Archív za 1986 rok

Strana 13

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235971

Dátum: 15.12.1986

Autori: Knops Hans-joachim, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 43/50, A01N 43/30

Značky: účinných, prostředek, fungicidní, způsob, látek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden 2-imidazolylmethyl-2-fenyl-1,3-dioxolem obecného vzorce I v němž obecné symboly mají dále uvedený význam. Dále se popisuje způsob výroby účinných látek.

Způsob výroby 2-guanidino-4-triazolylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235970

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lipinski Christopher Andrew, Lamattina John Lawrence

Značky: 2-guanidino-4-triazolylthiazolů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-guanidino-4-triazolylthiazolů obecného vzorce I, ve kterém R znamená aminoskupinu nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém R má shora uvedený význam, zahřívá k varu ve vodném prostředí, načež se popřípadě výsledná sloučenina reakcí s farmaceuticky upotřebitelnou kyselinou převede na svoji...

Způsob výroby 2-guanidino-4-thiazolylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235969

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lamattina John Lawrence, Lipinski Christopher Andrew

Značky: 2-guanidino-4-thiazolylthiazolů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-guanidino-4-thiazolylthiazolů obecného vzorce I, ve kterém R znamená atom vodíku, skupinu -NH2, -NHR1 nebo -NHC0Rl, kde R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém R" představuje atom halogenu, nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce, ve kterém R má shora uvedený význam, načež se...

Způsob výroby 2-guanidino-4-imidazolylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235968

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lamattina John Lawrence, Lipinski Christopher Andrew

Značky: 2-guanidino-4-imidazolylthiazolů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-guanidino-4-imidazolyltiazolů obecného vzorce I, ve kterém Y představuje skupinu C-CH3 nebo CH a R znamená atom vodíku, hydroxymetylovou skupinu nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém R s Y mají shora uvedený význam a R´ představuje atom halogenu, nechá reagovat s N-amidinotiomočovinou, v...

Způsob výroby 1,1-dihalogen-1,2,2,2-tetrafluorethanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235967

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gozzo Franco, Troiani Nicola, Piccardi Paolo

MPK: C07C 19/08, C07C 17/24

Značky: 1,1-dihalogen-1,2,2,2-tetrafluorethanů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-dihalogen-1,2,2,2-tetrafluorethanů, vyznačující se tím, že se 1,2-dihalogentetrafluorethany podrobí isomerizaci katalyzované aktivovaným komplexem získaným reakcí bezvodého halogenidu hlinitého s předem připraveným isomerním 1,1-dihalogen-1,2,2,2-tetrafluorethanem v prostředí tvořeném 1,2-dihalogentetrafluorethanem, přičemž atomy halogenů obsažené v dihalogentetrafluorethanech nebo/a v halogenidu hlinitém jsou vybrány ze...

Způsob přípravy hmoty odolné proti oddělování fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 235966

Dátum: 15.12.1986

Autor: Tsai Chung-chien

MPK: C08G 18/32, C08G 18/08

Značky: hmoty, odolné, fázi, proti, způsob, oddělování, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fázově stálých hmot obsahujících isokyanátový reaktivní předpolymer s hydroxyskupinami a s epoxyskupinami a parafinický polyolový nastavovač řetězce. Fázově stálé hmoty obsahující parafinický polyolový nastavovač řetězce, například 1,4-butandiol, a isokyanátový reaktivní předpolymer obsahující hydroxyskupiny a epoxyskupiny se připravuje zahříváním polyolu a předpolymeru společně za vzniku fázově stálé hmoty. Tato hmota při reakci...

Rozpouštědlová směs pro extrakci lipidů a polyfenolů z loupaných slunečnicových semen ve formě vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 235965

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sodini Giancarlo, Constantino Rocco, Assogna Amalia

MPK: A23J 1/14, C11B 1/10

Značky: směs, extrakci, semen, slunečnicových, rozpouštědlová, polyfenolů, loupaných, vloček, formě, lipidů

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpouštědlová směs vhodná pro extrakci lipidů a polyfenolů z loupaných slunečnicových semen ve formě vloček technikou extrakce pevné látky kapalinou, skládající se z 40 až 70 % objemových, vztaženo na celkový objem směsi, uhlovodíkového rozpouštědla, s výhodou n-hexanu, a 60 až 30 % objemových, vztaženo na celkový objem směsi, kombinace etanolu a vody při vzájemném objemovém poměru etanolu k vodě v rozmezí od 95:5 do 50:50. Za použití...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235964

Dátum: 15.12.1986

Autori: Brandes Wilhelm, Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz, Paul Volker, Elbe Hans-ludwig

MPK: A01N 43/64, A01N 43/50

Značky: výroby, způsob, prostředek, účinných, látek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden fenoxyfenyl-azolylmetylketon či -karbil obecného vzorce I v kterém obecné smyboly mají dále uvedený význam. Dále se popisuje způsob výroby shora uvedených účinných látek.

