Archív za 1986 rok

Strana 135

Způsob výroby derivátů cis,endo-2-azabicyklo[3,3,0]oktan-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247159

Dátum: 17.04.1986

Autori: Vernerová Jana, Kavulok Augustin, Kluz Jan, Motyka Eduard, Voddejs Vladimír

MPK: C07D 209/52

Značky: cis,endo-2-azabicyklo[3,3,0]oktan-3-karboxylové, způsob, kyseliny, výroby, derivátů

Text:

...Z znamenají atomy vodĺku.Sloučeniny obecného vzorce II, v němž Y a Z znamenají společně atom kysliku, tj. sloučeniny vzorce IV se mohou rovněž ziskat Michaelovou adíci odpovídajícich esterů ketoakrylovéR 2 má shora uvedené významy, s estery alfa-aminokyseliny obecného vzorceR 1 a W mají shore uvedené významy, za vzniku sloučenín obecného vzorce IV ve vysokých výtěžcích.Štěpení esteru vede k týmž produktúm jako Mannichova...

Způsob výroby tetracyklických imidazodiazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247064

Dátum: 17.04.1986

Autori: Isajevie Leonid Alexaddovie, Mojsinovie Ljudmila Josifovna

MPK: C07D 487/14

Značky: způsob, imidazodiazepinů, tetracyklických, výroby

Text:

...se skupinou -označenou ve vzorcl II symbolem X je například snadno odštěpitelná fosílnylová skupina, například skupina vzorceR 3 znamená nižší alkylovou skupinu aR 4 a R 5 znamenají nižší alkylovou skupinu, allylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo substituovanou fenylovou skupinu nebo společně s atomem dusíku znamenají nesubstituovaný nebo substituovaný heterocyklický kruh se 3 až 8 členy, například morfolinový kruh, atom halogenu,...

Doplněk ke krmivu pro zvířata, vhodný pro zvýšení rychlosti růstu teplokrevných zvířat a rychlosti nárůstu libového masa na těchto zvířatech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247061

Dátum: 17.04.1986

Autori: Sigal Leonid Petrovie, Rysev German Stipanovie

MPK: A23K 1/16

Značky: teplokrevných, těchto, libového, zvířata, zvířatech, zvýšení, doplněk, rychlostí, růstu, vhodný, krmivu, nárůstu, zvířat

Text:

...skupinou sloučenin pro použití způsobu podle vynálezu jsou sloučeniny obecného vzorce I, u nichž X znamená vodík, chlor nebo brom, Y znamená vodík nebo skupinu NRgRy), Z znamená chlor,brom, kyanoskupinu nebo trlíluormethylovou skupinu, R 4 znamená vodík nebo methylovou skupinu, R 4 znamená hydroxyskupinu nebo skupinu ORG nebo SR 14, a R 6 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, benzylovou skupinu, alkanoyiovou skupinu se 2 až 5 atomy...

Způsob vyvozování dodatečného otáčivého pohybu obrobku ozubeného kola a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247053

Dátum: 17.04.1986

Autor: Stipanova Irina Pavlovna

MPK: B23F 5/04

Značky: zařízení, dodatečného, způsob, pohybu, otáčivého, vyvozování, tohoto, provádění, obrobků, ozubeného, způsobu

Text:

...které jsou neseny odlišně čerchovaně znazorněným suportem 10, a které vykonávají posuvný pohyb í ozubeného kola 6 V jeho axiálním směru. Ke generování potřebné informace o dráze pohybu saní S. je určen známý digitální systém 11 k měření dráhy, který sestava z optického měřítka 12 a čtecí hlavy 13, přičemž optické měřítko 12 je upevněno na saních 9 a čtecí hlava 13 na skříni suportu 1 U. Čtecí hlava 13 generuje v závislosti na dráze...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromem-6-yl)-1-alkanolem a 2-[4-(3-alkoxykarbonyl-2-methyl-2-propen-1- yloxy)benzyl]cyklohexanolem, respektive 2-[4-(3-alkoxy-3-methylbutoxy)benzyl]cyklohexanolem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247045

