Archív za 1986 rok

Strana 127

Konev pro pramen textilních vláken zejména pro posukovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228170

Dátum: 15.05.1986

Autori: Gregor Bohumil, Pokorný Jaroslav

Značky: vláken, pramen, posukovací, konev, zejména, textilních, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konve pro pramen textilních vláken zejména pro posukovací stroje, která obsahuje plášť a pohyblivé dno. Uvnitř pláště konve jsou podélně upevněny alespoň tři pružné prvky, přičemž průměr kružnice vepsané pružným prvkům je menší než vnější průměr pohyblivého dna.

Zařízení k odměřování délky při dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228169

Dátum: 15.05.1986

Autor: Dvořák Miroslav

Značky: zařízení, materiálů, délky, dělení, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zkrátit dobu při nastavování rozměru a současně výroba tohoto zařízení je méně pracná. Uvedeného účelu se dosáhne použitím vodicí tyče, po které se posouvá vložka, ve které se příčně posouvá lišta. Po vložce se podélně posouvá těleso dorazu. Všechny tyto díly mají vhodně vyvrtané otvory. Rozteč otvorů vodicí tyče je 100 mm otvorů vložky je 10 mm, otvorů lišty je 1 mm a otvorů tělesa dorazu je 0,5 mm popřípadě 0,2 mm ve směru...

Hydraulické zařízení k ovládání vícedílného teleskopického výložníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228168

Dátum: 15.05.1986

Autor: Stříbrský Josef

Značky: hydraulické, teleskopického, vícedílného, zařízení, výložníku, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické zařízení k ovládání vícedílného teleskopického výložníku prostřednictvím dvoučinných tlakových válců s pístem a pístnicí, vyznačující se tím, že pístnice prvního válce (3) je opatřena hydraulicky řízeným zpětným ventilem (2), přes který je přívod (1) propojen s poloprostorem (23) pístu prvního válce (3), který je dále propojen s poloprostorem (24) pístu dalšího válce (8) přes řízený zpětný ventil (4) a bezpečnostní uzavírací ventil...

Zařízení pro přímé chlazení plynu kapalinou a kapaliny plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228167

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pětioký Karel, Jach Zdeněk, Vrba Vladimír, Míšek Tomáš, Rozkoš Bruno, Stangl Daniel

Značky: zařízení, přímé, plynem, chlazení, kapaliny, kapalinou, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší použití rotačního rozstřikovače pro dispergaci chladicího média do proudu plynu při přímém chlazení plynu kapalinou a konstrukční uspořádání celého pracovního oddílu. Řešení spočívá v tom, že každým pracovním oddílem aparátu prochází celým průřezem nebo částí průřezu alespoň jeden příčný tunel se zabudovaným rotačním rozstřikovačem a pohonem. Hřídel rozstřikovače je dělen na vnější a vnitřní část. Vnější část hřídele, obsahující...

Samostatná cívečnice pro textilní, zejména proplétací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228166

Dátum: 15.05.1986

Autori: Stoupal Petr, Faulhaber Ervín, Viterna Zdeněk

Značky: zejména, textilní, samostatná, proplétací, stroje, cívečnice

Zhrnutie / Anotácia:

Samostatná cívečnice pro textilní, zejména proplétací stroje, sestávající ze sekcí, tvořených postranicemi s uchycenými spojovacími nosníky sekcí cívečnice, nosiči cívek s připevněnými cívkovými trny a nosiči vodicích a brzdicích elementů, vyznačující se tím, že rovnoběžně se spojovacími nosníky (1) jsou k postranicím (3) uchyceny natáčecí prostředky (4, 4´), tvořené dvěma vodicími konzolemi (5, 6), opatřenými shodně tvarovanými vodicími...

