Archív za 1986 rok

Strana 133

Zapojení pro zápis dat do reprogramovatelné pevné paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 229786

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kryška Jan, Navrátil Milan, Bartůněk Ivan

MPK: G11C 7/00

Značky: reprogramovatelné, pamětí, zápis, zapojení, pevně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí a mikropočítačové techniky. Zapojení pracuje v režimu čtení obsahu paměti a v režimu zápisu dat. Při zápisu dat se data přivádějí na paměťové místo v pevné paměti a současně se připojuje zápisový napěťový puls z napěťového bloku. Při čtení obsahu paměti se paměťový obvod uvolní a umožní přečtení dat. Vynálezu se využije u reprogramovatelných pevných pamětí v mikroprocesorové a mikropočítačové technice.

Zařízení pro plynulé otáčení otočného prvku zařízení o 180°

Načítavanie...

Číslo patentu: 229785

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vávra Jaroslav, Horáček Jiří, Anýž Jaromír, Engliš Karel

MPK: B22D 33/02

Značky: otočného, 180°, prvků, plynule, zařízení, otáčení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulé otáčení otočného prvku zařízení o 180°, zejména překlapěče licích forem, vyznačené tím, že sestává z alespoň jednoho hlavního přímočarého hydromotoru (l) pro otáčení otočného prvku (2) zařízení a z alespoň jednoho pomocného přímočarého hydromotoru (3) pro otáčení otočného prvku zařízení ve druhé třetině otočného rozsahu, v níž dochází ke změně smyslu vnějšího silového působení,přičemž každý s hydromotorů (l,3) je zapojen k...

Příruba zejména osnovního válu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229784

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bartoš Ervín, Bezděk Ladislav, Pajgrt Jan, Kočí Radomír, Chmela Robert

MPK: D02H 13/30

Značky: válu, příruba, osnovního, stroje, tkacího, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Příruba zejména osnovního válu tkacího stroje vyznačená tím, že sestává ze dvou desek (1, 2), z nichž jedna tvoří vnitřní čelo příruby a druhá vnější čelo příruby, opatřených otvory (3, 4), kterými jsou desky (1, 2) uloženy s mezerou mezi sebou na náboji (6) příruby a po svém obvodě spojeny přičemž mezera (5)mezi deskami je vyplněna tlumicí hmotou.

Spôsob výroby súdkov valivých ložísk tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 229783

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kysucký Tibor, Gálik Ľudovít, Lukšic Ján, Ulik Anton, Chaban Vladimír

MPK: B21K 1/02

Značky: tvárnením, súdkov, spôsob, valivých, ložísk, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby súdkov valivých ložísk tvárnením vyznačujúci sa tým, že východzí polotovar v tvare špalíka sa razením tvarových čiel pretvorí do tvaru predlisku, ktorý sa valcovaním za studena dohotoví do konečného tvaru súdka valivého ložiska s jedným, alebo dvoma odľahčenými čelami.

Držák obkladového materiálu, zejména hurdisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229782

Dátum: 01.05.1986

Autor: Raudenský Josef

MPK: E04F 13/14, E04F 19/06

Značky: hurdisek, materiálů, držák, obkladového, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Držák obkladového materiálu, zejména hurdisek, pro interiéry i exteriéry budov vyznačený tím, že je tvořen profilem (l), opatřeným háky (2) pro zachycení spodní části obkladového prvku (3) a pružnými pery (4) k zachycení jeho horní části, přičemž odpružení obkladu (3) od profilu (l) zajišťuje pružná podložka (5).

Formicální biokryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 229781

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jurenka Jan, Roháček Antonín

MPK: A01K 67/00

Značky: biokryt, formicální

Zhrnutie / Anotácia:

Formicální biokryt vyznačený tím, že sestává ze třech ramen (1), tvořících trojboký jehlan s volnou základnou, přičemž nejméně jeden úhel mezi průměty ramen (1) jehlanu na základnu se liší od zbývajících dvou a největší úhel je nad mraveništěm rozevřen na jižní stranu, přičemž vnitřní objem trojbokého jehlanu s volnou základnou je vyložen pletivovou výstelkou (2) s oky velikosti 3-5 cm x 3-5 cm.

