Archív za 1986 rok

Strana 125

Podavač drátu u strojů na výrobu hřebíků, nýtů a podobných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230550

Dátum: 15.05.1986

Autor: Josef Morávek

MPK: B21F 23/00

Značky: nýtů, drátu, podávač, hřebíků, strojů, předmětů, podobných, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Podavač drátu u strojů na výrobu hřebíků, nýtů a podobných předmětů vyznačující se tím, že sestává z kloubového čtyřčlenu (1), kyvně uloženého, v jehož přímkově vratně se pohybujícím bodě (A), zvoleném v závislosti na rozměrech kloubového čtyřčlenu, jsou seřizovatelné podávací nože umístěné na liště (6), jež jsou posuvné ve směru podávaného drátu, přičemž pohon čtyřčlenu (1) je odvozen od vačkové hřídele stroje (2), pomocí pravoúhlé páky (5),...

Vodicí zařízení za rámovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230549

Dátum: 15.05.1986

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B27B 27/04

Značky: vodiči, rámovou, pilou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vodicí zařízení za rámovou pilou s vodicími noži, vyznačené tím, že nože (3) jsou upevněné na dlouhých pouzdrech (4) nasunutých ne vodicí horní tyči (2) v rámu (1), k jejímž oběma koncům jsou kyvně připojeny dvojramenné páky (6), jejichž dolní konce jsou napojené na hydraulická válce (12) upevněné v rámu (1) a horní konce jsou připojeny k pouzdrům (7) matice (8) jíž prochází přestavovací šrouby (10) připojené k dlouhým pouzdrům (4), přičemž...

Zařízení pro odlučování krajin za rámovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230548

Dátum: 15.05.1986

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B27B 27/04

Značky: krajin, odlučování, rámovou, pilou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odlučování krajin za rámovou pilou s odlučovacími plechy, vyznačené tím, že k rámu (4) odlučovacího zařízení jsou připevněny otočné držáky (12) vzájemně propojené představovacím zařízením (14), ke kterým jsou kyvně pomocí čepů (10) tělesa a pružin (11) připevněna tělesa (9) odlučovacích zařízení, na nichž jsou upevněny jednak hřídele s ozubenými kotouči (6) a jednak vnější kluzné lišty (7) a vnitřní kluzné lišty (8), přičemž...

Diskové zařízení pro odlučování krajin za rámovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230547

Dátum: 15.05.1986

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B27B 27/04

Značky: pilou, rámovou, krajin, diskové, zařízení, odlučování

Zhrnutie / Anotácia:

Diskové zařízení pro odlučování krajin za rámovou pilou vyznačené tím, že sestává ze stojanu (4) opatřeného v horní části čepem (8) a paralelogramu, složeného jednak ze zadní části (6) volně uložené na čepu (8) a přední části (7), s volně otočně uloženým,odlučovacím diskem (12) opatřeným pákou (13), koncovým spínačem (14) a nástavným šroubem (11), vzájemně spojených rameny (5) paralelogramu a jednak ze soustavy hydraulických válců, prvního...

Příchytné zařízení pro nízkonapěťové přípojnicové vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230546

Dátum: 15.05.1986

Autori: Trávníček Dušan, Stránský Milan, Němec Jiří, Čáslavka Ladislav

MPK: H02G 3/26, H01R 41/00

Značky: přípojnicové, vedení, příchytné, nízkonapěťové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení z tvrzeného termoplastického materiálu pro připevňování přípojnicového vedení z holých tenkostěnných páskových vodičů sloužících k napájení pohyblivých spotřebičů za použití sběračů s kluznými nebo valivými kontakty. Zařízení se skládá z ploché základny ve tvaru pásu a z upevňovací lišty. Základna v příčném průřezu vykazuje pružné, k sobě navzájem obrácené a k přilehlé ukládací ploše pro vodiče směřující volné konce a mezi tvarovanými...

