrené dvomi strediacimi kolíkmi, oproti ktorým sú v upínacom rámiku vytvorené strediace otvory, ktorých dolné vyústenie je pevne opatrené navádzacími puzdrami, vyznačujúci sa tým, že v aspoň jednom strediacom otvore (5) upínacieho rámika (2) je šmykovo uložené strediace puzdro (3) zasahujúce...

Způsob úpravy povrchu před bezproudovým niklováním rozměrově přesných dílů z hořčíku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227490

Dátum: 15.04.1986

Autori: Langer Ivan, Vavroch Vladimír, Radvanská Anna, Krýsl Tomáš, Zeman Miloš, Kaisler František

Značky: bezproudovým, úpravy, dílů, povrchu, před, rozměrově, hořčíku, přesných, způsob, niklováním, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchu před bezproudovým niklováním rozměrové přesných dílů z hořčíku a jeho slitin, při kterém se na povrch působí pěti molárním roztokem kyseliny fosforečné, roztokem kysličníku chromového a kyseliny dusičné v molárním poměru 1 : 2,3 a 2,2 molárním roztokem kyseliny fluorovodíkové, vyznačený tím, že doby působení roztoku kyseliny fosforečné době působení roztoku kysličníku chromového a kyseliny dusičné k době působení roztoku...

Bezproudová niklovací lázeň na vylučování niklového povlaku na hořčíku a jeho slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 227489

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krýsl Tomáš, Langer Ivan, Vavroch Vladimír, Kaisler František, Radvanská Anna, Zeman Miloš

Značky: lázeň, slitinách, niklového, hořčíku, povlaků, niklovací, vylučování, bezproudová

Zhrnutie / Anotácia:

Bezproudová niklovací lázeň pro vylučovaní niklového povlaku na hořčíku a jeho slitinách, obsahující fosfornan nikelnatý v koncentraci 0,035 až 0,15 mol/l, kyselinu mléčnou v koncentraci 0,1 až 0,6 mol/l, kyselý fluorid amonný v koncentraci 0,1 až 0,6 mol/l, dusičnany a povrchově aktivní látku, vyznačená tím, že množství fosfornanu nikelnatého a kyseliny mléčné je v molárním poměru 1 : 2,5 až 3,5.

Hydrostatická prevodovka tvorená axiálno-piestovými rotačnými dielcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227488

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rau Pavol, Gostanian Edward Aršak

Značky: axiálno-piestovými, hydrostatická, dielcami, tvořená, rotačnými, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrostatická prevodovka tvorená axiálno-piestovými rotačnými dielcami, pozostávajúca z telese, ktoré je uzatvorené zadným vekom a v ktorom sú na pohonných hriadeľoch uložené dve bloky valcov, obsahujúce pracovné piesty s kĺzadlami vedenými na výkyvnej doske a opernej doske, pričom s výkyvnou doskou sú pevne spojené dva servopiesty, z ktorých jeden je uložený v prvom servovalci a druhý v druhom servovalci, ktoré sú vytvorené v zadnom veku, v...

Zařízení pro lisování pramene textilních vláken do konví

Načítavanie...

Číslo patentu: 227487

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kováč Ján, Gajdoš Tibor, Jašíček Ladislav

Značky: pramene, textilních, vláken, lisování, zařízení, konví

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro lisování pramene textilních vláken do konví opatřených pohyblivým dnem ve tvaru oboustranného dutého pístu, zejména pro posukovací stroje, vyznačující se tím, že píst (1) je tvořen elastickým materiálem, přičemž vnitřní prostor (3) pístu (1) je vyplněn tlakovým médiem.

Způsob kalibrace přírub hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227486

Dátum: 15.04.1986

Autori: Strašák Tomáš, Špaček Jindřich, Tomášek Jiří

Značky: výtažků, hlubokých, způsob, přírub, kalibrace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kalibrace přírub hlubokých výtažků, u nichž po tažných operacích vznikají na přírubě v důsledku plošné anisotropie plechu cípy, vyznačený tím, že se silovým působením na mezikružní oblast příruby, vymezenou vnitřním průměrem výtažku a nejmenším průměrem příruby mezi jejími cípy, příruby postupně zkalibruje do požadovaného tvaru.

Způsob přípravy substituovaných 5-aryl-7chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227485

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vejdělek Zdeněk, Protiva Miroslav

Značky: 5-aryl-7chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-onů, přípravy, způsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob příprava substituovaných 5-aryl-7-chlor-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-onů obecného vzorce I, ve kterém buď R1 je metyltioskupina a R2 a R3 jsou atomy vodíku, nebo R1 je atom vodíku s R2 a R3 jsou stejné nebo různé a značí atom chloru nebo metol, vyznačující se tím, že se reakcí substituovaných 2-amino-5-chlorbenzofenonů obecného vzorce II, ve kterém R1 až R3 značí totéž jako ve vzorci I, a ftalimidoacetylchloridem ve vroucím...