Zařízení pro odstraňování odloučených olejů z pásového gravitačního filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229780

Dátum: 01.05.1986

Autori: Sedláček Alois, Bednář Václav, Šůla Ladislav, Skrziszowski Amandus

MPK: B01D 33/38

Značky: gravitačního, odstraňování, filtru, olejů, odloučených, zařízení, pásového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování odloučených olejů z pásového gravitačního filtru, opatřeného přetokovým otvorem a vtokovou komorou, spojenou filtračním vedením včetně filtračního čerpadla s pomocnou komorou dvoudílné emulsní nádrže, vyznačující se tím, že sestává jednak z přetokové komory (24), přiřazené k přetokovému otvoru (18) a spojené přetokovým vedením (20)s pomocnou komorou (12) dvoudílné emulsní nádrže (10) a jednak z přepouštěcí komory (8),...

Zařízení pro ultrazvukové kontaktování polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229779

Dátum: 01.05.1986

Autori: Machala František, Dokoupil Josef

MPK: H01L 21/02

Značky: ultrazvukové, zařízení, součástek, polovodičových, kontaktování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ultrazvukové kontaktování polovodičových součástek zlatým nebo hliníkovým drátkem nebo páskem kuličkovou nebo hranovou kompresí, vyznačující se tím, že kontaktovací hrot /13/ je upevněn v ultrazvukovém nástavci /15/, pevně spojeném s tělesem vedení /16/ umožňujícím pohyb jen ve svislém směru a stolek pro uložení kontaktované součástky /12/ sestává ze základního tělesa /1/, v jehož dutině /2/ je vložena střední část /3/ s vybráním...

Trecí tlmič kmitov s nastaviteľným tlmiacim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229778

Dátum: 01.05.1986

Autor: Korec Rudolf

MPK: F16F 7/08

Značky: tlmiacim, účinkom, třecí, tlmič, nastavitelným, kmitov

Zhrnutie / Anotácia:

Trecí tlmič kmitov s nastaviteľným tlmiacim účinkom, pozostávajúci z puzdra, v ktorom je uložená valcová pružina tak, že jedným koncom sa opiera o dno puzdra a druhým cez vodiace puzdro a podložku o tiahlo, ktoré prechádza cez gumovú pružinu s trecou fóliou, uloženú v puzdre medzi dvoma prítlačnými kotúčmi a vyznačujúci sa tým, že trecia fólia (15) je vložená medzi tiahlo (7) a gumovú pružinu (13) a je k tiahlu (7) pritláčaná gumovou pružinou...

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229777

Dátum: 01.05.1986

Autor: Feber Stanislav

MPK: G06F 1/04

Značky: impulsů, dálkově, cyklické, zapojení, generování, ovládané, posloupností, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů, vyznačené tím, že vstup (In) povelového impulsu je spojen se vstupem (d2) druhého derivátoru (D2) a s řídicím vstupem (2h3) třetího hradla (H3), jehož výstup je výstupem (Ik) vkládacího impulsu, výstup druhého derivátoru (D2) je spojen s druhým vstupem (s2) sumátoru (S), výstup zpožďovacího obvodu (Z) je spojen s prvním vstupem (sl) sumátoru (S), jehož výstup je...

Zařízení k orientaci a fixaci pásků z polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229776

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hanuš Leopold, Hrnčiřík Josef, Chovanec Stanislav, Maláč Zdeněk, Valášek Jiří, Oškera Emil, Kokeš Zdeněk

MPK: C08F 10/00, B29B 3/00

Značky: fixaci, orientaci, polyolefinů, zařízení, pásků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k orientaci a fixaci pásků z polyolefinů, sestávající ze soustav válců, které podle určení jsou vyhřívány a jejichž obvodové rychlosti a průměry jsou podle účelu upraveny vyznačené tím, že mezi soustavou vyhřívaných pomaluběžných válců (l) a rychloběžných válců (2) je zařazen volno-běžný orientační váleček (3), jehož vzdálenost (8) je od uvedených válců nastavitelná, přičemž první pomaluběžný vyhřívací válec (1), poslední ze soustavy...

