Archív za 1986 rok

Strana 136

Pasta pro ochranu vodorovného značení vozovek při pokládce kalového zákrytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227843

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kalík Jiří, Škrabálek Vladimír

Značky: pasta, zákrytu, kalového, pokládce, ochranu, vodorovného, značení, vozovek

Zhrnutie / Anotácia:

Pasta pro ochranu vodorovného značení vozovek při pokládce kalového zákrytu, vyznačená tím, že obsahuje od 60 do 90% hmot. kamenné moučky a od 10 do 40 % hmot. jemně mletého chloridu sodného a vodu.

Způsob izolace roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic z latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227842

Dátum: 15.04.1986

Autori: Konečný Dušan, Petrů Vladimír, Pavlíček Jiří, Trněný Jaromír, Prokopec Ladislav, Vyoral Leopold, Konečná Věra

Značky: způsob, izolace, pryskyřic, roubovaných, latexu, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic z latexů, obsahujících alkylarylsulfonátové emulgátory koagulací působením elektrolytu, vyznačující se tím, že se před koagulací k latexu přidá sloučenina obecného vzorce RYX nebo R1OCOCH(S03X)CH2COOR2, kde R je alifatiký alkyl nebo alkenyl a 8 až 20C atomy, R1 a R2 jsou alifatické alkyly se 4 až 12 C atomy, přičemž celkový počet C atomů v alkylech R1 a R2 je 8 až 24, X je Li, Na, K, NH4...

Způsob výroby polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 227841

Dátum: 15.04.1986

Autori: Konečný Dušan, Petrů Vladimír, Čihák Pavel, Bittner Stanislav, Trněný Jaromír, Konečná Věra, Prokopec Ladislav

Značky: polymerů, výroby, pryskyřic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerů typu ABS pryskyřic emulzní polymerací za přítomnosti alkylsulfonátových, alkylsulfátových, nebo alkylarylsulfonátových emulgátorů, vyznačený tím, že se do reakční směsi nebo v průběhu dalších technologických operací před izolací polymeru dávkuje 0,05 až 2 hmot. % sodné nebo draselné soli karboxylové kyseliny s 8 až 20 uhlíkovými atomy v molekule na celkové množství dávkované monomerní směsi a elastomeru.

Způsob modifikace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227840

Dátum: 15.04.1986

Autori: Křivánek Josef, Veselý Karel, Mošna Pavel, Němeček Jaroslav

Značky: modifikace, polypropylénu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob modifikace polypropylenu a jeho semikrystalických kopolymerů deriváty kyseliny akrylové a methakrylové v přítomnosti iniciátorů radikálových reakcí a rozpouštědel vyznačený tím, že práškový polyolefin se před vlastní modifikací vyvolanou tepelným rozkladem iniciátorů impregnuje v sypkém stavu roztokem derivátu kyseliny akrylové nebo methakrylové a iniciátoru radikálových reakcí, který má poločas rozpadu při 40 °C větší než 20 hodin a při...

Zapojení k automatickému posouvání časové stupnice místních hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227839

Dátum: 15.04.1986

Autori: Musel Jan, Červinka Stanislav, Klimeš Pavel, Čermák Ján, Buzek Otokar

Značky: automatickému, stupnice, hodin, posouvání, místních, časově, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru distribuce časové informace a řeší problém reprodukce místní časové stupnice a její automatické změny při řízení lokálních hodin časovým kódem etalonového signálu. Podstata vynálezu spočívá v automatickém zavádění doplňujících impulsů do hodinového děliče dle příznaků vysílaných v časovém kódu nebo vytvářených na místě. Vynález je možno použít k vytváření místního pásmového času a přechodu na zimní či letní čas.

