Archív za 1986 rok

Strana 134

Emulzní výbušnina a způsob jeji přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229745

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mošťák Petr, Tamchyna Václav, Vetlický Boris, Ráček František

MPK: C06B 31/36

Značky: emulzní, způsob, přípravy, výbušnina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výbušinových či trhavinových emulzí typu voda v oleji a způsobu jejích přípravy, v nichž je vnitřní fáze vytvořena diskrétními kapičkami vodního roztoku anorganických oxidovadel a vnější fáze organickými, ve vodě nemísitelnými látkami na bázi uhlovodíkových paliv. K této směsi je přidán fyzikální senzibilizátor pro dosazení požadovaných výbušinářských parametrů. Vynález se vyznačuje tím, že odstraňuje nutnost používání rychlého...

Jádro pískové formy pro odlévání bronzových odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229744

Dátum: 01.05.1986

Autor: Jelínek Jan

MPK: B22C 9/10, B22D 21/00

Značky: formy, bronzových, pískové, odlitků, odlévání, jádro

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení podstatného snížení vad materiálů, vyskytujících se ve vrstvě kolem jádra formy. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením jádra ze silnostěnné konické trubky 1, zdola i zhora uzavřené dolním a horním víkem 9, 10. V horním víku 9 je vytvořen otvor pro přívod chladícího média, na který je napojena přítoková trubka 2, jež zasahuje až k dolnímu víku 10.

Rošt chladicího lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 229743

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kopec Svatopluk

MPK: B22D 11/124, C21D 1/84

Značky: chladicího, rošt, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uchycení nástavců, které tvoří pracovní část roštnic stykající se s horkým materiálem, k nosné časti roštnic. Toto uchycení je provedeno bez použití spojovacích elementů. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením roštu z příčných nosníků, na nichž jsou uloženy roštnice. Na dosedacích deskách 2 nosných částí 1 každé roštnice jsou uloženy nástavce 3, které mají na spodní části vytvořen ozub 4. Tyto ozuby 4 zapadají do...

Způsob ovládání spojitého pořadí válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 229742

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kroc Jiří, Kocourek Jan

MPK: B21B 37/00, B21B 1/24

Značky: spojitého, způsob, válcovací, ovládání, pořadí, tratě

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález spočívá v porovnávání zadaného mezního času a skutečného času mezi uchopením provalku dvěma sousedními válcovacími stolicemi spojitého pořadí, pokud skutečný čas překročí zadaný mezní čas spojité pořadí sníží rychlost na minimální přípustnou, v závislosti na válcovaném profilu, při zachování vzájemného poměru otáček mezi stolicemi a nůžky před spojitým pořadím začnou šrotovat přicházející provalek. Vynález zvyšuje bezpečnost práce...

Způsob brzdění lodního motoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 229741

Dátum: 01.05.1986

Autori: Macek Jan, Ort Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: brzdění, motorů, lodního, způsob, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Pístem nasátý a ve válci zkomprimovaný vzduch se během expansního zdvihu upravených pojišťovacím ventilem vypouští z válce. Na talířovém pojišťovacím ventilu je upevněn píst, ukončený v horním válci opatřeném v dolní části vstupním kanálem a v horní části výpustným kanálem. Píst je shora zatížen pružinou stavitelnou šroubem.

Trn pro hydrostatické lisování dutých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229740

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jacura Vladimír, Rath Jindřich, Hanuš Josef

MPK: B30B 15/08

Značky: hydrostatické, dutých, lisování, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce trnu pro hydrostatické lisování dutých výrobků, zejména keramických, které mají mít vnitřní dutinu ve tvaru libovolného tělesa, jehož plášť je rozvinutelný do roviny. Podstatou vynálezu je, že trn je vytvořen z tvárného materiálu, s výhodou plechu ve tvaru čtverce, nebo obdélníku, nebo výseče mezikruží daných rozměrů, do tvaru pláště tělesa symetrického podle osové roviny.

Zařízení pro korekci tažné síly elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229739

Dátum: 01.05.1986

Autor: Elger Rudolf

MPK: H02K 41/03

Značky: elektromagnetů, tažné, síly, korekcí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvětšení tažné síly elektromagnetu na počátku zdvihu kotvy a zmenšení této síly na konci zdvihu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v nepohyblivém ferromagnetickém pólu je ve směru společné osy posuvná ferromagnetická vložka opatřená dorazem a vyčnívající spodním koncem do mezery mezi nepohyblivým ferromagnetickým pólem a ferromagnetickou kotvou. Zařízení lze využít v lineárních krokových motorech řídicích tyčí jaderných...