Způsob čištění difuzní šťávy vápenným mlékem a saturaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 229775

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šolcová Magdalena, Jozefy Václav, Toninger Karel

MPK: C13D 3/04

Značky: způsob, čištění, stavy, saturaci, mlékem, difuzní, vápenným

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištěni difuzní šťávy vápenným mlékem a saturací, vyznačený tím, že celková dávka vápenného mléka určená k čištěni se rozdělí na tři základní podíly v poměru 1 :(06): (16) přičemž se první základní podíl smíchá s kalem z koncové saturace a touto předčeřicí směsi se difuzní šťáva předčeří, načež se na předčeřenou šťávu působí druhým základním podílem vápenného mléka při teplotě 20 až 80 °C a takto vápněná šťáva se podrobí...

Svorkovnicový kryt elektrických strojov točivých zhotovený tvárnením plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229774

Dátum: 01.05.1986

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H05K 5/03, H02K 5/04

Značky: elektrických, svorkovnicový, točivých, tvárnením, zhotovený, strojov, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Svorkovnicový kryt elektrických strojov točivých zhotovený tvárnením plechu, pozostávajúci zo svorkovnicovej skrine, svorkovnicového veka, tesnenia a spojovacích prvkov, vyznačujúci, sa tým, že svorkovnicová skriňa (1) a svorkovnicové veko (2) sú na koncoch opatrené zaoblenými prírubami (11 a 21), medzi ktorými je uložené pružné tesnenie (3), najvýhodnejšie kruhového prierezu, dotýkajúce sa steny výstuhy (4) pričom svorkovnicové veko (2) je ku...

Zapojení pro programové připínání a vypínání stupňů kompenzačních článků jalového výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229773

Dátum: 01.05.1986

Autor: Syrový Miloslav

MPK: H02J 3/16, H02J 3/12

Značky: výkonu, zapojení, stupňů, připínání, programové, článků, vypínání, jalového, kompenzačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky- napájení el. energií a řeší problém připínání a vypínání kompenzačních článků jalového výkonu spočívající v používání polovodičových spínačů pro každý stupeň kompenzačního článku každé fáze. Vyřešení problému spočívá v použití jediného spínače pro všechny stupně v součinnosti se stykači ve funkci odpojovačů, řízených procesorem ovládaným komparátorem nastaveného a skutečného jalového proudu....

Spôsob a zariadenie na čistenie technického acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229772

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bobok Ján, Kiapeš Miroslav, Vanko Milan, Kordík Jozef, Dobiášová Helena, Kováč Pavel, Komora Ladislav

MPK: C07C 49/08

Značky: spôsob, acetónu, technického, čistenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia technického acetónu obsahujúceho organické nečistoty a vodu oxidáciou, neutralizáciou a rektifikáciou, vyznačujúci sa tým, že technický acetón sa privádza do vrúceho acetónu v množstve 5 až 20 násobne prevyšujúceho hodinový objemový prítok privádzaného technického acetónu, pričom oxidačné a neutralizačné činidlo sa dávkuje do kvapalnej fázy, s výhodou do vrúceho acetónu v množstve zodpovedajúcom množstvu prítomných organických...

Magnetický obvod stejnosměrného tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: 229771

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kolář Stanislava, Rákos Jaroslav, Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/18

Značky: stejnosměrného, magnetický, obvod, tachodynama

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod stejnosměrného tachodynama s teplotní kompenzací jeho napěťové konstanty s budícími póly tvořenými trvalými magnety uspořádanými okolo v nějšího obvodu rotoru, jejichž magnetická indukce je závislá na teplotě, vyznačující se tím, že póly (2) jsou propojeny magnetickými bočníky (8) uspořádanými u vnějšího obvodu rotoru (5) přičemž magnetická indukce trvalých magnetů pólů (2) má stejný smysl tepelné závislosti jako magnetická...

Směs polyvinylchloridu a/nebo jeho kopolymerů pro výrobu lehčených útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229770

Dátum: 01.05.1986

Autori: Škrabal Bernard, Spurník Vladimír, Svoboda Jiří, Sýkora Stanislav

MPK: C08L 27/06

Značky: kopolymerů, lehčených, směs, polyvinylchloridu, výrobu, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi polyvinylchloridu a/nebo jeho kopolymerů,která je určena pro výrobu lehčených útvarů, zvláště pak útvarů plošných, jako jsou fólie a pásy, především technologií vytlačování. Podstatou vynálezu je, že tato směs vedle polymerní složky, chemického nadouvadla nebo směsi chemických nadouvadel a dalších obvyklých složek, především změkčovadel, stabilizátorů, případně též maziv, plniv, modifikačních přísad a přísad pro zlepšení...