Dátum: 17.04.1986

Autori: Landgraf Frank, Altmann Dieter, Dietze Walter, Wünsch Wolfgang, Šarojko Valerjan Jevgenie, Bretnutz Rudi, Schmidt Walhard

MPK: C07D 311/04

Značky: přípravy, 2-[4-(3-alkoxykarbonyl-2-methyl-2-propen-1, smíšený, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromem-6-yl)-1-alkanolem, yloxy)benzyl]cyklohexanolem, 2-[4-(3-alkoxy-3-methylbutoxy)benzyl]cyklohexanolem, kyseliny, způsob, respektíve, ester, jantarové

Text:

...vojáků,celkové zpomalení vývoje.ako testovaciho orgalnismu bylo použito Prorhínotermes simplex aplikace na chroInatografický papír Whatman č. 1 v acetonu. V laboratorních ko-loniích testovacíhto hmyzu v -době trvání pokusu, tj. cca 20 dnů je třeba pro fvspěšné sledování antijuvenilního účinku nejprve vyvolat metopréne~m nebo jiný-m silným juvenílizačním agensem efekt vysokého stupně determínace vývoje na vojenskou kastu.Antijuvenilní látky...

Elektronický regulátor teploty pre jednofázové hybridné pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 247044

Dátum: 17.04.1986

Autori: Zapol Alexand Isaakovie, Alexadd Dmitrijevie, Djusov Leonid Leonovie

MPK: F24C 7/08

Značky: elektronický, hybridné, teploty, jednofázové, regulátor

Text:

...puip-ojený cez nočné teleso TN Ina nočné spínacie hodiny SHN, zatial čo druhý bod 2804 štvrtého spínacieho obvodu S 04 je cez denné steleso TD pripojený na denné spinacie hodiny SHD a druhý bod 2803 tretieho spínacieho obvodu S 03 je cez odpor .RK klapky pripojený na denné -spinacie hodiny SHB .a tretí bod 3003 tretieho blokovacieho io-bvodu ,D 03je pripojený na prvý hod 11593 tretieho upravovacieho obvodu U 83, ktorého druhý hod 21103 je...

Nesymetrická 2 : 1 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247040

Dátum: 17.04.1986

Autori: Jarov Jurij Fedorovie, Glebov Alexadd Zacharovie, Omeljanov Lev Sejonovie, Šenkman Michail Jakovlevie, Dzjubenko Vasilij Trofimovie

MPK: C07B 45/26

Značky: barviva, metalokomplexní, způsob, nesymetrická, přípravy, jejich

Text:

...za pří v tomnosti 100 dílü ledu přídavkem 71 dílüdusitanu soidného po dobu 20 minut.Azokvopulace se provede v kopulačním reaktoru obsahujícím 183 dílü l-fenylłš-metyl-S-pyrazolonu rozpuštěného ve 2500 dílech vody, teploty 50 °C pomocí přídavilçu 40 dílü hydroxidu sodného a 76 dílü kalc. uhličitanu sodného spuštěním diazotační komponenty.Azokopulace probihá při teplotě 50 °C po dobu 10 minut. Po uplynutí této doby se reakční směs vyhřeje na...

Spôsob výroby kopolyméru styrén-maleinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 247037

Dátum: 17.04.1986

Autori: Siepmann Walter, Dunse Helmfried, Šafir Alexadd Markovie, Urbanke Walter, Rockstroh Friedbert

MPK: C08F 212/08, C08F 222/08

Značky: styrén-maleinanhydrid, výroby, spôsob, kopolymerů

Text:

...polymerizačnej nádoby sa v inertnej atmosfére dávkuje 14,8 hm. d. oxldovahého práškového izotaktického polypropylénu obsah aktívneho kyslíka 0,10 , 0,26 hm. nd. trietyléntetramínu, 16,5 hm. d. ineiónového emulgátora Slovaisolu 2 430, 67,8 hm. d. prečisteného styrénu, 32,2 hm. d. práškového maleinanhydriwdu a 500 hm. d. vody.Polymerizácia sa robila pri teplote 45 C tým istým postupom ako V príklade 1. Po trojhodinovej polymerizácii sa od...

