Archív za 1986 rok

Strana 131

Zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231610

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jareš František, Jágr Jan

MPK: H02H 7/09

Značky: ztráty, obvodů, fázových, zapojení, indikaci, některého, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí, zejména synchronizačních napětí pro generátory zapalovacích impulsů tyristorových měničů. U zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí, kde ke svorkám jsou po řadě připojeny odpory spojené do hvězdy a uzlem připojeny na anodu diody se účelu podle vynálezu dosahuje tak, ze katoda diody je připojena jednak na katodu Zenerovy diody, spojenou anodou s...

Zariadenie na vyjednoťovanie reziva, hlavne neomietaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 231609

Dátum: 01.05.1986

Autori: Michalka Štefan, Munka Štefan

MPK: B23B 31/00

Značky: vyjednoťovanie, neomietaného, zariadenie, řeziva, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na vyjednoťovanie reziva, hlavne neomietaného za rámovými pilami. alebo inde v technologickom toku kde je potrebné vyjednotiť neomietané aj omietané rezivo ihličnaté aj listnaté roznej hrúbky a dĺžky. Vyjednoťovacie zariadenie pozostáva z vynášacieho dopravníka so zvýšenou kľznou plochou, ktorá má pod násypným žľabom výšku unášača a nad násypným žľabom končí v úrovni kľznej plochy dopravníka. V priestore násypného...

Stlačná válcová dutinka pro barvení vysoce sráživých přízí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231608

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hrubý Antonín, Kříž František, Hůla Jiří

MPK: D06B 23/04, B65H 75/04

Značky: vysoce, stlačná, válcová, její, přízí, způsob, výroby, barvení, sráživých, dutinka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dutinky z antikorozní ušlechtilé slitinové oceli vhodné pro barvení vysoce sráživých přízí a způsob její výroby. Podstatou řešení je, že dutinka je vyrobena z pásu plechu o tloušťce 0,4 až 0,7 mm, který obsahuje 16 až 18,5 % Cr, 0,13 až 0,15 % C a maximálně po 1 % Mn, Ni, Si přičemž pás plechu je zpevněn na minimální mez kluzu. 460 MPa několikanásobným převálcováním polotovaru za studena v daném směru. Případně je mezi některé...

Aktivní látka pro snímání povrchového vodného filmu z kysličníkových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231607

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kopecký Petr, Minář Silvester, Hell Jiří, Procházková Zuzana

MPK: C03C 21/00

Značky: povrchu, kysličníkových, látka, povrchového, aktivní, filmu, vodného, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aktivní látky pro snímání povrchového vodného filmu z kysličníkových povrchů, zvláště skla. Je tvoře-na co do hmotnosti 0,1 až 5 procenty kvarterních solí nižších organických kyselin, kde substinenty kvarterního dusíku odpoví-dají obecnému vzorci (R - CO - 0 - CH2 - CH2 -)x, kde R je alifatický nasycený nebo nenasycený řetězec délky určené C4 - 22 a kde počet substituentů x na jednom kvarterním dusíku je roven 1 až 4. Dále je...

Spôsob prípravy 6-benzoylamino-2-benzotiazolíntiónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231606

Dátum: 01.05.1986

Autor: Sidóová Eva

MPK: C07D 277/70

Značky: spôsob, přípravy, 6-benzoylamino-2-benzotiazolíntiónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je spôsob prípravy 6-benzo-ylamino-2-benzotiazolintiónu. Účelom vynálezu je energeticky a časove menej náročná příprava 6-benzo-ylamino-2-benzotiazolintiónu vzorca Reakcia sa uskutočňuje acyláciou 6-amino-2benzotiazolíntiónu benzoychloridom za použitia 5 až 7 ekvivalentov suchého pyridinu ako rozpúšťadla. 6-benzoylamino-2-benzotíazolíntión je medziproduktom pre syntézu antimyobak-teriálne účinných...

Způsob válcování kruhových popřípadě hřebínkových profilů ve válcovnách za tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231605

Dátum: 01.05.1986

Autor: Rakowski Rudolf

MPK: B21B 1/00, B21B 31/00

Značky: válcování, hřebínkových, tepla, zařízení, tohoto, profilů, válcovnách, provádění, kruhových, popřípadě, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky,válcová-ní kruhových popřípadě hřebínkovych profilů ve válcovnách za tepla. Vynález řeší náhradu oválových kalibrů hladkými válci, což představuje zároveň jeho podstatu. Přednosti tohoto řešení je zjednodušení a zuniversálnění kalibračních řad se všemi kladnými průvodními jevy. Předností při válcování hřebínkové oceli je zaručené doplňování žeber po celém obvodu.