Zařízení pro opravy netěsných hrdlových spojů a potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229738

Dátum: 01.05.1986

Autori: Křivánek Oldřich, Kutil Josef

MPK: F16L 58/00

Značky: spojů, hrdlových, potrubí, netěsných, zařízení, opravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro opravy netěsných hrdlových spojů a potrubí s odvzdušňovacím otvorem (3) pomocí plastomerové fólie ve tvaru trubice (l) upevněné k potrubí (2) části svého povrchu pomocí rozpínacího pasu (6) prostřednictvím pryžového těsnění (7) spočívající v uzávěru (4) odvzdušňovacího otvoru (3), kterým se odvádí vzduch z meziprostoru (5). Uzávěr je tvořen čtvercovou deskou o ploše, která je větší než plocha odvzdušňovacího otvoru a je skroužena...

Činidlo pro fotometrické stanovení vápníku o-kresolftaleinkomplexonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229737

Dátum: 01.05.1986

Autori: Chromý Vratislav, Seménka Jiří

MPK: G01N 21/17

Značky: vápníku, fotometrické, o-kresolftaleinkomplexonem, činidlo, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo podle vynálezu obsahuje ve vztahu k o-kreosolftaleinkompexonu určité množství komplexonu na bázi kyseliny nitrilotrioctové, ethylendiamintetraoctové nebo 1,2-diaminocyklohexan-N,N,N,'N'-tetraoctové nebo jejich alkalických solí, 0,2 až 8 molů redukčních látek, například kyseliny askorbové, thiomočoviny, amidu kyseliny thioctové nebo thioglukosy. Mimoto dále určité množství 8-hydroxychinolinu a neutrálního plnidla, například sodných nebo...

Směs pro výrobu slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 229736

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šíma Čestmír, Šalbut Rudolf, Churý Zdeněk, Vacek Antonín, Veselý Milan, Ornst Jiří

MPK: B22C 1/22

Značky: směs, forem, jader, slévárenských, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro výrobu slévárenských forem a jader vytvrzovaných sušením. Směs sestává z pojiva na bázi močovino-formaldehydové pryskyřice a obsahuje 100 hmotnostních dílů písku. Dále obsahuje 0,8 až 5,0 hmot. dílů pojiva na bázi močovino-formaldehydové pryskyřice a oxidační přísadu v množství od 0,05 do 0,5 hmotnostních dílů. Oxidační přísada sestává ze 30%-ního roztoku peroxidu vodíku.

Zařízení pro nastavení rovnoběžnosti vedení mostů, zejména seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229735

Dátum: 01.05.1986

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 5/00

Značky: měřicích, vedení, mostů, seřizovacích, přístrojů, nastavení, rovnoběžnosti, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména seřizovacích přístrojů pro seřizovaní řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a měřicích přístrojů pro dálková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je zajištění vysoké přesnosti rovnoběžnosti mostu pomocí stavitelného zařízeni. Podstatou vynálezu je, že most, který je pomocí vodicích lišt posuvně uložen na pracovní desce, má jedno vedení pevně spojeno se stojanem a druhé vedení je vůči...

Zapojení pro napájení trakčního elektromotoru elektrického vozidla v režimu jízdy a elektrodynamické brzdy pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229734

Dátum: 01.05.1986

Autori: Zborník Jan, Klusák Radimír, Šulc Vladimír

MPK: H02P 13/32

Značky: trakčního, jízdy, režimu, pulsním, elektrodynamické, vozidla, napájení, zapojení, elektrického, brzdy, měničem, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je pro napájení trakčního elektromotoru pomocí pulsního měniče, pracujícího jednak v režimu regulace napájení elektromotoru, jednak v režimu regulace brzdného momentu elektromotoru, nezávisle na napájení. Zapojení řeší silovou část regulace vzájemným uspořádáním pulsního měniče, elektromotoru a napájení pomocí diod a stykače ve spojení s uspořádáním vypínacího obvodu pulsního měniče. Zapojení je vhodné pro trolejbusy tramvaje,...