Prípravok pre stabilizáciu oxidačných činidiel v pracích detergentoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 247027

Dátum: 17.04.1986

Autori: Naumenko Igor Petrovie, Bondar Jefim Semjonovie

MPK: C11D 3/08, C11D 3/04

Značky: činidiel, prípravok, oxidačných, pracích, detergentoch, stabilizáciu

Text:

...S 102 1 ku 2 lv množstve oudpuove-dajüoom 10 kmolom SiO 2, a nariedi sa vodou na obsah sušiny cca 26 0/0 hmotnostných. Do druhého násadového kotla sa ro-zpustí 5 kmolov síranu horečnateho heptahydrátu v teplej vode tak, aby sušina roztoku činila cca 25 0/0 hmotnostných a pridá sa 5 kg di-Z-etyisulťosukcinátu sodllého Spolion 8.Po prídavku 0,1 kg silikónověho ovdpeňovača do naríedeného vodného skla sa za stáleho miešania sa začne pričerpávať...

Hnědá reaktivní bisazobarviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247026

Dátum: 17.04.1986

Autor: Važnov Jevgenij Nikolajevie

MPK: C09B 62/09

Značky: přípravy, bisazobarviva, jejich, hnědá, způsob, reaktivní

Text:

...a na světle.K roztoku dichlortriazinového barviva,připraveného podle příkladu 1, se přidá 27 gramů 25 vodného roztoku amoniaku a směs se zahřívá na 45 °C po 3 hodiny. Barvivo se vyloučí z roztoku .přídavkem chloridu draselného, oldfiltruje se .a vysuší se při 80 °C.Ziská se barvivo, které tvoří hnědý prášek, dobře rozpustný ve vodě. Při aplikaci na oelulózových materiáloch poskytuje velmi stâllá hnědá vybarvení.0,1 mol...

N-(aryloxyacetyl-oxy alebo -amíno)bicyklo[2,2,1]-5-heptén-2,3-dikarboximidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247025

Dátum: 17.04.1986

Autori: Jagodin Valerij Michajlovie, Majorova Ta?ana Anatoljevna, Nikolskij Vladimír Alexaddovie

MPK: C07D 209/70

Značky: n-(aryloxyacetyl-oxy, amíno)bicyklo[2,2,1]-5-heptén-2,3-dikarboximidy

Text:

...môže koncentrácia účinnej látky podľa vynálezu meniť v zavislosti na forme prostriedku a na použitých poľnohospodárskych pomocných prísadách a všeobecne je hmotnostne 4 až 95 0/0.Nasledujúce príklady bližšie osvetľujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.-dikarboximid 0,05 mol sa zmieša s chloridom kyseliny tl-chlórfenoxyetánovej 0,06 mol v lorganicknom tvozpúšůadle acetón,benzén alebo bez rozpúštadla, vyhreje sa za miešania na 50 až 60 °C a...

Textilní pomocný přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247020

Dátum: 17.04.1986

Autori: Mirzojev Georgij Konstantinovie, Kostova Sofija Georgijevna Sofie, Kostov Georgij Dmitrijevie, Karnauchov Boris Georgijevie

MPK: D06M 13/46

Značky: přípravek, textilní, pomocný

Text:

...720 g. Vzniklá reakčoí směs po vychladnutí na teplotu místnosti nabyde pastovité kovnzrstence. Tato látka je použitelná především pro nlěkčerlí textílních vlákenných materiálů.Podobné lze použít místo LB-bls-S-chlor 247020 40/Do skleněné aparatury podle příkladu 2 se předhoží 256 g distearylaminu., který se ponechá při teplotě 75 °C Doztavit. Při stejné teplote se postupně přidává 300 g 50 wondného roztoku 1,3-bis 2,3-epoxypr 0 py 1...