Zařízení pro upínání vřeteníku a spouštění vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230545

Dátum: 15.05.1986

Autor: Švec Milan

MPK: B23B 47/04

Značky: vřeteníku, upínání, obraběcího, vřetena, spouštění, zařízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání upínání vřeteníku a spouštění vřetene obráběcího stroje, zejména otočné vrtačky, se vřeteníkem posuvně umístěným na vedení ramena, vybavené mechanismem pro zpevnění vřeteníku s ramenem, sestávajícím z klínu, úkosové vložky a pákového zařízení, ovládajícího vzpěrné kameny, s otočným vačkovým pouzdrem, uloženým ve vřeteníku, ovládajícím přes známé prvky, např. čepy, spínače pro spouštění vřetena, vyznačené tím, že v otvoru...

Zapojení vysokofrekvenčního výkonového tranzistorového zesilovače s řízením výstupního výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230544

Dátum: 15.05.1986

Autor: Michálek Pavel

MPK: H03F 3/19

Značky: tranzistorového, zapojení, řízením, vysokofrekvenčního, výkonového, výkonu, výstupního, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vysokofrekvenčního výkonového tranzistorového zesilovače s řízením výstupního výkonu, tvořeného kaskádním spojením vstupního útlumového členu, regulovatelného budicího stupně, koncového stupně, výstupního filtru a reflektometru se dvěma regulačními smyčkami vedenými z reflektometru přes soustavu zesilovačů odchylky k regulovatelnému budicímu stupni, vyznačené tím, že ke zdroji (UA) napájecího napětí regulovatelného budicího stupně (02)...

Diferenciální planetová převodová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 230543

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ondík Vladimír, Šoltýs Mikuláš

MPK: B60K 17/04

Značky: skříň, planetová, diferenciální, převodová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ozubených převodů a řeší planetovou převodovou skříň s vysokým převodovým poměrem. Na vstupním hřídeli je pastorek, který je v záběru s prvním ozubením centrálního dvojkola a s prvním ozubením korunového dvojkola, které je uloženo jako plovoucí a jehož druhé ozubení je v záběru se satelity, jejichž ozubení je současně v záběru s druhým ozubením centrálního dvojkola. Satelity jsou otočně uloženy na čepech unašeče. Unašeč je pevně...

Způsob přípravy cyklických peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230542

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kolínský Jiří, Krojidlo Milan, Lebl Michal, Flegel Martin

MPK: C07C 103/52

Značky: peptidů, cyklických, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklických peptidů ze skupiny dipeptidů až oktapeptidů, cyklizací s vytvořením amidické vazby a s použitím aktivního esteru protonací chráněného peptidu, vyznačující se tím, že se odpovídající peptid s volnou karboxylovou skupinou s aminoskupinou chráněnou protonací převádí nejprve reakcí s 1-hydroxybenztriazolem pomocí dicyklohexylkerbodiimidu v příslušný aktivní N-hydroxybenztriazolylester, který se působením prostředí s...

Kultivační, vytavovací nebo temperační zařízení pro výrobu krystalických scintilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230541

Dátum: 15.05.1986

Autori: Barta Čestmír, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk

MPK: C30B 35/00

Značky: zařízení, krystalických, temperační, vytavovací, scintilátorů, kultivační, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivační, vytavovací nebo temperační zařízení pro výrobu krystalických scintilátorů, tvořené dvěma cylindrickými koaxiálními plášti, vyznačené tím, že prostor (3) mezi vnějším pláštěm (1) a vnitřním pláštěm (2) je vyplněn grafitovou vatou s vláknem do průměru 100 ?m, přičemž na vnější straně vnitřního pláště (2) je umístěno elektrické topení (4 a 5), které je od pláště (2) odděleno elektricky izolující vrstvou (6) a od prostoru (3) je...

Zapojení blokovatelného astabilního klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230540

Dátum: 15.05.1986

Autor: Schmucker Antonín

MPK: H03K 3/03

Značky: astabilního, obvodů, zapojení, blokovatelného, klopného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení blokovatelného astabilního klopného obvodu, sestávající z hradel NAND, odporů a kondenzátorů, vyznačené tím, že výstup (c) prvního hradla (2) NAND je přes první kondenzátor (3) propojen s paralelně propojenými vstupy (d, e) druhého hradla (5) NAND a současně s výstupem (A) astabilního klopného obvodu, kde vstupy (d, e) druhého hradle (5) NAND jsou přes odpor (4) propojeny s potenciálem (OV) nula voltů, kde výstup (f) druhého hradla (5)...