Zbožový válec, popřípadě i přítlačný válec odtahového válce navíjecího ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229733

Dátum: 01.05.1986

Autori: Padalík Rudolf, Vysloužil Zdeněk

MPK: D03D 49/20

Značky: ústrojí, přítlačný, zbožový, válce, stroje, válec, navíjecího, tkacího, odtahového, popřípadě

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací zařízení, skládající se z pohazovače paliva nad úrovní roštu a protiběžného pásového nebo řetězového roštu není ve svém běžném provedení vhodné pro spalování uhlí s nízkou výhřevnosti a vysokým obsahem popela. Aby se umožnilo spalování uvedeného paliva, je na straně protilehlé pohazovačí,v rozmezí jedné čtvrtiny délky roštu umístěna příčná hrázka. Mezi povrchem roštu a hrázkou je ponechána mezera pro odchod spodní vrstvy uhlí za ní...

Zařízení pro volbu otáček gramofonového talíře

Načítavanie...

Číslo patentu: 229732

Dátum: 01.05.1986

Autori: Janda Jiří, Hrdlička Karel, Truhelka Jaroslav

MPK: F16H 7/02, F16H 7/22

Značky: otáček, gramofonového, volbu, talíře, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro volbu otáček gramofonového talíře s motorovou řemenicí a otočným talířem spojenými hnacím řemínkem, vyznačené tím, že motorová řemenice (1) je tvořena přímo na sebe navazujícími kotouči (11, 12) odlišného průměru, které mají ve středu své výšky největší průměr plynule se snižující k okrajům, a je na horní straně výše položeného většího kotouče (11) a dolní straně menšího kotouče (12) opatřena plochými zajišťovacími čely (13, 14),...

Bezpečnostní kování na dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 229731

Dátum: 01.05.1986

Autor: Poslík Jaromír

MPK: E05B 3/06

Značky: kovaní, bezpečnostní, dveře

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešena nová konstrukce bezpečnostního kování na dveře s aretací kliky ve funkční poloze. Slouží mimo zvýšené bezpečnosti proti násilnému rozlomení cylindrické vložky ve dveřích, zakrytí výřezu a vedení kliky k další funkci a to k aretaci klih v levé i pravé poloze tak, že jeho vnitřní štít má v půlkruhovém vybrání v místě pro kliku uloženou pružinu která pomocí segmentu kliky aretuje kliku ve funkční poloze.

Způsob zneškodňování chelátů mědi z odpadních vod povrchové úpravy kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229730

Dátum: 01.05.1986

Autor: Komendová Vlasta

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58

Značky: odpadních, povrchové, zneškodňování, chelátů, úpravy, mědi, způsob, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zneškodňování chelátů mědi z odpadních vod povrchové úpravy kovů,srážením ve formě sirníků mědi, vyznačený tím, že odpadni vody se zpracovávají ve dvou stupních, přičemž v prvním stupni probíhá srážení mědi z chelátů mědi při pH 3 až pH 6 přídavkem suspenze sirníku železnatého, která se připraví smícháním 2,5% až 5% vodných roztoků síranu železnatého a sirníku sodného v poměru 1:1 anebo přídavkem srážecí směsi, připravené smícháním 2,5...

Kladná elektroda olověného akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229729

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pucherna Jiří, Kaláb František, Fiedler Vlastimil, Vurm Karel, Malík Jiří, Matějka Miloslav

MPK: H01M 4/14

Značky: olověného, elektroda, akumulátorů, kladná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení korozní odolnosti kladné elektrody olověného akumulátoru, její mechanickou odolnost, včetně zlepšení odlévatelnosti jejího kolektoru. Kolektor kladné elektrody je vyroben z antimonofosforového olova, s hmotnostním obsahem antimonu 0,5 až 9,0 %, fosforu 0,0001 až 0,05 %, arzenu 0,01 až 0,5 %, mědi 0,01 až 0,1 % a s maximálním obsahem nečistot 0,5 %. Dalšími legujícími prvky mohou být jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci...

