Archív za 1986 rok

Strana 128

Stavebnicová upínacia zostava najmä pre technologické pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 227930

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tököli Pavol, Tóth Imrich

Značky: pracoviská, zostava, stavebnicová, najmä, upínacia, technologické

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je stavebnicová upínacia zostava a najm( pre technologické pracoviská, kde sa rieši sledovanie upínacej sily p(sobiacej na obrobok jej riadenia a ovplyvňovania technologického procesu. Stavebnicová upínacia zostava podľa vynálezu je vytvorená zo základných polohovacích, upínacích a ovládacích prvkov a obrobku a obsahuje ďalej aspoň jedno meracie zariadenie upínacej sily, opatrené signalizačným prvkom velkosti upínacej sily...

Šesťstupňová planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227929

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vnuk Jozef, Valová Alžbeta

Značky: planetová, šesťstupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Šesťstupňová planétová prevodovka, s piatimi stupňami vpred, a jedným stupňom vzad a s radením prevodových stupňov trecími radiacimi prvkami, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z troch planétových radov /11, 21, 31/, pozostávajúcich z centrálnych kolies /12, 22, 32/ satelitov /14, 24, 34/ a korunových kolies /13, 23, 33/, pričom so vstupným hriadeľom /1/ prevodovky je spojené buď pomocou raditeľnej trecej spojky /2/ korunové koleso /13/ prvého...

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 227928

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jakab Vojtech, Nagy Zoltán, Tóth Imrich

Značky: upínacie, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je upínacie skľučovadlo, kde sa rieši obmedzenie vysúvania nesených čeľustí z telesa skľučovadla prestaviteľných voči základnej čeľusti. Upínacie skľučovadlo podľa vynálezu o podstatne zvýši bezpečnosť prevádzky ako aj obmedzenie porúch z d(vodu preťaženia skľučovadla pri upínaní, pričom riešenie je technologicky nenáročné.

Tlakový valec najmä k ovládaniu upínačov obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227927

Dátum: 15.05.1986

Autor: Tóth Imrich

Značky: tlakový, najmä, obrábacích, strojov, válec, ovládaniu, upínačov

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakový valec najmä k ovládaniu upínačov obrábacích strojov, pozostávajúci z otáčajúcej a neotáčajúcej sa časti vyznačené tým, že obsahuje rotačné čerpacie zariadenie /312/ presakového tlakového média, uzavreté v odpadovom priestore /a/, tvoreného otočným telesom /10/ a neotočným telesom /20/ valca, pričom priestor je spojený systémom odpadových kanálov /b/ so zbernou nádržou /30/ média a systémom škrtiacich priestorov /c/ s prívodným kanálom...

Nárazník záveru alebo úderníku automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 227926

Dátum: 15.05.1986

Autor: Uhrinčať Vladimír

Značky: automatickej, zbraně, nárazník, závěru, strelnej, úderníku

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník záveru alebo úderníku automatickej streľnej zbrane, vyznačený tým, že styčné plochy /7, 8/ nárazníka /5/ a záveru /2/, prípadne úderníku /13/ majú klinovité, tesne nesamozverné zošikmenie pod uhlom 10 až 45° k vedeniu záveru /2/, prípadne úderníku /13/, pričom aspoň jedna zo styčných pl(ch /7, 8/ je v priečnom smere usporiadaná suvne, alebo výkyvne a je v tomto smere odpružená.

Logické hracie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 227925

Dátum: 15.05.1986

Autor: Slameň Valentín

Značky: hracie, logické, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Logické hracie teleso, vyznačené tým, že na magneticky vodivom povrchu kovového nosného telesa /1/ s výhodou guľovitého a dutého tvaru, sú rozmiestnené segmenty /2/ pokrývajúce súvisle alebo s vynechaním jedného alebo viacerých segmentov /2/ celý povrch kovového nosného telesa /1/, pričom každý segment /2/ je pridržovaný na povrchu kovového nosného telesa /1/ permanentným magnetom /3/, umiestneným v segmente /2/.

Kryoextraktor očnej šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227924

Dátum: 15.05.1986

Autori: Veselý Ľudovít, Jánoš Štefan, Molokáč Štefan

Značky: šošovky, očnej, kryoextraktor

Zhrnutie / Anotácia:

Kryoextraktor očnej šošovky, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z vymeniteľnej chladiacej vložky /1/ výhodne medenej opatrenej vákuovým krytom /2/, pričom vymeniteľná chladiaca vložka /1/ je v dotyku s medeným, alebo výhodne strieborným hrotom /3/.

