Archív za 1986 rok

Strana 129

Jílovinová složka pro keramickou hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231690

Dátum: 01.05.1986

Autori: Thýn Jaromír, Jacura Vladimír, Rambousek Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: složka, keramickou, jílovinová, hmotu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jílovité složky pro keramickou hmotu vhodnou pro výrobu technické, elektrotechnické, popřípadě užitkové keramiky, zejména větších rozměrů obsahujících 20 až 39 hmotnostních % kaolinového a/nebo mineralizovaného kysličníku hlinitého /Al203/ popřípadě nahrazeného zčásti křemičitou a/nebo mullitickou a/nebo zinkoničitou složkou, se živcovým a/nebo znělcovým tavivem. Podstatou vynálezu je, že 32 až 45 hmotnostních % jílovinové...

Jílovinová složka pro keramickou hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231689

Dátum: 01.05.1986

Autori: Thýn Jaromír, Jacura Vladimír, Rambousek Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: složka, hmotu, jílovinová, keramickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jí1ovité složky pro keramickou hmotu vhodnou pro výrobky technické, elektrotechnické, popřípadě užitkové keramiky, zejména větších rozměrů obsahujících 39,1 až 49 hmotnostních % kalcinovaného a/nebo mineralizovaného kysličníku hlinitého /Al203/ popřípadě nahrazeného zčásti křemičitou a/nebo mullitickou a/nebo zirkoničitou složkou, se živcovým a/nebo znělcovým tavivem. Podstatou vynálezu je, že: 24 až 31,9 hmotnostních %...

Způsob předúpravy uhlovodíkové suroviny pro zpracování pyrolýzou rozpouštědlovou extrakcí aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231688

Dátum: 01.05.1986

Autori: Svoboda Jiří, Vitvar Milan, Kvapil Zdeněk, Marek Miloš, Eckert Egon, Oháňka Vlastimil, Schöngut Jiří, Černý Jaroslav

MPK: C07C 7/10, C10G 55/04

Značky: aromatických, předúpravy, suroviny, extrakci, pyrolýzou, způsob, rozpouštědlovou, zpracování, uhlovodíku, uhlovodíkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předúpravy uhlovodíkové suroviny spočívající v extrakci aromatických uhlovodíků kapalným rozpouštědlem, při němž se ropná trakce vroucí v rozmezí 250 až 550 °C extrahuje směsi rozpouštědel o složení 50 až 99,9 % hmot. metanolu, 0,05 až 50 % hmot. isobutanolu a 0 05 až 20 % hmot. vody při teplotě 20 až 55 °C, atmosférickém tlaku a hmotnostním poměru rozpouštědla k surovině 0,5 až 6, a rafinát se vypírá vodou. Takto...

Fermentační zařízení k množení mikrobiální kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 231687

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hořavová Pavla, Hála Slavomír, Šimon Vladimír

MPK: C12M 1/12

Značky: fermentační, zařízení, kultury, množení, mikrobiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k množení mikróbů obtížně rostoucích v tekutém ku1tivačním médiu. Množení těchto mikróbů se dosahuje na polopropustné membráně a v difuzátu ve fermentačním zařízení, skládajícího se z nádoby ve tvaru válce s víky a z dialyzačních trubic které lze nahradit celofánovými řasenými střevy. Dialyzační trubice nebo celofánová řasená střeva se plní kultivačním médiem a nádoba difuzátem. Vynález může být využít ve veterinárním lékařství.

Spôsob prípravy 4-O-metyl-D-glukoróno-D-xylánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231686

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ebringerová Anna, Toman Rudolf

MPK: C07H 1/08

Značky: 4-o-metyl-d-glukoróno-d-xylánov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 4-0-metyl-D-glukoróno-D-xylánov. Podstata prípravy spočíva v tom, že z delignifikovaných pilín listnatých drevín sa po odstránení kontaminujúcich polysacharidov použitím 1 až 5 % vodného roztoku hydroxidu amónneho extrahujú D-xylány v dvoch následných exstrakčných stupňoch 3 až 8 a 10 až 18 % vodnými roztokmi hydroxiddu sodného alebo 3 až 12 % a 15 až 24 % vodnými roztokmi hydroxidu draselného pri teplote 15 až...