Uspořádání struktury výkonového tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229728

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vodička Jiří, Bořek Petr

MPK: H01L 29/08

Značky: tranzistorů, výkonového, struktury, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení odolnosti výkonového tranzistoru proti druhému průrazu. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním struktury výkonového tranzistoru které spočívá v tom, že v bázové vrstvě je umístěna další vrstva stejného typu elektrické vodivosti jako má bázová vrstva, ale s vyšší koncentrací aktivních příměsí než má bázová vrstva. Tlusťka této další vrstvy je menší než tloušťka bázové vrstvy a tato další vrstva buď přímo tvoří...

Zařízení pro odsávání výparů galvanických lázní s vývinem aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229727

Dátum: 01.05.1986

Autor: Neuman Petr

MPK: C25D 21/04

Značky: galvanických, zařízení, lázni, vývinem, odsávání, aerosolů, výparů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob snížení odsávaného množství vzdušiny od galvanických lázní s vývinem aerosolu tak, že je sací štěrbina odsávacích rámů tvořena částečným zákrytem a přepážkami zasahujícími do hladiny lázně a umístěnými co nejblíže středu vany, čímž se sníží skutečně odsávaná plocha. Při tomto uspořádání lze výhodně pod takto vzniklou štěrbinu umístit na přepážku trysky postřikového systému všude tam, kde je to vzhledem k technologii...

Spôsob kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy zmesi halogenovaných metalokarbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229726

Dátum: 01.05.1986

Autori: Macášek Fedor, Kaniansky Dušan, Kovaľ Marian, Mátel Ľubomír

MPK: G01N 27/26

Značky: zmesí, kvantitatívnej, halogenovaných, analýzy, kvalitatívnej, metalokarbonátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych metód analytických. Rieši spôsob kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy zmesi halogenovaných metakarbonátov všeobecného vzorca (C2B9H11-nXn)Co Y kde X je bróm, chlór, jód a n je 1 až 4 a Co je H+, CS+, K+, Na+ kde R je alkyl s počtom uhlíkov do 11, sa jednomocné katióny separujú kapilárnou izotachoforézou. Po detekcii vodivostnej, a/alebo fotometrickej a/alebo termometrickej sa výsledky spracujú matematicky...

Směrová odbočnice s mikropáskovým vedením pro vlnovod s obdélníkovým profilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229725

Dátum: 01.05.1986

Autor: Endal Jiří

MPK: H01P 3/08

Značky: vlnovod, mikropáskovým, obdélníkovým, odbočnice, smerová, profilem, vedením

Zhrnutie / Anotácia:

Směrová odbočnice s mikropáskovým vedením pro obvod s obdélníkovým profilem. Směrová odbočnice sestává z mikropáskového vedení dlouhého lichý násobek provozní vlnové délky, kde první pásek je tvořen částí vnitrní stěny vlnovodu a druhý pásek je ve tvaru tenkého pásku, který je na svých koncích připojen ke středním vodičům koaxiálních výstupů, přičemž platí, že kolmá vzdálenost prvního pásku od druhého pásku je konstantní. Směrová odbočnice je...

Způsob výroby kokil z ocelárenského surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 229724

Dátum: 01.05.1986

Autori: Böhm Valter, Tomsa Kurt, Bruk Rudolf

MPK: B22D 7/06

Značky: železa, výroby, surového, ocelárenského, kokil, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kokil z ocelářského surového železa vyznačující se tím, že se před odléváním kokil ocelářské surové železo podrobí procesu vykuování s profoukáváním interním plynem po dobu nejméně 5 minut, nejdéle k maximálnímu poklesu teploty na 1.200 °C, při němž se provede úprava chemického složení ocelářského surového železa na požadovaný obsah. Úprava chemického složení ocelářského surového železa na požadovaný obsah křemíku a siry se...

Způsob měření poměrného složení směsí nebo roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229723

Dátum: 01.05.1986

Autor: Češka Adolf

MPK: G01N 24/06

Značky: směsi, měření, roztoku, poměrného, způsob, složení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření podle vynálezu využívá interakce měřené látky s elektromagnetickým signálem uvnitř vlnovodného nebo koaxiálního vedení. Na základě indikované změny fázové rychlosti a/nebo útlumu signálu, způsobené touto interakcí, se vyhodnotí, podle předchozího ocejchování, poměrné složení měření látky. Způsob měření podle vynálezu s výhodou využívá mostového zapojení dvou identických větví měřicí trasy, z nichž v jedné dochází k interakci...