Tlumič hluku, zejména pro pneumatické nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230539

Dátum: 15.05.1986

Autor: Zinecker Josef

MPK: B25D 17/12

Značky: hluku, zejména, tlumič, pneumatické, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič hluku, zejména pro pneumatická nástroje, vyznačený tím, že je vytvořen jako válcová těleso, jehož vnější plášť je opatřen drážkami (3) ústícími do komory (5), která je vytvořena mezi vnějším s vnitřním pláštěm tělesa, přičemž vnitřní plášť tělesa tlumiče 4 hluku je vytvořen jako vzduchová přípojka (8), jejíž jeden konec je opatřen závitem (10), ve střední rozšířené části má vytvořeny nejméně dva výfukové otvory (11) a jejíž druhý konec...

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230538

Dátum: 15.05.1986

Autori: Seitl Jaromír, Hájek Karel, Sádlo Luboš, Kitzler Jaroslav, Pliný Miroslav

MPK: C08K 5/10, C08G 63/12, C08G 63/52...

Značky: pryskyřic, výroby, bázi, způsob, alkydových, kompozic, jejich, polyesterových, modifikátory

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi vyznačující se tím, že jsou tvořeny směsí obsahující 40 až 90 hmotnostních % methylbenzoátu a 10 až 60 hmotnostních % methyl-p-toluylátu.

Zapojení pro měření logaritmu efektivní hodnoty střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230537

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rauner Karel

MPK: G01R 19/02

Značky: zapojení, efektivní, napětí, hodnoty, měření, střídavého, logaritmu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření logaritmu efektivní hodnoty střídavého napětí se stejnosměrným magnetoelektrickým měřicím přístrojem, vyznačená tím, že jedna svorka magnetoelektrického měřicího přístroje (M) je přes regulovatelný odpor (R6) připojena na výstup napěťového zesilovače (1) a k tomuto výstupu napěťového zesilovače (1) je dále připojena katoda germániové diody (D1) s přes předřazený odpor (R5) anoda křemíkové diody (D2), jejichž druhé elektrody...

Rozběhové vinutí synchronních strojů s vyjádřenými listěnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 230536

Dátum: 15.05.1986

Autori: Argay Vladimír, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/11

Značky: póly, vinutí, vyjádřenými, strojů, rozběhové, synchronních, listěnými

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové vinutí synchronních strojů s vyjádřenými listěnými póly pro střední a velké výkony, tvořené tyčemi rozběhového vinutí, jež jsou axiálně uloženy v drážkách pólového nástavce každého listěného pólu a jsou nerozebíratelně vodivě spojeny s koncovými lamelami, vyznačené tím, že koncová lamela (1) z elektricky vodivého materiálu je stejného tvaru jako lamely listěného pólu a je tvořena z více vrstev.

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230535

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šimek Jiří, Vaněk Jan

MPK: F16C 17/02

Značky: radiální, segmenty, ložisko, naklápěcími, kluzné

Zhrnutie / Anotácia:

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty, sestávající z ložiskového tělese, segmentů, podpěr a čepů, vyznačené tím, že naklápěcí segmenty (2) jsou otočně uloženy na čepech (4), uchycených ve výřezech podpěr (3), které jsou umístěny v ložiskovém tělese (1).

Tenisový ukazatel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230534

Dátum: 15.05.1986

Autor: Obrusník Petr

MPK: A63B 71/06

Značky: ukazatel, tenisový

Zhrnutie / Anotácia:

Tenisový ukazatel, vyznačený tím, že sestává ze základního kotouče (1) se stupnicí bodů (14) a stupnicí bodů pro zkrácenou hru (15), levé clony (2), pravé clony (3), pomocného kotouče (4) se stupnicí her (16), levého ukazatele (5), pravého ukazatele (6) pomocného ukazatele (7) a krycího kotouče (8), přičemž kotouče (1, 4, 8) clony (2, 3) a ukazatelé (5, 6, 7) jsou otočně umístěny na společné ose (10) a v jedné ze clon (2, 3) je proveden...