Ovládací zařízení navijáku shrnovacího štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231685

Dátum: 01.05.1986

Autor: Ledida Mikuláš

MPK: B66C 13/50

Značky: navijáku, shrnovacího, zařízení, ovládací, štítu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládáni navijáku shrnovacího štítu používaného pro přemisťování sypkých materiálů. Vynález se týká záložního zařízení k ovládání shrnovacího štítu v případě porušení ovládacího vodiče vpleteného do tažného lana. Hřídel lanového bubnu je opatřen šroubením s vypínací maticí opatřenou sběračem proudu, spojeným vedením s budicím vinutím elektromagnetické spojky. Proti sběrači proudu je umístěna kontaktní lišta,...

Fluidický oscilátor s obtékaným tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231684

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: F15C 3/16

Značky: oscilátor, obtékaným, tělesem, fluidický

Zhrnutie / Anotácia:

U oscilátorů pracujících s tekutinou a založených na generaci periodických změn v tekutině při obtékaní tělesa umístěného v kanálu se řeší otázka zlepšení kvality generovaného signálu, zejména zvětšení odstupu od šumu vznikajícího při turbulentním proudění. Dosahuje se toho zavedením zpětné vazby z odtokové hrany tělesa dutinou v tělese do trysek umístěných na bocích tělesa. Těleso má za svým odtokovým koncem deflektor, přičemž v odtokové části...

Obvod pro vyhodnocení poruchových signálů procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231683

Dátum: 01.05.1986

Autor: Janda Petr

MPK: G06F 11/08

Značky: signálu, vyhodnocení, procesoru, poruchových, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Řeší problém vyhodnocení poruchových signálů mikroprogramem řízeného procesoru a zjištění posloupnosti vzniku poruch. Zapojení využívá tří registrů poruch, do nichž se zaznamenávají poruchové signály v různých fázích zpracování mikroinstrukce. Vyhodnocení součtových signálů jednotlivých registrů poruch umožňuje blokovat výměnu mikroinstrukce a rozhodnout o možnosti opakování mikroinstrukce.

Zapojení pro automatické vyhodnocení rezonančního kmitočtu reproduktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231682

Dátum: 01.05.1986

Autori: Škoda Zdeněk, Kosek Josef

MPK: H03H 9/00

Značky: vyhodnocení, automatické, rezonančního, reproduktoru, kmitočtu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro automatické vyhodnocování rezonančního kmitočtu reproduktorů. Při připojení reproduktoru se soustava zesilovač - reproduktor rozkmitá na rezonančním kmitočtu, který lze po uplynutí prodlevy nutné pro ustálení kmitů automaticky vyhodnotit vhodným měřičem kmitočtu. Po odpojení reproduktoru se smyčka kladné zpětné vazby rozpojí a soustava se vrátí do klidového stavu.

Způsob fixace adhezní vrstvy u plošného drátového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231681

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vilím Jindřich, Vavroch Vladimír, Langer Ivan, Zeman Miloš

MPK: H05K 3/00

Značky: vrstvy, spoje, drátového, fixace, způsob, adhezní, plošného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit fixaci adhezní vrstvy u plošného drátového spoje na vrstvené dielektrikum. Adhezní vrstva je asymetricky ovrstvená, předimpregnovaná skelná tkanina s epoxikaučukovou adhezní hmotou, určenou k zakotvení drátů plošného drátového spoje. Vlastnosti této adhezní vrstvy jsou iniciovatelné tepelnou energií. Fixace adhezní vrstvy na vrstvené dielektrikum se dosáhne tím, že adhezní vrstva se lokálně předehřeje na 60 až 130 °C...

Spôsob kontinuálnej výroby metakrylonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231680

Dátum: 01.05.1986

Autori: Macho Vendelín, Kieser Hartmut, Seeboth Helmuth, Kavala Miroslav, Polievka Milan, Freiberg Jürgen

MPK: C07C 121/32

Značky: výroby, spôsob, metakrylonitrilu, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba metakrylonitrilu sa uskutočňuje amonoxidáciou aspoň jednej kyslíkatej organickej zlúčeniny C4 alebo C8 (terc-butylalkohol, izobutyl-terc-butyléter, diizobutyléter), prípadne spolu s izobuténom alebo aj diizobuténmi pri teplote 250 až 550 °C, spravidla za prítomnosti vodnej pary alebo interného plynu. Katalyzátorom sú viaczložkové heterogénne katalyzátory hlavne na báze molybdénu, bizmutu, železa, napr. typu Moa Bib Fec XdOf, kde x môže...