Barvivo khaki odstínu pro textilní i netextilní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 247019

Dátum: 17.04.1986

Autori: Stoilov Georgi Kirilov, Georgijev Georgi Asenov, Dimitrova Maria Stefanova, Mitov Angel Josifov, Šortombajev Aman

MPK: C09B 31/16

Značky: materiály, khaki, textilní, netextilní, barvivo, odstínů

Text:

...možnosti.Pro bližší objasnění podstaty. vynálezujsou dále uvedenyłpřikiady provedení.8 g pasty trisazĺâbarviva, připraveného z N-acetyl~p-fenylenąiaminsulfokyseliny, 1,6-cléve kyseliny a N-benzoyl-I-kyseliny a hydruolyzovaného tj. asi 3,5 g suchého barviva se Uoizmĺchä ve 200 m 1 vody, načež se přídá 24 g 100 i 4,If-dinitnostilben-2,2-disulñokyselixny. Hytíiroxidem sodným o koncentraci 10 mol/l se pH reakční směsi u« praví na hodnotu i 11....

Způsob přípravy technických směsí draselnodvojamonných solí kyseliny sulfoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246976

Dátum: 17.04.1986

Autori: Slezák Jioí, Slezák Stanislav, Holub Leo

MPK: C07C 143/52

Značky: přípravy, technických, solí, způsob, draselnodvojamonných, směsi, sulfoftalové, kyseliny

Text:

...se pohybuje v rozmezí 85 z 15 až 90 10.Obsah Anorganické lqselosti (E 2804 s KHS 04) v separovanýoh produktoch závisí na krystalické formě monodraselných solí a na účinnosti aplikovaných postupu mechanické separace. Při odstřečování a promytí produktů ss pohybuje od 2 do 25 5 hmot. (počítam jako H 2 S 04), při filtraci na nučích může být až 35 ň hmot. v získané putá.Kryatalizací tlchto produktů, například z vody, lze avýěit obaah...

Hexaminiové chloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246895

Dátum: 17.04.1986

Autori: Bicek 1ubom3r, Szücs Ladislav, Košová Viera, Jánošík Štefan, Varkonda Štefan, Salková Zuzana, Krutošíková Alžbeta, Ma?aš Michal, Krempaský Bohdan, Štefula Ján

MPK: C07C 69/63, C07C 87/46, C07D 487/18...

Značky: hexaminiové, chloridy

Text:

...Specord 71 IR)V spektre produktu sú najsilnejšie pásy valenčných vibrácií esterovej CO skupiny DCOJ pri cca 1740 cm 1 a asymetrických valenčných vibrácií esterového zoskupenia C-O-C vCog pri cca 1200 cm 1. Zretelne v spektrách vystupuje trojica typických pásov hexametyientetramínu cca 1 230 1 000 800 cm 1. Pozornosti si zaslúžil pomerne silný pás po pri cca 3350 cm .Termoanalytické merania sa realizovali na »komplexnom termoanalytickom...

Vrstvená čalúnická výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 246870

Dátum: 17.04.1986

Autori: Waczlav Karol, Singer Jozef, Kadáš Anton, Bies Rudolf, Miskolczi Ladislav

MPK: B68G 11/04, D04H 1/48, B32B 27/40...

Značky: výplň, čalúnická, vrstvená

Text:

...gm 2.Prednosťou vynálezu vrstvenej čalúnickej výplne je dosiahnutie takej vnútornej štruktúry útvaru, ktorý mu dáva dobré vlastnosti pre jeho základný zámer použitia, ako je pružnosť, objemovosť, pevnosť, priedyšnosť a neklzavosť jednotlivých vrstiev.Vynález zároveň rieši využitie textilných i vlákenných sekundárnych surovín, náhradu výrobkov dovážaných zo zahraničia ako aj dodržanie zdravotných požiadaviek, Na obrázkoch sú znázornená štyri...

Podvojné a/alebo zmesné vodorozpustné zlúčeniny obsahujúce fosforečnany a sírany amónne

Načítavanie...

