Archív za 1986 rok

Strana 126

Zařízení pro nastavení rovnoběžnosti mostu s pracovní deskou, zejména pro seřizování a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230509

Dátum: 15.05.1986

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 5/24, B23Q 23/00

Značky: nastavení, prístroje, zejména, měřicí, rovnoběžnosti, pracovní, deskou, seřizování, zařízení, mostů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavení rovnoběžnosti mostu s pracovní deskou, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje, které sestávají z mostu, levého stojanu, pravého stojanu a pracovní desky, vyznačující se tím, že s levým stojanem (8) je pevně spojena levá patka (10), opatřena průchozím válcovým otvorem, ve kterém je otočně uloženo výstředníkové pouzdro (12), jehož vnější přírubovitá část má na obvodě nejméně dvě plošky pro maticový klíč a na čele otvor...

Zařízení k aerodynamické ochraně potěracích, lámacích nebo kombinovaných válců proti nábalům

Načítavanie...

Číslo patentu: 230508

Dátum: 15.05.1986

Autor: Blažek Jan

MPK: D01B 1/22

Značky: potěracích, proti, nábalům, zařízení, aerodynamické, ochraně, lámacích, válců, kombinovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k aerodynamické ochraně potěracích, lámacích nebo kombinovaných válců proti nábalům, vyznačené tím, že potěrací válec (5) je vybaven prostředky (6) pro vytvoření ventilačního účinku.

Držák se zařízením pro radiální a axiální nastavovací břitu nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 230507

Dátum: 15.05.1986

Autor: Cikrdle Luděk

MPK: B23B 29/02

Značky: radiální, držák, nože, zařízením, břitů, nastavovací, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Držák se zařízením pro radiální a axiální nastavování břitu nože, vhodný zejména pro několikabřité vyvrtávací tyče jemně vrtacích a vyvrtávacích strojů, automatických obráběcích linek a obráběcích center, vyznačující se tím, že jej tvoří těleso (1), které je uloženo v otvoru vyvrtávací tyče (4) a v jehož otvoru je posuvně uloženo táhlo (3), které je úkosem (23) ve styku s úkosem (24) nože (2), uloženého v tělese (1) držáku pod úhlem, přičemž...

Dvoupolohové hydraulickomechanické natáčecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230506

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zavřel Alois, Skoupý Ferdinand

MPK: B23Q 1/28

Značky: hydraulickomechanické, zařízení, natáčecí, dvoupolohové

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoupolohové hydraulickomechanické natáčecí zařízení je určeno především pro otočné stoly obráběcích strojů a pro natáčení upínačů a jiných podobných zařízení v libovolné pracovní poloze otočného stolu. Natáčecí zařízení tvoří ovládací válec s diferenciálním pístem, který přes ozubenou pístnici, ozubené kolo a rohatku se západkou natáčí rozváděcí váleček tlakového média, uložený v rozváděcím tělese, které je napojeno na středový rozvod a...

Zařízení k odstraňování chorob živých organismů a injektování ozdravujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 230505

Dátum: 15.05.1986

Autori: Liškutínová Marie, Houser Bohumil, Kadula Jan

MPK: A61N 5/01

Značky: záření, živých, injektování, organismu, odstraňování, zařízení, chorôb, ozdravujícího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odstraňování chorob živých organismů a injektování ozdravujícího záření vyznačující se tím, že iontové krystaly, např. NaCl, KCl, KBr, KJ, RbCl, CsCl, RbJ, AgCl, AgBr, TlCl, TlJ, ZnS, umístěné na teplosměnné ploše jsou v tepelně a elektricky izolovaném prostoru, napojeném na tepelný zdroj, jenž je opatřen regulátorem teploty s čidlem.