Způsob reaktivace bimetalického platinorheniového reformovacího katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231679

Dátum: 01.05.1986

Autori: Švajgl Oldřich, Urban Ivan

MPK: B01J 23/90

Značky: reformovacího, bimetalického, platinorheniového, reaktivace, katalyzátoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob obnovení aktivity bimetalického katalyzátoru reformovacího zaneseného částečně polymerními a kondenzačními produkty při reformování benzinů, zvláště při středních nebo nižších tlacích, redukční reaktivací vodíkatým plynem při zvýšeném tlaku a teplotách.

Zapojení kapalinokružného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231678

Dátum: 01.05.1986

Autori: Houšť Vladimír, Mikolášek František

MPK: F04C 19/00

Značky: stroje, kapalinokružného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení hospodárnosti provozu kapalinokružného stroje pracujícího jako vývěva a zapojeného v cirkulačním okruhu pracovní kapaliny. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že za oběhovým čerpadlem (6) cirkulačního okruhu (4) jsou za sebou zapojeny postupně přepouštěcí ventil (7) a směšovač (9) s připojeným přívodem (10) čerstvé pracovní kapaliny. Ke směšovači (9) je připojeno čidlo (11) tlaku kapalinokružného stroje.

Způsob úpravy výchozích polotovarů mnohovláknových supravodivých vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231677

Dátum: 01.05.1986

Autori: Cesnak Ladislav, Klabík Václav

MPK: H01B 12/00

Značky: vodičů, polotovarů, úpravy, supravodivých, mnohovláknových, výchozích, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy výchozích polotovarů mnohovláknových supravodivých vodičů Nb3Sn určených k výrobě supravodivých magnetů s vysokými parametry, zejména pro oblast magnetických indukcí nad 8 T. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se niobová trubka, jejíž tloušťka stěny činí 0,05 až 0,3 jejího průměru, vyplní cínovým bronzem nebo čistou mědí. Objemový podíl niobové trubky s výplní činí 20 až 50 % objemových průřezu matrice.

Zařízení pro uchycení obslužné plošiny na kočku nebo výložník u věžového jeřábu s vodorovným výložníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231676

Dátum: 01.05.1986

Autor: Mikloš Cyril

MPK: B66C 13/54

Značky: obslužné, věžového, uchycení, kočku, vodorovným, výložníkem, výložník, jeřábu, plošiny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obslužné plošiny pro kočku a výložník věžového jeřábu s vodorovným výložníkem a řeší zařízení pro uchycení obslužné plošiny buď ke kočce nebo k patní části výložníku. Zařízení obsahuje spojovací táhlo a dvouramennou páku kloubově připevněné ke svislým sloupkům části výložníku a dále spojovací díl kloubově připevněný k rámu obslužné plošiny. Dále obsahuje nastavovací a opěrný šroub pro ustavení obslužné plošiny do přesné polohy...

Způsob úpravy krmiva obsahujícího rostlinné bílkoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231675

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kodet Josef, Bastl Vladimír, Lakota Vladimír, David František

MPK: A23K 1/14

Značky: rostlinné, bílkoviny, úpravy, obsahujícího, způsob, krmiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší lepší využitelnost dusíkatých látek v krmivu pro monogastrální zvířata, které obsahuje rostlinné bílkoviny, čímž přispívá jednak k rozšíření využívání rostlinných bílkovin i u tohoto druhu zvířat jednak k úsporám krmiv vzhledem k přírůstkům na živé hmotnosti těchto zvířat. Krmiva u kterých jako jedna složka obsahující rostlinné bílkoviny je představována aplikací až 20 % pšeničného lepku a jejichž přírodní aminokyseliny, kteří...