Způsob proplachování, utěsnění a/nebo mazání kluzných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229769

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kleiber Antonín

MPK: F04B 39/00

Značky: mazání, kluzných, ploch, způsob, utěsnění, proplachování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob proplachování, utěsnění a/nebo mazání kluzných ploch, zejména ucpávky plunžru čerpadla agresivních médií, mezi kluzné plochy přiváděným regulovaným množstvím ochranné nebo mazací kapaliny, kde konce kluzných ploch jsou uloženy v prostředích o různých tlacích, vyznačující se tím, že se periodicky zjišťuje průtok mezi kluznými plochami na straně nižšího tlaku a takto zjištěný průtok se nastaví na přívodu ochranné nebo mazací kapaliny.

Zařízení pro kontinuelní desublimaci par sublimujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229768

Dátum: 01.05.1986

Autori: Smolík Jiří, Čermák Ján, Vítovec Jaroslav

MPK: B01D 7/00

Značky: látek, desublimaci, sublimujících, zařízení, kontinuelní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální desublimaci par sublimujících látek samotných nebo ze směsí s inertními plyny jejich ochlazováním pod teplotu desublimace, sestávající z temperovaného pláště s nepropustnými stěnami, kolem jehož vnitřního obvodu je v podstatě ve stejném odstupu umístěna plynopropustná stěna, jejíž vnější strana spolu s vnitřní stěnou temperovaného pláště vymezují rozdělovací prostor pomocného plynného media, do rozdělovacího prostoru...

Způsob výroby polypropylenu pro vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 229766

Dátum: 01.05.1986

Autori: Rzyman Tadeáš, Pác Jiří, Jelínek Jaromír, Javorek Miroslav, Pospíšil Ladislav, Šimko Karol

MPK: C08F 8/50

Značky: výroby, polypropylénu, vlákna, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polypropylenu pro vlákna, řízenou degradací iniciovanou organickými peroxidy v přítomnosti stabilizačního systému obsahujícího fenolický antioxidant, estery kyseliny thiodipropionové, svetělné stabilizátory a zpacovatelské přísady, vyznačený tím, že polypropylen s indexem toku 0,1 až 10g/10min se stabilizuje před degradací, probíhající v extrudru při teplotě 180 až 280°C se střední pobytovou dobou 200 až 1000 sekund, 0,05 až 0,3...

Stabilizační a leskutvorná přísada do bezproudové nikolvací lázně na pokovování hořčíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229765

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kaisler František, Zeman Miloš, Langer Ivan, Vavroch Vladimír, Radvanská Anna

MPK: C23C 3/00

Značky: pokovování, hořčíku, stabilizační, prísada, lázně, leskutvorná, nikolvací, bezproudové

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizační a leskutvorná přísada do bezproudové niklovací lázně na pokovování hořčíku a jeho slitin, obsahující kyselý fluorid amonný, vyznačující se tím, že, je tvořena fluorokřemičitanem v množství 0,1 až 1 g/l a N,N-Diethyldithiokarbaminanem sodným v množství 0,01 až 100 mg/l lázně.

Zařízení pro odstraňování plášťů kabelů z pryže, změkčelého polyvinylchloridu, nebo olova s jutou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229764

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kencki Bruno, Durczok Gerhard, Janoszek Bohumil

MPK: H02G 1/12

Značky: olova, zařízení, změkčelého, polyvinylchloridu, kabelů, jutou, plastů, odstraňování, pryže

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování plášťů kabelů z pryže, změkčeného polyvinilchloridu, nebo olova s jutou vyznačeny tím, že na kovovém podstavci mechanismu jsou ve stojanech za sebou upraveny dvě vertikálně souosé protahovací kladky (1), před břity postranních řezných orgánů (2) a oddělovacím pouzdrem (3).