Spouštěcí obvod rázujícího generátoru pro analogočíslicové převodníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230504

Dátum: 15.05.1986

Autor: Režný Miloslav

MPK: G06F 1/04

Značky: generátoru, spouštěcí, rázujícího, analogočíslicové, převodníky, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěcí obvod rázujícího generátoru řeší problém zajištění nulové úrovně pilovitého napětí v komparačních obvodech, kde se porovnává okamžitá hodnota pilovitého napětí s měřeným napětím. Podstata vanálezu spočívá v součinnosti časových impulsů a rozhodovací, v daném případě "nulové" úrovně napětí, ke které se všechna měřená napětí porovnávají. Spouštěcí obvod podle vynálezu je možno využít v oboru působnosti měřicí techniky, obzvláště u...

Zapojení napájecího zdroje pro polovodičové tenzometrické můstky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230503

Dátum: 15.05.1986

Autori: Korec Ladislav, Fikar Zdeněk

MPK: G01M 1/00

Značky: zapojení, tenzometrické, můstky, zdroje, polovodičové, napájecího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení napájecího zdroje pro polovodičové tenzometrické můstky, které umožňuje kompenzaci teplotní citlivosti těchto můstků. Zapojení je možno použít v měřicí technice při měření neelektrických veličin. Napájecí diagonála tenzometrického můstku je připojena mezi výstupní a zemnicí svorku zapojení, která využívá vlastnosti, že velikost odporu polovodičového můstku je závislá na teplotě a v souladu s touto závislostí se mění...

Zařízení pro zajišťování kvality tištěných znaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230502

Dátum: 15.05.1986

Autor: Černík Jaroslav

MPK: G06K 5/00

Značky: kvality, zařízení, znaků, tištěných, zajišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zajišťování kvality tištěných znaků obsahující tiskací zařízení, vyznačující se tím, že výstup (11) tiskacího zařízení (1) je zapojen na první vstup (31) porovnávacího obvodu (3), na jehož druhý vstup (32) je zapojen výstup (21) čtecího zařízení (2), výstup (33) porovnávacího obvodu (3) je zapojen na vstup (41) rozhodovacího obvodu (4), jehož výstup (42) je zapojen na vstup (12) tiskacího zařízení (1).

Způsob spojování dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230501

Dátum: 15.05.1986

Autori: Škrabal Jaroslav, Rychtr Ladislav

MPK: F16G 3/10

Značky: pásu, spojování, dopravních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování dopravních pásů natřením spojovaných konců adhezívním roztokem na bázi tvrditelných pryskyřic, vložením vrstvy nevulkanizovaná směsi mezi spojované konce pásu a vulkanizací, vyznačený tím, že adhezívní vrstva mezi vulkanizovanou částí pásu a nevulkanizovanou spojovací vrstvou je vytvořena bezprostředně před spojováním smíšením dvou kaučukových roztoků, z nichž jeden obsahuje síťovatelný materiál tvořící s formaldehydem...

Způsob výroby 3-benzazepinových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233740

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hieble Jacob Paul, Mathews William David, Demarinis Robert Michael

MPK: C07D 223/16

Značky: způsob, 3-benzazepinových, výroby, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 3-benzodiazepinových sloučenin obecného vzorce I kde jednotlivé substituenty mají význam, uvedený v definici předmětu vynálezu, vyznačující se tím, že se vyklizuje sloučenina obecného vzorce?(( kde jednotlivé substituenty mají význam, uvedený v definici předmětu vynálezu.

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228200

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vogel Tomáš, Šauli Vladimír, Kroupa Jiří, Maxa Milan, Wiesner Ivo, Jeřábek Oldřich

Značky: způsob, epoxidových, přípravy, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic kondenzací epichlorhydrinu s dianem v molárním poměru 1,8 až 10:1, popřípadě v přítomnosti vody, působením hydroxidu alkalického kovu ve dvou stupních, vyznačený tím, že se v prvním stupni provede reakce, epichlorhydrinu s dianem 15 až 70 % celkového potřebného množství hydroxidu alkalického kovu, načež se z reakční směsi odstraní nezreagovaný epichlorhydrin částečným, anebo úplným odpařením těkavých složek...