Nízkolegovaná nástrojová ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 228165

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krejčík Jiří, Engst Augustín

Značky: nízkolegovaná, nástrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nízkolegovanou nástrojovou ocel pro vysoce namáhané nástroje pracující za studena s velmi dobrou houževnatostí a odolností proti dynamickému namáhání při zvýšené pevnosti a odolnosti proti opotřebení. Ocel obsahuje podle hmotnosti 0,60 až 0,90 % manganu, 0,20 až 0,45 křemíku, 2,90 až 3,60 % chromu a 0,1 až 0,15 % vanadu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocel dále obsahuje 0,65 až 0,75 % hmotnosti uhlíku a 0,80 až 1,20 %...

Zapojení obvodu žádané hodnoty regulátoru buzení synchronního alternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228164

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

Značky: obvodů, regulátoru, žádané, buzení, alternátoru, synchronního, hodnoty, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodů žádané hodnoty regulátorů buzení synchronních alternátorů a řeší nové zapojení těchto obvodů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jezdec potenciometru žádané hodnoty, který je prvým vstupem zapojení, je připojen jednak na výstup zdroje konstantního proudu a jednak na vstup vyhodnocovacího obvodu. Výstup tohoto vyhodnocovacího obvodu je druhým výstupem zapojení. Vynález je plně charakterizován přiloženým obrázkem.

Samostředicí kuličkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 228163

Dátum: 15.05.1986

Autori: Doubal Karel, Macholán Miloš, Šír Dušan Ing

Značky: ložisko, kuličkové, samostředicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby valivých ložisek. Vynálezem je řešeno provedení kuličkového ložiska jednořadého, zejména pro vypínací ústrojí spojek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v zahloubení na čele vnějšího kroužku je umístěn axiálně pružný kryt, na nějž z vnější strany přiléhá radiální část pouzdra vnějšího kroužku. Použití vynálezu je vhodné v automobilovém průmyslu.

Termistorové čidlo teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228162

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hanáček Antonín, Sobota Jiří, Ramert Bohumil, Paseka Jaroslav

Značky: termistorové, čidlo, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká termistorového čidla a patří do oboru měřicí techniky a elektrotechniky. Řeší termistorové čidlo teploty se zlepšenými teplotními a tlakovými podmínkami a se zvýšenou životností, skládájící se z vlastního termistoru, vývodů a pouzder. Podstata vynálezu spočívá v tom, že drátové vývody termistoru i izolované drátové vývody čidla jsou spojeny s kovovými vrstvami izolačního prvku uloženého v elastickém pouzdře, přičemž tento celek...

Zařízení k chemicko-tepelnému zpracování součástí z kovových materiálů v řízené atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 228161

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jakeš Jan, Šmálek Jozef

Značky: materiálů, zpracování, součástí, atmosfére, řízené, kovových, zařízení, chemicko-tepelnému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k chemicko-tepelnému zpracování součástí z kovových materiálů v řízené atmosféře a řeší problém zjednodušení soustavy, skládající se nejméně z jedné komorové ohřívací pece, z kalicí lázně s komorovým krytem a z dalších, z technologického hlediska účelových zařízení, která jsou upravena v jedné linii, a nejméně z jednoho manipulátoru, napojených ke zdroji řízené atmosféry. Účelu se dosahuje u zařízení podle vynálezu tím,...

Kombinační přírůstkový maticový mikroprocesor se zadávacím obvodem ve výstupu sečítačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228160

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kunovský Jiří

Značky: přírůstkový, kombinační, mikroprocesor, maticový, výstupu, obvodem, zadávacím, sečítačky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru číslicových počítačů a je určen pro numerické řešení diferenciálních rovnic. Podstatou vynálezu je přírůstkový maticový procesor složený z řady mikroprocesorových prvků, se zadávacím obvodem na výstupu počítačky, řešícím novým způsobem paralelně činnost mikroprocesorů, přičemž modulová koncepce umožňuje snadnou rozšiřitelnost. Technické uspořádání upravuje jednoduché programování, jednoduchou kontrolu činnosti a snadnou...