Hlavní pól stejnosměrného elektrického stroje točivého s komutačními póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 231604

Dátum: 01.05.1986

Autor: Mareš Václav

MPK: H02K 23/40

Značky: hlavní, stejnosměrného, točivého, póly, komutačními, stroje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlavního pólu stejnosměrného elektrického stroje točivého s komutačními póly. Účelem vynálezu je nové tělesné vytvoření hlavního pólu, umožňujícího docílení výrazně vyšších výstupních parametrů stroje z daných zastavovacích rozměrů při současném významném snížení pořizovacích nákladů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že poměr průmětu oblouku pólového nástavce hlavního pólu na povrch kotvy k pólové rozteči, je pro pólovou rozteč v...

Zapojenie na automatické čerpanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231603

Dátum: 01.05.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G05D 9/12

Značky: automatické, čerpanie, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na automatické čerpanie týka sa odboru regulačnej techniky. Účelom vynálezu je maximálne zjednodušenie, zvýšenie spoľahlivosti, zniženie nákladov, prácnosti, materiálu, hmotnosti, spotreby elektrickej energie, poruchovosti, údržby a bezpečnosti práce. Podstata vynálezu spočíva v priamom pripojeni dvoch relé k elektródam čidla z ktorých druhé relé ovláda relé a prvé relé uzatvára i otvára obvod cievky stýkača.

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231602

Dátum: 01.05.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Hájek Jaroslav A Soukeník Vladimír, Čermák Jiří, Pleska Alexandr, Šrámek Karel

MPK: C08F 293/00

Značky: šnekový, reaktivními, koncovými, reaktor, skupinami, přípravu, funkčními, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými. funkčními skupinami reakcí funkcionalizačního činidla s živým polymerem. Reaktor se skládá ze šneku obklopeného pláštěm. Na jedné stra-ně šneku je rozváděcí kotouč pro přívod kapalného živého polymeru a funkcionalizačního činidla a na druhé straně je tryska s vytlačovacím ventilem, kterou se v reaktoru udržuje potřebný protitlak. K funkcionalizaci, spojené se vznikem gelu dochází...

Střešní halová konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231601

Dátum: 01.05.1986

Autor: Morávek Petr

MPK: B04B 7/12

Značky: střešní, konstrukce, halová

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní halová konstrukce sestává se svislých rovinných vazníků /1/, vestavěných do příčných světlíků /2/, a ze střešního pláště, tvořeného mezilehlými poli mezi světlíky /2/. Na horním pásu vazníků /1/ jsou zavěšeny horní časti světlíků /2/, jejichž spodní části jsou upevněny prostřednictvím profilových nosníků zavěšených úžlabí /4/ k podélným průběžným přepjatým lanům /13/ pro stabilizaci střešního pláště. Mezilehlá pole střešního pláště jsou...

Zařízení pro výměnu látek mezi dvěma proudícími médii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230684

Dátum: 01.05.1986

Autori: Válek Albert, Erben Josef, Jakubek Valter

MPK: A61M 1/03

Značky: médií, dvěma, látek, výměnu, proudícími, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výměnu látek mezi dvěma proudícími médii, například z kapaliny do kapaliny nebo plynu do kapaliny, použitelné zejména jako hemodialyzátor nebo hemofiltr a nebo oxygenátor, popřípadě jako výměník tepla, vyrobené z plastických hmot, sestávající z pouzdra, v němž je klikatě skládaná polopropustná membrána a membránová podpora. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že polopropustná membrána je nepřerušovaně skládaná...

Spojka vázacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230683

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hrůza Miroslav, Hladný Dušan

MPK: B66C 1/12

Značky: spojka, vázacích, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka vázacích prostředků je určena pro vázání břemen a konstrukčních prvků při montážích, kdy je uvolňování úvazku obtížné nebo nebezpečné. Dvě zubové čelisti do sebe vzájemně zapadají a přenášejí vnější síly od vázacích prostředků. Spojení čelistí je v zatíženém stavu samosvorné. Vzájemná poloha čelistí je zajištěna vodítky a západkami. Uvolnění úvazku se provede rozpojením čelistí na dálku dvěma lanky, přičemž jedno lanko slouží k odjištění...