Horní závěs pohyblivých částí stěn, vrat a dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 228199

Dátum: 15.05.1986

Autor: Mendl Miroslav

Značky: dveří, částí, horní, závěs, stěn, pohyblivých

Zhrnutie / Anotácia:

Horní závěs pohyblivých částí stěn, vrat a dveří, složených z pohyblivých dílů, vyznačený tím, že pohyblivý díl (8) stěny nebo vratového či dveřního křídla je zavěšen na nejméně jednom oku ve tvaru řetězového článku (4), jímž je provlečena hřídelka (1) o větším průměru střední části a menších průměrech koncových částí, na které jsou z obou stran volně nasunuty kladičky (2), pojíždějící vnitřními žlábky po stojatých kolejničkových přírubách mezi...

Zemní kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 228198

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pešina Antonín, Novotný Ivan

Značky: zemní, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Zemní kotva, zejména pro dočasné zachycení sil ve vodorovném a šikmém směru, vyznačená tím, že sestává z břitové desky (1), pevně spojené s jedním koncem svislé desky (2), jež je druhým protilehlým koncem připevněna kolmo k nosné desce (3), ke které je připevněna rovnoběžně se svislou deskou (2) deska (5), jež je kratší než svislá deska (2) a která je rovněž opatřena břitovou deskou (1), přičemž svislé desky (2 a 5) jsou spojeny navzájem...

Rotační zapletač

Načítavanie...

Číslo patentu: 228197

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rambousek Zdeněk

Značky: zapletač, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační zapletač perlinkových nití na tkacím stroji, zahrnujíce zapletací kotouč vytvořený jako ozubené kolo, uložené v držáku, vyznačujíce se tím, že ozubené kolo je v držáku (6) uloženo mezi vloženým ozubeným kolem (15) a límcem (24) držáku (6), přičemž je stranově vedeno bočními stěnami držáku (6).

Zařízení pro čištění výfučen zejména ležatého konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228196

Dátum: 15.05.1986

Autori: Korjakin Valentin Fedorovič, Uchin Vadim Borisovič, Šutkin Alexej Zacharovič

Značky: výfučen, konvertoru, zařízení, čištění, ležatého, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění výfučen zejména ležatého konvertoru, pojízdné podél řady výfučen, opatřené tlakovzdušným válcem a tyčí a vyměnitelným průrazníkem na jejím konci, dále rozdělovačem vzduchu, pevně spojeným s tlakovzdušným válcem, jakož i řídicím blokem, přičemž na straně víka tlakovzdušného válce je zabudován blokovací ventil a řídicí blok je složen z rozdělovačů tlakového vzduchu, spojených potrubími s tlakovzdušným válcem, přestavovacím...

Zařízení pro uložení portálu ukládacího stroje, zejména na předepranou cukrovou řepu či brambory

Načítavanie...

Číslo patentu: 228195

Dátum: 15.05.1986

Autor: Tuma Otakar

Značky: stroje, řepu, zařízení, předepranou, uložení, ukládacího, portálu, cukrovou, brambory, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uložení portálu ukládacího stroje, zejména na předepranou cukrovou řepu či brambory, provedené na jedné straně na hlavním pojízdném vozu, vyznačené tím, že sestává z točny (5) uložení v ose hlavního pojízdného vozu (2), na níž je jedna strana portálu (1) usazena, přičemž druhá strana portálu (1) je uložena na horních točnách (6) dvou vychylovacích noh (3), která jsou dále opatřeny spodními točnami (7), k nimž jsou přichyceny...

Zařízení pro spojení výměnné formy s vibračním stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228194

Dátum: 15.05.1986

Autori: Němeček Václav, Hanuš Jiří, Vajtr Miloslav

Značky: stolem, vibračním, spojení, výměnné, formy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojení výměnné formy s vibračním stolem tvořené alespoň jedním hydraulickým válcem a dvojramennými pákami, vyznačené tím, že hydraulický válec (6) je závěsy spojen s vibračním stolem (1) a výsuvná část s konci dvojramenných pák (8), otočně uložených na čepech (9) procházejícími konzolami (14) umístěnými na vibračním stole (1), kde druhé konce dvojramenných pák (8) jsou opatřeny opěrkami (12), ke kterým přiléhají dorazy (13)...