Zařízení pro sušení kalu a jiných po vysušení hořlavých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230532

Dátum: 15.05.1986

Autor: Mužík Vladislav

MPK: F26B 25/00

Značky: zařízení, sušení, jiných, vysušení, hořlavých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sušení kalů a jiných po vysušení hořlavých hmot, sestávající ze sušicího bubnu vytápěného ze spalovací komory, kde kalorická hodnota úsušku je vyšší než množství tepla k jeho vysušení, vyznačující se tím, že za výstupem sušicího bubnu (2) je ne potrubí (3) napojeno dopravní zařízení (5), ústící přes vstupní potrubí (6) do spalovací komory (8).

Zapojení pro indikaci nepravého režimu činnosti feromagnetické sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230531

Dátum: 15.05.1986

Autori: Duben Lubomír, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/82

Značky: indikaci, sondy, zapojení, feromagnetické, činnosti, nepravého, režimu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro indikaci nepravého řežimu činnosti feromagnetické sondy, pracující na principu měření napětí na budicím vinutí sondy, vyznačené tím, že k budicímu vinutí (3) feromagnetické sondy je připojen vstup zesilovače (4), ne jehož výstup navazuje úrovňový člen (5) se signalizačním elementem (6).

Kladka z hliníku nebo jeho slitiny pro vedení textilního nebo gumotextilního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230530

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kroužecký Vratislav, Kurz František, Šulc Jiří, Veselý Petr, Havrda Miroslav, Cyrus Záviš

MPK: C25D 3/04, B65B 57/00

Značky: vedení, hliníku, textilního, slitiny, pásu, gumotextilního, kladka

Zhrnutie / Anotácia:

Kladka z hliníku nebo jeho slitiny pro vedení textilního nebo gumotextilního pásu, zejména pro automatické třídicí linky na listovní zásilky, vyznačující se tím, že její povrch je opatřen povlakem z elektrolyticky vyloučeného chrómu o tloušťce od 1 do 200 ?m, s výhodou od 10 do 50 ?m a o drsnosti povrchu od Ra = 0,1 do Ra = 12, s výhodou od Ra = 1,5 do Ra =5.

Zařízení pro kontinuální lisování tenkostěnných desek z plastických silikátových těst

Načítavanie...

Číslo patentu: 230529

Dátum: 15.05.1986

Autor: Froněk Roman

MPK: B28B 3/00

Značky: silikátových, těst, tenkostenných, kontinuální, desek, lisování, plastických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální lisování tenkostěnných desek z plastických silikátových těst, vyznačené tím, že ústí šnekového nebo pístového lisu tvoří kovová trubice s podélnou štěrbinou ve směru osy lisu, přičemž délka a šířka štěrbiny vytváří požadovanou šířku a tloušťku výlisku.

Žáruvzdorný konstrukční prvek na bázi vláknito-cementové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230528

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šobora Bronislav, Froněk Roman, Jeger Miroslav

MPK: C04B 35/10, C04B 35/76

Značky: bázi, konstrukční, hmoty, vláknito-cementové, prvek, žáruvzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorný konstrukční prvek na bázi vláknitocementové hmoty, vyznačený tím, že je tvořen ze směsi 15 až 80 % hmot., hlinitanového cementu, 5 až 45 % hmot., azbestových, skleněných, nebo čadičových vláken a 5 až 40 % hmot, mletého korundu, šamotu lupků, nebo silicium karbidu.

Zapojení vinutí dvoufázového elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230527

Dátum: 15.05.1986

Autori: Preuss Petr, Podzimek Oldřich, Preuss Andrej

MPK: H02K 3/28

Značky: dvoufázového, vinutí, zapojení, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vinutí dvoufázového elektromotoru napájeného ze statického střídače pomocí spínacích prvků, vyznačené tím, že vinutí obou fází (A, B), motoru jsou rozdělena na dvě sekce (A1-A2, B1-B2) spojené do čtyřúhelníku, jehož protilehlá vinutí přísluší vždy jednomu pólu K, přičemž do vzniklých uzlů je zapojena dvojice spínačů (S11, S12, S21, S22 S31, S32, S41, S42) kde vždy jeden spínač (S11, S21, S31, S41) z dvojice je zapojen na jeden pól (K)...