Dřevěná prostorová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230682

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pavelka Bořivoj, Gebauer Jaroslav, Indra Zdeněk

MPK: E04B 1/348

Značky: prostorová, drevená, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dřevěné prostorové buňky, určené zejména pro stavbu budov a sestávající ze dvou bočních svislých rámů /1/, mezi nimiž jsou umístěny svislé a vodorovné výplňové konstrukce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že svislé i vodorovné výplňové konstrukce, tj. čelní stěny ze stěnových dílců /3, 4/, podlahové dílce /6/ a stropní dílce /9/, jsou umístěny mezi boční plochy bočních svislých rámů /1/ a jsou s nimi spojeny částmi plášťových...

Zařízení pro pneumatické upínání zkušebních tělísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230681

Dátum: 01.05.1986

Autor: Zerzáň Jiří

MPK: G01N 3/04

Značky: pneumatické, zkušebních, zařízení, upínání, tělísek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pneumatické upínání zkušebních tělísek složené z drážky, pohyblivé čelisti, vidlice, vahadla, zdvihátka a pístu umístěného v pneumatickém válci. Pohyblivá čelist (4) je upevněna otočně na koncovém čepu (17.4) vloženém do vahadla (6) ve tvaru dvojzvratné páky. Druhý konec vahadla (6) zapadá do hlavy (7) zdvihátka (8), na nějž se přenáší pohyb jednočinného pístu, umístěného v pneumatickém válci (15). Ovládání se provádí pomocí dvou...

Svařovací zařízení na odporové svařování kovových profilových ráfků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230680

Dátum: 01.05.1986

Autor: Jirák Josef

MPK: B23K 11/32

Značky: zařízení, profilových, ráfku, svařování, odporové, svařovací, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odporové svařování ráfků kol vozidel, zejména motocyklů. Účelem vynálezu je zamezení vzniku výronku kolem sváru. Podstatou vynálezu je to, že svařovaný element je při svařování sevřen mezi přesně tvarované dotykové čelisti. Veškerý tavící materiál je uzavřen v takto vytvořené svařovací formě.

Diagonální silo pro skladování sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230678

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vostřel Josef, Záluský Jaroslav

MPK: E04H 7/24

Značky: diagonální, skladování, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Diagonální silo sestává z hlavních válcových skladovacích buněk a z přidružených buněk, napojených na hlavní válcové skladovací buňky přepouštěcími otvory. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hlavní válcové skladovací buňky jsou uspořádány do nejméně dvou navzájem rovnoběžných řad těsně vedle sebe a v diagonálním příčném rozmístění, přičemž přidružené vnitřní buňky jsou vytvořeny v prostorech mezi sousedními hlavními skladovacími buňkami a jsou...

Blokovací brzdný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 230150

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kunert Ľubomír, Václav Jan, Leitman Luboš

MPK: F16K 17/00

Značky: blokovací, ventil, brzdný

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovací brzdný ventil, pozostávajúci z telesa, ktoré je z jednej strany uzatvorené vekom a ku ktorému je z druhej strany pripojený pevný piest, na ktorom je posuvne uložený riadiaci piest, v ktorom je vytvorená činná plocha a o ktorý sa z vonkajšej strany opiera jeden koniec druhej riadiacej pružiny, druhý koniec ktorej sa opiera o puzdro, ktoré je uložené w telese a v ktorom je vytvorený tretí radiálny otvor, naväzujúci jednak na druhý...

Ložiskový olej z parafinických rôp

Načítavanie...

Číslo patentu: 230149

Dátum: 01.05.1986

Autori: Irová Magda, Kotek Juraj, Révus Miloš, Potisk Jozef, Stuchlík Juraj, Matějovský Vladimír, Stopka Jozef, Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Kabeš Vlastimil

MPK: C10M 1/04

Značky: ložiskový, parafinických

Zhrnutie / Anotácia:

Ložiskový olej z parafinických rôp vyznačujúci sa tým, že je tvorený zmesou ľahkej neodparafínovanej komponenty, ktorou sú destiláty alebo rafináty frakčného rozmedzia 220 až 460°C a ťažkej odparafínovanej komponenty, ktorou sú odparafínované destiláty alebo rafináty stredného vákuového oleja s bodom vzplanutia min. 230°C a viskozitou pri 100 °C max. 12 mm2.s-1 a/alebo ťažkého vákuového oleja s bodom vzplanutia min. 250°C a viskozitou pri 100oC...