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235963

Dátum: 15.12.1986

Autori: Balogh Károly, Grega Erzsébet, Urszin Eszter, Pintér Zoltán, Dombay Zsolt, Nagy József, Tasi László, Tóth István, Pásztor Károly, Tar Csaba

MPK: A01N 47/10, C07C 155/02

Značky: výroby, prostředek, herbicidní, způsob, látky, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku a způsobu výroby jeho účinné látky. Herbicidní prostředek podle vynálezu sestává z biologicky účinné látky a z pevného nosiče, s výhodou ze syntetické amorfní kyseliny křemičité nebo z minerálu silikátového typu, nebo kapalného nosiče, s výhodou z frakce minerálního bílého oleje nebo z organického rozpouštědla nemísitelného s vodou, účelně z halogenovaných nebo aromatických uhlovodíků a alespoň z jedné...

Způsob parního krakování těžkých uhlovodíků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235962

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sakamoto Takayuki, Yamaguchi Toshio, Tomita Tadayoshi, Kochi Ikuyoshi, Morita Itsuo, Murakami Yachiyo

MPK: C10G 9/16

Značky: krakování, tohoto, zařízení, provádění, způsob, způsobu, těžkých, uhlovodíku, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Je uveden způsob a zařízení pro parní krakování těžkých uhlovodíků, při němž se využívá první krakovací zóna a následná druhá krakovací zóna, přičemž do první krakovací zóny se přivádí velký tepelný tok 42 000 až 294 000 kJ/m2h pro reakci směsí obsahující těžké uhlovodíky a páru a do druhé krakovací zóny se přivádí menší tepelný tok 63 000 až 42 000 kJ/m2h. Vynálezem se předchází usazování uhlíku na vnitřní stěně trubkového reaktoru.

Způsob výroby 3-ketoandrostenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235959

Dátum: 15.12.1986

Autor: Varma Ravi Kannadikovilakom

MPK: C07J 1/00

Značky: výroby, způsob, 3-ketoandrostenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-ketoandrostanů obecného vzorce I přičemž se sloučenina obecného vzorce II nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce III v přítomnosti Lewisovy kyseliny, jako bortrifluoridetherátu, a získaná sloučenina obecného vzorce I, v němž R znamená hydroxylovou skupinu, se popřípadě dehydratuje k zavedení dvojné vazby do polohy 15,16. Vyráběné sloučeniny jsou protizánětlivě účinné a lze je používat jako léčiva.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235958

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dini Alain, Barlet Denis

MPK: A01N 47/30

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je herbicidní prostředek na bázi 1-(3,4-dichlorfenyl)-3-methyl-3-n-butylmočoviny, ve formě koncentrované vodné suspenze s obsahem této účinné látky a popřípadě zahušťovadla, smáčedla a/nebo dispergačního činidla, přičemž alespoň 95 hmotnostních % pevných částic v suspenzi má průměr menší než 20 ?m, přičemž 50 hmotnostních % má průměr menší než 7 ?m, vyznačující se tím, že obsahuje ještě 1 až 10 hmotnostních % vztaženo na...

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235957

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mildenberger Hilmar, Bieringer Hermann, Bauer Klaus, Willms Lothar, Hüttelmaier Thomas, Bürstell Helmut

MPK: A01N 47/34, A01N 47/36

Značky: výroby, způsob, regulaci, prostředek, růstu, herbicidní, složky, účinné, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek s prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam. Podle vynálezu se účinné látky obecného vzorce I připravují tím, že se sloučeniny obecného vzorce II nebo sloučeniny obecného vzorce III uvádějí v reakci se sloučeninami obecného vzorce IV.