Zapojenie pre vytvorenie fiktívnej rýchlosti elektronického protišmykového regulátora železničných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227923

Dátum: 15.05.1986

Autori: Karfík František, Štefula Ján, Pitoňák Pavol, Seyfert Emanuel

Značky: vozidiel, vytvorenie, fiktívnej, protišmykového, regulátora, zapojenie, elektronického, rychlostí, železničných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre vytváranie fiktívnej rýchlosti elektronického protišmykového regulátora železničných vozidiel vyznačujúce sa tým, že jeden vstup sp(tov(zobného komparátora (5) je prepojený s výstupom integrátora (9) a jeho druhý vstup s katodami diod (1), (2), (3), (4), pričom výstup sp(tov(zobného komparátora (5) je prepojený cez diódu (6) a prvý odpor (7) s jedným vstupom integrátora (9) a cez druhý odpor (8) s jeho druhým vstupom.

Zadná stena parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227922

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Drahoš Ivan, Novotný Kazimír

Značky: stěna, parného, kotla, zadná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zadnej steny parného kotla, u ktorého sa rieši spojenie dvoch častí celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien v mieste výstupu spalín a parného kotla. Podstatou vynálezu je to, že rúrková stena prehrievača pary s rúrkovou stenou výparníka je spojená prostredníctvom rúrok prehrievača pary, ktoré v rozostupoch mreže pre výstup spalín z parného kotla zapadajú do medzier v rúrkovej stene výparníka, vytvorených vyhnutím rúrok...

Prevod ozubeným remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227921

Dátum: 15.05.1986

Autor: Michalík Jozef

Značky: převod, ozubeným, remeňom

Zhrnutie / Anotácia:

Prevod ozubeným remeňom vyznačený tým, že je tvorený minimálne jedným kolesom (2), opatreným ozubením (4) zodpovedajúcim svojím profilom ozubeniu (6) ozubeného remeňa (3) a kolesom (1), na obvode opatreným gumovým vencom (5), ktorého vonkajšia obvodová plocha (8) je valcová.

Momentové kríže na komorách konvekčných výhrevných plôch u kotlov s membránovými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227920

Dátum: 15.05.1986

Autori: Drahoš Ivan, Zvodár Jaroslav, Pacala Ján, Guba Gabriel

Značky: momentové, konvekčných, stenami, kríže, kotlov, výhrevných, membránovými, komorách, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Momentové kríže na komorách konvekčných výhrevných pl(ch u kotlov s membránovými stenami vyznačujúce sa tým, že na komore (1) sú navarené čapy (7) a v rovine čapov (7) je vytvorený pevný rám (8).

Viacvrstvový navíjateľný sľudový elektroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227919

Dátum: 15.05.1986

Autori: Appel Ján, Malátek Milan

Značky: viacvrstvový, navíjateľný, elektroizolačný, sľudový, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká odboru výroby plošných elektroizolačných materiálov na báze sľudy. Navrhuje sa zlepšený druh viacvrstvového navíjateľného sľudového elektroizolačného materiálu, ktorý je vhodný najm( pre izolovanie minodrážkových častí vysokonap(ťového vinutia, čiel, evolventov, alebo iných tvarove či prierezom nepravideľných častí cievok u elektrických strojov a zariadení, ktoré su určené pre prevádzkové nap(tia do 15 kV, v teplotných triedach...

Spalinový parný kotol na spaliny s vysokým obsahom prachu s prirodzenou cirkuláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227918

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kurila Ján

Značky: prachu, prirodzenou, parný, spalinový, obsahom, vysokým, cirkuláciou, kotol, spaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši parný spalinový kotol s prirodzenou cirkuláciou vody, určený predovšetkým pre spaliny s vysokým obsahom nelepivého prachu. Spaliny sú vedené ťahom so spádovým sklonom k vodorovnej rovine s umiestnenými zvislými odparnými trubkami napojených na vstupné a výstupné zberače umiestnené priamo v ťahu kotla, pričom sú usporiadané navzájom rovnobežne s osou odťahového kanálu. Toto usporiadanie má za následok, že spaliny narážajúce na...