Vstřikovač s elektrohydraulickým ovládáním dodávky paliva do motorů, zejména naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231674

Dátum: 01.05.1986

Autor: Buchal Jiří

MPK: F02M 51/06

Značky: motorů, vstřikovač, dodávky, ovládáním, elektrohydraulickým, zejména, naftových, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukce vstřikovače umožňujícího provádět změny hodnot vstřikovacích tlaků, vstřikované dávky a změny počátku dopravy paliva do motorů. Podstata vynálezu je že výtlačný válec hydraulického multiplikátoru je opatřen přepouštěcím zápichem a výtlačným zápichem a výtlačný píst má proveden pomocný zápich do něhož ústí přepouštěcí otvor, přičemž vzdálenost funkční hrany výtlačného pístu od čelní hrany je rovna vzdálenosti...

Kontrolní zařízení obrysu a hmotnosti paletových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231673

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tlučhoř Stanislav

MPK: B65G 43/08, B65G 63/00

Značky: zařízení, paletových, jednotek, obrysu, kontrolní, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolní zařízení obrysu a hmotnosti paletových jednotek je určeno pro příjmové a expediční linky skladů vybavených automatizovanými zakladači. Řeší kontrolu správnosti ložení palet, překročení maximálně povolené hmotnosti paletové jednotky a průchodnosti podélných nabíracích otvorů v paletě pro vidlice automatizovaného zakladače. Průchodnost nabíracích otvorů pro vidlice automatizovaného zakladače je podle vynálezu kontrolována sklopnými...

Zařízení k magnetické úpravě směsi roztoků krystalických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231672

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kraft František

MPK: C02F 1/48

Značky: úpravě, krystalických, zařízení, magnetické, látek, směsi, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k magnetické úpravě směsi roztoků krystalických látek podle AO č. 184 578, jehož podstata spočívá v tom, že aktivní magnetický prostor je vytvořen permanentními toroidními magnety s magnetickými póly na čelech a jednotlivé toroidy jsou uloženy tak, že jsou k sobě navzájem otočeny souhlasnými póly.

Zařízení pro ovládání děrovače vytlačovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231671

Dátum: 01.05.1986

Autori: Korelus Ladislav, Kašpar Václav, Hajducki Ladislav, Kucharčík Leoš

MPK: B30B 15/02

Značky: ovládání, vytlačovacích, lisů, děrovače, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení celkové síly vytlačovacího lisu a podstatně snižuje energetické ztráty při vlastním vytlačování. Na jednom z táhel je uspořádán snímač síly, jehož vstup je spojovacím vedením spojen s ovládacím elementem přepouštěcího ventilu. Vstup přepouštěcího ventilu je spojovacím potrubím připojen k přepouštěcímu kanálku děrovacího válče a výstup odpadním potrubím k nádrži.

Zařízení pro zjišťování polohy pojízdné části jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231670

Dátum: 01.05.1986

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: B66C 9/16

Značky: polohy, jeřábu, zjišťování, částí, zařízení, pojízdné

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro zjišťování polohy pojízdné části jeřábu například jeřábového mostu nebo jeřábové kočky, na její jízdní dráze za pomoci kódu, tvořen ho soustavou kódovacích značek, seřazených do řádků, rovnoběžných s jízdní dráhou a snímaných čidly, upevněnými na pojízdné části. Vynález řeší problém zdokonalení kódovacího systému tak, že alespoň jeden řádek obsahuje sériové kódovací značky a ostatní řádky obsahují paralelní...

Zásobník pro seřizování tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231669

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bílek Vilém, Němec Mojmír, Beneš Milan

MPK: B25H 1/06

Značky: seřizování, tyčí, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zásobník pro seřazováni tyčí, používaný zejména k automatickému naplňování zaváděcí dráhy, umístěné u stroje pro obrábění nebo dělení tyčí a trubek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyče ležící na volně prověšených řetězech jsou vynášeny do zaváděcí dráhy zmenšováním průvěsu těchto řetězů. Průvěs se zmenšuje tahem přímočarých motorů.

Vznětový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231668

Dátum: 01.05.1986

Autor: Indra Jaromír

MPK: F02B 19/18

Značky: vznětový, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vznětových motorů. Vynález řeší problém zlepšení tvoření a spalování směsi u vznětového motoru se spalovací komorou umístěnou v hlavě motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ke konci komprese postupně přiškrcuje vstup komprimovaného vzduchu, z hlavního spalovacího prostoru do spalovací komory centrálním otvorem trysky a stále více se zesiluje proud vzduchu, vedený do spalovací komory nejméně jedním šikmým kanálem,...