Způsob výroby vstřebatelného, zářením sterilizovatelného, normálně tuhého polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235956

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jamiolkowski Dennis, Shalaby Shalaby Wahba

MPK: A61L 17/00, C08G 63/66

Značky: tuhého, způsob, výroby, vstřebatelného, sterilizovatelného, zářením, normálně, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vstřebatelného, zářením sterilizovatelného, normálně tuhého polymeru sestávajícího z jednotek obecného vzorce I, ve kterém G znamená zbytek dvojmocného alkoholu bez hydroxylových skupin, majícího 2 až 16 atomů uhlíku, Ph znamená fenylenový zbytek vázaný v poloze 1,2-, 1,3- nebo 1,4- a každý ze symbolů R znamená vodík nebo methylovou skupinu, vyznačující se tím, že se fenylen-bis/oxyacetát/ obecného vzorce II ve kterém R a Ph mají...

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu benzothiazin-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235955

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kardys Joseph Anthony

MPK: C07D 279/02

Značky: meziproduktu, benzothiazin-karboxamidů, výroby, přípravu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I vyznačující se tím, že se ester obecného vzorce II nechá reagovat s ekvimolárním množstvím aminu obecného vzorce III. Vyráběné sloučeniny jsou užitečné jako meziprodukty pro výrobu protizánětlivých činidel na bázi benzothiazin-karboxamidu.

Fólie s částečně acetalisovaných polyvinylalkoholů obsahující změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235954

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schaaf Hans-werner, Beckmann Rolf, Spielau Paul

MPK: C08J 5/18, B32B 27/30, B32B 17/10...

Značky: obsahující, částečně, fólie, acetalisovaných, změkčovadla, polyvinylalkoholů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fólií z částečně acetalizovaného polyvinylalkoholu, obzvláště fólií z polyvinylbutyralu. Tyto fólie obsahují jako změkčovadlo estery aromatických karboxylových kyselin, jejichž esterová komponenta má až 10 uhlíkových atomů, buď samotné, nebo jako směsi, nebo směsi těchto esterů s estery alifatických karboxylových kyselin a glykoly, hlavně s di-, tri- a tetraetylénglykolem. Tyto estery se dají zapracovávat do částečně...

Způsob výroby kopolymerů ethylenu a alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235952

Dátum: 15.12.1986

Autori: Raviola Florent, Ma Chon Jean-pierre, Hert Marius

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: kopolymerů, ethylenu, alfa-olefinů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kopolymerů ethylenu a ?-olefinů s alespoň 4 atomy uhlíku, majících objemovou hmotnost 0,905 a 0,940 g/cm3, index toku taveniny 0,2 až 2 dg/min a střední obsah ?-olefinových jednotek 1 až 8 molárních procent, jehož podstata spočívá v tom, že plynný proud přiváděný do reaktoru je tvořen ve stacionárním stavu 10 až 80 %, hmotnosti ethylenu a 20 až 90 % hmotností ?-olefinu, přičemž se použije katalytického systému obsahujícího jednak...

Způsob výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a 1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235951

Dátum: 15.12.1986

Autori: Algieri Aldo Antonio, Crenshaw Ronnie Ray

MPK: C07D 285/10

Značky: 1,1-dioxidu, výroby, způsob, 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů, 3,4-disubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a 1,1,-dioxidů, jakož i jejich netoxických, farmaceuticky vhodných solí, hydrátů, solvátů a A-oxidů, kteréžto sloučeniny jsou histaminovými H2 - antagonisty a jsou účinnými inhibitory vyměšování žaludečních kyselin u lidí a zvířat, takže jsou výhodnými léčivy pro léčení vředových onemocnění zažívacího traktu.

Způsob výroby nových aminosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235306

Dátum: 15.12.1986

Autori: Coker Geoffrey George, Findlay John William Addison

MPK: C07C 87/29, C07C 87/28, C07D 213/24...

Značky: nových, způsob, aminosloučenin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových aminosloučenin obecného vzorce I kde R1 znamená bivalentní alifatickou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku nebo jednoduchou vazbu, R2 a R3 které jsou shodné nebo rozdílné, značí vždy vodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady s dusíkem dusíkatý heterocyklický kruh obsahující 4 až 6 členů v kruhu, R4 znamená vodík, halogen, hydroxyskupinu, kyanoskupinu, acyloxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu...