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230526

Dátum: 15.05.1986

Autori: Maršík Jaroslav, Hercik Petr

MPK: G05B 11/06

Značky: regulátoru, zapojení, nastavování, stavových, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů, sestávajícího z parametrických bloků, nastavovacího bloku, stavového regulátoru, regulovaného bloku a propojovací svorkovnice, vyznačující se tím, že stavová výstupy (f1 až fn) regulovaného bloku (D) jsou spojeny s korespondujícími vstupními svorkami (a1 až an) propojovací svorkovnice (E) pro připojení nastavovacího bloku (B), jejíž výstupní svorky (b1 až bn) jsou zapojeny na odpovídající...

Barbotážní kondenzátor páry pro ochranné obálky jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 230525

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21D 3/06

Značky: ochranné, jaderných, kondenzátor, páry, barbotážní, elektráren, obálky

Zhrnutie / Anotácia:

Barbotážní kondenzátor páry pro ochranné obálky jaderných elektráren, který je hlavním zařízením systému lokalizace havárií, respektive systému snižování pohavarijního tlaku v ochranné obálce, ve které je umístěn primární okruh jaderné elektrárny s tlakovodním neboli vodovodním reaktorem, vyznačený tím, že je alespoň dvoustupňový, kde jeho první stupeň, který je umístěn v šachtové části prvního prostoru (2), je nízkotlaký, pročež sestává z...

Transportní radiální ventilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230524

Dátum: 15.05.1986

Autor: Uherka Blahoslav

MPK: F04D 29/30

Značky: transportní, radiální, ventilátor

Zhrnutie / Anotácia:

Transportní radiální ventilátor tvořený skříní se sacím a výstupním hrdlem a uvnitř skříně nuceně otočně uloženým oběžným kolem, na jehož nosné desce jsou pravidelně mezi hlavními radiálními lopatkami uspořádány pomocné radiální lopatky, vyznačený tím, že šířka pomocných radiálních lopatek (11) je menší než šířka hlavních radiálních lopatek (10).

Transportní radiální ventilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230523

Dátum: 15.05.1986

Autor: Uherka Blahoslav

MPK: F04D 29/42

Značky: transportní, ventilátor, radiální

Zhrnutie / Anotácia:

Transportní radiální ventilátor tvořený skříní se sacím a výstupním hrdlem a uvnitř skříně nuceně otočně uloženým oběžným polem, přičemž sací hrdlo válcového tvaru je upraveno axiálně k ose otáčení oběžného kole a zasahuje svou výstupní částí do vnitřního prostoru skříně k oběžnému kolu, vyznačený tím, že délka (L) konce (14) výstupní části (12) sacího hrdla (9) se rovná 0,01 až 0,05 vnitřního průměru (D) sacího hrdle (9), přičemž konec (14) se...

Vyrovnávací nádobka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230522

Dátum: 15.05.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: B67D 5/08

Značky: nádobka, vyrovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávací nádobka pro docílení rovnoměrného průtoku kapaliny, vyznačená tím, že je tvořena nosnou trubkou (1) s přívodní přírubou (2) a odvodní přírubou (3), nosná trubka (1) je opatřena tělesem (4) nádobky s jedním nebo několika přepadovými výřezy (5) a víkem (6) nádobky s odvzdušněním (7), u odvodní příruby (3) je umístěna vkládací clonka (8) a připevněna k nosné trubce (1) připevňovacími šrouby (9) a vně tělesa (4) nádobky je upraven...

Způsob zvýšení retardačního účinku retardérů hoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 230521

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tesařová Anna, Tesař Petr

MPK: C08G 18/14, C08K 5/51

Značky: způsob, zvýšení, retarderu, hoření, účinků, retardačního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení retardačního účinku retardérů hoření na bázi organických esterů kyseliny fosforečné u polyuretanových pěn, vyznačující se tím, že se do výchozí směsi pro výrobu polyuretanových pěn před jejich napěněním přidá 2 až 15 hmot. dílů alkylpolyglykoléterfosfátovaného tenzidu, připravitelného fosfatací vyšších mastných alkoholů, alkylfenolů nebo jejich glykolových éterů, obvykle tvořeného směsí mono-, di- a triesterů, vztaženo na 100...