Spôsob kontinuálneho vytvárania izolačných a ochranných náliskov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229722

Dátum: 01.05.1986

Autori: Holík Vratislav, Končelík Mirko

MPK: H01B 7/06

Značky: vykonávanie, náliskov, spôsob, spôsobu, tohto, kontinuálneho, vytvárania, zariadenie, izolačných, ochranných

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie podľa vynálezu je zamerané predovšetkým na problematiku a potreby výroby v odbore kábelárskej a elektroizolačnej techniky. Vynálezom sa rieši nový spôsob zhotovovania izolačných a ochranných náliskov, koncoviek a priechodiek z plastov, s možnosťou uplatnenia tejto novej technológie u celého radu kábelárských produktov, výrobkov typu FLEXO, adjustovaných profilov typu šnúr a podobne. Podľa návrhu sa nálisky vytvárajú na kábelárských...

Plnicí ústrojí pro dopravu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229721

Dátum: 01.05.1986

Autori: Maličký Václav, Tomiška Václav

MPK: B22D 17/30, B22D 39/00

Značky: ústrojí, taveniny, dopravu, plnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Plnicí ústrojí pro dopravu taveniny je určeno zejména pro lití kovů pod tlakem. Plnicí ustrojí má plnicí trubku uloženou prostřednictvím kovového talíře ve víku pece. Plnicí trubka prochází kovovým talířem, na který je připevněn pomocí šroubů vtok, jehož spodní hrana je opatřena ucpávkou vloženou mezi stěnu kovového talíře a plnicí trubku. Na dosedací ploše kovového talíře je vytvořen kruhový břit který zasahuje do rybinovitého vybrání ve víku...

Zařízení pro plynulou regulaci výkonu vzduchotechnického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229720

Dátum: 01.05.1986

Autori: Klíma Petr, Dvořáček Pavel

MPK: G05D 7/00

Značky: plynulou, vzduchotechnického, regulaci, zařízení, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro plynulou regulací výkonu vzduchotechnických zařízení, sestávajících z libovolného počtu paralelních větví. Zařízení sestává z ventilátoru, ke kterému je připojena otevřená potrubní smyčka. Ve smyčce je zařazena regulační klapka se servomotorem. Do části smyčky mezi ventilátorem a klapkou jsou paralelně připojeny samostatné potrubí větve, opatřené uzavíracími klapkami. Na elektromotor ventilátoru je připojeno proudové...

Prostředek pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 229719

Dátum: 01.05.1986

Autori: Křepelka Jiří, Šeda Miroslav, Beran Miloš, Aušková Marie, Krejčí Petr, Řežábek Karel, Pospíšil Arnošt, Krajíček Alois, Král Josef, Spáčil Jiří, Černý Antonín, Chlebounová Jana, Rašková Helena, Černý Jaroslav

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48, C07D 457/04...

Značky: zvířat, hospodářských, vyvolávání, říje, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat, který obsahuje jako účinnou látku ergolinový derivát obecného vzorce I nebo II, inhibující sekreci prolaktinu a tím zvyšující sekreci gonadotropinů v adenogypofýze zvířat. Prostředek, který lze podávat perorálně nebo panterálně, je určen pro regulaci říje a laktace u hospodářských zvířat, především u prasnic a krav.

Způsob úpravy smrkového dřeva pro výrobu tužek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229718

Dátum: 01.05.1986

Autori: Polanský Josef, Bříza Vlastimil, Weinzettel Petr

MPK: B27K 3/02

Značky: dřeva, úpravy, tužek, výrobu, způsob, smrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tužkárenského průmyslu a řeší pro výrobu tužek použití upraveného smrkového dřeva. Podstatou vynálezu je oddělování tužkárenských prkének z prvotně odtříděných periferních vrstev kmene radiálním řezem a jejich následné preparování uhlovodíky s počtem uhlovodíku C8 - C40 pouze v povrchové vrstvě.