Dvouplášťová nádoba na skladování kapalného dusíku a kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229763

Dátum: 01.05.1986

Autor: Doležal Lubomír

MPK: F17C 3/04

Značky: dvouplášťová, dusíku, nádoba, skladování, kapalného, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouplášťová nádoba na skladování kapalného dusíku a kyslíku s válcovým pláštěm a plochým dnem s práškovou izolací vyznačující se tím, že pod převážnou částí plochého dna (3) vnitřní nádoby (1) je tepelně izolační vrstva (6) perlitobetonu s měrnou hmotností 150 - 600 kg/m3.

Cisternový vak

Načítavanie...

Číslo patentu: 229762

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kvapil Jan

MPK: B63B 35/58

Značky: cisternový

Zhrnutie / Anotácia:

Cisternový vak sestávající z tělesa vaku a provozních armatur pro kontejnerový vor z vyztužené plastické hmoty, vyznačený tím, že těleso /1/ vaku je na dvou protilehlých stranách opatřeno dutými válcovými cívkami /2/, které na koncových čelech mají tankovací a vypouštěcí armatury /5/ propojené dutinou /3/ s obsahem tělesa /1/ vaku a duté válcové cívky /2/ jsou opatřeny hřídelí /6/ s ozuby.

Zařízení na kontinuální výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229761

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kokeš Josef

MPK: C02F 3/00, C01B 3/22

Značky: bioplynu, zařízení, kontinuální, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kontinuální výrobu bioplynu z tuhých nebo polotuhých a hustě kašovitých organických látek, vyznačené tím, že sestává z dopravního šneku (1), který je umístěn v plášti (2), přičemž plášť (2) je opatřen násypkou (3) se vstupním kapalinovým uzávěrem (12), odtahem plynu (5) a výstupní troubou (7) ústící do jímky (8) s výstupním kapalinovým uzávěrem (13).

Spôsob výroby esterov organických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229760

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bobok Ján, Vanko Milan, Komora Ladisalv, Antalík Ján, Macho Vendelín

MPK: C07C 69/02, C07C 69/76

Značky: esterov, organických, kyselin, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby esterov organických kyselín esterifikáciou organických karboxylových kyselín C1 až C10 s alkoholmi C1 až C12, najmä za prítomnosti kyseliny sírovej a/alebo sulfonových kyselín, vyznačujúci sa tým, že esterifikácia sa uskutočňuje za prídavkov 0,0001 až 5 % hmot. na násadu aspoň jedného prvku a/alebo aspoň jednej zlúčeniny z prvkov cínu, antimónu, arzénu medi, železa a chrómu.

Univerzální vozič zavazadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229759

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vašků Karel, Adamcová Ludmila

MPK: B62B 3/02

Značky: univerzální, zavazadel, vozič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnit přepravu zavazadel větší hmotnosti maximálně do 20 ti kg, při různých příležitostech, kdy pro zejména větší vzdálenosti pěší chůze vzniká nebezpečí předčasné únavy přepravovatele, nebo osoby s částečnou invaliditou. Zařízení se skládá ze dvou trubkových bočnic tvaru písmene L mezi sebou pevně vyztužených vzpěrami, v horních otvorech ramen se suvně pohybuje ovládací držadlo s rukojetí tvaru vlásenky. Držadlo se dá v...

Pohybový mechanismus kruhového roštu šachtové vypalovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 229758

Dátum: 01.05.1986

Autor: Lovčí Josef

MPK: F27B 1/20

Značky: roštů, kruhového, pohybový, šachtové, mechanismus, vypalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybový mechanismus kruhového roštu šachtové vypalovací pece, otočně uloženého na horizontálních nosných kladkách a opatřeného věncem, přičemž pohybový mechanismus je s kruhovým roštem spojen na jedné straně, vyznačující se tím, že ke každé horizontální nosné kladce /3/ je přiřazen opěrný vertikální váleček /8/ umístěný v nosné konzole /9/ uchycené k věnci /10/ kruhového roštu /l/.

Sluneční plastový ohřívač média

Načítavanie...