Náhon pojazdu kolesového podvozku najmä hydraulicky poháňaných zemných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227917

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ungero Robert, Ungero Oskar

Značky: poháňaných, zemných, kolesového, strojov, pojazdu, najmä, podvozku, náhon, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Náhon pojazdu kolesového podvozku najmä hydraulicky poháňaných zemných strojov, vyznačujúci sa tým, že obsahuje prevodovku otoče a pojazdu ktorá pozostáva z hydromotora /1/ alebo iného hnacieho zdroja, ktorý je spojený s rozšíreným pastorkom /2/ do ktorého spoluzaberá ozubené koleso /3/ ovládacej predlohy, pevne nasadené na axiálne presuvnom hriadeli /4/, ktorý je svojim jedným koncom napojitelný na ozubenú spojku /17/ nápravy a svojím druhým...

Dezodoračná prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 227916

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šubert Jiří, Malčovský Eugen, Mikel Miroslav, Zeman Svatopluk, Procházka Bohumil, Dimun Milan

Značky: prísada, dezodoračná

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie uretánov, s výhodou difenylmetán-4,4´-diizopropylkarbamátu, butyl-N-fenylkarbamátu, izopropyl-N-fenylkarbamátu alebo ich zmesí, ako dezodoračnej prísady pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu.

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227915

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: spôsob, hexametyléntetramínu, výroby, nitrolýzou, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu v koncentrovanej kyseline dusičnej. Podstatou vynálezu je uskutočňovanie nitrolyzačného procesu v prítomnosti 0,01 až 8,2 % hmot. tetrahydroimidazo/4,5-d/-imidazol-2,5(1H,3H)diónu za dosiahnutia zvýšenia bezpečnosti procesu a výťažnosti.

Spôsob dezodorácie nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227914

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mikel Miroslav, Košuth Jaroslav, Cimbalenko Nikolaj Afanasjevič, Procházka Bohumil, Zemanová Eva, Čebunin Alexej Ivanovič, Cipenjuk Eťa Vladimirovna, Tomis Bořivoj, Lebeď Ilja Grigorjevič, Zeman Svatopluk, Šubert Jiří, Dimun Milan

Značky: dezodorácie, spôsob, nadúvadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob dezodorácie nadúvadiel, predovšetkým na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, vyznačujúci sa tým, že pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla sa p(sobí sulfónovanými zlúčeninami lignínu, s výhodou lignosulfónovými kyselinami a/alebo ich soľami a/alebo ich produktami s reaktívnymi močovinoformaldehydovými kondenzátmi, pridanými naraz alebo postupne v množstve 0,05 až 20 % hmot., počítané na všetky zložky nadúvadla.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227913

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: nitrolýzou, 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spôsob, výroby, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu kyselinou dusičnou obsahujúcou oxid dusičný, rieši výrobu titulnej zlúčeniny tak, že proces nitrolýzy sa uskutočňuje v prítomnosti močoviny do nitrolyzačného systému pridanej v množstve 0,05 až 10,0 % hmot., počítané na hmotnosť do reakcie vstupujúceho 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu.

Spôsob aktivácie dezodoračnej prísady gumárenského nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Charuza Emanuel, Zeman Svatopluk, Procházka Bohumil, Mikel Miroslav, Zemanová Eva, Fedák Ján, Šubert Jiří, Dimun Milan

Značky: nadúvadla, aktivácie, gumárenského, spôsob, dezodoračnej, přísady

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názve "Sp(sob aktivácie dezodoračnej prísady gumárenského nadúvadla" sa týka sp(sobu aktivácie nadúvadla na báze 1,5-endmetylén-3,7-dinitrózo-1,3 5,7-tetraazacyklooktánu, ktorá je tvorená močovinoformaldehydovými kondenzátmi v nerozpustnej forme. Aplikácia sa robí p(sobením zlúčenín zo skupiny amidov a/alebo amínov. Vynález sa dá využiť v priemyselných podnikoch, vyrábajúcich nadúvadlá, alebo v podnikoch, v ktorých sa ho používa k...

Spôsob výroby zmesi monocyklických nitramínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227911

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: spôsob, nitramínov, monocyklických, výroby, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby zmesi monocyklických nitramínov s prevládajúcim obsahom 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou hexametyléntetramínu v prostredí kyseliny octovej a acetanhydridu za prítomnosti močovinoformaldehydového kondenzátu. Táto zmes je v technickej praxi žiadaným zdrojom oktogénu označovaného kódom HMX, resp. je uplatniteľná pre zvláštne účely.

Pevný lieh

Načítavanie...