Otáčecí kloub k manipulátorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 240450

Dátum: 15.12.1986

Autor: Protiva Miroslav

MPK: B25J 17/00

Značky: kloub, otáčecí, manipulátorům

Text:

...Kpome aroro, norpeóymrca aammrnue ycrponcmna, Koropue npenornpawar Bunnmmenme nopmneü npm paspune xanama. Manecrna ranme Bpamaľensnax mapa xxx Mannnyngwbpon Ha ocHoBe Bpamammeroca nopmna, c rmnpaannuecxmm npnnoaom, Ana yrnonnx nepememenmñ MeHme 360 °.(HaIeHT ľĽPDDPJPI 48 I 99). Bpamarenbxaa napaxapaxrepnayeçca TGM, qro B Kopnyce pacnonoxena OCL npamammeroca nopmnn, Ha nepumempe Koropon Haxonmwca pannansnaa K~ Hanna c...

Pánvový lis s topnými články

Načítavanie...

Číslo patentu: 240449

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jílek Jioí, Pomykáeek Josef, Protiva Miroslav

MPK: D06F 65/00

Značky: pánvový, články, topnými

Text:

...KOTopuü npâz rconmamnoñ uxanoraóapnmnoň KoHcTPYKIIm oöecneumaew ,eqgěemmxym IIOBHJĽEHIUD rc.n.,11. 063 mm ropatmx camonpećcon ymě Jmaalmm Tema, conepmamąerocn B .orxonmnem BoamxaBComacno naoópeweumo sanaqa pemaercà snem, mo B npeneqxax Bnemnm raóapnron ropmero camonpeoca pasmemaewca cncrervra perenepamm remza co onemmumm npnauaxcamia) mama cemmm caMonpecca oóopynonana remooóMemmKoM c mayMa npoxommm KaMepaNm, na maxó) nepBaa...

Zařízení na žehlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240448

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pomykáeek Josef, Protiva Miroslav, Jílek Jioí

MPK: D06F 71/28

Značky: žehlení, zařízení

Text:

...cmaumoM ÓOJILIIIEM.ycmpoücwna, npenuaeaaqeanue m IIJOPMOBaI-IEH öpmzc n auanornunmc nanemñ. 9 m mamine nsneama nocne HGJKGJIQTGJILHOTO nponeçcan Hnmieü (paconnoü iconomm, saxpexmenu. uacu-Lm na npyxmnax pacmmezma, a qaczrzam crconbasm Iro Hanpannmoxueü. B oóonx ycwpoücrnax young pacnpenenmomca HBPaBHOMBpHO no mne. Fłroön owóanancnpoBaTL cncTeMy Tpeóyxorca Jxonoamnremune Icpenaxeum mu mBeüHmc naneamü. McnonLsyeMne cpemeunz pHqaroB...

Způsob stabilizace chlorovaného polyolefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240447

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hrdý Ivan, Pomykáeek Josef, Romaouk Miroslav, Protiva Miroslav, Jílek Jioí

MPK: C08L 23/28, C09D 3/74, C08K 9/12...

Značky: chlorovaného, stabilizace, způsob, polyolefinů

Text:

...pacwsopon xnopnponaanux nonnonewmuon. B qacraocru. nonumeaue Tepuo- m cnemocwonuocmn. a Taume ynyqmenne nonesuux cnoncma. Kpoue moro. HBOÓXOÄHMO CHHBMTB crommocms nonyueuua u pacmupnrs Boa Momnocrn npnueneuua.Banana maoőpereuna cocromm B TOM. qmodu paapaőomams cnocqö cmaómnnaanmu xnopuponaunoro nonnoueàmaa. Komopun aaxonwmca B pacrnope npnqeu amom cnocoó noaaonnem BBGĽBHMB uanux nonmqecrn cwaóunmaawopon des Bpenuoro Boanencmnua na...

Termoregulátor vzduchu karburátoru motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240446

Dátum: 15.12.1986

Autori: Wimmer Zdenik, Koeeek Jan, Sláma Karel, Zemanová Marcela

MPK: F02M 31/06

Značky: vzduchu, motorů, termoregulátor, karburátoru

Text:

...Bpyunym nan anmoMaruqecnn.Paóowaer ycmpoñcmno cnenywwuu oópaaom.Hpn npomemywoqnom nonoxennn perynnpymmeñ sacnonn Bosnyx nocmynaew qepes nampydnn nonorpemoro n HenonorpeToro Bosnyxa, cmemnnaemcn B aaannom coomnomeann n sawem no nawpyóxy cmemannoro aoanyxa nocmynaem B BosxooqmcmuT 31150 .Hpn amom, Korna perynnpymmas saononxa aannmaew Kpañł une nonoxennH,TaK. qwo Mexny Heñ n ée cenmom oópaayemoa meAL,BcnenówBne TOPO. WTOŠB Heñ Bunonaenu...