Zařízení k úvazu motouzu na konce chmelovodných ocelových drátků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228193

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sachl Jaroslav, Kopecký Jiří, Srp Antonín, Šimsa Miroslav

Značky: konce, chmelovodných, drátku, oceľových, úvazu, zařízení, motouzu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k úvazu motouzu na konce chmelovodných ocelových drátků, vyznačené tím, že sestává z pracovní desky (1), na které je upevněn trn (2) přesahující svým zakončením pracovní desku (1), přičemž na pracovní desce (1) je v podélné ose trnu (2) umístěn svazek motouzových odřezků (3) uložená v zásuvných úchytkách (4) a kolmo na podélnou osu trnu (2) je umístěn svazek chmelovodů (5) z ocelových drátků.

Nástavec vřetena obráběcího stroje, zejména vodorovného vyvrtávacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228192

Dátum: 15.05.1986

Autor: Steklík Jaroslav

Značky: vyvrtávacího, stroje, obraběcího, zejména, nástavec, vřetena, vodorovného

Zhrnutie / Anotácia:

Nástavec vřetena obráběcího stroje, zejména vodorovného vyvrtávacího stroje, s vnitřním upínacím kuželen, určený pro upínání nástrojů, připevnitelný např. šrouby, na čelní plochu vřetena, vybaveného mechanismem středového upínání do vnitřního upínacího kužele vřetena, obsahujícího upínací čelisti, ovládané pružinami a tažnou tyčí, vyznačený tím, že je opatřen menším vnitřním upínacím kuželem (10) než vřeteno (5) a upínacími čelistmi (2),...

Vzduchová clona radiačního teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228191

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ondrouch Vlastimil, Hes Luboš

Značky: teploměru, vzduchová, radiačního, clona

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchová clona radiačního teploměru pro měření teploty pohybujícího se plošného útvaru při jeho sušení nebo ohřevu, zejména pro měření teploty textilie při sušení a fixaci, uspořádaná před vstupním okénkem detektoru radiačního teploměru, vyznačující se tím, že je tvořena prstencovou tryskou (110), vyústěnou směrem k optické ose radiačního teploměru, přičemž vnější okraj prstencové trysky (110) je vyústěn do tlakové komory (8), obklopující...

Výsuvný závěsný kontejner na boty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228190

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šafek Miroslav, Kratochvílová Helena, Šafková Miroslava

Značky: kontejner, výsuvný, závěsný

Zhrnutie / Anotácia:

Výsuvný závěsný kontejner na boty, vyznačený tím, že sestává z výsuvného závěsného věšáku (1) k jehož výsuvnému ramenu (2) jsou připevněny stojiny (3) o příčném průřezu písmene C, které nesou úložné rošty (4), jež jsou k stojinám (3) ukotveny šrouby (5), jejichž kotvicí matka (6) je zasunuta v drážce (7) stojin (3).

Regulační zařízení zpětného sání

Načítavanie...

Číslo patentu: 228189

Dátum: 15.05.1986

Autori: Veverka Milan, Cinert Zdeněk

Značky: zařízení, regulační, sání, zpětného

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační zařízení zpětného sání, zejména pro vertikální provzdušňovací turbiny se sací rourou, umístěné v aktivačních nádržích čistíren odpadních vod, vyznačující se tím, že sací roura (20) provzdušňovací turbiny (12) je ve své svislé ose posuvná, přičemž její horní okraj (21) zasahuje až pod rotor turbiny (12), zatímco její dolní okraj (2) zasahuje až pod horní okraj (31) pevného sacího nátrubku (30), který je přechodovým kolenem spojen s...