Číslo patentu: 227910

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: pevný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pevného liehu na báze hexametyléntetramínu, obsahujúceho 0,01 až 1,5 % hmot. močovinoformaldehydových kondenzátov. Vynález môžu využívať závody vyrábajúce lieh alebo výrobcovia dodávajúci hexametyléntetramín pre výrobu po vzájomnej dohode.

Použitie tetrahydroimidazo [4,5-d] imidazól 2,5(1H,3H)-diónu ako dezodoračnej prísady pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227909

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Orlík Ivo, Zemanová Eva

Značky: použitie, výrobe, dezodoračnej, přísady, aplikácii, 2,5(1h,3h)-diónu, tetrahydroimidazo, imidazól, 4,5-d, nadúvadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia tetrahydroimidazo (4,5-d(imidazol-1-2,5 (1H,3H)-diónu, známeho pod triviálnym názvom glykoluril, ako dezodoračnej prísady pri výrobe gumárenských nadúvadiel na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu. Podstatou vynálezu je použitie tetrahydroimidazo (4,5-d( imidazol-2,5 (1H, 3H)diónu ako dezodoračnej prísady pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla na báze...

Nadouvadlo na basi 1,5-endomethylen-3,7-dinitroso-1,3.,5,7-tetraazacyklooktanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227908

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Mikel Miroslav, Šubert Jiří

Značky: 1,5-endomethylen-3,7-dinitroso-1,3.,5,7-tetraazacyklooktanu, nadouvadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Gumárenská nadouvadla na basi 1,5-endomethylen-3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetraazacyklooktanu, u nichž je zlepšených užitkových vlastností dosaženo aplikací desodoračních komponent, konkrétně N,N´-difenylsubstituovaných derivátů močoviny, karbazidu a guanidinu. V případě N,N´-difenylguanidinu je vyššího účinku dosaženo současnou aplikací vodonerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů jako další komponenty nadouvadel. Vynález může být přínosem...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227907

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález s názvom "Sp(sob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu" rieši výrobu titulnej zlúčeniny za Bachmannových podmienok v prostredí acetanhydridu a za prítomnosti močovino-formaldehydového kondenzátu, pričom sa v podstatnej miere ovplyvňuje výťažok a bezpečnosť procesu.

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227906

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: hexametyléntetramínu, výroby, spôsob, nitrolýzou, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexanu kódovým označením RDX z hexametyléntetramínu. Účelom vynálezu je vytvorenie podmienok pri nitrolýze prítomnosťou látok zo skupiny amidov látok a/alebo ich derivátov v množstve 0,001 až 1,000 mól hexametyléntetramínu, čím sa dosahuje zvýšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým pridaním horeuvedených látok do nitračného systému. Vynález je možné...

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227905

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fedák Ján, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: výroby, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu. Účelom vynálezu je zvýšenie výťažnosti nitračného štiepenia a jeho bezpečnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým pridaním 0,05 až 13,00 % hmot. produktov kyslo alebo alkalicky katalyzovanej kondenzácie močoviny s formaldehydom zo skupiny polymetylénmočovín samostatne a/alebo v zmesi aspoň v jednom reakčnom prúde. Vynález je možno využiť v technológiach výroby hexagénu...

Použití ve vodě omezeně rozpustných a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů jako dezodorační přísady při výrobě a/nebo aplikaci nadouvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227904

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Fedák Ján, Orlík Ivo, Fridrich František, Mikel Miroslav, Šubert Jiří, Charuza Emanuel, Zemanová Eva, Procházka Bohumil

Značky: močovinoformaldehydových, rozpustných, použití, omezeně, dezodorační, kondenzátu, nadouvadla, aplikaci, přísady, výrobe, vodě, nerozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Použití ve vodě omezeně rozpustých a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů jako dezodorační přísady při výrobě a/nebo aplikaci nadouvadla. Použití ve vodě omezeně rozpustných a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů, jako jsou trimethylentetra- až hexamethylenhepta-močoviny a/nebo cyklické produkty kondenzace močoviny s formaldehydem, jako dezodorační přísady při výrobě a/nebo aplikaci nadouvadel především na...

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227903

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá nitrolýzou hexametyléntetramínu vedenej k 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexanu v prítomnosti produktu kondenzácie močoviny s formaldehydom v množstve 0,01 až 10 % hmot. počítané na hexametyléntetramín.