Způsob bílení celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240445

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bercsényi Ondrej, Kahovcová Jitka, Kurka Ivan

MPK: D21C 9/10

Značky: bílení, celulózy, způsob

Text:

...2, ncc pacxonou auwpaxunona 0,5 K uacce uennnnoau (oópaaen 3).Heöenenym cynsmamuym uennmncay nonnepramw npennapnmen 5 noüoGpa 6 orxe Bmnnon Kncncmoñ (pacxon 0.5 B Macce nonoxna) npm meunepamype 60-70 °C, Konuenmpaumn MBGCH I 2-15 B reuenne 20 MMH omcnpamw xnnxocms nyreu ormnna nennmnoauon Maccu no Konuenwpannu 25-50, aameu Bnonñm pecmnop anmpaxnnoua (0,1-I,O om uaccu nononaa) n np 0 B 0 240445-4 nam oöpaóomuy npm meunepawype 80-IO 0 °C,...

Zařízení pro synchronní generování krokových impulsů u signálů modulovaných pulsním kódem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240444

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jokel Igor, Sýkora Anton, Minaoík Josef

MPK: G06F 1/04, G11B 5/09

Značky: impulsů, pulsním, krokových, kódem, zařízení, synchronní, modulovaných, signálu, generování

Text:

...R Bxony norzqecnoü cxemu MH. R Bxony önoxa nan ycmanoenenna cnnąasaocwm Memny BxonHu cmraanom c KOĽCBO-ĽMHyĽLGHOĚ Monynnuueñ E Tanwoau cnrnanom. Buxon nepeHoca cqemqnxa coennnen c npyrnm Bxonom xornqecxoñ CXGMH MH. Buxon KOT 0 p 0 ñ coennnen c Bxonom nepnoro Tpnmrepa, Bxon Boanpawa ROTODOTO nonnmqen R Buxony,a Buxon Tpnrrepa ~ xo Bxony nepexnmqamenLHo~ónoKnpoBoqHoro dnona, ROTOPH nmeem npyrne Bxonn nan cnrnaxa Bosapawa n cnrnaxaKOHGH...

Zařízení k zavádění kapalného vzorku do chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240443

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lorenc Josef, Iurec Ján, Bažantová Jioina

MPK: G01N 30/02

Značky: chromatografu, vzorků, kapalného, zařízení, zavádění

Text:

...mur. 3 - nonoxeHne yana no Qmr. I. nocne nepememennx aacnouxu, nnąWĚm§Uöňo§ene ysna no Qnr. I npu Bnone npoóu B K läůy.Yaen Bsona npoöu B xąnno ągü pmąmoŕbamfćonepxnm Kopnyc I. Kpumxy 2 n nonopow ŘŘ . B Kopnyce I pacnonoxen nonnon 4 snmeuwa á OTBOĽ 5 B Konoaxy. BaoAonxa 3 Bxnmqaew OCL 6. KOHLHO 7 H pyxoawxy 8. KOHBHO 7 Buuonneno c ornonmponaanoñ sepxneň noaepxaocrsm u upnKpenneno H ocn Hpm nomomn WTHĎTB 9. Mexny KOHLUOM 7 n xpumxoñ 2...

Způsob přivádění plynu pro chemické procesy srážení v plynné fázi pod nízkým tlakem v trubkovém reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240442

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smékal Otto, Hájek Vladimír, Ružieka Karel

MPK: C23C 14/00

Značky: reaktoru, trubkovém, nízkým, zařízení, procesy, způsob, fázi, plynné, tohoto, chemické, srážení, způsobu, plynů, provádění, tlakem, přivádění

Text:

...Tpyóqaworo peaKT°pa ° H°PM 35 HM ĽaBĽ°H°M Oüücüäaewca B axbnommuecxom nam m A°hT° Th 33 ü ĺĺĺ 935 » EAH STOĚ Hel BHyTpu peaxropaoro npocmpaacrna napannennxo no omaomeann K nepmawanam nas Juonnoxen pacnonomeHH.ToHKme Buuycxnne wpyón nna rason,cäaómeaane npopasamu.B npoueccax xumnqecxoro ocamnexua B naponoü Qaae non HMBKHM nanneamam wexnonnrmqecnnü ras omcacunaemcn npu nomomn BanyymnuxHacocon. Honumeuue npouaaonmmensnocwn omcacunanna...