Zapojení směrové antenní soustavy pro přepínání směru záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 227484

Dátum: 15.04.1986

Autor: Svoboda Marek

Značky: zapojení, záření, anténní, směru, soustavy, smerove, přepínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení směrové anténní soustavy pro přepínání směru záření, zejména pro výkonné rozhlasové vysílače, vyznačené tím, že k výstupům (A, B) vnějšího křížového přepínače (1) jsou připojeny zářiče anténní soustavy, přičemž ke vstupům vnějšího křížového přepínače (1) jsou připojeny napájecí trakty obou zářičů, v nichž jsou zapojeny kompenzační obvody (4, 5), připojené k výstupům vnitřního křížového přepínače (7), a v jednom z napájecích traktů je...

Způsob výroby metylcyklohexanolu hydrogenací krezolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227483

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kalina Miroslav, Vacek Antonín, Novák Milan, Przybylo Petr

Značky: výroby, metylcyklohexanolu, hydrogenaci, způsob, krezolů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby metylcyklohexanolu hydrogenací krezolu se zvýšeným obsahem síry v plynné fázi ve dvou stupních na niklu na nosiči jako katalyzátoru při teplotách 130 až 190 °C v přebytku vodíku vyznačený tím, že v prvním stupni se směs par krezolu s vodíkem vede přes nikl na nosiči s obsahem síry 2 až 10 % hmotnostních prostorovou rychlostí 0,1 až 0,3 h -1.

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227482

Dátum: 15.04.1986

Autori: Škába Václav, Majer Jiří

Značky: dusíku, zapojení, obvodů, popřípadě, plynulou, plynného, kapalného, dodávku, hydraulického, též

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku do chladicího zařízení, zahrnující nejméně dvě střídavě připojované Dewarovy nádoby, vybavené odběrovými zařízeními, sestávajícími z hlavice s tlakovou membránovou pojistkou, odporového topného tělesa a čidla minima hladiny, spojené s rozvodem kapalného a plynného dusíku elektromagnetického rozvodového bloku, který obsahuje elektromagnetické oddělovací...

Vysokogradientní magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 227481

Dátum: 15.04.1986

Autori: Chrz Vladimír, Kaiser Zdeněk, Fojtek Jiří

Značky: vysokogradientní, magnetický, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokogradientní magnetický separátor, obsahující supravodivé solenoidové vinutí, sestávající nejméně z jedné separační komory opatřené nejméně dvěma podélnými přepážkami s děrováním a prostředky pro přesouvání separační komory z prostoru magnetického pole v dutině solenoidu do prostoru mimo něj, přičemž prostor uvnitř separační komory mezi podélnými přepážkami s děrováním je rozdělen řadou příčných nepropustných přepážek na větší počet menších...

Závěs pro podpěrné girlandové válečkové stolice pásových transportérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227480

Dátum: 15.04.1986

Autor: Klimuškin Petr

Značky: podpěrné, transportérů, girlandové, válečkové, pásových, závěs, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Závěs pro podpěrné girlandové válečkové stolice pásových transportérů, která je na horní straně opatřeno závěsným článkem řetězu a ve svém dně otvorem pro průchod závěsného oka krajního válečku podpěrné girlandové válečkové stolice, vyznačující se tím, že ve stěně otvoru (9) dna (6) základního tělese (9) jsou shora na protilehlých stranách vytvořena dvě šikmá klínová vybrání (5) a dno (6) základního tělesa (2) je opatřeno odklopným víkem (7) a...

Rýchloupínacia príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227479

Dátum: 15.04.1986

Autor: Maco Vladimír

Značky: rýchloupínacia, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínacia príchytka, najmä pre pripojenie tlakovej hadice k pevnej rúrke, po zostávajúca z puzdra, opatreného upevňovacími prostriedkami napr. ku hadici a prichytávacími prostriedkami pripojovanej rúrky, ktoré prichytávacie prostriedky sú tvorené pružnou manžetou, vyznačujúca sa tým, že pružná manžeta (9) príchytky je jedným svojím koncom (10) uchytená v časti (2) puzdra (1) na strane vstupu tlakového média, druhým svojím koncom (11) v...

Optoelektronické odrazové zařízení pro snímání příze v útku nebo v osnově

Načítavanie...

Číslo patentu: 227478

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bezděk Miloslav, Lev Stanislav, Spišiak Juraj

Značky: optoelektronické, snímání, osnově, zařízení, odrazové, útku, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Optoelektronické odrazové zařízení pro snímání příze v útku nebo v osnově, vyznačující se tím, že v bloku (1), opatřen náběhovou plochou (2), zakončenou ozubem (3), pod nímž je umístěna průhledná snímací destička (4), jsou proti snímací destičce (4) pod daným úhlem umístěny zdroj (6) infrazáření přijímač (7) odraženého paprsku, který je připojen na zesilovač (8), přes střídavou vazbu (9) spojený s invertorem (10), napojeným na indikační obvod...