Pletotkanina se vzhledem tkaniny a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228159

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kraus Jindřich, Špelda Vlastimil, Kryštůfek Jiří

Značky: výroby, tkaniny, její, způsob, pletotkanina, vzhledem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nový druh pletotkaniny METAP. Pletotkanina má vzhled tkaniny na lícní straně, přičemž z lícové strany jsou zakryty sloupky vytvořené pletenými řetízky. Pletotkanina se vyznačuje tím, že lícová strana je tvořena osnovním řádem a provazující útek se projevuje převážně na rubu pletotkaniny. Způsob výroby řeší zušlechťování pletotkaniny, prováděné za účelem vysrážení po šíři. Pletotkanina se v uvolněném stavu sráží ve vodné lázni a při...

Zapojení pro synchronizaci řídicích integrovaných obvodů impulsně regulovaný zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228158

Dátum: 15.05.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

Značky: synchronizaci, zapojení, integrovaných, řídících, obvodů, zdrojů, impulsně, regulovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronizaci řídicích integrovaných obvodů impulsně regulovaných zdrojů, vyznačené tím, že regulační výstup (115) prvního řídicího integrovaného obvodu (11) je spojen se vstupem (121) prvního monostabilního klopného obvodu (12), jehož výstup (112) je spojen se vstupem (131) prvního oddělovacího obvodu (13), jehož výstup (132) je spojen jednak se synchronizačním vstupem (109) prvního řídicího integrovaného obvodu (11) a jednak se...

Brdový list s odpojitelnými krajnicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228157

Dátum: 15.05.1986

Autori: Exner Petr, Patočka Vladimír

Značky: odpojitelnými, krajnicemi, brdový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit bezpečnost krajnic a jejich spojení s činky brdového listu z hlediska únavové pevnosti a zároveň snížit ztráty třením. Uvedeného účelu se dosáhne použitím krajnic z hliníkové slitiny, z tvrzeného dřeva nebo z plastické hmoty, jejichž průřez je částečně zúžen podélným vybráním na vodicí lištu, zapadající do vodítka přímo nebo přes kluznou příložku. Na koncích je krajnice opatřena příložkou nebo osazením z jedné strany a...

Zvonový karburátor pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 228156

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rondoš Jiří

Značky: zvonový, motory, spalovací, karburátor

Zhrnutie / Anotácia:

Zvonový karburátor pro spalovací motory opatřený dvěma difuzory, vyznačující se tím, že v dolním difusoru (12) je umístěn škrticí zvon (3), přičemž přívod paliva je proveden v secím difuzoru (10).

Prutový dopravní pás s pružnými unášeči

Načítavanie...

Číslo patentu: 228155

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vávra Vojtěch, Bartoníček Ladislav

Značky: unášecí, dopravní, prutový, pružnými

Zhrnutie / Anotácia:

Prutový dopravní pás s pružnými unášeči, vyznačený tím, že mezi jeho pruty (2) jsou umístěny hrabice, s nejméně jedním pružným unášečem (1), které jsou sevřené spodní svorkou (4) a horní svorkou (3) tak, že obepínají sousední pruty (2).

Prostředek k vyplňování dutin stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228154

Dátum: 15.05.1986

Autori: Přerovský Václav, Svoboda Antonín, Blažek Jaroslav, Tomek Josef, Vítr Jan, Gregorová Božena, Spurný Oldřich

Značky: dutin, vyplňování, stromů, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je směs epoxidu s trojčlenným kruhem o jednom atomu kyslíku a dvou atomech uhlíku, vytvrzeném dietylentriaminem a prachu z plastické porometrické kůže a barevných PVC pilin v poměru 1:0,9:0,1, přičemž vzájemný poměr posledních dvou složek je závislý na typu poranění a na požadované barvě výplně. Vynález je použitelný v zemědělství, zejména sadařství a v památkářství při opravě památkově chráněných živých objektů.

Nástroj na výrobu kotlíkového řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228153

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rubeš Jiří, Brožek Miloslav

Značky: kotlíkového, řetězů, výrobu, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj na výrobu kotlíkového řetězu vyznačený tím, že v řezném razníku (1) je souose suvně uložen tažný razník (2) a k řeznému razníku (3) přimykají suvně strhovací razníky (4), přičemž bezprostředně pod řeznou deskou (5) je uložena tažná deska (6).