Posunovací mechanismus drátu pro sešívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240441

Dátum: 15.12.1986

Autori: Žiška Jaroslav, Sobczak Wojciech

MPK: B42B 4/00

Značky: drátu, mechanismus, stroje, posunovací, sešívací

Text:

...ĽHXOĽQHenoomarox amoro pemenns aaxnmqaemoa, HpeHHeB 0 eF 0, B TOM, HTC Hnnnewca HGHQHHM, KaKmM oöpaaom crapuü KOHGH npoaonoum nonmen ynangmàca na conna nónaqm n cxoóooöpaaymmmx oprañoa, BeĽBWMmB nocne TOPO, Kam ewom KoHen Bunyw, Momem HOnaBaTBCH-HOBOG Haqaxo nanee, Tanme M sro pemąHue cnaaano c oqeb óonbmnmn 3 aTpaTąMM, Tax KaK npmownocmmennuo UHCOKMXHpOM 3 ñ 0 CTBGHHHX Msnepmuax B omnomenmm nepenaqm Tpeöyewcn npmnomwb B uoüownme Ana Hannna...

Zařízení pro žehlení a sušení vlhkého prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240440

Dátum: 15.12.1986

Autori: Štaudnerová Anna, Beniska Jozef, Alexy Pavol

MPK: D06F 65/10

Značky: žehlení, zařízení, vlhkého, prádla, sušení

Text:

...mmm), nepegxamaa Bona. n HETOK. c JJIQTKOM B ÓOIIBIIIOIJ oďeue axcpałmpyzomçx or KOMHBJTHOŘ memnepaTYpH E Kycm óeirm des owxemsaoro trpaucuopwepa uonamox K Imrmruąpy a des oTneJmHoro npomezyccoqaoro -paiłćxiopmepa B KaranComacno naoópememm sąąaqa pezuaewcsz rer-A, mo ycTpoíłcTBo .Uni mxamemľ z Bmcyrvumaxłzm Bçrzavznoro öemz zoomom K 3 HarpeBaLreJIBŠ HOPO In IIpI« 1 B 0.1 I,I×a-Ó 10 m-.amrązma, m JÍOTKOBOPO zcairzcaw Harrpanmnaumc...

Tryska k jemnému rozprašování kapalin, zejména pro hasicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240439

Dátum: 15.12.1986

Autor: Citovický Pavol

MPK: B05B 1/26, A62C 23/00

Značky: prístroje, kapalin, rozprašování, hasicí, jemnému, zejména, tryska

Text:

...COIIOJI n COIIOJI c Typóymsaropom. Kpoxvxe more, mm oxytzerma TOHKOPO pacnwrermn Hymna cnomme Qopcymm, cuaöme e HBCICOJIBKPIME Maxermcnnm ľtaľ-laJľal/M ľIOTOKa,KOTOPHG ducrpo 3 copsmmcs qacmnazvm rpszen. Haxonmmrvmca B pacmmnaemon marc cm.Hamm msoöpewerma HBILHBTCH paepaóomxca TexHoJxomqecm .JIGTKO narowonmemoro coma mm rouxoro pacnmermn mnnooreñ, B uacvrnocm racmunx cpencTB, W 1 TOTO, moon nocTuqL donee BHcozcoiž SĚJĚJGKTPIBHOOTH...

Hlídač nitě textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240438

Dátum: 15.12.1986

Autori: Matyašovský Ján, Jamrich Anton, Chrástová Viera, Eíž Jozef, Bezák Addej

MPK: B65H 63/02, D01H 13/14

Značky: stroje, nitě, textilního, hlídač

Text:

...cxeMoü mnm B Gnome enoncnnnoñ cMoJm. ET 01 nnwenaćmonamem HGIIOCpGJIGTBBHHO saxpemmewca B Maca-e CIeMRE nesamtcmuxo or noJIomerma. OH oóecneumaecr nmnosemrym ouemcy nnxeuna BMTI B 1460178 GWWM- Bzmmme Memamero Hanpmxezma ymerxsmaemcn ,no Mm-IYIMYIAB 3 mm Hnwenaómoxzamexb He rpeóyer yxoaxa. Ha crexcJIFIHHOM maske camorłncmuremnuü aqxžxexcw IIQOESZBOJIETOH, Kampaň npenozrspamaem aarpaanerme.Msoópewełme óoazee ,ueTauLHo IIOHCHHGTCH Ka...