Způsob kování rozměrných kruhových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227477

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jílek Ladislav, Elfmark Jiří, Turoň Slavomír, Burda Svatopluk

Značky: kovaní, kruhových, způsob, rozměrných, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kování rozměrných kruhových desek ze špalku kulovitého tvaru nebo kotouče opatřeného manipulačním čepem, kdy se kotouč prodlužuje úzkým kovadlem na kovací desce s nejméně jedním otočením mezi průchody okolo svislé osy o 90°, vyznačený tím, že osa manipulačního čepu (2) svírá při prodlužování s osou posuvu kovací desky (3) úhel 45° a mezi průchody se rovněž deska (1) nejméně jednou pootočí okolo vodorovné osy o 180°.

Zařízení pro vytvoření oblasti kontroly útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227476

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bezděk Miloslav, Spišiak Juraj

Značky: kontroly, útku, oblastí, vytvoření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytvoření oblasti kontroly útků zejména u víceprošlupního tkacího stroje, vyznačující se tím, že výstup snímače (1) oblasti hlídání je připojen ke vstupu prvního monostabilního klopného obvodu (2) a ke vstupu druhého monostabilního klopného obvodu (3), jehož výstup je připojen ke třetímu vstupu paměťového obvodu (5), na jehož druhý vstup je při pojen výstup prvního monostabilního klopného obvodu (2), zatímco ne první vstup...

Alkalická lázeň pro leptání polovodičových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227475

Dátum: 15.04.1986

Autor: Holčák Stanislav

Značky: alkalická, leptání, lázeň, materiálů, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Alkalická lázeň pro leptání polovodičových materiálů, obsahující hydroxidy rozpuštěné v deionizované vodě, zejména hydroxid draselný a vyrovnávací přísadu, vyznačená tím, že vyrovnávací přísadu tvoří sacharidy v koncentraci 0,01 až 2,5 hmotnostních procent.

Spôsob periodického odstraňovánia vymrazených podielov z plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227474

Dátum: 15.04.1986

Autor: Fančovič Karol

Značky: plynov, periodického, spôsob, podielov, vymrazených, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob periodického odstraňovania vymrazených podielov z plynov vyznačený tým, že plyn sa vymrazuje na chladenej ploche, z ktorej je odstraňovaný periodickým roztavením adhéznej vrstvy a vlastnou hmotnosťou odpadu, pričom adhézna vrstva sa taví teplotou vznikajúcou prechodom elektrického prúdu cez vodivú vrstvu, ktorou je potiahnutý materiál chladenej plochy.

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 227473

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pokorný František, Veinfurt František, Bureš Zdeněk

Značky: turbiny, podle, teplotního, řízení, zapojení, namáhání, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání, obsahující alespoň dvě porovnávací členy, alespoň dvě relé s přepínači a alespoň dva nelineární členy vyznačené tím, že výstupy (11, 12) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání jsou spojeny se vstupy (21, 22, 31, 32) porovnávacích členů (2, 3), tak, že první výstup (11) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání je spojen s prvním vstupem (21) prvního porovnávacího...

Přední kryt vysavače s pojezdovým kolečkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227472

Dátum: 15.04.1986

Autori: Beran Jaromír, Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav, Šváb Jaroslav, Žoudlík Josef

Značky: přední, vysavače, pojezdovým, kolečkem

Zhrnutie / Anotácia:

Přední kryt vysavače s pojezdovým kolečkem, které je uloženo v jeho osazení čelní stěny pomocí žeber a výstupků, vyznačený tím, že čelní stěna (11) předního krytu (1) tvoří tečný náběh (14) k pojížděcímu kolečku (2), jeho čep (3) je uložen na vrcholech (10) vnitřních žeber (7) a konce čepu (3) jsou upevněny v lůžkách (9) a hranou (8), zhotovených ve výstupcích (4) vnitřních stěn (12) vnějších žeber (3).

Způsob výroby práškového sorbentu na bázi polyamidů a porézního kysličníku křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 227471

Dátum: 15.04.1986

Autori: Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Kondelíková Jaroslava, Karhan František, Králíček Jaroslav, Prokopová Irena

Značky: křemičitého, způsob, výroby, polyamidů, porézního, sorbentu, kysličníku, práškového, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby práškového sorbentu na bázi polyamidů a porézního kysličníku křemičitého, vyznačující se tím, že se polymerace a kopolymerace laktamů omega-aminokyselin obecného vzorce I, kde x je 3 až 11 nebo jejich oligomerů provádí při teplotách 200 až 330 °C v přítomnosti 0,1 až 50 % hmot. porézního kysličníku křemičitého do maximálně 80 % konverze a výsledný produkt se promývá vodou nebo rozpouštědly do úplného odstranění nezreagovaného...