Váleček pro pásové nebo válečkové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227838

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gruevski Trpe, Holeček Jaroslav, Bošek Bruno

Značky: pásové, váleček, dopravníky, válečkové

Zhrnutie / Anotácia:

Váleček pro pásové nebo válečkové dopravníky vyznačený tím, že je v podélné ose (22) z každé strany opatřen jedním čepem (6) otočně uloženým v ložisku (7) vytvořeném jako pouzdro vyložené v podélné ose radiální výstelkou (8) a toto pouzdro je nasunuté na čep (6) a je výkyvně uložené v těžišti kluzné plochy radiální výstelky (8) ve vidlici (18) opěrky (11) pevně uchycené na rámu (20) dopravníku.

Zařízení pro nanášení tenkých vrstev plazmochemickou reakcí z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227837

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lončar Gojko, Taras Petr, Musil Jindřich, Bárdoš Ladislav

Značky: reakcí, tenkých, zařízení, fáze, plynné, plazmochemickou, nanášení, vrstev

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení tenkých vrstev plazmochemickou reakcí z plynné fáze, probíhající mimo oblast plazmatu, vytvořené z reaktoru, ze zdroje elektrického napětí a z čerpadla, vyznačené tím, že do prvního ústí (16) reaktoru (1), které je upraveno v jeho střední části, je zařazena trubice (3) přívodu aktivovaného reakčního plynu, provlečená koaxiálním vysokofrekvenčním elementem, odborně označeným surfatron (6), spojeným napájecím vedením s...

Odebírací zařízení řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227836

Dátum: 15.04.1986

Autori: Haken Jiří, Hönich Pavel, Podroužek František, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

Značky: chrástu, zařízení, odebírací, řepného

Zhrnutie / Anotácia:

Odebírací zařízení řepného chrástu, opatřené rotačním sběracím členem, uspořádaným za ořezávacím nožem, vyznačené tím, že před odváděcím dopravníkem (12) je uspořádán sběrací rotor (7), jehož sběrací prsty (8) jsou spojeny každý se svou klikou (9), na jednom svém konci uloženou na řídicí dráze (11) a na druhém konci skloubenou s hnacím rotorem (10).

Vyhrnovací zařízení pro rovnoměrné dávkování objemových hmot z krmných vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227835

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fišer Roman, Pechač Vladimír, Ježek Ladislav, Zimandl Pavel, Písařík František, Kolman Josef

Značky: dávkování, vozů, krmných, zařízení, vyhrnovací, rovnoměrné, objemových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rovnoměrné dávkování objemových hmot z krmných vozů, umístěné v ložném prostoru krmného vozu, který je opatřen dávkovacím zařízením, příčným dopravníkem, a podélným dopravníkem, vyznačující se tím, že k podélnému dopravníku (2) je pomocí příchytů (9) připevněno tvarované vyhrnovací zařízení (3) opatřené vodicími rameny (6), která jsou suvně uložena ve vodicí konstrukci (4), přičemž podélný dopravník (2) je opatřen vypínacím...

Automat pro hromadné sáčkování výplat

Načítavanie...

Číslo patentu: 227834

Dátum: 15.04.1986

Autori: Žabka Lumír, Uhlíř Milan, Čáp Tomáš, Ječný Jiří, Pražma Vojtěch

Značky: hromadné, výplat, sáčkování, automat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká peněžnictví. Řeší sáčkování výplat buď v peněžním ústavu pro jednotlivé organizace nebo ve velkých organizacích. Sestává z dávkovacích jednotek pro bankovky, tiskárny a mincovního dávkovače, umístěných po jedné straně od začátku pásového nebo řetězového dopravníku, postupujícího krokově. Jednotlivé výplaty, oddělené na dopravníku hradítky dojdou do balicí jednotky, ve které jsou zavařeny do sáčků z fólie zhotovené z pásů...

Vodivé propojení ložiskových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 227833

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hřivna Miloslav

Značky: skříní, vodivé, propojení, ložiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Vodivé propojení ložiskových skříní pojezdu kolejových vozidel vyznačené tím, že ložiskové skříně (4) všech dvojkolí (5) jsou vzájemně vodivě propojeny vodičem (1) o nízkém elektrickém odporu k rámu vozidla (6), přičemž ložiskové skříně (4) téhož dvojkolí (5) jsou vzájemně příčně propojeny vodičem (2) o nízkém odporu a navzájem mezi sebou jsou podélně propojeny vodičem (3) o nízkém odporu mezi ložiskovými skříněmi (4) všech dvojkolí (5)...