Číslo patentu: 229757

Dátum: 01.05.1986

Autori: Brouček Jan, Kadava Milan, Horn Jiří, Fait Jiří, Pech Jaroslav

MPK: F24J 3/02

Značky: sluneční, plastový, media, ohřívač

Zhrnutie / Anotácia:

Sluneční plastový ohřívač média tvořený sendvičovým panelem /6,/, v němž pod vnější kompaktní vrstvou je soustav kanálků/4/, vyznačený tím, že cirkulační kanálky /4/, které v podstatě rovnoběžně probíhají v jádru o nepravidelné a dezorientované buněčné struktuře v celé ploše panelu /6/, v němž jsou přímo vytvořeny, jsou na obou koncích zaústěny do sběračů /5/, přičemž na vnější kompaktní vrstvě panelu /6/ jsou vertikálně členěné výstupky /3/.

Vzduchová dufka se sníženou hlučností a zvýšeným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229756

Dátum: 01.05.1986

Autor: Woznica Josef

MPK: E21F 1/08

Značky: výkonem, dufka, zvýšeným, hlučnosti, vzduchová, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vzduchové dufky se sníženou hlučností a zvýšeným výkonem, která je zejména vhodná při ražení a dobývání v hlubinných dolech a tunelech. Vzduchová dufka podle vynálezu sestává z krytu válcového průřezu, v němž je umístěn v jeho ose ejektor, jehož mezikruhová část je vyplněna tlumicí drátěnkou. Ejektor je středěn přívodní trubkou stlačeného nízkotlakého vzduchu.

Keramický žebrový panel pro velké rozpony

Načítavanie...

Číslo patentu: 229755

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šafková Ludmila, Šafek Miroslav, Jurajda Petr

MPK: E04C 2/50

Značky: panel, velké, keramický, žebrový, rozpony

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický žebrový panel pro velké rozpony vyznačený tím, že sestává ze žeber /1/ vytvořených keramickými dutinovými tvárnicemi /2/ o příčném průřezu písmene U, jehož příruby /7/ jsou v horní i v dolní části zeslabeny, přičemž v drážce je ukotvena tuhnoucí hmotou /3/ výztuž /4/ a deska mezi žebry /1/ je vytvořena nižšími tvárnicemi /5/, jež jsou vzájemně a se žebry /1/ spojeny tuhnoucí hmotou /3/ s ocelovou výztuží /4/.

Viacnásobné nastavovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229754

Dátum: 01.05.1986

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 3/00

Značky: viacnásobné, nastavovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Viacnásobné nastavovacie zariadenie, určené najmä pre nastavovanie kotúčových fréz alebo piliek na upínacom tŕni zložené zo základnej dosky s bočnicami meracieho hriadeľa hlavíc a meracích etalónov, vyznačené tým, že jedna bočnica (8) základnej dosky (24) je opatrená upínačom (2). ovládacou skrutkou (1) a radiálno-axiálnym ložiskom (14), druhá bočnica (20) je opatrená otvorom (18) s výrezom (22) a radiálnym ložiskom (21), pričom v...

Brázdiaco-válcový uhoľný kombajn

Načítavanie...

Číslo patentu: 229753

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vlachovský Ivan, Bartoš Ján

MPK: E21C 25/52

Značky: uhoľný, brázdiaco-válcový, kombajn

Zhrnutie / Anotácia:

Brázdiaco-válcový uhoľný kombajn skladajúci sa z telesa kombajnu s elektromotormi, zbíjacích ramien s ozubenými prevodmi, zbíjacieho valca a hydraulických valcov vyznačený tým, že zbíjacie rameno /2/ je opatrené brázdiacim reťazovým ramenom /5/ výkyvným okolo osi /3/ hydraulickým valcom /6/ vo smere šípky /19/ a pohyblivým smerom hore a dolu výkyvom zbíjacieho ramena /2/ okolo osi /8/ hydraulickým valcom /16/ smerom šípky /20/ a brázdiaca reťaz...

Plynová výbojka pro aktivní prostředí, zejména pro lasery a laserové zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229752

Dátum: 01.05.1986

Autori: Staupendahl Gisbert, Echtermeyer Fritz, Pöhler Manfred

MPK: H01S 3/02

Značky: zesilovače, aktivní, prostředí, plynová, lasery, výbojka, laserové, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Plynová výbojka pro aktivní prostředí, zejména pro lasery a laserové zesilovače, vyznačená tím, že trubice (13) plynové výbojky (2) má vnitřní povrch tvořený vlnitými, žebrovanými, šroubovicovými a/nebo jinými geometrickými tvary, které mají v radiálním, axiálním nebo obvodovém směru trubice (13) větší rozměr,než je vlnová délka zesilovaného záření.

