Archív za 1986 rok

Strana 130

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 231650

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel

MPK: C02F 1/46

Značky: nerozpustných, oddělování, látek, odpadních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroseparační nebo elektroflokační zařízení je podle vynálezu opatřeno nejméně dvěma elektrodami, které jsou vytvořeny z vystřihovaných nebo tvarovaných plechů nebo tyčí.

Mechanizovaná nuč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231649

Dátum: 01.05.1986

Autori: Soudek Josef, Žid Jan, Kotlán Josef, Janeček Pavel

MPK: B01D 23/02

Značky: mechanizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaná nuč je tvořena nádobou sestávající z pláště se vstupním hrdlem suspenze, závěrného dna s výstupním hrdlem, filtrátu a víka. Uvnitř nádoby je nad závěsným dnem umístěno perforované dno, na němž je položena pohyblivá konečná filtrační přepážka v celém smotku navinutá na poháněcích válcích vně nádoby. Během filtrace je pohyblivá konečná filtrační přepážka v klidu, po jejím skončení se uvede do pohybu a slouží k vynášení filtračního...

Hořák, zejména pro plynné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 231648

Dátum: 01.05.1986

Autor: Vymětal Josef

MPK: F23D 15/02

Značky: horák, zejména, palivo, plynné

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hořák, zejména pro plynné palivo vhodný především pro otop keramických a průmyslových peci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k rozváděcí komoře 1 hořáku, která je propojena propojovacími otvory 2 se směšovacím a rozprašovacím zařízením 15 je připojena jednak první spalovací komora 4 s první žáruvzdornou vyzdívkou 5 a jednak rozváděcí komora 6 sekundárního vzduchu, k níž je připojen druhý kovový plášť 8 druhé spalovací...

Nosník pro nastavení magnetofonových hlaviček do páskové dráhy magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231647

Dátum: 01.05.1986

Autor: Svoboda Jan

MPK: G11B 5/48

Značky: páskové, dráhy, hlaviček, magnetofonu, nosník, magnetofonových, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Nosník pro nastavení magnetofonových hlaviček do páskové dráhy magnetofonu řeší problém optimálního a stabilního nastavení magnetofonových hlaviček do páskové dráhy se zřetelem na minimální výrobní náročnost jednotlivých dílů s přihlédnutím k možnosti jejich dodatečného seřízení. V úložném třmenu 2 opatřeném po stranách seřizovacími šrouby (21) je na těchto šroubech výkyvně uložen výkyvný složený nosník (3), na jehož nosné částí (321) jsou...

Způsob vytváření tkaniny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231646

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: D03C 13/00

Značky: vytváření, zařízení, způsob, tohoto, způsobu, tkaniny, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústředního ústrojí tkalcovských stavů, v němž probíhá vlastní vytváření tkaniny. Řeší se problém zvýšení rychlosti tkaní a tedy produktivity stavu, zvýšení životnosti a spolehlivosti. Na druhé straně jde o zmenšení hlukové emise, chvění, otřesů a celkových rozměrů stroje. Dosahuje se toho integrovaným uspořádáním dřívějších tři nezávislých ústrojí: prošlupního, prohozního a přípazného. Vytváří se jediné integrované tkací...

Kladecí soustava pro kladení drátových plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231645

Dátum: 01.05.1986

Autori: Regner Václav, Štrajbl Jan

MPK: H05K 3/00

Značky: kladení, plošných, kladecí, drátových, soustava, spojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit časovou náročnost, nadměrnou potřebu kvalifikovaných pracovníků a potřebu drahých, složitých zařízení při výrobě plošných drátových spojů. Tohoto účelu se dosahuje tím, že u kladecí soustavy pro kladení drátových plošných spojů, sestávající z čtecího zařízení a libovolného kladecího stroje, je snímací článek čtecího zařízení (televizní kamera, čtecí hlava, digitalizátor) spojen s pamětí připojenou na výstupní blok...