Zařízení pro kývavý a příčný pohyb pračky při praní křížovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227832

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štolcpart Václav

Značky: pračky, kývavý, způsobem, křížovým, praní, příčný, zařízení, pohyb

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kývavý a příčný pohyb pračky při praní křížovým způsobem, vyznačené tím, že nádoba (8) pro praní má na svém obvodu nebo na rozšířené části osy vedení a ozubení (3), které je na svých koncích ukončeno radiusy a má tvar protáhlého O nebo tvar kruhu a zabírá s ním náhonový pastorek (10).

Zapojení pomocného cirkulačního okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227831

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jindra Petr, Vlček Václav

Značky: pomocného, zapojení, cirkulačního, okruhu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pomocného cirkulačního okruhu v zařízení na odběr teplé užitkové vody, které sestává z chladiče, cirkulačního potrubí, akumulační nádrže a pomocného oběhového čerpadle, vyznačené tím, že chladič (2), do kterého ústí potrubí (1) pro přívod užitkové vody, je spojen výstupním potrubím (3) s akumulační nádrží (4), jejíž horní část je spojena potrubím (5) s ohřívačem (6) teplé užitkové vody napojeným na spotřebiče, přičemž ze spodní části...

Zařízení pro přestavení polohy ořezávacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 227830

Dátum: 15.04.1986

Autori: Podroužek František, Hönich Pavel, Haken Jiří, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

Značky: zařízení, polohy, nože, ořezávacího, přestavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přestavení polohy ořezávacího nože, opatřené rotačním hmatačem, uloženým na výkyvném nosmém ramenu a slupicí ořezávacího nože, nakloubenou přes spojovací rameno na rám stroje a skloubenou s regulační západkovou pákou, vyznačené tím, že regulační západková páka (5) je přikloubena mezi koncen výkyvného nosného ramene (2) rotačního hmatače (1).

Zařízení k ustavení polohy ořezávacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 227829

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hajšo Štefan, Podroužek František, Haken Jiří, Záviška Zdislav, Hönich Pavel

Značky: ustavení, polohy, nože, zařízení, ořezávacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ustavení polohy ořezávacího nože, opatřené hmatačem, uloženým prostřednictvím kyvného nosného ramene na rámu stroje, vyznačené tím, že k rámu (8) stroje je prostřednictvím spojovacího kloubu (10) přikloubena jednak regulační západková páka (5), skloubená se slupicí (4) ořezávacího nože (9), nakloubenou spojovacím ramenem (3) na rám (8) stroje, jednak nosné rameno (2) rotačního hmatače (1).

Zařízení pro vertikální přestavování kazety pracovních válců vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 227828

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nozar Karel, Mareš Václav, Šimáček Pavel

Značky: zařízení, vertikální, kazety, stolice, pracovních, přestavování, válcovací, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vertikální přestavování kazety pracovních válců vertikální stolice, a to zejména kontisochorové tratě skládající se z vertikální převodovky a hřebenovými válci a s výstupními hřídeli a z kloubových vřeten, vyznačující se tím, že výstupní hřídele (32) vertikální převodovky (3) jsou horními drážkovanými konci (321) axiálně posuvně uloženy v dutých zdola drážkovaných prostorách (311) hřebenových válců (31) a dolními drážkovanými konci...

Zapojení pro ochranu akumulátorů proti úplnému vybití

Načítavanie...