Číslo patentu: 246865

Dátum: 17.04.1986

Autori: Pavlas Jaroslav, Benda Boetislav

MPK: C01C 1/22, C01B 25/28

Značky: podvojné, sírany, zlúčeniny, obsahujúce, zmesné, vodorozpustné, amonné, fosforečnany

Text:

...v -privpravenom reakčnom produkte bolo pritomlnêho vo forme monofosforečnanov n 1 a zostávajüchi 52,8 fosforu v tavenine bolo -obsiahnutého vo forme lineárne kondenzovaných vfostorečnanov, obsahujúcich 2 - 4 atómy fosforu v molekuleV rámci tohoto kontinualne vedeného Jštvrtprevadzkového pokusu sa na prípravu chemických zl-účenín v zmysle vynálezu používal prietočný dispergačný neutralizačnowie-hydratačný reaktor pracujúci s vrstvou...

Zařízení pro elektrolýzu oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246793

Dátum: 17.04.1986

Autori: Thorovský Zdenik, Hanousek Vítizslav

MPK: C25C 7/00

Značky: oplachových, elektrolýzu, zařízení

Text:

...lázně při koncentracich, které umožňují definované vylučování kompaktních kovových povlakü elektrolýzou, probíhající s vysokým proudovým výtěžkem získávaného kovu.Tím, že je zařízení pro elektrolýzu oplachových vod dle vynálezu včelněno přímo do úpravárenské linky, dochází k úspoře manipulačního prostoru a snížení nároků na cirkulační rozvody. Zařazení do úpravárenské linky umožňuje zároveň využití transportního zařízení úpravärenské linky...

Avirulentní vakcína proti trichofytóze skotu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246791

Dátum: 17.04.1986

Autori: Pokorný Milie, Thorovský Zdenik, Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítizslav

MPK: A61K 39/12

Značky: proti, vakcína, její, skotu, způsob, výroby, trichofytóze, avirulentní

Text:

...při 37 °C. .K inokulaci živné půdy je použitoinokulum výrobního kmene CCMF-751 nebo CCM F-764, Lidržované v lyofllizovaném nebo ve zmrazeném stavu. Inokulace se provádí p 1 petovací stříkačkou, na jednu kultivační. lá hev použijeme 2 až 20 x 107 životaschopných vegetativních forem, aplikovaných v 10 C 1115 fyziologického roztoku. Inokulum je nutno ihned po inokulaci rozmístit po celém povrchu živné půdy krouživými pohyby kultlvačních...

Způsob přípravy polykomponentních katalyzátorů pro oxidaci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246777

Dátum: 17.04.1986

Autori: Vaoura Jan, Mostecký Jioí Akademik, Rada Antonín, Kryštufek Jan, Havel Zdenik

MPK: B01J 23/90

Značky: přípravy, olefinu, oxidací, polykomponentních, způsob, katalyzátoru

Text:

...přebytku,množství kyseliny Vinné či citrónová a kyseliny dusične musí zůstat zachováno.Rozpuštění katalyzátoru může být realizováno jaik bylo uvedeno při teplotě v rozme 21 20 až 120 °C, nejlépe však při teplotě 20 až 70 °C, kndy rozpouštění probíhä s Přiměřenou rychlostí .a nedochází k intenzívnimu úniku NHs z roztoků, popřípadě nežádoucímu vývinu nitrózních plynů.Ztráty aktivních komponent při použití postupu podle vynálezu jsou minimální a...

Kombajn na dobývání brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246707

Dátum: 17.04.1986

Autor: Stanik Milan

MPK: A01D 17/10

Značky: kombajn, brambor, dobývání

Text:

...a suchá hrouda jen uvolňuje své povrchové čâstečky a dále je pak zabořena v ostatní zemině také uhlazena. Co se však týče zrychlení jednotlivých bramborů v místech zatěžkávacího válečku, ty pro svou velkou třeci schopnost a aspoň v jednom směru určitou kulatost si udílené zrychlení uchovají a jsou dále kuleny již volným rychloběžným pásem po uhlazené zemině vzhůru a svou značnou rychlostí přeltují vedení zemi zpět na pole a jsou svým hořejším...