Kloub přestavitelné opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230148

Dátum: 01.05.1986

Autor: Babák Jan

MPK: B60N 1/04

Značky: sedadla, přestavitelné, kloub, opěry

Zhrnutie / Anotácia:

Kloub přestavitelné opěry sedadla opatřený pevnou a pohyblivou bočnicí, které jsou navzájem propojeny dvěma planetovými soukolími,vy značený tím, že s bočnicí (1) je pevně spojeno ozubené kolo (9) s vnitřním trochoidním ozubením, které je při osové vzdálenosti (eI) v záběru s ozubeným kolem (10) s vnějším trochoidním ozubením, spojeným pevně s bočnicí (1) a pevně soustředně s ozubeným kolem (11) s vnitřním trochoidním ozubením, do kterého při...

Sekundární změkčovadlo pro polyvinylchloridové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230147

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mostecký Jiří, Vysoký Jiří, Kubelka Vladislav, Stejskal Michal, Lukavský Jan, Kozák Petr

MPK: C08K 5/01, C08L 27/06, C08J 3/18...

Značky: změkčovadlo, směsi, sekundární, polyvinylchloridové

Zhrnutie / Anotácia:

Sekundární změkčovadlo pro polyvinylchloridové směsi vyznačující se tím, že obsahuje 85 až 99,5 % hm. nasycených uh1ovodíků a alkylovaných monoaromátů a 0,5 až 15 % hm. frakce aromatických uhlovodíků, přičemž nasycené uhlovodíky sestávají z alkánů a cyklánů ve vzájemném hmotnostním poměru 1:l, až 1:4 a hmotnostní poměr nasycených uhlovodíků k alkylovaným monoaromátům je maximálně 1:l, s výhodou 1:0,1 až 1:0,6 ve frakci aromatických uhlovodíků...

Způsob přípravy silanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230146

Dátum: 01.05.1986

Autori: Tesařík Pavel, Škuta Dušan, Lunga Jan, Kubík Karel

MPK: C01B 33/04

Značky: přípravy, silanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy silanu redukcí chloridu křemičitého v prostředí organického rozpouštědla,vyznačující se tím, že chlorid křemičitý se redukuje hydridem lithným nebo směsí hydridu lithného a hydridu sodného, obsahující alespoň 18 % hmotnostních hydridu lithného v prostředí organického rozpouštědla, například tetrahydrofuranu nebo jeho směsi s toluenem obsahujíoí alespoň 30 % hmotnostních tetrahydrofuranu, přičemž výchozí hydrid lithný nebo jeho...

Vodné disperze polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230145

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šňupárek Jaromír, Svoboda Bohumil, Pilný Milan

MPK: C08F 220/18, C08F 220/06, C08F 212/08...

Značky: vodné, disperze, polymerních, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperze polymerních částic o velikosti 0,05 až 0,5 /um s obsahem 10 až 55 % hmot. polymerní fáze na bázi kopolymerů styrenu a akrylových monomerů částečně solubilizovatelné v alkalickém prostředí, vyznačující se tím, že obsahují kopolymer 20 až 60 % hmot. styrenu, 20 až 60 % hmot. esterů kyseliny akrylové /a alifatických alkoholů s počtem uhlíků 1 až 8, s výhodou ethylakrylátu, a 5 až 50 % hmot. kyseliny akrylové a/nebo methakrylové.

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych paliv a koncentrátu aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230144

Dátum: 01.05.1986

Autori: Spitzer Pavol, Kopernický Ivan, Sučanský Peter, Skalák Pavol, Maťaš Michal, Jurčacko Milan, Bučko Miloš

MPK: C07C 11/00, C07C 15/00

Značky: výroby, reaktívnych, uhľovodíkov, palív, alkénov, spôsob, koncentrátů, motorových, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych palív a koncentrátu aromatických uhľovodíkov z ľahkých a stredných uhľovodíkových frakcií vyznačujúci sa tým, že sa v kombinácií technologických procesov izolácie n-alkánov, pyrolýzy, katalytického reformovania alebo dehydrogenácie, hydrogenácie a destilácie vyizolujú z uhľovodíkových frakcií najprv n-alká-nické uhľovodíky a to privedením uhľovodíkových frakcií vria-cich v rozmedzí 30 °C až 360°C...