Číslo patentu: 227827

Dátum: 15.04.1986

Autori: Motl Ctirad, Spáčil Karel

Značky: vybití, akumulátorů, zapojení, úplnému, ochranu, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ochranu akumulátorů proti úplnému vybití vyznačené tím, že kladná svorka síťového zdroje (1) je spojena přes odpor (6) s řídicí elektrodou tyristoru (5) a současně je spojena s anodou diody (4), jejíž katoda je spojena jednak s anodou tyristoru (5) a jednak s kladnou svorkou akumulátoru (2), přičemž katoda tyristoru (5) je spojena přímo s jednou svorkou napájeného obvodu (3) a přes proměnný odpor (7), ochranný odpor (8) a světelnou...

Způsob úpravy šicí nitě z nekonečných PES vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 227826

Dátum: 15.04.1986

Autor: Matějíček Jan

Značky: nekonečných, vláken, způsob, šicí, úpravy, nitě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy šicí nitě z nekonečných PES vláken, jejíž výroba zahrnuje proces soukání přitáčení, prvého fixování, druhého skaní, dloužení, druhého fixování, kónování, barvení a přesoukávání, vyznačující se tím, že šicí nit se mezi prvou fixací a druhým skaním podrobuje tvarování tlakovým vzduchem o teplotě 20 až 25 °C a tlaku 0,539 až 0,588 MPa.

Detektor pro zjišťování koncentrace složky nebo složek v protékající vícesložkové tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 227825

Dátum: 15.04.1986

Autor: Tesař Václav

Značky: protékající, složek, zjišťování, tekutině, složky, detektor, vícesložkové, koncentrace

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor pro zjišťování koncentrace složky nebo složek v protékající vícesložkové tekutině opatřený čidlem, například termokonduktivní, pro generaci výstupního signálu v závislosti na složení analyzované tekutiny a s přívodem referenční tekutiny o známém složení, vyznačující se tím, že čidlo (1) je připojeno na společný vývod z primárních kolektorů (23, 33) v proudových fluidických prvcích AND (2, 3) a to jednak z prvního primárního kolektoru...

Zařízení na pokládku kabelů vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227824

Dátum: 15.04.1986

Autor: Busta Jaroslav

Značky: pokládku, kabelů, zařízení, vysokého, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na pokládku kabelů vysokého napětí opatřené vlastní pohonnou jednotkou a redukční skříní, vyznačující se tím, že nad otočnou spodní tvarovanou kladkou (3) nasazenou na jednom konci výstupního hřídele (2) procházejícího redukční skříní (1) je otočně v opačném smyslu umístěna horní tvarovaná kladka (8), přičemž hřídel horní tvarované kladky (8) je ve styku s výstředníkem (9).

Způsob odstranění rušivých potenciálů při měření průtoku kapalin indukčními průtokoměry a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227823

Dátum: 15.04.1986

Autori: Beran Zdeněk, Rychetzký Otto, Synek Stanislav, Plášil Jiří

Značky: potenciálu, průtoku, odstranění, kapalin, způsobu, rušivých, provádění, průtokoměry, tohoto, měření, indukčními, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstranění rušivých potenciálů při měření průtoku kapalin indukčními průtokoměry, vyznačený tím, že kovové snímací elektrody (3) indukčního průtokoměru se vodivě spojí s měřeným kapalným médiem přes kapalinový můstek obsahující totéž kapalné médium.

Zubová naklápěcí spojka pro pojízdné svahové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227822

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čermák Alexandr, Hartman Evžen

Značky: pojízdné, zubová, spojka, naklápěcí, svahové, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zubová naklápěcí spojka pro pojízdné svahové stroje, opatřená ozubenou spojkovou objímkou, vyznačená tím, že mezi ozubeními (3, 4) dvou spojkových nábojů (1, 2) do nějž zapadá vnitřní ozubení (7) spojkové objímky (5), je uspořádána drážka (10), v níž je uložen pojistný dorazový kroužek (6).