Nové kopolymery akrylonitrilu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246703

Dátum: 17.04.1986

Autori: Kubíeek Jioí, Stuchlik Peter, Jirkal Eenik, Pospíšil Josef, Doubek Rudolf, Novák Jaroslav, Patoeka Radoslav, Šváb Roman

MPK: C08F 220/48

Značky: způsob, jejich, kopolymery, nové, akrylonitrilu, výroby

Text:

...na reakční teplote, se reakční směs smísí s organickou nebo anorganiokou kyselinou nebo kyselou solí ve vodném roztoku,čímž se dosáhne vyšší účinnosti karboxylových kyselín a zabráni se rozkladu výsledného polymeru.Množstv-í kyselín se pohybuje mezi ekvimolarním množstvím a až stonasobným molárnim přebytkem, vztaženo na zásadu, ktera se užije při reakci polyakrylonitrilu s dlkyanamidem.zpracování působením kyseliny se provadí až 10 hodin...

Ořezávací nůž, zejména pro ořezávač řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227861

Dátum: 15.04.1986

Autori: Podroužek František, Haken Jiří, Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

Značky: zejména, ořezávací, řepy, ořezávač, nůž

Zhrnutie / Anotácia:

Ořezávací nůž, zejména pro ořezávač řepy, opatřený vpředu jednostranným nebo oboustranným břitem, vyznačený tím, že ořezávací nůž (1) je ve své zadní části (3) opatřen prolisem (4), ležícím uvnitř úhlu (alfa) břitu (2) ořezávacího nože (1).

Metač, zejména pro dopravu řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227860

Dátum: 15.04.1986

Autori: Záviška Zdislav, Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Podroužek František, Haken Jiří

Značky: řepného, dopravu, chrástu, metač, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Metač, zejména pro dopravu chrástu, opatřený rotorem s lopatkami, uloženými otočně v plášti metače, vyznačený tím, že hnací ramena (5) lopatek (6), napojená na hnací hřídel (4), jsou svými vedeními (7) uložena na řídicí excentrické dráze (8).

Zařízení pro spojení mezi řadicím hřídelem a řadicími tyčemi složené převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227859

Dátum: 15.04.1986

Autori: Wangler Jan, Plánický Václav

Značky: tyčemi, řadicím, spojení, řadicími, převodovky, zařízení, hřídelem, složené

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojení mezi řadicím hřídelem a řadicími tyčemi složené převodovky, která sestává ze základní převodovky, řazené řadicí pákou mechanicky spojenou s řadicím hřídelem a z dvoustupňové rozsahové redukce, ovládané osovou polohou řadicího hřídele, u které řadicí palec zasahuje do jednoho z výřezů suvek řadicích tyčí, přičemž každá suvka je opatřena dvěma výřezy, vyznačené tím, že každá suvka /7, 7´/ je nesouměrná podle roviny...

Přepravní zásobník jílovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227858

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vrátil Miloš, Frejvald Ladislav, Kouřil Miloslav

Značky: přepravní, zásobník, jílovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Přepravní zásobník jílovitých hmot, vyznačený tím, že je tvořen korbou /1/ ve tvaru žlabu, která je na svém jednom konci opatřena tlačnou stěnou /2/ s otvory /12/ ve výztuhách /11/ a s nejméně dvěma úchyty, vytvořenými odpruženými západkami /9/, a na svém druhém konci je opatřena odnímatelnou stěnou /3/, jež je svým spodním zahnutím zachycena prostřednictvím lišty /14/ a u svého horního okraje pomoct záchytů /16/ na korbě /1/.

Zařízení k přípravě volných atomů rtuti z chemicky neupravených vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227857

Dátum: 15.04.1986

Autori: Formánek Zdeněk, Püschel Petr

Značky: zařízení, rtuti, atomů, přípravě, neupravených, volných, vzorků, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přípravě volných atomů rtuti z chemicky neupravených vzorků pro stanovení rtuti metodou atomové absorpční spektrofotometrie vyznačené tím, že velkoobjemový amalgamátor /1/, opatřený přívodem kyslíku /2/, je spojen s kalibračním zařízením /3/, které je křemennou trubičkou /4/, zaústěnou do spalovací trubice /5/ spojeno se sušicí kolonkou /10/, která je přes amalgamátor /11/ spojena s měřicí kyvetou /12/ a tvoří uzavřený celek...