Integrovaný obmedzovač tlaku a prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230143

Dátum: 01.05.1986

Autori: Václav Jan, Kunert Ľubomír, Leitman Luboš

MPK: F16K 17/00

Značky: tlaku, prietoku, obmedzovač, integrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný obmedzovač tlaku a prietoku, pozostávajúci z telesa, v ktorom sú vytvorené dva priebežné, navzájom paralelné otvory, z ktorých každý má v radiálnom smere umiestnený jednak posúvač, ku ktorému je paralelne pripojený spätný ventil a ktorý je prepojený so susedným priebežným otvorom a jednak vysokotlakový prepúšťací ventil, ako aj paralelne napojený doplňovací ventil, pričom oba doplňovacie ventily sú obdobne ako aj oba vysokotlakové...

Zařízení k zamezení nežádoucího uvolnění těžného lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 230142

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ruml Ladislav, Jandl Hubert

MPK: B66B 5/12

Značky: uvolnění, nežádoucího, těžného, zařízení, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k zamezení nežádoucího uvolnění těžného lana, zejména při osednutí sjíždějící dopravní nádoby v jámě, vybavené elektrickým zařízením pro signalizaci z dopravní nádoby, vyznačující se tím, že v místě zavešení dopravní nádoby (5) je umisteno čidlo (1) svislé polohy úvazku (6) těžného lana (7), jehož součástí je kontaktní ústrojí (2) zapojené do signálního obvodu elektrického zařízení (3) pro signalizaci z dopravní nádoby (5) a zároveň je...

Lis pro vulkanizaci kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230141

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jeníček Josef, Peroutka Miroslav

MPK: B29H 5/02

Značky: kabelů, vulkanizací

Zhrnutie / Anotácia:

Lis pro vulkanizaci kabelů tvořený rámem s dvojicí stavitelných objímek, ve kterých jsou uloženy vulkanizační formy,vyznačený tím, že ve spodní části rámu jsou umístěny jednočinné hydraulické válce (2) s kulovým ukončením pístnic pro vyvození tlaku na spodní část vulkanizační formy (5) a mezi jednočinnými hydraulickými válci (2) jsou na rámu pevně uchyceny vratné pružiny (3), pro uvolnění ztažených vulkanizačních forem (4,5), které jsou v horní...

Kopolymerní, vodou ředitelná, akryláto-nitrocelulozová vodná disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 230140

Dátum: 01.05.1986

Autori: Žůrek Milan, Tihelka František, Řehák Petr, Strašák Vladimír, Blažek Ladislav, Kokeš Drahoslav

MPK: C09D 3/16

Značky: akryláto-nitrocelulozová, vodou, vodná, disperze, kopolymerní, ředitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymerní, vodou ředitelná, akryláto-nitrocelulozová vodné disperze pro lesklou povrchovou úpravu na povrchu usní, sestávající z rozpouštědlové lakotvorné fáze a z vodné fáze, obsahující destilovanou vodu, alkyglykoléter sulfátu sodného, dialkylsulfojanteran sodný a polymerní akrylát sodný, v níž poměr lakotvorné fáze k vodné fázi činí 2:l,8 až 1:l,2, vyznačené tím, že obsahuje v hmotnostních procentech 25 až 30 směsného kopolymeru etylesteru...

Slitina pro tvrdé pájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230139

Dátum: 01.05.1986

Autori: Veselý Pavel, Příman Vojtěch, Václavík Emil

MPK: B23K 35/24

Značky: tvrdé, slitina, pájení

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina pro tvrdé pájení na bázi paladia, niklu e křemíku, vyznačující se tím, že sestává z 52 až 58 % hmotnostních paladia, 34 až 40 % hmotnostních niklu a 6,5 až 7,5 % hmotnostních křemíku.