Práškový prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229717

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bareš Milan, Haumer Jaroslav, Krob Václav, Kepl Jiří, Šimůnek Jaroslav, Novák Ladislav, Peterka Vlastimil, Čmolík Jiří, Šmidrkal Jan, Novák Jan, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/83

Značky: prostředek, prací, práškový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká práškového pracího prostředku s vysokou účinností a sypnou hmotností vhodného pro automatické pračky, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 0,5 až 10 % hmot. polyglykolamidů obecného vzorce I, ve kterém Rl značí alkylskupinu s 8 až 19 atomy uhlíku a n je přirozené číslo 3 až 30, 1 až 8 % hmot. sodných solí alifatických karboxylových kyselin s 8 až 22 atomy uhlíku a 1 až 15 % hmot. alkylbenzensulfonanu sodného nebo...

Práškový prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229716

Dátum: 01.05.1986

Autori: Novák Ladislav, Šmidrkal Jan, Novák Jan, Bareš Milan, Šimůnek Jaroslav, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/831

Značky: prací, prostředek, práškový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká práškového pracího prostředku, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 1,0 až 10 hmot. % polyglykolesterů obecného vzorce I, ve kterém R1 značí alkylskupinu s 8 až 19 atomy uhlíku, n je přirozené číslo 3 až 30, 1 až 8 hmot. alifatických karboxylových kyselin s 8 až 22 atomy uhlíku nebo jejich sodných solí a 1 až 15 hmot. alkylbenzensulfonanu sodného nebo alkylsulfátu sodného.

Zařízení na ovládání spínače spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 229715

Dátum: 01.05.1986

Autori: Csémi Vojtěch, Schneider Gerhard

MPK: D06F 39/00

Značky: spínače, zařízení, spotřebiče, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání spínače spotřebiče. Za účelem snadnějšího přizpůsobení daným podmínkám a dále za účelem snížení výrobních a montážních nákladů je spínač uložen v podélném otvoru držáku a v protilehlém lůžku ozdobné masky přičemž funkční rameno spínače je uspořádáno kolmo na přerušenou plochu programové vačky a tato je z jedné strany otočně uložena v otvoru držáku spínače a její zarážka, je vedena v aretační drážce a z druhé strany je...

Způsob průvarového bodového svařování a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 229714

Dátum: 01.05.1986

Autori: Fojtík Vincenc, Štíhel Miroslav

MPK: B23K 11/10

Značky: bodového, průvarového, svařování, zařízení, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu, u něhož se elektrickým obloukem propaluje přivařovaný materiál, postupně se vypálený otvor zavařuje, přičemž se odtavující se elektroda přisouvá k přivařovanému materiálu až na stanovenou délku úchytky elektrody. Účelem vynálezu je dosažení stejných parametrů při opakovaném svařování a tak vyloučení vlivu obsluhy. Toho se dosahuje tím, že od zapálení oblouku do ukončení posunu elektrody se dodržuje stanovený průběh...

Upevňovací kloub s nastavitelým úchytem, zejména pro geodetické přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229713

Dátum: 01.05.1986

Autori: Švagr Václav, Blecha František

MPK: F16M 11/14

Značky: prístroje, kloub, nastavitelým, upevňovací, geodetické, zejména, úchytem

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací kloub s nastavitelným úchytem, zejména pro geodetické přístroje. Řeší vytvoření natáčecího úchytného systému s možností snímatelného uchycení, nastavení a zafiksování na pevném šroubení a vyklánění při současném otáčení o 360°. Tento kloub sestává z polokulového kloubu 6, na který přiléhá kulový plášť 8, přidržovaný tvarovanou vložkou 14 pomocí matice 13 na šroubu. Polokulový kloub 6 je na své opačné straně prodloužen v nástavec 5 a...

Zařízení k regulaci hustoty podávaných pramenů k dopřádacím jednotkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 229712

Dátum: 01.05.1986

Autori: Roller Jan, Zobač Milan

MPK: D01H 1/00

Značky: dopřádacím, hustoty, jednotkám, zařízení, pramenů, podávaných, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o elektronickou regulaci hustoty každého podávaného pramenu textilních vláken na cestě průtahovým ústrojím k dopřádacím jednotkám celého soustrojí. Porovnáváním odchylek intenzity světelného paprsku vycházejícího z miniaturních žárovek při průchodu těmito podávanými prameny se vzorovým pramenem jsou světelné odchylky vyhodnocovány podloženými fototranzistory, zpracovány v operačních zesilovačích, které pomocí servomotorů ovládají...