Zapojení spojovacího stupně automatických telefonních ústředen druhé generace

Načítavanie...

Číslo patentu: 230520

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rubišar Karel

MPK: H04M 3/00

Značky: stupně, generace, automatických, zapojení, ústředen, spojovacího, druhé, telefonních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení spojovacího stupně automatických telefonních ústředen druhé generace, u kterých má spojovací stupeň omezenou dostupnost vstupů spojovacího pole na výstupy a skládá se z funkčně samostatných spojovacích bloků, vyznačené tím, že spojovací stupeň (4) je jednak rozdělen na skupiny (4a, 4b až 4n) spojovacích bloků, jednak jsou na výstupy každé této skupiny (4a, 4b až 4n) spojovacích bloků připojeny začátky přelivových svazků (5a, 5b až 5n),...

Závěsné zařízení pro prostorové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230519

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kadlečík Jaroslav, Kovář Josef, Hartman Jan, Jordánek Jaroslav

MPK: B66C 1/16

Značky: dílce, prostorové, závesné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsné zařízení pro prostorové dílce určené pro jeřábovou manipulaci, umožňujícím přesné ustavování dílců i při extrémním vyoseném těžišti. Závěsné oko je umístěno na vozíku, který se pohybuje ne pohyblivém mostě. Vozík i most jsou opatřeny samostatnými pohony. Závěsné oko je možno umístit přesně nad těžiště prostorového dílce a tím zajistit vodorovnou polohu spodní postavy při zvednutí.

Operační chirurgický hák

Načítavanie...

Číslo patentu: 230518

Dátum: 15.05.1986

Autor: Záťura František

MPK: A61B 17/00

Značky: operační, chirurgicky

Zhrnutie / Anotácia:

Operační chirurgický hák sestávající z rukojeti a dříku s háčkem, vyznačený tím, že zploštělá rukojeť (1) s opěrnými výstupky (2) je v podálné ose opatřena otvorem (3) pro točné regulovatelné uložení kratší části dříku (4), přičemž delší část dříku (5) přechází v oblouk, ležící v prostoru vymezeném úhlem 90 až 180°, a je ukončena konvexně tvarovaným dříkem (6) s háčkem (7) otočeným k rukojeti.

Způsob fotometrické nebo spektrofotometrické detekce složek rozdělovaných kapilární elektroforézou, zejména kapliární vytěsňovací elektroforézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230517

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ryšlavý Zbyněk

MPK: G01N 27/26

Značky: kapilární, rozdělovaných, kapliární, způsob, detekce, složek, zejména, elektroforézou, fotometrické, spektrofotometrické, vytěsňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fotometrické nebo spektrofotometrické detekce složek rozdělovaných kapilární elektroforézou, zejména kapilární vytěsňovací elektroforézou měřením absorpce procházejícího světla, vyznačený tím, že se na rozdělované složky vzorku působí v separační kapiláře během separačního procesu barvotvornou složkou, tvořící se složkami vzorku sloučeniny, jejichž absorpce světla se liší od absorpce světle samotnou barvotvornou složkou.

Dávkovač sypkých, vlhkých a tekutých směsí, zejména ke krmení prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 230516

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kusý Jaroslav, Král Petr

MPK: G01F 11/00

Značky: prasat, dávkovač, vlhkých, zejména, krmení, sypkých, tekutých, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač sypkých, vlhkých a tekutých směsí, zejména ke krmení prasat, opatřený válcovitou skříní s obvodově gravitačně umístěným vstupním hrdlem a v ní excentricky umístěným rotorem, nesoucím paprsčitě provedené ke středu rotoru zatažitelná lamely, které jsou ve stálém kluzném záběru s pláštěm válcovité skříně, vyznačující se alespoň jednou prstencovou kulisou (12), uloženou v bočnici (2) válcovité skříně (1), propojenou volně otočně čepem (6)...