Speciální vyvrtávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231667

Dátum: 01.05.1986

Autori: Odehnal Ladislav, Kupský Miroslav

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávací, speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém provedení vyvrtávací tyče, vhodné zejména na obrábění nábojů kol, u nichž se vyskytuje zápich s přesnou vzdálenosti od čelní plochy. V tělese vyvrtávací tyče je uložena axiálně stavitelná pinola, v níž je kolmo na její osu uloženo šoupátko s prvním nožem. Do šikmých drážek šoupátka zasahují šikmé drážky, upravené na konci táhla, které je opačným koncem napojeno na nezakreslený pracovní válec. V tělese pinoly je uchycen...

Odlučovač nečistot ze vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231666

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vacovský Luboš, Marek Vladislav, Žampach Jiří, Kadrle Jaroslav

MPK: B01D 45/18

Značky: nečistot, odlučovač, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač nečistot ze vzdušin, sestávající z tlakové nádoby a v ní uspořádaných cyklonů s tangenciálními vstupy znečištěné vzdušiny. Na cyklonu je v místě spojení odlučovací komory se separační částí upravena příruba pro jeho uchycení na spodní mezistěnu odlučovače. Výstupní trubka cyklonu má jeden konec umístěn v horní části prostoru separační části a druhý konec je zasunutý do odváděcí trubky, která vyúsťuje ve výstupním prostoru odlučovače.

Zapojení k ovládání chladicího ventilátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231665

Dátum: 01.05.1986

Autor: Schwaller Ivo

MPK: F01P 7/00

Značky: motorů, ovládání, chladicího, ventilátoru, zapojení, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém zajištění činnosti chladícího ventilátoru, který je použít nejen ke chlazení motoru, ale i pro chlazení plnícího vzduchu, nebo kondenzátoru klimatizační soustavy, případně obojího, kdykoliv alespoň jedna ze sledovaných veličin přesáhne danou hodnotu a to bez ohledu na okamžité hodnoty zbývajících veličin. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že paralelně ke spínači...

Přídavné zařízení lanových jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231664

Dátum: 01.05.1986

Autor: Havlas Stanislav

MPK: B66C 17/26

Značky: jeřábu, zařízení, přídavné, lanových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší minimalizaci hluchého prostoru pod lanovým jeřábem. Lano (4) je vedeno z bubnu (7) převáděcími kladkami (18) a kladkami závěsné kladnice mezi tím je umístěná horizontální vodicí dráha (10) pro posuvný vozík (14) se samostatným pohonem (15) a s vychylovacími kladkami (9) Nad horizontální vodicí dráhou (10) je lano (4) vedeno nad sebou umístěnými naváděcími kladkami (6), vodícími kladkami (17) a stabilizačními kladkami (8).

Roztok pro měření tloušťky slitinového povlaku nikl-železo na podkladu z oceli, mědi a jejích slitin elektrolytickým odleptáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231663

Dátum: 01.05.1986

Autori: Zmeškal Josef, Trojan Václav, Svačina Oldřich, Řehák Antonín, Čapoun Karel

MPK: G01N 33/20, C25F 5/00

Značky: povlaků, mědi, slitin, slitinového, roztok, jejich, tloušťky, odleptáním, podkladů, nikl-železo, elektrolytickým, oceli, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Měření tloušťky slitinových povlaků nikl-železo vyloučených galvanicky na oceli, mědi a jejich slitinách coulometrickou metodou umožňuje roztok, který obsahuje v 1 l 400 až 600 g dusičnanu amonného a 40 až 55 g rhodanidu amonného. Pro povlaky s větším obsahem železa ve slitině nebo měřené po delší době od vyloučení je, výhodné přidat k roztoku dále neionogenní tenzid s malou pěnivostí, jako je například směs vznikající etylenoxidací kalafuny, v...