Liz s obsahem hořčíku k prevenci hypomagnezémie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228152

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dvořák Jan, Knopp Rudolf

Značky: obsahem, prevenci, hořčíku, hypomagnezémie

Zhrnutie / Anotácia:

Liz s obsahem hořčíku k prevenci hypomagnezémie obsahující hydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný, stopové prvky a hořečnatý cement, vyznačený tím, že obsahuje 50 až 90 % hmot. hydrogenfosforečnanu vápenatého CaHPO4.X H2O, hydrogenfosforečnanu sodného Na2HPO4.X H2O, chloridu sodného NaCl a 10 až 50 % hmot. hořečnatého cementu o složení 75 aš 95 % hmot. oxidu hořečnatého a 5 až 25 % hmot. kyseliny chlorovodíkové,...

Synchronizační zařízení pro ozubené převodovky, zejména pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 228151

Dátum: 15.05.1986

Autor: Schulze Klaus

Značky: převodovky, synchronizační, zařízení, zejména, ozubené, automobily

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronizační zařízení pro ozubené převodovky, zejména pro automobily, opatřené axiálně posuvnou zasouvací objímkou, pevně neotočně vedenou na vnějším obvodu objímkového nosiče, která po obou stranách, podle volby spínaného rychlostního stupně, uvádí plovoucí kuželová synchronizační třecí tělesa do třecího spojení se spojovaným ozubeným kolem, které je rovněž opatřeno kuželovými třecími plochami a po dosažení synchronizace vytvoří pomocí...

Spôsob úpravy železných rúd s obsahom arzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227950

Dátum: 15.05.1986

Autori: Cempa Štefan, Schmiedl Juraj, Repčák Vladimír, Tomášek Karel

Značky: spôsob, úpravy, arzenu, obsahom, železných

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob úpravy železných rúd s obsahom arzénu magnetizačným pražením, s nasledujúcim chladením praženca a jeho upravovaním pre mokré magnetické rozdružovanie, vyznačujúci sa tým, že praženec sa ochladí zmesou vzduchu a vody na teplotu pod 85 °C, pričom sa plyny z magnetizačného praženia rudy a chladenia praženca filtrujú od úletu v kombinovaných suchých a mokrých odlučovačoch.

Spôsob výroby N-fenylpiperazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227949

Dátum: 15.05.1986

Autori: Frimm Richard, Miklovič Jozef, Zlatinský Emil, Nevydal Jozef, Gattnar Ondrej

Značky: n-fenylpiperazínu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby N-fenylpiperazínu, vyznačujúci sa tým, že sa uvedie do styku dietanolamín a anilín vo forme báze alebo len jeden z nich vo forme hydrochloridu, za súčasného p(sobenia plynného chlorovodíka a vyhrievania reakčnej zmesi po dobu 8 až 24 hodín pri teplote 220 až 240 °C, pričom molárny pomer dietanolamínu k anilínu je 1:1,0 až 1,5 a plynný chlorovodík je 5 až 20 % hmot. nadbytku od stechiometrického množstva.

Zariadenie pre chladenie ložísk pecných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227948

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lašút Jaroslav, Ištoňa Bartolomej, Bezek Ján

Značky: chladenie, zariadenie, pecných, valcov, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre chladenie ložísk dopravných valcov pecí pre plynulé žíhanie kovových pásov, kde dopravné valce svojmi kuželovitými koncami zasahujú do odpovedajúcich vybraní v stene pece navädzujúcich na priestory, v ktorých sú uložené ložiská dopravných valcov, vyznačujúce sa tým, že steny /41/ pece sú na vonkajších stranách opatrené spoločným rozvodom /10/ tlakového dusíka, na ktorý sú spojovacím potrubím /11/ pripojené vnútorné časti úložných...