Dekorativní vakuově napařený povlak odolný proti galvanickému pokovení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228188

Dátum: 15.05.1986

Autori: Koucký Jiří, Nosek František

Značky: pokovení, proti, napařený, způsob, povlak, vákuové, výroby, dekorativní, odolný, galvanickému

Zhrnutie / Anotácia:

Dekorativní vakuově napařený povlak odolný proti galvanickému pokovení, tvořený systémem vakuově napařených vrstev, vyznačený tím, že poslední vakuově napařená vrstva je tvořena kysličníkem křemičitým, na němž je fixována vrstva silikonového laku.

Vodárenská věž

Načítavanie...

Číslo patentu: 228187

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tomáš Jiří, Veltruský Vladimír

Značky: vodárenská, věž

Zhrnutie / Anotácia:

Vodárenská věž, vyznačující se tím, že sestává z prefabrikovaného železobetonového dříku (1), opatřeného nejméně třemi výztužnými prefabrikovanými žebry (2), a z prefabrikované nádrže (8), která je připevněna k dříku (1) přes železobetonovou desku (5) a radiální žebra (6) osovým tubusem (9),

Válcová nádoba pro přepravu zkapalněných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228186

Dátum: 15.05.1986

Autori: Horák Jiří, Sýkora Jiří

Značky: zkapalněných, nádoba, plynů, prepravu, válcová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit možnost přeplnění přepravní nádoby s kapalným plynem s přepadovou trubkou. Tohoto cíle je dosaženo tím, že nádoba na přepravu zkapalněných plynů má přepadovou trubku zaústěnou do kruhu o poloměru max. 500 m v ploše tvořené maximální hladinou zkapalněného plynu v nádobě, jehož středem je těžiště této plochy.

Elektrostatický měnič pro tlakovou kalibraci snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228185

Dátum: 15.05.1986

Autor: Škvor Zdeněk

Značky: tlaku, elektrostaticky, tlakovou, měnič, snímačů, kalibraci

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrostatický měnič pro tlakovou kalibraci snímačů tlaku tvořený nejméně dvěma elektrodami, z nichž alespoň jedna je pevná, vyznačující se tím, že v alespoň jedné pevné elektrodě (4, 44) je vytvořen nejméně jeden průchozí otvor (5, 55).

Brdový list tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228184

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jiroš Josef, Špidlen Emil, Nechanický Jan

Značky: tkacího, brdový, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Brdový list, u něhož je krajnice spojena rozebíratelně s činkem pomocí alespoň jednoho šroubu, vyznačující se tím, že v místě rozebíratelného spojení je na krajnici (3) vytvořen výřez (7) pro šroub (6), přičemž v místě výřezu (7) je mezi krajnici (3) a činkem (1) na krajnici (3) nasunuta stavětí příložka (4) a pod hlavu (14) šroubu (6) předpružená příložka (5).

Válec dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228183

Dátum: 15.05.1986

Autori: Steiger Josef, Husák Pavel, Havrlík Jiří, Pýcha Karel

Značky: motorů, dvoudobého, spalovacího, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Válec dvoudobého spalovacího motoru s nuceně ovládaným sáním ústícím do motorové skříně, složený z pláště válce s válcovým otvorem a dosedacími plochami pro motorovou skříň a hlavu válce, v kterém jsou dále vytvořeny přepouštěcí kanály a výtokový kanál a z vložky válce nalisované svým vnějším povrchem do válcového otvoru pláště válce, na jejíž vnitřní straně je vytvořena funkční plocha pro posuv pístu přerušená kanály, vyznačený tím, že na...

Konstrukční části zařízení pro pokovování v roztocích případně barvení, moření a odmašťování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228182

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tischer Petr, Drahoňovský Jaromír

Značky: případně, moření, kovů, barvení, pokovování, částí, odmašťování, roztocích, zařízení, konstrukční

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční část zařízení pro pokovování v roztocích, případně barvení, moření a odmašťování kovů, zejména kostra stolů, příčka, výztuž, opláštění, vana, tvořená jádrem z tvrdé pěny, zejména na bázi polyvinylchloridu, polyuretanu, polyvinylchloridu, opatřeným alespoň na jedné straně chemicky odolnou vrstvou z umělé pryskyřice, zejména na bázi polyesteru, epoxidu, polyuretanu, případně vyztužené skleněnými, uhlíkovými nebo syntetickými vlákny a...