Rozbuška se zvýšenou bezpečností proti hromadné explozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 231644

Dátum: 01.05.1986

Autori: Koňařík Jaroslav, Šebela Bedřich, Čunek Richard

MPK: F42B 3/18

Značky: explozí, proti, hromadné, rozbuška, bezpečností, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení zvýšení bezpečnosti proti hromadné explozi rozbušek všeho druhu uložených ve standardním balení, a to pomocí vnitřní konstrukční úpravy sestavy rozbušek. Je toho dosaženo použitím silnostěnného kovového pouzdra primární náplně, nalisované v dutince rozbušky na sekundární náplň. Silnostěnné pouzdro má ze strany zážehu vytvořenu kuželovou dutinu přecházející do válcové dutiny, obě bez přítomnosti výbušniny. Kuželová...

Zakrytování valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 231643

Dátum: 01.05.1986

Autori: Smatana Josef, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16C 33/72

Značky: zakrytování, ložiska, valivého

Zhrnutie / Anotácia:

Zakrytování valivého ložiska je určeno zejména pro ložisko pracující v prašném prostředí. Sestává z mezikruhového členu z pružného materiálu, přiléhajícího k vnějšímu krajnímu krytu a z nejméně dvou mezikruhových krytů vložených do vybrání v kroužku ložiska. Nejméně jeden z krajních krytů má na obvodu otvoru vytvořeno boční vyhnutí. Zakrytování je zvláště použitelné v textilním průmyslu u dopřádacích strojů.

Zařízení k brzdění nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231642

Dátum: 01.05.1986

Autor: Klinecký Ladislav

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, nitě, brzdění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k brždění nitě tvořené alespoň dvěma páry jednoduchých nebo dvojitých planžet. Planžety jsou protilehle umístěny na rámu a místa jejich upevnění jsou vzájemně posunutá.

Zařízení pro čištění síta třasadlového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 231641

Dátum: 01.05.1986

Autor: Nesrovnal Jan

MPK: B07B 1/46

Značky: čištění, síta, třídiče, třasadlového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit samočinné čistění sít třasadlových třídičů, například sít třasadlových třídičů tryskacích strojů v metalurgických provozech. Vynález řeší tento úkol tím, že na tělese žlabu třasadlového třídiče je k uchycenému bodu proti sítu třasadlového třídiče kyvně ustaveno kladivo jehož těžiště hmoty je ve smyslu dopředného pohybu síta třasadlového třídiče před úchytným bodem a horizontálně pod úchytným bodem. Hmota kladiva je v...

Zařízení na válcování závitů a závitů s tvarovým zakončením rotačních součástí dvěma válcovacími kotouči

Načítavanie...

Číslo patentu: 231640

Dátum: 01.05.1986

Autor: Hausmann Richard

MPK: B21B 31/00, B21H 3/02

Značky: dvěma, závitů, tvarovým, zakončením, kotouči, součástí, válcovacími, zařízení, rotačních, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na válcování závitů a závitů s tvarovým zakončením rotačních součásti dvěma válcovacím i kotouči. Osy souměrnosti jejich obvodu, který je opatřeny šroubovici s úhlem sklonu shodným jako válcovaná součást nebo opatřeny tvarovým zakončením se šroubovicí s rozdílným sklonem od sklonu šroubovice válcované součásti, jsou posunuty při začátku tváření ven od osy otáčení levého kotouče i pravého kotouče.

Spřádací rotor pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231639

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bureš Pavel, Bureš Ladislav

MPK: D01H 7/882

Značky: stroje, dopřádací, rotor, spřádací, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor sestává z rotačního základového tělesa s vnější obvodovou středicí plochou a z rotorového tělesa se sběrnou plochou vláken, upravenou na jeho největším vnitřním průměru, které má středící plochu přizpůsobenou středicí ploše základového tělesa. Podle vynálezu je středicí plocha rotorového tělesa jako bezprostředně se sběrnou plochou vláken sousedící vnitřní obvodová drážka, jejíž průměr je větší než průměr řečení sběrné plochy...