Zařízení pro vyprazdňování pytlů a úpravu zrnitosti pytlovaných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227821

Dátum: 15.04.1986

Autor: Pajer Václav

Značky: úpravu, zrnitosti, pytlů, vyprazdňování, pytlovaných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyprazdňování pytlů a úpravu zrnitosti pytlovaných hmot, vyznačující se tím, že je tvořeno šnekem (1) na hřídelí (16) uloženým excentricky ve šnekové rouře (2) opatřené prosévacími rošty (4), na vstupní straně šnekové roury (2) je plnicí otvor opatřený násypkou (5), na povrchu hřídele (16) šneku (1) je uchycena příčka (8) pro drcení hrud, přičemž pod prosévacími rošty (4) je umístěn dopravník (10) zpracovaného materiálu, nad nímž...

Hnací mechanismus osnovního stávku, zejména pohonu jehelního lůžka galonového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227820

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mosler Robert, Bokisch Václav, Tesař Jaroslav, Havlík František

Značky: jehelního, lůžka, osnovního, zejména, hnací, galonového, stávku, pohonů, stroje, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hnacího mechanismu pro pohon jehelního lůžka osnovního stávku, zejména galonového stroje, vytvořeného ze souboru výkyvného ramena a táhel, umožňující regulovatelné prodlení jehelního lůžka i pletacích jehel v zadní poloze včetně regulovatelného dopředně vratného pohybu během jedné otáčky hnacího hřídele při regulovatelné změně délky posuvu jehelního lůžka i pletacích jehel. Řešení umožňuje podstatné zvýšení otáček stroje a...

Vazební transformátor, zejména pro ovládání silových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227819

Dátum: 15.04.1986

Autor: Balík Miroslav

Značky: zejména, transformátor, vazební, silových, ovládání, spínačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vazební transformátor, zejména pro ovládání silových spínačů, vyznačující se tím, že na jedné straně izolační desky (50) je technikou plošných spojů provedeno jedno jeho vinutí (10), přičemž na druhé straně téže izolační desky (50) je stejnou technikou provedeno alespoň jedno další vinutí (20), které se nachází v magnetickém poli vinutí (10) na opačné straně izolační desky (50).

Hybridní vzducholoď, zejména pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 227818

Dátum: 15.04.1986

Autor: Dvořák Jiří

Značky: zejména, účely, zemědělské, vzducholoď, hybridní

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridní vzducholoď, zejména pro zemědělské účely, tvořená nosnou konstrukcí s dutinami vyplněnými plynem lehčím vzduchu s alespoň jednou hnací vrtulí, vyznačená tím, že alespoň jedna hnací vrtule (16), umístěná v průduchu (3) nosné konstrukce (1) je upravena na motorgenerátoru (15), jenž je elektrickým rozvodem (20) propojen přes spínací rozváděč (19) jednak se zásuvkou (21), jednak s generátorem (13), napojeným ne hnací motor (14), kterýžto...

Zapojení k využití přebytků odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227817

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hedbávný Rudolf, Hamouz Zdeněk

Značky: tepla, odpadního, přebytků, zapojení, využití

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k využití přebytků odpadního tepla tepelných agregátů, získaného v jejich odtahových traktech a v jejich chlazených částech vodními výměníky tepla, jež jsou od jednotlivých zdrojů paralelně zapojeny do dvoupotrubního horkovodního nebo teplovodního systému s tlakový spádem, na který jsou paralelně napojeny jednotlivé spotřebiče, vyznačené tím, že na dvoupotrubní systém (3) je pomocí druhého dvoupotrubního systému (6) zapojen výměník (5)...

Regulovatelný stříhací mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 227816

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bula Lumír, Sikorová Miluše

Značky: mlýn, střihací, regulovatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Regulovatelný stříhací mlýn sestávající z rámu, násypky a výsypky, vyznačený tím, ze hřídel (2) je opatřena hvězdicemi (3) s řadou tvarovaných čelních nožů (4) po svém obvodu, které procházejí mezi dvěma opěrami (5) otočně uloženými na čepu opěry (7), z nichž každá je opatřena jedním pevným nožem (6) a je ustavena do žádané polohy opěrným šroubem (8) a tlačným šroubem (9), o jehož čelo je opřena pružina (10).