Způsob přípravy ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227856

Dátum: 15.04.1986

Autori: Holéci Ivan, Žabenský Jaroslav

Značky: způsob, ftalimidu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ftalimidu reakcí ftalanhydridu s močovinou, vyznačující se tím, že se ftalanhydrid a močovina v molárním poměru 2:0,5 až 2,2 za míchání vyhřeje na teplotu 130 až 180 °C, potom se zahřívání přeruší a teplota se při exotermické reakci za míchání nechá vystoupit na 180 až 235 °C, při které se udržuje po dobu nejméně 3 minuty, popřípadě se ftalanhydrid a močovina nebo jejich směs ve stejném molárním poměru přidává do míchaného...

Způsob výroby jemnozrnných keramických substrátů z oxidu hlinitého, zejména pro integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 227855

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dřevíkovský Milan, Chýlek Stanislav, Hanzlíček Zdeněk

Značky: integrované, výroby, zejména, keramických, hlinitého, oxidů, jemnozrnných, substrátů, obvody, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby jemnozrnných keramických substrátů z oxidu hlinitého, zejména pro integrované obvody. Vynález řeší technologický postup výroby jemnozrnných korundových podložek pro integrované obvody s hladkým povrchem. Podstatou vynálezu je, že se výchozí surovina, s výhodou síran hlinitý, stran hlinito-amonný nebo hydroxid hlinitý, vyžíhaná při teplotě 1 240 až 1 420 °C na měrný povrch 2,5 až 8 m2/g za sucha semílá v kulovém...

Zařízení pro upínání plochých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227854

Dátum: 15.04.1986

Autor: Pfeffer Jan

Značky: předmětů, plochých, zařízení, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upínání plochých předmětů, vyznačené tím, že sestává ze základního tělesa /1/, nejméně dvou pohyblivých čelistí /2/, nesoucích segmenty /3/ tvarových kamenů, a upínací desky /4/, spojené se základním tělesem /1/, přičemž v upínací desce /4/ je vytvořen přesný otvor, který spolu s pohyblivými čelistmi vymezuje zdvih /a/.

Regálový zásobník pro skladování, manipulaci a automatickou výměnu nástrojů ve vřetenu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227853

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Zelený Jaromír

Značky: nástrojů, automatickou, zásobník, výměnu, regálový, vřetenu, obraběcího, skladování, stroje, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Regálový zásobník pro skladování, manipulaci a automatickou výměnu nástrojů ve vřetenu obráběcího stroje, vyznačený tím, že je opatřen v základním rámu /1/ jednou vodorovnou manipulační uličkou /16/, vedoucí k manipulátoru /14/ výměny, jednou nebo dvěma svislými manipulačními uličkami /15/, navazujícími na vodorovnou manipulační uličku /16/, úložnými místy /2/ umístěnými v základním rámu /1/ v řadě nad sebou po jedné nebo obou stranách svislé...

Zařízení pro současnou tvorbu a separaci suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227852

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hereit František, Mutl Silvestr

Značky: zařízení, současnou, suspenze, separaci, tvorbu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současnou tvorbu a separaci suspenze sestávající z reaktoru a regeneračních a dopravních zařízení, vyznačené tím, že reaktor /1/ s fluidní vrstvou /3/ zrnitého materiálu je opatřen přívodním potrubím /2/ upravované kapaliny, do něhož je zaústěn přívod /15/ destabilizačního činidla.

Torzní dynamometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 227851

Dátum: 15.04.1986

Autori: Daněk Václav, Rybář Jan

Značky: dynamometr, torzní

Zhrnutie / Anotácia:

Torzní dynamometr k měření velikosti krouticího momentu mezi hnacím a hnaným hřídelem soustrojí s vloženou převodovkou, sestávající z torzní tyče, která prochází dutinou vytvořenou v podélné ose hnacího hřídele převodovky a dvou dvojic měřicích kotoučů s úhlovou stupnicí osvětlovanou stroboskopem a spojených dálkovým fotoelektrickým snímacím zařízením, vyznačující se tím, že torzní tyč /2/ je na vzdálenějším konci od hnaného hřídele /3/ spojena...