Ventil postřikovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231638

Dátum: 01.05.1986

Autor: Nyč Petr

MPK: F16K 21/12

Značky: postřikovače, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ventil pro postřikovače s přerušovaným výstřikem, která mají akumulátor tlaku pozstřikované kapaliny a hlavní kanál spojující prostor akumulátoru s výstřikovým prostorem a s využitím pohybu stěny akumulátoru k přerušování výstřiku. Podstatou je pomocný hydraulicky obvod spojující prostor akumulátoru s ovládacím prostorem, vytvořeným oddělením pomocí pružného členu s kuželkou od výstřikového prostoru. V pomocném hydraulickém obvodu...

Prošlupní ústrojí víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231637

Dátum: 01.05.1986

Autori: Modrijan František, Bukač Hubert, Novotný Jiří, Grois Miroslav, Šupák Josef, Jansa Miloš, Mikala Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, tkacího, ústrojí, prošlupní, víceprošlupního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prošlupního ústrojí víceprošlupního tkacího stroje, obsahujícího v celé pracovní šířce uspořádané dvě souběžné soustavy táhel. Podstatou vynálezu je, že jeden konec každého táhla je opatřen otočně uloženou kladkou zasahující do vodicí dráhy tvořené vodícími drážkami v soustavě zámků připevněných k nekonečnému řetězu zatímco k opačným koncům táhel jsou střídavě připevněny první unášeče nitěnek a druhé unášeče nitěnek, když mezi...

Farmakologicky účinné deriváty kyseliny 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-al)propanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 231636

Dátum: 01.05.1986

Autori: Grimová Jaroslava, Kotva Rudolf, Křepelka Jiří

MPK: C07D 239/46

Značky: deriváty, účinné, farmakologicky, 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-al)propanové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových farmakologicky účinných derivátů kyseliny 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl) propanové, substituovaných v polohách 2 a 6 pyrimidinového skeletu. Látky vykazují protizánětlivou aktivitu na screeningových modelech.

Modifikované hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231635

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kolář Karel, Friml Zdeněk, Zadák Zdeněk, Novotný Jaroslav, Škvára František

MPK: C04B 7/00

Značky: hydraulické, bázi, pojivo, slínku, cementářského, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hydraulické pojivo s na-stavitelnou dobou počátku tuhnutí. Modifikované hydraulické pojivo je založeno na směsi, sestávající z 85 až 99,89% hmotnostních umletého cementářského slínku, 0,1 až 10 % hmotnostních uhličitanu, kyselého uhličitanu, hydroxydu, křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého siřičitanu nebo a/šťavelanu alkalického kovu, 0,1 až 5 % hmotnostních sole kondenzačního produktu směsi, sestávající z alespoň poloviny...

Způsob rotorového předenoskaní příze ve střádacím rotoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231634

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šlingr Jaroslav, Borovcová Želmíra, Štěpánek Miroslav, Čada František, Stejskal Josef, Hrdina Jan, Havránek Zdeněk

MPK: D01H 7/882, D01H 1/12

Značky: střádacím, rotoru, příze, způsob, zařízení, předenoskaní, rotorového, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoprocesní tvorba předenoskané příze se zabezpečenou stabilitou předenoskacího postupu. Uvedeného účelu se dosahuje umístěním polohy skacího bodu (A) na třecí povrch nálevky ve spřádacím rotoru k čemuž je k vypřádané přízi přiváděny lineární materiál vystaven mezi přiváděcími válečky a skacím bodem vhodné kombinaci dopravních účinků pneumatického a mechanického silového pole. K zabezpečení kombinace těchto účinků je...