Způsob stabilizace přízí obsahujících alespoň zčásti celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 230138

Dátum: 01.05.1986

Autor: Stuchlik Peter

MPK: D06B 5/06

Značky: vlákna, zčásti, stabilizace, přízí, způsob, alespoň, celulózová, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace přízí obsahujících alespoň zčásti celulózová vlákna, při němž se příze impregnuje a poté odvodňuje a tepelně zpracovává, vyznačený tím, že se příze vystaví po dobu alespoň jedné minuty působení vodného impregnačního roztoku, obsahujícího 1 až 5 % hmotnostních předkondenzátu močovinoformaldehydové pryskyřice, například dimethyloldihydroxyethylenmočoviny jako zesíťovacího prostředku, 0,01 až 1 % hmotnostních katalyzátorů,...

Spôsob komulatívneho povrchového tepelného tvárnenia a zariadenie na vykonávanie spôsoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 230137

Dátum: 01.05.1986

Autori: Polák Karol, Polák Jozef, Adamka Jozef, Podolský Michal

MPK: B21J 5/00

Značky: spôsob, spôsoba, zariadenie, komulatívneho, vykonávanie, tvárnenia, tepelného, povrchového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kumulatívneho povrchového tepelného tvárnenia predohriatych vrstiev povrchu polovýrobku vyznačujúci sa tým, že po postupnom tvarovo diferencovanom ohreve polovýrobku /4/ sa najprv predhreje nízkofrekvenčným ohrevom tvarový termopevný kaliber /2/ a potom induktorom /l/ sa ohreje povrchová vrstva /3/ polovýrobku /4/, pričom sa súčasne ohrieva tvarový termopevný kaliber /2/ a potom povrchová vrstva /3/ polovýrobku /4/ sa tvaruje...

Univerzální přívěs osobního automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230136

Dátum: 01.05.1986

Autor: Chaloupek Jindřich

MPK: B60P 3/32

Značky: univerzální, přívěs, automobilů, osobního

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální přívěs osobního automobilu s korbou pro přepravu nákladů opatřenou víkem vyznačený tím, že pro vytvoření obytného prostoru jsou uvnitř korby (l) upraveny sklopné vzpěry (3) ke zdvižení a podepření víka (2) a v zadní stěně korby (l) dvířka (4), přičemž stěny obytného prostoru jsou tvořeny závěsem (5) ze stanoviny, připevněným po obvodě víka (2) a korby (l).

Elektromagnetický ventil pre tekutinové média

Načítavanie...

Číslo patentu: 230135

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jelínek Michal, Skalík Vladimír

MPK: F16K 31/02

Značky: media, elektromagnetický, tekutinové, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický ventil pre tekutinové media pozostávajúci z telesa ventilu, v ktorom je vytvorený vtokový a výtokový kanál vyznačujúci sa tým, že medzi vtokovým kanálom /2l/ s výtokovým kanálom /22/ je v telese ventilu/2/ a v prírube /5/ vytvorený preplňovací priestor /23/, pričom v preplňovacom priestore /23/ je otočne uložený plávajúci prepojovací člen /6/ tvorený ventilovým prvkom /3/ a permanentným magnetom /4/ zatiaľ čo vo ventilovom...

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v jedné rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230134

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hetner Stanislav, Spinka Josef, Rychtrmoc Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: jedné, kruhové, polohovadlo, svařenců, polohování, rovině, svařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v jedné rovině, zvláště vhodné pro dlouhé díly svařované na běžných svařovacích automatech vyznačené tím, že na základním stojanu (3) je uložen pracovní stůl (1) a mezi pracovním stolem (1) a základním stojanem (3) jsou vytvořeny alespoň tři páry na sebe kolmých podpěrných vedení (4), přičemž k pracovnímu stolu (1) je přikloubena ojnice (2), spojená s pohonným ústrojím (5).

Tekutý prací prostředek pro vlnu a jemné prádlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230133

Dátum: 01.05.1986

Autori: Zikmund Zdeněk, Vácha Jaroslav, Vodák Zdeněk, Vodáková Olga

MPK: C11D 1/86

Značky: prací, prostředek, jemné, prádlo, tekutý

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý prací prostředek pro vlnu a jemné prádlo vyznačený tím, že sestává hmotnostně ze 4,5 až 9 dílů dvojsodné sole C10 až C18 monoesteru kyseliny sulfojantarové, 0,5 až 1 dílu alkylsulfátu sodného C10 až C12, 0,4 až 2,5 dílů sodné soli reakčního produktu oleylchloridu s aminokarboxylovými kyselinami, získanými hydrolýzou kalogeních bílkovin, 5 až 20 dílů nonylfenol polyglykoleteru, eterifikovaného 9 až 10 moly etylenoxidu, 1,7 až 7 dílů...