Zařízení pro rozevírání deformovaných okrajů pásových textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 227850

Dátum: 15.04.1986

Autori: Beran Jiří, Beran Jaroslav, Beran Alois, Beran Vladimír

Značky: zařízení, okrajů, pásových, deformovaných, rozevírání, textilií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro rozevírání deformovaných okrajů pásových textilií, zejména tkanin a pletenin při zpracování v plné šíři. Je vhodné pro většinu strojů, používaných při úpravě a zušlechťování textilií, kde rozevírá záložky na okrajích, nahrazuje nebo doplňuje funkci dosud používaných rozevíračů. Zařízení je u každého kraje upevněno na konstrukci stroje a skládá se z lícního rozevírače 1 a rubního rozevírače 2. Textilie prochází mezi...

Převodové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227849

Dátum: 15.04.1986

Autori: Podmela Ladislav, Bursa Miloslav, Musil František

Značky: zařízení, převodové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického převodového zařízení k přenosu a transformaci středních a vysokých krouticích momentů při nízkých a středních otáčkách. Převodové zařízení obsahuje dvojici převodových členů, opatřených na vzájemně přivrácených čelních plochách lícními přenosovými drážkováními a valivě uloženými přenosovými elementy, a dále vodicí ústrojí přenosových elementů, upravené ve společném čelním prostoru těchto převodových člena. Vodicí...

Převodové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227848

Dátum: 15.04.1986

Autori: Musil František, Podmela Ladislav

Značky: zařízení, převodové

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata převodového zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že přenosové elementy jsou rovnoměrně kruhovitě rozmístěny a natáčivě uloženy ve vodicím ústrojí, otočně upraveném mezi převodovými členy. Vodicí ústrojí podle první alternativy tvoří deskovitá vodicí klec s pravidelně kruhovitě uspořádanými otvory pro přenosové elementy. Podle druhé alternativy jsou v pravidelně kruhovitě uspořádaných otvorech vodicí klece ustaveny vložky pro...

Způsob výroby nabíracích desek pro bižuterní kameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227847

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bischof Miloslav, Štiller Zbyněk

Značky: desek, výroby, nabíracích, kameny, způsob, bižuterní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nabíracích desek pro bižuterní kameny odléváním plněných epoxidových pryskyřic do formy, vyznačený tím, že se forma vytvaruje z fólie plastické hmoty působením tepla a podtlaku podle kamenů, zorientovaných a narovnaných v pravidelných roztečích na desce s prohlubněmi.

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227846

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sýkora Jan

Značky: vícestupňová, převodovka, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňová planetová převodovka, zejména pro motorová vozidla a stavební stroje, tvořená čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami, kde výstupní hřídel je spojen s unašečem třetího soukolí, korunové kolo třetího soukolí je spojeno s unašečem satelitů druhého soukolí, třetí brzda spojuje komoru převodovky s korunovým kolem třetího soukolí, druhá brzda spojuje korunové kolo druhého soukolí s komorou převodovky a...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227845

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sýkora Jan

Značky: planetová, převodovka, vícestupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňová planetová převodovka, zejména pro motorová vozidla a stavební stroje, tvořená čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami, kde korunové kolo třetího soukolí je spojeno s unašečem satelitů druhého soukolí, třetí brzda spojuje komoru převodovky s korunovým kolem třetího soukolí, druhá brzda spojuje korunové kolo druhého soukolí s komorou převodovky a centrální kolo druhého soukolí je pevně spojeno s...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227844

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sýkora Jan

Značky: převodovka, vícestupňová, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňová planetová převodovka, zejména pro motorová vozidla a stavební stroje, vytvořená čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami, kde korunové kolo třetího soukolí je spojeno s unašečem satelitů druhého soukolí, třetí brzda spojuje komoru převodovky s korunovým kolem třetího soukolí, druhá brzda spojuje korunové kolo druhého soukolí s komorou převodovky a centrální kolo druhého soukolí je pevně spojeno s...