Rotační diskový extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231633

Dátum: 01.05.1986

Autori: Rozkoš Bruno, Zenáhlík Jiří, Vrba Vladimír, Houžvic Vladimír

MPK: B01D 11/00

Značky: diskový, extraktor, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Korozně vysoce odolný materiál použitý pro stavbu tohoto aparátu (polypropylen, teflon) značně rozšiřuje oblast jeho použití. Je určen především pro provozovaní extrakčních technologií, pracujících s chemicky silně agresivním prostředím, např.kyselinou chlorovodíkovou v případě kombinaci s jinými agresivními látkami. Stejně dobře však lze na tomto extraktoru realizovat extrakční procesy, pro něž se dříve používalo kolon z nerezavějící ocele,...

Kloubový spoj železobetonové montované konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231632

Dátum: 01.05.1986

Autori: Špatný Josef, Pospíšil Zdeněk

MPK: E04B 1/58

Značky: konstrukce, železobetónové, kloubový, montované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kloubového spoje železobetonové montované konstrukce z předem vyrobených tyčových dílců proti jejích vzájemnému vodorovnému posunu. Kloubový styk je proveden ze sloupu opatřeného pro uložení průvlaku konzolou, ve které pro uložení průvlaku je vytvořený oválný otvor a na horním konci je konzola opatřena zarážecím páskem. Ukládaný průvlak je při spodním konci opatřen výřezem pro nasazení na konzolu a v tomto výřezu je opatřen...

Tenké vrstvy senzibilizátorů a depolarizátorů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231631

Dátum: 01.05.1986

Autori: Lasovský Jan, Grambal František, Šindelář Zdeněk, Březina František

MPK: G01N 27/50

Značky: tenké, jejich, senzibilizátorů, vrstvy, způsob, přípravy, depolarizátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu obsahují kationaktivní povrchově aktivní látku se skupinami amoniovými, fosfoniovými, sulfonovými nebo anionaktivní povrchově aktivní látku na bázi karboxylátů, sulfonátů, sulfátů nebo fosfátů. Způsob přípravy vrstev sensibilizátorů a depolarizátorů podle vynálezu spočívá v tom, že se na pevnou fázi působí roztoky, které obsahují ionogenní sensibilizátor nebo depolarizátor v koncentraci 10-7 až 2.10-2mol.l-1 a ionogenní povrchově...

Způsob provádění absorpce s exotermní reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231630

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mitschka Pavel, Červenka Jan, Wichterle Kamil

MPK: B01J 19/04

Značky: absorpce, reakcí, provádění, způsob, exotermní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob provádění absorpce s exotermní reakcí, při kterém se absorpční kapalina střídavě uvádí do styku s plynnou směsí obsahující absorbující se složku při teplotě kapaliny pod jejím bodem varu a s plynným chladícím prostředím. Střídavý styk absorpční kapaliny s plynnou směsí obsahující absorbující se složkou a s plynným chladicím prostředím se uskutečňuje v recyklu kapaliny, kterou je kvsela směs z výroby minerálních...

Zapojení řízení pohybu horního vedení u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231629

Dátum: 01.05.1986

Autori: Spišiak Juraj, Bezděk Miloslav

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, horního, řízení, tkacího, víceprošlupního, vedení, zapojení, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řízení pohybu horního vedení u viceprošlupního tkacího stroje. Podstatou vynálezu je zapojení tlačítka stop a tlačítka startu horního vedení takovým způsobem, aby při nastartování horního vedení došlo k pohybu horního vedení směrem k jeho horní, nefunkční poloze vždy, když je výchozí stav horního vedení ve spodní, funkční poloze a směrem k jeho spodní funkční poloze vždy, když je výchozí stav horního vedení v jiné než...

Zapojení řízení víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231628

Dátum: 01.05.1986

Autori: Spišiak Juraj, Bezděk Miloslav

MPK: D03D 47/26

Značky: řízení, tkacího, zapojení, víceprošlupního, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řízení víceprošlupního tkacího stroje. Podstatou vynálezu je propojení řídicích obvodů, snímačů nebezpečného stavu stroje, bloku zarážkového systému, nulovacích bloků a výstupního bloku tak, aby zapojení pracovalo spolehlivě a rychle a v případě poruchy umožnilo snadnou identifikaci závady. Vynález lze využít pro řízení textilních zejména víceprošlupních tkacích strojů.