Způsob výroby biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240437

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tomašovič Milan, Markusek Július, Havlík Štefan, Svitek Imrich, Staoová Aurélia

MPK: C12N 1/14

Značky: biomasy, výroby, způsob

Text:

...c nocnenymmnm omeneanem nowqenaoü óuomaccu o-r Kynmvypans 240437mi mmocrz, aHa au-open Gram Ha ompaóomauaoü zcynary~ pansaoñ mmocm Bupammsąmm Mnueimanbaue rpäóu, .aa nepBÓÍ/Í cramm COBMGGTHO c ,ząpomaramz pena Candida Bupanwsam cMeca Mnuezmanbaux a xąpoxxenoąxoóaux rpnöon.II p a »Ä e p. Crormns 50 m cymsnpntraoro npomsnoncraa ILGIIIHOIIOBH c conepmamem yPJIGBOJLOB IO r/zt, pH m 5 abseoóxommum Komqecmaom ummawensnm cozxeñ B Bane aaorà m...

Polovodičový paměťový prvek se dvěma tranzistory řízenými polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240436

Dátum: 15.12.1986

Autor: Poór Robert

MPK: G11C 11/40

Značky: řízenými, polovodičový, paměťový, dvěma, tranzistory, prvek, polem

Text:

...peumewca ram, zrno emcocmČ 2 n C 2 x or saraopa rpauccpepnoro m sapąmłoro rpaneucwopon nomumqamrca c HIHHG nepeaam onen. Peayaxmnpymuee noporonoe Hanpmzeme .aapmmoro wpanancwopa .Iamm Mew peaynsmnpymxmmn noporonunm Hanpsnzcezmmvm IIJBHCIĎGDHOPO mpanancwopa 13 cocwoa 31 m I mm O. Hepmm anerctrpon yqacmrca GTOK/HGTOK rpancqnpnoro mpanancwopa cnaaau nenoopencwnenao o paapmmoü 111111110171.Peaamsaxum 069 m emocweü C 2 n C 2 x nponsnomrca npn...

Způsob výroby koncentrovaného roztoku hydroxidu alkalického kovu a chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240435

Dátum: 15.12.1986

Autori: Marek Miroslav, Nádvorník Róbert, Pátková Marta, Mikulcová Dagmar, Tolman Jioí, Procházka Karel

MPK: C25B 1/46

Značky: alkalického, chlóru, způsob, roztoku, hydroxidů, výroby, koncentrovaného

Text:

...B aHoJmTe 4,3-5,3 Mom/JI n BHaTíGIíIdH pH anomra 1,5-2,5.Baxexrpoms BBJUT npn Temneparypě 90 °C. B uponecce anemrpoamaa anomzrr rmpicyampyer qepes emcocn, uze- OH noHacumaerca XIIODEJLOM menormoro nemame. n nomuacmemca.Im neumemm BHCOROKOHIIGHTDIDOBGHHOPO pacmBopa mnpooxn cm menotmoro meraJrJra HGIIOGDBJIOTBGHHO B anexrpomaêpe Ka 240435Tomu uoxmmunam a npouecce suewrpomsa paGTBODOM menoqn c KOHHGHTDQIUAGÍ 700-750 r/JI. HDOTOK aHoJmTa zapas 1...

Lis, zejména žehlicí, fixovací nebo lepicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240434

Dátum: 15.12.1986

Autor: Káš Jan

MPK: D06F 71/06, D06F 71/00

Značky: fixovací, žehlicí, lepicí, zejména

Text:

...qewnpexxuapnnpnym nepenaqy c nemam menami. eB come (pasu eazcpumm, ROPJIS. Bepmaa nonynma nema Ha mmieił nonynme, Icpzusomnu n Bwopoe. ceaeunammee aseno qenrpexàzapnpaoñ nepenaqn Haxommcs B IDKÓJMBĽTGJLBHOM KoneHHo-puqamiom IIOJIORGHE-4 H TEIOKG BT TPJZI HOGJIGĽOBaTSJILHO HOJIRJIEĚGHHHX BĚBGHEH KOPOMHCJIO,BTOPOG CBHBHBHDHJGG BBGHO II IIGPBOG cmaxzaamee BBSHO.B (Ease npeccoBaHm npmxomea eure 011 MB Irpmaon, H 0 snempomexąHmecmxñ, qepes mary...