Provzdušňovací turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 228181

Dátum: 15.05.1986

Autori: Veverka Milan, Cinert Zdeněk

Značky: provzdušňovací, turbina

Zhrnutie / Anotácia:

Provzdušňovací turbina, mající rotor uložený na vertikálním hřídeli nad horním okrajem sací roury, vyznačující se tím, že v oblasti vnějšího obvodu rotorového tělesa (10) jsou k němu nastavitelně připevněny rozhrnovací lopatky (20), přičemž v jejich úrovni je celokruhový statorový věnec (30) s radiáními statorovými lamelami (31).

Paleta se sklopnými sloupky určená pro závěsnou manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 228180

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zvánovec Jan, Novák Josef

Značky: manipulaci, určená, sklopnými, paleta, sloupky, závěsnou

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta se sklopnými sloupky určená pro závěsnou manipulaci, vyznačená tím, že sloupky (1) jsou ve vztyčené poloze zasunuty svým vedením (12) v objímce (2) vytvořené v rámu (3) palety a jsou zajištěné odnímatelným nosným čepem (4) a v poloze sklopené kolem otočného čepu (8) tvoří vodorovnou opěrnou plochu (5) pro stohování prázdných složených palet.

Plastická barevná pastelová tuha

Načítavanie...

Číslo patentu: 228179

Dátum: 15.05.1986

Autori: Buble Vilém, Marek Vladimír, Lorenz Jindřich, Tušl Miroslav, Růžička Jan

Značky: plastická, pastelová, barevná

Zhrnutie / Anotácia:

Plastická barevní pasteloví tuha, skládající se s plnidla, plastu nebo směsi plastů, změkčovadel, barviva a pojiva, vyznačujíce se tím, že obsahuje tyto složky v následujících množstvích 100 hmotnostních dílů plnidla, 1 až 40 hmotnostních dílů plastu, s výhodou polyvinylaromatického plastu, nebo polyvinylchloridu, nebo polyvinylacetátu, nebo polymetylmetakrylátu, nebo lineárního nebo rozvětveného polyetylenu, nebo polypropylenu, nebo kopolymeru...

Materiál pro filtraci kapalin v hydraulických obvodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228178

Dátum: 15.05.1986

Autori: Slípka Karel, Fiala Karel

Značky: filtrací, kapalin, obvodech, materiál, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pro filtraci kapalin v hydraulických obvodech vyznačený tím, že je vytvořen z 30 až 45 hmotnostních vláken vysoce zušlechtěných buničin, 25 až 40 % hmotnostních vláken zušlechtěného bavlněného lintru, 10 až 25 % hmotnostních skleněných mikrovláken o středním průměru vlákna 2,5 až 3,5 mikrometru a 5 až 15 % hmotnostních skleněných mikrovláken o středním průměru vlákna 0,8 až 1,2 mikrometru.

Rychlospojka hydraulického potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228177

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vondráček Jan

Značky: rýchlospojka, hydraulického, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrospojka hydraulického potrubí, sestávající nejméně ze dvou těles, vyznačená tím, že v tělesech spojky (1, 2), opatřených hydrodynamickými otvory (27) vřetenovitého tvaru, jsou umístěny těsnicí kuželky (4) hruškovitého tvaru, vedené ve vodicích tělesech (5) pomocí hřídelů (6) opatřených pružinami (7) pro utěsnění protékajícího média v tlakovém potrubí (19, 20), přičemž tělesa spojky (1, 2) jsou opatřena vysokotlakým těsněním (12) a sevřena...