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227947

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sutoris Viktor, Truchlik Štefan, Sohler Ervín, Šmída Tibor, Jonas František, Milánová Alena, Kovačič Henrich

Značky: výroby, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu s plynným amoniakom, prípadne v prítomnosti sulfitového výluhu a/alebo močoviny, pri teplote udržujúcej reakčnú zmes vo forme taveniny vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti katalyzátora zo skupiny zahrňajúcej zlúčeniny všeobecného vzorca I R1 - COOX /I/ v ktorom R1 znamená vodík, alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka,...

Širokorozsahové chápadlo poháňané rotačným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227946

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír, Tomčo František

Značky: rotačným, chápadlo, širokorozsahové, poháňané, motorom

Zhrnutie / Anotácia:

Širokorozsahové chápadlo poháňané rotačným motorom s tlakovým médiom pozostávajúce zo základového telesa, v ktorom je upevnený rotačný motor spojený prevodom so skrutkou opatrenou dvojicou vzájomne protichodnými závitmi, ktoré sú v zábere s dvojicou šmýkadiel vedených vo vedení rovnobežne so skrutkou a opatrenými čeľusťami vyznačujúce sa tým, že prvé šmýkadlo /5/ je opatrené stavacím kolíkom /11/, pod ktorého dorazovou plochou je uložený prvý...

Programovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227945

Dátum: 15.05.1986

Autori: Buda Ján, Štefaňák Peter, Jelšina Milan

Značky: programovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Programovacie zariadenie pre pracovné úkony priemyselných robotov a manipulátorov, vyznačené tým, že pozostáva z navádzacej páky /1/, uloženej prostredníctvom aspoň jedného uchytovacieho kĺbu /2/ k nosnému rámu /3/ a opatrenej aspoň jedným prvkom /4/, spojeným s aspoň jedným taihlom /5/, zasahujúcim do snímača /6/.

Širokorozsahové chápadlo manipulátora s reťazovým pohonom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227944

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jurec Ladislav, Kravec Karol

Značky: chápadlo, širokorozsahové, pohonom, manipulátora, čelustí, reťazovým

Zhrnutie / Anotácia:

Širokorozsahové chápadlo manipulátora s reťazovým pohonom čeľustí, určené na uchytávanie manipulovaných predmetov, predovšetkým prírubového tvaru, vyznačené tým, že pozostáva z nosnej konzoly /1/, na ktorú je z jednej strany uchytená pohonová priamočiara jednotka /2/ a oproti nej, na opačnej strane konzoly, je uchytená čelná doska /3/, v ktorej su vyhotovené vedenia /4/, pre najmenej jeden pár čeľustí /5/, unášaných každý uzavretým reťazom /6/,...

Koncový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 227943

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vyskočil Pavol

Značky: spínač, koncový

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový spínač, použiteľný najmä pre kontrolu smeru pohybu a prítomnosti manipulačnej paletovej jednotky v dopravnom systéme - v rozhodujúcich miestach vstupného zdvíhacieho stola reťazového ťažného dopravníka a výstupného zdvíhacieho stola, d(ležitých pre rozhodovanie o ďalšom smere a dopravných cykloch manipulačnej paletovej jednotky na týchto zariadeniach. Koncový spínač pozostáva z nosného telesa s pevným čapom, na ktorý je uložená vačka s...

Spôsob čistenia tecnického 3,7-dimetyl-9-(2´,6´,6´-trimetylcyklohexén-/1´/-yl)-nonadien-(2,7)-in- (4)-diolu-(1,6)

Načítavanie...

Číslo patentu: 227942

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šauša Igor, Lomjanský Jozef, Karabinoš Jozef, Frimm Richard, Úradníček Dušan, Valašík Tibor

Značky: spôsob, tecnického, čistenia, 4)-diolu-(1,6

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia technického 3,7-dimetyl-9-(2´,6´,6´-trimetylcyklohexén-)1´(-yl)-nonadien-(2,7)-in- (4)-diolu-(1,6) chem. vzorca (1), alebo jeho roztoku v uhlovodíkovom rozpúšťadle získaného po rozklade sodnej soli s obsahom do 15 % nečistôt extrakciou vyznačený tým, že sa na nenasýtený uhlovodíkový roztok produktu pôsobí raz alebo niekoľkokrát vodným roztokom alkalického lúhu, alkalického uhličitanu alebo alkalického hydrouhličitanu s...