Vložka pro potlačení sacího účinku při vypouštění spojitých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 231662

Dátum: 01.05.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: B01J 4/00

Značky: nádob, sacího, spojitých, účinků, vložka, vypouštění, potlačení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vložky pro potlačování sacího účinku při vypouštění spojitých nádob, která je tvořena pravoúhle zahnutou trubkou opatřenou horní a dolní přírubou, svislá část trubky je opatřena jedním či více otvory a vodorovná část jedním vykapávacím otvorem. Trubka je umístěna v plášti, který je ve spodní části opatřen odvodní trubkou zakončenou odvodní přírubou. Vložka podle vynálezu se připojuje k vypouštěcímu hrdlu technologické nádoby a...

Ústrojí pro nastavení a udržování konstantní vzduchové mezery mezi akční částí a reakční částí jednostranného lineárního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231661

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kuhn Jan

MPK: H02K 41/02, B65G 35/06

Značky: ústrojí, nastavení, částí, reakční, jednostranného, lineárního, mezery, akční, vzduchové, konstantní, motorů, udržování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ústrojí pro nastavení a udržování konstantní vzduchové mezery mezi akční částí jednostranného lineárního motoru řeší problematiku spolehlivého provozu kolejových vozidel poháněných tímto motorem. Pro účel nastavení a udržování vzduchové mezery je reakční část motoru, zavěšená ke kolejovému vozidlu, přitlačována ke kladkám jež vyčnívají v hnacím úseku nad akční částo o tloušťku vzduchové mezery. Pro zajištění spolehlivé činnosti je před...

Způsob imobilizace ligátu pro saturační analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231660

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vodrážka Zdeněk, Matoušek Josef, Rauch Pavel, Marek Miroslav, Rybaříková Ludmila

MPK: C12N 11/14

Značky: analýzu, saturační, imobilizace, ligátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že ligát imobilizuje prostřednictvím koordinační vazby na nosný materiál aktivovaný hydroxidy kovů vytvářejících koordinační vazby. Jako nosný materiál se používá porézní sklo, případně skleněné destičky nebo tyčinky s povrchem upraveným působením kyseliny nebo alkálií nebo upraveny pouhým zdrsněním popř. zbroušením. Vlastní separace volného a vázaného, ligantu spočívá v případě nosiče o malých částicích v sedimentaci...

Paletové manipulační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231659

Dátum: 01.05.1986

Autori: Horáček Jiří, Mergl Zdeněk, Nesvadba Břetislav

MPK: B65G 61/00

Značky: manipulační, paletové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Dosavadní způsob uchopování manipulačních jednotek při závěsné manipulací jsou náročné na ruční práci vazače. Vyjímečně se používá manipulace s břemeny pomoci uchopovacího zařízení ovládaného elektricky hydraulicky nebo mechanicky, které je však složité a náročné na práci jeřábníka. U dosud známých zařízení pro bezvazačovou manipulaci s paletami je rám závěsného zařízení s hákovým úchyty volně položen na prodloužených nohách palety, hákové...

Zariadenie na snímanie spodnej površky kmeňov na manipulačných linkách drevoskladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231658

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: G01B 7/12

Značky: kmeňov, zariadenie, drevoskladov, manipulačných, snímanie, spodnej, linkách, površky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti meracej techniky pri spracovaní kmeňov stromov a týka sa snímania spodnej površky kmeňov dopravovaných na dopravníkoch bez prerušenia. Účelom vynálezu ja bezdotykové snímanie spodnej površky kmeňa pri jeho pohybe na reťazovom alebo inom dopravníku, pričom nadobúdacie náklady sú nižšie a zariadenie sa zavedie rýchle bez podstatnej prestavby manipulačných liniek. Zariadenie taktiež umožňuje merať krivosť kmeňa. Uvedeného...

Indikátor správného nastavení vícenástrojové revolverové hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231657

Dátum: 01.05.1986

Autor: Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 15/00

Značky: hlavy, indikátor, revolverové, správného, nastavení, vícenástrojové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém správného nastavení vícenástrojové revolverové, zvláště vrtací a závitovací hlavy při provádění otvorů s hloubkovou toleranci, která je menší, než je tolerance polohy výchozího obrysu opracovávané součásti. Indikátor tvoří tykadlo, opatřené vyměnitelným dorazem a na vnitřním konci nákružkem, uloženým v osazené části středního pouzdra, spojeného s předním pouzdrem a se zadním pouzdrem otočné části revolverové hlavy, na jejíž...