Spôsob výroby neaglomerujúcich práškových a/alebo kryštalických produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227902

Dátum: 15.05.1986

Autori: Macho Vendelín, Ambrož František, Lipka Radislav, Fedák Ján, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: výroby, krystalických, neaglomerujúcich, spôsob, produktov, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby neaglomerujúcich práškových i kryštalických produktov s využitím vo vode nerozpustných alebo obmedzene rozpustných antispekavých prísad na báze kondenzátov močoviny s formaldehydom za katalytického účinku silných kyselín (NHO3). Ich podstatou sú zmesi trimetyléntetramočoviny až hexametylénheptamočoviny a cyklické kondenzáty, napr. 2-keto-5-karboxamid-1,3,5-perhydrotriazín. Tieto antispekavé prísady sa aplikujú v množstve 0,001 až...

Způsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227901

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Lipka Radislav, Fedák Ján, Dimun Milan, Ambrož František, Fridrich František

Značky: močovinoformaldehydových, způsob, kondenzátu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba ve vodě málo rozpustných a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů působením formaldehydu na močovinu za katalýzy minerálními kyselinami. Nejvýhodnější molární poměr močoviny ku formaldehydu je 0,90 až 1,51. Produkty mohou sloužit jako komponenty pro přípravu hnojiv, gumárenských chemikálií a jiných výrobků chemické technologie.

Způsob přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 231700

Dátum: 01.05.1986

Autori: Gumargalieva Klara Zennonovna, Lopour Petr, Kálal Jaroslav, Trostenjuk Nadežda Vladimirovna, Šulc Jiří, Vacík Jiří, Mojsejev Jurij Vasiljevič

MPK: A61K 49/04

Značky: přípravy, vlastnostmi, rentgenokontrastními, způsob, hydrogelů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi pro použití v lékařství jako implantáty. Předmětem vynálezu je způsob přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi s obsahem vody při rovnovážném zbobtnání od 10 do 90 % vyznačený tím, že rentgenokontrastní látka obsažená v hydrogelu je sraženina AgI, AGI3 nebo AgIn kde n 3, připravená reakcí dvou ve vodě rozpuštěných látek přímo ve hmotě hydrogelu tak, že...

Způsob přípravy rentgenokontrastních hydrogelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231699

Dátum: 01.05.1986

Autori: Skuba Nikolaj Davydovič, Vacík Jiří, Kálal Jaroslav, Daurová Tamara Temirchanovna, Šulc Jiří, Lopour Petr, Voronkova Olga Semjonovna

MPK: A61K 49/04

Značky: způsob, přípravy, hydrogelů, rentgenokontrastních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy rentgenokontrastních hydrogelů pro použití v lékařství jako implantáty. Předmětem vynálezu je způsob přípravy rentgenokontrastních hydrogelů s obsahem vody při rovnovážném zbobtnáni za normální teploty od 10 do 90 % vyznačený tím, že v polymerační směsi se rozpouští 0,2 - 30 % rentgenokontrastní látky, která je ve vodě nerozpustná nebo rozpustná do max. 0,02 % hmot. a která se po zbobtnání hydrogelu vodou...

Způsob přípravy methyl-a-D-galaktopyranosidu a D-galaktosy značených radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C s využitím značeného methyl-a-D-glukopyranosidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231698

Dátum: 01.05.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 15/00

Značky: isotopem, přípravy, značeného, využitím, d-galaktosy, radioisotopem, značených, methyl-a-d-glukopyranosidu, methyl-a-d-galaktopyranosidu, způsob, stabilním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy methyl-(-D-galaktopyranosidu a D-galaktosy značených radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C s využitím značeného methyl-(-D-glukopiranosidu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že methyl-(-D-glukopyranosid se oxiduje bromovou vodou, s výhodou o 0,25 až 0,45 % koncentraci, při teplotě 24 až 26 °C po dobu 32 až 38 hodin v přítomnosti uhličitanu vápenatého nebo barnatého a vzniklá směs se redukuje...

Polyaminoamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231697

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hájek Karel, Ditrych Zdeněk, Luňák Stanislav, Vašíček Zdeněk, Kincl Jaromír

MPK: C08G 69/26

Značky: polyaminoamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Polyaminoamidy na bázi reakčních produktů polyaminů s monomerními a/nebo polymerními acyklickými karboxylovými kyselinami nebo derivátu těchto výchozích látek obsahují z celkového množství amidově vázaných karboxylových kyselin 2 až 100 % hmot. polymerních karboxylových kyselin o průměrné molekulové hmotnosti 400 až 5 000. Jsou to kopolymery a adukty (, (-nenasycených karboxylových kyselin s nenasycenými uhlovodíkovými monomery nebo s jejich...