Oddělovací plošina baleného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231627

Dátum: 01.05.1986

Autori: Köppl Jaromír, Klíma Karel

MPK: B65G 65/30

Značky: materiálů, sypkého, plošina, baleného, oddeľovací

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu je plošina patrově rozdělena na horní kaskádovitou část s podélně umístěnými řeznými elementy a na spodní sesypnou část. Plošina je pevně spojena s budičem hitů. Plošin lze použít pro vyprazdňování průmyslových obalů, např. papírových nebo z umělých hmot.

Způsob výroby 5-acetoxy-7-oxo-7H-benzo/c/fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231626

Dátum: 01.05.1986

Autori: Křepelka Jiří, Šimonová Marie

MPK: C07C 49/617

Značky: způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká způsobu výroby 5-acetoxy-7-oxo-7H-benzo/c/fluorenu, spočívajícím v intramolekulární cyklizaci kyseliny 3-fenyl-1-oxoinden-2-yloctové působením acetanhydridu za refluxu a v izolací produkt u cyklizace z reakční směsi jejím ochlazením na teplotu 0 až 20 0C.

Zapojení pro magnetování vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231625

Dátum: 01.05.1986

Autor: Paul Miroslav

MPK: H01F 13/00

Značky: vzorků, magnetování, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro magneto-vání vzorků s omezenými strmostmi nárůstu magnetických veličin. Při použití zapojení pro magnetování vzorku lze provádět měření magnetizačních charakteristik, a na nich ležících parametrů s předem zvolenými maximálními strmostmi nárůstu intenzity pole a indukce popřípadě s vypočitatelným průběhem rychlosti pohybu pracovního bodu feromagnetika pohybujícího se po zobrazení magnetizační charakteristice, přičemž...

Volič zařízení pro barevnou záměnu útku textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231624

Dátum: 01.05.1986

Autor: Dostál Pravomil

MPK: D03D 45/16

Značky: textilních, strojů, útku, barevnou, záměnu, zařízení, volič

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká textilních strojů a to tkacích strojů, opatřených zařízením pro barevnou záměnu útků, které se vyvolují podle daného programu. Volič je tvořen alespoň jednou hnací vačkou, která je prostřednictvím postrku spřažena se souběžně uloženým nosičem, programu, přičemž oběma členům je současně přiřazena vždy jedna snímací páka, jejíž konec tvoří clonu bezkontaktního spínače, spojeného se zařízením pro barevnou záměnu útku.

Zařízení pro rozvolňování vláken v ojednovacím tělese spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231623

Dátum: 01.05.1986

Autori: Večeřa Miloš, Dykast Jaroslav, Skála Josef, Kubový Miloslav

MPK: D01H 7/895

Značky: vláken, rozvolňování, jednotky, zařízení, spřádací, tělese, ojednovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zlepšenou kontrolu vlákenné třásně v klínovité rozčesávací oblasti ojednovacího ústrojí dopřádací jednotky, přičemž tato oblast je tvořena poloměrem zakřivení vyčesávacího válečku a protilehlou vodicí stěnou pro vlákna v dutině ojednocovacího tělesa, přičemž podstatu vynálezu tvoří vypouklá přední část pracovní plochy uvedené vodicí stěny pro vlákna. Při rozčesávání vlákenné třasně umožňuje vypouklost pracovní plochy lepší kontrolu...

Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231622

Dátum: 01.05.1986

Autori: Malášek Jaroslav, Modrijan František, Jansa Miloš, Bukač Hubert, Gryc Václav, Novotný Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, zanašeč, útku, stroje, víceprošlupního

Zhrnutie / Anotácia:

Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje, jehož účelem je stabilní vedení šroubovicí rotačního paprsku, čehož se dosahuje tím, že vnější uvar zanášeče (1) je určen obrysovými čarami prošlupu tvořeného horní a dolní větvi (8, 9) osnovních nití a šroubovicí rotačního paprsku (2).