Způsob výroby práškového polyamidového sorbentu na bázi ligninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227470

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kubánek Vladimír, Prokopová Irena, Veruovič Budimír, Karhan František, Králíček Jaroslav, Kondelíková Jaroslava, Medonos Vladimír

Značky: ligninu, sorbentu, bázi, výroby, práškového, polyamidového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby práškového polyamidového sorbentu, obsahujícího vázaný lignin, vyznačující se tím, že se laktamy omega-aminokyselin obecného vzorce kde x je 3 až 11 nebo jejich oligomery polymerují nebo kopolymerují při teplotách 200 až 330 °C v přítomnosti 0,1 až 50 % hmot. ligninu, výsledný reakční produkt se promývá rozpouštědly do úplného odstranění nezreagovaného laktamu nebo směsi laktamů a ligninu a vysuší.

Způsob elektrolytického pokovování předmětů z materiálů na bázi kovů skupiny železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 227469

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír, Nejedlý Pavel, Landa Václav

Značky: předmětů, pokovování, železa, materiálů, bázi, skupiny, elektrolytického, způsob, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytického pokovování předmětů z materiálů na bázi kovů skupiny železa a jejich slitin niklem a jeho slitinami z vodných roztoků, vyznačený tím, že se povrch předmětu podrobí nejprve v pokovovacím elektrolytu anodickému moření, které se poté změní rychlým přepólováním v proces katodický.

Závěs odpruženého uložení kabiny jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227468

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rončka Jiří, Burda Karel

Značky: uložení, odpruženého, kabiny, jeřábu, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Závěs odpruženého uložení kabiny jeřábu s použitím pryžových pružin jako prostředku k vyvození tlumícího účinku, vyznačený tím, že sestává nejméně ze dvou uzavřených, k sobě paralelně ustavených rámů (1, 2) připevněných svými horními částmi pomocí tuhých spojů (3, 4) k ocelové konstrukci (5) jeřábu, přičemž do vnitřního prostoru rámů (1, 2) je kabina (6) usazena prostřednictvím pryžových pružin (14) spojujících stropní část (11) kabiny (6)...

Zařízení pro spojování plastů, zejména polytetrafluoretylenových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227467

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pokorný Ilja, Peterka Milan, Pavlíček Miroslav, Konečná Alena

Značky: spojování, zařízení, polytetrafluoretylenových, zejména, plastů, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojování plastů, zejména polytetrafluoretylénových profilů těsnicích kruhů armatur, vyznačující se tím, že se skládá ze spojovací komory (4), opatřené na proti lehlých koncích vodícími komorami (5), z posuvných kostek (6, 7) pro upínání profilů (11) a z posuvového mechanismu (9) kostek (6, 7) pro vytvoření tlaku potřebného pro spojováni profilů (11) v komorách (4, 5), přičemž v komorách (4, 5) a kostkách (6, 7) je vytvořena...

Hmota tlmiaca vibrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227466

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kovács Vojtěch, Klamka Eduard, Petrík Ján, Stehlík František, Markuš Štefan

Značky: vibrácie, hmota, tlmiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Hmote tlmiaca vibrácie, vyznačená tým, že pozostáva zo 4 až 55 hmotnostných percent primárneho cestného asfaltu
5 až 20 hmotnostných percent ataktického polypropylénu
0,1 až 6 hmotnostných percent izotaktického polypropylénu a 40 až 70 hmotnostných percent perlitového úletu.

Zařízení pro výměnu girlandových válečkových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 227465

Dátum: 15.04.1986

Autor: Klimuškin Petr

Značky: válečkových, výměnu, girlandových, zařízení, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění mechanizovaná výměny girlandových válečkových stolic, zejména stolic na spodní větvi transportéru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na základním článku hlavního zdvižného výložníka je otočně kolem vodorovné ho čepu uloženo pomocné zdvižné rameno výkyvné ve svislé rovině, podél kterého je k navijáku umístěnému na základním článku hlavního zdvižného výložníku vedeno závěsné lano, přičemž volný konec pomocného...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227464

Dátum: 15.04.1986

Autori: Matějíček Jiljí, Šalomoun Vladimír, Trnka Jan, Nováček Jindřich

Značky: zařízení, okrouhlého, pletacího, pohonné, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží rotačním způsobem pouze jehlami, které obsahuje dva elektromotory, vyznačující se tím, že je den elektromotor (7) je napojen přímo na jehelní válec (1) a druhý elektromotor (15) je na pojen na pohon přístroje (18) a prostřednictvím volnoběžné spojky (9) přímo na jehelní válec (1).