Zapojenie na viacmiestne rozdielové meranie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229751

Dátum: 01.05.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G01K 15/00, G01K 7/02

Značky: teploty, zapojenie, meranie, viacmiestne, rozdielové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na viacmiestne rozdielové meranie teploty sa týka oboru meracej techniky. Účelom vynálezu je zaistenie merania teploty na viacerých miestach s vysokou presnosťou jediným číslicovým meradlom. Podstata vynálezu spočíva v pripojení číslicového meradla cez prepínač meracieho termočlánku na jednu svorku termostatov ako aj cez prepínač meracieho zdroja na jeden jeho pol, spínacie kontakty prepínača meracieho termočlánku i prepínača...

Způsob dálkového ovládání simplexní základnové radiostanice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229750

Dátum: 01.05.1986

Autori: Sedlák Jiří, Chládek Jiří

MPK: H04B 1/54

Značky: tohoto, způsobu, provádění, radiostanice, zařízení, simplexní, ovládání, dálkového, základnové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit možnost dálkového ovládání simplexních základových radiostanic z různých míst telefonní sítě. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že se samostatným směrovým znakem přepne simplexní základová radiostanice z normálního provozu na provoz dálkového ovládání. Přepínání simplexní základové radiostanice se na funkci vysílání a příjem provádí kódem. Zařízení k provádění tohoto způsobu je tvořeno doplňkem k telefonu a telefonem,...

Řadič analogově číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229749

Dátum: 01.05.1986

Autor: Dostál Jiří

MPK: H03K 13/17

Značky: řadič, číslicového, analogově, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Oborem příslušnosti vynálezu je přístrojová, měřicí a výpočetní technika, speciálně pak vstupní jednotka počítače určeného pro měření a řízení technologického procesu. Vynález je použitelný pro konstrukci analogově číslicových převodníku pracujících na principu postupné aproximace a určených pro vstupní analogové jednotky mikropočítačů. Předmětem zapojeni podle vynálezu je řadič analogově číslicového převodníku s postupnou aproximací, který...

Sonda pro kontrolu napjatosti hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229748

Dátum: 01.05.1986

Autori: Oboda Oldřich, Lazar Mojmír, Keclík Ladislav

MPK: G01V 1/133

Značky: sonda, napjatosti, hornín, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda je určena pro kontrolu prostorové napjatosti hornin odvrtávací metodou na dně suchých vrtů. Sonda sestává z měřicí sondy, opatřené drátkovými tenzometry, vhodně umístěnými po obvodě a na čele sondy s přítlakem při tmelení na plášť vrtu pomocí pryžového válce umístěného v plášti sondy. Sonda je určena pro kontrolu napjatosti hornin v okolí tunelů, štol a důlních děl a lze ji použít pro odvrtávací metodu i pro- dlouhodobá pozorování.

Univerzální kalendář

Načítavanie...

Číslo patentu: 229747

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kolář Karel

MPK: G09D 3/06

Značky: univerzální, kalendář

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální kalendář s navzájem pohyblivými stupnicemi číselných kalendářních dat a názvů dnů, s kódovým určením jejich vzájemné polohy vyznačený tím, že sestává ze dvou navzájem otočných válcových částí (1,4), z nichž první část (1) je opatřena indikačními členy (2) udávajícími číselná kalendářní data a orientačním prvkem ( 13 ) a druhá část (4) je opatřena indikačními členy (5) udávajícími názvy dnů a kalendářní kód (6) a obě tyto části (1,4)...

Reverzný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 229746

Dátum: 01.05.1986

Autor: Drahovský Jozef

MPK: F16K 11/02

Značky: ventil, reverzný

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzný ventil možno použiť ako súčasť dávkovača vody pri nepretržitom napĺňaní vodou a vyprázdňovaní automatických práčok počas skúšok. Ventil pozostáva z telesa, v ktorom je zvislá komora s posuvným piestom opatreným na jeho hornej strane tesnením pre ventilové sedlo, vytvorené v hornej stene telesa ventilu. Riešeným problémom je vytvorenie takého ventilu, ktorý by jednoduchými mechanickými prostriedkami a s vysokou presnosťou dávkovania...