Zařízení pro kontrolu útku u neortodoxních, zejména pneumatických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231621

Dátum: 01.05.1986

Autori: Klúčik Igor, Blinka Antonín, Sedlařík Jaroslav

MPK: D03D 51/34, D03D 47/30

Značky: pneumatických, kontrolu, útku, neortodoxních, strojů, zejména, zařízení, tkacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontrolu útků u neortodoxních, zejména pneumatických tkacích stojů, tvořeného tělesem, jehož tvar odpovídá tvaru lamel vzduchového kanálu a detekční orgány jsou umístěny souose proti sobě v koncích ramen tohoto tělesa. Detekční orgány jsou tvořeny dvojicí trysek, které jsou připojeny ke zdroji tlakového media, přičemž snímací tryska je propojena s pneumoelektrickým převodníkem.

Elektromechanický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 231620

Dátum: 01.05.1986

Autor: Vajda Andrej

MPK: D03C 1/14

Značky: převodník, elektromechanický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektromagnetického převodníku řídicích impulsů na silové impulsy pro ovládání ústrojí textilních strojů, zejména listových strojů, zahrnující alespoň jeden elektromagnet. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektromagnet je upevněn na nosiči, který je upraven vratně pohyblivě podél koncové části odpruženého silového kolíku. uloženého na držáku před nosičem, přičemž výkyvně proti konci odpruženého silového kolíku je na nosiči...

Zařízení pro upevnění tažných lanek listu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231619

Dátum: 01.05.1986

Autor: Vajda Andrej

MPK: D03C 9/06

Značky: listů, tažných, zařízení, tkacího, stroje, lanek, upevnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro upevnění tažných lanek listu tkacího stroje. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z dvojice podlouhlých příložek, spojených kloubem a výstupní pákou a na volném konci spojených čepem, kolem kterého je postupně opásáno vnitřní lanko a vnější lanko a z třmene, který je navlečen na lanky opásaný čep, a dosedá maticemi na závitovém konci na opěry vytvořené na přeložkách.

Rotačně pletená váčková para

Načítavanie...

Číslo patentu: 231618

Dátum: 01.05.1986

Autori: Župka Bedřich, Andó Ján

MPK: D04B 9/56

Značky: pletená, rotačné, váčková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká na okrouhlém pletacím stroji rotačně pletené váčkové paty, která obsahuje řadu po sobě jdoucích neúplných řadu zapletených mezí lýtkovou a chodidlovou část punčochového zboží. Tato pata dále obsahuje řadu po sobě jdoucích neúplných řádků, která má na svém začátku i konci vytvořenou alespoň jednu chytovou kličku, každá z těchto chytových kliček je zapletena do řádku, který je delší, než je nejdelší řádek po sobě jdoucích...

Délkoměr roztaživosti velkorozměrových těles, zvláště velkoprůměrových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 231617

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ponča Oldřich, Blažej Jaroslav

MPK: G01B 5/30

Značky: délkoměr, velkoprůměrových, zvláště, roztaživosti, nádrží, velkorozměrových, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká délkoměru roztaživosti velkorozměrových těles, zvláště velkoprůměrových nádrží. Podle vynálezu je ve schránce délkoměru uspořádáno kuličkoví ložisko opásané drátem, jehož jeden konec je vyveden otvorem a zakončen závažím, zatím co druhý konec, opatřený pohyblivým ukazatelem a vyvedený otvorem je po obepnutí tělesa ukotven v pevné úchytce na schránce.

Manipulátorové nůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231616

Dátum: 01.05.1986

Autor: Škába Václav

MPK: B23D 17/00

Značky: manipulátorové, nůžky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulátorových nůžek ke stříhání předmětů v ochranných skříních používaných na přiklad pro práci s radioaktivními materiály. Jeho účelem je dosáhnout vyvození velké střížné síly při zachování výhod, které poskytuje kombinace tyčového manipulátoru s kloubem v ochranné stěně a nůžek se dvěma výkyvnými čelistmi. To je uskutečněno tím. že sestávají z duté tyče, procházející kulovým kloubem ve stěně ochranné skříně, na které je...