Vstřikovací jednotka licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240433

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kostiha František, Studnický Július, Novák Jan

MPK: B29C 45/74

Značky: vstřikovací, licích, jednotka, strojů

Text:

...paóowu ysna Bnpucxa, T.e. nas ocy MGCTBÄGHMH KpBHR PO COOCHOFO COSRMHGHMH BCBX GTO y 3 HOB, on nonmen BHHOĽH TOH B BMĽB Komnaxmnoro ćnoxa , conepmamero Bce nonBMxHue ne aíh Mammnu.Ema yĽOBĽeTBOpeHMH TBKMX BHCOKMX Tpeóonanuñ, Bce Bàmeyxa 3 aHHue MBOÓPGTGHMH XapaKTepMaymTcH Bucoxoñ 3 ampaToñ Mame PHQHOB. ĽBÄGG, HpKBOĽ KHK COCTaBHâH ÉECTL ysna BHPHCKQ BHHQÄ~HHGTCH BĽGCB B BMĽG cneunanLHoñ KOHCTpyKuMM, T.e. HeaosmomHO nonL 3 oBáTLcH...

Vlhku vzdorná vlnitá lepenka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240432

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tupý Miloslav, Magvaši Štefan, Bajús Martin, Kurtiš Lubomar, Deeík Robert

MPK: B32B 29/00, D21H 1/04

Značky: lepenka, vlhku, vzdorná, vlnitá

Text:

...xaproHa,conepmamaronennmnoay, cnnsymmee n xnaryaar, Kneenon nnenun, pacuonomeuuon uexuy cnuaun Kapmuna n dyuaru, conepmamen monuBuamnonun cnupr, nnnunnnunauerarnym uucuapcum u sony. Coruacno swouy usoópereanm. B xauecmaa cnnaymuero cnon roçpupnnasaoro RBPTDHB conepnar cuócb eH 0 no-®bpuanbnerunaoü peaoubaon cuonu H nonunuuunonuro cnnpra-4 nn nonunnunnanerara. a KHGBBBH nnanxa coneptur nunnnuHunonun onupr, nonnnnaunanemar mna eaon 0-®opuan...

Způsob katalytické dehydrogenace ethylbenzonu v styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240431

Dátum: 15.12.1986

Autori: Horoák Dušan, Šimůnek Jaroslav, Ferianec Ivan

MPK: C07C 15/46

Značky: způsob, dehydrogenace, styrenu, ethylbenzonu, katalytické

Text:

...°C npornm 6 B 0 °C.npncmenenm npenpameana 50 (eu npnep I). a npn cweneau npenpamenna 70-75 reunepawypa neperperoro napa. -0 nHano.npn.npuueaeHnn napa, aarperoro donee qem no 680 ~ 700 °C,.6 yner ynennwnnarsca neperpen xonranmnoro rasa nepen nmopoñ cmynensn xernnpnponaana, Tax KGK noBepxuocmLrennoo 6 mena.- nocwoanaaa Bennqnna, B cnasn c qeu Konnqecwno nonnonnunro wanna x nepàoñ crynesn dynew nąnocrarounu. C yqerou nsnoxeanoro creneas...

Mnohokanálový přepínač analogových signálů s řiditelnou diferenciální zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240430

Dátum: 15.12.1986

Autor: Cesnek Ján

MPK: H03K 17/60

Značky: řiditelnou, signálu, mnohokanálový, vazbou, zpětnou, analogových, přepínač, diferenciální

Text:

...conepxnw B Kamnom Kauane Knmqenue anemeumu I, Bxonn 2 Koropux annammca Bxonamn. ycwpoücrna, a Buxonu 3 coennaeau co Bxonom 4 óyäepaoro ycnnnwena 5, Buxon 6 óyçepaoro ycuąnmenn 5 coennaeu c BLQĽOJIOM yCTpOÍÍICTBa n qepea ynpaBJxaeMuü łaCTOTOSBBHCMNLHĚ awteamamop 7 c nepnu Bxoom 8 cpaBanBammero.ycnnnrena 9, Bropoü Bxon I 0 cpanannammero ycnnnmena 9 qepea BcnoMOPQTBĽBHHG Knmqu II coennaea co Bxbnamm ycrpoücrna coomsewcmneaao, a Buxon I 2 qepes...