Vanová pec na pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 229711

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šmálek Josef, Lamberger Václav

MPK: C23C 1/14

Značky: pokovování, vanová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukční uspořádání pokovovací lázně a způsob jejího vytápění. Hodí se zejména pro vany na taveninu kovu pro účely pokovování, které se provádí jak v hutnické druhovýrobě~ tak i ve strojírenských podnicích k žárovému pokovovaní nejrůznějších výrobků /drátů, plechů, trubek, odlitků, nádob ap./. V současné době se používají v podstatě dva způsoby vytápění pokovovacích van. Jednak nepřímé vytápění /elektrické i spalinové/ přes...

Zařízení k určování vlhkosti plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229710

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hes Luboš, Strádal Petr

MPK: G01N 19/10

Značky: určování, vlhkosti, zařízení, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k určování vlhkosti plynů na psychrometrickém principu, zejména na textilních sušicích strojích, obsahujících ze všech stran tepelně izolovanou nádrž, vyplněnou kapalinou, v níž je uloženo na teplo citlivé elektrické čidlo k určování vlhké teploty, přičemž na teplo citlivé elektrické čidlo k určování suché teploty je uloženo v proudu měřeného plynu. Kapalina,je uložena uvnitř dutého tělesa s dvojitým evakuovaným...

Způsob zpevnění složených pásových vodičů stejné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 229709

Dátum: 01.05.1986

Autor: Fridrich Josef

MPK: H01B 13/00

Značky: zpevnění, pásových, stejné, složených, fáze, vodičů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpevnění pasových vodičů stejné fáze a jeho podstata spočívá v tom, že se na nejméně jednom pasu složeného pasového vodiče vylisuje, distanční výstupek na výšku odpovídající nejméně tlušťce pasu. Způsob vyztužení prolisem podle vynálezu je možné využít všude tam, kde je nutné s ohledem na dynamické namáháni zvýšit pevnost složeného pasového vodiče stejné fáze.

Pohonné látky alebo komponenty pohonných látok a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229708

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jurečeková Emília, Trubač Karol, Baxa Jozef, Macho Vendelín, Kordík Jozef, Kavala Miroslav, Veselý Václav

MPK: C10L 1/02

Značky: látky, pohonné, spôsob, výroby, komponenty, látok, pohonných

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné látky alebo komponenty pohonných látok s prímesami vody na báze alifatických kyslíkatých zlúčenín pozostávajúce z 1 až 95 hmot. uhľovodíkov obsahujúcich 0,1 až 20 % hmot. diizoolefínov s 8 a/alebo 10 atómami uhlíka v molekule 5 až 98 hmot. častí najmenej dvoch rôznych látok obecného vzorca RlOR2, kde R1 je vodík alebo alkyl alebo hydroxyalkyl s 1 až 8 atómami uhlíka a R2 je alkyl- so 4 až 5 atómami uhlíka, s výhodou s terciárnym uhlíkom...

Zařízení k odstraňování úletků a prachu na cívečnicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229360

Dátum: 01.05.1986

Autor: Ritter Jaroslav

MPK: B08B 15/00

Značky: úletků, cívečnicích, odstraňování, prachu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstraňování úletků a prachu na cívečnicích. V horní části rámu cívečnice je uložena alespoň jedna trysková komora, připojená na výstup ventilátoru, na jehož sání je přes filtr připojen alespoň jeden sběrač, uložený v dolní části rámu cívečnice.

Způsob výroby cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247185

Dátum: 17.04.1986

Autori: Podlaha Jaroslav, Král Josef, Preisler Vlastimil, Jegorov Alexadd, Polievka Milan, Valeeko Zdenik, Bareš Karel, Žižka Jan, Talich Stanislav, Kaska Miroslav

MPK: C07D 501/46

Značky: cefalosporinu, způsob, výroby

Text:

...mravenčí kyselinou, trichloroctovou kyselinou, trifluoroctovou kyselinou a podobné, soli se sulfonovými kyselinami, jako s metansulfonovou kyselinou, etansulfonovou kyselinou, benzensulfonovou kyselinou, tolueneSoli na kyselých skupinách zahrnují například soli s alkalickými kovy, jako se sodíkem,draslíkem a podobně, soli s kovy alkalických zemin, jako s vápníkem, hořčíkem a podobně,amoniové soli a soli s organlckými bázemi obsahujícími...