Způsob kultivace buněk vyšších organismů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231615

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vlček Vladislav, Kybal Jan, Chromík Jindřich

MPK: C12M 1/04

Značky: zařízení, kultivace, způsobu, vyšších, provádění, tohoto, způsob, organismu, buněk

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kultivace vyšších organismů, s výhodou v poddajných vacích z plastických hmot, opatřených přívodem areačního plynu a živin, a to za kontinuálního nebo periodického promíchávání živného média rozvlněním. Vynález se dále týká zařízení pro realizaci zmíněné kultivace, sestávajícího z rovinného útvaru omezených plošných rozměrů a ze zdroje pohybu, měnícího kontinuálně nebo periodicky polohu alespoň jedné strany rovinného...

Indukční snímač vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 231614

Dátum: 01.05.1986

Autori: Širokorad Jurij, Přijal Ladislav

MPK: G01H 11/00

Značky: snímač, indukční, vibrací

Zhrnutie / Anotácia:

U indukčního snímače vibrací je permanentní magnet pohyblivě uložen vzhledem k nejméně jedne indukční cívce, navinuté kolem pouzdra, v němž se tento magnet pohybuje, přičemž tento magnet je nesousledně orientován vůči dvěma pevným magnetům umístěným na koncích pevného pouzdra a vůle mezi pevným pouzdrem, na kterém je navinuta indukční cívka a pohyblivým pouzdrem pohyblivého magnetu je v rozmezí 0,0025 až 0,05 průměru pohyblivého pouzdra...

Kĺb bočnice formy pre elimináciu nepresnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 231613

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tsouskas Lazaros

MPK: B28B 7/08

Značky: bočnice, elimináciu, nepresnosti, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺb bočnice formy pre elimináciu nepresnosti pre odklápateľné spojenie bočníc resp. čiel formy s formopodložkou najmä v stavebnej prefabrikácii pozostávajúcí z ramena závesu (1) pevne spojeného s bočnicou, resp. čelom formy (7) otočného na čape (2) po nekruhovej dráhe v konzole (3) opatrenej excentrickými otvory pre excentrické vložky (4), pričom konzola (3) je pevne spojena s formopodložkou (6),a je opatrená dorazovou priečkou (5) pre...

Spôsob výroby kyseliny tereftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231612

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ilavský Ján, Hronec Milan

MPK: C07C 63/26, B01J 23/34, B01J 23/84...

Značky: spôsob, kyseliny, tereftálovej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby kyseliny tereftálovej katalyzovanou oxidáciou zmesí p-xylénu, p-tolaylovej a vody v kvapalnej fáze plynom obsahujúcim kyslík. Reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti heterogénneho katalyzátora pozostávajúceho z kobaltu alebo mangánu a ich vzájomných zmesí v hmotnostnom pomere kobaltu ku mangánu 30 : 1 až 20 : 1 alebo kobaltu s olovom alebo striebrom alebo zirkónom, alebo zmesi mangánu s niklom alebo polybdénom v...

Žebrovaný plechový plášť, zejména kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231611

Dátum: 01.05.1986

Autori: Čáslava František, Hamrla Jiří

MPK: H02K 5/04

Značky: točivého, žebrovaný, elektrického, kostra, stroje, plášť, plechový, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žebrované plechové kostry elektrického stroje točivého, jejíž přilehlé stěny žeber jsou spojeny bodovými sváry. Účelem vynálezu je snížení energetické náročnosti a pracnosti, zvýšení mechanické tuhosti kostry, prodloužení životností elektrod a zrychlení výroby kostry. Uvedeného účelu se dosáhne tím, ze bodové sváry jsou vytvořeny u paty žeber na vnitřním povrchu pláště.