Způsob přípravy alkydového disperzního pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 231696

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hireš Jaroslav, Hájek Karel, Suran Pavol, Svoboda Bohumil, Ditrich Zdeněk, Husák Jiří, Valent Vojtech

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: disperzního, pojiva, způsob, přípravy, alkydového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stability vodních disperzí alkydových pryskyřic během skladování. Jeho podstata spočívá v tom, že nejprve se alkyd, vyhřátý na teplotu 50 až 95 °C, uvede mícháním ve styk s dusíkatou bází a sušidly, pak se disperguje s vodným roztokem tenzidů tak, aby hmot. poměr dispergovaných látek a vody činil 3,5 až 17,5 : 1,0, přičemž tato směs se po přídavku dusíkaté báze nebo až po přídavku vodného roztoku tenzidů podrobí zrání...

Způsob měření množství vláken minerální vlny na vstupu do usazovací komory a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231695

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vališ Miroslav, Liškutin Jiří, Hladík Jaroslav

MPK: G01F 1/66

Značky: způsob, zařízení, komory, usazovací, množství, minerální, měření, vstupu, vláken, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby minerální vlny. Účelem vyná1ezu je získat informaci o množství vytvořených vláken vstupujících do usazovací komory. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že proud vláken vstupující do usazovací komory se prozařuje světelnými impu1sy a zjišťuje se počet světelných impulsů prošlých proudem vláken během zvoleného časového intervalu a tento počet se porovnává s celkovým počtem vyslaných světelných impulsů během tohoto...

Poddajná isoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 231694

Dátum: 01.05.1986

Autori: Slavík Miroslav, Petrtýl Miroslav, Motyčka Vladislav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: endoprotéza, isoelastická, poddajná, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isoelastické kyčelní endoprotézy, sestávající z poddajného dříku, na němž jsou nad sebou uloženy, například nasunuty, biokeramické články. Na styčných plochách biokeramických článků jsou vytvořeny kloubové plochy s výhodou kulovitého tvaru. Biokeramické články jsou výhodně opatřeny výstupky, vytvořené např. zápichy, rýhováním a pod. Isoelastická kyčelní endoprotéza je použitelná v oblasti ortopedické chirurgie a travmatologie...

Způsob časoprostorové orientace dobývacího komplexu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231693

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ehrnberger Vlastimil, Petráš Lubomír, Klimeš Cyril, Mynář Vladimír

MPK: E21C 41/00

Značky: orientace, zařízení, provádění, komplexu, způsobu, dobývacího, způsob, časoprostorové, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu časoprostorové orientace dobývacího komplexu pro hlubinné doly, zejména při dobývání ložiskového nerostu způsobem podle čs. autorského osvědčení č. 212 028. Účelem vynálezu je zjednodušení vyhodnocení polohy dobývacího stroje úseků potrubí v ložisku v reálném čase a automatizace tohoto procesu s využitím mikroprocesorů v centrální řídicí jednotce. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se poloha dobývacího stroje v...

Vnější klika dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 231692

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šola Ivan, Janko František, Dědek Jiří

MPK: B60J 1/08

Značky: vnější, dveří, klika

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduché konstrukce upevnění vnější kliky dveří, umožňující výrobu pevného dílu kompletně na automatech bez nutnosti dalších dokončovacích operací. Uvedeného cílu je dosaženo tím způsobem, že na zadní stěně pevného dílu vnější kliky jsou vytvořeny nálitky opatřené stupňovitou drážkou tvaru písmene U, jejíž čelní část má na svých bočních stěnách vytvořeny dovnitř směřující výčnělky. Šířka čelní části stupňovité...

Ústrojí pro vodní chlazení dvířek průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231691

Dátum: 01.05.1986

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27D 1/18

Značky: průmyslových, dvířek, chlazení, ústrojí, pecí, vodní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí pro chlazení dvířek průmyslových pecí, zejména nístějových ocelářských pecí v pevném i sklopném provedení nístěje. V nosném rámu (2) pecních dvířek je uložena průtoková trubice (1) ve tvaru ploché smyčky, která se skládá ve směru průtoku chladicí vody z nasávacího konce (3) sestupné části (9), přechodové části (10), vzestupné části (11) převáděcí části (12) a odpadní části (13), přičemž ústi (4) nasávacího konce (3) je...