Zařízení k čištění povrchu otočného strojního dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 227815

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hanik František, Olešovský Jaroslav

Značky: strojního, dílce, otočného, povrchu, čištění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k čištění povrchu otočného strojního dílce čisticím médiem přiváděným nejméně jednou čisticí tryskou, upravenou na výkyvném čisticím rameni, zejména teplosměnné plochy v rotorové části rotačního regenerativního tepelného výměníku. Podle vynálezu je výkyvné čisticí rameno ovládacím členem přestavitelné při čele rotoru pod různým úhlem, přičemž krajní vnější poloha čisticího ramene při obvodu rotoru je v podstatě stálá,...

Způsob výroby feritových magnetických hlav pro 200 megabytové diskové paměti z hlav pro 100 megabytové diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 227814

Dátum: 15.04.1986

Autor: Brožík Jiří

Značky: způsob, diskové, pamětí, výroby, feritových, megabytové, magnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby feritových magnetických hlav pro 200 megabytové diskové paměti z hlav pro 100 megabytové diskové paměti, vyrobených přímým řezáním feritových trámečků pólových nástavců, vyznačený tím, že se u hlavy pro 100 megabytové diskové paměti vytvoří první drážka (5) vedení vedle feritového magnetického obvodu (2), potom se tato drážka (5) vedení rozšíří pomocí brusiva a ocelového drátu nebo pásku, čímž se zúží šířka dosavadního feritového...

Zařízení pro stabilizaci výšky hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227813

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kuzmín Šimon, Dědek Miloslav

Značky: výšky, hladiny, zařízení, stabilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stabilizaci výšky hladiny, zejména kapaliny s nepříznivými fyzikálně chemickými účinky, sestávající z pracovní nádoby a stabilizátoru, jež jsou vzájemně propojeny tak, že jejich vnitřní prostory tvoří soustavu spojitých nádob naplněnou pomocnou kapalinou, jejíž hladina je stabilizátorem udržována na stálé výšce, vyznačující se tím, že v pracovní nádobě (1) je uložena nejméně jedna vyjímatelná poddajná blána (4) oddělující prostor...

Zapojení pro styk počítače s řízeným objektem v automatizovaném systému řízení městského silničního provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227812

Dátum: 15.04.1986

Autor: Halbich Čestmír

Značky: silničního, zapojení, provozu, řízeným, městského, řízení, systému, počítače, automatizovaném, objektem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro styk počítače s řízeným objektem v automatizovaném systému řízení městského silničního provozu, vyznačené tím, že na řídicí počítač (A) je přes kanál přímého přístupu do paměti (B) připojen kabelem (C) koncentrátor dat (D), ke kterému jsou přes konektory (E), zařízení přenosu dat (F) a kabely (G) připojeny jednotlivé terminály (H).

Způsob kontaktního kopírování magneticky zaznamenaných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227811

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sedláček Karel

Značky: signálu, způsob, magnetický, kontaktního, kopírování, zaznamenaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontaktního kopírování magneticky zaznamenaných signálů různých vlnových délek, vyznačený tím, že signály velkých vlnových délek se kopírují termomagneticky v místě začínajícího kontaktu nosiče kopie (1) s nosičem originálu (2) a signály malých vlnových délek se kopírují magneticky v místě maximálního kontaktu nosiče kopie (1) a nosiče originálu (2) ve vnějším magnetickém poli, přičemž termomatetické i magnetické kopírování probíhá...

Zapojení obvodu pro korekci zesilovaného elektrického napětí násobením a dělením vstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227810

Dátum: 15.04.1986

Autor: Křivánek Milan

Značky: zapojení, obvodů, vstupního, elektrického, signálu, delením, násobením, napětí, zesilovaného, korekcí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro korekci zesilovacího elektrického napětí násobením a dělením, vyznačené tím, že je tvořeno sečítacím zesilovačem s řízeným ziskem (2), jehož druhý vstup (3) je uzemněn a k jeho prvnímu vstupu je předřazen vstupní přepínač (11), výstup (4) sečítacího zesilovače s řízeným ziskem (2) je zapojen přes přepínač (12), buď na vstup paměti (13) výstupního napětí a dále na výstup (6) zesíleného korigovaného výstupního napětí U2, anebo...