Zavesenie hadovitých plôch u parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227941

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kosnáč Patrík, Zvodár Jaroslav, Szegvári Viliam, Sklenár Jozef

Značky: parných, kotlov, hadovitých, ploch, zavesenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zavesenie hadovitých plôch parných kotlov tvorené zo závesných rúrok, tiahel a komôr, vyznačujúce sa tým, že závesné rúrky (1) sú zaústené do komôr (4), z ktorých vyúsťujú hady prehrievača (3), ktoré sú zavesené na závesné rúrky (1) a závesné tiahla (2) sú privarené na komory (4) a na ne sú zavesené hady (5) ohrievača vody.

Viacúčelový dynamometer, najmä pre rotačné upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 227940

Dátum: 15.05.1986

Autor: Práznovský Mikuláš

Značky: viacúčelový, upínače, najmä, rotačné, dynamometer

Zhrnutie / Anotácia:

Viacúčelový dynamometer, najmä pre rotačné upínače pozostávajúci z rotujúceho základného telesa, statora a bezdotykového snímača dráhy vyznačujúci sa tým, že v základom telese /l0/ je pomocou aspoň jedného tangenciálneho vybrania /11/ vytvorené aspoň jedno pružné rameno /12/ na ktorom je umiestnený dotyk /13/ s dotykovými plochami /131/ pre záber s meraným zariadením /60/, pričom s aspoň jedným pružným ramenom /12/ je spojený prevodník /20/...

Spôsob regenerácie hydraulických kvapalín na báze polychlorovaných bifenylov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227939

Dátum: 15.05.1986

Autor: Fančovič Karol

Značky: hydraulických, báze, spôsob, kvapalín, bifenylov, regenerácie, polychlorovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie hydraulických kvapalín na báze polychlorovaných bifenylov spočívajúci vo filtrování nečistôt, extrakcií nefiltrovateľných podielov organických rozpúšťadlom s destilačným rozdelením vyznačený tým, že sa filtrát premyje roztokom uhličitanu alkalického kovu o koncentrácii 20 % hmot. v množstve 10 až 20 % hmotnosti na hmotnosť filtrátu, za teploty, 20 až 100 °C, ďalej sa vodná vrstva oddelí a k filtrátu sa pridá kyselina...

Zariadenie na vyvodenie ťahu pásu pred prvou stolicou pri valcovaní za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 227938

Dátum: 15.05.1986

Autor: Díkej Michal

Značky: válcování, pásu, studena, vyvodenie, prvou, zariadenie, ťahu, stolicou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyvodenie ťahu pásu pred prvou stolicou pri valcovaní za studena vyznačené tým, že pozostáva zo stojanu /1/ so zabudovaným pevným valčekovým stolom /2/ umiestneným v rovine valcovaného pásu /20/, z prítlačného valčekového stola /3/ upevneného na stojane /1/ výkyvnými tiahlami /4/, ďalej z prítlačnej jednotky /5/ spojenej s prítlačným valčekovým stolom /3/ a upevnenej na stojane /1/ prestaviteľným výstredníkovým čapom /6/ a z...

Spôsob konzervácie zeleného krmiva v podtlakovom zásobníku a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227937

Dátum: 15.05.1986

Autor: Štanglica Jozef

Značky: zásobníku, podtlakovom, konzervácie, zariadenie, zeleného, spôsobu, prevádzanie, krmiva, tohoto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob konzervácie zeleného krmiva v podtlakovom zásobníku, najmä pre krmenie hovädzieho dobytka a koní, vyznačujúci sa tým, že sa zelené krmivo, pozostávajúce z trávy alebo ďateliny, po pokosení nechá predsušiť na vlhkosť 50 %, potom sa zberá a plní do vzduchotesného zásobníka, ktorý sa po naplnení hermeticky uzavrie a p(sobí sa na zelené krmivo podtlakom 10 kPa po celú dobu skladovania.