Způsob zplyňování ropných a dehtových vakuových destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228176

Dátum: 15.05.1986

Autori: Domalíp Vratislav, Pošíval Jaromír, Kubička Rudolf

Značky: ropných, destilačních, způsob, dehtových, zbytků, vakuových, zplyňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zplyňováni ropných a/nebo dehtových destilačních zbytků parciální oxidací kyslíkem a vodní parou vyznačený tím, že surovina určená ke zplynění se před vstupem do zplynění nasytí kysličníkem uhličitým v množství 2 až 25 %, s výhodou v množství 5 až 10 %, při teplotě 0 až 250 °C a tlaku 0,15 až 16 MPa.

Dotyková elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 228175

Dátum: 15.05.1986

Autori: Radostný Václav, Kympl Vladislav, Langmajer Josef, Urban Pravoslav

Značky: dotyková, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci dotykové elektrody pro léčebné a diagnostické lékařské přístroje, zejména přístroje pro elektronické potlačování bolesti a vyhledávání aktivních míst na pokožce. Účelem vynálezu je zajištění dostatečného, pokud možno konstantního tlaku dotykové elektrody na povrch těla, který však nepůsobí bolestivě na citlivých částech těle a při tom zajišťuje stejné fyzikální podmínky při diagnostickém i léčebnám opakovaném použití....

Zařízení pro kontinuální magnetickou filtraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 228174

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mucha Pavel, Kolář Otto, Hencl Vladimír, Cibulka Jaroslav, Horáček Miroslav

Značky: magnetickou, filtrací, kontinuální, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro magnetickou filtraci jemných, špatně sedimentujících magnetizovatelných látek. Zařízení tvoří odlučovací prostor 3, ve kterém je matrice 14 s indukčními vložkami 14b které zachytávají magnetické látky. Indukční vložky 14b ve formě síta jsou od sebe odděleny magnetickými distančními vložkami 14c. Odlučovací prostor 3 tvoří část odlučovací nádoby 5, kterou v této části obepíná elektromagnetické vinutí 1 uzavřené v...

Pletený efektní niťový útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 228173

Dátum: 15.05.1986

Autori: Skřepek Jan, Kochta Zdeněk, Sokol Václav

Značky: niťový, útvar, efektní, pletený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v textilním průmyslu, zejména při výrobě vzorovaných tkanin a pletenin, kde pletený efektní niťový útvar podle vynálezu vytváří nové možnosti vzorování. Předmětem vynálezu je pletený efektní niťový útvar sestávající z nejméně jedné základní, efektní a zpevňující soustavy nití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že efektní soustava nití je vázána očky z přímého, střídavého nebo postupného kladeného niťového útvaru a...

Plamenec sálavé trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228172

Dátum: 15.05.1986

Autori: Wirth Karel, Matoušek Vladimír

Značky: sálavě, trubky, plamenec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ze týká plamence sálavé trubky, sestaveného z keramických elementů ve tvaru destiček. Pro boční spojení s ostatními destičkami je destička opatřena na protilehlých stranách přesazeně uspořádanými obdélníkovými výřezy a výstupky, jež jsou opatřeny zkosením, a výhodou pod úhlem 45(. Ze zbývajících protilehlých stran destičky je jedna strana opatřena vybráním a druhá strana přesahem pro délkové spojení destiček, na jejich ploše přivrácené...

Plamenec sálavé trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228171

Dátum: 15.05.1986

Autori: Wirth Karel, Matoušek Vladimír

Značky: plamenec, trubky, sálavě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plamence sálavé trubky, složeného z keramických elementů ve tvaru válce. Na válcovém plášti keramického elementu jsou zvnějška uspořádána alespoň tři sedlová vystředovací žebra a plocha každé podstavy keramického elementu je opatřena výčnělkem a vybráním pro spojení jednotlivých keramických elementů. Alespoň na jednom konci sestavených keramických elementů je uspořádán uzavírací keramický element, který má výčnělek a vybrání jen...