Hlavica horáka s parným duplikátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230132

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: F23D 15/02

Značky: duplikátorom, parným, horáka, hlavica

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavica horáka s parným duplikátorom pre bezdymové spaľovanie odplynov v chemickej výrobe na poľných horákoch, vyznačujúca sa tým, že duplikátor /l/ tvorený dilatačným rozvádzacím vencom /2/, duplikátorovým plášťom /3/, poltrubkovým vencom /4/ a horným plášťom /5/ hlavice je napojený na spodný plášť /6/ hlavice, pričom poltrubkový veniec /4/ je po obvode osadený tryskami /7/ a prívod /8/ pary je napojený na dilatačný rozvádzací veniec /2/.

Směs pro výrobu třecích materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230131

Dátum: 01.05.1986

Autor: Libotovský Ladislav

MPK: C09K 3/14, F16D 69/02

Značky: třecích, výrobu, směs, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro výrobu třecích materiálů určená k obložení diskových brzd, čelisťových brzd a spojek obsahující vlákenné vyztužení, pojivo, plnidla a modifikační přísady vyznačená tím, že vlákenné vyztužení tvoři celulózová vlákna, a jejich zastoupení ve směsi je v rozsahu od 1 do 40 % hmotnosti.

Způsob výpalu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230130

Dátum: 01.05.1986

Autori: Chromý Stanislav, Růžička Oskar

MPK: C04B 7/38

Značky: slínku, výpalu, způsob, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výpalu cementářského slínku s předhřátím a předkalcinací surovinové moučky, vyznačující se tím, že surovina o teplotě 950 až 1050 °C se granuluje při současnem zvýšení teploty na 1250 až 1300 °C, načež se granulát v samostatném zařízení dále zahřívá na teplotu 1400 až 1450 °C, při níž se ponechá po 'dobu nutnou k dosažení požadované konverze kysličníku vápenatého a teprve potom se chladí.

Krokové chladicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230129

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kubiš František

MPK: B21B 43/00

Značky: krokové, zařízení, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové chladící zařízení sestávající z jednotlivých sekci, kde každá sekce je tvořena ze dvou vzájemně vyvážených pohyblivých roštů, které sestávají z hlavních podélných nosníků a příčných nosníků, tvořících rámy obou roštů, na kterých jsou připevněny podélné nosníky roštic, opatřenými sloupky s trojramennými nástavci, kde podélné nosníky rámu horizontálně - vertikálního pohyblivého roštu každé sekce jsou vzájemně propojeny spojkami, vyznačené...

Zapojení aktivního korekčního článku v opakovačích digitálních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230128

Dátum: 01.05.1986

Autor: Zigmund Josef

MPK: H03K 5/01

Značky: aktivního, korekčního, systému, článků, digitálních, opakovačích, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení aktivního korekčního článku v opakovačích digitálních systémů vyznačené tím, že ke vstupní svorce (1) je přes první oddělovací kondenzátor (C1) připojena báze prvního tranzistoru (T1), k níž je připojen přes první a druhý předpěťovvý odpor (R4, R5) emitor druhého tranzistoru (T2), jehož kolektor je připojen ke kladné svorce (3) zdroje, k níž je přes kolektorový odpor (R1) připojen kolektor prvního tranzistoru (T1), jehož emitor je...

Stabilní zařízení k hašení požáru elektrických vodičů a kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230127

Dátum: 01.05.1986

Autori: Zavřel Josef, Chládek Miloslav

MPK: A62C 3/16

Značky: kabelů, zařízení, požáru, vodičů, elektrických, hašení, stabilní

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilní zařízení k hašení požáru elektrických vodičů a kabelů uložených ve svazcích, vyznačené tím, že uvnitř svazku (l) elektrických vodičů nebo kabelů (2) je uložena trubka (4) z plastické hmoty, jejíž tavný bod je v rozmezí od 120 do 260°C, naplněná hasivem, na jehož tlakový zdroj je z obou stran napojena.