Polymérna kompozícia pre polypropylénové vlákna so zvýšenou hydrofilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227936

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rapák Ján, Hassmannová Mária, Štupáková Eva

Značky: polymérna, vlákna, zvýšenou, hydrofilitou, kompozícia, polypropylénové

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna kompozícia obsahujúca polypropylén, étery alebo estery celulózy a plastifikačné činidlá ako napríklad stearán sodný, parafín, polyalkylénoxid, dietylftalát a ďalšie prísady, vyznačujúce sa tým, že obsahuje 0,3 až 4,9% éterov alebo esterov celulózy s bodom topenia 160 až 240 °C a 0,15 až 2% TiO2, s výhodou jednu pätinu až jednu tretinu z celkového množstva derivátov celulózy.

Dávkovač roztoku analyzovaného materiálu pre kapilárne elektroforetické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227935

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ondriaš Jozef, Kaniansky Dušan

Značky: analyzovaného, techniky, kapilárne, materiálů, roztoku, dávkovač, elektroforetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie zariadení pre elektroforetické metodiky. Rieši dávkovač roztoku analyzovaného materiálu pre kapilárne elektroforetické techniky a kanálikmi pre pripojenie nádobky, striekačky, otvorom pre čistenie a napojenie kapiláry a z otočného jadra s tromi rovnobežnými kanálikmi. V dávkovači podľa vynálezu je v základnom telese kanálik pre pripojenie nádobky so vzorkou umiestnený v jednej rovine s kanálikom pre odtok...

Nástroj pre výlisky s priebežným tvarovým otvorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227934

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sasák Stanislav, Ďuračka Ľudovít

Značky: otvorom, nástroj, priebežným, tvarovým, výlisky

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pre výlisky s priebežným tvarovým otvorom určeným pre rotačné lisy, lisovanie práškových materiálov, opatrený tŕňom, ktorý je delený na dve časti, kde horná časť tŕňa je pevne spojená s horným lisovníkom a spodná časť tŕňa je odperovaná tlačnou pružinou, vyznačený tým, že je opatrený puzdrom /7/, ktoré tvorí súčasť spodného lisovníka /5/ a ktoré je zachytené vodiacim čapom /10/.

Zapojenie na voľbu regulácie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227933

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: volbu, teploty, regulácie, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia na voľbu regulácie teploty s možnosťou časového spínania za použitia elektromechanických počítačov impulzov. Podstata spočíva v tom, že jeden vývodový kontakt spínača je pripojený k prvému až štvrtému prívodovému kontaktu prvého dielu prepínača prvý vývodový kontakt prvého dielu prepínača k tretiemu a štvrtému prívodovému kontaktu druhého dielu prepínača i k druhému prívodovému kontaktu tretieho dielu prepínača a k...

Snímač funkcie tangens uhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227932

Dátum: 15.05.1986

Autor: Koreis Josef

Značky: funkcie, tangens, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač funkcie tangens uhla vyznačujúci sa tým, že na základovej doske /1/ opatrenej vedením /5/, je posuvne uložené smýkadlo /7/ na spodnej časti opatrené stykovým britom /8/ opierajúcim sa o styčnú plochu /4/ vytvorenú na výkyvnom ramene /2/ otočne upevnenom na základovej doske /1/ pričom smýkadlo /7/ je zdvihátkem /9/ zviazané s aktívnym členom /13/ elektrického zariadenia na meranie priamočiarej výchylky.

Odvodňovací filter, tvorený sústavou zvislých štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 227931

Dátum: 15.05.1986

Autori: Maršálek Jaromír, Švorc Jozef Prievidza

Značky: filter, sústavou, štrbín, zvislých, odvodňovací, tvořený

Zhrnutie / Anotácia:

Odvodňovací filter, tvorený sústavou zvislých štrbín vyznačujúci sa tým, že je tvorený plášťom /1/, opatreným prvými štrbinami /3/, v ktorom je zasunutý vnútorný plášť /2/, opatrený druhými štrbinami /4/, ktoré navzájom proti sebe vytvárajú odvodňovací otvor /6/.