Enzymové katalyzátory pro biotransformace a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231656

Dátum: 01.05.1986

Autori: Krumphanzl Vladimír, Jirků Vladimír, Čulík Karel, Bárta Miroslav, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: jejich, enzymové, výroby, katalyzátory, biotransformace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká enzymových katalyzátorů pro biotransformace na bázi imobilizovaných enzymů mikrobiálního, živočišného a rostlinného původu a způsobu jejich výroby. Enzymové katalyzátory získané postupem podle vynálezu sestávají z různých enzimů o různé čistotě, s výhodou technických nebo surových enzymových preparátů, nesoucí zejména hydrolázovou, izomerázovou, lyázovou nebo racemázovou aktivitu, které jsou imobilizovány chemicky reaktivním...

Pracovní revolverová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231655

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pavlík Miroslav, Harašta Petr, Skoupý Ferdinand

MPK: B23Q 39/00

Značky: revolverová, jednotka, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém automatického přestavování ovládacích prvků zejména pro vrtací operace s hloubkovou toleranci od obrysu součásti. V upínacích drážkách revolverové hlavy je uloženo upínací osazení odpruženého zpevňovacího táhla napojeného na jednu stranu oboustranné pístnice klinovacího válce. Druhá strana pístnice nese narážky klinových spínačů. Na bocích jsou suvně uloženy unášeče přesuvných dorazů vícedotykových spínačů pracovního cyklu....

Způsob výroby hydrochloridu a-L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231654

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jakešová Ludmila, Němeček Oldřich, Ferenc Milan, Hrubý Milan, Körbl Jiří, Jančik Fedir, Michalský Jiří, Havel Karel

MPK: C07C 103/52, A23L 1/236

Značky: výroby, způsob, hydrochloridu, a-l-aspartyl-l-fenylalaninmethylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Z kyselého (HCl) vodně-methanolického roztoku po katalytickém hydrogenolytickém odštěpení chránící benzyloxykarbonylové skupiny ze směsi ? - a ?-N-benzyloxykarbonyl-L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesterů se přivede žádány hydrochlorid ? - L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesteru ke krystalizaci přídavkem látek, zvyšujících koncentraci chloridových iontů, s výhodou chloridu sodného.

Způsob výroby krystalického fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231653

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hilbert Otakar, Kubec Karel, Pešek Milan, Benda Antonín, Čulík Karel

MPK: C12P 1/02

Značky: fungicidinu, výroby, krystalického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalického fungicidinu z vyfermentované půdy po skončení kultivaci produkčního mikroorganismu Streptomyces noursei. Vyfermentovaná půda se zředí 0,5 až 5 objemy vody při zvýšené teplotě, kapalný podíl se oddělí a pevný podíl se vysuší na obsah vody 1 až 10 %, promyje organickým rozpouštědlem, ve kterém se fungicidin nerozpouští. Fungicidin se z předčištěného pevného podílu extrahuje methanolem načež se...

Způsob izolace antibiotik penicilinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 231652

Dátum: 01.05.1986

Autori: Okánik Boris, Čulík Karel, Bulla Ján, Benda Antonín, Žemla Dušan

MPK: C12P 37/00

Značky: izolace, penicilinové, způsob, řady, antibiotik

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace antibiotik penicilinové řady z fermentačních půd po ukončení kultivaci produkčního mikroorganismu, zejména Penicillium chrysogenum. Působením sodné soli kyseliny dibutylnaftalensulfonové se z půdy vyloučí balastní látky, které se při hodnotách pH 4,0 až 5,0 a po přídavku aktivního uhlí odstraní filtrací. Z filtrátu se při teplotách - 10 až + 10 °C úpravou pH na hodnotu 1,0 až 2,0 vyloučí antibiotikum ve formě...

Způsob výroby prednisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231651

Dátum: 01.05.1986

Autori: Čapek Alois, Tadra Milan, Hanč Oldřich

MPK: C12P 33/04

Značky: způsob, prednisonu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby prednisonu mikrobiální dehydrogenací kortizonu enzymovým systémem mikroorganismu Mycobacterium flavum v organickém rozpouštědle mísitelném s vodou.