Vibrační dopravník sypkého materiálu s automatickými výpustěmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 227809

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štolcpart Václav

Značky: automatickými, materiálů, vibrační, výpustěmi, dopravník, sypkého

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační dopravník sypkého materiálu s automatickými výpustěmi, jehož trubice čtvercového průřezu, sestavena z jednotlivých částí, je zavěšena na nosné konstrukci vyznačený tím, že konec trubice je připojen nejméně k jedné podélné pružině (20), opřené o nosnou konstrukci a počátek trubice je spojen s protitlakovou pružinou (6), uloženou na táhlu, jehož konec je opatřen třecí nebo valivou částí (3), která je v záběru s vačkou (4), náhonu,...

Způsob výroby těles, zejména pro zubová čerpadla nebo motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 227808

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ošťádal Jaromír, Vojtek Miroslav

Značky: způsob, motory, zubová, čerpadla, zejména, výroby, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Dělený tyčový materiál se pěchuje v uzavřeném prostoru ve směru jeho podélně probíhajících vláken až se vytvoří vnější tvar pláště tělesa a podélně probíhající vlákna se rozloží do obecných křivek. Potom se vlisováním razníku vytvoří zpětným protlačováním v napěchovaném tělese dutý prostor a tento prostor se dokončí prostřižením dna po vlisování razníku a kalibrací.

Způsob výroby lepenců z obkladových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227807

Dátum: 15.04.1986

Autor: Havlík Ivan

Značky: způsob, obkladových, prvků, lepenců, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lepenců z obkladových prvků, vytvářených přilepením výztužných prvků na rubovou stranu soustavy obkladových prvků, vyznačující se tím, že výztužné prvky se vytvářejí z vlákenných útvarů, ukládaných na rubovou stranu obkladových prvků, nasycených neztvrdlým pojivem, které se nechá proniknout na rubovou stranu obkladových prvků, jednak pro spojení vláken vlákenného útvaru navzájem a jednak pro spojení vlákenného útvaru s obkladovými...

Způsob tvrzení a neutralizace bílkovinných obalů pro masné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227806

Dátum: 15.04.1986

Autor: Lukeš Eduard

Značky: obalů, výrobky, neutralizace, tvrzení, masné, způsob, bílkovinných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvrzení a neutralizace bílkovinných obalů pro masné výrobky vyznačující se tím, že se vytvarované a vysušené bílkovinné obaly nejprve neutralizují působením vodných roztoků solí slabých kyselin a silných zásad nebo amoniaku o koncentraci 1 až 5 % hmot. a poté se podrobí tvrzení působením látek na bázi aldehydů v neutrálním prostředí.

Společná dmyšna pro foukání přísad do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227805

Dátum: 15.04.1986

Autor: Etov Evtim

Značky: dmyšna, společná, foukání, roztaveného, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Společná dmyšna pro foukání přísad do roztaveného kovu v hutních pecích, například obloukových, a to i pod hladinu taveniny, vyznačená tím, že sestává z přepínacího zařízení (1), do kterého je zavedeno vyústění (2, 3) přívodních potrubí přísad s nosným médiem, dále z přesouvatelného obvodu (4) přísad napojeného na hadici (6) vstupní komory (9) dmyšny (8), která vyúsťuje do difusoru (10), na který navazuje nosná část (11) s vyměnitelným...

Způsob vytvoření vnitřní povrchové úpravy při výrobě panelů v horizontální poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227804

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štětař Jiří

Značky: způsob, povrchové, horizontální, výrobe, vytvoření, úpravy, panelu, vnitřní, poloze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytvoření vnitřní povrchové úpravy při výrobě panelů v horizontální poloze, vyznačený tím, že se nanáší vrstva tekuté hmoty na dno formy a/nebo na horní povrch panelu před prováděním urychlování tvrdnutí betonu.