Způsob výroby měničů elektromechanických filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230515

Dátum: 15.05.1986

Autori: Křiva Jiří, Nejezchleb Karel, Královcová Eva, Boudyš Miroslav

MPK: H01L 41/22

Značky: měničů, filtru, výroby, elektromechanických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby měničů elektromechanických filtrů, vyznačený tím, že zpolarizované piezokeramické rezonátory se připájí ke kovovým rezonátorům a po spájení se provede jejich další polarizace.

Způsob pěstování krystalů jodidu rtuťnatého a ampule k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230514

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pavlíček Zdeněk, Tříska Aleš, Gilar Oldřich, Barta Čestmír

MPK: C30B 15/00, G01T 1/20

Značky: způsob, krystalů, tohoto, rtuťnatého, provádění, způsobu, pěstování, ampule, jodidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování krystalů jodidu rtuťnatého z plynné fáze, kdy se výchozí surovina nachází v oblasti s teplotou Ta rovnou 106 až 126 °C a rostoucí krystal se nachází v oblasti s teplotou Tb rovnou 85 až 125 °C, vyznačený tím, že vlastní růst krystalů jodidu rtuťnatého, které se pěstují s výhodou na krystalograficky orientovaných zárodcích, které rostou ve směrech (001), (100) nebo (110) s odchylkou plus 45° nebo minus 45° a růst je řízen...

Zapojení pro magnetování vzorků při střídavých magnetických měřeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 230513

Dátum: 15.05.1986

Autor: Havlíček Václav

MPK: G01R 33/00

Značky: měřeních, střídavých, zapojení, vzorků, magnetování, magnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro magnetování vzorků při střídavých magnetických měřeních s výkonovým zesilovačem v můstkovém zapojení, vyznačené tím, že výstup první poloviny (1) výkonového zesilovače je přes magnetizační vinutí (N1) vzorku (3) spojen s výstupem druhé poloviny (2) výkonového zesilovače a dále je výstup první poloviny (1) výkonového zesilovače připojen na invertující vstup diferenčního zesilovače (4), jehož výstup je napojen na vstup druhé poloviny...

Způsob leštění povrchů safírových substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230512

Dátum: 15.05.1986

Autori: Blecha Zbyněk, Lhoták Zdeněk

MPK: C30B 33/00

Značky: safírových, způsob, povrchu, leštění, substrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leštění povrchů safírových substrátů, vyznačený tím, že jemně vybroušené safírové destičky se nejprve leptají směsí koncentrovaných kyselin fosforečné a sírové v poměru 1:3 až 3:1 při teplotě 280 °C a poté se leští suspenzí tvořenou koloidním gelem kysličníku křemičitého ve vodě, jejíž pH je zpraveno na hodnotu 10 až 12,5 anorganickou nebo organickou zásadou, jako je například hydroxid amonný nebo etyléndiamin, na lešticí podložce z...

Vícestupňový separátor nečistot s obsahem ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230511

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kordač Zdeněk, Němec Bohumil

MPK: C02F 1/40

Značky: separátor, nečistot, obsahem, ropných, látek, vícestupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňový separátor nečistot s obsahem ropných látek v odpadních vodách spojující gravitační separaci ve hranolové vestavbě a sorpční separaci ve vznášeném loži umístěné ve společné nádrži s jehlanovým dnem, tvořícím část kalového prostoru s přívodním potrubím kalu, pod kterým je soustava zásobních a přípravných nádrží na chemikálie s dávkovacím čerpadlem, vyznačené tím, že nad jehlanové dno (2) nádrže (1) je umístěna hranolová vestavba (6),...

Čisticí lapač oleje na dojicím zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230510

Dátum: 15.05.1986

Autor: Dikovský Josef

MPK: A01J 7/00

Značky: čisticí, dojicím, zařízení, oleje, lapač

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí lapače oleje na dojicím zařízení, vyznačující se tím, že sestává z čisticí vložky (5), uložené v pracovním prostoru lapače (4), spojené s vnějším ovzduším potrubím (2) přes mezistěnu (3) a ve spodní straně lapače propojené s gumovou membránou (9), navazující na pevný magnet (11).